A Budapesti Autonóm Gyülekezet
presbitériumának

ÁLLÁSFOGLALÁSA

Megjelent a BAGY A mi újságunk című lapjának 1999/9. számában

A Budapesti Autonóm Gyülekezet számára a Hit Gyülekezete a múltat jelenti, amellyel csak annyit kívánunk foglalkozni, amennyit feltétlenül szükséges. Tény azonban, hogy az "autonóm" gyülekezetek kiválásában éppen azok az ügyek, problémák és bűnök játszottak szerepet, amelyek az elmúlt időszakban napvilágot láttak. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kereszténységben, ezen belül is a független karizmatikus mozgalomban ilyen súlyosan visszaélhettek Isten Igéjével, a hívők istenfélelmével és bizalmával.

Nem osztjuk azoknak az aggodalmát, akik a világosságra jöveteltől féltik az Egyházat. A Németh Sándor vezette gyülekezet visszásságai több embert botránkoztattak meg és tartottak távol Isten Országától, mint a bűnök leleplezése. Bízunk benne, hogy a nyilvánosság elősegíti az egyház megtérését, megtisztulását és megújulását. (1Jn 1,5-6; Ef 5,11-13)

Megismerve Bartus László "Fesz van" című könyvét, magunkat is megítélve tanúsíthatjuk, hogy az abban leírt történetek hitelesek és igazak. Éppen ezért megdöbbenéssel láttuk a médiában Németh Sándornak a tényeket figyelmen kívül hagyó megnyilatkozásait és valótlan állításait. Ez a magatartás nem felel meg a kereszténység legalapvetőbb normáinak sem. Ezért a Budapesti Autonóm Gyülekezet más felekezetekhez hasonlóan elhatárolódik Németh Sándor vezetési módszereitől, pénzügyi visszaéléseitől, szélsőséges teológiai tanításaitól, átkozódó imáitól és politikai manipulációitól.

Más keresztény felekezetekkel, hívőkkel együtt aggodalommal és féltéssel tekintünk azokra a hívőkre, akik a vezető lelkész fanatizáló magatartása miatt beláthatatlan következményeknek vannak kitéve. Meggyőződésünk, hogy a jelen helyzetből csakis az őszinte bűnbánat és a megtérés lehet az egyetlen kivezető út. Addig is a Budapesti Autonóm Gyülekezet a lelkileg, szellemileg megnyomorított és elüldözött emberek helyreállításáért és egy hiteles keresztény megújulás alapjainak a megvetéséért kíván tevékenykedni.

Budapest, 1999. június 30.