A SZENTHÁROMSÁG
IGAZ HITÉNEK VÉDELME
A SPANYOL SERVET MIHÁLY
BORZASZTÓ TÉVEDÉSEIVEL SZEMBEN

ÍRTA:
KÁLVIN JÁNOS
1554.

LATINBÓL FORDÍTOTTA:
Dr. TARI IMRE

A SERVET-PÖR C. GYŰJTEMÉNY B) RÉSZE

PÁPA, 1909.
A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Az elektronikus kiadás (2004) szöveggondozásáért felel:
Németh Ferenc (nemo44@hotmail.com, www.tar.hu/nemo)


Kálvin értekezése az eretnekek megbüntetéséről
Servet három kérdése Kálvinhoz
Kálvin felelete a kérdésekre
Servet cáfolata a feleletekre
Kálvin második felelete
Servet könyveiből vett tételek
Servet felelete Kálvin cikkeire
Servet tévtanainak rövid cáfolata (Servet megjegyzéseivel)
Servet álokoskodásainak rövid cáfolata (Servet megjegyzéseivel)
A zürichi lelkészek levele a genfi tanácsnak
Servet tévtanainak fejtegetése
Servet cselfogásainak cáfolata
Kálvin kivonata Servet tanításaiból

Megjegyzés az elektronikus kiadás gondozójától

A szokásos helyesírási korszerűsítés mellett a "hazudol" szót mindenütt "hazudsz"-ra cseréltem, minthogy ez nem valami régi ikes ige, még Arany János is "hazud"-nak írta. A jóhangzás végett a "győzesz, nézesz"-szerű alakokat is átírtam mai ragozásra. [NF]