Topik: A szerzői jogokról...


CaptainMyCaptain 2003-03-27 (0)

Üdv!

Hm... MM IV.:
"A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. "

Ezt most értsem úgy, hogy a szerzői jogaimról is lemondok?

Ha úgy döntök, tegyük fel, hogy ezen jogaim védelmében töröltetem bármelyik hozzászólásomat, akkor az Index hogyan tudja garantálni, hogy az archivált hozzászólásaimat is törlik? Sejtésem szerint nem rw cdn tárolják az archiv anyagokat. Márpedig ha cdr médián pihennek, akkor minden hozzászólástörlés után ezeket is át kellene vizsgálniok, felmásolni módosítható formába, törölni az ominózus hozzászólást, újraarchiválni, és az előző verzió archivját megsemmisíteni....
Egyrészt. Másrészt, ha bárhol, bármilyen, a szerzői jogokkal kapcsolatba hozható módon meglátom az egyik hozzászólásomat, akkor nem pattoghatok, hogy márpedig ezt én írtam, enyém -teszem azt- a Pulitzer díj?:)

hmhmhm. érdemes agyalni rajta.

moderator 2003-03-27 (2)

Ha végül győzelemre vittétek ezt az ügyet, akkor kérjük vívjátok ki azt is, hogy a napilapok olvasói levrovatának beírói is szerzői jogdíjat kaphassanak szösszeneteikért!
(Tehát megfelelő, méltányos összeget postázzon mondjuk a Népszabóság, meg a Magyar Hírlap, a M. Nemzet stb. a megjelentetett olvasói levelek gazdáinak.)

Drukkolunk Nektek!

MicmacPress 2003-03-28 (4)

Ha viszont Te olvastál volna figyelmesebben, akkor tudhatnád, hogy a szerzői jogaidról nem mondtál le, pusztán csak arról, pénzt kérj az Indextől a szerzői jogra hivatkozva, valamint hozzájárultál ahhoz, hogy az Index szabadon felhasználja a hozzászólásodat.

Egyébként némi utánaolvasgatást azé' erőst javallok, lévén egy nicknek nincsenek személyiségi jogai, következésképp szerzői jogai sem lehetnek, ami azér' némiképp akadályozza sikeres bizniszkivívást.

Tehát: Hajrá!

Első lecke: A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Nem szerzői jog, hanem: hozzászólás feletti rendelkezési jog.

Wágner úr 2003-03-28 (5)

Mielőtt megin' szokás szerint összevesztek, mer' amilyen bolondok vagytok mindent komolyan vesztek ahelyett, hogy Söröt innátok, ami egyetlen komolya dolog..., hukk, bocsánat..., szóval, a Nagy Életműt nem itten köll tárolni, kérem szépen, mer' a legelső porblémánál megy a kukába a zegész, így aztán nem lesz trágya a "szerzőiségnek", vagy miafrancnak, vagyis akármilyen pereskedésnél legfeljebb törlési, eltüntetési kötelezettséget lehet telibe kapni a főtt tárgyaláson, de tárolásit semmiképp, aztat másutt tessék keresgélni, ahogy a csalánot is mindenki a sajátjával... Mondom, hogy Söröt inni sokkal egyszerűbb és még kellemesebb is... Egészség!

Nemo 2003-10-14 (6)

Kedves Emberek!

Volna néhány kérdésem a szerzői jogokról és a Modus Moderandiról. Ennek mostani kiadásában a következőket olvasom:

"Bárki, aki az Index Fórumainak felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen Modus Moderandiban meghatározott szabályokat, feltételeket is."

És ismét:

"Az Index saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólásokban elhelyezett irodalmi, vizuális, hang- és szoftveralkotásokat is, valamint azok tetszőleges – írott vagy elektronikus – formában történő megjelentetését.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat."

Kérdéseim a következők:

1. Az Index napilapnak, folyóiratnak tekinti-e magát? Ilyenként hirdeti-e saját beszélgetőfórumait? A szerzői jogi törvény ugyanis ezt az egyetlen kivételt engedi meg azon megkötés alól, hogy "a felhasználási szerződést írásba kell foglalni." A fenti szövegrész pedig olyan igénnyel lép fel, amivel valamely felhasználási szerződésre szoktak hivatkozni.

2. A régi fórumtársakra még a régi Modus vonatkozik-e, amit regisztrációjuk alkalmával elfogadtak, vagy a mostani? A mostaniban tudniillik az áll, hogy a nick regisztrálásakor fogadja el a felhasználó a Modus Moderandit. Érvényesnek tekinti-e rájuk nézve az Index a Modus utólagos, egyoldalú módosítását, mint valamiféle jogi szerződést?

3. A gyakorlatban miféle felhasználások szoktak előfordulni az Index részéről?

4. A személyhez fűződő jogokról a törvény szerint nem lehet lemondani. Az ilyen lemondó nyilatkozatok tehát önmagukban semmisek. Személyhez fűződő jog pl. a szerzői név feltüntetésének joga. Kérdés, hogy a "tetszőleges formában" való megjelentetés magában foglalja-e az átszerkesztést, a saját szerzeményként való bemutatást, a könyv formájában való kiadást.

5. A felhasználó ezen Modus alapján kiteheti-e még saját honlapjára saját hozzászólásait? Átszerkesztheti, átírhatja-e őket? Elvégre lemondott a rendelkezési jogáról.

6. Az Index szerint azonosíthatatlan-e a Modust elfogadó felhasználó? Ha igen: hogyan érvényes mégis az általa elfogadott Modus rá nézve, azaz hogyan lehet azt bevasalni rajta, ha vagyoni követelésekkel lép fel? Ha nem: miként lehetséges, hogy ő azonosítható, de az általa ekkor regisztrált nick mégsem azonosítható ővele?

7. A nick az Index sokszori érvelése szerint nem személy, és szerzői joga sem lehet. A Modus mégis azt mondja, hogy "a hozzászólás közzétételével" mond le a felhasználó a rendelkezési jogáról. Ezek szerint mégis természetes személy az, aki a cikket közzéteszi?

8. A Modus logikája szerint az OK gombra való rákattintás helyettesíti az írásba foglalt felhasználási szerződést az illető hozzászólásra nézve. De miféle felhasználási szerződés az, amelyben a szerződő felek egyike nem azonosítható?

9. Bizonyos nickek azonosították magukat az Indexen – nekik mégis vannak szerzői jogaik?

Lehetne még sokat kérdezni, de én ezt is elégnek tartom. Civilizált válaszokat várok, mert a fentieket komolyan kérdezem.

Kedves Moderátor!

"Ha végül győzelemre vittétek ezt az ügyet, akkor kérjük vívjátok ki azt is, hogy a napilapok olvasói levrovatának beírói is szerzői jogdíjat kaphassanak szösszeneteikért!" – De hát ők nem azért írják a leveleiket, hogy egymással vitázzanak (ezt a szerkesztőség meg is követeli, és ha ez mégis eluralkodott, akkor nem közli a leveleket), míg az Index fórumai nem az Index szerkesztőségének írásaira való reflexió céljával születnek, hanem gyakorta egymással való vita céljából. És itt nem is arról van szó, hogy az olvasói levélért mint olyanért járna a jogdíj, hanem hogy azt más célra ne lehessen felhasználni, mint amire az írója szánta. A levelezők igenis tiltakoznának, ha leveleiket később pénzért árulnák. Láttuk, hogy az Index ezen úgy próbál segíteni, hogy valamiféle szerződés-formulát illeszt be a Modusba. Az a kérdés mármost, hogy ez a szerződés-formula (amikor az OK gombbal aláírja a felhasználó) érvényes-e.

Nemo 2004-01-22 (8)

Néha bekukkantok ide, mert azt hiszem, hogy az általam felvetett kérdések lényegesek és civilizált formájúak. Remélem, legalább egy-két indexes illetékes is olvassa őket, és idővel ad rájuk válaszokat is. Vagy ha a válaszok valamely más topikban vannak, akkor átirányít oda.

Előre is köszönöm:
Németh Ferenc

Wágner úr 2004-01-22 (9)

Na, majd én Egy Pofa Söré' elmagyarázom eztet teneked..., mer'hogy én eztet Lyól tudom, és nekem szerzői jogom van a Sörre, aztán ha valaki csak megmukkan a Sörről, akkor én azonnal jövök és megiszom a szerzői jogosságomat, vagy mit is..., na a Söröt az tutti...

Szóval, ezek a fórumok itten az nem a zIndex, mint Lap, mer' az arrébb van, és ennek ahhoz sok köze nincs. Ha te abba a Lapba írsz valamit, akkor biztosan adnak neked mindenféle jogokat, de még jattot is, amit majd elihatsz, de ha ide írkálsz, akkor tutti, hogy nem kapsz semmit, a többiek cikizésén és beleugatásán kívül, amire majd szerzőijogosan visszaugathacc... Hogy miér' van ez így? Há' azé' mer ez olyan mint egy baaaaazi hosszú kerítés, amire mindenféle jöttment sztrovacsekok odapingálnmak valamit. Erre senki nem kérte őket, de ezek mind olyanok, hogy csak úgy firkálnak meg ilyenek... Aztán ha valaki azzal jön, hogy az ő firkálmánya az egy Nagy Műalkotács, és az nem olyan, mint a többi, hanem amolyanabb egészen, és neki aztán mindenféle jogai vannak szerzőileg, meg neki ezé' netán jár valami más is (a lecikizésen és leugatáson kívül), na akkor az hirtelen azt veszi észre, hogy az egész Nagy Műalkotácsot valami arrajáró részeg le... na, hogyismondjam... szóval köll a hely a Sörnek..., aztán a Nagy Műalkotács helyén valami egészen más van... Akkor majd lehet azon sokat veszekeszni, hogy hová a francba lett a Nagy Műalkotács, de majd visszavekesznek neked, hogy az odacsinált izé az is egy Nagy Műalkotács, ha meg ezt nem érti valaki, akkor az nem ért az absztrakciológijához, meg különbenis, a Sör szempontjából, főleg ha a mindig friss csapolásra gondolunk, akkor az sokkal szerzőjogosabb, épp ezé' fontosabb és sürgősebb is...

Egészség!

Pssszz... ez nem a most kibontott üveg hangja, hanem a posztumfaktumszkriptum, vagy mi is van ilyen római nevű, amit utólag odacsinálnak, amikor előtte elfelejtődött...

Aki maradandót akar alkotni, az ne netfórumozzon!

Nemo 2004-01-22 (10)

Kedves Wágner úr!

Az általad fejtegetett üzemi balesetek vagy törlések veszélye nem ad érdemi választ arra a fő kérdésemre, hogy mi a teendő, ha a kerítéstulajdonos lefényképezi, kinyomtatja és pénzért árulja az általam festett művet, mielőtt egy másik részeg rátehetné a névjegyét. Én természetesen hazaviszem és tárolom saját irományaimat, különféle célokkal. De ha jól értem a Modus Moderandi ide vonatkozó szabályát, akkor a mű fölötti rendelkezési jogomról már lemondtam, amikor az OK gombbal elküldtem. Tehát ha a honlapomra kiteszem (és bizony ki is teszem), akkor beleütközöm a Modus Moderandi diktátumába.

A fórum és a napilap közti különbséget én fordítva gondoltam, mint ahogy te értetted: a törvény egyedül a napilap vagy folyóirat esetében tekint el attól a követelménytől, hogy "a felhasználási szerződést írásba kell foglalni." Tehát én nem arra céloztam, hogy nekem mint a szerzői jogra hivatkozó egyénnek hasznos volna, ha a fórumok napilapnak minősülnének – hanem arra kérdeztem rá, hogy az Index saját fórumait napilapnak stb. tekinti-e.

De ha szavaidat félre nem értem, akkor erre a kérdésre egyértelmű "nem" a válasz, így az Index a törvény erejénél fogva kénytelen volna a felhasználási szerződéseket írásba foglalni. Mivel azonban nem teszi, azok (legyenek akármilyen hangzatosak, a hozzászóló részéről lemondással, követelés támasztásának elhárításával, az Index kénye-kedve szerinti felhasználás jóváhagyásával) a törvény erejénél fogva érvénytelenek, és a rájuk mint érvényes szerződésekre való hivatkozás törvényellenes.

Wágner úr 2004-01-22 (11)

Hogyne adna választ, kérem szépen, csak meg köll nézni rendesen... Én ottan a kerítésről regéltem, amire mindent fölfirkálnak, pedig a kerítés "tulaja" ezt nem is kérte. Persze, hogy tudja, hogy az az ő kerítése, mer' ő építette oda, sőt, direkt a firkálóknak építette, csak őt hagyják nyugton, de egyben azt is megmondta, hogy ő azt bizony bármikor átfestheti, a mázolmányokat levakarhatja, a ... na, ami a friss Sörhőz való helycsináláshoz kell, szóval azt is eltüntetheti, akármilyen szépre sikeredett az a Műalkotás... Te meg itten arról beszélsz, hogy mi van olyankor, ha ezeket a Nagy Műalkotásokat netán beviszi a házába, vagy kiviszi valami Műcsarnokba és majd ottan mutogatja sokk pénzé', amiből aztán a Nagy Mű alkotójának, vagyis annak, aki a Sörnek helyet csinálva azt a Nagy Műt odacsinálta, na, szóval annak nem ad még Egy Pofa Söröt se nem... Hoppá! Há' ez má' egy egészen másik kérdécs, mer' itt már nem a falról van szó... Így aztán majd azt, aki lenyúlta a Nagy Műt és ott, ahová kiállította köll fejbecsapni Lyól, hogy micsoda disznóság, hogy nem ad Söröt érte! Az itteni kerítésnek ellenben ehhez sok köze nincs, azt műalkothatod amennyire csak akarod, legfeljebb ha félresikeredik, akkor le... meszelik...

A fórumok nem az Index, mint Lap részei, és semmi közük a szőrkesztyűkhöz – ez a lényeg.

Próbáld mellesleg azt írni csak úgy lazán URL-nek, hogy torzsasztal.hu

Egészség!

Nemo 2004-01-22 (13)

No, ez aztán mélységesen meglepett!

"azt, aki lenyúlta a Nagy Műt és ott, ahová kiállította köll fejbecsapni Lyól, hogy micsoda disznóság, hogy nem ad Söröt érte!"

Kedves Wágner úr, úgy tudom, hogy te némiképp hivatalos közeg vagy itt, bár nem világos előttem, milyen hatáskörben. Nem értem azonban, hogy ha tényleg törvénybe ütközik a jelenlegi Modus idézett helye, akkor erről hogyan számol el az Index saját lelkiismeretének. (Bizonyára nem sokan fogják őt ezért beperelni, mert legtöbbször nem mérhető az így szerzett haszon.)

Én persze jól megvagyok a saját helyzetemmel, mert én még a régi Modus idején regisztráltam magam, rám ez a mostani nem vonatkozik, csak amennyiben azzal a régivel megegyezik. Márpedig a régiben nem volt meg a hivatkozott diktátum.

Igaz, az Index nem zavartatja magát, nekem a honlapomról is átvett egy kicsi képet szólás nélkül. Ezen én vidáman túllépek, mert egyben linket is ad, igaz, a régi, átnevezés útján megszűnt honlapomra...

Wágner úr 2004-01-22 (14)

Drága jó sztrovacsekok, tőlem annyit jogészkodtok, amennyit csak jól eles tinektek, aztán pereskedni is lehet, meg törvényfaragni is, meg mindenet, amitet csak akartok. Egy dologra viszont mérget vehettek, nem győzöm hangsúlyozni – a fórumok nem az Index, mint Lap, mint internetes kiadvány részei, hanem a szerkesztőségtől tök különálló képződmények, hogy pontosan micsodák és hová sorolandók, azon egyelőre még a nagyokosok sem tudnak dűlőre jutni. A szőrkesztyűk is csak odébb taszigálják a felelősséget, mer'hogy ők azokért a marhaságokért felelnek, amiket saját maguk összehordanak, az nekik épp elég. Itt meg akárki akármit írkál-firkál, tök szerzői jogtalanul és tök szerzői törvénytelenül, ezért ha bárkinek bármiféle gondja akad szerzőileg, akkor legfeljebb, de nagyon maximálva azt az egyet elérheti, hogy eltűnik innen Lyó messzire sehová, úgy hogy még nyoma sem nem marad neki.

Hogy miért nem jó nektek a kerítés-elméletem, amikor az legalább tökéletesen érthető.... na, mindegy, nem is forszirozom, mer' megmelex a Sör...

Egészség!

BZoltan 2004-01-22 (15)

Tudtommal a forum. index.hu (torzsasztal.hu) néven ismert 217.20.134.242 cím? gép az Index.hu cég tulajdonában és gondozásában van. A felel?s személyek pedig Sz?ll?ssy Gábor és Lovas Attila.

Ez faktum kedves Wágner... a törzsasztal maximum a napi üzemelés értelmében nem az index.hu része. De a tulajdonjog és a felel?ség az az index.hu-é.

Nemo 2004-01-22 (18)

Kedves Wágner úr!

Ehh, nem arról van szó, hogy az Index vállal vagy nem vállal felelősséget a hozzászólásokért. Azt kifogásolom, hogy ki vállalja a felelősséget a Modus Moderandi önkényes, egyoldalú átírásáért, az abban megjelenő jogmegtagadásért, a törvényt arculcsapó "tetszőleges formában való felhasználás" követeléséért. Mert először egy törvényellenes diktátumot szerkesztenek, aztán a Modusba foglalják, végül pedig, mikor kiderül a jogtiprás (amint az iméntiekből látszik), nem vállalják a felelősséget, s a diktátumot sem megvédeni, sem visszavonni nem hajlandók. Ezt én a legfinomabban is következetlen és visszás magatartásnak tudom nevezni.

Wágner úr 2004-01-23 (23)

Én az itteni "szerzői jogokról" pofáztam, kérem szépen, ami a virtuális tér egyik parányi ficakjában nyüzsgő nickek esetében szerintem egy nagy marhaság, te meg a teknikáról elmélkedsze, ami egy egészen másik operába' van áriailag, amikor bejön a prima donna és két riszálás közt aztat dalolja, hogy leeeszakadt a paaaajta, benn maaaradt a macska... trallala meg ilyesmi...

Azzal a Modusszal kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy addig volt Lyó és tök egyszerű, amikor csak annyi volt, hogy
"A fórum moderált", slussz, passz! Ehhez még hozzá lehetne tenni, hogy "ha valami nem tecc a modulának, akkor kivágja a francba!" Indoklásként meg annyit, hogy "mer' kan a pap".
Az má' egy részletkérdés, hogy azé' van sok modula, hogy eztet felülbírálhassa és vétózhassa.
Ez idáig tök világos és érthető, csakhogy... ekkor jönnek a jogészkodók és akkor csinálnak valami hosszú marhaságot, ami kellőképp kacifántos, meg cikornyás, és csűrik-csavarják, meg "jogalapot", meg olyan perecesedényet is kitalálnak, meg Lyól összekutyulják az egészet, amin aztán újabb jogészok sokat csámcsognak, és vitatkoznak, és veszekesznek... Lyó sokáig...
A lényeg meg úgyis csak annyi, amennyit ottan feljebb leírtam... ja, és a Sör..., mer' az a lényeg mindig...

Egészség!

BZoltan 2004-01-23 (24)

"a fórumok nem az Index, mint Lap, mint internetes kiadvány részei, hanem a szerkesztőségtől tök különálló képződmények,

Ezt írtasd ésn meg erre írtam, hogy ez nem igaz és félrevezető. A Fórum nem külön cég, nincs külön felelőse és a szerver is valszeg Index.hu Rt. telephelyen van. Az adminnisztréció pedig az Index.hu alkalmazottjai.

Ennyi, a pontos és korrekt fogalmazás miatt szóltam közbe. Nem másért, egyébb tekintetben igazad van.

Wágner úr 2004-01-23 (25)

Ej, te csak a magadét fújod, én meg szintén csak a magamét, így nem jutunk előrébb... persze ki a fene bánja, egészen Lyó itten egyhelyben topogni, csal legyen Sör...

Pakaszkoggy meg (én meg majd beléd pakaszkodok, csak ne dülöngélj...), ha megnézed az én Kocsmámat, netán megnézed az Iszoldát (vagy a szintén a Wágner Kocsmához linkelt Traktirt, ami cirillkalmas bötükkel van, ezé' érthetetlen...), akkor majd aszondod, hogy azoké' is a zIndex adminisztratúró felel... Na ezen majd röhöghetünk egy Lyót... csak legyen Sör, ahogy mondtam...

Egészség!

BZoltan 2004-01-23 (26)

Röhögni lehet Wágner úr....de ha egy szolgáltatónál az van beírva a könyvelésbe, hogy azok a szerverek az index gondozása alatt vannak akkor az indexnek van bezony felelősége...Ez a net-nek tudod mint _nem_ hüdevirtuáliskíbervilágvagiverolexfórumirc hanem _szakmai_ megközelítése.

A RIPE.net-nél egy IP cím egy céghez van rendelve akkor az arról az IP címről indított spam, crack és hack támadásokért a cégetveszik elő.

Ez ilyen bringa, le lehet róla esni :) Ezért nagy bizalmi dolog egy céges IP tartományt olyan helyekre osztogatni ami nincs konkrétan a cég napi felügyelete alatt.

De Wágner, te is régi kíberhuszár vagy... ezeket a dolgoat te is pontosan tudhatnád, ezért csodálkoztam, hogy triviálisa téves dolgot állapítottál meg.

Ha úgy lenne ahogy te mondod, akkor az Index nem tartalom hanem kapcsolat szolgáltató lenne. De nem az :) Akkor lenne igaz amit írsz ha a Fórum mögött egy tetszőleges olyan jogi vagy természetes személy állna aki a fórum szervereiétr felelős és nem azonos az Index.hu Rt-vel.
De ilyen nincs.. tehát a Fórum az az Index.hu Rt alá tartozik és a Fórum szolgáltatás csak egyike az Index.hu szolgáltatása.. és ha leszarja akkor is csak azért teszi, mert ingyenes a szolgáltatás, bár nem csekély látogatót vonz.

Ha a Fórum külön cég, külön szerver és külön IP cím lenne akkor bezony vastag pénzeket kérhetne az Index.hu-tól azért hogy a linkjét elhejezzék egy soktízezer ember által látogatott fórum portálon.
Viszont mivel az Index.hu birtokolja a Fórumot így az Index.hu-nak ez a forgalomnövekedés nyereséget hoz... Ez nem baj, sőt jó, de nem kéne szűzies zavarban úgy beállítani a dolgot minte nem így lenne.

Senki nem kér semmilyen jogot, senki nem kér semmiért pénzt...de azért ismerjük már el, hogy mi is a valóság... De legalábis te Wágner aki elég régőta és elég közelé ülsz a tűzhöz.

Wágner úr 2004-01-23 (27)

Na, kérem szépen, ez, amit te leírtál nem is vita trágya..., bezony, ez így van... Azé', hogy a Lapnak (!!!) legyen sokk látogatója, mer'hogy ottan van az a reklám, amiből ezek élnek, csinálták ezeket a fórumokat, amikből így közvetlenül nincsen hasznuk (csak a sok gond), viszont saját magukat (a Lapot és tartozékait) orrba-szájba nyomathatják, és odacsalogathatják a Lyónépeket... Hogy még nyakatekertebb legyen a kurftli, tartalmi szempontból deklarálták, hogy nekik ehhez semmi közük nincs, és nem is szólnak bele itten semmibe', hogy a sok nick, hogyan és mit csinál..., ezzel tulajdonképpen meg is menekednek a sok izébigyótól, mer' ha gond van, akkor a tartalmilag tőlük teljesen különálló fórumokon, az Indexsztől tök független és az Indexnél alkalmazásba' nem lévő modulák, az Indextől tök függetlenül bedarálják az egész hétszentséget és annyi...

Az pedig, hogy azokat a scriptes-vírusos nyavalyákat bevették, szintén csak a felelősség továbbtaszigálása, de ez úgyis csak egy plusz biztosíték, aminek nem annyira gyakorlati, mint elméleti jelentősége van – gyakorlatilag mindenféle scripteket a fórumokba nem is lehet belökni (amint egy-egy új próbálkozás jelenik meg, rögtön rányomnak valami ellenizét), illetve amint egy ilyet észrevesznek a modulák, azok manuálisan (általában egy mozdulattal) kidobják a kisérletezőt az összes hozzászólásával együtt, ahogy ill..., méghozzá könyörtelenül, szintén, ahogy ill... Abba' a nyakatekerten megfogalmazott Móduszba' meg valami ilyesmit akartak beleírni, aminek a veleje az, hogy azonnal agyonütjük, és ne is tessék reklamálni nálunk...

Ennek az egésznek viszont a szerzői jogokhoz annyi köze van, hogy az ilyen scriptes csávó is csak leshet és kutakodhat, hogy hová is tűnt a Nagy Műve...

Mindegy, a Sör nem tűnik el, mer' az nem káros, és mindenki élhet beszerzői jogával korlátlanul...

Egészség!

BZoltan 2004-01-23 (28)

Pontosan :) igyunk inkább, végtére is munkaidő van :) nekemmeg bekéne menni dolgozni.. pedig már mondtam a főnökömnek, hogy a munkahely az nem kocsma, hogy minden nap be kelljen menni

Nemo 2004-01-23 (29)

Kedves Wágner úr!

"Én az itteni "szerzői jogokról" pofáztam, kérem szépen, ami a virtuális tér egyik parányi ficakjában nyüzsgő nickek esetében szerintem egy nagy marhaság" – Éppen erről szóltak a kérdéseim. Hogy mondhatjátok, hogy jogfosztott "nickek" írják a hozzászólásokat, ha másfelől mégis azt írjátok Modusotok diktátumában, hogy "a hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról," stb.? Hogyan mondhat le bármiféle jogáról egy nick? Elvégre szerintetek nincs is semmiféle joga! De ha mégis, akkor mimódon mondhatjátok érvényes jogcselekménynek azt a lemondást, melyben a szerződő felek egyike (szerintetek) nem azonosítható?

Másfelől ha visszakoztok, és jogokkal rendelkező személyhez kötitek a lemondást (azaz pl. Németh Ferenchez, aki a billentyűket ütögeti), akkor a törvény szerint írásba kellene foglalnotok minden egyes felhasználási szerződést, minden egyes hozzászólás esetén. Innentől pedig kérdéseim ugyanolyan élesen ismét felvetődnek.

"tartalmi szempontból deklarálták, hogy nekik ehhez semmi közük nincs, és nem is szólnak bele itten semmibe', hogy a sok nick, hogyan és mit csinál" – Ehh, de ugyanők mégis jogot formálnak mindenki minden hozzászólásának tetszés szerinti felhasználására. Ez felelőtlenség.

Ismétlem, nekem sem a pénz kell, hanem a mű fölötti rendelkezési jog. (Az a bizonyos "más jellegű követelés," amit a törvény "személyhez fűződő jog" címen megad: a mű egységéhez, a szerzői név feltüntetéséhez, a szerzőség elismertetéséhez való jog.) Ezt a törvény értelmében az Index (és a Modus szerint nem más) rosszhiszeműen akarja elbitorolni.

Wágner úr 2004-01-23 (30)

No, te meg épp velem akarsz mindenáron jogészkodni, amikor én ahhoz nem értek, mer'hogy nem Sör?! A többesszámot szintén nem értem, mer' nekem alacsonymatematikám van, kérem szépen, – mindig egyszerre csak Egy Pofa Söröt szoktam inni, aztán megin' csak Egy Pofa Söröt, meg megin'... aztán mire számolgatni kéne, addigra én elalszom...

Én mindig is csak azt mondom, hogy egy nicknek egyetlen egy "joga" van – egy darabig létezhet a virtuális térnek ebbe' a ficakjába', slussz, passz. Azé' hangsúlyozom, hogy ez a "joga" csak itt létezik, mer' itt mindenki más ugyanolyat, igény esetén, agyonvernek, mint nickhamisítót, de ha arrébb kúsz, akkor má' nem, mer' oda nem terjed ki az itteni agyonverősök ólmosbotsuhidurrbeléje...

Azt, hogy ezt nem így írták le, az attól van, mer' ilyen jogészfélék mindent összekutyulnak mindig, amiből csak a gond van állandójan. Úgy gonndolták, hogy mindenáron muszáj valamivel megindokolni az agyonverések különböző fajtáit, azokat rendszerezni köll, meg olyan hívatkozási alaptételeket köll csinálni, továbbá valamiféle tarifákhoz kötni az agyonveréseket és sitteket, aztán ebből kihozták ezt a menüválasztékot, mer' mennyivel elegánsabb az, ha a szegény delikvens tudja, hogy ilyen-olyan paragrafus alpont bekezdés alapján csapták le..., ez azé' mégis egéééészen más, minthogy hátulról bele a bökőt, aztán szépen betonba és a tenger fenekére... Agyára ment mindenkinek a jogállamiság, aztán belekavarják állandóan ezekbe a tök nem jog, és tök nem állami dolgokba, ami miatt nekem itt állandóan hazudnom köll, pedig má' unom...

Tényleg csak elméleti agytornászás ez az egész, én meg – micsinájjak – mindig csak praktice nézem a dolgokat, a Sörön nem elmélkedni köll, hanem meginni, ahogy ill... Azon a "felhasználáson" én plédájul nem akadok ki, ugyanis csupa marhaságokat pofáztam itt össze hosszú évek alatt, így aztán azokat tőlem mindenki használja, ahogy akarja, ha ugyan tudja... legfeljebb Lyól berúg mindenki a sokk Sörtől, amit mindenhová bepaszirozok, dehát edződjenek a sztrovacsekok, én ebben csak segíthetek.... bár akkor nekik kevesebb marad...
Egyszóval csak azt mondom, hogy a zIndexszel vagy akárki mással intézd el azt, ha a te hozzászólásaidat felhasználják ellened a főtt tárgyaláson..., ehhez mondjuk először is azt kéne elődanod, hogy a Nemo nick az valójában nem is a kapitány, hanem mitt'om én kicsoda, csakhogy azt hogyan csinálod? Én is csak írkálok-firkálok itten, aztán azt honnan tudhatom, hogy én én vagyok és nem más, ráadásul hitelt érdemlően... brrrr... ezen az összes kikötői becsületes rablógazemberbetörőcsempész röhögőgörcsöt kap – Wágner és a hitel..., amikor minden kocsmába' má' előre le köll szurkolni azt, amit megiszoK, mer' ismernek... sajnos...

Egyébként meg – ne röhögj, mostan komolyan hazudok egyet – volt már sok ilyen-olyan észrevétel, hogy ez nem stimmel, meg amaz nem stimmel, de a válasz mindig az, hogy "majd az új szoft", és akkor minden másképp lesz, ezek a megfogalmazások is, meg az egész struktúra is, meg ebben-abban a hozzáállás is..., addig viszont senki sem nyúl semmihez, csak kibekkel..., én meg itten szárazra pofázom magam, de má' nem sokáig, mer' inkább iszom Egy Pofa Söröt minden jogászkodó egészségére...

Egészség!

Wágner úr 2004-01-23 (31)

Na, majd hamarosan (remélhetőleg) jönnek ide mindenféle nagyontanult sztrovacsekok és akkor aztán tele lesz ez a topik is jogésszel, hál'istennek, én meg akkor csak beszerzőjogosan ihatom a Sörömet és bámészkodhatok..., amig el nem alszom a sokk nagyokosságon...

Egészség!

Nemo 2004-01-23 (33)

Kedves Wágner úr!

Többes számban beszéltem, mert illetékesnek tartalak, és te ezt nem tagadtad. Ha mégsem, akkor visszavonom a formát, és így fogalmazok: "Az Index illetékesei."

"egy nicknek egyetlen egy "joga" van – egy darabig létezhet a virtuális térnek ebbe' a ficakjába', slussz, passz." – Te komolyan azt akarod elhitetni az ivócimboráiddal, hogy a hozzászólásokat nickek írják? Nem volna nehéz ezt kifiguráznom; meg is tették már mások (pl: mindjárt megsértem ennek vagy annak a nicknek az anyját, aztán pereljen bátran, mert a nicknek nincs is anyja). A szerzői álnév fogalmát a jog is elismeri, és az így írt műveket is védi.

"Azon a "felhasználáson" én plédájul nem akadok ki, ugyanis csupa marhaságokat pofáztam itt össze hosszú évek alatt" – Nohát, egy ideje én sem ide írom a túrabeszámolóimat, a teológia terén pedig nem egyéni munkát végzek, hanem vitapartnereimmel közös munkát. De – egészen elméleti síkon – vegyünk egy szépírót vagy tudományos-fantasztikus szerzőt, aki itt szeretné a szárnyait próbálgatni. Beír egy-két fejezetet. Aztán az Index átveszi, bele-belejavít, majd sajátjaként kiteszi a maga valamelyik rovatába. A szerző pedig – jogosan – fel van háborodva. Én el tudok ilyet képzelni. A Modus után ítélve még a szándék is megvan az Indexben az ilyesmire.

Mondhatod persze, hogy aki nem akarja, hogy meglopják, az írjon máshova. De ekkor eddigi hozzászólásait sem szabad az ő tudta nélkül vagy akarata ellenére felhasználni, feltéve, hogy még a régi Modus idején regisztrálta magát. És az új Modus esetében is csak azt mondhatja az Index: "Vigyázz, ha ide írsz, abból alkalomadtán ismeretlen elkövetők lopni fognak!" – Ekkor azonban szó sem lehet semmiféle diktátumról, sem jogkövetelésről vagy -lemondásról, csak – a hőskorszak szellemében – a vadnyugatra kitett tábláról: "Vigyázz, innentől azé a jog, aki hamarabb lő."

"a zIndexszel vagy akárki mással intézd el azt, ha a te hozzászólásaidat felhasználják ellened a főtt tárgyaláson..., ehhez mondjuk először is azt kéne elődanod, hogy a Nemo nick az valójában nem is a kapitány, hanem mitt'om én kicsoda, csakhogy azt hogyan csinálod?" – Egyszerű. Közjegyző előtt belépek Nemo néven az indexre. Ezután a közjegyző társaságában besétálok az Index székhelyére, és kérem, hogy minősítsenek "Ident" státuszúvá. Ezután már elég lesz a személyi igazolványomat előszedni. Nem olyan bonyolult az egész.

Wágner úr 2004-01-23 (34)

Aha, mer' szerinted ez csak úgy megy, hogy meghív a zember Egy Pofa Sörre a közjegyzőt és akkor az ottan látja, hogy te beírsz Nemoként és erről ad teneked egy írásot, amitet te majd lobogtatsz...

Ezt én má' kipróbáltam, kérem szépen... Ittunk Söröt, ahogy ill..., aztán böfögtem ide valamit..., aztán félrefordultam, hogy töltsek újabb Söröt..., aztán visszafordultam... és láss csodát, há' az a bolond közös jegyző kezdte el kopácsolni a klaviatúrót az én nickemmel..., há' micsinájjak, ha isz, akkor ez olyan..., meg úgy lácc kedvet is kapott hozzá..., de aztán rögtön adtam neki egy... írást erről..., és aztán ittunk tovább...

A fórumszoft nem banki biztonsági rendszer
A teknikai részleteket majd elmagyarázza akármelyik nálamnál sokkal józanabb szagember...

Egészség!

Zaturek Manfred 2004-01-23 (35)

Az előző hozzászólást nem én írtam.

Zaturek Manfréd

Tanúsítom, hogy Zaturek Manfred előttem pötyögte be a fenti nyilatkozatot, mert láttam.

Horog Bele, a Jelölt

Tanúsítom, hogy a Horog Bele tanúsítványát nem is ő írta, mert nem is tud írni, ezért én írtam helyette, de majd idetesz egy X-et, hogy tanúsítsa, hogy itt van és egyetért a tanúsítványa tanúsítványával

Schulteisz, az Ikrek

X <-- ez a Horog Bele aláírása

Dearg Morrigan 2004-01-23 (36)

hozzászólás feletti rendelkezési jog =/= hozzászólás tartalma feletti rendelkezési jog.

Szerintem.

De ez csak az egyik lyuk a gondolatmenetedben.
(Szerintem.:-))

előzmény: (6) Nemo, 2003.10.14

Nemo 2004-01-23 (37)

Kedves Wágner úr!

Nohát, ha a közjegyző nem felel meg, akkor hajlandó vagyok az Index fővezére jelenlétében bejelentkezni Nemo néven.

Tényleg, hogyan lesz az emberből "Ident?"

Kedves Dearg Morrigan!

"hozzászólás feletti rendelkezési jog =/= hozzászólás tartalma feletti rendelkezési jog." – Nem, itt a lyuk a te érvedben van. Az átírt Modus ezt mondja:

"Az Index saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólásokban elhelyezett irodalmi, vizuális, hang- és szoftveralkotásokat is, valamint azok tetszőleges – írott vagy elektronikus – formában történő megjelentetését."

Ha a hozzászólás fölötti rendelkezésről való lemondás (a diktátum szerint) nem foglalná magában a tartalma fölötti rendelkezésről való lemondást is, akkor ugyan hogy is rendelkezhetne szabadon az Index az abban elhelyezett alkotásokkal (mármint hogyan hihetné ezt)? Ha csak a hozzászólás mint sajátos műfaj keretein belüli egyszeri alkotásról mondanék le (a diktátum szerint), és a tartalmáról nem, akkor az Index csakis azt állíthatná, hogy joga van hozzászólásomat innen oda áthelyezni, esetleg törölni. De ők diktátumukban mindenféle "megjelentetést" emlegetnek, tehát kétségkívül a (konkrét formájától akár megfosztott) tartalom felett is kényre-kedvre rendelkezni akarnak. No ez az, ami tilos, legalábbis a törvény szerint, mert írásos felhasználási szerződésük – az bizony nincs.

Dearg Morrigan 2004-01-23 (38)

Akkor mondok egy másik hasonlatot a kerítés helyett.
Tegyük fel, hogy a MÁV engélyezi, hogy holnaptól telepingáld graffitivel a kocsijait. De azért közli veled, hogy a kocsik továbbra is az övék, és azt csinálnak vele amit akarnak.
Te telepingálsz egy halom vonatot, aztán a MÁV vezetősége egyszer csak rájön, hogy neki nem tetszik az élénkrózsaszín, és visszafesti az egészet kékre.
Kérdés: szerinted, ha te ezután felháborodottan elmész a bíróságra, hogy megsemmisítették a műalkotásodat, pedig te lehettél volna az újabb Leonardo (nem a teknőc, hanem a másik), akkor szerinted a jogászok mit válaszolnának neked?

Személy szerint úgy általában nekem is sok problémám van a moderációval, meg a fórumok működésének ... khm... speciál sajátságaival, ennek ellenére úgy érzem, ez esetben – kivételesen – nekik van igazuk, mert az általad idézgetett törvény az nem erre lett kitalálva, mert ami itt folyik (maga a fórum), az sokkal inkább hasonlítható Wágner kerítéses, vagy az én graffitis példámhoz.
A vonat nem vászon, és a le nem védetett graffiti sem lesz műalkotás attól, hogy aki telenyomja a kocsikat vele, az művésznek hiszi magát.

Wágner úr 2004-01-23 (40)

Úgy lácc, nem érted azt a közös jegyzőséget, pedig a hülye példámmal próbáltam éreztetni. OK, 1x megcsinálod hamistanúk jelenlétében, és a többi alkalommal mi lesz? Nincs sem elektronikus digitális aláírás, sem elektronikus közjegyző/auditor központ, sem spéci kártya, az IP cím tárolás és ellenőrzés az Indexnél tilos, ráadásul a változások miatt úgy sem érdekes, ráadásul netezhetsz akárhonnan – melóból, kávéházból, otthonról, a szomszédtól... egyszóval itt senki, de senki nem képes megállapítani, hogy egy nick esetleg nem több személy, ráadásul egy személynek akárhány nickje lehet stb. stb. lehet sorolni szép hosszan... Ez az egész egy virtuális játszótér, egy homokozó, egy kocsma, vagy amit akarsz, de egy valami tuttira nem – nem az a hely, ahová az ember komolyan lerakja azokat a dolgait, amiknek valóban értéket tulajdonít! Miért? Nem azért, mert ellopják, hanem azért, mert bármely pillanatban elszáll a francba az egész szerverfarm (volt már ilyen) és egy árva szót nem szólhatsz emiatt, ugyancsak egy árva szavad nem lehet azért sem, ha egyik napról a másikra valakinek eladják a cuccot, az meg úgy dönt, hogy neki ugyan ez a sok dilis itt nem kell, vagyis nem fogja fenntartanai a fórumokat (erre is volt már pléda). Látod, ezek praktice dolgok és nem elméleti fejtegetések, mire akárki végigjátssza a nick-személy, azonosság bizonyítása, szerzőiség-plágium és egyéb játékokat, addig az egész fórumcucc tök más lesz, tök másutt lesz, de az is lehet, hogy sehol sem lesz, mer' belefoly a Sör a SERverbe...

Az Ident egy idejétmúlt címke, ráadásul semmi plusz jogot nem ad. Voltak néhányan, akik nem nicken, hanem saját néven írtak (hozzá kell tenni, hogy azért ezek többé-kevésbé – legalábbis a maguk területén – ismertebb emberek), na ezek kaptak ilyen Ident jelzést, hogy a többiek ne lamentáljanak állandóan arról, hogy valóban Ő az, vagy pedig kamuzik valaki. Hozzá kell tenni, hogy létezik még VIP – Meghívott vendég státusz is, de ezt csak a szőrkesztyűség által az On-Line Interjúk fórumban meghívott vendégek kapják (van úgy, hogy bemennek a szerkesztőségbe és onnan válaszolnak a kérdésekre). Az Identeket viszont a franc sem hívta, hanem csak úgy itt lettek valahogy hirtelen, mint bárki más, hát ezért nem jár nekik semmi plusz, ha bevadulnak, akkor ugyanúgy lesittelődnek, mint akárki más idült...
Van persze egy spéci fórum (amennyire ez egyáltalán most "van") – a Bajai Régió, ott az volt a dili, hogy csak emberek írhatnak be, vagyis mindenkinek a saját nevén be kell mutatkoznia a többinek, na ezek is mind megkapták az Identet, de ha kivonják belőlük az oxigént, akkor ez sem véd (erre is volt sok példa)... Az idejétmúltat pedig azért tettem hozzá, mert amint meglesznek az új szoft által biztosított klubfórumok, ez az Ident akármi értelmét veszti, az lesz az egyetlen kérdés, hogy klubtag-e valaki, vagy nem klubtag. Ha klubtag, akkor írhat oda, ha nem klubtag, akkor csak olvas. A klubtagsághoz viszont klubtól függően saját feltételrendszerek tartózhatnak, nem egységesen, hanem specifikusan. Ez erősebb dolog lesz, mint az Idült státusz...

Egészség!

Nemo 2004-01-25 (42)

Ehh, kedves Dearg Morrigan, értsd már meg: nekem nem az piszkálja a csőrömet, hogy letörlik a művemet, hanem az, hogy tetszőlegesen fel akarják használni ("megjelentetni", ahogy a diktátum mondja). Egész hozzászólásod az előbbivel foglalkozik, noha már nem először mondom, hogy nem ezt kérdeztem.

Nemo 2004-01-25 (43)

Kedves Wágner úr!

Legyen az azonosítás mikéntje egyszerűen a jelszó vagy néhány borítékolt titkos kérdés ismerete, vagy akár általánosan a nick regisztrálásakor általam megadott kód dekódolásának képessége pl. valami RSA-szerű sémában. Ekkor minden hipotetikus esetedben igazolni tudom magamat. Hogy nincs több személy a nickem mögött, azt alapértelmezésben állítani fogom, s ha valaki még ilyennek hiszi magát, az lépjen be a nevemen, fejtse meg a kódot stb. Ha most nincs is ilyen technikai lehetőség, semmi nem zárja ki, hogy idővel legyen. De hogy az Index szoftvere béna, az nem jogalap a szerzői jog megsértésére, mert legyen bár húsz ember a nickem mögött, mégis törvényszegés, ha az Index nem mutat fel írásbeli felhasználási szerződést, mikor valamit (a szabad felhasználáson túl) felhasznál a hozzászólásaimból.

"Nem azért, mert ellopják, hanem azért, mert bármely pillanatban elszáll a francba az egész szerverfarm (volt már ilyen) és egy árva szót nem szólhatsz emiatt" – Vedd észre, kérlek, hogy ettől még vígan a másik oldalamra fordulnék, és aludnék tovább. Engem nem érdekel, ha az Index bármit letöröl abból, amit írtam. Attól fogva, hogy a mű nyilvánosságra került, már jogilag védve van, és az Index balul teszi, hogy bitorolni akarja, noha még mindig hozzám köthető nick alatt tárolja (azaz nem törli le, hogy ezt tagadhassa). Nickem alatti bemutatkozóm alapján pedig egyértelműen azonosítható vagyok.

Az általad ezután írt felvilágosítást nagyon köszönöm, igen sokat tanultam belőle.

Wágner úr 2004-01-25 (44)

Szerintem piszkosul túlliheged ezt az egész témát, amiből csak az derül ki, hogy annyira bolondjózan lehecc, hogy ezt az egész itteni játékot komolyan veszed. Drága jó Nemo sztrovacsekkapitány, te itten eltévesztetted a helyet, ez nem az, ahol bármit is az akármilyen "jogok" alapján lehetne értékelni, az valahol másutt lehet... Tartok tőle, hogy ez itten, akárhogy is csűrjük-csavarjuk, de sohasem lesz másmilyen, ez direkt ilyennek van csinálva, ilyen össze-visszának, továbbá kellőképp anarchikussnak, vagyis pont olyan bizonytalannak, mint amilyen maga a Net. Nem is érdemes megrendszabályozni, mer' akkor nagyon szép és nagyon törvényes és nagyon szabályozott lesz, és hamarosan el is pusztul..., há' ezé' mondom, hogy ebben a vonatkozásban itt nagy változásokat ne várjál, mer' amint megváltozik, abban a minutába' meg is hal. Ha most, tegyük föl, akadna valami nagyon ráérős akárki, és olyan szempontból végigbogarászná azt a hamarosan má' 18 millió (!!!) hozzászólást, amit itten fondorlatos és jogtipró módon immár hetedik éve itten elkövet az a közel félmillió (!!!) regisztrált nick, aztán kiszűrné ezekből a szerzőileg tök jogtalan kép-, hang-, és írásos idézeteket (mondjuk, ha csak azt a valahonnan máshonnan idevarázsolt médijasajtos írásokat, amiktől plédájul hemzseg a PoliDili, és amikhez senki sem kérte ki az eredeti Szerző jogos nyilatkozatát utánaközlésileg meg ilyesmi), na akkor ezt az egészet máris be lehet zárni Lyól, továbbá mindenkit lesittelni, de rendesen, mer' csak úgy hordták ide a csempészárut és orgazdálkodtak okosságtalanul, ami ugyebár hallatlana jogtiprás és nahát, meg ejnye, meg még ilyet, és hogy tűrik el, és azonnal tüsténtrögvest, továbbá hetediziglen is... Na, én addig, amig ezzel véheznek a nagyonokos Netregulázók, még eliszogatom a Sörömet és őszíntén szólva köpök az egészre, mer'hogy eszem ágában sincs törődni ezekkel a dolgokkal, én nem vagyok annyira beképzelt, hogy magamra vegyem azt, hogy Az Index, meg a többi hasonló akármi dolgába belepofázzak, meg ötleteket erőszakoljak akárkire, hogy mit és hogyan jogtalankoggyon, vagy ne...., annál is inkább, mer' ha ilyenre vetemednék, akkor felmelexene a Sör, ami viszont tűrhetetlen egy katasztrófa lenne valóba'...

Egészség!

BZoltan 2004-01-25 (45)

Röviden megfogalmazva... a Net az nem az írot kommunikáció csatornája, hanem a verbális kommunikációé. Rgy kicsit lasabban tünik ela semmibe amit itt mondunk mint a hanghullám a beszéd után, de mindig eltünik, elébb vagy utóbb.

Ezt kéne megérteni Nemo-nak, hogy a Net az nem állandó és nem maradandó.. ez egy kocsma hol elhangzanak dolgok amiket hosszabb vagy rövidebb ideig megjegyez a kocsma közönsége, de egyszer minden a feledés homályába veszik.

Egy vaslemezre szórt mágnespornak a formáját variáljuk itt, mintha a homokba írnénk, jön egy esső vagy egy dagály és husssss vége.

Aki építész akar lenni, az ne homokvárat építsen, aki nóbel díjjas író akar lenni, az ne aluljárókban meséljen.

Wágner úr 2004-01-25 (46)

Nem a Netről, hanem a fórumokról van szó, kérem szépen... A Net-be a saját honlapok is beletartoznak, habár kíváncsi vagyok, hogy ha mondjuk Nemo csinál egy olyat, és kiír rá mindenféle kópérájtot is, meg hűdenagyon szigorú agyonverési-lesittelési fenyegetéseket, azt meg majd szétlopkodják, mindenféle különösebb "szerződés" nélkül is, méghozzá ezerfelé, na, ahogy a Neten ill..., akkor aztán micsinál Nemo a szerzőiségével? Mondjuk egy élet nem lenne rá elég, ha elkezd mindegyik csempészlerakat után kutakodni, meg keresgélni, meg az orgazdákat előszedni... Én mondjuk büszke lennék rá, ha a marhaságaimat széthordanák..., a Sörömet úgy sem tudják, mer' aztat gyorsan megiszom...

Egészség!

Wágner úr 2004-01-25 (48)

Há' én nem is ezzel kapcsolatba' böfögtem itten, kérem szépen, mer' csak ezt a szerzői jogosságot trágyaljuk ebbe' a topikba'..., má'pedig azt mindenki tudja Lyól (vagy legalábbis kéne), hogy a honlap és a fórum az "két nagy különbség", ahogy azt az odesszai halpiacnál lévő krimóba' mondják, ami ottan van a zsinagóga mellett, de a pálinkán kívül Söröt is adnak benne... Má'pedig a honlap szétlopkodásától sem tud senki védekezni, nemhogy ezeknél a vasporos homokozóknál..., ilyen a Net, kérem szépen, majdnem pont olyan, mint a kikötők a világtengerióceánok partján, pedig azokba' még nagy pofonokat is adnak...

MicmacPress 2004-01-25 (49)

Tulajdonképpen mi a porblema? Mert nem értem... A fórum nem egy szolgáltatás, hanem egy ingyenes lehetőség, amit bárki használhat – legföljebb a moderátorok gyűrik orrba időnként...

Aszongya a Keptájn, hogy ez egy diktátum. Akkó' az. És? Csinálhat ő is ilyet, még fizethet is a felhasználóinak, ha akar. Mindenki másképp csinálja.

Valahogy nem jön le nekem az alapporblema, mert itten téves kiindulási alapot sejdítek.

Amúgy meg miccóna hős keptájnunk, ha mongyuk mielőtt ő közjegyző által hitelesített bejelentkezést mutatna be – trapézon és lovon is -, valmék modi véletlenül átírná a jelszavát? Vagy nem jutna eszébe? Vagy bármi más?

Szóval tessék elfelejteni ezt a szerzői jogos izét, mert a szerzői jog csak természetes személyhez kötődhet – valamint örököseihez -, egy nick nem jogképes, következésképp jogérvényesítési lehetőségei sincsenek.

De akkor miért van benne ez a diktátum a modusban? Eccerű. Olykor a Zindex úgy gondolja, hogy megjelenteti CD-n a fórum hozzászólásait. Ezért pénztet is kér. De gondolhat úgy is, hogy egy amolyan "Best of Törzsasztal" könyvet jelentet meg. Ezért is kérhet pénztet. Tehát aki regisztrál egy nicket elfogaggya, hogy a hozzászólása bárhol, bármikor megjelenhet tőle függetlenül. Ha nem teccik neki, akkó' nem regisztrál. Sőt ha regisztrált de később jön rá, hogy nem teccik neki, akkó' a nicket átírathatja azonosíthatatlan "Törölt nick" névre.

De a hozzászólásai megmaradnak. Ez van...

Nemo 2004-01-26 (50)

Kedves Wágner úr!

Ez igenis olyan hely, ahol a szerzői jognak érvényesülnie kellene. Noha – elismerem – bizonyos nickek emberrel való azonosítása olyakor nehéz lehet, illetve a hozzászólások "egyedi mű" mivolta legalábbis kétséges, mégis fenntartom, hogy tömérdek olyan hozzászóló van, aki saját írásait otthon is tárolja, vagy honlapjára kiteszi, tehát azokra szemlátomást igényt tart. Abból, hogy néhány nick nehezen azonosítható valamely személlyel, nem lehet arra következtetni, hogy egyetlen nick sem azonosítható semmiféle személlyel. Főleg nem lehet korlátlan felhasználást alapozni arra a feltételezésre, hogy az illető, mivel álnevet használ, nem akar hozzászólásával rendelkezni.

"maga a Net. Nem is érdemes megrendszabályozni, mer' akkor nagyon szép és nagyon törvényes és nagyon szabályozott lesz, és hamarosan el is pusztul..." – Én nem "a netet" akarom szabályozni; csupán azt szeretném, ha írásaimat az Index nem bitorolná el azon az alapon, hogy azok nem az enyéim, mert én azonosíthatatlan és jogfosztott nick vagyok. És külön "rendszabályozni" sem akarok semmit, amit a törvény már ne szabályozott volna. Csak a törvény megtartására hívom fel az Index figyelmét. De az uralkodó indexes érvelés szerint joguk csak nekik van, a törvényen pedig túl lehet lépni, mert ők az anarchiát a bitorlás takarójaként kitűnően tudják használni. Ez képmutatás.

"olyan szempontból végigbogarászná azt a hamarosan má' 18 millió (!!!) hozzászólást, amit itten fondorlatos és jogtipró módon immár hetedik éve itten elkövet az a közel félmillió (!!!) regisztrált nick, aztán kiszűrné ezekből a szerzőileg tök jogtalan kép-, hang-, és írásos idézeteket" – No hiszen, szép érvelés! Mivel a felhasználók sokszor vétenek a szerzői jogok intézménye ellen, uccu, legyen az Indexnek is ez a működési elve. Mások ("nickek," azaz jogi senkik) visszaéléseire hivatkozva követeljük magunknak a jogot, hogy mi is ugyanúgy lophassunk, mint ők. Amúgy a törvény ismeri a "szabad felhasználás" fogalmát, amihez nem kell a szerző beleegyezése. Ide tartozik pl. az idézés, indokolt terjedelemben és az eredetihez híven, a szerző feltüntetésével.

"mondjuk Nemo csinál egy olyat, és kiír rá mindenféle kópérájtot is, [...] azt meg majd szétlopkodják, mindenféle különösebb "szerződés" nélkül is, méghozzá ezerfelé, na, ahogy a Neten ill..., akkor aztán micsinál Nemo a szerzőiségével?" – Egyelőre maradjunk az Indexnél: remélem, ha az Index ellopja írásaimat, és a neten tárolja, az a keresőprogramok mutatni fogják. Őket esetleg felszólítanám a jogsértés megszüntetésére, aztán ügyvédhez fordulnék, bár ehhez semmi kedvem. De megint miféle érvelés a tiéd? Én azt mondom: "Baj, hogy az Index fenntartja magának a lopás jogát." Te erre azt feleled: "Mindenki lop, és különben is, mit tehetsz ellene?" – Valóban, ha a törvénytiprás hivatkozási alappá és normává válhat, akkor semmit. De ez nem engem minősít.

Kedves BZoltán!

"elhangzanak dolgok amiket hosszabb vagy rövidebb ideig megjegyez a kocsma közönsége, de egyszer minden a feledés homályába veszik. Egy vaslemezre szórt mágnespornak a formáját variáljuk itt, mintha a homokba írnénk, jön egy esső vagy egy dagály és husssss vége." – A törvény nem tesz különbséget az adathordozó típusa szerint. A mű egyedisége számít, és a szerzőhöz való hozzáköthetősége. Még egyszer elmondom (többször már nem): engem nem az zavar, ha írásaimat letörlik, hanem az, ha engedélyem nélkül átveszik őket.

Kedves MicmacPress!

"A fórum nem egy szolgáltatás, hanem egy ingyenes lehetőség" – A fórum ingyenes szolgáltatás, legalábbis az Index által írt Modus szerint.

"valmék modi véletlenül átírná a jelszavát? Vagy nem jutna eszébe? Vagy bármi más?" – Tudtommal a moderátor nem írhatja át a jelszót, hacsak a villanycímemről erre kérést nem kap, és visszajelzést küld. Ha elfelejtem a jelszót, ugyanez a helyzet.

"Szóval tessék elfelejteni ezt a szerzői jogos izét, mert a szerzői jog csak természetes személyhez kötődhet – valamint örököseihez -, egy nick nem jogképes, következésképp jogérvényesítési lehetőségei sincsenek." – Ez a lehengerlő érvelés azon bukik meg, hogy a hozzászólást nem nick írja, hanem személy. (Bár lehet, hogy hozzászólásodat nem te írtad, hanem a nicked, ez esetben visszavonulok. Nickekkel nehéz vitatkozni.) De tán a nickek védelmét a Modus nem ugyanúgy a személyekre vonatkozó Alkotmányból vezeti le, amikor bünteti a "nick" lejáratását, hamisítását, becsnérlését, stb? Tán a nicknek önmagában van valami joga? Bizony nincs; csak azon az alapon lehet, hogy személy áll mögötte. Amennyiben ez a személy azonosítható (és pl. én az vagyok), akkor a nick nem más, mint szerzői álnév, és a szerzőnek ilyenformán követelése lehet műve felhasználását illetően. A nick csupán álnév, amit a szerzői jogi törvény nem tekint olyan oknak, aminél fogva a szerzőnek a jogai csorbulhatnának.

"De akkor miért van benne ez a diktátum a modusban? Eccerű. Olykor a Zindex úgy gondolja, hogy megjelenteti CD-n a fórum hozzászólásait. Ezért pénztet is kér." – Sejtem én, hogy ezt gondolja, de más dolog, hogy ő mit gondol, meg az, hogy mit szabad neki tennie.

"Tehát aki regisztrál egy nicket elfogaggya, hogy a hozzászólása bárhol, bármikor megjelenhet tőle függetlenül. Ha nem teccik neki, akkó' nem regisztrál. Sőt ha regisztrált de később jön rá, hogy nem teccik neki, akkó' a nicket átírathatja azonosíthatatlan "Törölt nick" névre." – Nos, egész tömegek regisztrálták magukat a régi Modus idején, így őrájuk ez az egyoldalúan módosított Mdus nem vonatkozik, csak amennyiben a régivel megegyezik, illetve ha ő elfogadja az újat is, és amennyiben a Modus nem ütközik törvénybe. A "törölt nick" intézménye ezen nem segít, hacsak annak beismerése által nem, hogy a "nem törölt nick" ezek szerint mégis azonosítható. Meghatározatlan számú (jövőbeli) mű felhasználására pedig a törvény szerint nem lehet érvényes felhasználási szerződést kötni. Határozott számúra is csak írásban, kivéve a már említett kivételeket.

Wágner úr 2004-01-26 (51)

Jóvanna, úgysem jutunk előbbre..., várjuk meg, amig majd a zIndex ellopta a micsodádat, aztán majd akkor te fejbevered Lyól, hogy ne lopkoggyon csak úgy..., de az tutti, hogy ide a fórumokba bele még a zIndex sem tud semmit belelopni, még azt sem, amit innen lopott ki, így aztán a fejbeveréset is csak máshol tudod megejteni, ahogy azt má' a legelején is megaszondtam....

Söööört, mer' kiszáradunk!

BZoltan 2004-01-26 (52)

Nemo,

Szerintem vedd észre, hogy a nicked nem azonos veled, még akkor sem ha a nicked ezt állítja. A nicked ellppható, kölcsönadható. A nick nem természetes személy, jogi követelései nem lehetnek.

MicmacPress 2004-01-26 (53)

Májdír Keptájn Uram!

ihwesf-ilSHED_SH-l-iohSEdfv

A fenti karaktersorozatot vajon ember írta-e? Már bejelentkeztem, csak közbe mongyuk kimentem hideg sörért, és macska átfutott a billentyűzeten, amit nem vettem észre? Vajon vannak-e jogai a cicusnak, végsősoron az ő műve is lehetne... nyilvánosságra került, akár szerzői jogdíjat is kérhetne.

Szóval mitől válik egy nick jogalannyá? Mint láthatod, még az sem biztos, hogy a nick mögött adott esetben még az sem biztos, hogy ember áll.

És ne felejtsd el: ha végteles soxámú majmot, végtelen sok billentyűzet elé ültetünk, akkor még az is lehetséges, hogy Shakespeare összest bepötyögik.

Cheese 2004-01-26 (54)

Most tekintsünk el attól, hogy mennyire egyedi, művészi, stb. az ide bepötyögött karaktersorozatod.

Amire kíváncsi lennék: hogyan bizonyítod azt, hogy te, azaz Dugovics Tífusz (Karakórekettyés, Levelibéla köz 112/c alatti lakás, anyja neve Kovács Zénó) írtad be 2004.01.22-én 10:12-kor az Indexen a 'Megharapott a Polmoderátor' topikba hogy "anyád a kétszemű".
És (mivel szerzői jogot akarsz gyakorolni ugye) mivel bizonyítod hogy az összes, Bíborcsíkos Markoláb nickkel jelzett szösszenetnek te vagy a szerzői jogtulajdonosa?

Azt természetesen nem kétlem, hogy a nap, a hold, és a moderátorok kedvező együttállása esetén be tudod bizonyítani, hogy tudsz írni a Bíborcsíkos Markoláb nicken, nem ez a kérdés.

Nemo 2004-01-26 (55)

Kedves BZoltán!

"a nicked nem azonos veled, még akkor sem ha a nicked ezt állítja." – No persze, a nickem állítja. Neked is bizonyára csak a szád szokott enni, csak a tüdőd lélegzik, és az okiratokat sem te írod alá, csak a kezed. Ez az indexes szofisztika csődje.

"A nicked ellopható, kölcsönadható. A nick nem természetes személy, jogi követelései nem lehetnek." – De én nem is állítottam, hogy a nickemnek volna bármilyen követelése. Nekem van követelésem. Egyébként a személyi igazolvány is elveszíthető, a név megváltoztatható, az aláírás hamisítható, az arc átplasztikázható, a hang szintetizálható, mégis felhasználják őket a személy azonosítására. Az aláírás, a személyi sem jogi személy, ezért jogi követelése tényleg nem lehet – mégis figyelembeveszik őket mint a személyemet képviselő tárgyakat; sőt ha mulasztásom folytán visszaélnek velük, azért felelnem kell. Bizonyára a nickemnek is van súlya olyan helyzetben, ahol valamit dokumentálni kell, bár a jelenlegi körülmények között kevesebb, mint a személyi igazolványé.

Kedves MicmacPress!

"Vajon vannak-e jogai a cicusnak, végsősoron az ő műve is lehetne... nyilvánosságra került, akár szerzői jogdíjat is kérhetne." – Bizony, vannak ez irányú próbálkozások is, tudtommal a zene területén. Valami bomlott elme levédette az összes telefonpittyenést mint egyetlen zeneművet, és most jogdíjat követel. Ez eléggé nevetséges, és természetesen az általad beírt karaktersor nem hordoz olyan értelmet, mint pl. az én hozzászólásaim. Itt a jogászok fognak dönteni, valami paragrafus alapján. De azzal, hogy te említesz egy kétes, szélsőséges esetet, amely jogászok elé tartozik, azzal nem semmisíted meg a törvény alapértelmezését, amely a józan ésszel világosan érthető: hogy az olyan hozzászólásokat, mint a tiéd vagy az enyém, igenis műveknek kell tekinteni.

"Szóval mitől válik egy nick jogalannyá? Mint láthatod, a nick mögött adott esetben még az sem biztos, hogy ember áll." – Szó sincs róla, hogy a nick volna jogalany. Én vagyok a jogalany mint a nick használója, és a jogomat érvényesíteni akarom. Én pedig azt mondom, hogy a hozzászólásomat nem a macska írta. És ha kell, ezt személyesen is elmondom.

"És ne felejtsd el: ha végteles soxámú majmot, végtelen sok billentyűzet elé ültetünk, akkor még az is lehetséges, hogy Shakespeare összest bepötyögik." – Hehe, ilyenkor nem csupán "lehetséges," hanem "biztos" a dolog. De ültess csak le százezer majmot, és bizony még a világ végén sem jutnak el a célig. Bár sületlenség, azért megpróbálhatod valami jogi fórumon ezt a majmos valószínűségi érvelést elsütni, hátha vevők lesznek rá.

Kedves Cheese!

"Most tekintsünk el attól, hogy mennyire egyedi, művészi, stb. az ide bepötyögött karaktersorozatod." – De ne hidd, hogy ezzel valami olyan érvet mellőzöl, ami ellenem szólna. A törvény szerint "a szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől." Egyedisége valóban számít (és azt hiszem, ezzel nem vallanék szégyent, ha valaki elkezdené őket vizsgálgatni), de művészisége nem. Itt tehát nincs mire nagyvonalúskodnod.

"Amire kíváncsi lennék: hogyan bizonyítod azt, hogy te ... írtad be ..." – Először is, az én nevem és néhány adatom szerepel a bemutatkozómnál, az alapján kereshető és megtalálható vagyok. Másfelől amit e nicken állítok (hogy enyém az összes), azt személyesen is vállalom. Azután pedig fennáll az alapos vélelem, hogy a nickemet és a postaládámat nem törte fel senki. De te itt végletes tévedésben vagy. Attól, hogy történetesen nekem ellopják a postaládámat, nickemet megfúrja az Index, vagy fejbever valaki és a helyemre ül a gép elé, még nem lesz igaz az az állítás, hogy senki nem írta a hozzászólásaimat. Márpedig ha valaki megalkot egy egyedi művet, azt a jog védi. Ezzel a te érved sem tud mit kezdeni.

"És (mivel szerzői jogot akarsz gyakorolni ugye) mivel bizonyítod hogy az összes, Bíborcsíkos Markoláb nickkel jelzett szösszenetnek te vagy a szerzői jogtulajdonosa?" – Egyszerű. Alapértelmezésben én vagyok az, és aki mást állít, annak kell bizonyítania.

"Azt természetesen nem kétlem, hogy a nap, a hold, és a moderátorok kedvező együttállása esetén be tudod bizonyítani, hogy tudsz írni a Bíborcsíkos Markoláb nicken, nem ez a kérdés." – No nem ilyen súlyos a helyzet. Én néhány szerverhibás nap kivételével még mindig tudtam írni a fórumokra, és mindig a saját nickemen – nem kell ahhoz nagy szerencse. De amit te röviden ki akarsz tenni a vitából, az nem függetleníthető a bizonyítandó állítástól: hogy a nickem alatt olvasható hozzászólásokat én írtam. Ennek egyik eszköze az, hogy én tudom a jelszót a nickhez és a postaládához. Ma még ilyen alacsony színvonalú a biztonság és a bizonyíthatóság az Indexen. De én ennek erejéig jobban tudom igazolni állításomat, mint amennyire valaki más igazolni tudja az ellenkezőjét.

Cheese 2004-01-26 (56)

Ezzel nem értek egyet: csak egyet tudsz bizonyítani, hogy adott pillanatban be tudsz lépni "Nemo"-ként. A többi csak állítás. (nem lehet bizonyítani sem azt, hogy te regisztráltad a nicket, sem azt, hogy egyedül használod – csak azt, hogy adott pillanatban használni tudod) Az Index (és a szoftver) nem is garantál ezzel kapcsolatban semmilyen biztonságot (és ez nem is célja).

Szerintem (bár nem vagyok jogész) ha beírsz egy tényleg egyedi saját alkotást (pl. egy új verset) akkor természetesen nem mondasz le (mármint te, Glázser Bozsó) a szerzői jogodról: attól még felteheted ugyanezt a verset a honlapodra, eladhatod az Élet- és Irodalomnak, stb. Azzal a hozzászólásoddal azonban, melyben benne van az ominózus példavers itt az Indexen, többé nem rendelkezel. Az Indexre beküldött hozzászólásokat az Index törölheti, megőrizheti vagy felhasználhatja.

Az én személyes véleményem, hogy ha valami olyat szeretnél írni amivel nem szeretnéd ha ez történne, akkor azt egyszerűen nem kell az Indexre (vagy más hasonló helyre) önként és dalolva beküldeni, mert nem oda való. Ebből a szempontból totál mindegy, hogy mikor regisztráltál.

BZoltan 2004-01-26 (57)

Nemo,

Csűrheted csavarhatod... Te te vagy a nicked viszont nem te vagy. A nicked az egy rekord az Index.hu Rt birtokában levő szerveren. Semmi de semmi jogod és közöd nincs neked mint valós személynek a Nemo karaktersorozattal regisztrált nickhez. Egyedül annyi jogod van, hogy most éppen tudsz egy jelszót ami segítségével ide írogathatsz...de ha az Index.hu úgy akarja akkor megváltoztatja a jelszavadat és elküldi nekem, és holnaptól én irogatok a Nemo nick alól. Te pedig semmit nem csinálhatsz...

Igen, a kezem az a kezem, ha levégod akkor az nem én leszek hanem egy cupákdarab. Igen a személyi igazolványom sem én vagyok, hanem csak egy műanyaglap.

Szóval agonizálhatsz ahogy akarsz, te itt a neten mint IRL személy nem létezel és semmihez nincsen jogod és nem is formálhatsz jogot semmire, csak a te saját magad által birtokolt számítógépekkel kapcsolatban.

Ha én nyitok egy weboldalt benne egy fórumokkal, akkor az a szerver az enyém, a programok is az enyémek és az azonosítók is az enyémek... amit a felhasználók irogatnak az is az enyém.

Ez van... valamit félreértettél barátom. Itt minden az Index.hu Rt. tulajdona, mert az Index.hu Rt. mint jogi személy birtokolja törvényesen az alkalmazásokat az adatbázisokat és a szervereket. Neked, legyél bárki semmid nincs itt és semmire nem formálhats jogot.

Ez van, ha nem tetszik akkor nyiss egy saját fórumot saját gépen és irogass oda.

Wágner úr 2004-01-26 (58)

Cpt. Nemo officer@freemail.c3.hu 0000-00-00
Nemo nemo44@hotmail.com 2004-01-26
nemo nemo@hotmail.com 0000-00-00
Captain Nemo capt-nemo@netchicken.hu 2002-07-27
Nemo1000 nemo1000@hotmail.com 0000-00-00
NEMO docngz@hotmail.com 0000-00-00
nemo_d nemo44@freemail.hu 2004-01-26
nemokapitány_d nemetha@falcon.hu 2000-06-01
nemo kapitány_d nemetnemo@egon.gyaloglo.hu 2000-06-01
Nemo Kapitány nemo@nexus.hu 2000-07-28
MrNemo nemo5@freemail.hu 2000-10-11
NeMo m114@freemail.hu 2000-10-13
nemo1 nemo00@freemail.hu 2000-10-27
nemokap nemokap@freemail.hu 2000-11-08
nEMO siraso@vianovo.hu 2000-11-15
NemoKapitany kl017@hszk.bme.hu 2001-01-30
NemoKapitány klgergo@nextramail.hu 2001-01-30
Nemo999 nemo@mails.hu 2001-04-13
nemo123 nemokapitany@imail.index.hu 2002-06-03
Nemo2001 fidesz@usa.net 2001-05-01
Nemoland nemoland@freemail.hu 2002-02-25
nemoxx nemoxx@freemail.hu 2001-05-25
nemokapitany ixub@freemail.hu 2001-09-07
Nemokap zolyomit@westel900.net 2001-09-14
captnemo durmi@uno.hu 2001-12-07
Capt Nemo lionking@csucsposta.hu 2002-08-31
Nemo Anonimus fonalka@hotmail.com 2002-01-11
Mr Nemo nemo@nemo.hu 2002-01-18
nemo23 tarao@index.hu 2003-11-20
Nemo78 Aladar@freemail.hu 2002-04-29
Nemo001 meta-01@marketorg.hu 2002-06-05
nemopet nemopet@freemail.hu 2002-06-18
nemo02 nemo@pannongsm.hu 2003-03-05
Captain_Nemo papamaci@levele.hu 2002-10-21
Nemo kapitány captainnemo@freemail.hu 2002-11-08
NemoX nemeth.akos.x@freemail.hu 2003-03-13
nemor nemetors@freemail.hu 2003-04-02
nemo69 nemo@inext.hu 2003-04-27
captain_nemo72 captain_nemo72@freemail.hu 2003-08-21
Nemo captain nemo_captain@mailbox.hu 2004-01-02
nemo39 nemo39@freemail.hu 2004-01-06

Ebből majd alkalomadtán hámozzátok ki, ki az Igazi Nemo kapitány..., én meg addig iszoK Söröt... mer' hosszú lesz a sor annál a közös jegyzőnél...

Egészség!

MicmacPress 2004-01-26 (59)

Májdír Keptájn Uram!

Te vajon hogyan bizonyítod minden kétséget kizáróan, hogy egy adott időpontban – illetve terminus alatt -, csak és kizárólag Te kizárólag egyedül használtad a felhasználót azonosító, valamint a belépését engedélyező jelszó karaktarsorozatokat?

Gondold azt, hogy most én vagyok a bíró, és szeretném megállapítani kereseted jogalapját!

Nemo 2004-01-28 (60)

Kedves MicmacPress!

Nem kell nekem "minden kétséget kizáróan" bizonyítanom a dolgot, mert a jelszavak birtokában a bíróság alapértelmezésben vélelmezni fogja a dolgot, és bizonyításra az ezzel ellenkező állítás fog szorulni. De van más körülmény is, amely állításom mellett fog szólni: az, hogy a fórumokon nem található senkinek olyan bejelentése, amely a Nemo nick ellopásáról szólna. Emellett a nickem alatt olvasható hozzászólásokból kikerekedik egy jól azonosítható valóságos személy, aki én vagyok. Ha nem hiszed, olvass bele hozzászólásaimba: én nyitott és egységes könyv vagyok mind stílusomat, mind érdeklődésemet, mind véleményemet tekintve. A bíróságok ennél kevesebb bizonyítékkal is be szokták érni, ha egyébként birtokukban van a megalapozott jogi vélelem. Sőt, valamely műnek adott szerzőtől való származtatására jóval kevesebb információ is elég szokott lenni a becsüsöknél és az irodalomtörténészeknél. Az ilyesfajta szakértők tanúbizonyságát pedig a bíróság igenis méltányolni szokta.

Lehet persze, hogy te valami logfájlt vártál válaszul: nos, ilyennel nem szolgálhatok. De a bíróság még a Wágner úr által olyannyira lefitymált tanúvallomásokat sem szokta automatikusan kétségbevonni, már amúgy a műfajuknál fogva, ahogyan a Kékszakállú teszi. Engem pedig tucatnyi ember ismer, aki hozzászólásaimat is olvassa, és ők bizonyítani fogják, hogy amit tőlem a Nemo nick alatt olvasnak, az egybevág azzal, amit személyesen rólam tudnak.

Kedves Wágner úr!

Ha megmondanád, mit akarsz ezzel a nagy tömeg villanycímmel, könnyebb dolgom lenne. De hogy neked könnyebb legyen a dolgod, pislants az adataimra.

Kedves BZoltán!

Kár, hogy érveimet "csűrés-csavarásnak" bélyegezve egyben a választ is elsinkófálod. Én felhívtam a figyelmedet arra, hogy jogügyekben a hamisítható azonosítóknak is lehet súlyuk (olyannyira, hogy engem elő is vehetnek a más bűnéért, ha nem tiltatom le őket), s ebből következtettem arra, hogy a nicknek is lehet jogi súlya – annak dacára, hogy jelszava ellopható. Te erre semmit nem válaszoltál, ehelyett megismétled azt a darabos szólamodat, hogy "a nickem nem én vagyok." Én persze ilyet sose mondtam, de te állításom helyett mégis ezen gyakorlod a céllövést. Nos, az aláírásom, az ujjlenyomatom, az arcom és a személyi igazolványom sem "én vagyok," mégis olyan adataim ezek, amelyeket a jog és a közélet felhasznál azonosításomra. A nickem nem csupán egy rekord valamely adatbázisban (bár kétségkívül az is), hanem egyben az én hozzáférési lehetőségem is egy ingyenes szolgáltatáshoz, amelynek jelenleg alacsony a biztonsági foka. Ezt a hozzáférést jelenleg én gyakorlom, tehát működését tekintve olyan csatorna ez, amely tőlem vezet információt a fórumokra. Az információ pedig létezik, jogilag elemezhető, és belőle rám lehet következtetni. Olykor meg is teszik, aminek csak adatvédelmi akadályai vannak.

"Semmi de semmi jogod és közöd nincs neked mint valós személynek a Nemo karaktersorozattal regisztrált nickhez." – Nono. Az én figyelmemet is fölhívták arra a Modusban, hogy vigyázzak, mert hozzászólásaim és adataim visszakereshetők. Ha nem volna közöm a nickemhez, akkor nem szólhatna nekem ez a figyelmeztetés sem. Avagy talán a nickeket kell figyelmeztetni arra, hogy vigyázzanak a valós adataik kiadásával?

"ha az Index.hu úgy akarja akkor megváltoztatja a jelszavadat és elküldi nekem, és holnaptól én irogatok a Nemo nick alól. Te pedig semmit nem csinálhatsz..." – Én még úgy tudtam, hogy ezt a postafiókom útján helyre tudom ütni, amennyiben új jelszót kérek, és a szerkesztőség válaszát is visszaigazolom. De nyilván a törlés útján történő megsemmisítés ellen nincs technikai védelmem, és így az Index, ha akarja, megsemmisítheti a bizonyítékokat is. Más dolog azonban az, hogy ki mit tehet meg, és megint más, hogy amit megtesz, az törvényes-e. Mert ha nálam volna, én is megsemmisíthetném az összes Ady-kéziratot, és mondhatnám, hogy Ady csak az ükapámat plagizálta, akinek versei, íme, a padlásomon vannak!

"Szóval agonizálhatsz ahogy akarsz, te itt a neten mint IRL személy nem létezel és semmihez nincsen jogod és nem is formálhatsz jogot semmire, csak a te saját magad által birtokolt számítógépekkel kapcsolatban." – Otromba tévedésben leledzel. Bármely egyedi, eredeti művet megillet a szerzői jogi védelem, függetlenül attól, hogy milyen adathordozón vagy kinek a szerverén tárolják. Nézz utána, ha nem hiszed. A törvény szerint még az iskolai dolgozatok sem az iskola tulajdonai, azokat kidobni vagy másnak kiszolgáltatni nem szabad. A könyvtár sem rendelkezhet kedvére az állományában szereplő könyvekkel. Egy rockbanda zenéje sem lesz az enyém attól, hogy megvásároltam a hanghordozót. Még akkor sem, ha én birtoklom a világon az egyetlen ilyen hanghordozót. Noha ők ugyanúgy "nem léteznek a kazettájukon mint IRL személyek," azért nekik mint valós személyeknek még mindig joguk van a kazettán tárolt anyaghoz. – Te persze a törvényre való hivatkozást nyugodtan mondhatod "agonizálásnak" is, bár ez megint csak nem engem minősít.

Kedves Cheese!

Úgy látom, te ismét csak rövidre akarod zárni a bizonyítást annak kezdő eleménél, úgy gondolván, hogy annak semmi köze a bizonyításhoz. De egy jogi vélelmet máris megalapoz az a tény, hogy én ismerem a jelszavakat (azaz én vagyok házon belül), és erre rárakódnak élő emberek tanúbizonyságai, továbbá a birtokomban lévő dokumentumok. Ezekre jellemző példaként felhozom az egyik túrabeszámolómat. Áfás számlákkal tudom igazolni, hogy ugyanabban az időben ugyanazokat a szállásokat vettem igénybe, amelyeket a Kerékpáros topik 2.0-ban a 2003-07-17 (67430) hozzászólásban felsoroltam. Tanúk vannak rá, hogy minden szálláson egyedül voltam. Vagy igazolni tudom, hogy birtokomban vannak azok a könyvek (köztük régiek, ritkák is), amelyeket az "Ujra a miserol" topik 2000.02.20 00:11 (320) cikkében pontos hivatkozással idéztem. Az ilyet egy házkutatás során akár még terhelő bizonyítéknak is tekintheti a hatóság. Hogy ne volna hát ennek jogi súlya?

"Azzal a hozzászólásoddal azonban, melyben benne van az ominózus példavers itt az Indexen, többé nem rendelkezel. Az Indexre beküldött hozzászólásokat az Index törölheti, megőrizheti vagy felhasználhatja." – Hogyan van tehát? Felhasználhatja a tartalmát is, noha a törvény a tartalmat védi, függetlenül a hordozótól? Azt megértem, hogy az Indexnek jól jön az ingyenes források e tömege, de hogy ebben szembevitorlázik a törvénnyel, az sajnálatos tény.

BZoltan 2004-01-28 (61)

Nemo cimbora,

Te valamit nagyon-nagyon nem értesz :) Tényleg csak csűrsz-csavarsz de továbbra sem érted meg azt az egyszerű állítást, hogy a nicked nem te vagy. Jogilag az újlenyomatod azonosít, a személyi igazolványod is... egy nick egy magántulajdonban levő adatbázisbeli rekord pedig _NEM_. Akkor sem ha pörögsz a hátadon és akkor sem ha kilométeres hozzászólásokban próbálsz erről győzködni. A koncepciód alapja nem jó... a nick-ednek semmi, de semmi köze nincs a te IRL személyazonosságodhoz. Jogilag nem vagy azonos a nickeddel.

"adataim visszakereshetők"

A nicked adatai Nemo barátom, a nicked adatai amit anicked ad meg. A nicked egy virtuális személy, nem természetes és még kevésbé jogi személy.

Ha a Nemo nick a bemutatkozásában azt írja, hogy ű ő IRL Gipzs Jakab az egy dolog, de ettől még nem biztos, hogy valóban ő az... de a virtuális közösség tarthatja annak. Ha Nemo nick azt írja magáról később, hogy pingvinekkel szokott fajatalnkodni, akkor a virtuális közösség azt gondolhatja, hogy Gipsz Jakab pingvinekkel szokott fajtalankodni... _DE_ ez messze nem jelenti azt, hogy az IRL Gipsz Jakab természetes személy _valóban_ ezt tenné.

Ideje lenne megérteni a kibervilág és a valódi világ közötti különbséget.

"ki mit tehet meg, és megint más, hogy amit megtesz, az törvényes-e."

Ennyire nem érted??? Az Index.hu Rt. a saját szerverein azt csinál amit akar!!! Mivel a Nemo nick nem jogi személy, így a Nemo nickkel szembeni jogsértés nem értelmezhető!!!

"Bármely egyedi, eredeti művet megillet a szerzői jogi védelem"

Ez igaz... viszon semmilyen jogi eszköz és lehetőség nincs, hogy te az IRL személy bebizonyítsd, hogy a te szellemi terméked az ami egy nem a te tulajdonodban levő szerveren van... Nagyjábol annyi eséllyel tudod bebizonyítoani, hogy a hozzászólásaid tőled származnak, mint ahogyan én bizonyíthatnám, hogy a Nemo nick hozzászólásai tőlem származnak...

"az iskolai dolgozatok"

Az iskolai dolgozatokat valós személyek írják saját kezüleg, aláírásukkal ellátva, hiteles tanuk jelenlétében... Mindez a Nemo nick hozzászólásaira nem érvényes... ugyanis sem aláírás nincs, sem pedig nem te személyesen írod a dolgot, hanem egy szoftver írja és nincsenek hiteles tanuid, hogy egy adott stringet az adatbázisban tényleg te rögzítettél.

BZoltan 2004-01-28 (62)

"Ezekre jellemző példaként felhozom az egyik túrabeszámolómat. Áfás számlákkal tudom igazolni, hogy ugyanabban az időben ugyanazokat a szállásokat vettem igénybe, amelyeket a Kerékpáros topik 2.0-ban a 2003-07-17 (67430) hozzászólásban felsoroltam. Tanúk vannak rá, hogy minden szálláson egyedül voltam."

És??? Nekem meg elmesélted a dolgot személyesen és én Nemo nick alatt leírtam a dolgot.

BZoltan 2004-01-28 (63)

"Tanúk vannak rá, hogy minden szálláson egyedül voltam."

:D :D :D :D :D

Ez csak most esett le :) Aztán mesélj ki az a tanú aki mindvégig veled, volt tanusítani tudja, hogy mindvégig egyedül voltál?

Nemo 2004-01-28 (64)

Kedves BZoltán!

Sajnálatos aránytévesztésben szenvedsz. A bíróság nem abban érdekelt, hogy a bizonyítást nevetségessé tegye, hanem hogy egy meglevő jogi vélelmet ellenőrizzen dokumentumok alapján.

Te persze harmadszor szajkózod el azt a triviális közhelyt, hogy "nickem nem én vagyok," és elereszted a füled mellett azt a tényt, hogy a bankszámlám, az igazolványom, stb. sem én vagyok. Ezek azonban egyértelműen kapcsolatba hozhatók velem, kivéve ha valaki ellopja az azonosítóimat. Ugyanígy kapcsolatba hozható vagyok a nickemmel is, ha valaki el nem lopja a jelszavamat. De alapértelmezésben azt fogják feltételezni, hogy nem ez történt.

"adataim visszakereshetők" – "A nicked adatai Nemo barátom, a nicked adatai amit a nicked ad meg. A nicked egy virtuális személy, nem természetes és még kevésbé jogi személy." – Nos, ha nem akarnál mindenáron nevetségessé tenni engem, akkor te sem botlanál ekkorát. Ami adatot én megadtam a nickem segítségével, az engem azonosít mint valóságos személyt. Én nem akarom azt bizonyítani, hogy a nickem természetes vagy jogi személy (noha te harmadszor is ezt a badarságot ostromlod nagy elszántan). Azt állítom, hogy a nickem egy olyan hozzáférési lehetőség (nem "virtuális személy"), amelyet jelenleg én gyakorlok.

"Ha a Nemo nick a bemutatkozásában azt írja, hogy ő IRL Gipzs Jakab az egy dolog, de ettől még nem biztos, hogy valóban ő az" – De ha valaki magát Nemo nicken Németh Ferencként azonosítja, és a hozzászólásokból kikerekedő valós személy ezt az azonosítást elfogadja, akkor még a bíróság is az ellenkező oldaltól fogja követelni az ezt cáfoló bizonyítékokat. Ezt hívják jogi vélelemnek. Bár erre volna valami szavad, ahelyett, hogy elősirítesz egy példát, amely az enyémhez nem is hasonlít.

"Az Index.hu Rt. a saját szerverein azt csinál amit akar!!! Mivel a Nemo nick nem jogi személy, így a Nemo nickkel szembeni jogsértés nem értelmezhető!!!" – Nem, a szerveren tárolt művek a szerzői jogi törvény hatálya alá esnek, ha eredetiségre és egyediségre tartanak igényt. Azt a bíróság alapból feltételezi majd, hogy a hozzászólást nem egy adatbázisbeli rekord ("nick") alkotta meg, hanem egy ember. A törvény nem követeli, hogy rá legyen írva a szerző neve, lehet ez álnév is. Hozzászólásaim fölött pedig a Nemo álnév virít.

"Ez igaz... viszon semmilyen jogi eszköz és lehetőség nincs, hogy te az IRL személy bebizonyítsd, hogy a te szellemi terméked az ami egy nem a te tulajdonodban levő szerveren van..." – A bíróság az Index.hu fórumaira tekintve azonnal belátja, hogy ide bizony élő személyek irkálnak álnéven. Ha pedig jelentkezik valaki, hogy ezt vagy azt ő írta, a jelszavak ismerete megalapoz egy jogi vélelmet, amit aztán tanúvallomások és dokumentumok erősíthetnek.

"Nagyjábol annyi eséllyel tudod bebizonyítani, hogy a hozzászólásaid tőled származnak, mint ahogyan én bizonyíthatnám, hogy a Nemo nick hozzászólásai tőlem származnak..." – Távolról sem. Én ismerem a jelszavamat, te nem. Én rendelkezem a nickemen írt információk háttéranyagaival, te nem.

"Az iskolai dolgozatokat valós személyek írják saját kezüleg, aláírásukkal ellátva, hiteles tanuk jelenlétében... Mindez a Nemo nick hozzászólásaira nem érvényes" – Ez a példa szándékom szerint csak azt bizonyítja, hogy a tárolás nem jelent birtoklást és szabad rendelkezést. A többi példámra azonban egy szavad sem volt. A kazettákat egy gép készíti valahol Tajvanon, a könyveket egy gép nyomtatja Németországban, a melléjük állítható tanúk hitele pedig ugyanúgy kétségbevonható, mint azoké, akik igazolják, hogy én számtalanszor írtam Nemo néven a fórumokra.

"Nekem meg elmesélted a dolgot személyesen és én Nemo nick alatt leírtam a dolgot." – Csakhogy ezt neked kellene igazolnod, nem nekem. Nagy igyekezetedtől csak a te álláspontod borul fel.

"Ez csak most esett le :) Aztán mesélj ki az a tanú aki mindvégig veled, volt tanusítani tudja, hogy mindvégig egyedül voltál?" – Nagy vicc: ha elolvasod végre, amit írtam, meglátod, hogy én tanúkról beszéltem, és arról, hogy a szállásokra egyedül jelentkeztem be. Ezekről (és arról, hogy véletlenszerűen választott helyeken az úton is egyedül voltam) tanúságot tesz a szállásadó, a biztonsági őr, az útkaparó, a múzeumi néni, a rendőr, a két osztrák határőr és mások. Ez a baklövés nem mutat téged valami alapos vitázónak.

BZoltan 2004-01-28 (65)

"Te persze harmadszor szajkózod el azt a triviális közhelyt, hogy "nickem nem én vagyok," és elereszted a füled mellett azt a tényt, hogy a bankszámlám, az igazolványom, stb. sem én vagyok."

azért drága barátom, mert te meg n+1 alkalommal hozol olyan pédát ahol vagy személyesen azonosítottad magad, vagy pedig egy törvényesen elfogadott személyazonosítót használtál.

Mond a fórumos nicked regisztrációjánl személyesen voltál jelent a szerver mellet, vagy faxoltál személyi igazolvány másolatot.. esetleg közjegyző hitelesítette az aláírásodat a nick igénylő formanyomtatványon... Ehh Nemo, ne csináld már, hogy nem látod a különbséget...

"Ami adatot én megadtam a nickem segítségével, az engem azonosít mint valóságos személyt."

Nem azonosít, mert ugyanazokat az adatokat megadhatom egy másik nicknél én is...Vagy közjegyző jelenlétében regisztráltad magad a fórumra?

"Azt állítom, hogy a nickem egy olyan hozzáférési lehetőség (nem "virtuális személy"), amelyet jelenleg én gyakorlok."

ezt nem is tagadja senki... de azt, hogy tegnap is te voltál Nemo és hogy holnap is te leszel azt az égvilágon senki nem tudja igazolni... és azt sem tudod igazolni, hogy te ma Gipsz Jakab lennél, mert bármelyik nick álljthatja magáról, hogy ő Gipsz Jakab. ha Gipsz Jakab IRL ez ellen nem tiltakozik akkor a kutyát nem is fogja ez érdekelni.

"De ha valaki magát Nemo nicken Németh Ferencként azonosítja, és a hozzászólásokból kikerekedő valós személy ezt az azonosítást elfogadja, akkor még a bíróság is az ellenkező oldaltól fogja követelni az ezt cáfoló bizonyítékokat."

Bárki állíthatja, hogy Ő valójában Németh Ferenc... és neked sem hiszem el, hogy te vagy Németh Ferenc, Németh Ferencet azonosítani DNS minta, újlenyomat, iagzolványok és hiteles tanuk tudnak... ezek közül melyik van a nicked mellett??? Megmondom, egyik sem...

"Azt a bíróság alapból feltételezi majd"

majd ne felejts el bírói állásfoglalást mutatni erről...

"amit aztán tanúvallomások és dokumentumok erősíthetnek."

a francokat... milyen tanú? Milyen dokumentum? Egy darab jelszó és némi stílushasonlóság, ugyankérlek... Amúgy meg komikus, hogy azt akarod érvnek hozni, hogy "majd a bíróság"... komám, majd ha a bíróság tényleg mond valamit akkor szólj, addig maradjunk a törvényeknél és a logikánál... ezek egyike sem temelletted szól.

"Távolról sem. Én ismerem a jelszavamat, te nem. Én rendelkezem a nickemen írt információk háttéranyagaival, te nem."

Biztos vagy te ebben? A jelszavad hol van tárolva? Egy olyan szerveren amihez te nem férsz hozzá sem szoftveresen sem hardveresen... a háttérinfó meg nem kunszt, azt bárki kitalálhatja, a számláiddal meg azt csinálsz amit akarsz... soha nem bizonyítod be, hogy nem egy kocsmában mesélted el nekem a sztorit amit én felraktam a netre...

"a tárolás nem jelent birtoklást és szabad rendelkezést."

A fórum hozzászólások esetében ez bezony azt jelenti.

"A többi példámra azonban egy szavad sem volt."

engedelmeddel arra válaszolok amire akarok... az hogy nem cáfolom rommá minden fémondatodat az nem jelenti azt, hogy igazad lenne, azt sem, hogy nincs igazad... egyszerüen nincs minden felvetéseddel kedvem foglakozni, vagy mert nincs kedvem gondolkozni rajta, vagy mert triviálisan piti az állítás. Nem kihívás.

"Csakhogy ezt neked kellene igazolnod, nem nekem"

Nekem???? Te akarod bizonygatni, hogy egy hozzászólás a tied... nosza... én csak mondom, hogy az az érv amit mondasz azt én is mondhatnám... Nos akkor kié is a hozzászólás?

"tanúságot tesz a szállásadó, a biztonsági őr, az útkaparó, a múzeumi néni, a rendőr, a két osztrák határőr és mások."

és azt mivel tanusítod, hogy az egész sztorit nem mondatd el nekem?

"Ez a baklövés nem mutat téged valami alapos vitázónak."

:) Fogynak az érvek hogy elkezdesz személyeskedni?

MicmacPress 2004-01-28 (66)

Májdír Captain Uram!

A bíróság rencerint apaságot szok alapértelmezésben vélelmezni – azt is csak akkor, ha egy férfi és egy nő törvényes házasságának időtartama alatt fogant a magzat. Egyéb esetben bizonyítási eljárás gyün.

Nno, mivel Te állítod, hogy a Nemo nick a tiéd, ezért ezt neked kell bizonyítani, mert a Zindex aszongya, hogy ő nem tuggya, és ez ráadásul igaz is – hamistanúzni se köll...

A becsüsök és iradalomtörténések nem tartoznak szorosan a tárgyhoz, amint a kőfaragók és balett-táncosok sem feltétlenül.

BZoltan 2004-01-29 (67)

Arról nem is beszélve, hogy a fórumra való bejelentkezés nem secure http kapcsolaton történik, így gyakorlatilag gyerekjáték lenyúlni akárkinek a jelszavát és az azonosítóját.. mehet egy emil, hogy változtassák meg a nick emil címét és szerbusz :)

Mivel ezt simán meg lehet tenni, így szerintem minden éppeszű jogértelmező tartózkodna attól, hogy minden kétséget kizárólag egy természetes személyt rendeljen nyílt, plain-tex protokolon alapuló, ingyenes és személyazonosítást nem igénylő regisztrációju, soktízezezres látogatóval rendelkező fórumon ejtett hozzászólásokkal...

Nemo 2004-01-29 (68)

Kedves MicmacPress!

"A bíróság rencerint apaságot szok alapértelmezésben vélelmezni" – No de ha enyém a jelszó, akkor az lesz az alapértelmezés, hogy nem loptam, hanem az Indextől kaptam.

Kedves BZoltán!

"te meg n+1 alkalommal hozol olyan pédát ahol vagy személyesen azonosítottad magad" – Az igaz, hogy a jelszó ismerete nem okirat. De nem okirat az arckép, a hang, és hozzááteszem: a tanúk sem. Mégis felhasználhatják őket azonosításomra. Innentől megy vissza minden a feladónak.

"Mond a fórumos nicked regisztrációjánl személyesen voltál jelent a szerver mellet" – Nem, viszont tudom a jelszavakat, nálam vannak a háttéranyagok és információk, a hozzászólásokban valós adatok vannak, melyeket személyesen elismerek, és tanúim vannak sokszori belépésre a nickemen.

"Nem azonosít, mert ugyanazokat az adatokat megadhatom egy másik nicknél én is" – Itt átlátszó logikai csapdába estél: az adatok, ha tényleg ugyanazok, minden nicken engem azonosítanak. Csak éppen ekkor több nickhez rendelnének engem, melyek közül én nem vállalnék, csak egyet: a sajátomat.

"hogy tegnap is te voltál Nemo és hogy holnap is te leszel azt az égvilágon senki nem tudja igazolni..." – Azt igenis igazolni tudom, hogy a Nemo nick alatti hozzászólások valós adataikkal engem azonosítanak, mégpedig igen sűrű múltbeli időpontokban. (Utánaolvashatsz, bár nem remélem, hogy fogsz is.)

"ha Gipsz Jakab IRL ez ellen nem tiltakozik akkor a kutyát nem is fogja ez érdekelni." – De itt szerzői jogi vita folyik, és ha valaki, aki a fórumon hozzászólásaiban ilyen jogokat követel magának, és egyben valós személyre is utal mint önmagára, akkor eléggé valószínűtlen, hogy nem önmagára utal.

"Németh Ferencet azonosítani DNS minta, újlenyomat, iagzolványok és hiteles tanuk tudnak..." – Hozzászólásaimat általában több tucat ember szokta olvasni, akik közül sokan már láttak is, és némelyikük bejelentkezni is látott Nemo álnéven. Nickemhez a hozzászólásokban valós adatok vannak csatolva, amelyek alapján egyértelműen kikereshető vagyok a tízmillióból. És ismerem a jelszavakat.

"maradjunk a törvényeknél és a logikánál... ezek egyike sem temelletted szól." – A szerzői jogi törvény mellettem szól, az azonosítás pedig lehetséges pusztán tanúk által is. Sánta logikádra pedig csinos példa található a hozzászólás végén.

"a háttérinfó meg nem kunszt, azt bárki kitalálhatja, a számláiddal meg azt csinálsz amit akarsz" – De aki csak kitalálta, az rajta fog veszteni a keresztkérdések során. A számlák a törvény előtt igenis bizonyító erejűek, egész hatóságok működnek ezen az elven. Te kicsinyelheted ezt, de ez csak téged minősít.

"... soha nem bizonyítod be, hogy nem egy kocsmában mesélted el nekem a sztorit amit én felraktam a netre..." – Neked kellene bizonyítanod, hogy így történt.

"A fórum hozzászólások esetében ez bezony azt jelenti." – Szerencsére a törvény ilyen különbséget nem tesz. Nézz utána.

"Nekem???? Te akarod bizonygatni, hogy egy hozzászólás a tied" – Te próbáltad azt állítani, amit kettővel följebb állítottál, tehát csak ellentanú lehetnél a bíróság előtt. Viszont a keresztkérdéseknél elvéreznél.

":) Fogynak az érvek hogy elkezdesz személyeskedni?" – Nincs szerencséd. A dolog ott kezdődött, hogy én azt állítottam:

"Áfás számlákkal tudom igazolni, hogy ugyanabban az időben ugyanazokat a szállásokat vettem igénybe, amelyeket a Kerékpáros topik 2.0-ban a 2003-07-17 (67430) hozzászólásban felsoroltam. Tanúk vannak rá, hogy minden szálláson egyedül voltam."

Te erre visongva nekemrontottál:

"Ez csak most esett le :) Aztán mesélj ki az a tanú aki mindvégig veled, volt tanusítani tudja, hogy mindvégig egyedül voltál?"

Megismétlem ellenérvemet, hátha most hajlandó leszel elolvasni, és képes leszel felfogni. Én nem állítottam, hogy egyetlen tanú van, aki az egész útra nézve tanúsítaná, hogy egyedül voltam. Te mégis ezt a nekem tulajdonított álláspontot kezdted el diadalmasan csépelni. Ez akkora baklövés, amely a te dicső "logikádat" és vitai odafigyelésedet jócskán megtépázza. Az pedig, hogy most "személyeskedésnek" minősíted baklövésednek fenti rádbizonyítását, sejteni engedi, hogy a szónoki hatáskeltésre utazol, s mikor visszanyesik logikátlan és nagyhangú szólamaidat, akkor nem állsz helyt értük, hanem indoklás nélkül "személyeskedést" rikkantasz és suttyomban visszatáncolsz. Ez nem az igényes vita jellemzője a részedről.

Nemo 2004-01-29 (69)

Még valami. Amire vitapartnereim kihegyezik a vitát, az csak egyetlen tényezője a szerzői jognak: hogy a szerző azonosítható legyen. A törvény azt mondja: a szerző jelentkezéséig az első közreadó gyakorolja a szerzői jogokat. De másfelől azt is: az álnéven írt mű esetén is a szerzőé a jog. Nos, ha jelentkezik valaki, hogy ő a szerző, akkor már nem állítható, hogy a szerző "azonosíthatatlan," még egy nicken közreadott mű esetében sem. Csak azt lehet mondani, hogy a szerzőség bizonyítása "folyamatban van."

A törvény pedig az egyedi, eredeti mű esetén(kivéve a napilapot és folyóiratot) megköveteli az írásos felhasználási szerződést. Ilyet az Index nem mutathat fel (hacsak hamis tanút nem akar bérelni, ami amellett, hogy erkölcstelen, jogilag veszélyes is), ezért csak azt állíthatja, hogy a hozzászólást az utcán találta (ami az Index fórumaira tekintve velószínűtlen), vagy hogy a nick gazdája nem jelentkezett.

Viszont fenn kellene tartania azt a lehetőséget, hogy ha a gazda jelentkezik, és szerzősége bebizonyosodik, akkor megköti vele a felhasználási szerződést – legalábbis ha az Index ad valamit a törvényre. Mivel azonban Modusában minden megszorítás nélkül megszűntnek nyilvánítja a szerzőnek a művel való rendelkezését, világos, hogy őt a törvény nem érdekli. Pedig az azonosíthatatlanság, bizonyíthatatlanság nem definíció szerint áll fenn, hanem az azonosítás, bizonyítás technikai okokból nehezebb, mint okiratok esetén. De nem lehetetlen.

Nemo 2004-01-29 (70)

Kedves BZoltán!

"mehet egy emil, hogy változtassák meg a nick emil címét – Ebben igazad van. Én még úgy tudtam, hogy az e-mail-címet nem lehet megváltoztatni. De úgy vélem, hogy csakis a régi cím birtokában lehet megváltoztatni, a válasz visszaigazolásával. (Ez utóbbi az e-mail feladójának hamisítása ellen szükséges.) A Hotmail-nél azonban a jelszó begépelésekor biztonságos a kapcsolat, utána már nem az. Nem gondolom tehát, hogy a postafiókot is ugyanúgy meg lehetne szerezni, mint a nick jelszavát.

BZoltan 2004-01-29 (71)

Nemo... ne haragudj, de unalmas a dolog, nincs kedvem a kilometeres hozzászólásaidra reagálni. Az érveidet csak ismételgeted, miközben a legminimálisabb szinten sem érted meg az ellenérveket.

Nekem mindegy... pereld be az Indexet aztán szólj, hogy mi a vége. Szerintem hülyeséget beszélsz és ezt meg is indokoltam alaposan.. de ehez jogod van.

BZoltan 2004-01-29 (72)

:) azt te csak úgy hiszed...

Nemo 2004-01-29 (73)

Kedves BZoltán!

Én sem akarok monotonul ismétlődő érveidre újra és újra válaszolni. Elmondtam, hogy szerintem miért sért törvényt az Index a maga diktátumával, te ezt vitattad az azonosítási nehézségek miatt, és ez így ment néhány körön át. Itt nyilván abba is hagyhatjuk, de egy dolgot még nem említettem.

Számomra ez az egész vita teljesen elméleti. Sose gondoltam arra, hogy az Indextől pénzt kérjek bármiféle hozzászólásomért, csak azt tartanám jónak, ha becsülettel küldenének egy e-mailt, hogy pl.: "Figyelj már, a "Megdöglött a honlapom" c. topikból a 0-s hozzászólásodat átvesszük, tükrözzük, CD-n kiadjuk, ha nincs ellenedre. Pénzt nem tudunk adni érte, de nyugodt lélekkel akarjuk ráírni a CD-re, kitenni a honlapunkra stb., hogy "a szerzők műveik itteni közléséhez hozzájárultak, de kérjük, hogy a szabad felhasználás esetein túl ne készítsetek róluk másolatot."" Lehet, hogy a valós személyekkel nem tudnak vagy nem akarnak kapcsolatot létesíteni, de egy Hotmail-postafiók tulajdonosával semmibe nem kerülne felvenniük a kapcsolatot.

A nickem alatt ez a hozzáférhetőségem tagadhatatlanul szerepel, megadására és a rátámaszkodásra ők adtak lehetőséget, és ennek a jelszavát ők nem birtokolják.

BZoltan 2004-01-29 (74)

"Én sem akarok monotonul ismétlődő érveidre újra és újra válaszolni."

kicsit ovis a stílus, de nem baj :)

Az index nem sért törvényt, de ha te ezt nem hiszed, akkor fordulj keresettel a bírósághoz. Mi itt többen is megpróbáltunk meggyőzni, hogy hülyeség amit írsz... ha nem hiszed, hát nem hiszed. Mondom... majd ne felejtsd el beírni ebbe a topikba a bíróság döntését.

"csak azt tartanám jónak..."

Én meg azt tartanám jónak, ha az Index. hu Rt. minden nap meghívna egy sörre :)

BZoltan 2004-01-30 (75)

Nemo cimbora,

Nézzél csak át a ValFil moderációs topikba... Ott egy olvtárs éppen azon méltatlankodik -tök jogosan- hogy valaki e-mailcím változást kért az ő nickjére és meg is kapta.

Látod... ennyibe kerül egy nick eltulajdonítása... ezt hívják social engineeringnak és Kevin Mitnick a műfaj nagymestere.

Egy ilyen sérülékeny struktúrát és ilyen bizonytalan adatkezelést tudod mikor vesz komolyan egy bíróság? Soha, drága barátom soha.
Az ami komolyan vehető, az a full secure kapcsolaton keresztül one-time-pasword-del használt azonosító aminek a regisztrációja IRL személyazonosítással jár. Más nem, mert mást lenyúlni, meghamisítani nevetségesen könnyű. Tudod ez olyan, hogy a biztosítótársaság sem köt biztosítást a lakásodra, ha nincs biztonsági zár és keresztpánt, meg ablakrács.... AZ indexes jelszó és emilcím meg sima http -clear text- kapcsolat meg olyan mintha csak kilincsre zárva tartanád a lakást és biztosítást akarnál kötni rá... Kiröhögne minden biztosító, vastagon, ahogy minden jogi fórumon minden értelems ember a hasát fogva kiröhögne ha azt próbálnád bizonygatni, hogy egy ingyenes, nyílt és soktízezer felhasználóval rendelkező netes fórumon clear http kapcsolaton e-mail jóváhagyással regisztrált nick hozzászólásait _TE_ mint természetes személy írtad.

Nem kizárt, hogy, ha meghívom az index adminját egy sörre akkor egy sql paranccsal berak a nicked alá 10 olyan vérlázító hozzászólást, hogy az életbe nem bizonyítod be, hogy az nem te voltál...

Ezek a fórum dolgok nagyon nem olyan rendszerek mint a bankok, vagy nagyvállalatok professzionális rendszerei :)

Nemo 2004-04-21 (76)

Kedves BZoltán!

Úgy döntöttem, erre még válaszolok, bár kezdetben nem volt hozzá sok kedvem otromba stílusod és azon vaskos tévedések miatt, amiket legutóbbi két írásodban elhelyeztél. De én itt nem veled vitázom elsősorban, hanem az Index egybites ideológiájával, amely szerint a hozzászólásokat nem emberek, hanem "nickek" írják, azaz valamely tárterület sorszámozott fiókjai. Hogy ez az álláspont milyen nevetséges, azt nemegyszer kimutatták már. Talán bizony a szerelmesleveleket is tollak írják? Vagy a tüntetésen is hangszórók szónokolnak?

Az efféle hatáskeltés helyett mégis inkább a te magabiztos, de annál odvasabb érveid nyomán haladok. Először is, a szerzői jog nem szerződés útján keletkezik, mint valami lakásbiztosítás (melynek példáját te felhozod), hanem a mű megalkotásával egyidejűleg, automatikusan jön létre, a törvény erejénél fogva. Semmi szükség arra, hogy bármiféle "secure http" meg "one-time password" útján helyezzem el akárhol az írást. A törvény csak annyit követel meg, hogy a mű (figyelem: nem a szerző!) "ismételten azonosítható" legyen, ami hétköznapi nyelven annyi tesz, hogy egyedi legyen, és meg lehessen különböztetni más művektől. Ez az ellopás veszélyében forgó hozzászólások esetén nyilvánvalóan fennáll.

A törvényértelmezők szerint, akiket elolvastam, annyi várható el még, hogy a mű utaljon a szerzőre. Ez pedig a fórumos hozzászólások esetében triviálisan megvalósul, hiszen ott van a felhasználónév és a személy elérésére szolgáló villanycím a hozzászólás fölött, mégpedig intézményesen és szerződésszerűen, eltávolítása szerződésszegés volna. A törvény az álnéven írt művet is védi, noha az álnév még ennyire sem utal a szerzőre. És noha a törvény szerint "a szerző jelentkezéséig az első közreadó gyakorolja a szerzői jogokat," az Index nem léphet fel mint önjelölt "közreadó," mert azt a törvény szerint felelősség terheli, amit pedig az Index gondosan elhárít magáról minden topik alján. Ezek után bármiféle technikai nehézség adódjon is a szerzőség bizonyítása körül, immáron alaphelyzet lesz az, hogy szerzői műről van szó, azaz olyanról, amelyre szerzői jogok vonatkoznak.

Ha rákeresel a neten, találhatsz egy "Tartalomszolgáltatási kódex"-et (afféle ajánlásgyűjteményt), amelyben ez áll: "A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Tartalomszolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Tartalomszolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni."

Ez világos beszéd (tucatnyi honlap át is veszi, jellemzően az Index nem), amely első mondatával elismeri a törvényes helyzetet, tudniillik hogy a hozzászólás továbbra is a szerzőé. Ezzel szemben a "korlátozás nélküli idézés," ami szintén itt áll, fogalmi önellentmondás, mert erre a törvény az "átvétel" kategóriáját alkalmazza. A nem-archiválási ill. nem-oktatási célú sokszorosításhoz (és a nyilvánossághoz történő közvetítéshez) írásbeli felhasználási szerződést követel a törvény, amelyet egy puszta ajánlásgyűjtemény nem bírálhat felül. Az olyasfajta melldöngetéshez pedig, hogy "kizárólag a Tartalomszolgáltató írásbeli hozzájárulásával" stb., a törvény szerint explicit kikötésre volna szükség az írásbeli felhasználási szerződésben. Ilyen azonban nincs, tehát ez a melldöngetés nem több üres blöffnél. Az első félmondat utáni szólamok (a mondott feltételek hiányában) jogilag semmisek, minthogy törvénybe ütköznek. De még ez a felemás önszabályozás is becsületesebb, mint az Indexnek a törvényt holmi technikai ürüggyel kijátszó lopás-ideológiája.

Azon sokszor ismételt hivatkozásod ellenében, miszerint igen könnyű egy nicket ellopni, röviden azt a közhasználatú elvet állítom, hogy a visszaélés nem szünteti meg a törvényes élést. A nick tulajdonosa köteles ügyelni a jelszavára, és ha ellopják, azt e-mail útján helyrehozni. (Ellenkező esetben a nickjének használatával kapcsolatos büntetésben részesülhet.) De ha az Index ki akarja túrni a nick (jelszavának) felmutatóját a szerzőségből, akkor neki kell bizonyítania, hogy az illető nem azonos azzal, aki azt a nicket regisztrálta, hanem bűncselekmény útján jutott hozzá. Egyszerű alkotmányos elv ez: az ártatlanság vélelmének hívják, és a polgári jog is ismeri.

Az internet nem szabályozatlan terület jogi szempontból, még ha sokaknak így volna is kellemes. És egy visszaélésre lehetőséget adó technikai körülményből (mert az Index által mindent vivő dzsókerként lengetett "azonosíthatatlanság" ennél nem több) nem lesz alapértelmezésben olyan törvényi kategória, amelyre előlegesen hivatkozni lehetne mint a hozzászólások kisajátításának jogi alapjára. Az Index tollnokai pedig éppen ezt az elemi logikai hibát ismétlik meg minden vitában. Ettől persze körben forgóvá válik minden érvük: "Ellopom a cikkedet, mert nem tudod majd bizonyítani, hogy a tiéd. Kapj el, ha tudsz." Ezzel az erővel a zsebtolvajlás és a biciklilopás is legális volna, mert a pénzen és a kerékpáron sincs rajta, hogy kié. Az Index politikája nem jogkövető magatartás, hanem afféle keresztapához méltó cinizmus.

Amúgy pedig az "azonosíthatatlanság" utólagos emlegetésével az Index éppen a regisztráció alkalmával kikötött, a nickhez való tartós hozzáférést biztosító e-mail komolyságát vonja kétségbe. Hogy e-mailt kötött ki a nick mellé, azzal a szerződés keretein belül a biztonság jelentős fokát hozta létre (mondtam már: a Hotmail egyszeri és titkosított jelszóátvitellel dolgozik), amit utólag mégis szeretne felborítani. Alkalomadtán ugyanis csak azzal a gyanúsítással állhatna elő a szerzői jog követelőjével szemben az Index, hogy "Nono, te ezt az e-mailt is csak úgy elcsakliztad valakitől, akinek a hozzászólásaira pályázol, és a hamis feladónévvel átverted a moderátort is." Az elektronikus postafiók ellopása vagy az e-mail hamisítása azonban bűncselekmény, így az Index részéről bizonyításra szorulna.

Azzal, hogy erre a gyanúsítási kiskapura és saját (Don Vittorio esetében demonstrált) felróható mulasztásukra építik lopási ideológiájukat, egy harmadik személy bűncselekményének megelőlegezett vélelmét és saját betervezett hanyagságukat teszik meg törvényi felhatalmazásnak arra, hogy még az ártatlan felet is kiforgassák a törvény garantálta szerzői jogából. Ráadásul éppen azzal igazolnák tolvajlásukat, hogy ők lopták el a cikket először, és még a valódi szerzőt is azzal küldenék el, hogy ő a tolvaj. Ez a hibbant, önmagát parodizáló szerződésértelmezés (és bizony másra nincs lehetőségük) a bíróság előtt nem jelent jó pontot, ha valaki történetesen a mai Modust támadja meg, akár a szerzőség bizonyításának igénye nélkül.

Arról még nem is szóltam, hogy az általános szerződési feltételek a törvény szerint csak akkor válnak a szerződés részévé, ha a szolgáltató megismerteti őket a felhasználóval, aki ezután explicit nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással elfogadja őket. No de a Modus elfogadása soha nem volt a regisztráció feltétele, mert nem kellett ehhez elolvasni és jóváhagyólag leokézni. Erre emberek tízezrei a tanúk, tagadni nem érdemes (amellett, hogy ma sem kell ezt tenni az újaknak).

A regisztráció egyébként jogilag értelmezhető szerződés, amelynek részleteit tanúk tízezrei fogják igazolni. Teljesedése a felhasználó részéről a használat tényével mint ráutaló magatartással, a szolgáltató részéről pedig a szolgáltatás nyújtásával válik bizonyíthatóvá. Nos, ebben a szerződésben a régi felhasználók számára az a lényeges garancia is szerepelt, hogy az e-mailt nem lehet megváltoztatni. Ezt a lényeges szerződési feltételt (amely alapjaiban befolyásolja a szerzőség bizonyításának technikai nehézségét) az Index valamikor egyoldalúan módosította, amikor lehetőséget adott az e-mailcím megváltoztatására. Ennek a lényeges szerződési feltételnek a módosításáról azonban nem értesítette a felhasználókat (erre is sok ezer tanú van, tagadni nem érdemes). Mivel pedig az Index érvelése éppen ezen az egyoldalú szerződésmódosításon alapszik, a bíróság előtt nem lenne sok esélyük, ha valaki (akár konkrét szerzői jogi követelés nélkül) rájuk akarná bizonyítani a rosszhiszeműséget, és így megfúrni a Modus diktátumát. A szolgáltató részéről megtett utólagos és egyoldalú szerződésmódosítás ugyanis csak akkor lehet érvényes, ha a felhasználó számára előnyön kívül mást nem hoz. Ezt a jogszabályok visszamenőleges alkalmazására nézve jogi alapelv mondja ki, és szinte bizonyos, hogy a szerződésre nézve is így döntenének a bírák. Az utólagos és egyoldalú jogelvonás pedig nem jó ajánlólevél az Index számára.

"minden jogi fórumon minden értelmes ember a hasát fogva kiröhögne ha azt próbálnád bizonygatni, hogy egy ingyenes, nyílt és soktízezer felhasználóval rendelkező netes fórumon clear http kapcsolaton e-mail jóváhagyással regisztrált nick hozzászólásait _TE_ mint természetes személy írtad." – Amint láttuk, a szerzői jog nem akkor keletkezik, amikor a szerzőséget így vagy úgy bizonyítom. Ha pedig a hozzászólásokat kezdettől fogva szerzői jog védi, akkor nem ér semmit az a vakkantás, hogy "Bizonyítsd be, hogy a tiéd." A törvény szóhoz jutni sem engedi az ilyen tolvajokat. Aminek a "jogát" maguknak "fenntartják," az törvényszegés.

Végül pedig – csattanós cáfolatául azon többszöri hangoskodásodnak, hogy ki mindenki nevetne ki engem – a szerzői jogi törvény így szól:

94. § (3) A szerzői jog megsértése miatt indított perekben az ideiglenes intézkedést a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy a mű szerzői jogi védelem alatt áll, valamint, hogy ő a szerző, a szerző jogutóda vagy a mű olyan felhasználója, illetve a szerzői jogok közös kezelését végző olyan szervezet, amely jogosult saját nevében fellépni a jogsértéssel szemben.

Nem kell tehát technikailag bizonyítani a szerzőséget ahhoz, hogy az Indexet a bíróság tizenöt napon belül a világ csúfjára kipenderítse a más ember bitorolt jószágából – ehhez elég valószínűsíteni a dolgot. (Remélem, látod a különbséget.) De ha már itt tartunk, a bizonyítás akár a hozzászólások tartalma és a bennük megadott adatok alapján is történhet, hiába próbálod ezt a módszert görcsösen kizárni. Egész szakterületek működnek ezen az elven, a bíróság pedig nem szokta a szakértőket csípőből mellőzni.

De gyakorta nem is kell ide sok szakértő: én pl. az első fórumos hozzászólásomba beírtam a nevemet, a negyedikbe meg az e-mailcímemet. Ezen kívül előjött az évek során az életkorom, foglalkozásom, telefonszámom, honlapom címe, miegyéb. Nehezen hiszi majd el a bíróság, hogy valaki más az én különféle adataimat közölte éveken keresztül, és én ezt az embert loptam meg úgy, hogy ő aztán soha nem lépett fel ellenem. Azt viszont ennek alapján (és ha valami közjegyző letölti összes hozzászólásomat bizonyítékul,) kapásból valószínűsíteni fogja a bíróság, hogy a mondott időszak összes hozzászólása az enyém. Ha tehát az Index tőlem akar lopni, ugyancsak fel fog sülni.

De mit is mondok! a feltételes szerkezet nem helyénvaló, mivel az Exit.index.hu lopott is már a honlapomról a maga számára ("A téli Dunán", index.hu/exit/viz/evezo/teliduna/) egy nyári túraképet (csonak.jpg), de ez elenyésző mennyiség, s inkább csak tudatlanságuk miatt bosszantó; ráadásul valaki másnak a túrabeszámolójához illesztették, nem jelöltek meg engem mint szerzőt, illetve (azóta átnevezés útján megszűnt) honlapom túrarészlegére nevem feltüntetése nélkül mint az ő "kapcsolódó anyagaik" egyikére linkeltek, holott az én beszámolóim soha nem tartoztak az "ő anyagaik" közé. Ez erősen etikátlan dolog, noha vagyoni kárt nem okoz, ezért egyelőre eltűröm. De annyit mindenesetre tanúsít, hogy az Index gátlástalanul lop onnan is, ahonnan még saját maga koholta "jogcíme" sincs lopni.

"Nem kizárt, hogy, ha meghívom az index adminját egy sörre akkor egy sql paranccsal berak a nicked alá 10 olyan vérlázító hozzászólást, hogy az életbe nem bizonyítod be, hogy az nem te voltál..." – Te is tudod, hogy nem erről van szó. Én a hozzászólások szerzői jogáról beszélek, ami független attól, hogy ki mit hamisít oda az én rovásomra.

BZoltan 2004-04-22 (77)

Hülyeségeket beszélsz, de nekem nincs kedvem hozzás hasonlóan kilóméteres rizsát írni. Minden butaságra amit újra és újra összehordasz már született válasz a topikban.

Ha továbbra sem akarod elfogadni a tényeket, akkor pereld be az Indexet, fordulj parlamenti bizottsághoz, a brüsszeli emberjogi szakértőkhöz, alapíts érdekvédelmi szervezetet, rendezz tömegtüntetés és adjál ki forradalmi sajtót.

Jogod van hozzá, ahogy jogod van n+1. szer ugyanazokat a gyerekes tévedéseket leírni.

Nemo 2004-04-22 (78)

Kedves BZoltán!

Valami ilyesmire számítottam tőled, bár hagytam némi bizonytalansági rést, hátha érdemben is tudsz mondani valamit. Én nem sajnáltam az időt, utánanéztem a jogi háttérnek, kerestem a neten példákat a fórumos gyakorlatra, új érveket hoztam, ilyesmi. Ha a továbbiakban mégis írsz valami kevésbé bunkósbotos ellenérvet, szívesen látom.

"Ha továbbra sem akarod elfogadni a tényeket, akkor pereld be az Indexet – No persze, ezt a legkönnyebb mondani. Ez azonban nem a pereskedés, hanem a vita helye. Mindegy, ha erre jár valami indexes jogi szakértő, talán alaposabb érvelést tud az enyém ellen szegezni, mint te.

Wágner úr 2004-04-22 (79)

Amig jön az az indexjogos szagértő, addig is élhecc, mint bárki más a Lyól bevált ősi ököljoggal – csapkodhatod az öklöddel az asztalodat..., hukk, bocsánat..., csak arra vigyázz, hogy a rajta álló krigliből a Sör ki ne lötyögjön...

Egészség!

morczogó 2004-04-22 (80)

Szerintem meg nem beszél hülyeségeket. Valójában érvelésére fordult meg a véleményem a dolgokról. Korábban elfogadtam a wágneri fordulatot, hogy a nicknek nincsenek jogai, mert nem személy. De ez valójában nem más, mint egy kizárólag technikai jellegű problémából adódó beállítódás. S tulajdonképpen kimondva kimondatlanul a bűnösség vélelmezéséhez hasonló dolgot tartalmaz.

A való életben egy ilyen fórumszintű dologhoz alapértelmezésben elég az önigazolásra annyi is, hogy én azt mondom magamról, hogy azonos vagyok magammal. Minden ezzel ellenkező állítást illik érdemben igazolni.

Tehát valójában az Indexnek kell bizonyítania azt, hogy hozzászólásaimat nem én írtam. Vagy nem az, aki elsőnek jelentkezett, mint szerző. Így, ha te bemész és aszonod, hogy te vagy morczogó, azt az Indexnek alapértelmezésben el kell fogadnia, vagy érdemben cáfolnia kell.

Lehetséges, hogy a bíróságon egy per során (ami ugye már nem egy Index fórum szintű dolog) nekem további adalékkal kell szolgálni arra, hogy azonosítani tudom magam a nickkemmel, de erre Nemo elég bizonyítékra alkalmas dolgot hozott fel.

És vissza az elejére!
Alaptételként kellene kezelni azt, hogy azért mert vannak akik elorozzák mások nickjeit, attól még nem ez az alaphelyzet. Annyira nem, hogyha a gyakorlatban ez lenne mennyiségben a több, akkor sem lesz ez az alaphelyzet. Mintahogy nem fogjuk a társadalom tagjait eredendően bűnösnek vélelmezni csak azért, mert esetleg a társadalom tagjainak többsége valóban bűnös. Ugyebár ezt ha valaki a cigányokkal összefüggésben így gondolná, az méltán érdemli meg a rasszista címkét. Ez csak annyiban hasonlít ehhez, hogy a rossz vélelmezését más területen sem szokás természetesnek tekinteni. Tehát itt sem kellene.
Az pedig szintén alaphelyzet és ezt vitatni sem lehet, hogy a nick írásai mögött valós személy áll. Mégha valaki ír is ilyen hülyeségre szkriptet, az vitázni pl aligha fog.

Megj.: Ezúton is igazolom, hogy Nemo azonos önmagával, Németh Ferenccel. Ismerem személyesen, lakásán is jártam. Hozzászólásait be tudom azonosítani az általam IRL megismert személlyel. Ezt pedig kész vagyok IRL is alátámasztani.

Wágner úr 2004-04-22 (81)

Az ottan nem az én fordulásom, kérem szépen, hanem egy alapbeállás, mégpedig itten általánosan vett alapilyesmi. Mostan hosszan lehetne dumálni róla, csűrni-csavarni és jogészkodni hosszam, hogy ez miért így van, vagy miért nem így van (mellesleg erre van direkte a fórum, hogy sokat dumáljanak), de a vége úgyis az, hogy ez van, és nem elfogadni, hanem tudomásul venni lehet csupán. Mer' ha nem, akkor meg mi lesz, na?
Szépen köp a zember(!) és arrébb tántorog, keres vagy csinál magának olyat, amilyet ő elképzel, puff.
Akármi balhé kerekedik csak az jön ki belőle, hogy törlési kötelezettség van, de tárolási egy szál se, há' ennyi, kérem szépen, mehetünk Söröt inni, ahogy mindig is mondom...

Egészség!

morczogó 2004-04-22 (82)

"Akármi balhé kerekedik csak az jön ki belőle, hogy törlési kötelezettség van, de tárolási egy szál se, há' ennyi..."

Olvasatomban Nemonak ilyen problémája nincs a dolgokkal. Inkább

1. A további közlések kérdése
2. Hogy amennyiben lemondatják a jogról, akkor tkp saját honlapjára sem teheti fel
3. A következetlen fogalmazás, meg hát a tartalom is. Miszerint lemond a nick – aki nem személyiség – egy személyiséghez fűződő jogról. (Azt ne tessen tőlem kérdezni senkinek, hogy ez személyiséghez fűződő jog-e.) Annyi azomban bizonyos, hogy alapértelmezés szerint mndenképpen azt kellene elfogadni, hogy az álnév (nick) egy személyiséget takar.

MrJones 2004-04-22 (84)

Érdekes ez az "a nick nem jogképes, ergo neki túró van, nem pedig jogai"-érvelés, csak egy szerzői jogi perben szerintem nem állná meg a helyét.

Először is azért, mert nem nick fogja perelni az indexet, hanem élő személy, aki máris jogképes. Az azonosítást – azaz az összerendelést – pedig elvégzi ő maga. Hogy ez pusztán a saját állításán fog-e alapulni, vagy tanúkon, jelszavakon, írásszakértőn, irodalmáron, vagy rossebtudjamin az meg már az ő dolga.
Onnantól viszont az indexnél a labda: be köll neki bizonyítania, hogy mégsem.
Nna ez az, ami persze az indexnek marhára nem fog menni. A szanaszéjjelkérdőjelezés (nemhiszemhogyőírtanemisbiztosazőgépérőlsatöbbisatöbbi) erre pedig marha kevés lesz, mert a bizonyítékok értékét legfeljebb csökkenteni lehet vele, de nullára redukálni, pláne ellenkezőjére fordítani (mármint hogy az azonosítás hamis lenne) NEM képes.

BZoltan 2004-04-23 (85)

kedves morczogó,

Örömmel venném, ha elolvasnád és megértenéd a korábban elhangzott argumentumokat. Kicsit unalmas, hogy pusztán azért mert Nemo kilométeres nyálverésben ismétli önmagát és akadékoskodik olyan hülyeségen amiken már ezerszer túlléptünk szinte énnekem kell kötelességemnek éreznem, hogy n+1. alkalommal is leírjam ugyanazokat az érveket. Talán türelmetlen vagyok, talán bunkó, de azis lehet, hogy egész egyszerüen nincsen affinitásom a gyógypedagógiához. Esendőségemért és bárdolatlanságomért ezúton is sűrű elnézést kérek.

Mindenesetre két dolog van amit nem szívesen értenek meg néhányan.
Egyrészt az, hogy lényegtelen, hogy hány kispajtás esküszik meg az úttörő becsszavára, hogy a kakamatyi nick az valójában Gipsz Jakab, mivel sem a regisztráció sem az autentikáció per definíció nem alkalmas a személyazonosításra, így az egyes nickek személyhez kötése önkényes és ellenőrizhetetlen.
A másik az, hogy a fórumon elkövetett hozzászólások egy profitorientált vállalkozás birtokában levő szerveren és adatbázisban vannak... és ezen cég semmilyen garanciát nem vállal a hozzászólások tárolását és megjelenítését illetőleg.

Nem vagyok jogász (sőt) de a jogérzékem alapjén annyit még hozzátennék, hogy lehet, hogy elvben vannak mindenféle jogaid... viszont ezekkel a ködös, csűrtcsavart joggal kitörölheted a hátsódat ha a legteljesebb mértékben képtelen vagy élni a jogoddal. Így a dolognak egész egyszerűen semmi, de semmi értelme.

A Holdra is jogod van elmenni, jogod az van... viszont lehetőséged nincs ezen jogoddal élni. Ilyenformában ezen jogod egy rakat szart sem ér... persze ragaszkodhatsz hozzá, de ez megintcsak fejlődéslélektani kérdés, hogy a frissen bilire szoktatot gyerekek miért érzik a kipotyantott (triviális csekély értékkel bíró) ürüléküket a tulajdonuknak és miért nem akarják hogy a főlnőttek elvegyék tőle.

BZoltan 2004-04-23 (86)

"Az azonosítást – azaz az összerendelést – pedig elvégzi ő maga. Hogy ez pusztán a saját állításán fog-e alapulni, vagy tanúkon, jelszavakon, írásszakértőn, irodalmáron, vagy rossebtudjamin az meg már az ő dolga."

Huszonkétmilliárd-hatszáznyolcvanhétmillió-kilencszázhatvankétezer-nyolcszáztizenhetedik alkalommal ismét leírom, hogy a sem az index fórumon való regisztráció, sem pedig a hozzászólásokhoz való autentikáció _NEM_ alkalmas személyazonosításra. Ahogy az írásmód és a stílus sem alkalmas erre és ilyeténformában tanuk garmadával sem érsz semmit.

De ha ennyire nem hiszitek el a triviális valóságot akkor rendezzetek egy próbapert.

morczogó 2004-04-23 (87)

Elolvastam. S ha Nemo érveléséről azt mondod, hogy ismétli önmagát, a tiédre egyrészt szintén rá lehetne ezt fogni. Másrészt azért is lehetne így, mert egyetlen épkézláb ellenérv még nem hangzott el. De nincs is így. Valójában sokszor hozott elő új dolgokat érelésében.

"akadékoskodik olyan hülyeségen amiken már ezerszer túlléptünk szinte"

No hát erről lenne itt szó. Túllépésről. Ahelyett, hogy meg lenne érdemben válaszolva. Ehelyett a "technikailag nem megvalósítható" lemez forog újra és újra. Pedig ez tökéletesen érdektelen.
Ugyanis nincs hamisíthatatlan igazolvány sem. Nincs az a bankkártya, amit el ne lehetne lopni és illetéktelenül ne lehetne használni. Én már kaptam kérés nélkül (!) postán hitelkártyát, amit ha használni akarnék csak 1 telefonhívással aktiválnom kellene.

"mivel sem a regisztráció sem az autentikáció per definíció nem alkalmas a személyazonosításra,"

Tudod, ha lenne időm és pénzem ezzel foglalkozni valahogy perre vinném a dolgot. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy bármelyik bíróság előtt Nemo által hozott bizonyítékok megállnák a helyüket.

"A Holdra is jogod van elmenni, jogod az van... viszont lehetőséged nincs ezen jogoddal élni"

Csakhogy jelenleg ott tartunk, hogy az Index azt diktálja, hogy mondjak le a jogomról. Így ezen felvetésed tökéletesen érdektelen.

morczogó 2004-04-23 (88)

"hogy a sem az index fórumon való regisztráció, sem pedig a hozzászólásokhoz való autentikáció _NEM_ alkalmas személyazonosításra"

Tegyük hozzá, hogy szerinted. Aki önbevallás szerint nem is jogász. Noha Nemo legalább odabiggyesztett jogi hivatkozásokat, utána nézett. De meg csak mondod a magadét.
Ugyan...

BZoltan 2004-04-23 (89)

"Ehelyett a "technikailag nem megvalósítható" lemez forog újra és újra. Pedig ez tökéletesen érdektelen."

Nem megvalósíthatóságról van szó, hanem aról, hogy a jelenlegi rendszer erre A-L-K-A-L-M-A-T-L-A-N.

"egyetlen épkézláb ellenérv még nem hangzott el."

az hogy mi éppkézláb és mi nem az megítélés kérdése. Ellenérv született..csak nem midnenki érti meg és fogadja el. Demokrácia van.

"Ugyanis nincs hamisíthatatlan igazolvány sem."

mindezzel együtt azok a hamisítható igazolványok alkalmasak személyazonosításra...a fórumos nickekkel való huszárkodás pedig nem.

"Egészen bizonyos vagyok benne, hogy bármelyik bíróság előtt Nemo által hozott bizonyítékok megállnák a helyüket."

Jogod van így gondolni, de ez nem változtat azon, hogy mi is a realitás.

"az Index azt diktálja, hogy mondjak le a jogomról."

marhaság... az index nem diktál semmit és nincs semmi jogról lemondás. Az index nem ad lehetőséget arra, hogy mint valós személyként irogass ide (illetve az ident státusszal elvileg lehetne erre lehetősége, de az autentikáció akkor is probléma). Joga van ezt a lehetőséget nem megadni.

"Így ezen felvetésed tökéletesen érdektelen."

Na azt látom... meg azt is, hogy a legkevésbé sem fogod, hogy mit is írok.

Nemo 2004-04-23 (90)

Kedves BZoltán!

Többek között ezeket írtad:

"Nemo kilométeres nyálverésben ismétli önmagát és akadékoskodik olyan hülyeségen amiken már ezerszer túlléptünk" – Azt hiszem, nem véletlenül vártam három hónapot a válasszal, szerettem volna ugyanis érdemi ás új információt hozni. Kár, hogy neked nem telt más feleletre.

"frissen bilire szoktatot gyerekek miért érzik a kipotyantott (triviális csekély értékkel bíró) ürüléküket a tulajdonuknak" – A szerzői jog a törvény szerint nem függ a műre vonatkozó esztétikai vagy egyéb értékítélettől.

Ígérem, nem leszek többet terhedre. Legutóbbi írásoddal nem estél nagyot a szememben.

BZoltan 2004-04-23 (91)

"Tegyük hozzá, hogy szerinted."

Ne tegyük hozzá.. ezt mint informatikus szakember a lehető legnagyobb biztonsággal állítom, mint olyan triviális tényt amiről mindenki aki a hálózati biztonsági kérdésekben nem teljesen tudatlan belátja, hogy így van.

Az index fórum regisztrációja és autentikációja semmilyen jellegű titkosítást nem tartalmaz, így minden alkalommal amikor bejelentkezel a jelszavad és a nicked tiszta szöveges formátumban átmegy jópár szerveren (tőlem speciel 15 darabon). Nincs az az oligofrénitás szintjét meghaladó értelmi képességű ember aki erre a protokolra azt merészelné mondani, hogy a legminimálisabb mértékben is személyazonosításra alkalmas.

Az egész fórum, minden hozzászólásostól és nickestől egy nem ellenőrizhető és magántulajdonban levő szerveren egy adatbázisban van és aki nem teljesen agyalágyult az belátja, hogy az adatbiztonsága a felhasználók szempontjából zárus (ezt az Index Rt. vállalja is) így sem az az adatbázis tartalmának korektsége nem garantálható sem pedig a hitelessége nem igazolható.

Ez szakma drága barátom és nem jogászkodás. Ez az érv egycimborám és nem a csűrés csavarás.

BZoltan 2004-04-23 (92)

Nem kell a posztromantikus pátosz kedves Nemo. Az érvek elhangzottak, te meg lazán kisasszéztél előlük... ezek utén mit vársz? Nem vagyok ovodapedagógus... jgy érthető módon nincs kedvem újra és újra megpróbálni megértetni veled azt amit ha hajlandó lennél gondolkozni akkor felfogtál volna korábban is.

Nem jófej akarok lenni, hanem a tényeket és a realitást akarom megvilágítani.

Utólag is elnézést az esetleges lelki sérelmekért... én már csak ilyen pokróc vagyok.

BZoltan 2004-04-23 (93)

Ezt csak most vettem észre :D :D

"A nickem alatt ez a hozzáférhetőségem tagadhatatlanul szerepel, megadására és a rátámaszkodásra ők adtak lehetőséget, és ennek a jelszavát ők nem birtokolják."

Hahahahahahaha.... ezt komolyan gondolod??? Láttál te bármilyen írást azt illetőleg, hogy az egyes nickek jelszavai nincsenek egy leporellora kinyomtatva az Index irodában???
Ők és xcsakis ők birtokolják a jelszavadat... te csak használod és semmi, de semmi garancia nincs arra, hogy ez a jelszó a te kizárülagos tulajdonod lenne. Semmilyen még csak elvi szerződés sincs kozted és az Index Rt. között, hogy a jelszavad csak és csakis te ismered és a jelszavad tárolásának és kezelésének biztonságos módjára sincsen semmilyen garancia.. Sőt arra van garancia, hogy nem biztonságos.

Na ezzel menjél bíróságra.

morczogó 2004-04-23 (93)

"Ne tegyük hozzá.. ezt mint informatikus szakember a lehető legnagyobb biztonsággal állítom, mint olyan triviális tényt amiről mindenki aki a hálózati biztonsági kérdésekben nem teljesen tudatlan belátja, hogy így van"

Jaj ne fárassz! Egy okmány szakértő pedig triviálisan kezeli, hogy nincs igazolásra alkalmas módszer. Aztán egyfajta közmegegyezs szerint mégis használjuk, ami van.

"Ez szakma drága barátom és nem jogászkodás."

Kit érdekel a szakmád, ha itt pont a jogról lenne szó???

"Ez az érv egycimborám és nem a csűrés csavarás."

Hát ez az, ami nem érv.

BZoltan 2004-04-23 (95)

"Aztán egyfajta közmegegyezs szerint mégis használjuk, ami van."

így van... gondolod viccből írom, hogy ez a protokol _NEM_ alkalmas személyazonosításra. Ugyanis a közmegegyezés szerint ez egy hulladék, insecure protokol. Nincs az a hatóság aki komolyan venné. Ez egy játszótér.

"Kit érdekel a szakmád, ha itt pont a jogról lenne szó???"

Szerinted a jog mire támaszkodik... Nemo kígyóként önmaga farkába harapó logikai buborékjaira, vagy konkrét, egyértelmű szakmai megközelítésre?

"Hát ez az, ami nem érv."

:) Agyam eldobom :) Drága barátom, mi neked az érv??? Mond mi az érv, ha a vegytiszta biztonságtechnológia megközelítés nem az? Fából vaskarika? Négyszögeltű kerekerdő? Koponyányi manyók? Sezlonyrugó???

Mond, mi az érv ha ez nem?

Kerek perec, mindezidáig ellenérv és a legminimálisabb cáfolat nélkül áll az állításom, hogy az index fórumainak használata során semmilyen hitelt érdemlő személyazonosítás nincs és nem is volt és semmilyen hozzászólás és nick eredetisége és változatlansága nem igazolható.

Mond ez mi, ha nem érv?

Nemo 2004-04-23 (96)

Kedves BZoltán!

Azt hiszem, jobban tennéd, ha nagyszájú odamondogatásaid előtt inkább elolvasnád, amire "választ" rittyentesz. Általad hivatkozásul feltüntetett hozzászólásomban ugyanis ezt írtam:

"Lehet, hogy a valós személyekkel nem tudnak vagy nem akarnak kapcsolatot létesíteni, de egy Hotmail-postafiók tulajdonosával semmibe nem kerülne felvenniük a kapcsolatot.

A nickem alatt ez a hozzáférhetőségem tagadhatatlanul szerepel, megadására és a rátámaszkodásra ők adtak lehetőséget, és ennek a jelszavát ők nem birtokolják."

Te pedig csukott szemmel ezt a rikkantást eresztetted meg felém:

"Hahahahahahaha.... ezt komolyan gondolod??? Láttál te bármilyen írást azt illetőleg, hogy az egyes nickek jelszavai nincsenek egy leporellora kinyomtatva az Index irodában???"

Most aztán szépen leminősítetted magadat, mint lendületből vitázó, figyelmetlen ripők. Íme, el sem olvasod, amire reagálsz. És még te sóhajtozol, hogy ezerszer elhangzott dolgokat melegítek fel. A magad háza táján söprögess.

Nemo 2004-04-23 (97)

Kedves BZoltán!

"Szerinted a jog mire támaszkodik... Nemo kígyóként önmaga farkába harapó logikai buborékjaira, vagy konkrét, egyértelmű szakmai megközelítésre?" – Ha elolvastad volna a törvényt, látnád, hogy a szerzői jog nem akkor keletkezik, amikor a szerzőséget így vagy úgy bizonyítják. Sőt azt is olvashattad volna, hogy a szerzőséget elég valószínűsíteni a sürgős intézkedés kieszközléséhez a bíróságon. Ha azt akarod elhitetni velem, hogy az általam megadott adatok még erre sem alkalmasak, akkor nagy szánalommal csak arra tudok hivatkozni, hogy a törvény szerint a közös szerzőijog-kezelő szervezet is fölléphet ugyanezzel az intézkedési igénnyel a bíróságon, amely a törvény alapján csak azt fogja megkövetelni a sürgős intézkedéshez, hogy valószínűsítség: szerzői műről, azaz jogvédett anyagról van szó.

Ez a tiszta jog, s itt éppen te vagy, aki hónapok óta süketen és vakon hadonászik egy olyan technikai esetlegességgel, amit a törvény meg sem követel, sőt meg sem említ.

BZoltan 2004-04-23 (98)

Ugynaz pepitában kispajtás...a hotmail jelszó sem a tied, te csak használod és a leghalványabb fogalmad/közöd sincs arról, hogy milyen formában tárolják és hol.

BZoltan 2004-04-23 (99)

rizsa-rizsa-rizsa-rizsa-rizsa-rizsa

kedves Nemo,

Ideje lenne felfognod, hogy semmilyen módszerrel, eszközzel nem áll módodban a szerzői jogoddal élni ami az Indexes hozzászólásaidat illeti.

Az adat és a hálózati kapcsolat biztonsági és titkosítási valamint a fórumadatbázis korrektségét illető problémák miatt logikia, fizikai és jogi képtelenség, hogy élj ezen jogaiddal.

Olyan ez minth a a tengerpart homokjába írt szöveggel kapcsolatos jogaidért harcolnál.. barátom, jön gy dagály és reszeltek mindennek.

Egy darab kaki birtoklási jogáért küzdesz eszementten...annyi különbséggel, hogy egy darab szar gazdája konkrétan és minden kétséget kizárólag megállapítható...

Na rizsázol még, vagy leülsz és elkezdesz gondolkozni?

Wágner úr 2004-04-23 (100)

Nono, a jelszavakat senki sem látja, mert azonnal gépi kódba konvertálódnak át, továbbá nincs is semmi értelme azoknak valami franctuggya mekkora jelentőséget tulajdonítani – Egy Pofa Söré' bármikor átírnak a modulák akármilyen elfelejtett és láthatatlan jelszót )adnak újat), maga a felhasználó percenként változtathatja, módosítgathatja, azt csinál vele, amitet csak Lyól eles... Ezen kívül magát a nicket, mint karaktersort annyiszor írom át Egy Pofa Söré', amennyi Sör csak belémfér (mer' a züzlet az üzlet). Csak a regisztrációs számot (su=akármennyi) nem lehet megváltoztatni.
Ezek után má' lehet bíróságosozni, hogyaszongya a 85032-es rab meg a 345745-es fegyenc az tulajdonképpen a Gipsz Jakab is lehetne, de mivel a 1115897-es hozzászólása után valamelyik dög lenyúlta, ezér' ami onnantól van az nem az ő ÉletMűvének a része, hanem 1 szemét plágijum, és eztet majd a Hága tegye világhírré, másképp nagyon haragudni fog a Gipsz Jakab örököse és megátkoz mindenkit...

Lyó veszexést és sokk Söröt mindenkinek!
Egészség!

Nemo 2004-04-23 (101)

Kedves BZoltán!

"Na rizsázol még, vagy leülsz és elkezdesz gondolkozni?" – Kár volt szóba állnom veled, hiszen fel sem fogtad, amit írtam. (Levitézlett illogikádat és olvasni tudásodat meg nem kívánom cincálni, az ilyen korban már nemigen fejleszthető.) Innentől tényleg magamat kellene ismételnem. Az igazat megvallva mostanáig úgy véltem, hogy magabiztos szájalásod mögött értelmes és erős érvek lappanganak, de csalódnom kellett. Igaz, stílusod miatt nem nagy mértékben.

Cheese 2004-04-23 (102)

Érdeklődéssel olvastam bele az itt folyó eszmecserébe, mivel éppen ráértem egy kicsit. Nem mondhatnám hogy teljesen értem az egetrengető problémát, de ennek oka feltehetően az alulképzettségemben rejlik. Nálam mindenesetre a következőképpen látszik a dolog (ami nem azt jelenti, hogy nekem van igazam, hiszen ez csak 1 nézőpont).

Szerintem először is ahhoz, hogy ügy legyen (pláne szerzői joggal kapcsolatos) olyan alkotás kell, amit megillet a szerzői jogi védelem. A "Gazsi bácsi lótetű" jellegű hozzászólás(ok) erősen kétlem, hogy ilyenek lennének. De tegyük fel, hogy pl. Kovács Zénó (saját felelősségére) elkövet egy verset. Utána ezt (neki felróható okból) publikálja Hakapeszi nick a Kultúra fórumban. Tehát ilyenkor lehet, hogy van ügy (bár ettől még nem biztos).

Ekkor két eset lehetséges: Kovács Zénó publikált Hakapeszi nickkel vagy valaki más, aki hallotta Kovács Zénó szösszenetét. A Modus álláspontja ezzel kapcsolatosan az, hogy "a hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat". Tehát a közzétevő nem a szerzői jogáról mondott le – viszont ha Kovács Zénó publikált a Hakapeszi nickkel (abba nem mennék bele, hogy ezt vajon hogyan tudja hitelt érdemlően bizonyítani, mert szerintem nem lényeges) akkor sem kötelezheti az Indexet pl. jogdíj fizetésére azon címen, hogy az Index fórumában lévő költemény az ő szerzői jogos tulajdona, ill. nem töröltetheti automatikusan és kötelezően a verset tartalmazó hozzászólást mondván hogy meggondoltam a dolgot, kérem vissza a babaruhát. Ugyanígy viszont arra sem kötelezhető az Index, hogy ezt a hozzászólást megőrizze. Erre szerintem ez vonatkozik: "A hozzászólások tartalmáért az Index semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy más jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti". Tehát szerintem ha valaki sérelmezi, hogy ez a szösszenet ott olvasható a fórumban, akkor kérheti a hozzászólás törlését. Az Index pedig törölheti a hozzászólást (ha van aki egyetért a törléskéréssel), illetve meghagyhatja. Ha nem törli, akkor lehet, hogy bírói úton (amennyiben a többi feltétel stimmel) lehet az Indexet kötelezni a hozzászólás eltávolítására. Másfelől: ha Bíborcsíkos Markoláb méltányolható indokkal kéri a Hakapeszi által beírt sorok törlését és a hozzászólás (akár indoklás nélkül) eltávolításra kerül, ezért Kovács Zénó nem kötelezheti az Indexet semmilyen címen sem kártérítésre, sem a költemény további megjelenítésére.

Ami a véleményem: olyan publikációkat melyek esélyesek a szerző jogi védelemre, talán inkább nyomtatott formában és névvel lenne célszerű közzétenni, nem pedig egy anonim fórumon.

BZoltan 2004-04-23 (103)

"a jelszavakat senki sem látja, mert azonnal gépi kódba konvertálódnak át"

nyilván... de lehetne akár sima textként is tárolva, nekünk sem rálátásunk, sem beleszólásunk nincsen a dologba.

BZoltan 2004-04-23 (104)

Maximálisan egyetértek veled...

Nemo 2004-04-23 (104)

No még egy szép példa BZoltán olvasni tudására, aztán tényleg megyek, mert becsöngetnek.

"A nickem alatt ez a hozzáférhetőségem tagadhatatlanul szerepel, megadására és a rátámaszkodásra ők adtak lehetőséget, és ennek a jelszavát ők nem birtokolják." – "Ugynaz pepitában kispajtás...a hotmail jelszó sem a tied, te csak használod és a leghalványabb fogalmad/közöd sincs arról, hogy milyen formában tárolják és hol." – Engedelmeddel, nem ugyanaz a két dolog. Én azt állítottam: a Hotmail-jelszavamat az Index nem birtokolja, s a bizonyítás során a Hotmail biztonságos és egyszeri jelszóátvitelű protokollja akár bizonyító eszköz is lehe arra, hogy én rendelkezem a nickemmel e-mail útján. (Amíg ezt is átírhatóvá nem tették, amiről már szóltam.) BZoltán pedig azt hánytorgatja, hogy nem én birtoklom a Hotmail-jelszót. De ennek a bíróság előtt semmi jelentősége nem lesz, ha mégiscsak én vagyok az, aki használja, és nem az Index. A Hotmail pedig, mint tekintélyes és semleges harmadik fél, igenis számítani fog egy perben. (Amihez semmi kedvem.)

BZoltan 2004-04-23 (106)

A hotmail az secure. Viszont az, hogy egy hotmail emilcím be van írva az index egy rekordocskájába az nem sokat oszt vagy szoroz. Az index emilcímet ha akarom akkor beállíttathatom bill.gates@microsoft.com-ra is... attól még nem lesz Billé a hozzászólásom.
Amúgy a hotmail az nem onetime password autentuikéciót használ így simán törhető az is.

Azt nem értem Nemo, hogy mi a fészkes fenének okoskodsz olyan dologban amihez még csak megközelítőleg sem értesz. Láthatod, hogy én sem pofázok bele a jogi dolgokba, mert nem értek hozzá. Viszont a szakmai szempontból olyan hülyeségeket hordasz össze, hogy az siralmas.

MrJones 2004-04-23 (107)

Beszélsz te hülyeségeket összevissza.
No meg hisztizel.

Autentikációra visszafelé nem alkalmas, ahol ha egy esetleges, nick mögött álló személyt perelnének. Ebben az esetben ugyanis a perelt egyén egyszerű tagadása esetén az ő állítása erősebb, mint a felé megvalósított autentikáció (IP-visszakeresés és társai), mert az nem lehet ezerszázalékos. A perelt személy igenlése esetén viszont azonnal létrejönne az összerendelés, és mehetne a per ezerrel.
Ezért hülye, aki egy a nickje ellen indított per esetében bevallja, hogy ő áll a nick mögött.

Nemo 2004-04-23 (108)

Kedves BZoltán!

A Hotmail egyszeri jelszóátadással dolgozik, én legalábbis így értem azt, hogy minden frissítésnél megkérdezi. Az, hogy az Index megváltoztathatja a nickhez rendelt e-mailt, az először is a regisztrációmhoz képest egyoldalú szerződésmódosítás volna, másodszor pedig ha a kérésem nélkül teszik, azzal tulajdon jogkövető magatartásukat teszi kérdésessé. Gondold el, a bíróságon merészelnének-e így érvelni: "Ez az ember nem a Nemo nick tulajdonosa, mert mi önkényesen átírhatjuk a jelszót, a nicket és a postafiókot, és ezt meg is tettük, bár a regisztrációkor azt a látszatot keltettük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a nick zavartalan használatáért." Azaz elismernék, hogy a regisztráció alkalmával megtévesztették azt, akié a nick, és hogy szándékosan kitúrták őt a nickjéből. Szép.

morczogó 2004-04-23 (109)

No te valóságos IT-guru. Szerintem előbb tanulj meg olvasni, majd értelmezni azt, amit olvasol. Majd ezután állj le vitázni bárkivel.

Megj. 1: Remélem szakemberként még nem lettél igazságügyi szakértő is, mert akkor jaj a hazai bíróságoknak.

Megj. 2: Ha te azt hiszed, hogy ebben a kérdésben kizárólag it-szakembert lehet bevonni érdemben a bírósági eljárásba, akkor még annál is ostobább vagy, mint gondoltam.

morczogó 2004-04-23 (110)

Kedves Cheese

Tulajdonképpen még ezen nem is vitatkoznék. Mert hát itt ezt nem is vitatta senki.

"Ami a véleményem: olyan publikációkat melyek esélyesek a szerző jogi védelemre, talán inkább nyomtatott formában és névvel lenne célszerű közzétenni, nem pedig egy anonim fórumon."

Nem tudom, hogy az Index anonim fórum-e. Vannak olyan fórumok, ahol anonim közös nicken regisztráció és hasonló nélkül lehet irogatni. Talán az anonim. Ez a fórum inkább álneveket használ, ami viszont nem ugyanaz, mint az anonim.

Valójában itt a következőről lenne szó.
Miből fakad az Indexnek olyan kizárólagos joga, hogy kiadjon egy best of fórum CD-t? Mert ugye ismerjük az érvelést ami azon alapul, hogy az egész a grafiti esetéhez hasonlít. No én erre mondom, hogy nem csak a fal tulaja, hanem az első arra járó hobbi-fotós is kiadhat róla egy albumot.

Pl. MrJones miért ne tehetné meg, hogy lementi az egész fórumot. Kiírja CD-re, sokszorosítja, eladja és ha akarja az egészet iskola tejre költi. Ki, vagy mi az ami egy nyilvános fórumon leírtak ilyetén közlését megtiltja neki? Miből keletkezik az Index kiadói joga az én beírásaimra vonatkozóan? Sőt miből keletkezik olyan joga, ami őt kizárólag illetné meg?

Mellesleg a jelenlegi Modusban nincs is benne, hogy a felhasználó az Index javára mondana le a hozzászólása feletti rendelkezési jogról.

De ezt is, majd az újban, nem ártana külön választani. A törlés, megőrzés szempontjából lemond, mert az Index nem kötelezhető a hozzászólás megőrzésére. De ebből még nem fakad olyan joga, hogy tovább is publikálhatja. De legalábbis nem fakad több joga hozzá, mint MrJonesnak.
Cáfolj meg, ha másként van!

ui: MrJones bocs, hogy példálózok veled. :-)

morczogó 2004-04-23 (111)

"Mellesleg a jelenlegi Modusban nincs is benne, hogy a felhasználó az Index javára mondana le a hozzászólása feletti rendelkezési jogról."

Elnézést, rosszul emlékeztem és csak a konkrét mondatot néztem.

A jelenlegiben benne van. Bár előrébb írja, mint az idézett szöveg.
Ettől függetlenül nem látom, hogy mitől keletkezik kizárólagos joga. Abból csak nem, hogy deklarálja.

BZoltan 2004-04-23 (112)

A szerzői jogról és annak érvényesítéséről van szó... gondolom ez neked is feltünt. Ebben a kérdésben meg ha nem tévedek akkor szerencsés ha a természetes személy igazolni tudja, hogy a szellemi termék az tőle ered.
Egy insecure rendszerben egy nem bizonyíthatóan naplózott adatbázisban ez meg nehézkes... de ha nem így látod akkor érdekel, hogy szerinted hogy van.

MrJones 2004-04-23 (113)

No problem.

Bár az az iskolatej... Az kissé dehonesztáló vót. :)

BZoltan 2004-04-23 (114)

Az hogy nem tudod, hogy mi az a one-time-pasword az nem baj...de akkor miért vitatkozol???

Amúgy nem arról beszélek, hogy az index megváltoztatja az emil címedet, hanem arról, hogy te is megváltoztathatod olyan emil címre a nicked emil címét ami nem a te használatodban van. Mondjuk.. generálok egy nicket, és egy hét múlva kérem, hogy változtassák meg az emilcímet a te címedre... akkor a hozzászólásaim a tieid lesznek? Ugye nem... tehát a nick emil címe semmit nem igazol a gyakoraltban, elméletileg jó autentikációs mód lehet az e-mail cím. De a gyakorlat szerint a fórumon masszív tömegeknek van fiktív, nem létező avagy zérus autentikációt igénylő e-mail címe.

BZoltan 2004-04-23 (115)

"ha te azt hiszed, hogy ebben a kérdésben kizárólag it-szakembert lehet bevonni érdemben a bírósági eljárásba, akkor még annál is ostobább vagy, mint gondoltam."

Miért szerinted egy hentesnek kéne tán szakvéleményezni???

Az hogy te mennyire gondolsz ostobának az szuverén jogod... szerencsére az értelmi képességem nem holmi nickecske mögé bújó akárki megítéléstől függ.
De ha neked attól lesz jobba hétvégéd, hogy lehülyézel engem... akkor barátom :) legyen egy jó napod, hülyézz le bátra. Nem zavar :)

Nemo 2004-04-26 (148)

Kedves BZoltán!

Ebben a dologban (egyszeri jelszót használ-e a Hotmail, mikor unos-untalan azt kéri: "Retype your password") vidáman engedhetek neked, álláspontom nem sokban gyengül. A postafiók feltörése ettől függetlenül is bűncselekmény, így az Index nem vélelmezheti alapértelmezésben, hogy így ellehetetlenítse a felhasználót önmaga azonosításában.

A másik érvedet már a (76) cikkemben leszereltem: "Nos, ebben a szerződésben [...] nem jó ajánlólevél az Index számára." és "De gyakorta nem is kell [...] ugyancsak fel fog sülni." Nem arról beszélek, hogy engem utol lehet-e érni a postafiókom útján, hanem hogy én a postafiókom útján tudok-e igényt támasztani a nickemre. Minthogy a régi regisztrációkor még nem lehetett a postafiókot átírni, ez a szerződés elemei szempontjából a bizonyítást tekintve fontos.

BZoltan 2004-04-27 (174)

Nemo,

Mi a fészkes fenének vitatkozol eg ytémáról, ha a terminusokat sem érted?
Könyörgök fogd már fel, hogy a One-time-password az egyszerhasználatos jelszót jelent. Ami egyfajta biztonsgosabb megoldás a többszörhasználatos jelszónál.
Fogod?

"én a postafiókom útján tudok-e igényt támasztani a nickemre."

nem tudsz... akár énis megadhatom a te emilcímedet a saját nickemhez.. akkor tán igényt formálhatnék a nickedre??? na ugye, hogy nem...

Nemo 2004-04-27 (175)

Kedves BZoltán!

Az "one-time password" ügyében el kell ismernem, valóban tévedtem. De mint mondtam, ez nem érinti az érvelésem lényegét.

A másik dologban azonban te vagy a hunyó, és itt sokkal keményebb szemrehányásokat tehetek neked. Én ugyanis azt írtam: "én a postafiókom útján tudok-e igényt támasztani a nickemre." – Te pedig ezt felelted: "akár énis megadhatom a te emilcímedet a saját nickemhez.. akkor tán igényt formálhatnék a nickedre?" – Rövid, velős riposzt – de sajnos az általad használt tényezők egyszerűen nem érnek össze. Én azt állítottam: akié a postaláda, azé a nick. Te pedig azt hozod ki belőle, hogy tiéd volna a nick, bár enyém a postaláda. Szép logikai bakugrás, és még te kiabálsz arról, hogy én a terminusokat sem értem. Kár, hogy lendületből próbálsz felelni, mert így lekezelő magabiztosságod mellé már a harmadik sárga lapot szeded össze logikából ill. olvasni tudásból.

Arról meg nem tehetek, ha valami buggyant felhasználó másnak a postaládáját társítja saját nickjéhez. Másnak a hipotetikus butasága nem korlátozza az én jogaimat.

Wágner úr 2004-04-27 (176)

A postaládát akár el is felejtheted..., hukk, bocsánat..., az új szoftnál (miután valaki regisztrálásánál megadta azt az emilt, amire a jelszót az ótomata kiküldi neki) az emilváltoztatást a későbbiekben saját maga intézi, vagyis azt ír be oda, amit csak akar, legfeljebb nem kap rá levelet..., vagy ha dög, akkor másnak küldeti, de ez má' egészen más ügy, mer' indokolt panasz esetén egyszerűen agyoncsapják és kész... puff.

Az itteni fórumok az anonimításra épülnek, ez még akkor is így van, ha például egy-egy klubban (jelenleg csak Baján) mondjuk az a dili, hogy mindenki mutatkozzon be saját néven (ha nem ezt teszi, akkor nem tagja annak a klubnak, vagyis nem írhat oda). Technikai szempontból viszont még a teljes saját polgári neves is csak egy karaktersor, mert technikailag semmi, de semmi nem bizonyítja ennek valódiságát – az egész úgy, ahogy van, csak egy játszótér, ahol mindenki úgy tesz, mintha ez igaz lenne (csakhogy ne rontsa a közös játékot), de valójában itt semmi sem igazi, mindannyian csak virtuális lufik vagyunk, azok meg ugyebár bármikor szétpukkannak és annyi...

Ha valóban saját Nagy Életműt akarsz őrizgetni, akkor azt másutt tedd, aztán magad gondoskodjál arról, hogy valami szemétdisznó el ne lopja, továbbá majd magad hajkurászd agyonverésileg, ha netán mégis...

Egészség!

Guiscardo 2004-04-27 (177)

Vettem a fáradságot, és végigolvastam a topicot elsősorban a Nemo vs. BZoltan contestre figyelve. Elég vicces vita, merhogy teljes mértékben elbeszéltek egymás mellett... :-)) Míg Nemo azt bizonygatja, hogy minden hozzászólást egy adott természetes személy írt, s így van értelme szerzői jogokról beszélni, BZoltan azzal érvel, hogy ezt nem lehet bizonyítani, ezért nem.

Csak éppen a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Attól, hogy nem tudom bizonyítani, én írom ezt a hszt, még ez marad az objektív valóság. Hogy egy mindenki által érhető példát mondjak: ha én megölök egy embert, akkor is én öltem meg, ha az életbe senki nem tudja rám bizonyítani. Szóval nem hiszem, hogy bele kellene keverni ebbe a vitába a bizonyítási kérdéseket.

Btw. lehet bizonyítani: ha magam mögé állítok három embert, aki végignézi, hogy begépelem ezt a hszt, máris kétséget kizáróan össze lehet kapcsolni a szerzővel.

Namármost, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy egy hsznek van szerzője, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy ennek a személynek fennállnak a szerzői jogai. És azt gondolom, hogy Nemo 76-ban kifejtett érvei teljes mértékben helytállóak, de néhány kiegészítést azért fűznék hozzá.

A szerzői jogok két részre oszlanak: egyrészt a szerzőnek vannak személyhez fűződő jogai, másrészt vagyoni jogai.

Az egyértelmű, hogy a vagyoni jogokról lemondunk, mihelyst elküldünk egy hszt, az Index ezt ki is mondja: "A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat." Persze ez a megfogalmazás jogilag egy kicsit értelmetlen, de a lényeg érthető... :-)))

Azonban a személyhez fűződő jogokról nem lehet lemondani. Tehát amennyiben az Index fel akarja használni a hszben foglalt szerzői művet, fel kell tüntetnie a szerzőt (erre a nick tökéletesen alkalmas, mivel szerzői álnévként kezelhetjük) és meg kell őriznie a mű integritását. És itt jön az érdekes rész: a szerző személyhez fűződő jogai között ott van a visszavonás joga. Erről sem lehet lemondani, tehát az Indexnek jogi kötelessége van arra, hogy lehetőséget adjon a hozzászólások törlésére. Ez persze úgy is megvalósulhat, hogy írok egy e-mailt a moderákoknak és megindokolom a kérésemet. De ilyen esetben kötelesek törölni.

Így visszaolvasva egy kicsit zavarosnak tűnik, amit írtam, de azért remélem érthető... :-)))

Wágner úr 2004-04-27 (181)

Te egy nagyon jósrác lehecc..., mer' teneked biztosan volt annyi Söröd, amivel mind a 2374 esetben (ennyi hozzászólásod van mostan éppen, amikor megnéztem), hogy azt a mögötted álló 3 hamistanút itattad... Kár, hogy nekem nem szóltál, mer' eztet olcsóbban is megúsztuk volna...

A virtuális Sör és a valódi azé' máááás..., nekem elhiheted..., nem ugyanaz azt, vagy amaztat meginni... (ez meg arra a gyilkoláési plédádra vonatkoz)..

Egészség!

előzmény: (177) Guiscardo, 2004.04.27

Skalp 2004-04-27 (183)

Akkó' má' csak azt köll valahogy bebizonyítani, hogy egy anonim fórumra elküldött hozzászólás a szerzői jogy tárgyát képezi: azaz irodalmi műalkotás.

Guiscardo 2004-04-27 (185)

Ajajj... Igazán nem akarlak megbántani, de most nagy butaságot mondtál. Mármint arról, hogy a szerzői jog tárgya az irodalmi műalkotás. Lehet, hogy bele kéne nézni a szerzői jogi törvénybe, különös tekintettel az 1. § (2) bekezdésre.

Skalp 2004-04-27 (186)

A szerzői jogi védelem tárgya

1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n) a jelmez- és díszletterv,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás.

Guiscardo 2004-04-27 (187)

Na ja. Csakhogy te ezt írtad:

"Akkó' má' csak azt köll valahogy bebizonyítani, hogy egy anonim fórumra elküldött hozzászólás a szerzői jogy tárgyát képezi: azaz irodalmi műalkotás."

Ebből meg az következik, hogy csak akkor lehet vmi a szerzői jog tárgya, ha irodalmi mű.

Skalp 2004-04-27 (188)

Úgyláccik nem vótt kiérezhető az a finom irónia. :-) Ezügyben futottam má' néhány kört...

Nekem többen bizonygattyák, hogy az itteni hozzászólásaik a szerzői jog hatálya alá tartozik...

Guiscardo 2004-04-27 (189)

Valóban nem éreztem ki az iróniát, ezért elnézést. Azt azonban nem zárnám ki, hogy bizonyos hozzászólások a szerzői jog védelme alá tartozzanak. Mindegyik nem tartozik oda, ez rendben van, de sztem a lehetőséget nem lehet kizárni.

Wágner úr 2004-04-27 (190)

Viváááát! Akkor én mostan ide beleéneklem (szöveg nélkül) a Tökalsó belépőjét, ami úgy van, hogy tralalala... trala... tralalala... meg ilyesmi és nyilvánosan tartva csuklok is hozzá... hukk, bocsánat..., az én kékszakállammal, ami egy díszletterves jelmez, amit egy múszaki létesítményes városrondászati terv alapján készült iparművészeti festőkádból ered... és akkor nekem azonnal szerezzenek Söröt jogosan...

Nemo 2004-04-28 (193)

Kedves Wágner úr!

"A postaládát akár el is felejtheted" – No de ez esetben új regisztráció kellene az új feltételekkel, mert ez utólagos, egyoldalú szerződésmódosítás a részetekről.

"Technikai szempontból viszont még a teljes saját polgári neves is csak egy karaktersor" – Ez nem érdekli a törvényt. Álnév lehet értelmetlen is.

"mindannyian csak virtuális lufik vagyunk, azok meg ugyebár bármikor szétpukkannak és annyi..." – De amíg a hozzászólásaink megmaradnak, addig az Index mégis igényt tart rájuk. Szép.

"Ha valóban saját Nagy Életműt akarsz őrizgetni, akkor azt másutt tedd" – Akar a csuda, itt már régen nem erről van szó.

Wágner úr 2004-04-28 (194)

Szerződött a franc a zindexszel (pontosabban az iNteRNeTToval, ha má' precizeskedünk), én ugyan nem szerződtem soha..., én csak idetántorogtam, aztán itt voltam, meg ideragadtam valahogy, de szerződésről szó sem volt, kérem szépen... Adtak itten helyet, hogy kocsmázzak, aztán kocsmázok... Ha meg csak úgy ripsz-ropsz elveszik a helyet, akkor köpök egyet és arrébb tántorgok – nagy a net, jut hely mindenkinek...
Jogészkodni persze lehet, de ha úgy vesszük, akkor itten (meg mindenütt másutt is) minden egyoldalú – amig van ez az izé, addig itten vagyunk, ha meg nincs, vagy valami nem tecc, akkor nem vagyunk itt és annyi. A világ nem dől össze, a Sörömet meg ihatom akárhol másutt is (ottan sem fogok szerződni), vagy elmegyek a saját Kocsmámba, aztán ottan iszom és alszom (az má' egészen más móka, kérem szépen, mer' ottan én vagyok az úr...)

Egészség!

morczogó 2004-04-28 (194)

"Technikai szempontból viszont még a teljes saját polgári neves is csak egy karaktersor, mert technikailag semmi, de semmi nem bizonyítja ennek valódiságát"

Technikailag nem bizonítható, hogy Platon műveit Platon írta. Ergo, Platon csak 1 nick a történelemben, még az sem bizonyítható, hogy létezett. Mert nem tudunk előállítani 3 Söröttel leitatott hamis tanút, akik igazolnák, hogy ő írt bármit is, hát még azt, hogy létezett.

Wágner úr 2004-04-28 (196)

Úgy van, úgy van! Majd nyúld le annak a Platonnak a Sörét és mondjad azt, hogy az a tiéd, kiafene bánja?! Ha nem vágnak fejbe és elhiszik, akkor Lyó, ha meg nem hiszik el, akkor elvitatkoztok egy darabig... Idő van, ha Sör van, akkor ráérhet bárki akármeddig...

Egészség!

Nemo 2004-04-28 (197)

Kedves Wágner úr!

A Ptk. a szerződéseket igen tágan értelmezi, többek között a buszra szállást vagy a sör megvásárlását és megivását is képes ezen fogalom alá beszuszakolni. Hogyne volna hát szerződés az indexes regisztráció? Sőt, ha nem volna szerződés, akkor hogy hihetné az Index, hogy ennek során elsütheti diktátumát, mely által sok jogot vél szerezni? Más kérdés, hogy énszerintem a regisztrációnek mint szerződésnek a diktátumot képező része jogilag semmis.

Vanquisher Bobbins 2004-04-28 (198)

Hm...
Aztán mondjad csak, te kedves Nemo, amikor pl. 22 játékos kifut a pályára 3(1 sípos, meg két zászlós) ember kíséretében, oszt ott elkezdi rúgni a babát meg a labdát, oszt az a három másik meg fügytül meg belenget, meg mindenféle szabad meg 11-est rúgat, meg még -most mondd meg- ki is állít, az szerződés szerint teszi azt, vagy netán a játék közösen elfogadott szabályai alapján?

Aztán amikor a lakóhelyed közgyűlése azt mondja, hogy ha te itten lakni meg élni akarsz, és mondjuk fizess településfejlesztési adót, meg csak reggel 10- től este hatig zajongolhatol, az szerződés netán? ...és ha nemfizecc akkor végrehajtanak? Az hun szerződés?

Bizony nem az, mert rossz ablakon akarsz bemenni, oszt majd jól kidobálnak ottan...

Osztán mondjad te kedves Nemo, amikor kicsikorodban kiirtad a lépcsőház falára, hogy HÜJE A MARI, aztán az miféle szerződés vót: megegyeztél a házasmesterrel? ...és amikor a Mari meg aláfirkálta: HÜJJE AKI IRTA? hm???? ))))

Az indexelés itten egy vitruális térben egy virtuális játszótér, virtuális játékok jáccására! Amely úgy valósul meg hogy te is rúgol egyet... izé irol egy valamit,(vö: hülye a mari) aztán a másik meg visszarúgja a labdát...izé a beírásodat, osztán ennek a virtuális térnek a fenntartója, előre megmondja neked milyen játékszabályok alapján engedi, hogy te jáccál az ő játszóterén. Ha neked ezek a játékszabályok nem teccenek, elmész más jáccótérre, oszt ott próbálkozol.

De amikor kifutol erre a jáccótérre, a bejárati rácsnál szépen virtuálisan elfogadod, hogy magad-mint virtuális virtua- részére ezeket a játékszabályokat elfogadod... hiszen ha nem fogadnád el állhatnál kívül oszt qukkolhatnád csak a benn rugdalódzó... izé irogatók játékát, ha meg aláírod oszt bemenve, itten vitatod a síposember fütyülőjét, akkor ne csodákozz, hogy piros lapot kapol...kizavar a vice a lépcsőházból ))))

Mert szó sincsen itten szerződésről, meg illenről: az állammal se szerződözöl, amikor IRL törvények alapján bekasztniz, ha pl. sokat lopod a lopnivalót és lefütyül a sípos...

BZoltan 2004-04-28 (199)

Néhány apróságot te sem veszel figyelemben... a jog az nem az igazségot keresi, hanem a törvényességet és hiába van szerzői jogod, ha nem tudod érvényesíteni akkor gyakorlatilag szart sem ér a dolog.
valamint hiába áll mögötted a közjegyzők osrzágo szövetsége amikor írod a hozzászólást... attól kezdve, hogy lenyomod az OK gombot a hozzászólásod tartalmáért senki nem vállal garanciát és nem igazolható, hogy az kerül az adatbázisba amit te beírtál.
Ez nem jogi kérdés, hanem informatikai. Erről próbáltam meggyőzni néhányakat.

előzmény : (177) Guiscardo, 2004.04.27

Fly 2004-04-28 (202)

"osztán ennek a virtuális térnek a fenntartója, előre megmondja neked milyen játékszabályok alapján engedi, hogy te jáccál az ő játszóterén"

Há` igen, ez az elmélet tökéletesen működik a moderációs alapelvekre, de arra szvsz nem, hogy az index JOGOT formál a hsz.-ekre.
Ha az a 3 sípoló embör ott a pályán pusztán betartatja a szabályokat az rendben van, de az nem jelenti azt, hogy a sípolgatás és bíráskodás közben bármire is JOGOT formálhat a mérkőzéssel kapcsolatban.

Kilroy 2004-04-28 (202)

Szerintem valahol ott kezd?dik a dolog, hogy a server vagy serverek, amely(ek)en a hsz-ek vannak, az index tulajdonát képezik. A szoftról nem is beszélve, amely lehet?vé teszi a hsz-ok megírását. Hogy mindez mennyire jogi, azt nem tudom, mert nem vagyok jogász.

Fly 2004-04-28 (204)

"és nem igazolható, hogy az kerül az adatbázisba amit te beírtál."

P. a RIAA is puszta IP címek alapján perelt be egy csomó usert. Bár azt még nem tudni, hogy ezeknek a pereknek mi lesz a vége, de az tisztán látszik, hogy a net és az ott fellelhető szolgáltatások nagyrésze nem anonym. Így a magyarázatodat, miszerint a virtuális ténykedés nem bizonyítható IRL ügyben -bírósági precedens híján- egyelőre nem lehet tényként kezelni.

Vanquisher Bobbins 2004-04-28 (205)

Hm.. mintha eltévedtél vóna... a játékosok (a beírók), a sípos-lengetősök (a moderácija) azon játékszabályok alapján jácchat, amit a játéktér tulajdonosa/ a játékszabályok megalkotója jóelőre meghirdet.
Ha a játékszabályokban az áll, hogy a játékot jáccók lábanyoma a játéktéren a jáccótér tulajáé, akkor kettőt tehecc: elfogadod-és akkor játszhatol ezen a jáccótéren!
Nem fogadod el, akkor meg nem mehecc a pályára.
Pont.
Innentől kezdve minden más csak mesemese mátka!

Ha te focizni akarol akko vagy a szabályok szerint teheted, ha meg nemúgyakarol, akkor csinálol magadnak saját pályát, oszt azon úgy jáccol ahogyan te akarod. Oszt ha valaki a te pályádon akar maj jáccani, te is azt fogod mekkövetelni tőle, hogy a te szabályaid szerint jáccon, merthanem, akkor felisút megleisúttörő...

Guiscardo 2004-04-28 (206)

Lehet, hogy nehéz elhinni, de ez egy szolgáltatás. Egészen pontosan a 2001. évi CVIII. tv. hatálya alá tartozó ún. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás. Legalábbis ez következik a definícióból: elektronikus úton, távollévők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. Ezt az is alátámasztja, hogy a törvény eredetileg a fogalom alól kivette a az Alkotmány által biztosított véleményszabadság gyakorlására szolgáló szolgáltatásokat, azonban a 2003-as módosítás – EU-s jogharmonizáció címén – ezt a kivételt törölte.

De utánanéztem még egy-két dolognak... :-)))

A moderálás jogszabályi háttere szvsz a következő:

2001. évi CVIII. tv.
10. § Az olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás esetén, amely abból áll, hogy a szolgáltató az igénybe vevő által biztosított információt tárolja, a szolgáltató akkor nem felel az igénybe vevő által biztosított információ tartalmával okozott kárért, ha

a) nincs tudomása bármely, az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;

b) nincs tudomása olyan tényről vagy körülményről, amely valószínűsítené, hogy az információval kapcsolatos magatartás jogellenes vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;

c) amint az a) és b) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról vagy a hozzáférést nem biztosítja.

Amúgy a 7. § (1) bekezdés szerint a szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint felel a szabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért. Az hogy az Index kizárja a felelősségét, a fentiek fényében csupán óvatosság.

A hozzászólások feleltti rendelkezési jog átadása egy kicsit neccesebb, erre nem nagyon találtam jogszabályi hátteret. Az egyetlen szabályozás az MTE Tartalomszolgáltatási Kódexe, melyet a Modus – egy link segítségével – a részévé tesz. Ez kimondja, hogy:

"A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Tartalomszolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Tartalomszolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény)."

Az említett két törvény a Sajtótörvény és a Btk., az utóbbi egyértelmű, az előbbinek nem néztem már utána, hogy mégis hogyan lehet a fórumozásra alkalmazni... :-))) Amúgy az első mondat az igazán érdekes...

A kérdés az, hogy a Modus és a Tartalomszolgáltatási Kódex miért kötelező ránk nézve. Én azt gondolom, hogy a Modus – és a TK, mint a Modus része – általános szerződési feltételként értelmezhető, s így a szolgáltatás igénybevevőjének köteles betartania a rendelkezését. Amúgy a legszerencsésebb megoldás az lenne, hogy a regisztrációkor ezt kötelezően le kellene OK-zni, és így valóban része lenne a szerződésnek.

Na, ez jó hosszú lett, de sztem tanulságos... :-))))

morczogó 2004-04-28 (207)

Nem tudsz te annyi Söröt inni, hogy ne tuggyad, hogy miről beszéltem. :-)

Bzoltánnak meg má' úccse nem írom meg, me' ő ki se lát az informatikájából. :-)

morczogó 2004-04-28 (208)

Az a gond, hogy az új Modusban ez már nem szolgáltatásként lesz definiálva, mert az indiánnak az a jogi álláspontja, hogy ez nem szolgáltatás. Hogy az-e, én nem tudom.

Guiscardo 2004-04-28 (210)

Lehet, hogy Indiánnak ez az álláspontja, de a vonatkozó jogszabályoknak nem. Persze lehet, hogy nem nekem van igazam, meggyőzhető vagyok bármiről... :-))) Mondjuk nehéz lesz, mert elég biztos vagyok abban, hogy az én álláspontom a helyes.

Nemo 2004-04-28 (211)

Kedves Vanquisher Bobbins!

A fórumozás nem csak afféle falfirkálás, hanem megegyezés az Indexszel, hogy bizonyos feltételekkel és korlátozásokkal firkálhatok az ő falára. De ezek a korlátozások nem sérthetnek törvényt, különben önmagukban semmisek, érvénytelenek, és a rájuk való hivatkozás is értelmetlen.

A többi példád között több szerződéses viszony található (pl. foci, társasház), az utolsó pedig a törvény erejénél fogva kötelez. Nem látom, mit bizonyít ez az Index javára, amely nem törvényhozó szerv, szerződést pedig nem szabhat elém a törvénynek ellentmondó kikötéssel.

Úgy látom, játszótér-hasonlatod nem ad számot arról, hogy a homokozó tulajdonosa magáénak mondhatja-e az általam épített várkastélyt. Nyilván a homok az övé, és a várat gondozni nem köteles. Itt azonban nem erről szól a vita.

Vanquisher Bobbins 2004-04-28 (212)

Van azé gond: szvsz.
Az Index fórum felülete nem tartalomszolgáltatás, szemben mondjuk a főlapokkal. Ha szigorúan bámulunk rája, nem láccik több, mint egy speciális díjmentes nyilvános tárhelybiztosítás: ezé is mondogatom: jáccótér...méghozzá virtuháklis.
Ide nem szerződöl, hanem elfogadol-már ha aktívan használni is akarod-használati játékszabályokat.
Hásze, ha csak olvasod, (ergómorgó: csak quqqoló vagyol) semmi nem kell hozzá: nyilvános tacepao...

Ami erősen megkérdőjelez bizonyos jogi okfejtéseket...

Talán asse véletlen, hogy még nemigazán terjedt el a digitális aláírás sem errefelé...

előzmény: (206) Guiscardo, 2004.04.28

Vanquisher Bobbins 2004-04-28 (213)

Csakhát te kedves Nemo te ottan vagy eltévedve, hogy ez itten nem az IRL világ, hanem Virtuália!
Ha ez az IRL világ lenne, akkor olyasminek kéne lennije, mint amiket a bankok hoznak létre az internetes elérésű számlakezelésekhez, márpedig itten erről semmiféle szó nincsen.

Namármostan, amíg ez itten Virtuália, az index olyan törvényeket hoz létre, amilyeneket akar, hiszen semmi köze nincs ennek az URL világnak az IRL valósághoz.
Márpedig azokat a törvényeket amikre oly szeretettel hivatkozol, az IRL világban a Parlament, a rendeleteket az állam hozza, oszt az mégse szerőzdés ugyibár.

Azaz: mindaddig, amíg ez a Fórum itten virtuális, és nem IRL, addig itt azok a "törvények" érvényesek, amiket a Fórumot tulajdonoló Index (a Parlement) hoz.

Az, hogy itten páran erőlködnek mindenféle analgógiákkal, az max tiszteletre méltó, de úgy egyébként hegyezése az zabnak, s ehhez hasonlók

Az meg, hogy mámegint összekeverted a passpartut a tutlepassal az meg olyan bájos, hogy ihhajjj ))))

Guiscardo 2004-04-28 (214)

Áldott türelmes ember vagyok, elmagyarázom még egyszer.

Tehát aszondja a törvény 2. § f) pont, hogy információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. Ez a definíció miért nem illik a Főrumra? Melyik eleme nem áll meg?

De tudod mit, értelmezzük a jogalkotó célját. Említettem volt, hogy az eredeti szöveg kivette a fogalom alól a fórumokat. Aztán ezt módosították, pont azért, hogy benne legyenek. Tehát a jogalkotó célja az, hogy a fórumok a fogalom alá tartozzanak.

A 10. § aszondja: "Az olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás esetén, amely abból áll, hogy a szolgáltató az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (...)". Szted nem ezt csinálja az Index? Mert sztem igen.

Ezen kívül az MTE Tartalomszolgálatási Kódexe külön részt szentel a fórumoknak. Vajon miért, ha nem tartalomszolgáltatás?

Guiscardo 2004-04-28 (215)

Azt hittem, hogy az "internet jogon kívüli tér" c. utópiának már nincsenek hívei...

Btw. vicces a vitastílusod. Kifejtetted, hogy ez nem szolgáltatás. Én egész kis litániát írtam arról, hogy miért az. Erre azt válaszoltad, hogy az egész okfejtésemmel az a baj, hogy ez nem szolgáltatás.

Vanquisher Bobbins 2004-04-28 (216)

Affenébe, irtam hosszút, megette... majd később megirom ujra...
Mindenesetre rajtad kivül senki nem beszél mindenféle utópiáról, csak épp a konkrét esetben semmiféle feltétel nem adott az IRL szabályok érvényesíthetőségére, másoldalról a szolgáltatás éppen attól az ami, hogy benne kell lennie a valamit-valamiért párosnak. Kifejtenéd az Index fórumán ez mennyiben teljesül?

Guiscardo 2004-04-28 (217)

A szolgáltatásnak nem feltétele, hogy legyen ellenszolgáltatás, ugyanis létezik ingyenes szolgáltatás is. Amúgy ha megnézed az általam már sokadszorra idézett meghatározást, abban az szerepel, hogy "rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás". Ugyebár akárhogy is nézem, a "rendszerint" kifejezés használata arra utal, hogy nem minden esetben van ellenszolgáltatás. Na, a Fórum pont egy ilyen eset.

Nemo 2004-04-29 (218)

Kedves Vanquisher Bobbins!

"ez itten nem az IRL világ, hanem Virtuália!" – Nono. Attól, hogy valamit nem lehet megfogni, még vígan tud létezni és a törvény hatálya alá esni.

"Ha ez az IRL világ lenne, akkor olyasminek kéne lennije, mint amiket a bankok hoznak létre az internetes elérésű számlakezelésekhez," – Nem. Szerződés sokszor megvalósulhat szóban, ráutaló magatartással is, stb. Nem csak akkor, ha ilyen vagy olyan biztonságot garantálnak melléje. A bizonyíthatóság más dolog: itt arról van szó, hogy a Modusban lelhető általános szerződési feltételek némelyike törvényellenes-e.

"Namármostan, amíg ez itten Virtuália, az index olyan törvényeket hoz létre, amilyeneket akar, hiszen semmi köze nincs ennek az URL világnak az IRL valósághoz." – Mindkét állításod téves. Az Index.hu jogi személy, a fórumok nyilvános ingyenes szolgáltatás, még akár perelni is lehetne miatta (igaz, én nem akarom). Az, hogy az Index deklaráltan "nem vállal felelősséget" a hozzászólásokért, nem teljes értékű felelősségkorlátozás, mert az "elvárható mértékben" igenis köteles őrködni a hozzászólások törvényessége fölött.

"Márpedig azokat a törvényeket amikre oly szeretettel hivatkozol, az IRL világban a Parlament, a rendeleteket az állam hozza, oszt az mégse szerződés ugyibár." – Nem tudom, miért igyekszel olyan buzgón rámtolni azt a következtetésedet, hogy jogviszony csak szerződéssel keletkezhet. Elismertem az Országgyűlés törvényhozó hatáskörét, de fenntartom: az Index csak annyiban hozhat szabályokat, amennyiben nem sért velük törvényt. A nem-jogszabályi szintű belső szabályok elfogadása azonban máris szerződéssé válhat.

BZoltan 2004-04-29 (219)

A leheto legmesszebbmenokig egyetertek veled es a legteljesbb mertekben igazad van.

A virtualis vilagban ervenzesiteni a jogot csak akkor lehet ha bizonyitani tudja valaki, hogy az adott virtualis szemely az megegyezik egy termeszetes szemellyel (ez a megfelelo autentikacios technologia nelkul keptelenseg) tovabba akkor, ha mindezen tul igazolhato a virtualis terben tett alkotas intaktsaga a keletkezestol kezdve (loggolt adatbazisesemenyek, kovetheto adminisztracio...ezek sem letezo dolgok).

Joga csak termeszetes vagy jogi szemelynek van. A virtualis nickek sem nem termeszetesek, sem nem jogi.. innentol kezdve fingfureszeles az egesz.

BZoltan 2004-04-29 (220)

Meg mindig nem birod felfogni, hogy az ervelesed szerint akar en is mondhatom, hogy a Nemo nick hozzaszolasai az enyemek??? Nem tudod hitelt erdemloleg bizonyitani, hogy nem igy van... tehat elmehetsz a jogaiddal egyut kukutyinba zabot hegyezni.
Jogod az van...csak az ervenyesitese fizikai keptelenseg es igy a jogod ertelmet fesztette.

Guiscardo 2004-04-29 (221)

Hagyjuk már ezt... Félelmetes, hogy mennyire egy nézőpontból tudod csak szemlélni a dolgokat. Alantabb tettem rá utalást, hogy abban a kérdésben, hogy fennáll-e vmilyen jogod vagy sem, a bizonyítási kérdéseket nem kell belekeverni. Akkor is fennállhat vmilyen jogom, hogy nem tudom bizonyítani. Ez egy elméleti vita, nem egy konkrét ügyről van szó. Azonkívül te abból indulsz ki, hogy érvényesíteni kell a jogomat. Pedig az alapállapot az, hogy ex lege érvényesülnek a jogaim, és ha vki megsérti őket, majd a bíróság rendet tesz. Lehet, hogy ez bizonyítási nehézségekbe fog ütközni, de attól még az az objektív valóság, hogy a jogom fennáll.

Szóval ez a "ez itt virtuália, nem érvényesülnek a valós világ szabályai" történet egy baromság. Ha pizzát rendelsz a netpincértől, könyvet veszel az Amazontól, SMS-es pornóoldalt látogatsz, bankátutalást végzel vagy irogatsz ide a Fórumra, olyan jogügyletekben veszel részt, amelyeket a polgári jog szigorúan leszabályoz, és ebből következően megvannak a jogaid és kötelességeit.

Polchon hadnagy 2004-04-29 (222)

Ha van kedved, nézz át ide [Az új Modus Moderandi, rejtett topik]! Szép hosszú...

Guiscardo 2004-04-29 (223)

"Jogod az van...csak az ervenyesitese fizikai keptelenseg es igy a jogod ertelmet fesztette."
Tudod vannak olyan jogok, amelyek nem válhatnak igénnyé, magyarul fennáll a jogod, de nem tudod őket érvényesíteni. Ilyen pl. az ún. naturalis obligatio, amely olyan követelés, amely bírói úton való érvényesítését a Ptk. kizárja (pl. kártyaadósság). De lehetne említeni az elévült követeléseket is, amelyeket lehet teljesíteni (nem lesz jogalap nélküli gazdagodás), de nem lehet érvényesíteni bíróság előtt, tehát nem kikényszeríthető.

Szóval továbbra is csak azt tudom mondani, hogy az érvényesíthetőség nem feltétele egy jog fennállásának.

Nemo 2004-04-29 (224)

Kedves BZoltán!

"Jogod az van...csak az ervenyesitese fizikai keptelenseg es igy a jogod ertelmet vesztette" – Ezt akkor is elmondanád, ha egy bérgyilkos akarná ugyanígy igazolni a maga szakmájának helyénvalóságát? Az áldozatnak van ugyan joga az élethez, de ezt senki nem tudja még az ő nevében sem érvényesíteni, ha lesből, hátulról végeznek vele.

Egyébként most mondom kb. negyedszer, hogy a szerzőséget elég valószínűsíteni a sürgős intézkedéshez. De elképzelhető az is, hogy valaki összes fontos hozzászólását letétbe helyezi elküldés előtt a közjegyzőnél, és máris eredményesen léphet fel bizonyítással is. Legalább "első közreadó"-nak ki fogják őt hirdetni.

BZoltan 2004-05-07 (234)

kedves Nemo,

A gyilkossag esetben van egy hatalmas kulonbseg... ott nem keptelenseg bizonytani a tettes bunosseget ellentetben a forumos hozzaszolasaiddal amit irhatsy akar tiz tucat kozjegyzo meg az ENSZ bekefentarto hadserege es II. Janos Pal papa jelenlete elott is akkor sem tudod semmilyen modon garantalni, hogy az ami 10 masodperc mulva ay adatbazisban es igy akepernyon megjelenik az azonos azzal amit te beirtal. Ez ugyannis muszaki keptelenseg a jelenlegi rendszerben.
A hozzaszolasaidnak nincs maradando nyoma, semmi es egy regimennyi kozjegyzo sem tudja garantalni, hogy ahozzaszolasaid abban a formaban jelennek meg barmikor amilyen formaban te azokat beirtad.
A szerzoi jogoddal addig tudsz elni ameddig le nem nyomod az OK gombot. Utanna bajbaj, megszunik minden kontrollod a szellemi termeked felett.
A forumba beirt hozzaszolasok ugyanazona szinten vannak mintha a reggel 8 orakor a keleti palyaudvarnal elkiabalnal valamit. Lenyegeben a tied az amit mondasz/leirsz, de semmilyen modon ezen jogodat igazolni nem tudod es elni nem tudsz vele.
Innentol kezdve pedig fingfureszeles amit csinalsz.

Nemo 2004-05-07 (235)

Kedves BZoltán!

"ott nem keptelenseg bizonytani a tettes bunosseget" – Adott esetben ott is képtelenség, pl. ha nincs meg a hulla. Te még mindeg nem fogtad fel, hogy a szerzői jog a szerzőség bizonyítása nélkül is fennáll, a törvény védi a szerzőt, még ha nem jelentkezik is az igényével. Aki pedig ezt látatlanban semmibe veszi, az nem jogkövető magatartást tanúsít, hanem maffiózó módjára a leleplezés nehézségeire épít.

"akkor sem tudod semmilyen modon garantalni," – Érdekes módon a szerzői jogi törvény nem a mű átvitelének, hanem a műnek "ismételt azonosításáról" beszél. Ez pedig lehetséges irodalmi eszközökkel is, hiába próbálkozol ennek tagadásával.

"A hozzaszolasaidnak nincs maradando nyoma" – Ha pl. letétbe helyezem, akkor igenis van. Ha az Index ellopja, akkor ebből még bűnjel is lesz.

Vaskosságaid pedig nem érvek, és érveidet sem erősítik.

BZoltan 2004-05-07 (236)

Meg mindig nem erted, hogy egy rakat szart nem er az a jog amit fizikai es logikai keptelenseg ervenyesiteni. Jossz a hulye peldaiddal, de nem fogod fel, hogy azok egyikenel sem keptelenseg a jogot ervenyesiteni.

Fogod, hogy a "nehez" es a "keptelenseg" kozott lenyegi kulonbseg feszul???

"Ez pedig lehetséges irodalmi eszközökkel is, hiába próbálkozol ennek tagadásával."

Nem lehetseges.

"Ha pl. letétbe helyezem, akkor igenis van."

igen, akkor van...de nincs letetbe helyezve, hanem egy szerveren van ahol semmi nincs garantalva. Ezt kene felfognod...

BZoltan 2004-05-07 (237)

Olyan ez mintha kimennel a tengerpartra es elenekelnel egy dalt...nos az az elenekelt dal is a szerzoi jogi ertelmben a tied, nosza ervenyesitsed ezen jogodat.
A hangullamok vegulis valahol megvannak, az energia es az anyagmegmaradas torvenyei szerint.

Guiscardo 2004-05-07 (238)

Te meg azt vagy képtelen megérteni, hogy az egész beszélgetés arról szól, hogy lehet-e egy hozzászólás szerzői jogi védelem tárgya. Nem arról, hogy ezt lehet-e bizonyítani. Ami amúgy mellékes körülmény, mint ahogy a 223-ban már bővebben kifejtettem.

BZoltan 2004-05-07 (239)

Neked meg gondolom nem tuntfel, hogy egy pillanatig nem allitottam, hogy ne letezne a szerzoi jog es ne lenne ervenyes a hozzaszolasokra.
En azt mondom, hogy az a hozzaszolas amit irsz es az amit utanna en olvasok az nem garantalhatoan ugyanaz es a nickek nem kothetok jogilag termeszetes szemelyhez. Igy a dolognak az ertelmet nem latom. En errol beszelek.

Guiscardo 2004-05-07 (240)

"egy pillanatig nem allitottam, hogy ne letezne a szerzoi jog es ne lenne ervenyes a hozzaszolasokra."
Ez így ebben a formában nem igaz:

"te itt a neten mint IRL személy nem létezel és semmihez nincsen jogod és nem is formálhatsz jogot semmire"

"Neked, legyél bárki semmid nincs itt és semmire nem formálhats jogot."

Szal korrektebb lett volna azt mondani, hogy eleinte azt gondoltad, hogy nem érvényes itt a szerzői jog, aztán Nemo és az én érveim hatására ezt az álláspontodat módosítottad arra, hogy érvényes, csak nehéz érvényesíteni.

BZoltan 2004-05-07 (241)

meg mindig nem erted az allaspontomat :)

A hozzaszolas az persze, hogy a tied... de egy nick alatt bejegyzett adatbazisrekordnak nem feltetlenul van barmi koze a te hozzasyolasodhoz.

Hozzaszolas alatt azt a szoveget ertem amit begepelsz...es nem azt ami egy adatbazisban vanletarolva... az mar nem hozzaszolas, az mar csak egy szoveg ami jo esetben nagyon hasonlit a hozzaszolasodhoz. Ennyi az amit a forum garantal es nem tobbet.

Az OK gomb lenyomasa utan gyakorlatilag semmi nem biztos, semmi nem garantalhato es semmi nem bizonythato... nem nehezen, hanem sehogysem, fizikai, logikai, elvi keptelenseg, nonszensz. A hozzaszolasod atvaltozik adatta.. .kodoltalan, alairatlan es felugyeletlen es ellenorizhetetlen adatta.

Ez a lenyeg... es ezen tul minden jogi csurcsavar csak bullshit.

-tony- 2004-05-07 (242)

hanem sehogysem, fizikai, logikai, elvi keptelenseg, nonszensz

Nézzük teoretikusan a kérdést:

Ha ez akkora képtelenség, akkor a "netrendőrség" hogyan tudna eljárást indítani egy olyan elmeháborodottal szemben, aki az otthoni gépéről lődöz föl peodfil képeket a fórumokra?
(Hasonlóan áll a kérdés más bűncselekményekre is.)

Guiscardo 2004-05-07 (242)

Tök jó, hogy ezt leírtad még egyszer, pedig először is értettem. Az, amire válaszoltál nem erről szólt, hanem arról, hogy ellentmondásba keveredtél, és én erre rámutattam. Azt is lehetett volna írni, hogy bocs, igazad van...

Elhiszem, hogy értesz a biztonságtechnológiához, de én meg ahhoz értek, hogy egy bíróság mit értékel bizonyítékként és mit nem. Hidd el, hogy ha – ahogy korábban említettem – három szavahihető tanú állítja, hogy amit az én hozzászólásomnak tartok, azt előttük gépeltem be, és ugyanolyan tartalommal jelent meg, a bíróság bizonyítottnak fogja látni az én szerzőségemet. Persze lehet ugrálni, hogy ez nem biztonságos rendszer, stb, de a bíróságot nem fogja érdekelni. Mert te legfeljebb azt tudod bizonyítani, hogy nem biztos, hogy én írtam. De azt nem, hogy biztos, hogy nem én...

Nemo 2004-05-07 (244)

Kedves BZoltán!

"az mar nem hozzaszolas, az mar csak egy szoveg ami jo esetben nagyon hasonlit a hozzaszolasodhoz" – No persze, ha azonban előtte letétbe helyezem, akkor az Index által jogosulatlanul használt és megjelentetett (nyilvánossághoz közvetített) írás ehhez, vagyis egy bíróság előtt hitelesíthető íráshoz fog így-úgy "hasonlítani," és máris kész a bűncselekmény. Az Index nem mehet biztosra, hogy "Enyém a hozzászólásod, mert nem helyezted letétbe." Mégis diktálna és lemondatna. No hiszen, orra tőle fokhagymás.

Másrészt azonban úgy látom, hogy új érvet régóta nem hozol, csak az értetlen ismétlés és gorombaság dől belőled egyre bővebben: ha így folytatod, akkor én abbahagyom, és neked hagyom az utolsó szót.

Vanquisher Bobbins

Hiába no, nem megy ez:

előbb azt kellene bizonyítanod hiteltérdemlően, hogy a nick és Te kizárólagosan azonosak vagytok.

BZoltánnak igaza van:
Miután ez az index autitentikációs rendszerében nem garantálható -azaz a nick bárki is lehet- a software által megjelentetett hozzászólás tulajdonjogát hiába is akarod igazolni.

Próbálj meg egy egyszerű xerox iratmásolatot megfelelő hitelesítő eljárás nélkül hitelesként elfogadtatni: hiába teljesen szöveg-és formahű, nem jelent semmit. (lást pl. a telekkönyvi kivonatokat)

Guiscardo 2004-05-07 (246)

"előbb azt kellene bizonyítanod hiteltérdemlően, hogy a nick és Te kizárólagosan azonosak vagytok."
Nem. Azt kell bizonyítani, hogy a megjelent hozzászólást én írtam. Erre nem az az egyetlen módszer, hogy a nick-szerző kapcsolatot bizonyítjuk, elég a szerző-hozzászólás kapcsolatot. Erre meg tökéletesen elegendő a tanúbizonyítás. Hogy BZoltan példjánál maradjak, ha vki a tengerparton kiabál az éjszakába, azt tárgyi vagy szakértői bizonyítással nem lehet bizonyítani, de ha hallotta három ember, akkor velük igen.

Nemo 2004-05-07 (247)

Kedves Vanquisher Bobbins!

A szerzői mű (vagyis az olyan mű, melyet a szerzői jog véd) nem attól lesz ilyenfajta, hogy igazolják, milyen csatornán jutott el innen oda. A törvény csak annyit követel meg: egyedi és ismételten azonosítható legyen. Vagyis, teszem hozzá én, ne legyen tömegcikk vagy egyéb mű másolata, és ne változzon olyan módon, hogy ne lehessen többé ráismerni. Nem számít a szerzői jogban pl. műlopásnak, ha valaki átfogalmaz egy gondolatmenetet a hozzászólásomból. A szerzői jog ugyanis nem a gondolatot védi, hanem a művet.

A telekkönyvi kivonat nem a szerzői jog tárgya, arra vonatkozhat eltérő szabályozás.

Vanquisher Bobbins 2004-05-07 (248)

Mégegyszer, most lassan mondom, hogy egy jogász is megértse-:), ez műszaki technikai kérdés: mivel bizonyítod itt és most, hogy a nick és te azonos vagy?
Nem általánosságban: itt és most, az Index esetében?

Nem véletlenül hoztam fel a telekkönyvet:

kérhetsz ott is egy számítógépes adatbázisba betekintést: de attól az még sehol semmire nem jó, az egy rekord, amit te.. és mondjuk még 20 tanúd is látott.
És? Nincs egyetlen bíróság ami ettől még elfogadná az elmondást.

Kérhetsz nem hitelesített másolatot. Ezt is tanúzhatod ahogyan akarod, semmit nem ér, mert hiányzanak a hitelesség feltételei!

Ezért kérhetsz hiteles másolatot: olyan kellékekkel ellátva, emlyeket a hatóság előírt: pecsét, felragasztott hologramos embléma stb.bizonyítja, hogy a hardcopy megegyezik a Hatóság által nyilvántartott rekorddal. Arról a törvény rendelkezett, hogy ez a rekord hiteles, és az is adott, hogyan és miért hiteles.
Ezt már elfogadja a bíróság is hiteles okiratnak.

A tévedés ott van, hogy képtelenek vagytok felfogni az alapvető különbséget: a szerzői jog VALAKIRE vonatkozik.

A nick: senki, egy villamos rekord, méghozzá olymódon készült rekord, amelynek a hitelessége és unicitása semmiféle, a törvény által előírt és elfogadott módon nem bizonyított.

Ettől kedve az egész szerzői jogi öblögetés elment a búsba, mert nincs jogalap.

Itt van nagyon igaza BZoltánnak. Van olyan módszer, ahol ez megfelelő módon (pl. elektronikus aláírás, zárt, hivatalosan biztonságosnak minősülő netkapcsolat, kiázrólagosan egyedi azonosítók stb.) amellyel a személy és a nikcje hitelesen összekapcsolható, de ameddig bárki csinálhat pl. Dr Gábor Áron nicket itt az INDEXEN, (és nem máshol és nem általában) és beírhat ezen, addig nincs az a bíróság, ami elfogadná, hogy az ide beírt szövegnek bármi köze is lehet a valódi Dr Gábor Áronhoz... márha létezik valaki ezen a néven egyáltalán...és nyilván igaz ez visszafelé is!

A saját gyártmányú fénymásolatot meg kifejezetten célzottan említettem: önmagában egy fénymásoló technikailag garantáltan azt hozza le, amit a letapogatója elé tesznek.
De nincs a világon az a hatóság, amely csak a másolatot elfogadná, az eredeti nélkül.
Rendszerint megkövetelik, hogy a másolatot ők készítsék el a saját gépükön, és ennek jó oka van,
a számítástechnika egy scanner és egy lézernyomtató birtokában bármit lehetővé tesz!

Pedig itt még igen jól követhető az adatáramlás folyamata. Most tessék elképzelni, amikor a netre nyiltan kiküldött adatcsomagok megkerülve a fél világot esetleg a célszerveren összetalálkoznak, és ott a software símán megjeleníti. Azt a valamit ami bejött... de hogy mi indult el, arra semmiféle grancia nincs, hogy az azonos lesz. Nagy a valószínűsége, de nem biztos.

Itt valaki azokat az eljárásokat kéri számon, ahol visszakeresnek valakit. Ez műszakilag lehetséges, de nem olyan egyszerű.
Bárkinek a gépe zombivá tehető, és akkor visszajutnak egy ártatlan, mit sem sejtő emberig.

Megfelelő szakértővel és ügyvéddel, így nemigen lehet embert megfogni. Max. az mondható ki, hogy ezen a gépen történt az adattovábbitás...

Guiscardo 2004-05-07 (249)

"mivel bizonyítod itt és most, hogy a nick és te azonos vagy?"
Ebből látszik, hogy egy qrva szót sem értesz abból, amit eddig magyaráztam. Próbáljatok már kilépni abból a körből, hogy nem lehet visszakeresni a hozzászólót! Higgyétek már el nekem, hogy nem ez az egyetlen módja a bizonyításnak! Nem az kell bizonyítani, hogy X nick YZ természetes személy, anyja neve, lakik, szigsz, stb.

Na jó, szemléltetem egy példán keresztül, hogy mire gondolok:

Írok egy hosszú jogi okfejtést, két kis cimborám segédkezik ebben, végig itt ülnek mellettem, olvassák amit írok, hozzáteszik a saját gondolataikat. Tudják, hogy mi a nickem, látják, hogy én jelentkeztem be vele. Elküldöm a hozzászólást, miután megjelent elolvassuk közösen, látjuk hogy ugyanaz, mint amit megírtam. Ezután vki saját neve alatt megjelenteti az egészet változtatás nélkül a Magyar Jogban, mire én betámadom a bíróságon, kérek mindent, amit ilyenkor lehet.

A bíróság a következőt teszi. Első körben beidézi BZoltant, mint igazságügyi szakértőt. Ő szépen elődja, hogy nem lehet a nicket kapcsolatba hozni velem, stb. Amit itt fejteget. Erre a bíró megkérdezi: És tessék mondani, kizárható-e, hogy a felperes (gyk. én) írta? BZoltan erre azt fogja válaszolni, hogy nem, mert a "nem biztos" nem az jelenti, hogy "biztos nem" OK, a bíró belátja, hogy ezzel semmit nem ért el, nem tudta bizonyítani a szerzőségemet, de kizárni sem. Erre jövök én, hogy semmi baj, van két tanúm. Ők szépen előadják, amit láttak. A bíró erre azt mondja, hogy király, meg van oldva a kérdés.

Ennél primitívebben nem tudom elmagyarázni...

A telekkönyvet meg ne hozd fel. Az egy közokirat, semmi köze nincs ahhoz, amiről beszélünk.

Guiscardo 2004-05-07 (250)

A részemről ezzel le van zárva ez a beszélgetés.

Vanquisher Bobbins 2004-05-07 (251)

Naja:
csakhát azt most sem tudtad hiteltérdemlően bizonyítani, hogy a nick és te azonos vagy: csak egyet: a számítógépre te gépelted be egy szöveget.
Ami azért nem azonos ugyebár.

...és mint tudjuk -másutt kifejtette a bíróság-ha valakinek az személyazonssága nem direkt és egyértelműen bizonyítható, (úgymond kétség merül fel) úgy akkor az nem tekinthető bizonyítottnak: lásd Vári/Kondor spionügyét.

A személyazonosság hiteles igazolása pedig állítólag a legfontosabb okirataink közé tartozik, nemde?

Hát by, kedves Guiscardo, ez nem egy sikeres asszó volt...

BZoltan 2004-05-07 (252)

Az egyetlen érv amit fel tudtok hozni az az, hogy tanu van arra, hogy az ami az adatbázisban van az az amit te beírtál.
Ésakkor mivan??? Pontosan ugyanolyan hitelt érdemlően én is állíthatom, hogy azt a hozzászólást én írtam. Meg még 6 milliárd ember állíthatja pontosan hozzád hasonló módon, hogy az övé a hozzászólás. A tanuid pont annyira hitelesek mint bárki másnak a tanui.

Ennél a pontnál a bíró -ha nem teljesen oligofrén- azt mondja, hogy a "mű" szerzője nem állapítható meg hitelt érdemlő módon.

Guiscardo 2004-05-07 (253)

Persze, hogy más is állíthatja. Csakhogy ez egy olyan probléma, amely bármely más bizonyítás esetén előfordulhat, ennek ellenére működik az igazságszolgáltatás. Így azt kell gondoljam, az a véleményed, hogy bármely tény bizonyítása lehetetlen, nem nehezen bizonyítható, "hanem sehogysem, fizikai, logikai, elvi keptelenseg, nonszensz".

Igen, tudom hogy azt mondtam, hogy lezártam a beszélgetést... :-))

Fly 2004-05-07 (254)

Én már láttam helyzetet, ahol össz. ketten tanuskodtak a vádlott ellen. Tárgyi bizonyíték egy darab nem volt. Elítélték...

Zaturek Manfred 2004-05-08 (255)

"Ezután vki saját neve alatt megjelenteti az egészet változtatás nélkül a Magyar Jogban..."

Pontosan erről van szó: a szerző kilétének kérdése nem a megfoghatatlan fórumokkal, a folyamatosan változó, megjelenő és megszűnő nickekkel és beszólásaikkal, hanem egy egészen más – megmaradó – médiával kapcsolatban merül fel, vagyis visszatértünk ahhoz, amiről már korábban beszéltünk. Az IRL és URL világok teljesen mások és – szerencsére – nagyon is elkülönülnek egymástól.

Guiscardo 2004-05-08 (257)

Ebben igazad van. Ha egészen jól emlékszem a Hadnagy topicjában kifejtettem, hogy szerzői jogi szempontból nem jön létre értelmezhető kapcsolat az Index és a hozzászólók között. Itt csupán azt próbáltam megértetni az olvtársakkal, hogy igenis lehet bizonyítani a szerző-hozzászólás kapcsolatot, mégha nehezen is. És ebből a szempontból irreleváns, hogy mi a célja a bizonyításnak...

Az IRL és URL világ elkülönültsége meglátásom szerint egyre kevésbé létezik, és attól tartok, hogy ez csak csökkeni fog. Szép lassan az IRL szabályok vmilyen formában be fognak szivárogni a virtuális térbe is. Ami bizonyos szinten nem feltétlen baj, hiszen szeretnék úgy pizzát rendelni a neten, hogy a futár ne számlázzon ki tízszeres árat arra hivatkozva, hogy a virtuális térben nem érvényesek az IRL világ szabályai... :-))))

Vanquisher Bobbins 2004-05-08 (258)

Megint ugyanaz a hiba!
Attól hogy valaki egy számítógépbe begépel valamit, majd az, egy nyílt, nem biztosított közvetítőláncon keresztül eljut (ha eljut) egy (sok!!!)szerverre, és ott (ezeken) lesz belőle egy nem azonosítható rekord, az még nem közzététel.
Egyrészt!

Másrészt:
Nem tudom, mi az akadályozó tényező abban, hogy felfogható legyen, miszerint a nyilt hálózatban "vö: képeslapon bankkártyakód" eljuttatott információ nem lehet soha jogi alap tulajdoni vita esetén!

BZoltan 2004-05-09 (259)

"az a véleményed, hogy bármely tény bizonyítása lehetetlen"

nem nem... van egy közmegegyezés, hogy mit fogadunk el bizonyítottnak (hitelesnek) és mit nem. A jog nem az igazségot keresi/védi, hanem a törvényességet.
Quasi irreleváns, hogy mi az igazságos... az al ényeg, hogy mi a törvényes. Ahogy az útlevelem fénymásolatáról is mindenki tudja, hogy a rajta levő adatok megegyeznek az utlevleméivel...de hitelesnek csak egy "közmegegyezéssel" meghatározott rendszerben lehet elfogadni... pecséttel, aláirással.

BZoltan 2004-05-09 (260)

"igenis lehet bizonyítani a szerző-hozzászólás kapcsolatot, mégha nehezen is."

Nem lehet...hitelt érdemlőleg nem lehet. Sajnos... ha a fórum regisztrálás biztonságos kapcsolaton ment volna irl adatok egyeztetése után és minden hozzászólás secure http kapcsolaton menne, one-time password hitelesítés után, akkor lehetne bizonyítani.

A jelenlegi helyzetben, esetleg elhibbi, valószínűsíteni lehet. Bizonyítani __NEM__.
Ez informatikai kérdés és nem jogi.

Wágner úr 2004-05-09 (261)

Technikailag nem lehet bizonyítani semmit, de ez nem is baj, kérem szépen, mer' mindig böfögöm, hogy ezt az egész izét nem szabad komolyan venni. Egy hosszú játékot játsz mindenki, és a játékba' úgy teszünk, mintha mindenki az lenne, akinek és aminek mondja magát..., pont úgy, mintha a kikötői kocsmákba' tántorognánk mind, ahol ugyebár senki sem érdeklőd a múlt, meg a kilét után, mer' az ilyesmié' kést kaphat a hátába a sík átorba' a sötétbe', mer'hogy senki sem szereti, ha aztán jön a Felügyelő úr és mindenféléket kérdezősköd, hogyaszongya volt az a múltkori betörés, amikor valaki megfújta a csendőrség és a fináncok teljes reprezentációs Sörkészletét, amit előzőleg szeszecsempészektől koboztak el, na és akkor szóval aztat ki csinálta, és kusskörösztkérdés, mié' énekeltél, te Wágner, mindenféle Sördalokat, amikor mindenki más má' ottan fexett és aludt, de nagyon Sörszag terjengett mindenütt a kocsma környékén és ki is hívták a polgárvédelmet szimatszatyrokkal..., na, szóval, amikor ilyeneket kérdeznek, akkor aztat senki sem szereti, ezé' jobb nem firtatni a dolgok beszerzőiségét, akár jogos, akár jogtalan...

Egészség!

Latrinaszerelő 2004.05.12 (269)

Egy hosszú játékot játsz mindenki, és a játékba' úgy teszünk, mintha mindenki az lenne, akinek és aminek mondja magát.

Majd csodálkoztok, ha egyszer valaki komplett szereplőket lop le a netről, és jelenteti meg könyvben. Sírhattok a szerzői jog után. Előzmény: Wágner úr (268)

BZoltan 2004.05.12 (271)

"Majd csodálkoztok..."

csodálkozna a rosseb... tőlem akár irodalmi Nobel-díjjat is kaphat valaki a fórumos hozzászólások könyvbe szerkesztéséért, meg multimilliárdos is lehet. A kutyát nem érdekli... ha valaki ebből a rizsarengetegből valami értelmeset tud kihámozni az meg is érdemel minden elismerést :) egyébbiránt.

GG 2004.07.03 (280)

Kedves barátaink,

Sűrű elnézéskérést szeretnék idezúdítani azért, mert a kívántnál nagyobb galibát okoztunk azzal, amivel pedig egyáltalán  nem gondoltuk, hogy lehetne.

A helyzet ugyanis nagyjából eddig is az volt, amit ide leírtunk, legfeljebb nem szentesítettük jogilag. Ti, Önök, elküldtétek, elküldték hozzászólásaikat, mi pedig rendelkeztünk velük azzal, hogy minden idelátogató fórumozónak megjelenítettük őket, meg újságokban idéztettük stb.

Mostanra viszont – úgy gondoltuk - érdemes jogászilag, formálisan is megfogalmazni a dolgot, mert ki tudja... nagyon sokan vagyunk, és mostanában már minden nap kapunk valami jogi papírt hol ezért, hol azért (próbáljuk ezeket barátságosan kezelni, persze), és bár eddig nagy balhé nem volt, a rendezetlenségből fakadóan ez bármikor bekövetkezhet.

Persze, hogy nem akarunk senki után rohangálni, hogy itt közli, vagy ott közli a saját anyagait (viszont a Fórumot rendszeresen szemléző sajtótermékek irányában szeretnénk legalább egy egyetértési jogot – nem mindegy, hogy a munkátok, a beírásaitok milyen környezetben jelennek meg, éppen milyen teóriát akarnak vele alátámasztani). A célunk mindössze egy minimális védelem megvalósítása volt, nem a támadás.

A szöveget viszont, mindezek szellemében, kicsit átfogalmaztuk, hamarosan kicseréljük, barátságosabb, kevésbé bántó formára.

További kellemes jogászkodást kívánok a topik olvasóinak, ne kíméljetek! :)

Gerényi Gábor

Index

(Zárójeles, gyakori kérdésre: ha valaki olyan képet, szöveget tölt fel, ami nyilvánvalóan nem az övé, annak a jogai nem tudnak átszállni ránk, hiszen nála sem voltak soha – logók, idézetek stb. – és ha az eredeti jogtulajdonos kéri, elképzelhető, hogy el is kell távolítanunk a helyéről...)

quicksilver 2004.07.03 (281)

Csak úgy barátian, hisz jogász nem vagyok: ha ez így van, akkor tényleg nem érdemes, illetve nem szabad feltöltenünk ide semmilyen saját képet, és a csevegésnél mélyebben belemenni sem szabad a témákba. Kíváncsi leszek, hogyan lehet barátságosabban megfogalmazni ezt. Hisz ha a célja a védelem lett volna, akkor azt máshogyan kellett volna kifejezni; nem úgy, hogy kis hülyék, elvesszük tőletek a képeitek tulajdonjogát, hanem valahogy úgy, hogy más nem használhatja fel azokat. Nekem óriási szakadék van a kettő között.

GG 2004.07.03 (282)

Kedves quicksilver,

Én sem vagyok jogász, de azt már sokszor tapasztaltam, hogy a jogásznyelv jelentősen tud különbözni a mindennapostól: ami jogászul szelíd ajánlásnak tűnik, az lehet halálos fenyegetés, és ami brutálisan hangzó fenyegetés, az valójában egy baráti jótanács :)

quicksilver 2004.07.03 (283)

Ezekszerint a szabályzatot nem embereknek írtá(to)k, hanem jogászoknak? Akkor miért nincs előtte egy figyelmeztetés arra nézvést, hogy az nem is az, nem is úgy, meg különbenis?

Pivovar 2004.07.03 (286)

Kedves GG,

Örülök, hogy végre tudunk erről valakivel beszélni, és hogy (nekem úgy tűnik) pozitívan állsz hozzá a dologhoz. Nekem azonban továbbra is vannak félelmeim, hogy az "enyém" és a "tiéd" fogalmak mind jogász, mind közember számára ugyanazt jelentik; ami pedig leginkább bosszant, az, ha valami nem is az enyém, mert más jogtulajdonát idézem be ide, az tehát a tiétek sem lehet, bezzeg ami valóban az enyém, az hopp, máris a tiétek, az enyém meg már nem (???) .

Hát így válnak valóra az idétlen viccek ("ami a tiéd, az az enyém, ami meg az enyém, ahhoz semmi közöd")...

Jobb lenne azt is mihamarabb tisztázni, hogy az ezen szabályzat előtti hozzászólásokra is akarjátok-e vonatkoztatni ezt a szabályozást, mert ha igen, aligha lesz itt nyugalom és béke; ha nem, sokan köszönettel tudomásul vesszük és az új szabályok bevezetésétől kezdve átmegyünk az esetenként szinte misszióként felvállalt, másokat, egymást segítő eszmecseréből felületes "heló, szasz, csá" csacsogásba (amíg meg nem unjuk; én hamar).

Kinek jó ez.

Attus Germanicus 2004.07.03 (287)

Kedves GG!

Elnézésemet kérted, meg is kapod. Abban a percben, ahogy felkerül a honlapra az új jogi szöveg. Mert az Általad leírtak eléggé korrektül hangzanak, és magam is sejtettem, hogy kb. ez a dolog lényegi háttere, ez a szándék. Azonban a jogi szöveg – sajnos – elég messze áll ettől.

Már korábban is akartam javasolni, hogy valamit lépjetek, írjátok át a szabályzatot. Sajnos, amíg ez meg nem történik, addig a hivatkozott hozzászólásodban lévő – alapvetően korrekt - szöveget csak magánvéleményként tudom értékelni.

GG 2004.07.03 (288)

Akkor egyszerű, a harmadik személy általi megjelentetéshez nyomtatott vagy elektronikus, ill. egyéb formában az Index.hu Rt. és a szerző írásos engedélye szükséges. Ennyi. Én a hozzászólásokat ide írom, nem mondjuk valamelyik napilap hasábjaira. Eddig legalábbis így voltam vele... így védtek bennünket, meg magatok, nem a jelenlegi szöveggel. Ez a véleményem. És igenis, szaladgáljon a szerző után is, aki meg akarja jelentetni máshol, mivel vannak itt olyanok, h pl előadta a tudományos elméletét (amiben ő komolyan hisz, ha más nem is), és az ilyen ember nem hiszem, hogy ezt szívesen viszontlátná máshol, az Index.hu Rt. engedélyével sem. :)

Nemo 2004.07.03 (289)

Én, Németh Ferenc, szül. 1973. XII. 24., a. n. Havasi Ilona, úgy is, mint a Nemo nick használója, miután az új Szabályzatot megismertem, ezennel kereken megtagadok minden újraközlési és nyilvánossághoz közvetítési jogot elsősorban az Index.hu Rt-től, illetve bármely olyan természetes és jogi személytől, amely hasonló felhasználási igényekkel lép fel; megtagadom pedig ezen jogokat minden olyan hozzászólásomra és a benne foglaltakra nézve, amelyek azelőtt keletkeztek, hogy én ezt az új Szabályzatot megismertem, jelesül 2004. július 3-án 20:35-kor. Az új Szabályzatot nem fogadom el a jövőbeli hozzászólásaimra nézve sem, bírálatát még ma elküldöm. Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Nemo 2004.07.03 (290)

No, ez a jogmegtagadás túl jól sikerült, így az Index.hu Rt-nek még ahhoz sem lesz joga, hogy régi hozzászólásaimat letölthető módon tárolja. Előző hozzászólásomban tehát a "nyilvánossághoz történő közvetítés" Index.hu Rt.által követelt jogának részemről bejelentett megtagadása azon megszorítással értendő, hogy "kivéve az illető hozzászólásoknak az eredeti topikban, az eredeti helyen, csonkítatlanul és változtatások nélkül történő megjelenetetését."

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24., a. n. Havasi Ilona

Nemo 2004.07.03 (291)

Kifogásaim az Index.hu fórumainak új jogi szabályzata ellen, annak 2004. július 3-ai állapotát alapul véve.


Az új szabályzat továbbra is ellentmond a szerzői jogi törvény azon pontjának, miszerint szerzői mű felhasználására érvényesen csak felhasználási szerződéssel lehet jogot szerezni, az meg csakis írott formában érvényes. Ha a Szjt. az érvényességet ehhez az alakhoz köti, akkor bármiféle vagyoni jogról történő lemondás csakis ugyanilyen alakban lehet érvényes. Hallottuk pedig, hogy az interneten ennek minimuma az elektronikus aláírás. Mivel azonban ez nincs jelen, az Index diktátuma e ponton törvényellenes és semmis, a diktátum konok szajkózása pedig kimeríti a jogsértő magatartáshoz való ragaszkodást, és nem jelent jó pontot a bíróságon.

Kétszeresen is érvénytelen a joglemondás az olyan információk esetében, melyekre nézve az Index fórumai nem az első közlés helyei. Ugyanis az OK gomb megnyomása mint az Index.hu Rt. által szándékolt felhasználási szerződés érvényesen nem ütközhet korábbi szerződésbe, jelen esetben abba, melyben a fehasználó valaki másnak megjelentetési jogot biztosított ugyanazon tartalomra nézve. Amennyire pedig a fórumok OK gombja felhasználási szerződést létesít, ugyanolyan mértékben az Extra.hu, Tár.hu és egyéb tárhelyszolgáltatók OK gombja (vagy akár papírújságok levelezési rovata) is létesített felhasználási szerződést, ha a felhasználó ott már közzétette ugyanezt. A későbbi szerződés ennek ellentmondó passzusa tehát törvényellenes és semmis, stb. stb.

"Szolgáltatásunkat az itt olvasható feltételek elfogadása esetén veheti igénybe. E feltételek változtatásának jogát fenntartjuk – az esetleges változásokról felhasználóinknak külön értesítést nem küldünk, a mindenkor érvényes verzió ezen a lapon olvasható." – Igen ám, de a korábbi (2004. júniusi) verzióban ez nem volt benne, így a jelen diktátum kritikus pontjai nem alkalmazhatók visszamenőlegesen. Akinek pedig esze van, a jövőben nem fog ide tartalmas cikkeket beírni, csak linkel rájuk, valami boldogabb nethelyen szállásolva el magát a szöveget. Nem is beszélve az "img src" utasítással beillesztett képekre, amelyekről hiába készít az Index szoftvere akármilyen helyi másolatot, azok ettől még nem lesznek az övéi. Ha azonban ennek dacára is ragaszkodik állítólagos jogszerzéséhez, azzal megszegi a jogkövető magatartás normáit, stb. stb.

"A Fórumunkban közzétett szövegek, képek és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a fórumos hozzászólás elküldését követően az Index.hu Rt-re szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában az Index.hu Rt. engedélyéhez kötött." – Ez a megnyilvánulás a fentiekből következően törvényellenes, ezért semmis, ezenfelül méltatlan ahhoz a derűs és önszabályzáson nyugvó lelkülethez is, amely az Indexet (akkor még Internettót) indulásakor jellemezte. Ennek Modus Moderandijában még nyoma sem volt efféle riadozós és hisztériás jogköveteléseknek, sokkal inkább a közös munkát és a felhőtlen alkotókedvet tükrözte. Mára ennek helyébe bezárkózó és arrogáns blöffölés lépett, amit valószínűleg nem csak én sajnálok.

"A Fórumunkban közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk." – De hiába, mert a törvény szerint nem lehet érvényesen felhasználási szerződést kötni olyan felhasználási módra, amely a szerződés megkötésekor még ismeretlen (volt). Egyetlen kivételt említ a törvény: ha az új felhasználási mód pusztán "hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszi lehetővé" a régi felhasználási mód megvalósítását. Az Index.hu Rt. azonban ennél többet akar: a hozzászólásokat új helyen közzétenni, esetleg átszerkeszteni, másokkal egybekötni, pénzért árulni, stb. Diktátumának ezen pontja tehát semmis, stb. stb.

Végül pedig szeretném kifejezni mély sajnálatomat az Index házi jogászai iránt, akik szemlátomást harmadszorra sem voltak képesek egy olyan szabályozást kimódolni, amely megállja a törvényesség próbáját. Én nem fogok perelni, nem szakmám és nem érdekem az ilyesmi, de ha egy rendszer ennyiszer megbukik, az valószínűleg belül már elkorhadt, és semmit nem ér. Ha az Index.hu Rt. attól retteg, hogy valaki jogdíjat fog követelni tőle, ötöljön ki valami épkézláb és törvényes megoldást, ne pedig a fórumozókat terrorizálja, mert még a végén rákerül valami feketelistára, ellenreklámokat faragnak róla a konkurens portálok, megfúrja egy ombudsman, stb. stb.

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

Nemo 2004.07.04 (292)

Az Index.hu
szerzői jogi kitételeket is tartalmazó
impresszumáról (2002-es évszámmal)


"Azzal, hogy belép a www.index.hu szájtrendszer (index.hu, velvet.hu, totalcar.hu stb.) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem" – Törvényellenes feltételeket érvényesen nem lehet szerződés feltételévé tenni, ezek tehát automatikusan semmisek az olvasóra vagy hozzászólóra nézve. Természetesen ezek a diktátum-elemek mint megkísérelt jognyilatkozatok az Index.hu Rt. részéről befejezett cselekménynek számítanak, vagyis a bíróságon felhasználhatók ellene, ha valakinek éppen erre van kedve. (Nekem nincs.)

"Az index.hu webszájton ("lap") található tartalom az INDEX.HU Rt. ("kiadó") szellemi tulajdona." – Szellemi tulajdona bizony a reklám a lap tetején, a megjelenítés, a keresőszoftver által rendezett adatok bázisa (amennyiben ez másnak a szerzői jogát nem sérti), s még nyilván sok más apróság, de a tartalom a maga teljességében semmiképpen, orrotok tőle fokhagymás! Igen komikus dolog másfelől, hogy az Index.hu Rt. által itt is hivatkozott MTE Tartalomszolgáltatási Kódexe kifejezetten közli, hogy "Az egyes hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti," s csak korlátlan idézési jogot követel a tartalomszolgáltató számára (mint láttuk, azt is hiába). Tehát az Index.hu Rt. itt önmagának mond ellent, mikor magának követeli az idézésen, nyilvánossághoz közvetítésen túl magukat a szerzői jogokat is. Ez siralmas nemtörődömségre vall a részéről, és a bíróság előtt sem jelent majd jó pontot, ha valakinek éppen perelni van kedve. (Nekem nincs.)

"A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg [...] stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára." – No ez az az állapot, ami csakis írásos felhasználási szerződéssel valósulhatna meg a felhasználó és az Index.hu Rt. között, de ilyen nincs, így ez a diktátum jogilag érvénytelen és semmis, stb. stb.

"A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az INDEX.HU Rt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését." – És ez az, amikor a tolvaj oktatja ki a tulajdonost afelől, hogy a lopással ő máris elvitázhatatlan jogot szerzett a holmira. Ez a szöveg – amellett, hogy jogilag alátámasztatlan, törvényellenes, így érvénytelen és semmis – egyben vérlázítóan cinikus, etikátlan, pimasz, hisztis és aljas is. Maga az Index kötelezhető a jogsértés abbahagyására és kártérítésre azon esetekben, amikor akár csak megkísérli, hogy diktátumának érvényt szerezzen a hozzászólások tartalmára nézve, mégpedig nem valamiféle szerződésnél, hanem a törvény erejénél fogva. Hátrább az agarakkal, uraim.

"[...] tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni [...]" – Majd bolond lesz bárki is médiumot hívni, hogy aztán a szellemekre bízza hozzászólásának tartalmát! A helyes szó itt: "média" (mely a magyarban egyes számú alak), többes száma helyesen és magyarosan: "médiák."

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

BZoltan 2004.07.07 (301)

Egy már szerzői joggal védett szellemi terméket nem lehet az érvényes jogvédelemmel ellenkező módon levédeni. Tehát ha te GPL-es szellemi produktumot másolsz be a fórumra az GPL-es marad amennyiben igazolható az azonosság.

Ez az amit Nemo nem akar megérteni... Ha én Balogh Zoltán írok egy verset (mentse meg ettől a világot a magasságos :) ) és azt mondjuk a kakamatyi nick bemásolja a fórumra, akkor a vers az még az én szellemi tulajdonom marad és sem az Index, sem a kakamatyi nick nem fogja birtokolni. Az index azért nem, mert már védett termékről van szó... a kakamatyi nick meg azért mert sem nem természetes, sem nem jogi személy. Jogi védelem pedig csak ezeket illeti meg... a nickeket, állneveket csak akkor védi a jog, ha egyértelműen és hitelt érdemlően igazolható a mögötte álló valódi személy kiléte. Illetve akkor ha egy természetes vagy jogi személy ilyen igénnyel lép fel. De mivel nem igazolható, hogy az adott esetben több ilyen igénnyel fellépő személy közül kié is valójában a szellemi termék... gyakorlatilag az nyer aki először jelentkezik... Nos az index már jó előre jelentkezik :)

Nemo 2004.07.12 (302)

Ahogy látom, egyetlen dolog változott a jogi szabályzatban:

"újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában az Index.hu Rt. engedélyéhez kötött. Ez nem zárja ki a felhasználó saját hozzászólásának az általa történő további szabad felhasználását." – Látszólag ezzel engedményt tett az Index a felhasználók számára, mert korábban még engedélyeztetési eljárást követelt a fórumozók részéről. De hát a törvényhez képest még mindig hátramaradva kullog a "Jogi szabályzat," mert a törvényben definiált szabad felhasználás nem csupán a saját, hanem szinte bárki által írt műre nézve is (alapértelmezésben) meg van engedve! (Mellesleg éppen ezért tekinthető fedezetlen riogatásnak minden olyan diktátum valamely könyvön vagy térképen, hogy "tilos e mű bármely részét bármilyen módon másolni stb. a jogtulajdonos kifejezett írásos engedélye nélkül.") Másrészt pedig az újonnan engedélyezett "szabad felhasználás" nem terjed ki a pénzért való árusításra, amit nem csak a törvény, hanem a józan paraszti ész is alapjáraton meghagy a szerző kezében. Ettől érvényesen eltérni csak írásos felhasználási szerződéssel lehet, annak is explicite tartalmaznia kell a kizárólagossági kikötést, ti. hogy "csakis az Index.hu Rt. adhatja ki újra a művet" stb. Ilyen azonban nincs, tehát stb. stb.

Az Index csak azt "engedte meg" e változtatással, aminél többet a törvény amúgy is lehetővé tesz. Ez a módosítás még mindig kevés.

Kedves BZoltán!

"Ez az amit Nemo nem akar megérteni – Sem az e mondatod előtti, sem az utána lévő állításaid nem érintik az én eddigi érveimet. Légy szíves, olvass figyelmesebben, ha már te mondod meg, mit nem akarok én.

"a nickeket, állneveket csak akkor védi a jog, ha egyértelműen és hitelt érdemlően igazolható a mögötte álló valódi személy kiléte. Illetve akkor ha egy természetes vagy jogi személy ilyen igénnyel lép fel." – Ezen mondatodban több tévedés is található. A szerzői jog nem a nicket vagy álnevet védi, hanem elsőrenden a művet. Azt azonban akkor is védi, ha a szerző még nem azonosította magát. A bíróság pedig föllép azon személy védelmében is, aki az elvárható mértékben valószínűsíti, hogy ő a szerző, teljes bizonyítást a sürgős ideiglenes intézkedéshez nem követel.

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

Pivovar 2004.07.14 (304)

Kedves index,

Ugye nem feledkeztél meg a szabályzat újrafésüléséről?

(nem hozzáadott félmondatokra gondolok)

BZoltan 2004.07.15 (305)

Azért nem ártott volna ha a bőnyál hozzászólás előtt esetleg elolvasod és megérted azt amit írtam...

"Ezen mondatodban több tévedés is található. "

Jó lett volna ha akár egyetlen árva tévedést megmutatsz.... én ugynais nem szerzői jogot írtam, hanem jogot. ...de aztán hírtelen te is személyvédelemről írsz... Bahhhh eldöntötted már, hogy pontosan mit is akarsz???

Mond mi a fészkes fene védeni való van egy szellemi művön, ha a szerzője semmilyen körülmények között nem állapítható meg???

Neked nem mondták még meg, hogy a Törvény az nem a Kokakólát védi, hanem a Kokakóla gyártójának az érdekeit... a "Törv. védve" is csak erre utal. Tehát hozzászólást azt ugyan nem véd semmilyen törvény, mert a hozzászólást nem lehet megverni, meglopni és megsérteni sem....

Fogod? Annak aminek nincs tulajdonosa azt nincs értelme védeni, akkor meg aztán végkép ha nemcsak a tulajdonosa hiányzik, hanem az egyedisége is.... ami ugyebár itt a fórumon 99.9999%-ban a fájó valóság.

Na de kedves Nemo, én erről veled nem akarok vitatkozni, mert te már eldöntötted, hogy nekem nem lehet igazam és kántálod a saját monomániás rögeszmédet anélkül, hogy fikarcnyi szellemi erőfeszítést is kifejtenél, hogy megértsd, hogy pontosan mit is jrunk it neked jó többségben.

Pivovar 2004.07.18 (306)

Meg vagyok döbbenve, hogy – mint a legtöbb szabadjára engedett munkamegbeszélésnél, sajnos -, hogy az összes szélsőségről folyik a vita, egyedül a lényegről nem...

A nick törvény előtti azonosíthatósága valós személlyel vagy kérdéses, vagy sem; a mű jogainak eredeti szerző általi birtoklása sem kérdéses, amíg a szerző (neve megadásával) azt magáénak vallja.

De a lényeg nem az, hogy ha más szellemi tulajdonát itt közreadjuk, mert attól az index még nem szerez rá jogot, és az sem a lényeg, hogy egy nicknek vannak-e szerzői jogai...

A helyzet akkor csap át – nekünk maximálisan kedvezőtlen – jogi zűrzavarba, ha mi magunk vagyunk az indextől függetlenül is valamely eladható szerzemény(ek) alkotói, és (szerzői és kapcsolódó anyagi) jogainkat korlátozás nélkül gyakorolni is akarjuk. Egyfajta ingyenes marketingként persze (nem közvetlenül kifejezett anyagi haszon reményében, de azt a jövőben nem kizárva) létrehoz a naiv szerző egy nicket az indexen és a szerzemény iránt érdeklődők számára a megfelelő helyen szemelvényeket (utánközléseket) jelentet meg szerzeményeiből az index fórumán.

A "váltás" óta az index gyakorlatilag szerződést köt az alkotóval, aki bevallottan vagy sem, ebben az esetben a nick is, minden hosszászólás alkalmával, hogy a saját szellemi termékére többet anyagi igénye senkivel szemben nem lehet. Az természetes, hogy az itteni újraközlésért pénzt az indextől nem kérhetünk, nem kaphatunk, nem is kértünk, nem is kaptunk.

Ez intő jel mindenkinek a jövőre, és bár lehet, hogy a fórum forgalma azért csökkent ilyen drámaian, mert nyár van és mindenki nyaral, de meglátjuk, hányan veszik elő a jövőben is a jobbik eszüket, hogy másokon segítsenek, másokat szórakoztassanak – hogy az indexnek forgalmat, így reklámbevételt is csináljanak, mert amit ezek a nickek, szerzők írnak, az érdekes...

Vagy adjuk át végleg a terepet a "Hőmérőzd meg Népi papát" típusú izgalmas témáknak?...  

Ezt tessék szíveskedni az indexnek úgy megfogalmaztatni, hogy mi is úgy érthessük, ahogy ők, és ahogy esetleges vita esetén a Tisztelt Bíróság... 

BZoltan 2004.07.19 (307)

"az összes szélsőségről folyik a vita, egyedül a lényegről nem..."

:) és érdekes módon alényegről te sem írsz.
A lényeg az, hogy bármit amit leírok a fórumon azt nem azért írom le, hogy birtokoljam, vagy hogy bármi jogi csavarhúzással a sajátomnak mondhassam, hanem azért mert ahoz volt kedvem. Ha az amit leírok segít valakin, vagy szórakoztat valakit esetleg gazdaggá tesz valakit.. nos ám legyen. Hurrá... ha már valami értelme van annak amit leírunk ide az jó.
Alapvetően mindenki azt csinál a fórumos hozzászólásokkal amit akar és ennek a szerzőijohi hisztinek sem a fórumlakók sem az Index Rt. részáről semmi értelme nincs, nem volt és soha nem is lesz. Soha egyetlen jogi személy sem lesz képes gyakorolni a szerzőo jogait a fórum hozzászólásai felett.
Te mondhatod, hogy a te hozzászólásaid a tiedé, meg én is mondhatom, hogy az enyém, sőt az Index is mondhatja, hogy az ővé... ettől függetlenül az ezen kijelentés alapján gondolható szerzőo jogokat soha egyikünk sem fogja gyakorolni.
Hasznosítani egy információt avagy szellemi terméket és érvényesíteni a velük kapcsolatos szerzői jogokat az két _NAGYON_ különböző dolog.... és az én személyes privát magánvéleményem az az, hogy az egész szerzői jog kérdése sokkal gázosabb mint az index avagy bármlyik nick igánye.

A hasznisítható információt és a szellemi termékekeket nem jogi békjóba kell próbálni verni, hanem hasznosítani, értékesíteni kell.

Persze erről egy címeres jogásznak valszeg töl más a véleménye, de egy címeres jogásznak valszeg aleghalványabb fogalma sincs a publuc domain dolgokról, sem pedig a GPL-ről sem pedig a szabad információ ideológiáról és hozzáállásról.

Részemről pontosan ugyanolyan szánalmas görcsölésnek tartom az Index Rt próbálkozását, hogy birtokolja a hozzászólásokat ahogy Nemo kartács izzadságszagú verbálbűvészkedését.

Pivovar 2004.07.19 (308)

Hm, azt hittem, elég konkrét vagyok: nem az úgy általában értendő hozzászólás szerzői jogai felett kívánnék őrködni, hanem olyan munkák felett, amik az indexes hozzászólástól függetlenül is léteznek, és kellő mennyiség/minőség/érték esetén felmerül(t) az alkotóban, hogy kiadja könyvben, vagy hagyja, hogy pl. egy neves irodalmi lap közöljön belőle – de mivel esetleg beírta az illető ide is művei egy részét, gyakorlatilag bűnöző lesz azáltal, hogy a saját termékével továbbra is szabadon kíván rendelkezni (minden értelemben, és nem csak a lakásán belül).

Tudom, a hozzászólásoknak csak kis százaléka ilyen értékes(nek hitt), de hiszem azt is, hogy az értéket (és nem csak anyagit) tartalmazó hozzászólások igenis fontos elemei az index fórumának,  és ennek a tudatos vagy nemtörődöm sorvasztása nem tesz jót senkinek.

Ez a jog egyszerűen el nem vehető.

BZoltan 2004.07.19 (309)

Ezt a kérdést már megbeszéltük annak a felvetésnek a kapcsán, hogy mi lenne ha a linux kernel forráskódját másolnánk be egy hozzászólásba....olyan esetben amikor egy szellemi tulajdon felől már van van rendelkezés, azt természetesen nem lehet felülbírálni csakúgy...

Amúgy az indexes hozzászólásokkal gyakorlatilag bárki azt csinál amit akar, ugyanis, ahogy természetes személy nem képes érvényesíteni az itteni hozzászólásai kapcsán a szerzői jogát, úgy az Index Rt sem fogja tudni.

Tehát ha én kiadok egy verseskötetet amibe az index fórumon gyüjtött versek gyüjtöm ki, akkor bezony mindenki fújhat a hátsómba, ugyanis jogász nincs a földön aki érvényesíteni tudná az index "jogait".

Pivovar 2004.07.19 (310)

"Tehát ha én kiadok egy verseskötetet amibe az index fórumon gyüjtött versek gyüjtöm ki, akkor bezony mindenki fújhat a hátsómba, ugyanis jogász nincs a földön aki érvényesíteni tudná az index "jogait". " Az eredeti szerzők lehet, hogy bele is fújnak! :) (a linux kernelt más írta, és más másolná be ide – a lényeges az, ha az ember a sajátját írja be ide, mert a szabály csakis erre érvényes, és ez a vérlázító)

BZoltan 2004.07.19 (311)

A saját verseddel lényegét tekintve ugyanaz a helyzet mint a linux kernellel. Ha az fórumba való másolással egyetemben mint IRL személy rendekezel a szerzői jogokról akkor az Index Rt. mehet a fenébe... viszont ha a fórumba kakamatyi nicken beírsz egy saját szerzeményt akkor annak a szerzői jogárt jelentkezhet bárki.

Tehát a fórumos hozzászólások gyakorlatilag vagy követik az IRL szerzői jogokat vagy ha azok nincsenek rendezve akkor az "aki kapja marja" szabály él. Élhetne persze más is (ami mellet Nemo bajtárs kardoskodik), de semmi értelme, ugyanis ugyanolyan jogalappal jelentkezik Gipsz Jakab a jogokért mint az Index rt.

Pivovar 2004.07.19 (312)

A mostani hozzászólás-küldés tulajdonképpen szerződéskötés, ugyanúgy, mint egy program licencfeltételeinek elfogadása kattintással (csak itt a jogok vándorolnának, míg a programoknál elfogadod, hogy minden az övék, de használhatod)

BZoltan 2004.07.19 (313)

A jogok ugyebár csak akkor vändorolnak, ha az nem jogellenes... tehát nem feltétel nélküli a dolog. Hogy ezek a feltételek teljesülnek-e, az nem triviálisan eldönthető. Ennek technikai és jogi okai vannak.

Pivovar 2004.07.19 (314)

De hát nem éppen az a probléma gyökere, hogy mi a fenének kéne vándorolnia a jogoknak, amikor maradhat minden annál, akié???

Nemo 2004.07.20 (315)

Kedves BZoltán!

Még bízom benne, hogy idővel sikerül belátnod, miben tévedtél. A (301)-ben először ezt állítottad: "Egy már szerzői joggal védett szellemi terméket nem lehet az érvényes jogvédelemmel ellenkező módon levédeni." Én ezt soha nem tagadtam, te mégis így így kaffogtál a folytatásban: "Ez az amit Nemo nem akar megérteni..." Ez az első melléfogásod, s noha tapintatosan már megpróbáltam eljuttatni az elmédhez, jó szokásod szerint nagyot hallgatsz rá válaszul. Itt tehát kénytelen vagyok ismét leírni: otrombán rámköltöttél egy általam sosem vallott álláspontot, és azt döngetted nagy kéjesen. Ez nem válik dicsőségedre.

Mivel pedig egy olyan esetet hoztál fel, amely az én eddigi érveimet még csak nem is érintette (hogy ti. egy fórumtárs bemásol ide egy más által írt szerzői művet), én vettem magamnak a bátorságot, hogy következő mondatodat ezen esettől függetlenítve bíráljam, különösen mert te már sokszor megeresztettél itt efféle öblös általánosságokat. Ez az általam idézett mondatod teljesebben így hangzott: "a kakamatyi nick meg azért mert sem nem természetes, sem nem jogi személy. Jogi védelem pedig csak ezeket illeti meg... a nickeket, álneveket csak akkor védi a jog, ha egyértelműen és hitelt érdemlően igazolható a mögötte álló valódi személy kiléte." – Először is rámutattam, hogy a szerzői jog (mely nyilván a jog egy területe) nem a természetes vagy jogi személyeket, hanem elsőrenden a "szerzői műveket" védi. Ha van kedved, olvasd el a Szjt. elejét onnantól, hogy "A szerzői jogi védelem tárgya." Látni fogod, hogy hiányos alternatívát állítottál föl, majd erre támaszkodtál.

A mások baklövésed pedig az, amit már régóta éneklek a füledbe, láthatólag hasztalan: hogy a szerzői jog (korlátozás és tiltás útján) védi az álnéven írt művet akkor is, ha a szerző személye még nem ismert. (Hát még ha a szerző az elektronikus postafiókja útján elérhető! De ez már az Index.hu Rt. sara, nem a tiéd.) Senki, még az Index.hu Rt. sem mondhatja jóhiszeműen és jogkövető módon: "Mivel e hozzászólást azonosíthatatlan személy írta, az immár az enyém."

A harmadik árnyékra-vetődésed pedig az, amit közvetlenül ezután írsz: "Illetve akkor ha egy természetes vagy jogi személy ilyen igénnyel lép fel." – Tekintve, hogy a szerzői jog nem közvetlenül az álnevet védi, ennek a mondatodnak maga a létalapja hiányzik. (Itt ugyanis nem az álnév használatának jogáról folyik a vita; ezt talán győzködés nélkül is belátod, saját alább idézett mondatodnak [*]-gal jelölt részére pillantva.) Én azonban ezt a kijelentésedet is az álnéven írt szerzői műért jelentkező személy érdekének védelmére vonatkoztattam, ami nem éppen önkényes döntés, hiszen te itt még mindig egy nekem tulajdonított álláspontot próbálsz bírálni, még ha közben többször saját körmödre sózol is. Nekem pedig erkölcsi alapom van saját, veszett hírbe hozott álláspontomat kivonni a te otromba kalapálásod alól. Ha tehát ilyen értelemben fogom fel fent idézett mondatodat, akkor az a hiba mutatkozik benne, hogy a Szjt. 94. par. (3) bek. nem pusztán az "ilyen igénnyel" jelentkező személy kedvéért rendel el ideiglenes intézkedést (olvasd el, ha érdekel), hanem akkor is, ha az illető csak "valószínűsíteni" akarja és tudja a szerzőségét.

Ismétlem, te ott követted el a legrútabb hibát, hogy a nevemet odabiggyesztetted egy érvelésed közepébe, mint egy olyan fórumtársét, aki valamit "nem akar megérteni." Aki egy ilyen méltatlan és lesajnáló hivatkozás után nem mutat rá annak becstelenségére, az maga bizonyul igénytelennek.

Mivel azonban te újólag diadalittasan zörögsz ellenem, "bőnyál hozzászólás"-t meg az olvasás és a megértés hiányát említve, mutatok még egy botlást ugyanabban a cikkedben: "De mivel nem igazolható, hogy az adott esetben több ilyen igénnyel fellépő személy közül kié is valójában a szellemi termék... [*] gyakorlatilag az nyer aki először jelentkezik... Nos az index már jó előre jelentkezik :)" – Ez sületlen beszéd, mert az "először jelentkező" személy mint valószínűsített szerző "győzelme" a Szjt. eddig előkerült paragrafusainak fényében legfeljebb arra terjed ki, hogy a bíróság eltiltja az őáltala bűnösként előhurcolt felet a további jogsértéstől, illetve elégtételre kötelezi. Az Index.hu Rt. azonban nem ezt az igényt nyújtja be – és okkal, hiszen semmiféle bíróság nem fogja valószínűnek tekinteni, hogy amit a fórumokra beírnak, azt mind az Index.hu Rt. dolgozói alkották. Az Index nem "jó előre jelentkezik" mint magát szerzőként valószínűsíteni szándékozó személy, hanem elvitatja olyan természetes személyek szerzői jogát az összes hozzászóláshoz (melyek közt vannak védett darabok, gúnyolódásod dacára is), akikről ugyanazon diktátumban elismeri, hogy nem az ő alkalmazottai.

"Mondd, mi a fészkes fene védeni való van egy szellemi művön, ha a szerzője semmilyen körülmények között nem állapítható meg???" – Ne ülj ilyen magas lóra, mert még lebucskázol a sárba. Az Index.hu Rt. nem tudhatja, hogy valamely fórumos felhasználója melyik közjegyzőnél helyezte letétbe elküldés előtt bizonyos hozzászólásait. (Ezt a (311)-ben magad is hangoztatod: "Ha a fórumba való másolással egyetemben mint IRL személy rendekezel a szerzői jogokról akkor az Index Rt. mehet a fenébe...") Mégis diktálna és jogokat követelne, ekképpen hazudozván az impresszumban: "Az index.hu webszájton ("lap") található tartalom az INDEX.HU Rt. ("kiadó") szellemi tulajdona." No hiszen, ha a "kiadó" még csak a hozzászólásokat kerítené ezzel a maga feneketlen torkába! De ez az arcátlan blöff értelemszerűen arra a fényképre is vonatkozna, amit a honlapomról ellopott és az index.hu/exit/viz/evezo/teliduna címre mint "csonak.jpg"-et kirakott, s aminek a tulajdonjogát én a negatívval is igazolni tudom, akár a bíróság előtt is! Itt már nem csak az a helyes beszéd, hogy "orrod tőle fokhagymás," hanem az is: "ereszd el, mert megrúglak." Ezek a hitvány haramiák még a kirabolt tulajdonosra is ráolvasnák: "azzal, hogy bejelentkezel, elfogadtad, hogy enyém, amit tőled loptam." Nos, ez minden erkölcs arculcsapása, és nálam ráérőbb ember már be is perelte volna őket. És aki itt így fosztogat, az másutt, a maga impresszumában úgy feszít, mint "a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete [MTE] alapítótagja"! Pfuj.

"hozzászólást azt ugyan nem véd semmilyen törvény, mert a hozzászólást nem lehet megverni, meglopni és megsérteni sem...."Ezek szerint Presser Gábor vagy más szerző dalait sem védi semmilyen törvény, ugyanilyen okokból. És nem számít, hogy egy hozzászólásnak éppen ismeri-e a szerzőjét a tolvaj, mert ugyanígy mondhatná, hogy Presser Gábort sem ismeri. Azáltal pedig, hogy Presser Gábor igazolni tudja szerzőségét, még nincs kizárva, hogy egy fórumos hozzászóló nem tudja. Főleg nem zárhatja ki ezt maga az Index.hu Rt., ez a zsivány.

"Annak aminek nincs tulajdonosa azt nincs értelme védeni" – De szerencsére nem te mondod meg, sem az Index.hu Rt., hogy egy adott hozzászólásnak van-e tulajdonosa. No hiszen, kecskére káposztát.

"akkor meg aztán végkép ha nemcsak a tulajdonosa hiányzik, hanem az egyedisége is.... ami ugyebár itt a fórumon 99.9999%-ban a fájó valóság." – De éppen az a baj, hogy az Index.hu Rt. a fennmaradó hányadra is igényt tart. Ezzel az erővel lehetne gyémántot is lopni, mondván: "a tárnának, ahonnan ez származik, 99,9999%-a meddő kőzet."

"én erről veled nem akarok vitatkozni, mert te már eldöntötted, hogy nekem nem lehet igazam és kántálod a saját monomániás rögeszmédet [...]" – Ezt a sértődött virnyogásodat akár visszavonulásként is értelmezhetném, ha nem éppen engem vádolnál itt értetlenséggel és makacssággal. Én azért vitázom veled, azért érvelek ellened (és az Index.hu Rt. botcsinálta jogászai és egyéb korifeusai ellen) a törvényre, az erkölcsi érzékemre és a józan észre támaszkodva, mert meg vagyok győződve, hogy tévedsz. Te azonban ezt a természetes emberi alapállásomat arra használod ki, hogy dérrel-dúrral elvonulj, miután a jog terén álláspontomat érdemben megingatnod nem sikerült, s erődből csupán vaskos kirohanásokra futotta. Bezzeg mily ezópuszi fordulattal hátráltál meg! ezt a kirakatba kellene tenni.

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.
Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

BZoltan 2004.07.20 (316)

vándoroltatni akkor kell (érdemes) ha lehet.

BZoltan 2004.07.20 (317)

hülyeségeket beszélsz folyamatosan és baromira unalmasan... minden érvnek szánt gondolatodra részletes és korrekt választ kaptál, de neked ez nem elég.... Akkor röviden mégegyszer:

1. Jogot érvényesíteni csak természetes és jogi személy képes. Állnév, nick _NEM_ és az állnéven megjelenített művek szerzői jogait is csak természetes és/vagy jogi személy képes gyakorolni.

2. Az állnéven közreadott szellemi termék szerzői joga azé a természetes vagy jogi személyé aki jelentkezik érte avagy aki igazolni tudja, hogy a szellemi termék szerzői joga felett a megjelenést megelőleg rendelkezett természetes avagy jogi személy.

Akkor szólj, ha ezt a két roppant egyszerű dolgot megértetted és majd utánna fáraszd magad a bő lére eresztett, személyeskedéssel röhelyessé és a szar formázássas olvashatatlan hőbörgésedet.

Nemo 2004.07.20 (318)

Kedves BZoltán!

Ezt a "válaszodat" kénytelen vagyok azok mellé sorolni, amelyekben nagy hangon előadott kioktató szájalásod túlnő azon a mértéken, amelyet a melléjük adott érdemi érvek indokolttá tennének.

"Az állnéven közreadott szellemi termék szerzői joga azé a természetes vagy jogi személyé aki jelentkezik érte avagy aki igazolni tudja, hogy a szellemi termék szerzői joga felett a megjelenést megelőleg rendelkezett természetes avagy jogi személy." – Ez majdnem így is van, a törvény szerint – de ha végiggondolod, az Index máris vétkezett, amikor bármiféle "jelentkezést" eleve kizárva minden jogot csakis magának tart fönn. Remélem, képes vagy ennek fényében végre becsülettel elolvasni, amit írtam.

"Akkor szólj, ha ezt a két roppant egyszerű dolgot megértetted és majd utánna fáraszd magad a bő lére eresztett, személyeskedéssel röhelyessé és a szar formázássas olvashatatlan hőbörgésedet." – Nagy kár, hogy ilyen hisztis csitrire valló visongással fogyasztod a lapot, ahelyett, hogy becsülettel felelnél arra, amit írtam. A formázás "elrontása" (valójában a biztonsági beállítások úgyfelejtése) a jelen zűrzavaros technikai helyzetben bizonyára kisebb bűn, mint ahogy ebbe csimpaszkodva te elsumákolod a választ. Személyeskedni egyébként nem szokásom, bírálatom egyedül érveid laposságának és elégtelenségének szólt. Ha személyeskedni akarnék, akkor inkább a helyesírási hibáidat és széteső mondatszerkezeteidet húzgálnám alá.

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

BZoltan 2004.07.21 (319)

"Személyeskedni egyébként nem szokásom"

:D :D :D Hahahahahahaha... más sem csinálsz, te rettenetesen okos :)
Amit írok azt nem érted meg, de közben darálod a saját monomániádat.

"az Index máris vétkezett, amikor bármiféle "jelentkezést" eleve kizárva minden jogot csakis magának tart fönn."

dehogy vétkezett... én is mondhatom, hogy a világegyetem összes söre az enyém... és bár a gondolat kellemes, nem hiszem tudnám érvényesíteni ezen vélt jogomat.
Nos az indexnek is joga van azt írni amit akar, hogy hülyeség amit ír és nem tudja érvényesíteni a vélt jogait, az már egy másik dolog. Látod, te is próbálod bizonygatni vélt igazadat és te meg is vagy győződve az igazadról... ettől még sem a jog sem az igazság nem változik. Hülyeséget beszélni nem vétek, max mosolyogni való.

"hisztis csitrire valló visongással fogyasztod a lapot, ahelyett, hogy becsülettel felelnél arra, amit írtam. "

Egyrészt ezen hozzászólásod gyakorlatilag kimerül a személyeskedésben, frecsegésben és fikázódásban... furcsa módon érveket nem látok....Én viszont az előző hozzászólásomban egész pontosan 2 darab konkrét érvet is hoztam... Szóval kedves Nemo, ha nem pontosan azt csinálnád amiért engem próbálsz fikázni, akkor még meg is állnám röhögés nélkül....de sajnos akárhogy próbállak komolyan venni, csak nem sikerül :D :D :D :D

Pivovar 2004.07.21 (320)

Hm, miközben a szövetségesek veszekednek, jókat nevet az "ellenség"...

BZoltan 2004.07.21 (321)

Szövetségesek??? :) Mi sem álljon távolabb tőlem mint a Nemo féle "azenyémazenyémazenyém" mantrázás meg hogy bírósággal fenyegetőzzek :)
Tőlem akár viheti a hozzászólásaimat az aki akarja és csinál velü azt amit akar.

Én attól a naptól kezdve, hogy fórumozok _pontonas_ tudom, hogy nekem Balogh Zoltánnak mint természetes személynek a Mehet gomb lenyomásával minden közöm megszünik a hozzászólásokhoz, sem jogot nem formálhatok felettük, sem felelős nem vagyok a tartalomért.
Ha akarom akkor viszont mondhatom, hogy a Pivovar nick alatt írt hozzászólásokat is én írtam... technikailaag akár így is lehet lévén tiszta szöveges formában jár kel a jelszavunk és a kapcsolat is csak egy koszlott http és nem secure :)

Veled viszont lényegében egyetértek...

Nemo 2004.07.22 (322)

Kedves BZoltán!

Az Index.hu Rt. vétkessége nyilvánvaló, mert éppen azért ötöl ki jogellenes diktátumokat, hogy tényleges lopásait úgy-ahogy megideologizálja. Ők maguk ismerték el Gerényi Gábor révén, hogy a mostani jogi szabályzat csak formába önti a régóta szokásos gyakorlatot. Hogy az Index.hu Rt. a puszta beszéden túl igenis lop is, azt példákkal megmutattam már régebben.

Én téged mostanáig nem minősítettelek, legfeljebb vitai kulturálatlanságodat illettem erős kifejezésekkel. Ha te e két dolog közt nem tudsz különbséget tenni, az sajnálatos dolog, de nem az én hibám. Ha újraolvasod, amit írtam, látod majd, hogy minden éles szavam mellé adtam egy-egy érvet – melyekre te rendre hallgatással "feleltél," s mégis kényszeresen engem vádolsz személyeskedéssel. Dicstelen módszer ez a részedről, s én nem kívánlak ebben követni. Minthogy érveid elfogytak, s csak rihegsz-röhögsz a saját elcsépelt verkliszövegeden, valamint személyeskedő szidalmakat hajigálsz cáfolat helyett, én szívesen meghagyom neked ezt az utolsó szót. Légy jó egészségben!

Jelen hozzászólásom nem értelmezhető az új szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

Pivovar 2004.07.25 (323)

Kedves index,

 
Ugye nem feledkeztél meg a szabályzat újrafésüléséről?

(nem hozzáadott félmondatokra gondolok)

mr_ricsi 2004.07.26 (327)

"8. § Ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra" ( 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)

Tehát a Szabályzattól függetlenül is az Indexé a jog, viszont valóban kellene biztosítaniuk a szerzőknek jelentkezési lehetőséget. És attól fogva viszont az Index szerzői joga megszűnik. (Hacsak másként nem állapodnak meg.)

BZoltan 2004.07.26 (328)

Hehe :) ez eléggé fájó érv lehet a Némó olvtársunk amúgy is omladozó indoklásával szemben :)

Amúgy a jelentkezésről már korábban leírtuk többen is azon meglátásunkat, hogy fizikai és logikai képtelenség jelentkezni a szerzői jogokért. Ugyanis nincs a világon az a módszer amivel igazolni tudnád a te IRL személyed közét egy anonim fórumon ejtett hozzászóláshoz.
Ennek szakmai kokai vannak, éghozzá rém egyszerüek... az egész fórum gyakorlatilag biztonságos autentikáció nélkül tiszta szöveges alapon HTTP kapcsolaton működik. Jellegéből fakadólag semmi nem garantálja, hogy:
1. az a hozzászólás érkezik meg a fórum motorba amire te a "mehet" gombot lenyomod
2. nem valaki más IRL személy írta ugyanazon nick alatt a hozzászólást

Arról, hogy az egész fórum adatbázis valszeg nem titkosított formátumban van és kismillió embernek lehet sima hozzáférése a hozzászólásokhoz és minden nyom nélkül akkor írják át a hozzászólásokat amikor csak akarják még komolytalanabbá teszi a dolgot.

Nincs értelme ennek a szezői jogosdinak... a fórum olyan mint a tengerparti homok amibe lehet homokvárat építeni, szerelmi vallomást firkálni, vagy bérmit... .de bármikor jöhet egy hullám ami elmossa a szellemi terméket.

mr_ricsi 2004.07.26 (333)

"Ugyanis nincs a világon az a módszer amivel igazolni tudnád a te IRL személyed közét egy anonim fórumon ejtett hozzászóláshoz. "

Ezzel nem értek egyet. Ha IRL valaki bejelentkezik a "mr_ricsi" nick alatt, akkor az én vagyok. (Másnak nem árultam el a jelszót, a feltöréstől pedig tekintsünk el.)

"nem valaki más IRL személy írta ugyanazon nick alatt a hozzászólást"

Ezt -elvileg- a jelszónak ki kell(ene) zárnia.

"és kismillió embernek lehet sima hozzáférése a hozzászólásokhoz és minden nyom nélkül akkor írják át a hozzászólásokat amikor csak akarják"

Ekkor válik igazán fontossá, hogy az eredeti szerző legyen a jogtulajdonos, és pl. legyen joga töröltetni!

(Arany János annak idején alaposan belejavított az Ember tragédiájába, de mivel név nélkül tette, ma mindenki CSAK Madáchot mondja szerzőnek.) 

"Nincs értelme ennek a szezői jogosdinak... "

Hááát, nem biztos, hogy igazad van. Gondolj csak pl. a fényképekre. Nem biztos, hogy ezeknél jó dolog, hogy más tulajdonába kerül, és nem tudjuk eltávolíttatni őket, ha valamilyen személyes körülmény megváltozik.

Vagy pl. az is kicsit igazságtalannak tünik, hogy valaki részletesen leírja, mint lehet Trabantból Ferrarit kalapálni (képekkel, műszaki rajzokkal-ahogy kell), és ebből az Index ír egy cikket a Totalcarra. (Amiből anyagi haszna keletkezik, hiszen a téma vonzza a sok olvasót, ami nyitja a hirdetők pénztárcáját, stb.)

Pivovar 2004.07.27 (337)

Drága jó Wágnerünk!

Tőled idézek, ha másnak írtad is:

"Egy Pofa Söré' én elintézem, hogy a Teljes Életműved eltűnjön... "

Gyötrelem nekem jelentkezni erre, de ha kell, előbb-utóbb meglehet, megteszem. Vacak, lehet, hogy csupán magam által gondolt s védett kis jogaimat akarnám őrizni, és kezdem belátni, hogy mégis aligha marad más, mint védeni akart hozzászólásaimat végképp eltörölni (amit akart bizony a fene), vagy ha úgy kell, egész nickemet megöngyilkolni, hogy vesszen vele az összes "védendő holmi" – na meg velük az is, ami értéktelen (hadd menjen), na meg amit a köz javára írhattam, ha valóban úgy tettem.

A megöngyilkolt nick persze eltűnhet nyom nélkül (és ez a lehetőség, ha odáig jutnánk, szíves közbenjárásodért bizony megérhetne nekem jó sok számodra prezentált, gyógyító hatású anyagokat tartalmazó pofa söröt, mégha akarta is a fene... [mármint nem téged söröztetni, hanem az okát ~]).

Maga az ember az eltüntetett nick mögött egy darabig talán még megmarad. Csakhogy "némely foltok nem tüntethetők el az anyag sérülése nélkül"...

Kinek jó ez.

Söretettel,

Pivo

BZoltan 2004.07.28 (338)

"Ha IRL valaki bejelentkezik a "mr_ricsi" nick alatt, akkor az én vagyok."

sajnos tévedsz.. hogy miért azt sokszor és sokan leírtuk ebben a topikban.

"(Másnak nem árultam el a jelszót, a feltöréstől pedig tekintsünk el.)"

a jelszavadat nem kell elárulni ahoz, hogy valkaki megtudja. Az én bejelentkezésem például 16 szerevren keresztül megy át. Minimum 16 szerveren bárhol bárki elkpahtaja a jelszavamat és az azonosítómat.
A feltöréstől meg miért is tekintenénk el??? Talán nem reális lehetőség???

"Ezt -elvileg- a jelszónak ki kell(ene) zárnia."

a titkosított kapcsolaton keresztül elküldött egyszerhasználatos jelszavak valóban ki is zárnák. A fórumban használt tiszta szöveges formátumban küldözgetett egyetlen jelszó sajnos nem zárja ki.

"az is kicsit igazságtalannak tünik, hogy "

aki felrak egy információt egy ingyenes, publikus fórumra, az ne csodálkozzon ha valaki azt hasznosítani fogja...miért lenne ez igazságtalan. Ha találok az utcán 100 forintot akkor az az enyém, hacsak nem tudom kideríteni, hogy ki vesztette el. Minden részvétem az előző tulajnak, de ő elhagyta avagy eldobta a százast és ha megtalálom akkor én fogom elkölteni.
Ez van.

mr_ricsi 2004.07.29 (339)

"A feltöréstől meg miért is tekintenénk el??? Talán nem reális lehetőség??? "

Amíg a hozzászólásim nem nagyon képeznek értéket, addig miért akarná bárki bitorolni, azaz feltörni?

Ha meg értéket képvisel, akkor érdemes pereskedni is érte, és az azonosságom más módon is bizonyítható. Pl. e.mail cím is van az adatlapomon, és a postafiókom már komolyabb védelem alá tartozik, stb. (Profi szakember persze biztosan így is ki tud túrni a jussomból, emiatt nem fogom a hidegfúziós megoldásomat először az Indexen nyilvánosságra hozni! :))

"aki felrak egy információt egy ingyenes, publikus fórumra, az ne csodálkozzon ha valaki azt hasznosítani fogja..."

Ha a könyvedet engeded kirakni a MEK-re (Magyar Elektronikus Könyvtár), az nem jelenti, hogy onnantól bármelyik kiadó letöltheti, és megjelentetheti könyv alakban az engedélyed nélkül! Vagy nem jelenti azt, hogy valaki letöltse, majd a nevedet a sajátjára cserélve kiadja nyomtatásban!  

BZoltan 2004.07.29 (340)

"Amíg a hozzászólásim nem nagyon képeznek értéket, addig miért akarná bárki bitorolni, azaz feltörni?"

a legtöbb interentes bűncselekmény motivációja nem anyagi jellegű, hanem poénból, pusztán genyúságból követik el a tettesek... amolyan korunk huligánjai.

"Pl. e.mail cím is van az adatlapomon"

kell a francnak az adatlapod :) az első bejelentkezésedkor elkapják a jelszavadat és akkor írnak a nevedben amikor csak akarnak.

"Ha a könyvedet engeded kirakni a MEK-re "

a MEK-nek egy kissé korrektebb a kopirájt diszklémere... és ott a művek szerzői joga még a netes publikálás előtt rendezve vannak.

mr_ricsi 2004.07.30 (341)

"a legtöbb interentes bűncselekmény motivációja nem anyagi jellegű"

"akkor írnak a nevedben amikor csak akarnak."

A topic témája a Szerzői jogok. Én erről is irogatok. És Te?

"ott a művek szerzői joga még a netes publikálás előtt rendezve vannak."

Itt is rendezve van: minden jog az Indexé, amíg a szerző nem jelentkezik.

BZoltan 2004.07.30 (342)

"A topic témája a Szerzői jogok. Én erről is irogatok. És Te?"

ha vennéd a fáradságot és elolvasnád a topik előzményeit akkor megértenéd, hogy mit írok.

"Itt is rendezve van: minden jog az Indexé, amíg a szerző nem jelentkezik."

ez,így, ebben a formában nem igaz.

Pivovar 2004.08.08 (343)

Kedves index,

Ugye nem feledkeztél meg a szabályzat újrafésüléséről?
(nem hozzáadott félmondatokra gondolok)

Nemo 2004.12.17 (345)

Pillanatkép a szerzői jogok állásáról az Index fórumán

A nagy nyári-őszi vita elhalt, hosszas vajúdás után született egy tessék-lássék szabályzat, de a felhasználók egy része bizonyosan többet várt. Minden ellenkezés és cáfolat dacára továbbra is megtalálható az a vérlázító pimaszság az Index.hu Rt. "hatályosnak" szánt nyilatkozataiban, közelebbről a "Szabályzatban," hogy "Felhasználónk hozzászólása elküldésével lemond valamennyi, szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információhordozó tekintetében." – Ez, mint láttuk, törvényellenes: az efféle lemondás csak írásos szerződési alakban, azaz itt konkrétan elektronikus aláírással volna érvényes. És ismét: "A Fórumunkban közzétett szövegek, képek és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a fórumos hozzászólás elküldését követően – a Fórum jellegéből adódó strukturált formában – az Index.hu Rt-re szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában az Index.hu Rt. engedélyéhez kötött." – No igen, ehhez írásbeli felhasználási szerződés kellene, de olyan bizony nincs.

A tiltakozások lecsöndesítésére bekerült a következő szöveg is: "Ez nem zárja ki a felhasználó saját hozzászólásának az általa történő további szabad felhasználását." – De nem az Index.hu Rt. kegyéből marad meg neki ez a joga (és sokkal több is), hanem a törvény erejénél fogva. És ismét: "A Fórumunkban közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk." – Ez azonban büntetendő cselekmény "jogának fenntartása," mert a Szjt. szerint nem lehet érvényesen olyan felhasználási módra engedélyt adni, amely a szerződés megkötésekor nem ismeretes. (Nem is beszélve arról, hogy itt egyáltalán nincs is érvényes szerződés.)

És ismét, az "Impresszum" ezt a borgőzös kérkedést, sőt irgalmatlan hazugságot eregeti világgá: "Az index.hu webszájton ("lap") található tartalom az INDEX.HU Rt. ("kiadó") szellemi tulajdona." – No hiszen, eszerint az ő "szellemi tulajdonukhoz" tartoznának a szájton található Fórumokon véletlenül bennfelejtett bolsevik vagy fasiszta hozzászólások, a húszezer egyszerhasználatos nicken elkövetett minden hígság és gyalázkodás is! A felelősséget meg nem vállalják érte – szép "szellemi tulajdon," mondhatom! És ismét: "Az INDEX.HU Rt. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik." – Íme, még ők merészelnek a törvényre hivatkozni, holott a fórumok tartalmát érvényes felhasználási szerződés nélkül tették a magukévá! És még van bőr a képükön így részletezni: "A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek [...] feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára." – No igen, eszerint a szerző már saját hozzászólásait sem teheti ki a saját honlapjára! És odáig ragadja őket a haramiagőg, hogy még a hozzászólás szerzőjét is így fenyegetik: "A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az INDEX.HU Rt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését." – Ellenkezőleg: az Index.hu Rt. néz elébe reménytelen perek tömkelegének, mihelyst akár csak megkísérli, hogy ellopjon pár tucat hozzászólást. És csupán azért áll ilyen csehül, mert hebehurgya módon a fórumokat is belevonja a "lap" fogalmába – holott általában ennek ellenkezőjét mondják egyénileg az ő képviselői.

A diktátum evolúciója a leglényegesebb pontokon igen sokatmondó:

1. A topikba való belépésemkor (2003. okt.) így hangzott az egyik legfontosabb diktátumpont: "Az Index saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólásokban elhelyezett irodalmi, vizuális, hang- és szoftveralkotásokat is, valamint azok tetszőleges – írott vagy elektronikus – formában történő megjelentetését." – Azaz pl. a Windows forráskódját is magának tulajdonította volna, ha valaki történetesen azt küldi be.

Rövidesen észbe kaptak, és egy köztes változatban így fogalmaztak: "Az Index – saját belátása és érdekei szerint – szabadon rendelkezik bármelyik Fórumán közzétett hozzászólásokkal – ideértve a hozzászólásokban elhelyezett saját irodalmi, vizuális, hang és szoftveralkotásokat is -, beleértve a tetszőleges – írott vagy elektronikus – formában történő megjelentetést is." – Vagyis itt már csak azt akarták ellopni, amit a felhasználó saját maga ötlött ki.

De a támadások nem álltak le, és a diktátum a harmadik verzióban (2004. októberi állapotában) immár kétértelműségek mögé rejtőzött: "Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is." – Tehát nem követelte magának az újraközlés "jogát," mint másutt, de nem is zárta ki; sőt az "ideértve" szóval meghagyta magának azt a kiskaput, hogy az itt konkrétan le nem írt lehetőséggel alkalomadtán élni próbáljon.

2. A közvetlen folytatás az első változatban így hangzott: "A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat." – Vagyis kizárta a szerzőség elismertetésének jogát is a hozzászóló részéről, holott a törvény a 12. par. (4) bekezdésében ezt említi: "A szerző követelheti, hogy e minőségét senki se vonja kétségbe."

A köztes változat észrevette ezt a hibát: "A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogról, anyagi jellegű követelése nem származhat ebből." – De a törvény szerint az anyagi jogról való lemondás is csak írott formában lehet érvényes, tehát ez a megoldás sem volt szerencsés.

A legfrissebb változatban ez áll: "A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond – az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat." – Vagyis konkretizálja, hogy milyen tekintetben akar rendelkezni a hozzászólásokkal: ahogy egy becsületes fórumszolgáltató szokott, aki nem történetesen nem vállalja, hogy a hozzászóló írását pl. a rendszergazda élete árán is megőrizze, utólag megváltoztatni engedje vagy kérésre törölje. Itt az üzemeltető nem a hozzászólás tartalmát követeli magának, hanem a hozzászólást mint az ő szerverén található "Fórumok" nevű üzenethalmaz egyik elemét vonja ki a szerző további rendelkezése alól, az újraközlés jogát nem követelve. Ha más szövegrészek nem mennének túl e fogalmazáson, én azonnal elhallgatnék, mert szerzői jogi kifogásom e szöveg ellen már nincs, legfeljebb az adatvédőknek lehetne.

----

A legújabban előkerült vitaszál kapcsán megjegyzendő, hogy magának a diktátumnak a szövege itt is a "regisztrált felhasználót" mondja "közzétevőnek," elárulván, hogy nem az Index.hu Rt. a közzétevő, azaz nem lehet neki még ideiglenesen gyakorolt szerzői joga sem a Szjt. 8. par. értelmében. Az ebben foglalt kijelentésre ("Ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra") az Index.hu Rt. nem hivatkozhat, mert ő a maga Modusában elismeri, hogy a közzétevő nem ő, hanem a felhasználó:

"Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat!" Ugyanígy beszélt a régebbi Modus is: "Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje mit, milyen formában tesz közzé!" – Remélem, senki nem próbál majd különbséget keresgélni a "közzétevés" és a "nyilvánosságra hozatal" között, mert ilyesmi nem mutatható ki.

A másik érv, amely lehetetlenné teszi, hogy a hozzászólások elbitorlása végett az Index.hu Rt. a Szjt. 8. paragrafusát lobogtassa mint önjelölt "nyilvánosságra hozó," így hangzik: A mű közzétevőjének a törvény szerint nemcsak jogai vannak, hanem kötelességei és felelőssége is. Az Index.hu Rt. viszont régebben kifejezett nyilatkozattal elhárított magáról minden felelősséget a hozzászólások tartalmáért, és most is csak annyit vállal, amennyit a hazai tartalomszolgáltatók kódexe megjelöl mint vállalnivalót, azaz csak korlátozott felelősséget. Tehát az Index.hu Rt. nem lehet a hozzászólás "közzétevője."

(Mellékszálon jegyzem meg: ha az Index korifeusai azon jogi megoldást választják, hogy ők csak hozzáférést, felületet szolgáltatnak, s rajtuk csak keresztülfut a beküldött információ, s ezen az alapon rázzák le a felelősséget – nos, ekkor is kudarcot vallanak a maguk diktátumával: hiszen mimódon léphet fel közzétevőként és szerzőijog-gyakorlóként olyasvalaki, aki csak eltűri, hogy átfusson rajta mások szava?)

Ezellen felhozható volna, hogy ugyanez a Kódex "internetes tartalomszolgáltatónak" csak azt nevezi, aki "a tartalomhoz hozzáférők által [...] egyértelműen, a tartalomhoz való hozzáférés során azonosítható," de 1. ez a szöveg nem jogszabály, hanem bizonyos tartalomszolgáltatók önkéntes vállalása, jogilag pedig egy egyesület deklarációja, melynek alkalmankénti törvényellenes magyarázata vagy kiaknázása a felhasználóval mint harmadik személlyel szemben akkor sem érvényes, ha a felhasználó e magyarázat vagy kiaknázás lehetőségét bármi módon elfogadta; 2. ez az "azonosítás" nem jogi, hanem informatikai kategória, azaz elég egy nicknév és a bemutatkozóban néhány valós adat megadása, úgy, hogy alkalomadtán ezek azonosítottja vállalja a nicket; 3. még az előző két pont megdőléséből sem következnék, hogy a technikailag esetleg nehezen azonosítható felhasználók szerzői és egyéb jogutódja az Index.hu Rt. volna mint "tartalomszolgáltató." A kódexbeli folytatás ugyanis (eléggé kétélű módon) így ír:

"A Tartalomszolgáltatók joga és kötelessége, hogy mind a szerkesztett, mind a felhasználói tartalmak esetében a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályi előírásokat érvényesítsék."

Bármi célból fogalmazták így, a szöveg úgy, ahogy áll, maga után vonja azt is, hogy az Index.hu Rt. köteles tiszteletben tartani a felhasználók szerzői és vagyoni jogait. És valóban, a folytatásban ez áll:

"A Tartalomszolgáltatók alapelvnek tekintik, hogy bár az egyes információkhoz nem kötődnek szerzői jogok, az információkat közlő szöveges/képi/hangos/multimediális tartalmakat – amennyiben azok azok a hatályos jogszabályok értelmében szerzői műnek minősülnek, azaz egyéni, eredeti jellegűek – a szerzői jog védi."

No hiszen, az Index sokáig éppen ezt az "alapelvet" tagadta a leghangosabban! S most is, mikor a "nick nem jogképes" verkliszövegük lejártságát végre fölfogták, implicite még mindig fenntartják ezen alapelv tagadására épített berendezkedésüket, mely szerint a felhasználó lemondott valamiféle jogairól! Ráadásul e Kódex helyesen hivatkozik a törvényre, amely szerint valamely hozzászólás szerzői jogot fakasztó voltához elegendő, ha a mű egyéni, s amely nem említi, hogy ehhez a "szerzőiséghez" szükséges volna, hogy a hozzászólás technikailag hozzáköthető legyen valamely személyhez. Az Index.hu Rt. (technikai azonosítást követelő és hiányoló) érvrendszere tehát ellentmond a Tartalomszolgáltatók Kódexének.

A Kódex így folytatja (a törvénynél is szigorúbban): "Nem szöveges tartalmak engedély nélküli reprodukálása tilos." – No hiszen, említettem már az általam fényképezett "Csónak.jpg"-et. Ez azóta is az Exit.index.hu-n virít, ékes bizonyságául az Index.hu Rt. szószegésének, hiszen ezt a Kódexet ő is aláírta.

Ami pedig ezután következik, az halomra dönti az Index.hu Rt. teljes érvrendszerét, és (arra tekintettel, hogy e Kódexet az Index magára nézve elfogadta) szükségtelenné tesz minden további szerzői jogi érvelést az én részemről, hiszen saját nyilatkozatuk fogja meg őket:

"A Tartalomszolgáltatók vállalják, hogy tartózkodnak olyan szolgáltatások működtetésétől, melyek egészükben vagy döntően más forrásból átvett információk – a forrás külön engedélye nélküli – közlésére alapulnak – még akkor is, ha ezt a gyakorlatot jogszabály nem tiltja."

Vessük ezt össze a legújabb "Jogi szabályzat" dörgedelmével:

"A Fórumunkban közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk."

No hiszen, itt én el is hallgatok. Remélem, az Index.hu Rt. jogászai visszavonják végre ezt a rozzant diktátumot, ha már megfoltozni nem képesek.

P.s. Hogy valami építőt is mondjak, íme egy ötlet a pénzkövetelések kizárására. A Szjt. 16. par. (4) bek. miatt ("a szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg") új szövegként javasolnám a következőt: "Az Index fórumain a regisztrált felhasználók egyéni tartalomszolgáltatóként jelennek meg, és hozzászólásaik (további) felhasználására az Index.hu Rt. semmilyen jogot nem szerzett. A lap tetején elhelyezett reklámokból befolyó bevétel ennélfogva kizárólag az Index.hu Rt-t illeti, mivel a bevétel nem köthető a hozzászólások semmiféle felhasználásához."

A törvény másfelől jogot ad a szerzőnek, hogy művét visszavonja, ezért indokolt volna egy ilyen kitétel is a jogi szabályzatban: "Az Index.hu Rt. vállalja, hogy adatvédelmi vagy egyéb törvényi okból, valamint a regisztrált felhasználó indokolt kérésére annak saját hozzászólását törli, vagy ehelyett – a fórumok egységének védelmében – megszünteti annak nickhez köthetőségét. Pusztán az illető regisztrált felhasználó kérésére azonban nem vállalja más regisztrált felhasználók hozzászólásainak módosítását vagy törlését. Kérjük tehát, fontolja meg" stb.

Amint bemutatkozómban is áll, jelen hozzászólásom nem értelmezhető a jelenlegi szabályzatnak még ráutaló módon történő elfogadásaként sem. Annak néhány pontja tudniillik törvényellenes és semmis, és az ezek bevasalására irányuló kísérletek bűncselekményt valósítanak meg.

Németh Ferenc
szül. 1973. XII. 24.
a.n. Havasi Ilona

KisPiramis 2004.12.17 (346)

Érdekes és fontos mindez. Sajnos, jogász nem lévén, rámférne egy rövidített, (egész rövid és szájbarágó) összefoglalás.

Wágner úr 2004.12.18 (347)

Egészen röviden – ha valami balhé van, akkor minden marhaságot, amit itt összehordanak, egy laza mozdulattal kitörlik a francba...

Még ennél is rövidebben: Sört!

Dearg Morrigan 2004.12.18 (348)

Amíg jogképességgel nem rendelkező _nickek_ írkálnak, nem pedig jogképes természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, addig erről vitatkozni is teljesen értelmetlen.

Wágner úr 2004.12.18 (349)

Ha meg úgy vesszük, hogy balhé esetén azokat is mind-mind kinyúvasztyák, akkor meg csak a Sör marad az egyetlen értelmes dolog, amivel érdemes foglalkozni...

Egészség!

Nemo 2004.12.19 (351)

Kedves Dearg Morrigan!

Az lehet, hogy a te hozzászólásodat csakugyan egy jogképességgel nem rendelkező "nick" írta (kevés is benne az érdemi gondolat, és általánosságban az Index.hu Rt.-től ki is telik, hogy jó néhány ilyen szöveget szajkózó szkript által vezérelt fantomnicket klónozzon ez érdemi válasz kikerülésére), az enyéimet azonban mégis én magam (Németh Ferenc, szül. 1973. XII. 24., a.n. Havasi Ilona) fogalmaztam, gépeltem és küldtem be, s ha úgy adódik, személyesen is vállalom, amit írtam. Mindenesetre a szerzői jogi törvény a "szerzői mű" mivoltának definiálásakor nem követeli meg, hogy a szerző névvel, címmel, miegyébbel is föllépjen. Ettől kezdve az Index.hu Rt. ideológusainak minden kapálózása a törvény passzusaival cáfolható meg. Ezt lehet maffiózó módjára ellegyinteni, de jogilag kimagyarázni nem.

Kedves Wágner úr!

Úgy látom, sokadszorra is más vágányon válaszolsz, ezért újra hangsúlyozom: engem nem érdekel, hogy itteni hozzászólásaimat tárolják vagy törlik-e. Az érdekel, hogy az Index.hu Rt. mikor fog végre jogkövető magatartást tanúsítani "Jogi szabályzatában" a hozzászólások szerzői jogát illetően.

Kedves KisPiramis!

Én sem vagyok jogász, hanem tanár – de elolvastam a törvényt az Artisjus honlapján (bármely kereső kidobja a címet) és néhány jogértelmező cikket. A részletek kissé udvariasabb formában a topik elején találhatók, a végére már eléggé elfáradtam a nyilvánvaló igazság újbóli sulykolásában. Röviden így foglalnám össze a véleményemet: az Index jogi szabályzata és impresszuma ellentmond a szerzői jogi törvénynek, amikor a fórumos hozzászólásokat egyrészt a saját "szellemi tulajdonukhoz" sorolják, másrészt fenntartják maguk számára az "értesítés nélküli újraközlés" "jogát." Nem is a pénz izgat, hanem főleg az Index arroganciája, hogy zsivány módjára jogot alapoz arra, amit technikailag megtehet.

Dearg Morrigan 2004.12.21 13:25:58 (352)

Csakhogy az Indexnek nem áll módjában (nincs lehetősége, technikailag kivetelzhetetlen) minden egyes hozzászólásod elküldésénél ellenőrizni, és minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy azokat te magad (Németh Ferenc, szül. 1973. XII. 24., a.n. Havasi Ilona) fogalmaztad, gépelted, és küldted el.) Közelgő születésnapod alkalmából sok boldogságot kívánok.

Wágner úr 2004.12.21 14:42:35 (353)

Há' micsinájjak, ha ez egy hótvágány és arról nem megy tovább a vonatvagony... Egyébként majd üsd fejbe Lyól aztat a zindex ertét, mer' ez egy dög és nem követi aztat a jogot a sík átorba'...., Egy Pofa Söré' szerzek hozzá kölcsönlavort, de ha akarod, akkor szívlapátot is...

Egészség!

Nemo *** 2004.12.22 18:30:03 (354)

Kedves Dearg Morrigan!

Attól, hogy az Index technikailag képtelen az én fórumos írásomat énhozzám kötni, még nem kellene engem alapjáraton kitúrni saját írásom szellemi tulajdonjogából. (De mást sem a magáééból.) A törvény az álnevű szerzői műveket is védi. Az Index nem vélelmezheti alapjáraton, hogy írásomat nem helyeztem letétbe három közjegyzőnél. Stb. stb., ezeket legalább ötször mondtam már.

Kedves Wágner úr!

Nem akarom én az Index.hu Rt. fejét ütögetni, mert akkor fórum sem lesz, és mindketten rosszul járunk. Íme, megpróbáltam építő javaslatot is adni. Ha nem lesz változás, az nem olyan nagy tragédia számomra.

OllO *** 2004.12.28 21:53:54 (355)

Morrigan,

Nemo-nak igaza van, nem kell tudnia az indexnek beazonosítani, hogy ki a szerző, mert csak annyi a biztos, hogy nem ő(k), viszont a szerzői jog jog gyakorlásához azt kellene bizonyítania hitelt érdemlően, hogy az index maga a szerző – ebben az esetben egy szavunk sem lehetne. De azt azért megnézném, hogyan és mit tudna így bizonyítani.

Nemo, boldog szülinapot, így utólag is :)

Dearg Morrigan *** 2004.12.30 16:36:13 (356)

Csakhogy ők sem "gyakorolnak szerzői jogot", ugyanis sohasem állították, hogy a hozzászólások tőlük származnának. Az a szöveg azért került oda, hogy a userek tudják, mire számíthatnak, ha itt közzéteszik az írásaikat: hogy azt bárki lemásolhatja, idézheti, máshova felrakhatja, mert az index nem tudja garantálni, hogy ez ne történhessen meg.

És még ha technikailag lehetőségük is lenne rá – mint ahogy nincs és vélhetőleg soha nem is lesz – hogy az általatok elvártakat biztosítsák, akkor sem lehetne őket kötelezni arra, hogy megtegyék. Ugyanis saját tulajdonával mindenki nagyjából azt tesz, amit akar. Ha én pl. jókedvemben megengedném egy grafitisnek, hogy mázolja össze mindenféle ízléstelen lila-sárga-zöld-fekete ocsmánysággal a szobám falát, aztán meg másnap gondolnék egyet, és átmeszelném az egészet, akkor nekem is hiába pampogna ő utána, hogy tönkrettem az ő élete nagy műalkotását.

Tessék szépen újságcikket, verset, könyvet írni – az se baj, ha rosszul megy, hiszen minden szart megvesznek az emberek manapság – akkor aztán örülhettek, mert lesznek mindenféle valós, irl, névre szóló szerzői jogok, és ha mákotok is van, még némi zsozsót is kaszálhattok vele ráadásnak....

A Net nem jobbkanyar, hogy muszáj legyen indexelni rajta.

Wágner úr 2004.12.31 06:38:55 (359)

Én olyantot nem pofáztam, kérem szépen, hogy a zindex CD-t akar összelopni magának, hanem azt meséltem, hogy még iNteRNeTTo korában kiadott egy Törzsasztal CD-t, amiben még olyan behozzászólások is voltak (akinek még megvan a cucc, annak vannak is), amelyeket a modik addigra szépen ki is töröltek, de rendesen...

A vita meg gumicsont, kérem szépen, és bazimód meg is van kavarva. Ezek a fórumok rendesen el vannak különítve a szőrkesztyűktől, ezekbe ide nem pofáznak bele, és a modik önkényeskedősen diktatúrós mélyszántásaiba sem szólnak bele, ahogy ill... Így aztán, ha majd a dög index lenyúlja a Nagy Műt és valahol aztat megjelenteti, majd akkor és ott, ahol történt köll emiatt verexeni és reklámozni..., izé, reklamálni..., de arra semmi garancija, hogy a Nagy Mű az "eredeti helyen" (a fórumokon valahol), időközbe' esetleg nem tűn-e el, de totálisan, mer'hogy becsinál ez a szoft, összekevered a zadatbázis, összeoml és leég a szerver, netán egy részeges modula véletlenül ráes a del-gombra, mer' a sok veszexés zavarja a Sörivásba', meg csupa ilyen számum-tájfun-cunamik jönnek és a zegész belefullad a rengeteg Sörbe, amitől minenhonnan csak csuklás hall, továbbá borvirágének is hangz... tralalalala, vagy ilyesmi...

Akárhogy is csűrjük-csavarjuk – a Nagy Mű számára nem ezek a fórumok a legjobb és főleg legbiztonságosabb tárolási és megőrzési helyek, az 7szencség, és ezen még vitatkozni sem érdemes, mer' csak időpocsékolás, strapa és smafu is...

Egészség!

Dearg Morrigan 2004.12.31 10:38:49 (360)

avégett kötötték ki a joglemondást, hogy a felhasználók ne kérhessenek jogdíjat az Indextől

Egyrészt majdnem ugyanazt mondod, csak más megközelítésben, másrészt az esetleges okok nem zárják ki egymást.

az Index csakugyann maga akar lecsapni egy-két értékesebb hozzászólásra, CD-n kiadni stb.

Na ne röhögtess. 4 éve itt lebzselek, de semmi lopkodásra érdemlegeset nem láttam. Elég nagyfokú beképzeltség, önértékelési problémák, és némi személyiségzavar kell hozzá szerintem, hogy valaki az itteni hozzászólásait ilyen nagyra tartsa. Kocsmai szónokok a faluszélen, akik valamiféle nagy világvezető gondolkodónak tartják magukat. Ha pedig valaki kivételesen tényleg valami értékeset alkot, és nem akarja, hogy mások neve alá kerülhessen, és ennek ellenére mégis itt tárolja, az ritka nagy hülye. Ugyanis ahogy ellophatja az index, úgy ellophatja bármelyik user, vagy elviheti a cica. Ha mondjuk másik user viszi el, hogyan tudod igazolni, hogy az a te alkotásod? Simán mondhatja, hogy kölcsönadtad neki a nicked, de azóta megváltoztattad a jelszavad. És ez csak egyetlen példa arra, hogy mi történhet. És ettől semmilyen szerzői jog meg nem véd.

valóban nehéznek tűnik számomra, hogy a tényleges problémákat felszínen tartsam a sok mellékszál között.

A tényleges problémák nem itt vannak, hanem odakint: túlnépesedés, ózonlyuk, globális klímaváltozás, erdőirtás, fajkihalások, erőszak, éhínség, járványok, háborúk, szökőár...

Miközben nyakunkon a világvége, téged tényleg az izgat legjobban, hogy egy sok vizet nem zavaró, eldugott kis ország egyik netes szegletében mi lesz egy-két olyan ember virtuális hozzászólásával, akik irl mellőzöttnek, senkinek érzik magukat, feltűnési vágyuk, meg mindenféle komplexusuk van, és itt véltek erre orvosságot találni?

/És az orvosság persze hazugság, mert az itteni "15 perc hírnév" csak illúzió, mindenki leginkább csak a saját hozzászólásaira figyel, sajátmagával van elfoglalva, nem másokkal, nem veled, vagyis attól, hogy itt írunk, még mind ugyanolyan senkik (vagyunk), és aki ezzel valahol legalább tudatalatt nincs tisztában, az – tetszik vagy nem tetszik – klinikai eset.

Nemo 2005.01.01 19:24:52 (361)

Kedves Dearg Morrigan!

Úgy látom, neked érdemes továbbra is válaszolnom, mert ellenkező álláspontod dacára is meg tudod őrizni az emberi hangot. Nagy kár azonban, hogy szemlátomást nem olvasgatod a topik mélyét: ott ugyanis a legtöbb felvetésedhez több oldalnyi, forrásidézeten alapuló elemzés kapcsolódik, és nemcsak tőlem. Itt ezekre csak utalok (helymegjelölés nélkül), s azokra az érveidre válaszolok részletesen, amelyek vitamódszertanilag érdekesek. Nem az a célom, hogy felgombostűzzelek, s kedvetlenséged esetén abba is hagyom. Amit akartam, már elmondtam, s kitűnt, hogy az Indexnek nincs rá értelmes válasza, mert ha volna, akkor házi jogászcsapatuk már régen a földhöz teremtett volna. Így azonban az ő szégyenük, hogy kétszer átírt diktátumukkal egyetemben már egy éve képtelenek helytállni a vitában egy matektanár ellen.

Először megpróbálod elsimítani a különbséget aközött, amit te mondtál:
"Az a szöveg azért került oda, hogy a userek tudják, mire számíthatnak, ha itt közzéteszik az írásaikat: hogy azt bárki lemásolhatja, idézheti, máshova felrakhatja, mert az index nem tudja garantálni, hogy ez ne történhessen meg."

és amit én:
"avégett kötötték ki a joglemondást, hogy a felhasználók ne kérhessenek jogdíjat az Indextől annak fejében, hogy ide bármit beírtak."

 • Az első különbség: a te szavaid szerint az Index tehetetlennek, de amúgy semlegesnek mutatkozik, az enyéim szerint defenzívnek.
 • A második különbség: a te szavaid alapján az Index tájékoztatja és figyelmezteti a felhasználókat, az enyéim szerint saját magának biztosít mentességet.
 • A harmadik különbség: a te szavaid szerint a sokszorosítás kérdése merült fel, az enyéim szerint a pénz.

  Ha tudod, légy szíves, mutasd ki, hogy ezzel én "majdnem ugyanazt mondo[m], csak más megközelítésben" – azaz bizonyítsd be a fenti különbségtételek mindegyikének jelentéktelenségét.

  A második módszertani kifogásom e megjegyzésedhez kapcsolódik: "az esetleges okok nem zárják ki egymást." – Ez csakugyan igaz önmagában, de a következő szavaimra írtad: "Az viszont merőben új megközelítés a részedről, hogy a szabályzatba csak azért került volna bele a diktátum..." – Tehát nem azt állítottam, hogy a te indoklásod kizárja az énáltalam korábban hallott indoklásokat, hanem azt, hogy különbözik tőlük. Te azonban mégis úgy reagálsz, mintha én valami ellentmondást akartam volna kimutatni.

  Mondhatod persze, hogy én is a szádba adtam egy "csak"-ot: "merőben új megközelítés a részedről, hogy a szabályzatba csak azért került volna bele a diktátum..." Valóban, itt túlmentem a szavaidon: "Az a szöveg azért került oda, hogy a userek tudják, mire számíthatnak" – de ha nem egy "csak azért", akkor legalább egy "főként azért" kiolvasható abból, amit írtál.

  Wágner úr jogosan kifogásolta: rosszul emlékeztem, és nem ő, hanem Micmacpress mondta: "De akkor miért van benne ez a diktátum a modusban? Eccerű. Olykor a Zindex úgy gondolja, hogy megjelenteti CD-n a fórum hozzászólásait. Ezért pénztet is kér." Nyilván a hasonlóan pongyola helyesírás miatt tévesztettem össze mondását Wágner úr álláspontjával, ezért elnézést kérek. Mivel pedig tudtommal Micmacpress nem az Index.hu Rt. hivatásosa, immár csak a Szabályzatból tudom bizonyítani, amit te, Dearg Morrigan itt nevetségessé akarsz tenni: "az Index csakugyan maga akar lecsapni egy-két értékesebb hozzászólásra, CD-n kiadni stb." A Szabályzat ugyanis azt mondja: "A Fórumunkban közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk." – Ezt nem fogod tudni máshogy magyarázni, mint ahogy én fenn.

  Ezután mondatom állítmányát ("akar lecsapni") szó nélkül hagyva olyan lesajnálóan kommentálod a benne található jelzőt ("értékesebb hozzászólás"), hogy immár nekem kellene szégyellnem magamat, ha némely hozzászólásomat az ellopásra érdemesek közé sorolom. Felelhetnék most a szokásos módon: a törvény szerint "a védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől." Ez a tény azonban szemlátomást eddig sem gyakorolt nagy hatást itteni vitapartnereimre, így ismét kénytelen vagyok följebb hágni és a Szabályzatra hivatkozni. A fenti idézetben az Index fenntartja mindenféle lopási jogát, tehát nyilván úgy gondolja, hogy van mit ellopni. (Ezt a brilliáns észrevételt valamelyik fórumtárs már elmorogta néhányszor, és valóban, másra nincs is szükség.)

  Ami azonban a lényeget illeti: én is majdnem hat éve koptatom a billentyűket és rongálom a szememet az Internettón illetve az Indexen, és ha nem olvasnék néha tartalmas, értelmes, meggyőző, megindító vagy más szempontból értékes hozzászólásokat, akkor már az első év múltán odébbálltam volna. (Te talán kötelességből vagy reménységből vagy még itt ennyi év után?) De szerencsére vannak ilyenek: túraleírások, önéletrajzok, elbeszélések, mesék és igaz történetek, teológiai és politikai vitairatok, tudományos és áltudományos értekezések, szép és igaz mondatok: amiket százezer ember alkotni képes.

  Persze nem mindegyik ilyen. Előttem sem ismeretlen a nagy zuhanás, amit az Index fórumai az elmúlt években átéltek, amikor az elszaporodó hőzöngőket a moderátorok nem tudták vagy nem akarták megfékezni. Bizony van itt sok olyan alak, akiknek összes írásáért nem adnék egy garast sem, pedig több ezret tojtak már. És nemcsak a hígak és a primitívek rongálják a fórumokat, hanem a csevegős stílus eluralkodása is. Az értékítéleten túl ezek a pársorosok valóban nem élveznek szerzői jogi védelmet, mert nem eredeti jellegűek.

  Másrészt vannak olyan fórumtársak is, akik inkább nem írnak, ha nincs miről – s a minőségnek ez az egyik szükséges feltétele. A Vallás-Filozófián, ahol én honos vagyok, és ahol talán a legtöbb öncélú marakodás olvasható, még ott is akadnak derék, masszív, meggyőződéses emberek, akik ugyanilyen hozzászólásokat szoktak beküldeni, és akiktől lehet tanulni a hitkülönbség ellenére is. Ezek azonban általában keveset vagy szűk helyre írnak, s nagyobbrészt már ki is koptak.

  Akadnak olyan topikok a vallfilón, amelyekben még mindig a tartalmas vita számít etalonnak, az általam ismertek közül ilyen (volt) a Gyermekkeresztség, a Jehova tanúi tévtanításai, a Mária-kultusz, a Predestináció, az Eleve elrendelés, a Mise, a Preterizmus, a Szombat-vasárnap vagy a muszlim topik; de akár csak azok is, ahol az asztaltársak tisztázzák (tisztázták) saját álláspontjukat, és szép hosszú írásokban igyekeznek szót érteni: a Miska bácsi levelesládája, a Békepipa vagy hasonlók; és a hasznosságra törekvő topikok, mint a Tanuljunk ógörögül vagy az Ismerjük meg a katolikusokat. Természetesen más ilyenek is lehetnek azok között, ahová még nem néztem be, mert nem érdekelt. Ezeket élvezet olvasni (még akkor is, ha nem vagyok érintve), s némelyiket talán pénzért is megvenném, ha a hozzászólók csak így adnák ki gondolataikat. Az itteni legjobb topikoknál sokkal rosszabb könyveket is árulnak pénzért.

  Ami engem illet, természetesen tartom valamire saját írásaimat, főleg a beléjük fektetett munka okán. Ha valamikor könyvet írok majd, bizonyára ezeket is felhasználom majd hozzá. De úgy hiszem, munkámat mások is hasznosnak találják: nem mindenkinek áll ugyanis rendelkezésére annyi szakkönyv és teológiai tudás, amellyel az adott témában egyáltalán megismerhetnék a szembenálló álláspontok mélyebb vonatkozásait; és ha meggyőzni nem fogom is minden olvasómat, az bizonyos, hogy növelem rálátásukat bizonyos tényekre. Ezért szoktam rámutatni az ellenfelek vitamódszertani hibáira is, amelyek a legmakacsabbul akadályozzák a lényegben való előrehaladást: jobban, mint a tény- és értelmezésbeli nézeteltérések. És ennek tudatában szoktam néha negyven saját kilobájtot is beönteni egy-egy hozzászólóablakba, és ezért idézek és fordítok félreeső, de nagy tekintélyű szerzőktől akár latinból is, ami nem megy könnyen.

  És ugyan nem félek, hogy az Index (vagy bárki más) ellopja és sajátjaként pénzért árulja a csecsemőkeresztség vagy a római katolikus megigazulástan elleni értekezéseimet, de az előfordult már egy fórumtárssal, hogy az Exit.index.hu ellopta és máséval összegyúrta egy túrabeszámolóját. Ha akarod, nézz be a Kerékpáros topikba, melynek hozzászólásai megtalálhatók a www.kerekparostopik.hu címen, ott hosszúság szerint is lehet keresgélni. Vagy a túratopikok némelyikébe, ahol kb. hetente megjelenik egy-egy hosszabb (és legtöbbször szívesen fogadott) beszámoló. Ezekből kis fáradsággal összeüthető volna egy olyan vaskos gyűjtemény, amelynél rosszabbat (pongyolábbat, szakszerűtlenebbet) már kiadtak öt-tíz éve Túlélőtúra címmel, pedig az is izgalmas volt és élményekkel teli. Szóval, van itt mit ellopni.

  "Elég nagyfokú beképzeltség, önértékelési problémák, és némi személyiségzavar kell hozzá szerintem, hogy valaki az itteni hozzászólásait ilyen nagyra tartsa." – Aki annak idején négyes-ötösre megírta az irodalomdolgozatait, az itt sem fogja alább adni, ilyenformán őbenne is megtalálható volna ez az "önértékelési probléma" és a többi. Fölöslegesen sütsz rá efféle beteges hozzáállást azokra, akik esetleg csak önmagukkal szemben igényesek.

  "Ha mondjuk másik user viszi el, hogyan tudod igazolni, hogy az a te alkotásod? Simán mondhatja, hogy kölcsönadtad neki a nicked, de azóta megváltoztattad a jelszavad." – Erről már kilométereket írtam, legutóbb a (354)-esben: légy szíves, olvass vissza a topikban.

  "És ez csak egyetlen példa arra, hogy mi történhet. És ettől semmilyen szerzői jog meg nem véd." – Már megint nem arra válaszolsz, amiről én beszéltem. Nem az itt a baj, hogy mindenütt ilyen-olyan hálógengszterek lopkodnak – hanem hogy az Index ugyanezt akarja tenni, legalábbis saját Szabályzata szerint – és a törvényre ugyanúgy fittyet hány, mint amazok.

  "valóban nehéznek tűnik számomra, hogy a tényleges problémákat felszínen tartsam a sok mellékszál között." – "A tényleges problémák nem itt vannak, hanem odakint: túlnépesedés, ózonlyuk [...]" – No ezért fogom vissza magamat és nem teremtelek le azonnal érdemed szerint: mert ugyan életlenül vitázol, de még mellékvágányaid is becsületes embert mutatnak. A "mellékszál" szóval arra utaltam, hogy a valódi probléma ebben a topikban nem a szokásos netes lopkodás (amit te fölhozol), hanem az Index ezirányú diktátuma. A globális felmelegedésről pedig nyugodtan értekezhetünk a maga helyén, a maradék időnkben.

  Előtted persze az ilyen komoly gondok mellett nevetségesnek tűnhet az az igyekezet, amellyel néhány, magát mellőzöttnek érző és komplexusos ember vigasztalja magát: hogy tizenöt percig az ő hozzászólása üdülhet a topik tetején. Csakugyan akadnak ilyen szerencsétlen embertársaink, és igazat adok neked abban is, hogy az ő esetleges szerzői jogi ágálásuk semmit nem lendít az ország és a világ szekerén. De hát ugyanígy nem mozdítja elő a dolgokat az sem, ha pörölünk, mert ereszt a tejeszacskó, vagy mert a tanár nem adta meg a jobbik jegyet. Mégis megmarad az ember joga, hogy morgolódjon: ezt nem veszi el tőle sem az ózonlyuk, sem egész népek nyomora. Sőt, ami e topikban igazán fontos: még az ózonlyuk vagy az ebolajárvány sem engedi meg az Indexnek, hogy ellopja a hozzászólásokat. S mivel törvény is van a szerzői jogról, illik megtartani. A törvény megtartásával kezdődik a világ jobbá tétele: ezen felül lehet még jótékonykodni, jobb törvényeket hozni vagy energiatakarékos izzót vásárolni. S viszont: a szerzői jogihoz hasonló törvények megtiprásával kezdődik az ügyeskedés, az ököljog, a harámbasák világuralma. Az Index éppen úgy saját magát teszi meg törvénynek, mint emezek.