Protestáns Szemle
Kivonatok régi évfolyamokból

A református egyház a közelmúltban adott ki "Magyar református önismereti olvasókönyv" címmel egy bő válogatást íróinak 1900 és 1945 közötti terméséből. Ez a kor, mint a szerkesztő, Németh Pál mondja, még nincs eléggé távol ahhoz, hogy történeti távlatból, érzelmektől mentesen és teljes kiegyensúlyozottsággal lehetne értékelnünk – ahhoz viszont már éppen elég távol van, hogy mondanivalója méltóképp jelen lehetne a mai egyházi életben. Abban az ötszáz oldalas kötetben csak egy részt foglaltak el a Protestáns Szemléből újranyomott cikkek. Én most úgy láttam jónak, hogy az általam ezeken kívül (és némi átfedéssel e kötetben is) megtalált anyagot az interneten némileg bővebben közzétegyem. Jelenleg az 1909-es évfolyam van birtokomban, és néhány példány a 1924-29 közti évekből. Előrebocsátom, hogy némelyik írást csak szerzőjének nagy neve, illetve a téma nagy hordereje okán vettem fel, s nem mindegyikkel értek egyet. Viszont ezt a szempontot, tudniillik az én véleményemmel való egyezést nem tartom olyan súlyú tényezőnek, ami meggátolhatna az írások közzétételében.

Az alábbiakban közlöm az 1909-es évfolyam általam kiválogatott cikkeinek mai helyesírásra átírt, de egyébként nem módosított szövegét, természetesen az elektronikus kiadás által lehetővé tett szövegkiemelési eszközök mértékletes alkalmazásával. A több cikkre kiterjedő írásokat nem fűztem láncba, hanem mindegyiket az alábbi táblázatból tettem elérhetővé. Az egész válogatás egy darabban, tömörítve itt található (273k).

 • Dr. Szabó Aladár: A diakonissza-munkáról. 1. rész2. rész3. rész
 • B. Pap István: Emlékezés Miltonról
 • S. Szabó József: Kálvin és a magyar reformátorok
 • S. Szabó József: A Kálvint meglátogató magyar
 • Hazai szemle: Kálvin-irodalom. 1. cikk2. cikk3. cikk
 • Külföldi szemle: A filozófus Voltaire
 • Külföldi szemle: Katolicizmus és protestantizmus
 • Dr. Pruzsinszky Pál: Kálvin leveleiről
 • S. Szabó József: Kálvin és az alsóbb iskolák
 • Barla Jenő: Az eklézsiakövetés a régebbi kálvinizmusban
 • Faragó Bálint: Szegedi Kis István élete
 • Dr. Márk Ferenc: Kálvin és Szervét
 • Thury Etele: Gályarabjaink megszabadítása. 1. rész2. rész3. rész
 • Dr. Nagy Olivér: Az 1848 : XX. törvénycikk...
 • Tisza István: Protestáns hit és felvilágosodás
 • Raffay Sándor: A reformáció ideáljai