KÁLVIN JÁNOS
KÉT LEVELE

I. AZ ISTENTELEN ÉS MEG NEM ENGEDETT
SZERTARTÁSOK KERÜLÉSÉRŐL

II. A PÁPÁS EGYHÁZ PAPI MÉLTÓSÁGÁNAK ELVETÉSÉRŐL

BÁZEL, 1538.

FORDÍTOTTA
RÁBOLD GUSZTÁV
REF. FŐGIMN. TANÁR

PÁPA
NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN
1909.

E mű elektronikus közlésével megsértettem a fordító jogutódja által gyakorolt szerzői jogot, ezért az állományt eltávolítottam. A sérelemért elnézést kérek.

Németh Ferenc

A szerzői jogi védelem lejáratának éve: 2020.