Prédikációk, kommentárok és értekezések
angol ajkú régi keresztyén szerzőktől
Borzási Sándor fordításában

Minthogy az egész egyháztörténeti oldalnak az Isten dicsősége szolgálatát véstem homlokára, nagy örömmel vettem az erdélyi Lupényból való Borzási Sándornak, baptista atyámfiának felajánlását, mikor 2005 őszén elküldte nekem – először átnézésre, aztán időm hiánya miatt mielőbbi közzétételre – néhány jeles angol nyelvű építő iratnak általa készített fordítását. Ezek a művek általában igen régiek, s az angol kiadók a levelezés során nem kifogásolták a lefordításukat. Problémát egyedül a magyar szöveg néminemű gyámoltalansága jelenthet, de úgy hiszem, ez nem szegi kedvét a keresztyén olvasónak, aki angolul esetleg már találkozott e művek egyike-másikával. A fordító, aki az itt közreadott magyar szövegek szerzői jogának birtokosa, a következő sorokkal ajánlja munkáját testvérei figyelmébe a Krisztusban:

"E könyvek fordításával célom az, hogy miközben én személyesen jó tevékenységgel foglalom le magam, s jobban megértem e könyvek mondanivalóját, mások számára is elérhetővé tegyem őket. Ezek nagyon jó, építő könyvek, s mivel jelenleg még magyar nyelven elég kevés ilyen könyv jelent meg, úgy hiszem, felelős vagyok az általam felfedezett kincset mások számára is elérhetővé tenni (2 Kir 7,9). A tolmács szerepét betöltve érzem képességi korlátoltságomat; s bár igyekszem a lehető legjobbat adni, mégis csak nyersfordítás ez. De az internetes kiadás lehetőségével élve, Isten kegyelméből, s Németh Ferenc támogatásával testvéreink hasznára így is közzétehetjük. Hiszem, hogy azok számára, kik szeretik Isten Igéjét, "a mi megtartó Istenünknek tudományát" (Tit 2,10), nem lesz felettébb nagy gond, hogy elég fakó magyar öltözetben jelentetjük meg itt e munkákat. Ez egyrészt bátorítani fog másokat is hasonló kezdeményezésekre, s másrészt a tehetségesebb irodalmi tudásúakat ösztönözni fogja e munkák továbbvitelére. Legyen Isten áldása az ő kiválasztott, Krisztust ismerő és szerető népén; áldja meg azokat, kik magyar nyelven hívják őt segítségül bármely helyen (1 Kor 1,1)."

A művek tartalmukra és terjedelmükre nézve is sokfélék, ezért a könnyebb olvashatóság végett kb. 1 MB-os zip-tömörített csomagokban elhelyeztem a rtf és doc (Word 95) változatokat, és természetesen magukat az itt olvasható, Worddel gyártott html-eket is.


TARTALOM

 • A. W. Pink: Hasznot nyerni az Igéből
 • Norman Dodman: Kommentár a Jelenések Könyvéről
 • Jonathan Edwards: Értekezés a keresztyén érzelmekről (rövidített kiadás)
 • J. C. Ryle: A világ (részlet)
 • Matthew Henry: A Bírák könyvének magyarázata
 • Matthew Mead: A majdnem keresztyén
 • Ray Porter: Józsué könyvének magyarázata
 • C. H. Spurgeon: Isten változhatatlan volta
 • C. H. Spurgeon: A két házépítő és házaik
 • C. H. Spurgeon: Krisztusra való emlékezés
 • C. H. Spurgeon: A hitetlenség bűne
 • C. H. Spurgeon: A Szentlélek személyisége
 • C. H. Spurgeon: A Vigasztaló
 • C. H. Spurgeon: Édes vigasz gyenge szentek számára
 • C. H. Spurgeon: A megfeszített Krisztus
 • C. H. Spurgeon: Lelki szabadság
 • C. H. Spurgeon: Az elutasítottak
 • C. H. Spurgeon: A rosta
 • C. H. Spurgeon: "Zörgessetek!"
 • Thomas Watson: Minden javunkra van
 • Thomas Watson: A hívő emberben Isten Lelke lakozik és más szemelvények