KÁLVIN JÁNOS ÚJSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZATA
Magyar nyelven kiadja: DÁVID GYULA református lelkész, theol. m. tanárKÁLVIN JÁNOS
MAGYARÁZATA

MÁTÉ, MÁRK ÉS LUKÁCS
ÖSSZHANGBA HOZOTT EVANGÉLIUMÁHOZ

RÁBOLD GUSZTÁV
fordítása.

1. KÖTET
1939
"GRAFIKA" KÖNYVNYOMDA, KOLOZSVÁR

II. KÖTET
1940
KÖNYVNYOMDA R.-T. - SZÉKELYUDVARHELY

III. KÖTET
1941
SYLVESTER IRODALMI ÉS NYOMDAI INTÉZET RT. BUDAPEST
Ez a kötet az Ifjú Erdély (Kolozsvár, Református Theologia)
kiadásában jelent meg.

IV. KÖTET
1942
SYLVESTER IRODALMI ÉS NYOMDAI INTÉZET RT. BUDAPEST
Ez a kötet az Ifjú Erdély (Kolozsvár, Református Theologia)
kiadásában jelent meg.


E mű elektronikus közlésével megsértettem a fordító jogutódja által gyakorolt szerzői jogot, ezért az állományt eltávolítottam. A sérelemért elnézést kérek.

Németh Ferenc

A szerzői jogi védelem lejáratának éve: 2020.