Tafkó Birgut, a nickhamisító
(Kivonatok néhány topikból)

Megjegyzés:
A jellegzetes tafkói fordulatok felismeréséhez elengedhetetlen a Bor-oinosz-topik olvasása, különösen a kezdete táján, amikor vitapartnerei még érdemben felelgettek Tafkónak, remélve, hogy érdemi válaszokat kapnak. Itt van (vázlatosan) az én belépésem a topikba, amelyet itteni fogadkozásommal ellentétben sokáig nem hagytam még el:

Index - Vallás-filozófia fórum
A bor, vagy az oinos szót fordítják bornak

Tafkó Birgut 2007.09.10 11:58:01 (994)

http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_16.htm

:))

Nemo *** 2007.09.10 13:29:40 (1038)

Kedves Tafkó Birgut!

Az általad hivatkozott cikkben azt olvastam:

"Minden ember a jó bort szolgálja fel először, és mikor már annyit ihattak, amennyit akartak, akkor az alábbvalót (Ezt a kifejezést általában úgy szokták fordítani, hogy "megittasodtak", de a pontos fordítás a fent leírt módon hangzik, tehát nem részegségről van itt szó. Lásd: Ádámtól Krisztusig. Szent István Társulat, 1965., 279. o.) Te mindeddig tartogattad a jó bort" (Jn. 2:7-10)."

Te rendre ezt a cikket hozod fel sok kérdésre válaszul, s talán nem tévedek, ha azt mondom: ezen fordul meg a kánai menyegző történetének általad adott értelmezése. De én meg azt olvasom a görögben, hogy

Jn 2,10
kai legei autw, pas anqrwpos prwton ton kalon oinon tiqhsin, kai otan mequsqwsin ton elassw: su tethrhkas ton kalon oinon ews arti.

Ez magyarul nagyon helyesen van így fordítva:

Jn 2,10
És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor
megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.

A "methüszkó" vagy "methüó" szónak eléggé egyértelmű a jelentése. Varga Zsigmond J. szótára szerint (ő az újszövetségi szóhasználatot öleli fel): lerészegít, megrészegszik, ittassá lesz, dőzsöl, ittas, részeg, mámoros, kába. Kapitánffy szerint (ő a klasszikus görögség egész szókincséből merít): lerészegít, átv. mámorossá tesz, lerészegszik, részeg, jót eszik-iszik, lakmározik, dorbézol.

Semmiképpen nem nevezhető "a pontos fordítás"-nak az, amelyet a görög előfordulások elsöprő többsége, a lakomázási szokások és a józan ész semmiben nem támogat. A te módszered (és fő forrásodé, Samuele Bacchiocchié is) az, hogy megpróbálod kimutatni az értelmezésed által igényelt jelentés valamilyen lehetségességét, nem törődve azzal, hogy a másik jelentés túlnyomó többségben van az általa vizsgált anyagban is. Így pl. az "oinosz" minden görög nyelvi korpuszban elsöprő többségben bort jelent, te mégis gond nélkül állítod, hogy az Újszövetség e konkrét helyén vitathatatlanul mustot jelent. Vedd észre, hogy te csak egy puszta (és valld meg, igen soványka, kis valószínűségű) lehetségességét mutattad meg ennek azáltal, hogy rámutattál arra: az "oinosz" olykor mustot is jelent.

De nézzük csak a kánai menyegző leírását. Tudom, ezt páran megpróbálták már neked elmagyarázni, de betonba ütköztek. Én sem fogok sokáig erőlködni.

A szöveg szerint a lakoma rendes menete az, hogy először a jó bort adják fel, aztán az alábbvalót. Ennek (valld meg ezt vagy bizonyítsd az ellenkezőjét!) az a természetes magyarázata, hogy amikor az ember már részeg, kevésbé érzékeli a minőségi különbséget a borok között, és valamivel rosszabbal is beéri. Te meg azt állítod, hogy a lakoma rendes menete az volt, hogy először adják fel a mustot, s miután már elég mustot ittak, jöhet a rosszabb "oinosz."

Ha ez utóbbin szabad bort értenem (Bacchiocchi engedelmével, aki "jó vinumnak" Plinius egy helye és mások nyomán azt nevezi, amelyből főzéssel vagy szűréssel csökkentették az alkohol mennyiségét, és saját szakállára a "legjobb vinumnak" a mustot!), akkor a te értelmezésed ide lyukadna ki: a lakomákon általában mustot ittak, míg tele nem lett a gyomruk, aztán sorban elmentek vécére, és ittak némi bort (bizonyára gyógykezelésül).

Ne próbáld Bacchiocchi nyomán magyarázni nekem, hogy voltak ilyen-olyan eljárások az ókorban, melyekkel a mustot hosszú időre tartósítani lehetett, illetve meg lehetett szabadítani a hasmenést keltő hatásától. Ha voltak is ilyenek, semmiképpen nem tételezhetjük fel, hogy általános elterjedtségnek örvendtek, hiszen még ma sem könnyű dolog az ilyesmi. Ráadásul ezzel ismét a puszta sovány lehetségesség bizonyítását kísérelnéd csak meg.

Aztán Jézus konkrét eljárására térve: te a násznagy szavait kénytelen vagy úgy értelmezni, hogy tényszerűen a "rosszabb oinoszt" adták fel először, és a "mustot" a végén. De hát mégis miért mondta ezt a násznagy a vőlegénynek a meglepetés hangján, ha a te értelmezésed alapján már korábban is tudnia kellett, hogy nem a "legjobb oinosz" volt eddig az asztalon? Talán bizony úgy értette, hogy eddig is must volt ott, de most még jobb must érkezett? Emlékezz, a násznagy nem Jézus csodatételéből indult ki, hanem a szokásokból, és fel kellett tételeznie, hogy amit előszöre kap, az a "jobb oinosz," azaz szerinted must. Úgy véled, hogy a násznagy egy olyan lakomát intézett és vezetett végig, ahol a résztvevők csakis ilyen vagy olyan mustot ittak? És hogy a vendégek ezt szó nélkül végigitták? Erre légy szíves igennel vagy nemmel (s az első esetben elfogadható indoklással) felelni.

További leküzdhetetlen nehézség adódik számodra abból, hogy a tények szerint nem volt már "oinoszuk." Hogy értsük ezt? Elfogyott a mustjuk, amit először kellett feladni? Sebaj, adhatott volna bort, ahogy szerinted a lakoma szokásos menete követelte. Hiszen azt mégsem feltételezhetjük a vőlegényről, hogy mustról gondoskodik, de borról nem! A Bibliában leírt helyzet egyszerűen meg sem valósulhatott volna, ha értelmezésed helyes volna. Erre is felelned kell. Illetve egy olyan lakomatípust kellene feltételezned, adatolnod és hitelesen leírnod, amelyben egyáltalán nincs bor, mint fentebb.

Végül már csak egyetlen szál maradt elvarratlan. Azzal próbálod az értelmezésed malmára terelni a vizet, és ellehetetleníteni a hagyományos értelmezést, hogy Jézus semmiképpen nem adhatott már részeg embereknek még több bort. De először is, az "oinoszuk" éppen elfogyott, tehát túlságosan részegek nem lehettek, még úgy sem, ha a hagyományos értelmezésből indulunk ki. Másodszor: a lakomákon igenis volt helye némi részegségnek, hiszen a bor a Teremtő áldása, rá általános tilalmat sosem mondott ki, és mértékletes élvezetét egyenesen ajánlotta is, illetve pozitív metaforaként használta. Igehelyeket is kénytelen vagyok írni, mert szemlátomást nem veszel róluk tudomást: Énekek 5,1; 7,9; Péld 31,6; Préd 10,16; Zsolt 78,65; 104,15; Zak 9,15; 10,7; Ésa 25,6; 5Móz 14,26.

Az általad unos-untalan citált "ne nézd a bort" és sok más hasonló hely sem vonatkozik az első (néhány) pohár bor elfogyasztására (egyéni alkattól függően). A mértékletesség szerintünk is szép keresztény erény, tehát itt sem találsz fogást rajtunk. És ne próbáld az úrvacsorai bor alkalmazóit és a te elméleted támadóit úgy feketíteni, mintha ők a részegeskedést általánosan pártolnák. A bor mértékkel és hálaadással fogyasztva még akkor is Isten jóváhagyását élvezi, ha neked mindenféle mondvacsinált kifogásaid és értetlenkedéseid támadnak abból kifolyólag, hogy nem tudsz vagy nem akarsz köztes eljárást ismerni a teljes bornemisszaság és a részegeskedés között.

Pálról és Timóteusról most nem is beszélek, ott nincs mit magyarázni.

Tafkó Birgut *** 2007.09.10 13:45:02 (1042)

Örülök neki, hogy legalább Te nem zárod ki annak a lehetőségét, hogy az oinos "olykor" nemcsak alkoholtartalmú italt jelenthet. Örülök, hogy elismered, jelölhet szeszmentes italt is. Ez is már valami. Problémád csak az, hogy "kevés" esetben jelöl alkoholmentes italt. És ebből azt az önkényes következtetést vonod le, hogy ebben az esetben sem jelölhet mást, csakis erjedt bort. Ám honnan tudod, hogy a kánai menyegző nem éppen ama "kevés" esetek egyike, amikor az oinos "olykor" erjedetlen bort jelent...?

"A mértékletesség szerintünk is szép keresztény erény, tehát itt sem találsz fogást rajtunk"

És Jézus szerint az a mértékletes borivás, ha alkoholtól megittasodott embereknek ad még "pár korsóval"...?

"És ne próbáld az úrvacsorai bor alkalmazóit és a te elméleted támadóit úgy feketíteni, mintha ők a részegeskedést általánosan pártolnák."

Azt pártolják, hiszen ők önkényesen úgy magyarázzák, hogy Jézus alkoholtól megittasodott embereknek adott még "pár korsó" alkoholt...

Nemo *** 2007.09.10 14:06:18 (1048)

Válaszolj érdemben, különben rajtad ragad, hogy felületes és hatásvadász vitázó vagy.

Azzal meg ne foglalkozz (diadalittasan "örülve"), hogy én megengedek valamit, amit mások nem. Nem hagyom, hogy ütőkártaként kijátssz mások ellen.

Én nem abból az (általad szerencsére tagadni nem mert) tényből vonom le az általad önkényesnek nevezett következtetésemet, hogy az "oinosz" elsöprő többségben bort jelent. Következtetésemet, miszerint a kánai menyegzőn ott volt a bor, sokkal több érvvel támasztottam alá.

Látom, figyelmeztetésem ellenére máris nekemszegezed a nagyágyút, azaz érvem helyébe egy másikat tojsz oda, és az kezded csépelni: "És Jézus szerint az a mértékletes borivás, ha alkoholtól megittasodott embereknek ad még "pár korsóval"...?" - Amazoknak éppen elfogyott a boruk, tehát nemigen lehettek még részegek. Igaz, ezt mondtam már, de valahogyan nem akarsz tudomást venni róla. Másrészt egy ilyen lakodalomban nagyon sokan is lehettek, s emellett nem olvassuk, hogy minden átváltoztatott bort ott frissiben meg is ittak volna. Itt tehát a te térfeleden pattog a labda, rajtad az ellenbizonyítás terhe. Már ha érted egyáltalán, mi az.

Válaszolj a kérdéseimre legalább ott, ahol kértem, különben leszerepelsz, ember.

Tafkó Birgut *** 2007.09.10 15:39:11 (1076)

"szerinted a nemalkohol tartalmú oinostól be lehet rúgni?"

Nem. De az a görög szó nemcsak megrészegedést jelenthet. Ezt még Némo is kénytelen elismerni (ld. Varga Zsigmond + Kapitánffy)...

Nemo *** 2007.09.10 15:48:42 (1087) "De az a görög szó nemcsak megrészegedést jelenthet. Ezt még Némo is kénytelen elismerni (ld. Varga Zsigmond + Kapitánffy)..."

No itt hagyom abba. Te betonfejűbb vagy, mint Rez fórumtárs. (Keress rá honlapom pellengér-részlegén). Nem hogy el nem ismertem, amit állítasz, hanem szótárakkal igazoltam az ellenkezőjét. Hiszen ahol az "oinosz" és a "methüszkó" együtt szerepel, ott az utóbbi nem jelentheti pusztán a belakmározást, hanem bizony csakis a megittasodást.

Választ pedig nem adtál, pedig többször is kértelek rá, noha sok időt nem igényelt volna. Mostanra eljátszottad minden lehetőségedet, kifogyott a hiteled nálam. Etikátlan, értetlen és igénytelen vitázó vagy. Ez pedig most végre a méltó minősítés volt, amit érdemelsz. Én pedig kifarolok innen.

--- Itt kezdődik a nickhamisításos vitaszál, jó pár hónappal később. ---

Vallásfórum.hu - A világ vallásai egy helyen
A "bor" szó a Bibliában

1. Cserfa - 2008-01-25 09:41:12

A "bor" szó több százszor fordul elő a Bibliában. Hordoz üzenetet? Vajon milyet...?

2. Nemo - 2008-01-25 09:45:27 - Válasz: 1. (Cserfa)

Szerintem egyértelműen frissít, élénkít, üdít. Egészséges. Egyenesen Isten áldása.

3. Cserfa - 2008-01-25 09:47:56 - Válasz: 2. (Nemo)

Bizony, jól mondod. S jól is teszik, kik fogyasztják. Jézus is itta, tanítványai szintén. Orvosilag is bizonyított jótékony hatása. Valóban Isten áldása.

4. jenocsaba - 2008-01-25 10:01:30 - Válasz: 2. (Nemo)

Bekapcsolódva.----Mértékkel, mértékletességgel. A SZtSZ -"bor"-ával való mértékletesség még fontosabb, felfúvalkodás okán.! /; nagyon leegyszerűsítve itt;/ Krisztust követők számára. De én nem tanító vagyok, az én tálentumom más, van aki jobban elmondja. A "gőg" okán beszéltem, a tapasztalat-ból.!

5. Cserfa - 2008-01-25 10:27:17 - Válasz: 4. (jenocsaba)

A Szent Szellem "borából" nem mértékkel kell kortyolgatni, hanem bátran megittasodni tőle, utána még "inni" rá - mint a kánai menyegzőben. ;)

8. kisherceg - 2008-01-25 13:49:12 - Válasz: 5. (Cserfa)

+ ne részegedjetek OINOS-tól.................

11. monika - 2008-01-25 21:10:50 - Válasz: 1. (Cserfa)

Jézus első csodatétele az volt, amikor egy mennyegzőn a vizet borrá változtatta.

A Bibliában le van írva, hogy:
"Ne igyél többé vizet, hanem élj egy kevés borral a gyomrodra és gyakori betegeskedésedre való tekintettel." (1 Timóteusz 5:23)

Ez persze nem arra utasít, hogy a testünk napi 2,5-3 liter vízszükségletét váltsuk fel 3 liter borra, de nagyon jó, ha néha fogyasztunk egy kevés jó minőségű bort.

Egy a lényeg, hogy ne váljunk függővé tőle, ne szokjunk hozzá annyira, hogy ha esetleg egy napot kihagyunk nélküle, akkor már elvonási tüneteink legyenek.

"És bort, mely megvidámítja a halandó ember szívét,....." (Zsoltárok)

"Ne nézd a bort, mint vöröslik, mint gyöngyözik a pohárban, könnyen csúszik az. Végül megmar, mint a kígyó, mérget ereszt, mint a vipera. Szemeid különös dolgokat fognak látni, és szíved romlott dolgokat beszél. És bizony olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, sőt, mint aki az árbóckosárban fekszik." (Példabeszédek 23: 31-34)

"A kisegítőszolgák hasonlóképpen legyenek komolyak, nem kettős nyelvűek, ne adják magukat sok bornak, és ne legyenek tisztességtelen nyereséget hajhászók se." (1 Timóteusz)

"Bortól se részegedjetek le, amelyben kicsapongás van, hanem állandóan teljetek be szellemmel." (Efézus 5:18)

12. nutmeg - 2008-01-26 13:23:39 - Válasz: 2. (Nemo)

"Szerintem egyértelműen frissít, élénkít, üdít. Egészséges. Egyenesen Isten áldása."

Szerinted. A Biblia szerint meg könnyen alácsúszik, mint a kígyó, megmar, mint a mérges kígyó, megcsíp. Isten Szava alapján nem tűnik túl egészségesnek vagy áldásosnak...

"Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik, Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp."

24. Cserfa - 2008-01-28 09:42:54 - Válasz: 13. (charon)

Jézus ittas embereknek adott még bort. Már ha a Biblia igaz. Maga is borivó hírében állt, tanítványai is. Bizony ivott bort. nem tartóztatta meg magát tőle. Jó dolog bort inni. Prédikátor szerint Istennek tetsző.

26. Nemo - 2008-01-28 11:07:59

A bor megvidámít (Hetedik napon, mikor megvídámult a király szíve a bortól, mondá Méhumánnak, Biztának, Hárbonának, Bigtának és Abagtának, Zetárnak és Karkásnak, a hét udvarmesternek, a kik szolgálának Ahasvérus király előtt stb.), s ez tetszik az Úrnak; ezt a vidámságot dícséri a zsoltáros.

29. Cserfa - 2008-01-28 12:08:27

Még ittas embernek is lehet adni bort. Jézus is ittas embereknek adott még bort. Már ha igaz a Biblia a kánai menyegző tekintetében. Példabeszédek könyve szerint lelki fájdalmak tompítására kifejezetten ajánlott a szeszes ital fogyasztása, hiszen gyógyít: Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.

30. jenocsaba - 2008-01-28 12:37:32 - Válasz: 29. (Cserfa)

A MÉRTÉKLETESSÉG.!

Ennek a szónak a jelentése--nekem; AZONOSULÁS a SZtSZ-mel.! AKI elvezet az igazságra> HA> valóban befogadtam, ujjá születtem "TŐLE".! S "EZ" NEM lehet a mértéktelenség és más megkérdőjelezhető dolgok forrása. Tudom-nem tudom,biztos és mert a szomszéd is így tett....stb.!

A kérdésre a válasz; TELJESEDJETEK BE SZtSZ-mel, az-az korunk, hitünk, elhívásunk szegletkövei. Jézus nevében, az EGYSÉG, a valóságos, átkaroló igaz, tiszta ÉBREDÉS.! A Golgotai kereszt avagy csak az árnyéka.!

31. ChonGhe - 2008-01-28 12:59:11 - Válasz: 29. (Cserfa)

Nos, én abból a kijelentésből, hogy:

Jn 2,10 És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.

Arra következtetek, hogy annyira még nem voltak részegek, hogy ne tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz bor között - vagy legalábbis a násznagy nem volt még ilyen állapotban. Az előbbi idézeteim szerintem akkor is a részegség ellen vannak, ha Krisztus egy adott alkalommal az örömünnep miatt bort adott a vigadó násznépnek. Egy örömteli esküvő - ami sokszor a Menny előképe - teljesen más, mint amikor valaki mindig a kocsmából megy haza félig öntudatlanul és veri a feleségét vagy éppen egész nap csak kifelé néz a fejéből. Ebben mi az öröm neki és főleg másoknak?

37. plamen - 2008-02-19 13:18:28 - Válasz: 29. (Cserfa)

Ja és "lerészegített felnőttet, gyereket, terhes anyákat " :DDDD

38. kisherceg - 2008-02-19 13:20:11 - Válasz: 37. (plamen)

szijja tafkó :DDD

39. plamen - 2008-02-19 13:21:52 - Válasz: 38. (kisherceg)

:-DDDD Csak megidéztem! Tod akit megidéznek hamarosan megjelenick :))))

40. kisherceg - 2008-02-19 13:28:25 - Válasz: 39. (plamen)

a büfében most monta, hogy Ő nem ez a Csefa :DDD

és Ő nem ír ide úgyhogy téves infót adtam neked , szorri :D

41. Cserfalusi - 2008-02-19 13:34:44

Kedves Emberek!

Itt közlöm, hogy az Index fórumán, és eddig bárhol, ahol fórumkodtam, Cserfa nickkel fórumoztam.

E topicon regisztrált valaki Cserfa nickkel, és úgy tűnik, megtévesztett sokakat.

E-mail címem Cserfáé (az Indexen is meg lehet tekinteni), azaz e-mail címem: cserfa_@freemail.hu

Benne vagyok a telefonkönyvben, fenn vagyok az iwiwen.

Aki Cserfa nickkel itt ír, szerintem csaló, mert tud rólam, ismer több fórumtársat, és megtéveszti őket.

Cserfalusi László, aki mindenhol Cserfa vagy CSerfa

42. Cserfalusi - 2008-02-19 13:35:20 - Válasz: 41. (Cserfalusi)

Itt valaki nagyon aljas szerintem

43. kisherceg - 2008-02-19 13:38:19 - Válasz: 42. (Cserfalusi)

Csak nem a tafkó szórakozik a nevedben ?

44. Cserfalusi - 2008-02-19 13:41:53 - Válasz: 43. (kisherceg)

Nem tóm, de simán kinézem belőle.

Eddig is hamis vót, hol nőként, hol férfiként emilezett, saját személyét soha fen nem fedte, és ha valamit szólt, tökmindegy vót nekijje, hogy igaz, vagy nem igaz.

Nem kívánok e fórumon nyomulni, az Index is sok nekem.

45. Cserfalusi - 2008-02-19 13:45:51 - Válasz: 41. (Cserfalusi)

Itt valaki nagyon aljas szerintem

46. kisherceg - 2008-02-19 13:48:42 - Válasz: 44. (Cserfalusi)

De aki nyitotta az tutira benne kellet, hogy legyen ebbe a topicban:

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9164635&la=76183079

47. Cserfalusi - 2008-02-19 13:55:51 - Válasz: 46. (kisherceg)

Szóval vagy Tafkó volt, vagy SrenicállonmókusMirábilis, vagy efféle.

48. Cserfalusi - 2008-02-19 14:00:04 - Válasz: 47. (Cserfalusi)

Most ciki Tafkónak.

Én tudom bizonyítani, nem én vagyok az itteni Cserfa. De Tafkó ugyan hogy bizonyítja, hogy nem ő az itteni Cserfa? Ciki neki.

49. kisherceg - 2008-02-19 14:00:35 - Válasz: 47. (Cserfalusi)

de mire yó ez ?

szvsz várjuk + mit mond a topicnyitó erről.

50. Cserfalusi - 2008-02-19 14:03:17 - Válasz: 47. (Cserfalusi)

Most ciki Tafkónak.

Én tudom bizonyítani, nem én vagyok az itteni Cserfa. De Tafkó ugyan hogy bizonyítja, hogy nem ő az itteni Cserfa? Ciki neki.

51. Cserfalusi - 2008-02-19 14:25:50 - Válasz: 49. (kisherceg)

Majd meglátjuk...

52. Cserfalusi - 2008-02-19 14:30:31 - Válasz: 39. (plamen)

Lehet, hogy már itt is van...

53. Cserfalusi - 2008-02-19 14:33:57 - Válasz: 43. (kisherceg)

Az én nevemben? Hiszen én vagyok Cserfa...

54. Cserfalusi - 2008-02-19 14:41:44 - Válasz: 37. (plamen)

Már ha igaz a Biblia...

55. Cserfalusi - 2008-02-19 14:45:10 - Válasz: 49. (kisherceg)

Gumicsizmám talpa hétmértföldes, ezt jól tudod...;)

57. (kisherceg)

Mert Cserfa nem o l y a n..., amilyennek beugrasztottátok magatokat a netes tévelygéseitekkel. Olvassátok el, szépen, lassan, elmélkedve sorait... , amik nkább Cserfalusi becsületére válnának, mint szégyenére... de akinek meg van becsülete mások előtt, az miért is folyamodna becstelenségre?

Itt elegendő az emberi logika, csekélyke léleklátással.

60. Cserfa - 2008-02-28 07:25:13 - Válasz: 8. (kisherceg)

Nem gondolom, hogy színjózanok voltak, kik ittasan ráittak a kánai menyegzőn. Nincs írás róla, hogy Jézus ezért megfedte volna őket. Bort adott ittasaknak, Jézust is borivóként ismerték, tanítványairól nem is szólva.

61. ChonGhe - 2008-02-28 08:38:39 - Válasz: 60. (Cserfa)

Üdv!

Korábban írtam:

A bor tényleg pozitívumként jelenik meg a Bibliában, de ne felejtsül el, hogy a részegség már nem:

- 1Kor 6,10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

- Gal 5,21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

- Ef 5,18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,

Tehát míg Krisztus is a bort választotta az Ő vérének és üdvösségének hordozójává az Utolsó Vacsorán, annak mértéktelen fogyasztásával az ember még az üdvösségét is kockára teheti!

Ugyanakkor más az, ha valaki egy mennyegzőn ünnepel örömmel, meg az ha hullarészegen veri otthon az asszonyt. Nem?

62. nemethf - 2008-03-13 17:26:46

Ez az első és jó ideig az utolsó hozzászólásom itt. Jelzem, hogy az itt Nemo néven írogató illető nem azonos azzal, aki az Index fórumára írogat Nemo néven, vagyis velem. Az Index fórumán a bemutatkozómban megadott elérhetőségim élnek, ott el lehet engem érni.

Németh Ferenc

Index - Vallás-filozófia fórum
Ritka, kapós, vallási témájú könyvek

207i *** 2008.03.04 19:23:05 (297)

A W. Heyns-féle Református Dogmatika 1925-ben jött ki (ismereteim szerint először és utoljára) magyarul. Nincs meg valakinek? Előre is köszönöm!

Nemo *** 2008.03.04 19:29:26 (298)

Nekem megvan, tervezem is a digitalizálását. Előrevegyem a sorban?

Előzmény: 207i (297)

Kováts Gábor János *** 2008.03.05 09:22:26 (299)

Kedves Nemo!

Egy beszélgetés sokszor másoknak is szól, sokféle következtetés levonható belőle.

Senki sincs ebben a kis hazában, aki végigjár számtalan könyvtárat, érdeklődik a kiadóknál kérdéses esetben, egy emberen kívül … Szerintem a sorban éppen ezért érdemes előrevenni Jószéf ben Matihjáhu hakohen műveit.

Előzmény: Nemo (298)

Nemo *** 2008.03.05 15:14:34 (300)

Kedves Kováts Gábor János!

Nekem nincsenek meg ezek a könyvek magyarul, régi kiadásban; az új fordításokat meg nem merem fölvinni a hálóra, mert rámugranak a fordító örökösei a szerzői jog miatt. Angolul mindazonáltal a teljes Josephus elérhető.

A többi célzásodat nem értem.

Előzmény: Kováts Gábor János (299)

Kováts Gábor János *** 2008.03.05 16:30:26 (301)

Elnézést, akkor valaki máshol a bőrödbe bújt. Lehet T.B. volt.

Előzmény: Nemo (300)

Nemo *** 2008.03.05 23:05:54 (302)

Az ilyen utánzók hamar lelepleződnek, már csak a stílusbeli eltérés és az írási szokások alapján is. Ráadásul ha az illető olyankor írt, amikor én éppen a munkahelyemen voltam, akkor bizonyítható a dolog: ott ugyanis nincs internet. Elárulnád (akár magánban is), hogy milyen fórumon történt a dolog? - Nem fontos: ha nem akarod, nem veszítek semmit.

Előzmény: Kováts Gábor János (301)

Nemo *** 2008.03.15 13:30:09 (306)

Ó, megtaláltam már őkelmét a Vallásfórum.hu-n. Most arra várok (nem egyedül), hogy itt színt valljon: ő írt-e Cserfa, Cserfalusi és Nemo nicken odaát.

Előzmény: Nemo (302)

Kérdések a Hit Gyülekezetéről

villámló *** 2008.03.13 12:01:10 (50780)

adventista szektás ! :DDD

Vajjámá színt !

TE szórakosztá a Cserfával a vallásfórumon ?

Előzmény: Tafkó Birgut (50779)

CSerfa *** 2008.03.13 12:28:56 (50787)

Erre csakugyan választ kéne adnia Tafkónak.

De adott is, hiszen én is megkérdeztem tőle, neki tulajdonítottam, és nem tagadta.

Bizony, az itteni Tafkó Birgut nyitotta ott azt a topicot Cserfa nickkel, engem hamisított, és később Cserfalusi nickkel is írt oda.

Legalább annyi becsület van benne, hogy nem tagadja, így van ez.

Előzmény: villámló (50780)

villámló *** 2008.03.13 17:32:59 (50808)

és TE éltél vissza a vallásfórumon a Csefa nevével ?

Előzmény: Tafkó Birgut (50794)

godyaver *** 2008.03.13 17:42:06 (50814)

Rosszabb, mint sunyi.

Tafkó Birgut Cserfa nickkel nyitott egy topicot, Cserfa nickkel írt oda, így akart engem lejáratni. Mikor Cserfalusi nickkel tiltakoztam, Cserfalusi nickkel is írt, godolom, vagy feltörte azt a fórumot (vallasforum.hu), vagy egyenesen adminja annak. Nem sunyiság ez, sokkal rosszabb.

De legalább van Tafkóban annyi tisztesség, hogy beismeri, hamisította nickemet és nevemet is, így akarván rossz híremet kelteni. Beismerte, hiszen a hallgatása beleegyezés, bővel lett alkalma tiltakozni, de inkább elhallgatott (ez bűnösök tipikus viselkedése a Bibliában is).

Előzmény: elterito (50811)

elterito *** 2008.03.13 17:46:23 (50817)

Hát ez az elhallgatás nem valami húdenagy karakán beismerés. Így még én is tudok beismerni, sőt el is tudok pirulni közben. Ilyet még a dedósgyerek is tud, sőt a kutya-macska-csimpánz is.

Előzmény: godyaver (50814)

CSerfa *** 2008.03.13 17:51:38 (50818)

Tafkó Birgut viszont nem viccelt.

Gondold csak meg, ha a te nickeddel, sőt, a neveddel próbálnak meg szemét dolgokat írni, a te szólásaid elemeiből egész mást összerakva, mint amiket te mondasz. És persze máshol, amiről nem is tudsz. És így keltik rossz híredet.

Gondold csak meg, hogy így kezdik ki becsületedet, hitedet, tanúságodat!

Ha ezen elgondolkodsz, milyen iszonyú szemétség, és milyen hite lehet az ilyen embernek, akkor nem csak egyszerűen sunyinak tartod Tafkó Birgutot. Ez bizony hamis tanúság a javából, de még annál is rosszabb, hiszen másokakt is akar téveszteni.

Gondold csak meg, hogy kelti a rossz híredet, mocskolja nickedet, és nem tudsz védekezni rendes neveden sem, mert egyszerűen azt is ellopja, és a nevedben szól istentelenül?

Előttem Tafkó Birgut leszerepelt. Gondolom, Isten adta őt erre, hogy mindenki tudja, ki is ő, ill. ki nem. Neki aztán semmi alapja hívőnek, istenfélőnek mondani magát, az egyszer biztos.

Előzmény: elterito (50816)

CSerfa *** 2008.03.13 17:54:08 (50819)

Többre nem képes. De mondom, bibliai viselkedés ez, a vétkesek olykor csak ennyire képesek. Mondjuk ez nem megvallás, azt nem is mondtam. Ahogy azt sem, hogy beismerése mentené, vagy, hogy bánná a dolgot.

Csak annyit mondtam, beismerte a vétkesek módján, akik persze vétkesek maradnak, csak kivárják, míg elmúlik a nehezebb időszak. Addig lapítanak, hallgatnak, ill. másokban vétkezgetnek. Tipikus viselkedés ez, de nem mentség, csak jellemzés.

Előzmény: elterito (50817)

villámló *** 2008.03.13 17:56:08 (50820)

még ne ítéljünk me CSAK vád van és:

Péld 18,17 Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.

Előzmény: elterito (50811)

Nemo *** 2008.03.13 17:57:36 (50821)

Nemo nicken is szórakozik odaát ez az alak.

A jellemtelenség vagy a begőzölés fokozatait jól példázza az egyre mélyebbre szédülő tébolygása: először a számba adott gondolatokkal, majd a számba adott szavakkal, majd levélben álnéven piszkálgatva, végül más fórumokon az itteni nickem alatt írogatva. Sebaj, az Isten látja ezt is, ahogyan őkelme más cselekedeteit is.

Odaátt nemethf néven elhatároltam magam tőle, és ide is kiírom: Én, Németh Ferenc (szül. 1973. XII. 24., a. n. Havasi Ilona) itt az Index fórumán Nemo, ott a Vallásfórumon nemethf vagyok. Egyik helyen sem volt soha egyetlen más nickem.

Előzmény: godyaver (50814)

villámló *** 2008.03.13 17:58:01 (50822)

nem bizonyított még !!!

beisMERŐ vallomás kéne és szvsz ejthenénk az egészet 3bocsátással és felelytéssel.....

DE

Előzmény: elterito (50813)

Tafkó Birgut *** 2008.03.14 11:16:16 (50849)

Megbocsátani? Miért? Bűnt követtem el...?

Előzmény: villámló (50822)

CSerfa *** 2008.03.14 12:13:40 (50852)

Igen, Tafkó, te bűnt követtél el. Súlyos bűnt, mit nem vallasz meg, vagy nem is tagadod. Csak addig jutottunk, hogy beleegyeztél csöndben, lapítva, valóban te írtál a nickemmel és a nevemben is hamisan, hazugul, hogy engem, nevemet lejárasd.

Előzmény: Tafkó Birgut (50849)

Nemo *** 2008.03.14 15:07:40 (50861)

1. Valaki a Vallasforum.hu oldalon Cserfa néven írt be olyan gondolatokat, amelyek nem az itteni Cserfához köthetők, hanem őt lejáratják. Kend volt az? (igen/nem)

2. Ugyanígy írt valaki odaát Nemo nicken is, szintén olyasmit, amit én nem mondanék. Kend volt az? (igen/nem)

Az igent nem várom el kendtől (nickazonosságot felfedni nem kötelező erkölcsileg sem), de ha nem mer Isten és ember színe előtt két nemet felelni a fenti két kérdésre a következő e topikbeli beírása után számított 24 órán belül, azt úgy fogom értelmezni Isten és ember előtt, hogy kend volt a nickhamisító és -lejárató alak odaát.

Előzmény: Tafkó Birgut (50849)

A bor, vagy az oinos szót fordítják bornak

villámló *** 2008.03.13 18:40:43 (8288)

TE éltél vissza a Cserfa nevével ?

adventista szektás ?

Előzmény: Tafkó Birgut (8287)

Paleokrites *** 2008.03.14 07:44:54 (8289)

Érdekes ez a nickkel való visszaélés!

Nem egy esetben Paleokrites neve alatt megjelent írás itt a fórumon és amikor reklamáltam, hogy ezekezt nem én írtam, akkor érdekes módon törőlték...., de ki volt aki használta a nevemet?

Előzmény: villámló (8288)

villámló *** 2008.03.14 16:21:01 (8290)

nekem 1x az FSZApecsétje nickemet rabolta el a ballaiattilaszilárd ( skiZOO, elmebeteg ember, valahogyan )

Előzmény: Paleokrites (8289)

CSerfa *** 2008.03.14 18:38:06 (8291)

Nemo 2008.03.14 15:07:40 (50861) 1. Valaki a Vallasforum.hu oldalon Cserfa néven írt be olyan gondolatokat, amelyek nem az itteni Cserfához köthetők, hanem őt lejáratják. Kend volt az? (igen/nem)

2. Ugyanígy írt valaki odaát Nemo nicken is, szintén olyasmit, amit én nem mondanék. Kend volt az? (igen/nem)

Az igent nem várom el kendtől (nickazonosságot felfedni nem kötelező erkölcsileg sem), de ha nem mer Isten és ember színe előtt két nemet felelni a fenti két kérdésre a következő e topikbeli beírása után számított 24 órán belül, azt úgy fogom értelmezni Isten és ember előtt, hogy kend volt a nickhamisító és -lejárató alak odaát.

Előzmény: Tafkó Birgut (50849)

CSerfa 2008.03.14 18:19:42 (50870)

Kiegészítem:

Állítom, Tafkó Birgut nem csak Cserfa nickkel írt a vallasforum.hu oldalon, hanem Cserfalusi nickkel is, azaz rendes nevemet lopta el, és így lépett fel.

Ha tévednék állításomban, Tafkó Birgut meghagyna tévedésemben, ami megengedhetetlen ha istenfélő, akkor ugyanis tartozna a tévedést és ennek veszélyeit elhárítani.

Tehát Tafkó Birgut mindenféleképpen bűnös e dologban, vagy, mert megtette, hogy nevemet ellopta, és hamisan használta, és más embereket nickjeik hamis használatával le akart járatni, emellett nem vallotta (még) be, vagy csak abban, hogy nem felel arra, amire felelni kötelessége, ha ugyan köteles valami tisztességre egyáltalán.

Tafkó mindenképp bajban van. Ha nem ő tette, vagy ő tette ugyan, de tagadja, én felhagynék azzal az állításommal, hogy Tafkó Birgut nem csak Cserfa nickkel írt a vallasforum.hu oldalon, hanem Cserfalusi nickkel is, így akarta rossz híremet kelteni, így akart lejáratni mások előtt. És úgy kezdte nickemmel megtéveszteni az embereket, hogy nem is tudtam róla (azaz nem valami gyerekes tréfa volt, hanem sötét gonoszság).

CSerfa *** 2008.03.14 18:51:48 (8292)

Mostani szólásom előzményéhez (8291-hez):

Ezt én rendre be fogom másolni, vagy ehhez hasonlót egészen addig, amíg Tafkó Birgut nem felel rá, de ír erre a fórumra. Ha felhagy valamelyik topiccal, vagy az e fórumon való írással, akkor ezt az elékét fogom ápolni. Az biztos, bármilyen módon megszűnik, az utolsó szólás ez, vagy ehhez hasonló lesz róla.

Ha más nicken lép fel, és rájövök, stílusából, adventista dolgaiból, akkor a más nickjére is ezt fogom sütni.

Előzmény: CSerfa (8291)

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 08:46:18 (8293)

"Megerősítést nyert, Jézus bort ivott tanítványaival együtt, erről ismert is volt."

Ezt eddig nem sikerált bizonyítani...

"Bort csinált a vízből, hogy a már addig is ittasodott emberek fogyaszthassák a lakodalmon."

Értem. Tehát részegített. Totálisan...

"Bort ivott Timóteus, amit Pál javasolt neki."

Oinos volt az...

Előzmény: (242)

elterito *** 2008.03.17 10:28:14 (8294)

Tafkó, te csaltál? Magánban is megírhatod, azt is hogy miért igen vagy nem. Természetesen az ignorálásod továbbra is él a részemről, ebben csak segíteni akarok.

Előzmény: Tafkó Birgut (8293)

elterito *** 2008.03.17 10:30:18 (8295)

Akkor ne feledd, hogy a jehova tanúi topikra is írt. Meg még persze az evós topikon várható a felbukkanása.

Előzmény: CSerfa (8292)

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 10:32:26 (8296)

?

Előzmény: elterito (8294)

elterito *** 2008.03.17 10:47:21 (8297)

Nem kérdőjelet kértem, hanem választ arra a kérdésre, hogy nickhamisítási ügyben téged terhel-e a felelőség. Ha igen, akkor azt a szót írd le, hogy igen, ha nem akkor azt hogy nem. Napnál világosabb, hogy ha nem mersz semmit írni, akkor igen.

Előzmény: Tafkó Birgut (8296)

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 10:52:21 (8298)

Van, kiben még annyi bátorság sincsen, hogy leírja: tavaly arkangyal, idén meg mán kérub. Na, de mi lesz jövőre? Van, ki szerint a bor egészséges, üdít, frissít, vidámít, Isten áldása, ám gyermektől, állapotos kismamától mégis elzárná. Vagy nem...? ;-)

Előzmény: elterito (8297)

elterito *** 2008.03.17 11:00:51 (8299)

Oké, szóval te követted el a nickhamisítást. Durva, erkölcstelen dolog, de az még gusztustalanabb, hogy nincs bátorságod még inkognitóban sem bevallani.

Előzmény: Tafkó Birgut (8298)

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 11:04:57 (8300)

Mi a durva, mi az erkölcstelen. Mit kell bevallanom...?

Előzmény: elterito (8299)

elterito *** 2008.03.17 11:06:41 (8301)

Nem kell bevalalnod olyat amit nem tettél. Azt kell elmondanod, hogy Cserfa nicknevét meghamisítottad-e vagy nem.

Előzmény: Tafkó Birgut (8300)

elterito *** 2008.03.17 11:07:21 (8302)

bevallanod lett volna amit írni akartam, de a bevalalnod is értelmes

Előzmény: elterito (8301)

Nemo *** 2008.03.17 16:10:00 (8303)

Van egy ötletem: én elvállalom, hogy nem felelek az arkangyalos-kérubos kérdésre (minden következményével együtt), ha az illető elvállalja, hogy nem felel a nickhamisításos szemrehányásra (minden következményével együtt).

Ez a topik is be van oltva, az illetőnek egyre kevesebb tere lesz ugrálni. Én is tudom már, milyen szövegekkel veszem fel őkelmét a Pellengérre. Csak tudnám, hogy is kell a Vallásfórumon valakinek a hozzászólásait gépileg kikeresni!

Előzmény: elterito (8297)

Lezu Hans *** 2008.03.17 16:29:15 (8305)

0001

Nemo 2008.03.14 15:07:40 (50861) 1. Valaki a Vallasforum.hu oldalon Cserfa néven írt be olyan gondolatokat, amelyek nem az itteni Cserfához köthetők, hanem őt lejáratják. Kend volt az? (igen/nem)

2. Ugyanígy írt valaki odaát Nemo nicken is, szintén olyasmit, amit én nem mondanék. Kend volt az? (igen/nem)

Az igent nem várom el kendtől (nickazonosságot felfedni nem kötelező erkölcsileg sem), de ha nem mer Isten és ember színe előtt két nemet felelni a fenti két kérdésre a következő e topikbeli beírása után számított 24 órán belül, azt úgy fogom értelmezni Isten és ember előtt, hogy kend volt a nickhamisító és -lejárató alak odaát.

Előzmény: Tafkó Birgut (50849)

CSerfa 2008.03.14 18:19:42 (50870)

Kiegészítem:

Állítom, Tafkó Birgut nem csak Cserfa nickkel írt a vallasforum.hu oldalon, hanem Cserfalusi nickkel is, azaz rendes nevemet lopta el, és így lépett fel.

Ha tévednék állításomban, Tafkó Birgut meghagyna tévedésemben, ami megengedhetetlen ha istenfélő, akkor ugyanis tartozna a tévedést és ennek veszélyeit elhárítani.

Tehát Tafkó Birgut mindenféleképpen bűnös e dologban, vagy, mert megtette, hogy nevemet ellopta, és hamisan használta, és más embereket nickjeik hamis használatával le akart járatni, emellett nem vallotta (még) be, vagy csak abban, hogy nem felel arra, amire felelni kötelessége, ha ugyan köteles valami tisztességre egyáltalán.

Tafkó mindenképp bajban van. Ha nem ő tette, vagy ő tette ugyan, de tagadja, én felhagynék azzal az állításommal, hogy Tafkó Birgut nem csak Cserfa nickkel írt a vallasforum.hu oldalon, hanem Cserfalusi nickkel is, így akarta rossz híremet kelteni, így akart lejáratni mások előtt. És úgy kezdte nickemmel megtéveszteni az embereket, hogy nem is tudtam róla (azaz nem valami gyerekes tréfa volt, hanem sötét gonoszság).

Lezu Hans *** 2008.03.17 16:34:04 (8306)

Nem feledjük. Tafkó koma jellemzése készen van, így kell ezt, hogy látsszék.

Előzmény: elterito (8295)

Nemo *** 2008.03.17 17:30:47 (8307)

[...]

(A válaszadási határidő: 2008.03.18 08:46:18.)

Előzmény: Tafkó Birgut (8304)

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 17:39:27 (8308)

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=77139694&t=9037171 ...

Nemo *** 2008.03.17 17:56:41 (8309)

Ezek éppenséggel különféle felekezetű emberek magánvéleményei, melyeket kendtek átvettek és úgy lobogtatnak, mintha e felekezetek is hajlanának kendtek felé.

A nickhamisításos kérdésre a határidőt látta kend.

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 18:03:58 (8310)

Robert P. Teachout (az Ószövetség professzora, Baptista Teológiai Szeminárium, Detroit), művének címe: A bor - A bibliai parancs: teljes tartózkodás...

Tafkó Birgut *** 2008.03.17 18:12:44 (8311)

Tehát láthatjuk, hogy különböző teológiai háttérből jövő emberek egyetértenek abban - és ez nem jelenti, hogy másban is egyetértenének -, hogy a Biblia a totális absztinenciát hirdeti. Tehát ezt a kérdést nem lehet egy egyszerű szektázással letudni, bár egyesek nyilván így próbálják elintézni a dolgot - érvek hiányában...

Nedumájj Pontijenkó *** 2008.03.17 18:16:35 (8312)

Ne dumájj itt összevissza, Tafkó, mondd meg egyenesen, te léptál fel hamisan Cserfalusi nickkel a vallásfórumon? És tehasználtad hamisan a Nemo és a Cserfa nickeket ott, hogy rossz hírünket keltsed? Adj csak választ ezekre, ne mellédumájj!

Előzmény: Tafkó Birgut (8311)

Nemo *** 2008.03.17 18:37:28 (8313)

Nem tud felelni, mert az igen ellen felekezeti hiúsága bujtogatja, a nem ellen az ítélő Istentől való maradék félelme. Ezért hallgat, mint a csuka, és ismét előhozza a régi elszigetelt példáit, melyekkel szemben százannyit tudnék hozni, ha volna hozzá egy csepp kedvem.

Szerencsére nem is kell felelnie, mert egy ilyen becsületbeli kérdésben a válasz hiánya is választ jelent. Érik a szégyenbélyeg a homlokára ennek az alaknak.

Előzmény: Nedumájj Pontijenkó (8312)

A keresztények és a tized.

udvari *** 2008.02.28 12:10:17 (1495)

Te tényleg kecske vagy !

Inkább írd meg, hogy miféle szektába szakadtál bele és mi a becsületes Neved !

Többet nem kérdem, már így is minősít a kecskeséged !!!

Máté evangéliu 25:33 És a juhokat jobb keze felôl, a kecskéket pedig balkeze felôl állítja. [...]

Máté evangéliu 25:41-46 Akkor Szól majd az ô balkeze felôl állókhoz is: Távozzatok tôlem, ti átkozottak, [...]

Ámen !

Előzmény: Leslie07 (1483)

Leslie07 *** 2008.03.18 07:20:25 (1504)

Udvari,azt kérded,hogy mi a becsületes nevem.

Miért te már bemutatkoztál?

Másoktól elvárod,hogy saját néven írjanak.

Előzmény: udvari (1495)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 07:25:29 (1505)

Bemutatkozott, igen.

http://forum.index.hu/User/UserDescription?u=66183

És most?

Előzmény: Leslie07 (1504)

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 07:26:17 (1506)

Szia kutyukám...

:-)

Előzmény: Morzsakutyám (1505)

Leslie07 *** 2008.03.18 07:27:18 (1508)

De nem nekem.

Előzmény: Morzsakutyám (1505)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 07:28:25 (1509)

De, mindenkinek. Az adatlapján, amire bárki rákattinthat.

Előzmény: Leslie07 (1508)

Leslie07 *** 2008.03.18 07:32:49 (1510)

Az Email címét azért tikosította,tehát a név sem biztos,hogy eredeti.

Előzmény: Morzsakutyám (1509)

Leslie07 *** 2008.03.18 07:37:25 (1511)

Például Cserfa testvéred is bemutatkozott a sját nevén,mégis több álnéven ír a különböző fórumokon trágárságokat,aztáan meg a Tafkóra akarja rákenni.

Mi a nagyobb bűn,ha különböző neveken ír valaki,hogy leplezze,hogy azt nem más mint Cserfalvi László irta,vagy az,ha más is ugyanezt teszi?

Én nem változtattam meg a nevemet,első perctől a saját nevemen írok.,

Előzmény: Morzsakutyám (1509)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 07:38:03 (1512)

Légy nyugodt, tényleg így hívják. Amúgy egy bárki által regisztrálható email-cím sem volna garancia egy név valódiságára :), szóval ez csak műkifogás részedről. Különben hadd kérdezzem meg: te magadból indulsz ki, mikor alapból rosszat feltételezel másról (pl. azt, hogy hazudik a bemutatkozásában)?

Előzmény: Leslie07 (1510)

Leslie07 *** 2008.03.18 07:46:14 (1513)

Bocs,nem tudtam,hogy te személyesen is ismered az Udvarit.

Egy gyülekezetbe jártok.

A Cserfalusi is oda jár,azokután is,hogy Jézust részegítőnek nevezte?

Előzmény: Morzsakutyám (1512)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 07:49:59 (1514)

Te konkrétan TUDOD, hogy Cserfa és Nemo írtak a másik fórumra a saját nevükben, és csak rá akarják cegggény tafkóra KENNI, mintha ő tette volna? Azt HAZUDJÁK, hogy nem ők voltak, miközben de?!

Hát EZZEL jobban bemutatkoztál, mintha egy akármilyen nevet megadtál volna :)

Bűn-e valaki más szájába szavakat adni?

Isten bűnnek tekinti-e, ha valaki az Ő Nevében szól jogosulatlanul, olyat, amit Ő NEM mondott?

(amúgy Cserfa minden nickjén gondoskodott arról, hogy nyilvánvaló legyen: az a nick is az övé. Sose tett úgy, mintha nem az övé lenne. Csak te magadon kívül nem figyelsz másra, úgy tűnik)

Előzmény: Leslie07 (1511)

Leslie07 *** 2008.03.18 07:51:51 (1515)

Tafkó,te írtál a Cserfa nevében?

Előzmény: Tafkó Birgut (1506)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 07:52:37 (1516)

TAFKÓ nevezte Jézust részegítőnek. Látod már, miért baj, ha valaki más nevében csinál úgy, mintha az a más írta/mondta volna, amit pedig nem?

Amúgy Udvarit ismerem ugyan, de nem járunk egy gyülekezetbe, lévén ő az ország egész más szegletében él, mint én.

Előzmény: Leslie07 (1513)

Leslie07 *** 2008.03.18 08:01:17 (1517)

Morzsakuttyám én nem azt írtam amit te nekem tulajdonítasz.

Tehát te hozzátettél ahhoz,amit én írtam. Ezért a mások szájába adni szöveget,előbb magadra alkalmazd.

Cserfalusi eddig semmivel nem bizonyította,hogy Tafkó írt a cserfalvi néven, mégis több topikon szapuljátok Tafkót.

Előbb be kell bizonyítani és nem vádaskodni.

Amíg pedig nincs bizonyíték azt kel elfogadni,hogy Cserfalusi írt a Cserfa néven trágárságokat,csak később ezért szégyelni kezdte magát,ezért Tafkóra akarja kenni.

Különben tafkó nem szokot szidalmakat írni,ezért inkább elképzelhető az,hogy azt a Cserfalusi írta Cserfa néven.Tőle ugyanis a szidalmak,már megszokott dolog.

Előzmény: Morzsakutyám (1514)

Leslie07 *** 2008.03.18 08:05:59 (1518)

Tafkó,miért nem válaszolsz?

Te írtál Cserfa néven?

Előzmény: Leslie07 (1515)

Leslie07 *** 2008.03.18 08:08:42 (1519)

Különben én elítélem,ha valaki a más nevében ír.Azt is viszont,ha különböző neveken ír,mert ez is ugyan az. Ha visszaélt valaki a Cserfa nevével,az aljas dolog. De az is,ami ő tesz,hogy különböző neveken ír.

Előzmény: Morzsakutyám (1516)

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 08:50:08 (1520)

Én? Mikor...?

Előzmény: Morzsakutyám (1516)

elterito *** 2008.03.18 08:55:10 (1521)

Tafkó,te írtál a Cserfa nevében?

Előzmény: Tafkó Birgut (1520)

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 08:57:06 (1522)

"TAFKÓ nevezte Jézust részegítőnek."

Én? Mikor...?

Előzmény: Tafkó Birgut (1520)

elterito *** 2008.03.18 08:58:12 (1523)

Tafkó,te írtál a Cserfa nevében?

Előzmény: Tafkó Birgut (1522)

Leslie07 *** 2008.03.18 09:44:07 (1524)

Morzsakuttyám,te ezt bizonyítani is tudod,mert akkor a dolog egyértelmű lenne.?

Előzmény: Morzsakutyám (1516)

Leslie07 *** 2008.03.18 13:11:01 (1525)

Morzsakutyám,én téged igazságszerető embernek ismertelek meg.

Hol a bizonyíték,hogí Tafkó visszaélt a Cserfa névvel?

Előzmény: Morzsakutyám (1516)

udvari *** 2008.03.18 13:41:05 (1527)

Az e-mailom nem titkos csak itt nem publikus !

Aki akarja az simán megkapja tőlem ! (Mert aki kér az kap ! )

Azé nem publikus, mert régebben, pont ilyen névtelenek, mint Te. rámküldtek egy rakás trójait és vírust meg spamet (értsd szemetet) ! Még szerencse, hogy informatikus vagyok és nem ártottak semmit csak annyit értek el vele, hogy az ipcímből kiderítettem, hogy szlovákában leledzenek !

No röviden ennyi névtelenkém-arctalankám !

Ugye Te véletlenül se szlovákiából nyomulsz ugyi ???

Előzmény: Leslie07 (1510)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 14:39:17 (1529)

Te totál nem vagy képben, mégis osztanád az észt. Azért legalább arra vigyázz, hogy maradjon neked is :)

Amúgy nem tettem semmit ahhoz, amit magad írtál a 1511-ben.

Előzmény: Leslie07 (1517)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 14:42:15 (1530)

Ugyanaz volna a más nevében írás, mint a saját nevében több nicken írás?

Igen sajnálatos, ha nem tudsz különbséget tenni alapvetően különböző dolgokban. De hát senki nem nézhet, pláne nem láthat helyetted.

Előzmény: Leslie07 (1519)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 14:59:26 (1531)

Nincs arra konkrét, egyértelmű bizonyíték, hogy Tafkó írt a másik fórumra Cserfa és Nemo nevében.

Tény: történtek azon a másik fórumon hozzászólások Cserfa nick alatt, olyan modorban és főleg olyan tartalommal, amilyennel Tafkó nyomul itt az Indexen. (a kedvedért, mint gyengébb kedvéért: nem trágárságról, és nem szidalmakról van szó)

Tény: felhívta erre Cserfa figyelmét olyan fórumtárs, aki mindkét fórumon ír/olvas.

Tény: Cserfa tagadja, hogy ő írta volna a tőle tartalomban is, modorban is idegen (Tafkóra hajazó) hozzászólásokat. Nemo is állítja, hogy az ő nevében tőle szintúgy idegen hozzászólásokat írtak arra a fórumra (számolod? ez már két

Tény: VALAKI visszaélt két itteni fórumozó nickjével, csúnyán

Tény: Nemo is, Cserfa is egyenesen megkérdezte Tafkót, hogy Tafkó élt-e vissza a nicknevükkel. Nemo még határidőt is kikötött a tagadás vagy elismerés várására a maga részéről

Tény:Tafkó nem tagadja, hogy ő tette

Következtetés: Tafkó tagadni nem meri, elismerni nincs képe. Nem ad egyenes választ, még egyenes tagadó választ sem. Tekereg, tán rétes akar lenni.

És mindezekből te le bírod vonni azt a következtetést, hogy mégiscsak Cserfa írta, amit ő tagad, hogy írt, csak szerinted megbánta, és rá akarja kenni Tafkóra. (Igen, EZT te írtad, így, visszaolvasható, szerinted "ezt kell elfogadni")

Hát, nem bírok tiszta szívvel gratulálni az éleslátásodhoz (nincs MIHEZ)

Előzmény: Leslie07 (1525)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 15:03:16 (1532)

te, az oinosos topicodban. Keresd vissza, ha nem emlékszel rá.

Előzmény: Tafkó Birgut (1522)

CSerfa *** 2008.03.18 15:05:04 (1533)

Egy rövidet szólok Tafkóról, Leslieről, magamról.

Én soha életemben nem írtam Jézust semmilyen nickemen részegítőnek, azt sem, részegített volna bárkit. Tafkó annál inkább írt ilyesmit itt is (méghozzá rengetegszer), más fórumon is. Tafkó odáig is eljutott, hogy szerinte Jézus totálisan lerészegített embereket, terhes nőket, stb., stb.

Nem szoktam emberek szájába adni saját gonosz, rosszindulatú következtetéseimet. Tafkó annál inkább.

Állítom, más fórumon Tafkó írt a nevemben. A nevemben, bizony, mert én ha több nicken, is, de mindig saját nevemben írok, ha valamit átveszek mástól, azt megemlítem, idézem. Nem csak Cserfa nicken, de Cserfalusi néven is írt.

Nem csak az én nevemben, hanem Nemo nevében is írt. Nevében, bizony, mert Nemo is nevével ír, egész emberségével, aki valóságos, bibliai érvvel megtapintható személy.

A két tanú megvan Tafkó ellen, és Tafkó maga is maga ellen tanúskodik, hogy nem felel arra a kérdésre, ő hamisított-e engem.

Sok neve lehet ugyanannak a személynek, de nekem gondom volt arra, ha szóltam, mindig ugyanaz a személy legyek, felismerhetően. Cserfalusi László. Én sosem vettem fel más személyiséget, nem csaltam meg embereket ezzel.

Tafkó igen.

Leslie, te pedig engem semmilyen hamisságon nem fogtál, sem hamis vádon, sem hazugságon, sem megtévesztésen, de még ferdítésen sem. Az Urat, Jézust meg tudtommal én magasztaltam a legtöbbet e fórumon, bizony, a jehovista tévtanos topicban is, hiába hazudozol rólam, hogy nem írtam, ki az Uram, stb. Szállj csak le szépen rólam, Leslie, mert így egyre alantasabb leszel! Egyelőre én vagyok az kettőnk közül, aki saját nevében, mindig a saját nevével, és nem más nevekkel fórumozik, míg te csakis és kizárólag álnéven.Te pedig elég alantasan gondolkodsz, gyűlöleted elhomályosítja értelmedet, egyszerű elemi igazságokat sem látsz már.

Uff
CSerfa

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 16:50:07 (1534)

Amennyiben szeszes italtól megittasodottaknak adott még szeszes italt... :-)

Előzmény: Morzsakutyám (1532)

Paleokrites *** 2008.03.18 17:16:07 (1535)

Pl. az alkoholivás messze nem olyan bűn, mint a hazudozásaitok......, akkor már inkább egy féldeci szílvapálinka, mint egy szó hazugság!

Előzmény: Tafkó Birgut (1534)

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 17:37:25 (1536)

Mi a más nevében írás...?

Előzmény: Morzsakutyám (1530)

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 17:38:54 (1537)

Most akkor az a kérdés, hogy ezt tette-é... :-)

Előzmény: Tafkó Birgut (1534)

CSerfa *** 2008.03.18 17:42:35 (1538)

A te esetedben az, írtál-e valamit te Cserfa, Nemo és Cserfalusi nickeken?

De már beismerted, írtál, így nem kell felelned, hiszen amúgy sem adnál jobb, érdemibb feleletet.

Előzmény: Tafkó Birgut (1536)

Tafkó Birgut *** 2008.03.18 18:11:00 (1539)

Így effektíve nem nevezte részegítőnek, de azt tartja(?), hogy szeszes italtól megittasodottaknak adott még szeszes italt - nyilván nem azért, hogy nézegessék. Így annak tartja - közvetve mégiscsak kimondta...

Előzmény: Leslie07 (1513)

A Jehova Tanúi tévtanításai

elterito *** 2008.03.17 13:45:42 (11930)

Válaszolj itt, vagy a másik topikon arra a kérdésre, hogy hamisítottál-e nicket.

Előzmény: Tafkó Birgut (11929)

Cserfa *** 2008.03.17 14:56:22 (11944)

Tafkó Birgut, tarrtozol a válasszal:

Nemo 2008.03.14 15:07:40 (50861)

1. Valaki a Vallasforum.hu oldalon Cserfa néven írt be olyan gondolatokat, amelyek nem az itteni Cserfához köthetők, hanem őt lejáratják. Kend volt az? (igen/nem)

2. Ugyanígy írt valaki odaát Nemo nicken is, szintén olyasmit, amit én nem mondanék. Kend volt az? (igen/nem)

Az igent nem várom el kendtől (nickazonosságot felfedni nem kötelező erkölcsileg sem), de ha nem mer Isten és ember színe előtt két nemet felelni a fenti két kérdésre a következő e topikbeli beírása után számított 24 órán belül, azt úgy fogom értelmezni Isten és ember előtt, hogy kend volt a nickhamisító és -lejárató alak odaát.

Előzmény: Tafkó Birgut (50849)

CSerfa 2008.03.14 18:19:42 (50870)

Kiegészítem:

Állítom, Tafkó Birgut nem csak Cserfa nickkel írt a vallasforum.hu oldalon, hanem Cserfalusi nickkel is, azaz rendes nevemet lopta el, és így lépett fel.

Ha tévednék állításomban, Tafkó Birgut meghagyna tévedésemben, ami megengedhetetlen ha istenfélő, akkor ugyanis tartozna a tévedést és ennek veszélyeit elhárítani.

Tehát Tafkó Birgut mindenféleképpen bűnös e dologban, vagy, mert megtette, hogy nevemet ellopta, és hamisan használta, és más embereket nickjeik hamis használatával le akart járatni, emellett nem vallotta (még) be, vagy csak abban, hogy nem felel arra, amire felelni kötelessége, ha ugyan köteles valami tisztességre egyáltalán.

Tafkó mindenképp bajban van. Ha nem ő tette, vagy ő tette ugyan, de tagadja, én felhagynék azzal az állításommal, hogy Tafkó Birgut nem csak Cserfa nickkel írt a vallasforum.hu oldalon, hanem Cserfalusi nickkel is, így akarta rossz híremet kelteni, így akart lejáratni mások előtt. És úgy kezdte nickemmel megtéveszteni az embereket, hogy nem is tudtam róla (azaz nem valami gyerekes tréfa volt, hanem sötét gonoszság).

elterito *** 2008.03.18 08:56:02 (11954)

Tafkó, te írtál a Cserfa nevében?

Előzmény: Tafkó Birgut (11951)

Nemo *** 2008.03.18 15:02:52 (11987)

Körülbelül akkor járt le a határidő, amikor ezt a kérdésedet beírtad. Rákerestem Tafkó Birgut összes hozzászólása közül az utolsó ötvenre, és semmi választ nem találtam az általam föltett két kérdésre.

Vagyis Tafkó Birgut a Vallásfórum.hu oldalon megtévesztő nickeket használt, mondhatni hamisított. Ő írogatott olyan dolgokat Nemo, Cserfa és Cserfalusi néven, amit az itteni Cserfa ill. Nemo nem írt volna. Ez most már bizonyítva van. Tafkó Birgut tehát meg van bélyegezve tulajdon lelkiismeretében mint gyalázatos nickhamisító és fórumtársainak gyáva, hitvány sározója.

Előzmény: elterito (11954)

elterito *** 2008.03.18 15:08:53 (11989)

Úgy tűnik tényleg így fest a dolog. Persze azért még van képe irogatni. Mindegy, úgysem emberek előtt ítéltetünk meg a végén.

Előzmény: Nemo (11987)

CSerfa *** 2008.03.18 15:09:35 (11990)

Én is tényként veszem, Tafkó egyértelműen beismerte, nevemben írt gonoszat és hamisat, hogy így mocskoljon engem, megtévesszen másokat, stb.

Előzmény: Nemo (11987)

gery05 *** 2008.03.18 15:46:31 (11994)

Azért cserfának is van pár orcája és sokmindenre képes.Más név alat engemis beakart huzni a csőbe.RÁHÁB MÓDSZER. Ez az amivel másokat vádol.

Előzmény: Nemo (11987)

CSerfa *** 2008.03.18 15:54:17 (11996)

Megint hazudsz, geryxx. Soha nem akartalak semmilyen nick alatt sem megtéveszteni, sem sehogy sem csőbe húzni. Unom a rágalmazásaidat, de ígéret, lesznek ilyen emberek a mi hitünk miatt. Te azonban szégyellhetnéd magad!

Előzmény: gery05 (11994)

Leslie07 *** 2008.03.18 15:56:46 (11997)

Látod Cserfa,ha te is jó példát mutatnál a többieknek,és nem írnál legalább tíz néven,akkor most okkal lehetnél felháborodva.

De még eddig senki nem bizonyította be,hogy visszaélés történt a Cserfa, Cserfalusi nevekkel.

Előbb a bizonyíték és aztána másikra mutogatás. Ez korrekt.

Előzmény: CSerfa (11990)

Leslie07 *** 2008.03.18 16:06:04 (11998)

Olyanok vagytok midketten,mit a gyerekek.Állandóan a saját személyetek a fontos. Inkább szabadulnátok meg terheitektől,és élnétek szent életet. Akkor nem irogatnátok olyan helyen,ahol a sok trágárság miatt keresztény nem időzik.

Már maga a megnevezés Hitbüfé elárulja,hogy nem a józanságáról ismert egyének tanyáznak ott.

Előzmény: Nemo (11987)

CSerfa *** 2008.03.18 16:19:16 (11999)

Azt látom, a jehovista felekezet egészen megromlott. Kiderült, van köztük Szentlélek káromló hamis próféta asszony (Gyertyákné,aki Jehova Tanúja Leslie szerint), aki üzeneteket küld ide (Leslie szerint legalábbis), melyben Isten Szellemét ördögnek nevezi.

Ehhez a mágushoz megy az exjehovista Leslie feltölteni magát gyűlölettel, önigazolással ellenem, gondolom Gyertyáknét,aki Jehova Tanúja megtévesztve, hogy a hamis prófétaasszony ellenem prófétáljon, ne Leslie ellen, aki már antijehovista. Ha Gyertyákné,aki Jehova Tanúja hamis prófétaasszony tudná, kicsoda Leslie e fórumon, képzelem, miket igyekezne Leslie fejére idézni.

Egyértelmű lett, minden felekezetnél jobban gyalázzák, rágalmazzák a jehovisták és exjehovisták - legalábbis e fórumon - fórumtársaikat. Exjehovistákat is írok (tisztelet a kivételnek), mert úgy van az, hogy az exjehovisták egy része sem szabadult az életmódszerű gyalázkodásból. Régen csak elvétve volt ilyen, pl. Olivér.

Megfigyelhető a tisztességtelen küzdelem: Olivér gyalázkodásait a jehovista újvári fegyvernek használja, azaz a jehovista örömmel használja az exjehovista gyalázatos fegyvereit. Persze fordítva is igaz, az exjehovista Leslie is ezért töltekezik fel gyalázattal a Szentlélek káromló jehovista varázslónőnél.

Lassan a Hit Gyülekezete sehol sem lesz mágiában, hamisprófétálásban, szemforgatásban, gonoszságban, arroganciában és becstelenségben a jehovista felekezet mellett. De a Hit Gyülekezetében az evangéliumot is hirdetik. Nem mondom, a Nikolaiták elhatalmasodtak, kik bérért szólnak, és hierarchiát hoznak létre. De ebben is a jehovisták vezetnek, minden rosszban felülmúlják a Hit Gyülekezetét, viszont jó szinte nincs köztük.

Rettenetes!

CSerfa *** 2008.03.18 16:59:44 (12003)

De, be lett bizonyítva.

Közvetett bizonyíték ennek a neve, és a föld minden jogállamában elfogadják. Nem tudtad? Persze, hogy nem.

Nos, Tafkónak volt lehetősége tagadni (akkor is bizonyítva van, visszaélés történt a nickemmel és a nevemmel), a tagadása pedig a közvetlen bizonyítákot valamelyest gyengítette volna. Hallgatása azonban, - különösen, hogy sokan kényszerítették (bibliai értelemben, mert ha keresztény, bizony kényszerítve volt), hogy mondja meg, ő hamisított-e - egyértelmű beismerés. Ahogy a legtöbb jogállamban Tafkót elítélnék.

Ha még mindig nem értenéd, mondom tovább, itt a másik fél is meg volt hallgatva. Jó sokat hallgattuk őt, és hallgatásával megerősítette, amit addig is feltételeztünk a közvetett bizonyítékok alapján.

A többnickűségben meg semmi hamisság nincs, unalmas ez a te fogáskeresésed.

Nem más a te igyekezeted, mint sározni akarod a nevével, arcával, személyével, életével, bizonyságával szereplő Cserfalusi Lászlót, te, aki a sötétből lövöldözöl, azt sem tudjuk, ki vagy, csak álneved van, neved nincs. Irígy vagy, ez van itt, semmi több. Így bizony csak egyre inkább leszerepelsz, szép kis exjehovista vagy, szégyellhetnéd magad! Persze aki Isten Szellemét is káromolja, annak már mit sem számít a becsület, igaze?

De egyet árulj csak el, Leslie07!

Te megtévesztetted, tudatlanságban hagytad hagytad ezt a Gyertyáknét, igaz? Ugye, nem tudja, hogy te miket írsz e fórumra a jehovisták ellen? Ugye, nem tudja, hogy te vagy Leslie07?

Válaszold meg ezt, mert ha te is hallgatsz, hallgatásodat beleegyezésnek veszem, feltételezésemet pedig igazoltnak (lásd fent).

Előzmény: Leslie07 (11997)

Leslie07 *** 2008.03.18 17:11:23 (12006)

Látod Cserfa,ezek után már nem kétséges,hogy senki sem élt vissza a Cserfa névvel,hanem te magad irtad a Trágárságokat.

Ezekből az írásokból is sugárzik a gyűlölködés,azaz azoknak a démonoknak a hatása,amelyekkel megtömtek annó.

Megszabadulni eddig nem sikerült tőlük,amint a szitkozódásaidat olvasom.

Te ezt szent léleknek mondod én pedig azt állítom,hogy a Szent lélenek semmi közössége veled,amíg szent életet nem élsz,és fel nem hagysz a trágár, szidalmazó beszéddel.Dáémonaid,már arra is rávettek,hogy Krisztust részegítőnek nevezted a fórumon,amit aztán,mikor kijózanodtál,a Tafkóra akartad rákenni.

De állításodat semmivel sem igazoltad,ezért rágalmazó is vagy.

Neked sűrgősen segítségre van szükséged,hogy megszabadulhass terheidtől.

Próbáld felölteni az alázatos szellemet,hogy segítséget kapjál a szabaduláshoz.

Az öndicsérettel és mások gyalázásával nem jutsz előre,csak egyre inkább sülyedsz, a bűn fertőjébe.

Hiába szajkózod álandóan,hogy belőled a Szent Lélek szól,amikor a lélek gyümölcseit nem termed. Így senki nem hiszi el neked,hogy keresztény vagy.

Mert az a keresztény,aki meghalt a bűnnek és újjászületett.

Rólad ez egyáltalán nem mondható el.

Előzmény: CSerfa (11999)

Leslie07 *** 2008.03.18 17:14:46 (12007)

A tizedes topikban tagadta,amikor én is és morzsakutyám is feltette neki a kérdést.Nézz utánna.

Előzmény: CSerfa (12003)

CSerfa *** 2008.03.18 17:18:19 (12008)

Kedves Paleo, mi ugyan nem vagyunk egy hiten, de amit most írtál Leslienek az teljesen igaz.

Lesliexx nem féli, nem is ismeri Istent, hanem csak kinézett magának részeket a Bibliából, magára vallogatja ezeket, és most afféle hamisprófétaként lép fel.

Ami ígéret is, kellenek az ilyenek.

Előzmény: Paleokrites (12005)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 17:20:03 (12009)

te szinte mindent elképesztően keversz

1. Morzsakutyám NEM tett fel Tafkónak semmilyen kérdést 2. Tafkó NEM tagadta, hogy ő írt a másik fórumon Cserfa és Nemo nevében

Nézz utána :)

És újra felszólítalak, ne hivatkozz rám olyasmiben, amit nem tettem, nem mondtam!

Előzmény: Leslie07 (12007)

CSerfa *** 2008.03.18 17:25:43 (12010)

Tafkó Sehol sem tagadta, semmilyen szólásában, hogy Nemot Cserfát és Cserfalusit hamisította volna.

Ám én tagadom, Leslie, - értesz-e? - én tagadom, hogy én írtam volna Jézusról azokat, amiket Tafkó írt, bizony, az én nevemben is.

És engem te még nem fogtál hamisságon, én viszont Tafkót rengetegen. (Mondom, Tafkó szokása, hogy emberek szájába ad olyan beszédet, amit azok nem is mondtak).

Hagyd ezt abba, nem megy ez neked, engem be nem sározol. Amíg engem hamisságon nem fogsz, az én tagadásomat el kell fogadnod, magad írtad, bizonyítanod kell. Én bizonyítottam, Tafkó elismerte (hallgatásával), nekem igazam van.

Ám a te vádad hamis vád, Leslie. Mondjuk mit is várhatunk egy Szentlélek káromlótól? Nem csoda. Csak unalmas ez az érzéseknek alávetett hajlékony leslieszerű igazság.

Előzmény: Leslie07 (12007)

CSerfa *** 2008.03.18 17:33:03 (12013)

Egyet árulj csak el,

Leslie07!

Te megtévesztetted, tudatlanságban hagytad hagytad ezt a Gyertyáknét, igaz? Ugye, nem tudja, hogy te miket írsz e fórumra a jehovisták ellen? Ugye, nem tudja, hogy te vagy Leslie07? Így beszélgettél vele, hogy megtévesztetted, meghagytad felőled való tudatlanságában igaz?

Válaszold meg ezt, mert ha te is hallgatsz, hallgatásodat beleegyezésnek veszem, feltételezésemet pedig igazoltnak (lásd fent).

CSerfa *** 2008.03.18 17:34:05 (12014)

Remélem, Gyertyákné is olvassa ezt a fórumot olykor.

Előzmény: CSerfa (12013)

Leslie07 *** 2008.03.18 17:40:56 (12015)

Nézd Cserfa, a többnéven való írás ugyanúgy megtévesztés,mert nem mindenki tudja felismerni úgy mint én,hogy a sok név közül,melyik név mögött van Cserfalusi László.

Ezért azt a látszatod kelted önmagad,mintha 12 néven írók mindegyike azonosul veled a Cserfával. Sokszor saját magadat helyesled egy másik név használata által.Ez pedig bizony nem tisztességes.

Hidd el,ha megtérsz igazán és leveted a terheidet,egésszen más ember leszel. Nem önmagadat kellesz dicsérned,hanem téged fognak dícsérni a jó gyümölcsök miatt,amit teremsz majd.

Ami pedig Gyertyáknét ileti,még 2oo4-ben nyilatkozott veled kapcsolatba az írásaid hogy nem jó szelem vezérel,azaz a Sátán eréjével trágárkodsz a fórumon.

Ő nem foglalkozik Jóslással,hanem a gyümölcseidről ismert fel.

Én igen is bemutatkoztam neki,hogy a Leslie07 néven írok a topikon, ahol nemrégen olvastam a kijelentését veled,azaz Cserfával kapcsolatosan.

Különben a Leslie a valódi nevem is,ezért nem érdemes toporzékolnod, nem álnéven írok.

A lényeg az Cserfa,hogy érdemes lenne elgondolkodnod azon,hogy kinek akarsz szolgálni.Mert Krisztus követői azonosulnak vele. Nem szidalmaznak. Mégha Tafkó vissza is élt volna a neveddel,akkor is meg kelene bocsátanod,ha Krisztus követője vagy.

De előbb azon kellene elgondolkodnod,hogy te nem szorulsz e bocsánatra.

Hidd el Cserfa, két urnak nem lehet szolgálni.

Előbb meg kel szabadulnod terheidtől,amelyek akadályoznak abba,hogy szent életet élhess.Ezt pedig nem jó halogatni,hisz az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését.

Hálás lehetsz az Úrnak,hogy megszabadított a Hit gyülekezettől.

Most viszont nem állhatsz meg fél úton.le kell vetned a terheidet,hogy a szentek gyülekezetéhez csatlakozz,hogy hasznos edénye legyél az Úrnak.

Előzmény: CSerfa (12003)

Leslie07 *** 2008.03.18 17:50:15 (12016)

Cserfa,én nem védem Tafkót.

De mi ha nem ő volt.

Be kellene ezt valahogy előbb bizonyítani.

Úgy igazságos és tisztességes.

Ma a tizedes topigban azt írta,hogy ő nem írt ilyet.

Én és Morzsakutyám is felszólítottuk,hogy nyilatkozzon.

Nem nekem,hanem morzsakutyámnak válaszolt.

Eredj át és nézd meg.

Előzmény: CSerfa (12010)

CSerfa *** 2008.03.18 17:53:23 (12017)

Ember, ha a jó gyümölcsöket nézzük, én hoztam azokat. Itt emberek épültek, sőt, születtek újjá (jutottak hitre) az én gyümölcsömként is.

Rossz gyümölcsöt pedig nem hoztam, senki kelepcébe nem került, senkit meg nem botoltattam. Ami ígéret, fogak csikorgatása, gyűlölet, ez bizony inkább engem igazol. Mert nem a magamét keresem, hanem Krisztusét, ha tetszik neked, ha nem, így van ez. Bennem semmi ambíció, nemmegvallásaimon, hanem tényeken alapulnak a dolgaim.

Életem pedig a tiedhez képest összehasonlíthatatlanul szentebb, én bizony bárkinek kész vagyok felelni a bennem való bizonyságról, reménységről, és élem is ezt. Te ugyan nem buzdíthatsz engem szent életre, ugyan ki vagy te? Hmm? Mire fel? Ja, hogy nem tesztem?

Szóval szentség, gyümölcsök, igazság terén megállok, te pedig káromolsz.

Nem úgy van az, hogy össze próbálod rakni a szavakat, hátha így erőt veszel. Ez nem bíróság, itt igazság, vagy hamisság van. Te meg soha oda nem jutsz, ahol én vagyok, akkor sem, ha valaha felállsz.

Te megbuktál, és nagyon is úgy látszik, nem lesz fel (én így is tudom rólad, nem is akarlak felsegíteni, tudtommal ha valaha felállsz, nagyon csendes leszel és nagyon hátul fogsz állni). Jól összekaszaboltad magad az Igével, nem véletlenül kétélű az, ellened volt. Mert Jézus bizony Isten népéhez kardot hozott. Te meg nem álltad a próbát, nem áltad eddig sem, nem véletlenül maradsz titokban, nem véletlenül nem felelsz, kizártak-e a jehovistáktól (egész biztos, hogy kizártak), nem véletlenül nem felelsz az én Gyertyáknés kérdésemre sem.

Persze kedvemre van, hogy rád mutassak, majd csak rád ismer Gyertyákné, és lehull rólad a lepel. De csak főjj, főjj abban, amit te főztél magadnak, és kapd, amit megérdemelsz.

Előzmény: Leslie07 (12015)

CSerfa *** 2008.03.18 18:00:46 (12018)

Már többször is megnéztem Tafkót, sem nekem, sem Nemonak, senki másnak nem tagadta, hogy ő írt Cserfa Nemo és Cserfalusi nickeken, hogy rossz hírünket keltsen, megtévesszen, stb.

Be lett bizonyítva, minden jogállamban elfogadnák bizonyítéknak Tafkó vétségét, te pedig nem értesz ehhez, vavagy rosszabb, szándékosan érted rosszul. De amimor engem akarsz fikázni, hogy én írok trágárságokat Jézusról, egyből írsz ellenem. Noha én sosem írtam, Tafkó pedig rengetegszer, e fórumon is részegítőnek, meg effélének mondta Őt. Bizony! Intettem is olykor, nem hallgatott rám. Lám, Leslie, milyen elfogult vagy, mondhatni, milyen igazságtalan! A rágalmazó és Jézust rengetegszer gyalázó embert védenéd elvtelenül, noha maga sem tagadta, engem meg rágalmazol te magad is, hiába tagadom! Szégyellhetnéd magad!

Többet erre nem felelek, Morzsakutyám is intett téged, rólad minden lepereg.

Mondd, minek a szóharc?

Inkább te felelj mert már ideje lenne:

Leslie07!

Te megtévesztetted, tudatlanságban hagytad hagytad ezt a Gyertyáknét, igaz? Ugye, nem tudja, hogy te miket írsz e fórumra a jehovisták ellen? Ugye, nem tudja, hogy te vagy Leslie07? Így beszélgettél vele, hogy megtévesztetted, meghagytad felőled való tudatlanságában igaz?

Válaszold meg ezt, mert ha te is hallgatsz, hallgatásodat beleegyezésnek veszem, feltételezésemet pedig igazoltnak (lásd fent).

Előzmény: Leslie07 (12016)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 18:05:09 (12019)

Morzsakutyám NEM szólította fel Tafkót nyilatkozásra! Mondd, te milyen topicot olvasol, illetve mit olvasol a leírtak helyett?

Azt állítottam, Tafkó (és NEM CSERFA) nevezte Jézust részegítőnek. Erre kérdezett vissza Tafkó, hogy mikor tett ilyet. Látod, ezt sem tagadta, hanem visszakérdezett. És meg is válaszoltam neki: a saját Indexes oinosos topicját olvassa vissza, ha nem emlékszik, mikor tett ilyet. De hogy miért olvasod te ezt a nick-ügy tagadásának, azt tán magad se tudod.

Előzmény: Leslie07 (12016)

Nemo *** 2008.03.18 18:06:59 (12020)

Leslie07! "Olyanok vagytok midketten,mit a gyerekek.Állandóan a saját személyetek a fontos." - Tévedsz velem kapcsolatban, Cserfa meg majd megvédi magát. A saját személyemet jószerivel most kezdtem csak védeni a fórumon, és ha utánajársz, látni fogod, hogy joggal. A Hitbüfébe eddig talán egyszer írtam, de szerintem egyszer sem. Légy igényesebb, ne mosd össze vitapartnereidet, ne vetíts rám mindenféle butaságot.

Előzmény: Leslie07 (11998)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:08:20 (12021)

Morzsakutyám a 1516-ban 2008.03.18. 07:52-kor

" TAFKÓ nevezte Jézust részegítőnek..."

Erre Tafkó a 1520-ban 2008.03.18. 8:50-kor

Én? Mikor...?

Tafkó a 1522-ben ismétli magát:

"Tafkó nevezte Jézust részagítőnek."

Én? Mikor...?

Előzmény: CSerfa (12018)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:12:59 (12022)

Cserfa,Némó akkor van egy javaslatom.

Egyszerűen nyilatkozzatok,hogy milyen az álásfoglalásotok Jézussal és a lerészegítéssel kapcsolatosan. Ezzel mindenkinek értésére adnátok, hogy nem azonosultak azzal a nézettel,hogy Jézus támogatta volna a lerészegedést.

Előzmény: CSerfa (12018)

CSerfa *** 2008.03.18 18:20:44 (12023)

Én már leírtam, soha nem írtam, hogy Jézus részegítő lett volna. Unalmas ez, ne játssz a szavakkal.

Tafkó sem tagadta sehol, hogy ő tette volna, amit tett, idézeteid is ezt mutatják Nem tagadta, hanem amúgy tafkósan kérdezett, tafkósan, mit hosszabb ideje tesz mindennel kapcsolatban, amiben megszorítják, értsd, ez nála vereségének beismerése, tafkói igazolás, mint akár egy pecsét.

Ám de Leslie, tartozol a válasszal:

Leslie07!

Te megtévesztetted, tudatlanságban hagytad hagytad ezt a Gyertyáknét, igaz? Ugye, nem tudja, hogy te miket írsz e fórumra a jehovisták ellen? Ugye, nem tudja, hogy te vagy Leslie07? Így beszélgettél vele, hogy megtévesztetted, meghagytad felőled való tudatlanságában igaz?

Válaszold meg ezt, mert ha te is hallgatsz, hallgatásodat beleegyezésnek veszem, feltételezésemet pedig igazoltnak (lásd fent).

Arra is felelj, téged kizártak a jehovista szervezetből? Tartozol ezt is megfelelni, mert úgy tűnik, azért lihegsz a jehovisták ellen, mert valami személyes bosszút akarsz állni. Tartozol e topicnak a felelettel, hogy tudjuk, önzetlen szándékok, vagy aljasak mozgatnak téged.

Remélem, ezt a Gyertyákné is olvassa!

Mondd, Leslie, te is eljátszogatod, hogy nem felelsz, noha egyéb dolgokban szanaszét csűröd-csavarod a szt?

Előzmény: Leslie07 (12022)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:26:17 (12025)

Cserfa az a lényeg,hogy te becsületes vagy és nem tévesztetted meg ezt az asszonyt.

De nem ám.Kapásból felismerte bened az Ördögöt,még azt is mondta,hogyha tovább folytatod meg fog fujtani.

Ettől próbállak én megmenteni gyertyáknéval egyetértésben,de mindhiába.

Megkeményítetted a szívedet,mint Egyiptom fárója a tizedik csapás előtt.

Előzmény: CSerfa (12018)

CSerfa *** 2008.03.18 18:27:31 (12026)

Ha megnézed Tafkó topicját, rengetegszer mondta Jézust részegítőnek. Idézem Tafkót típusfordulatát:

"... hiszen Jézus szesztől megittasodott embereknek adott még szeszt, totálisan lerészegítve gyermeket, állapotos kismamát, férfit..."

Tafkó ezeket mások szájába rakta, kérdésekbe bújtatta, de egyedül csak Tafkó írt ilyeneket Jézusról. senki más!

Ez tény.

Előzmény: Leslie07 (12021)

CSerfa *** 2008.03.18 18:30:40 (12027)

Az az asszony hamis, hamis próféta és Szentlélek káromló. 2004 óta lett volna módja visszavonni ostobaságát, mondván, nem tudta, mit írt. De nem tette.

De én attól az asszonytól nem függök, rajtam semmi ereje, igazságtalan és hamis próféta engem nem érdekel.

De te még mindig nem feleltél:

Leslie07!

Te megtévesztetted, tudatlanságban hagytad hagytad ezt a Gyertyáknét, igaz? Ugye, nem tudja, hogy te miket írsz e fórumra a jehovisták ellen? Ugye, nem tudja, hogy te vagy Leslie07? Így beszélgettél vele, hogy megtévesztetted, meghagytad felőled való tudatlanságában igaz?

Válaszold meg ezt, mert ha te is hallgatsz, hallgatásodat beleegyezésnek veszem, feltételezésemet pedig igazoltnak (lásd fent).

Arra is felelj, téged kizártak a jehovista szervezetből? Tartozol ezt is megfelelni, mert úgy tűnik, azért lihegsz a jehovisták ellen, mert valami személyes bosszút akarsz állni. Tartozol e topicnak a felelettel, hogy tudjuk, önzetlen szándékok, vagy aljasak mozgatnak téged.

Remélem, ezt a Gyertyákné is olvassa!

Mondd, Leslie, te is eljátszogatod, hogy nem felelsz, noha egyéb dolgokban szanaszét csűröd-csavarod a szót?

Leslie, ugye tudod, ha túl sokszor nem is ismételgetem, de amíg csak nem adsz feleletet, én emlékeztetlek erre? Téged és másokat.

Előzmény: Leslie07 (12025)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:30:44 (12028)

Cserfa,én erre már válaszoltam neked a 12015-ben.

Mi van veled,megvakított a gyűlölet,vagy a démonaid,vagy pedig részeg vagy, hogy ahelyett,hogy elolvasnád,pirosat kéket használsz.

Előzmény: CSerfa (12023)

Nemo *** 2008.03.18 18:32:10 (12029)

Leslie07!

"Ma a tizedes topigban azt írta,hogy ő nem írt ilyet" - Nem igaz. Először is, Tafkó nem kérdésre válaszolt, hanem állításra kérdezett rá. (Jó volna, ha ilyen finomságokra is figyelnél, visszaolvasnál s nem emlékezetből írnál, ha úgy nem megy.)

Az ottani állítás (Morzsakutyámé) ez volt: "TAFKÓ nevezte Jézust részegítőnek" (1516). Tafkó rákérdezése (1520) pedig ez: "Én? Mikor...?"

No fuss neki még egyszer. És ne keress rajtam fogást: én soha nem bántottalak, elismertem érveid súlyát ott, ahol kellett, és nem fogtam pártját Cserfának sem, amikor szerintem is kemény volt veled. Most rajtad a sor: rágd végig magad a dosszién és revideáld véleményedet, nem táncolván félre ennek erkölcsi felelőssége elől olyan szólamokkal, hogy nekünk (Cserfának és nekem) meg kellene bocsátanunk, ha Krisztus követői vagyunk. Mert Tafkó éppen nem olyan, akiről el lehetne mondani: "bocsássunk meg neki, nem tudja, mit cselekszik," vagy "őneki nem adatott meg a kereszténység ismeretének világossága, ne várjunk hát tőle keresztény erkölcsöt." Így pedig a megbocsátás előtt bocsánatkérésnek kell járnia: így van ez a Bibliában, így méltányos a fórumon is. De ezzel nem Tafkónak kínálok fel egérutat, hanem téged próbállak meggyőzni arról, hogy sem nem gyerekesség, sem nem engesztelhetetlen gyűlölet szól belőlünk, mikor ezúttal magunkat védelmezzük és Tafkóra panaszkodunk. Csak te vagy az, aki figyelmetlen olvasás és esetleg a háttérismeretek hiánya folytán ilyesfajta téves vélekedésekre jut e dologban.

Előzmény: Leslie07 (12016)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:35:29 (12030)

Te sem nagyon nyilatkozol,ahogy javasoltam a 12022-ben.

Ezek szerint egyetértesz azzal,amit a Cserfa néven a lerészegítésről van írva Jézussal kapcsolatban?

Előzmény: CSerfa (12027)

CSerfa *** 2008.03.18 18:38:30 (12031)

Bevallom, elkerülte a figyelmemet, azaz figyelmetlen voltam, valóban megfeleltél arra, Gyertyáknénak bemutatkoztál-e.

Figyelmetlen voltam, igaz, te meg elbujtattad ostoba rágalmazó, unott szövegeid közé, amik tört részét olvasom, azaz figyelmetlen is maradok, nem tagadom. Azaz nem démon vakított meg, hanem unom a dolgaidat.

Marad még a kirúgásod kérdése.

Az meg tény, Gyertyákné e topicba nem írt 2004-ben, megnéztem. Azaz itt valami megint csak hamis.

Előzmény: Leslie07 (12028)

Morzsakutyám *** 2008.03.18 18:43:12 (12032)

Öregem, van itt az Indexen egy nyolcezernél több hozzászólást megért topic bor vs. oinos kérdésben http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9164635&la=77304208, tán olvasd át, meglátod, mit írt Tafkó, mit írt Cserfa, és mit írt Nemo erre vonatkozóan.

Ne légy rest, nézz utána magad, van hol utánanézni! Tudod, tized-kérdést a tizedes topicban tárgyaljunk, oinosos kérdést az oinososban! Nehogy már ez a topic is a Tafkó mániáiról kezdjen szólni!

Előzmény: Leslie07 (12030)

CSerfa *** 2008.03.18 18:43:52 (12033)

Soha olyat én nem írtam, mikor fogod fel végre?

Nem unod?

Csak Tafkó írt olyanokat Jézusról, erről ismern rá többek között. Érted már?

Meddig játszod ezt a hülye szóharcot?

Ráadásul Tafkó nem is arra felelt, amit te mondasz, hanem megkérdezte Morzsakutyámat, ő (azaz Tafkó) hol írta Jézusról, amit írt. Hogy más nevében írt, arról semmit nem felelt. Azaz te hazudtál (gondolom, szándékosan).

Tény, hogy Tafkót tagadni nem tagadta hamisságát. Még azt sem, egyébként, amiket összeírt Jézusról (és a mások szájába igyekezett rakni).

Leslie, én célomat elértem, már sokan látják, ki vagy. Gontolom, ez a Gyertyákné is :)

Így ignorállak téged egy időre, nekem feleslegesen írsz, messze többet értem el, mint gondoltam.

Előzmény: Leslie07 (12030)

Nemo *** 2008.03.18 18:45:45 (12034)

Leslie07!

"Egyszerűen nyilatkozzatok,hogy milyen az álásfoglalásotok Jézussal és a lerészegítéssel kapcsolatosan." - Már nyilatkoztam ez ügyben (nem is egyszer) a Bor, oinosz topikban. Teljesen fölösleges volna minden előrángatott kérdésben színvallásra kényszerítened minket, holott a maga helyén már le van írva a véleményünk, csak el kellene olvasnod. Ezzel az erővel Tafkó bármelyik szánkba adott facsarmányát ugyanígy előránthatnád te (vagy őkelme), és ezzel az obstrukciós módszerrel elterelhetnétek a figyelmet arról, ami itt bizony főtémaként forog: hogy hamisította-e nickjeinket Tafkó.

Mégis leírom álláspontomat - kérésedtől függetlenül, nem kényszerítésednek engedve, hanem azért, hogy e tárgyban elrekesszem lehetséges kibúvód ajtaját. Jézus nem részegített le senkit. Ha adott is bort olyan embereknek, akik lakodalomban mulatoztak, ezt akkor tette, mikor amazoknak elfogyott a boruk, ennélfogva nem voltak fölöttébb részegek.

Odaát (Ker. tized, 1519) állást foglaltál az ügyben, hogy "Különben én elítélem, ha valaki a más nevében ír," meg hogy "Ha visszaélt valaki a Cserfa nevével, az aljas dolog." Ennek fényében tehetnél ilyen javaslatot Tafkónak is, hátha a kedvedért kimondottan is elismeri, amit itt hallgatásával már hallgatólagosan elismert.

Előzmény: Leslie07 (12022)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:47:12 (12035)

Jézus még a gyilkosainak is megbocsátott.

Ez a személyes sérelem semmi ahhoz képest.

És eddig még senki nem bizonyította,hogy ő élt vissza mások nevével.

Némó,én nem irtam ellened olyat,ami miatt meg kellene bántódnod.

Ezért tettem javaslatot a 12022-ben,ami által lezárhatnátok a dolgot.

Előzmény: Nemo (12029)

Leslie07 *** 2008.03.18 18:51:52 (12036)

Tafkó nyilatkozz! Visszaéltél e Cserfa és Nemo nevével?

Nemo *** 2008.03.18 19:08:24 (12038)

Leslie07!

"Jézus még a gyilkosainak is megbocsátott." - Mert azok "nem tudták, mit cselekszenek." Tafkóról ez nem mondható el.

"Ez a személyes sérelem semmi ahhoz képest." - Ezt elismerem. De ez tán indok arra, hogy hagyjuk megszáradni arcunkon az őáltala odakent mocskot?

"És eddig még senki nem bizonyította,hogy ő élt vissza mások nevével." - De igen. Rákérdeztünk, sürgettük, és nem tagadta. Amilyen bizonyítás egyáltalán lehetséges a (két) fórumon, azt ezzel megvalósítottuk.

"Némó,én nem irtam ellened olyat,ami miatt meg kellene bántódnod." - Ezt elismerem. Nem is bántódtam meg miattad, csak szeretnélek meggyőzni arról, hogy (valószínűleg Cserfa elleni elfogultságból) arra érdemtelent védelmezel, sőt olyat, aki maga sem védekezett, holott egy "Nem én írtam Nemo és Cserfa néven odaát" mondattal fényesen és igen könnyen megvédelmezhette volna magát.

"Ezért tettem javaslatot a 12022-ben,ami által lezárhatnátok a dolgot." - Nem. Te egy egészen más, előrángatott kérdésben tettél javaslatot. Odaát egy olyan hozzászólást adott a számba Tafkó, mely szerint a bor megvidámít, és indoklás helyett ügyetlen paródiával még a hét perzsa udvarmester nevét is odabiggyesztette a számba - mintha én ilyen szinten szoktam volna érvelni. Mit segít ezen és mit "zár le", ha én az ügyben nyilatkozom, hogy Jézus lerészegített-e embereket? Hány ilyen "dolog" lesz még, mire te is elismered a nyilvánvalót, amit hallgatásával Tafkó már maga is elismert?

Előzmény: Leslie07 (12035)

Nemo *** 2008.03.18 19:11:26 (12039)

No már legalább négyen-öten vagyunk, akik Tafkót valaha erről kérdeztük; ő tehát egyre jobban derül igyekezetünkön. Én határidőt szabtam neki (teljesíthetőt); ő nem élt vele, így immár nem sürgetem, hanem bizonyítottnak veszem a dolgot. A topikot lementettem, honlapomon megjelentetem, akár kitörlik innen, akár nem. Légy jó egészségben és olvass utána mindennek bátran!