Prédikációk, kommentárok és értekezések
angol ajkú keresztyén szerzőktől
Pápai Ernő fordításában

Jeremiah Burroughs: Tanulj meg boldognak lenni!
Pieter C. Potgieter: A Lélek munkájának győzedelmes volta
Matthew Henry: Az Istennel való közösség titka
John Owen: Mindörökké keresztyénként!
Abraham Booth: Egyedül Isten kegyelme által
Benjamin Morgan Palmer: Mi történik, miközben imádkozom?
Thomas Goodwin: Az imádság haszna
John Owen: Gondolkozz lelki módon!
Matthew Henry: Tanácsok fiatal keresztyének számára
John MacArthur: Engedelmesség -- Szeretet vagy törvényeskedés?
Jay E. Adams: Egyházfegyelmi kézikönyv
Jonathan Edwards: Bűnösök a haragvó Isten kezében
Sinclair B. Ferguson: Egészséges keresztyén növekedés
Thomas Brooks: Álljatok ellene a Sátánnak!
Pápai Ernő: A bölcsesség ösvényén (A Példabeszédek magyarázata) (3,3M)
Jerry Bridges: Az Istenben való bizalom
Donald McFarlaine: Eljegyzés
J. C. Ryle: Gyakorlati keresztyénség (1,5M)
John Willison: Gyermekkáté
Jay E. Adams: Házasság, válás, és újraházasodás a Biblia alapján
Douglas J. Wilson: A házasság megújulása
Donald McFarlaine: Isten szeretete népe iránt
Donald McFarlaine: Jákób álma
John Owen: Mindörökké keresztyénként!
Dr. Martin Lloyd-Jones: Hit a próbák közepette
Pápai Ernő: Isten szárnyainak oltalmában (Ruth könyvének magyarázata)
Arthur W. Pink: A Tízparancsolat

Tömörítve: rtf (2,35M) és htm (2,42M)

Újabb fordítások Pápai Ernőtől
(2014 január)

Andrew Murray: Alázat
J. C. Ryle: A szülők kötelességei
John MacArthur: Megbocsátás
Richard Sibbs: Megrepedt nád és füstölgő mécses

Tömörítve (doc, docx, html): (1M)