Válogatás könyvtáram díszes kötéseiből


Hoványi Ferenc
Fensőbb katholicismus elemei
Budapest, (1883)

Hoványi Ferenc
Újabb levelek a fensőbb katholicismusról
Bécs, 1855

Benigne Bossuet
Élévations a Dieu sur tous les Mystères...
Párizs, 1850 körül

Zenner Franciscus
Instructio practica confessarii
Bécs, 1844

Sipos István
Enchiridion juris canonici
Pécs, 1940

Kiss Áron
A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései
Budapest, 1881

Jarisch Jeromos Antal (Bartl György ford.)
Népszerü polemiai hittan
Pest, 1854

Toldy István
A jezsuitákról
Budapest, 1877

Fejér György
Sacramentum ac sacrificium Eucharistiae
Buda, 1835

Vinis Ferenc (ford.)
Mária védelme
Székesfehérvár, 1868

Stöckl Albert (Répássy János ford.)
Korunk nagy kérdései és a kereszténység (I-III.)
Eger, 1883

Otrokócsi Fóris Ferenc (Dr. Herpay Gábor ford.)
Furor bestiae - Fenevad dühöngése
Budapest, 1933

E. Stähelin
Johannes Calvin I-II.
Elberfeld, 1863

Kenessey Béla (szerk.)
Protestáns Szemle 1892.
Budapest, 1892

(V. Pius)
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini
Bécs, 1834 után

Ignaz von Döllinger
Die Papst-Fabeln des Mittelalters
München, 1863.

Karl Hase (Hegedüs János ford.)
A protestans polemika kézikönyve I-II.
Budapest, 1874

Giovanni Perrone
Praelectiones theologicae (vol. 8-9.)
Bécs, 1843

(XIII. Gergely)
Martyrologium Romanum
Velence, 1769

Johann Adam Möhler
Neue Untersuchungen der Lehrgegensätze...
Mainz, 1835

Michelet - Quinet
Des Jésuites
Párizs, 1844

(Röpiratok a katolicizmus mellett)
1850-70 körül

Dr. Hajdu Tibor
Erkölcsi tökéletesedéstan
Győr, 1908

Bilkei Ferenc
Debreczentől Pannonhalmáig
Székesfehérvár, 1927

Dr. Joseph Hergenröther
A katholikus egyház és keresztény állam
Budapest, 1874

Pruzsinszky Pál
Hugenották
Budapest, 1924

Pokoly József
A protestantizmus hatása a magyar állami életre
Budapest, 1910

Dr. Balics Lajos
A római katholikus egyház története Magyarországban I.
Budapest, 1885

Joseph de Maistre
A pápáról
Pest, 1867

Heinrich Denifle
Luther und Luthertum I-III.
Mainz, 1904

Dr. Dudek János
A keresztény vallás apologiája
Budapest, 1893

Prohászka Ottokár
A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat
Esztergom, 1908

Robert F. Scott
Angolok a déli sarkvidéken
Budapest, 1911