APOLOGIA

AZAZ

AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS VÉDELME

ÍRTA:
MELANCHTHON FÜLÖP

Az eredeti latinból magyarra fordította:
MAYER ENDRE
eperjesi teológiai tanár

BUDAPEST
A Luther-Társaság könyvkiadóhivatala
1900.
Kósch Árpád könyvnyomdája, Eperjesen


TARTALOM

Bevezetés
Előszó (3) - Az augsburgi birodalmi gyűlés (11) - Az Apologia keletkezése és tartalmi jellemzése (29) - Melanchthon előszava (43)

I. rész
I. cikk: Az Istenről (47) - II. cikk: Az eredendő bűnről (47) - III. cikk: Krisztusról (65)

II. rész
IV., VI., XX. cikk: A megigazulásról (65) - A megigazító hitről (81) - A Krisztusban való hit megigazít (84) - Bűnbocsánatot egyedül a Krisztusban való hit által nyerünk (89)

III. rész
A szeretetről és a törvény betöltéséről (103) - Válasz ellenfeleink bizonyítékaira (119)

IV. rész
VII., VIII. cikk: Az egyházról (192) - IX. cikk: A keresztségről (212) - X. cikk: Az Úr vacsorájáról (214) - XI. cikk: A gyónásról (216)

V. rész
XII. cikk: A bűnbánatról (222)

VI. rész
A gyónásról és elégtételről (251)

VII. rész
XIII. cikk: A szentségek számáról és használatáról (280) - XIV. cikk: Az egyházi rendről (286)

VIII. rész
XV. cikk: Az emberi hagyományokról az egyházban (288) - XVI. cikk: A világi hatalomról (303) - XVII. cikk: Krisztus visszatéréséről az utolsó ítéletre (308) - XVIII. cikk: A szabad akaratról (309) - XIX. cikk: A bűn okáról (312) - XX. cikk: A jó cselekedetekről (312)

IX. rész
XXI. cikk: A szentek segítségül hívásáról (317)

X. rész
XXII. cikk: Az Úr vacsorájának két szín alatti kiszolgáltatásáról (333)

XI. rész
XXIII. cikk: A papok házasságáról (338)

XII. rész
XXIV. cikk: A miséről (358) - Az áldozatról s az áldozat fajtáiról (363) - Az atyák tanítása az áldozatról (381) - A szentségek használatáról és az áldozatról (382) - A mise elnevezéseiről (365) - A holtakért szóló miséről (390)

XIII. rész
XXVII. cikk: A szerzetesi fogadalmakról (396)

XIV. rész
XXVIII. cikk: Az egyházi hatalomról (419)