A Természettudományi Könyvkiadó Vállalat
könyvilletményei ciklusokban

A kötetekben található hirdetmények és más források alapján
összeállította:
Németh Ferenc

Rózsaszínnel jelöltem azon köteteket, amelyek megvannak nekem, vagy amelyekhez hozzáférek.
Zölddel pedig azokat, amelyeket láttam már, de nem vettem meg.
Szabványos hivatkozás mutat az olyan művekre, melyek a hálón már megtalálhatók.

A sárga háttér azt jelzi, hogy a könyv általam készített digitális kiadása teljessé vált.Ciklus

Sorsz.

Szerző

Cím

Képek

Oldal

Régi ár

Új ár

I. ciklus
(1872–1874)
1. Bernhard Cotta A jelen geológiája 6 kép472 o.Együtt:
24.50 Ft
3000
2. 3. Charles Darwin A fajok eredete, 2 kötet303+361 o.6000
4. Thomas Huxley Előadások az elemi élettan köréből 86 kép 294 o. 1300
5. John Tyndall A hő mint a mozgás egyik neme 109 kép 590 o.500
6. Hermann Helmholtz Népszerű tudományos előadások 51 kép 389 o. 600
7. Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer stb. Népszerű tudományos értekezések 39 kép 355 o. 1500
II. ciklus
(1875–1877)
Együtt: 19.00
8. Richard Proctor Más világok mint a mienk 7 műlap
7 kép
240 o. 5500
9, 10. Sir John Lubbock A történelem előtti idők, 2 kötet 198+
56 kép
350+
324 o.
4000
11. Greguss Gyula Összegyűjtött értekezései376 o. (2.50) 800
12. Samuel Johnson Hogy nő a vetés71 kép404 o.1200
13. Edward Smith A tápszerek 4 tábla,
18 kép
443 o. (2.70) 2600
14. Faraday, Helmholtz, Pettenkofer Népszerű természettudományi előadások18 kép307 o.(2.25)3600
15. Samuel Johnson Miből lesz a termés 9 kép360 o.(2.25)2000
III. ciklus
(1878–1880)
16. 17. Elisée Reclus A Föld és életjelenségei, 2 kötet470 kép,
54 tábla
640+
671 o.
(2. köt.
5.00).
15000
18. Friedrich Erismann Népszerű egészségtan 9 kép391 o.(2.50)3600
19. Paul Topinard Anthropológia 52 kép 768 o. (4.40) 3000
IV. ciklus
(1881–1883).
20. 21. Czógler Alajos A fizika története életrajzokban, 2 kötet
Javított változat: MEK
12+18
arckép
590+
592 o.
(8.00) 4500
22. Henry Emery A növények élete 432 kép 783 o. (8.00)9000
23. 24. Charles Darwin Az ember származása, 2 kötet (8.00).
V. ciklus
(1884–1886)
25. Amédée Guillemin A mágnesség és elektromosság 579 kép 875 o. (7.00)15000
26. Lóczy Lajos A Khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása
Elektronikus változat: Debreceni Egyetem
200 kép884 o.(10.00)
27. 28. Herman Ottó A magyar halászat könyve, 2 kötet
reprintben: 1991
Javított változat: MEK
300 kép,
21 műlap
860 o. (12.00)6000
VI. ciklus
(1887–1889)
Kis alakú
kötetek.
29. Otto Krümmel Az óczeán 66 kép 286 o. (2.00) 800
30. Ilosvay A chemia alapelvei 79 kép (3.00)
31. Herman Ottó A halgazdaság rövid foglalatja
Reprint: Attraktor Kiadó, 2008. (áttördelve)
43 kép(148 o.)(1.50)1500
32. Kirándulók zsebkönyve. 70 kép (1.80)
33. Heller Ágost Az időjárás 31 kép 407 o. (2.50) 450
34. Robert Hartmann Az emberszabású majmok és szervezetük 57 kép 279 o.(2.00) 1200
35. Darvai Móric Üstökösök, meteorok 58 kép 272 o. (1.60) 1200
36. Csopey–KuppisA világforgalom 131 kép 607 o. (3.50)2400
37. Sir John Lubbock A virág, a termés és a levél 122 kép178 o.(1.20)1500
38. J. Houzeau A csillagászat történelmi jellemvonásai 5 kép 552 o. (3.00) 2000
39. Simonyi Jenő A sarkvidéki fölfedezések története 51 kép 312 o. (2.20) 800
40. Rudolf trónörökös Tizenöt nap a Dunán
Elektronikus változat: Debreceni Egyetem
316 o.(1.80)
VII. ciklus
(1890–1892)
41. 42. Schmidt SándorA drágakövek, 2 kötet, reprintben: 199153 kép416+
319 o.
(4.00)2200
43. Gothard A fotografia gyakorlata és alkalmazása 40 kép (1.20)
44. Elisée Reclus A hegyek története 18 kép 209 o.(1.50)2400
45. 46. Heller Ágost A fizika története a XIX-ik században,
2 kötet
488+
574 o.
(5.00) 1800
47. [A titkárság]Emlékkönyv a Természettudományi Társulat félszázados jubileumára 7 tábla,
számos kép
831 o.(7.00)2500
48. Alfred Brehm Az északi sarktól az egyenlítőig 17 tábla,
37 kép
476 o.(7.00)8000
49. Wartha Vince Az agyagipar technológiája 25 tábla,
103 kép
240 o.(3.00)11000
VIII. ciklus
(1893–1895)
50. Herman Ottó Az északi madárhegyek tájáról
Másik változat: MEK
75 kép 572 o. (5.90) 12000
51. Szabó József Előadások a geológia köréből 201 kép 375 o.(3.50)4000
52. Alphonse De Candolle Termesztett növényeink eredete 64 kép 514 o.(4.00)6000
53. Élisée Reclus A patak élete 16 kép 173 o. (1.50) 2000
54. Vitus Graber Az állatok mechanikai műszerei 315 kép 414 o. (3.00) 1500
55. 56. Antonio Ròiti A fizika elemei, 2 kötet 408+
473
kép
693+
806 o.
(11.00) 3600
IX. ciklus
(1896–1898)
57. Klug Nándor Az érzékszervek élettana
Javított változat: MEK
93 kép 268 o. (2.50) 3000
58. Thanhoffer Károly Előadások az anatómia köréből 10 tábla,
330 kép
427 o. (3.50) 4500
59. F. Schmidt A gyakorlati fotografozás kézikönyve 89 kép 406 o.(3.00)5000
60. Konrad Keller A tenger élete 272 kép 697 o.
(A4)
(10.00). 3000
61. Freycinet A természettudományi megismerés alapjai 212 o. (2.00) 2800
62. Philippe Tissié Az elfáradás és a testgyakorlás 22 kép 324 o. (3.00) 750
X. ciklus
(1899–1901)
63.Laufenauer Károly Előadások az idegélet köréből
Elektronikus változat: Hungaricana
75 kép 235 o.Együtt:
24 Ft
(48 K)
2000
64. Alföldy Dénes A meteorológiai műszerek és elemek 28 kép 194 o. 1500
65. 66Alfred Lehmann Babona és varázslat75 kép 546+
412 o.
8800
67.Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról
Elektronikus változat: MEK
100 kép
68.David Todd Népszerű csillagászat 323 kép 550 o.3000
69.Thanhoffer Lajos Anatómia és divat 114 kép
4 tábla
232 o.7000
XI. ciklus
(1902–1904)
70.Herman Ottó A magyar nép arcza és jelleme
Elektronikus változat: MEK
45 kép
11 tábla
212 o.Együtt:
48 kor.
71. Hoffmann Károly Magyarország virágos növényei 582 kép
67 tábla
241 o. 4500
(72.) Almásy György Vándor-utam Ázsia szívébe
Reprint: Históriaantik Könyvkiadó, 2012.
Elektronikus változat: Hungaricana
226 kép, 18 tábla,
3 színes kép, 1 térkép
737 o. 12000
73. G. H. Darwin A tengerjárás és rokontünemények Naprendszerünkben 52 kép 308 o. 2000
74. Kurt Lampert Az édesvizek élete 223 kép
12 tábla
588 o. 6000
XII. ciklus
(1905–1907)
75. Szutórisz Frigyes A növényvilág és az ember 198 kép 677 o. Együtt:
16 kor.
3500
76.Ilosvay LajosBevezetés a szerves chemiába
(I. a szénhidrogének)
19 rajz 303 o. 1000
Abafi-Aigner LajosMagyarország lepkéi
Elektronikus változat: MEK
78. H. WichelhausNépszerű előadások a chemiai technologia köréből 192 kép 783 o. 7000
XIII. ciklus
(1908–1910)
79. Henri Poincaré Tudomány és föltevés
Elektronikus változat:
Az MTA Filozófiai Kutatóintézete
262 o. 1500
80. Mágocsy-Dietz Sándor A növények táplálkozása 415 kép 716 o. 400
81. Alphonse Berget A földgömb és a légkör fizikája 135 kép 310 o. 1200
82. Zemplén Győző Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai,
1. kiadás
400 kép.
83. Johannes WaltherA Föld és az élet története 368 kép671 o. 3000
XIV. ciklus
(1911–1913)
84. Alphonse BergetLéghajózás és repülés 171 kép291 o. 4000
85. J. Richard Óczeánográfia 344 kép576 o. 1500
86. Frederick Soddy A rádium 31 kép151 o. 650
87. Aujeszky Aladár A baktériumok természetrajza 289 kép,
5 tábla
920 o. 3000
88. Stein Aurél Romvárosok Ázsia sivatagjaiban 192 kép607 o. 8000
XV. ciklus
(1914–1916.)
89. Herman Ottó A magyar pásztorok nyelvkincse
Elektronikus változat: MEK
3+3 kép 798 o.
90. J. Scheiner Népszerű asztrofizika 210 kép 840 o. 600
91. L. Howard A házi légy 40 kép 232 o. 1200
XVI. ciklus
(1917–1919.)
92. Franz Schaffer Általános geológia
Elektronikus változat: MEK
500 kép 707 o. 1500
XVII. ciklus
(1920–1925.)
93. Emil Göldi A rovarok szerepe a betegségek terjesztésében 16 tábla,
286 kép
278 o. 800
94. Hans Molisch Növényélettan mint a kertészet elmélete 151 kép 365 o. 400
XVIII. ciklus
(1926–1928.)
95. Dr. Lovassy Sándor Magyarország gerinces állatai
és gazdasági vonatkozásuk
387 kép 895 o.22500
(96.)Zemplén Győző Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai,
2. kiadás
549 kép 664 o. 1500
97. R. C. Punnett Az átöröklés 8 tábla,
53 kép
277 o. 350
XIX. ciklus
(1929–1931.)
98. Hans MolischA felkelő Nap országában 195 kép 464 o. 2400
99. Entz Géza
Soós Lajos
Élet a tengerben 26 tábla,
112 kép
484 o. 1500
100. James Kendall Az atómok világában 16 tábla,
55 kép
268 o. 500
XX. ciklus
(1931–1933.)
102. James Jeans A világegyetem 25 tábla,
24 kép
374 o. 350
103. Császár Elemér A Röntgen-sugárzás és gyakorlati alkalmazásai 359 kép 502 o. 600
XXI. ciklus
(1935–1937.)
104. Dudichné – Koch A drágakövek, reprintben: 1991
Elektronikus változat: MEK
25 ábra,
24 tábla
468 o. 2400
106. William Beebe Félmérföldnyire a tenger színe alatt 36 kép 303 o. 300
109. Gordon Garbedian A természettudomány legújabb állomásai 35 kép 296 o. 300
110. Charles Talman A levegő birodalma 62 kép 311 o. 500
XXII. ciklus
(1938–1939.)
112. Stephen és
Laurence Miall
Anyag és élet 32 tábla,
35 kép
353 o. 1000
114. Tasnádi-Kubacska András A mondák állatvilága 29 tábla,
49 kép
372 o. 1200
XXIII. ciklus
(1939–1940.)
118. R. Gheyselinck A nyughatatlan Föld
Elektronikus változat: MEK.
64 tábla,
59 kép
298 o. 1000
119. William K. Gregory
Henry C. Raven
Gorillák nyomában 32 tábla,
2 térkép
317 o. 1000
XXIV. ciklus
(1941–1942.)
120. Lohr Ferenc A filmszalag útja 32 tábla,
64 kép
344 o. 1500
XXV. ciklus
(1942–1944.)
124. Entz Géza
Sebestyén Olga
A Balaton élete 44 tábla,
67 kép
366 o. 1200
125. Pénzes AntalBudapest élővilága 80 tábla,
32 kép
236 o. 1400
126. Franz Krbek A fizika mint élmény 16 tábla,
108 kép
360 o. 800
127. Gaál István Szép magyar tájak 48 tábla,
33 kép
415 o. 1400
128. Renner János A fizika elemei 16 tábla,
236 kép
491 o. 300
129. Zimmermann Ágoston
Zimmermann Gusztáv
A házimacska 32 tábla,
170 kép
376 o. 2400