Magamról

Németh Ferenc vagyok, képzettségemre nézve matematika-fizika szakos tanár. Szeretem az alapos munkát, megvetem az olcsó sikert. Diákban és vitapartnerben is többre becsülöm a lelkiismeret mélyéről jövő ellenvéleményt, mint a behódolás álarcát. Hiszem, hogy az emberekben minden rosszaságuk mellett is maradt annyi érték, aminek kifejtése érdekében saját köteles és vállalt feladataimon dolgoznom érdemes. Eszményeimhez hű maradok, a silányság ellen szüntelen harcolok, a jobb jövőt munkálom, az örökkévaló jutalmat keresem.

1992 óta keresztény vagyok, azaz Krisztus követője, és közelebbről protestáns, mivel az igazságot emberi tekintélyhez nem kötöm. Jelmondatot is olyat választottam, ami hősiesen szembemegy a jelenkorral, és nem törődik azzal, hányan vannak vele egy táborban. ("In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.") Magyarul: "A lényeges dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet." Ezt a gyakran Ágoston egyházatyának tulajdonított mondatot egy elfelejtett protestáns teológus írta le először. Nekem mind pedagógusi, mind zsebteológusi minőségemben ez a szakmai kódexem, amivel nem állítom, hogy mindezt már el is sajátítottam volna. Különösen az elsőt kell még sokat gyakorolnom, mert a "lényeges dolgoknak" manapság a mibenlétük, sőt a puszta meglétük is kétségessé vált.

1973-ban születtem, a Babits Mihály Gimnáziumba jártam Újpesten, s az egyetem elvégzése és egy év általános iskola után ugyanitt tanítottam hat évet, a polgári szolgálatot is beleértve. Innen 2004-ben munkaerőfölöslegként távoznom kellett, s 2006-ig a szomszédos Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban tanítottam mindkét szaktárgyamat. Aztán ez az állásom is elveszett, és két évig a karrierépítés rögös útjait jártam, azaz egy galvanizálóban dolgoztam a tanárit is meghaladó fizetésért. Aztán a válság első szelére lapátra kerültem, és visszamentem tanárnak. Jelenleg Monoron tanítok a József Attila Gimnáziumban.

Elérhetőségeim: 0630-438-2441, nemo44@hotmail.com. Arcképem a Facebookon és saját túrahonlapomon is kinn van, ezért ide nem csatolom.

Ismerőseimnek ezen kívül sok mást is elmondok: olyasmiket, amik e honlapon szétszórva megtalálhatók. Hibáimat jól ismerem, de nem tartom szükségesnek, hogy itt világgá kürtöljem őket, mintha büszke volnék rájuk. Erősségeim előszámlálását pedig érthető módon inkább másokra bízom. Ennél többet tehát nem teszek itt a kirakatba.

2008