A TRIDENTI ZSINAT
HATÁROZATAINAK CÁFOLATA

ÍRTA
KÁLVIN JÁNOS

1547.

FORDÍTOTTA:
RÁBOLD GUSZTÁV
REF. FŐGIMN. TANÁR.

PÁPA
NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN
1909.

E mű elektronikus közlésével megsértettem a fordító jogutódja által gyakorolt szerzői jogot, ezért az állományt eltávolítottam. A sérelemért elnézést kérek.

Németh Ferenc

A szerzői jogi védelem lejáratának éve: 2020.