TERMÉSZETTUDOMÁNYI
KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT
A M. T. AKADÉMIA SEGÍTKEZÉSÉVEL
KIADJA
A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

A VII. (1890-1892. ÉVI) CZIKLUS
HETEDIK KÖTETE
A KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT ALÁÍRÓI SZÁMÁRA

XLVII.EMLÉKKÖNYV
A KIRÁLYI MAGYAR
TERMÉSZETUDOMÁNYI TÁRSULAT
FÉLSZÁZADOS JUBILEUMÁRA.

A VÁLASZTMÁNY MEGBIZÁSÁBÓL
SZERKESZTETTE
A TITKÁRSÁG.

SZÁMOS RAJZZAL ÉS HÉT MŰLAPPAL.


BUDAPEST
KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
1892.

Elektronikus kiadás:
Németh Ferenc, 2007.


A KIRÁLYI MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
PÁRTFOGÓJA
JÓZSEF KÁROLY LAJOS

AUSZTRIAI CS., MAGYAR ÉS CSEH KIR. ÖRÖKÖS HERCZEG, AUSZTRIAI FŐHERCZEG,
AZ ARANY GYAPJAS REND LOVAGJA,
AZ OROSZ SZENT ANDRÁS- ÉS SZENT SÁNDOR-, NEVSZKIJ-, FEHÉR SAS-, SZENT ANNA-,
A POROSZ FEKETE ÉS VÖRÖS SAS-REND ELSŐ OSZTÁLYÚ LOVAGJA,
A HANNOVERI SZENT-GYÖRGY HÁZI-, A BELGA LEOPOLD-REND NAGYKERESZTESE,
A HESSENI NAGYHERCZEGI LAJOS-, AZ OLDENBURGI HÁZI- ÉS ÉRDEMREND-, A SZÁSZ-
WEIMARI FEHÉR SÓLYOM-, A SZÁSZ ERNŐI HÁZI, A NASSAUI ARANY OROSZLÁN HÁZI-,
A BAJOR SZENT HUBERT HÁZI REND LOVAGJA;
ALTÁBORNAGY, MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD-FŐPARANCSNOK,
A 37-IK GYALOGEZRED TULAJDONOSA.


TARTALOMJEGYZÉK.

I.
A TÁRSULAT FÉLSZÁZADOS TÖRTÉNETE.

A k. m. Természettudományi Társulat ötvenéves történetének vázlata.
SZILY KÁLMÁN társulati elnöktől. (1)

A k. m. Természettudományi Társulat félszázados munkálkodásának vázlata.
        I. Állattan. Dr. ENTZ GÉZÁ-tól (21)
        II. Ásványtan. Dr. SZABÓ JÓZSEF-től (47)
        III. Chemia. Dr. THAN KÁROLY-tól (53)
        IV. Élettan. Dr. HŐGYES ENDRÉ-től (63)
        V. Növénytan. Dr. STAUB MÓRICZ-tól (75)
        VI. Természettan. SZILY KÁLMÁN-tól (97)

A k. m. Természettudományi Társulat könyvtárának rövid története 1841–1890.
HELLER ÁGOST-tól (107)

A kir. magy. Természettudományi Társulat vagyoni állapotának vázlatos története. 1841–1890.
LENGYEL ISTVÁN-tól (119)


II.
ÉRTEKEZÉSEK.

ABT ANTAL. A moraviczai mágneskőről (131)
ANTOLIK KÁROLY. A villámhárító védő határai (144)
ASBÓTH SÁNDOR. A robbantó anyagokról (162)
BEKE MANÓ. A számlálás (174)
BORBÁS WINCZE. A nemzetiségek a növények elnevezésében (184)
CHERNEL ISTVÁN. Az "öreg eger" (202)
CSAPODI ISTVÁN. A közlődő szemgyuladás (217)
CSOPEY LÁSZLÓ. A könyvnyomtatás eszközei (226)
CZÓGLER ALAJOS. Számok és eredmények (239)
DADAY JENŐ. Az alsóbbrendű édesvizi állatok szülői gondoskodása (259)
EDELMANN SEBŐ. A mozgás (270)
GOTHARD JENŐ. A spektrálfotografia alkalmazása a csillagászatban (279)
HANKÓ VILMOS. A "pokolsár" és a gázforrások Kovásznán (286)
HANUSZ ISTVÁN. A virágok óriásai (204)
HEGYFOKY KABOS. A levegő áramlásáról (304)
HELLER ÁGOST. Költői elemek fizikai világnézetünkben (313)
HERMAN OTTÓ. A madár a magyarság fölfogásában (313)
HORVÁTH GÉZA. A gubacsképző levelészek (353)
HŐGYES ENDRE. Mikor kezdődik és meddig tart a mesterséges mentesség a veszettség ellen? (363)
EDVI ILLÉS ALADÁR. Az elektrolizis ipari fontossága (370)
ILOSVAY LAJOS. Szénvegyületek mesterséges előállítása és synthesise (382)
ISTVÁNFFI GYULA. A szarvasgombáról (394)
JURÁNYI LAJOS. A magvak csirázásáról (419)
KLEIN GYULA. A növények szénforrása (423)
KLUG NÁNDOR. A madarak emésztéséről (432)
KOCH ANTAL. Erdély ujabbkori földfejlődéséről (442)
KONKOLY MIKLÓS. Az égi testek spektroszkópi megfigyelési módja (453)
KOSUTÁNY TAMÁS. A borélesztők hatása a bor jellemére (466)
KÖVESLIGETHY RADÓ. Hőelmélet, spektrálanalizis és az astronomia (480)
LAKITS FERENCZ. A csillagászat a történetírásban (488)
LENDL ADOLF. Hazánk egyik speczialitásáról (499)
LENGYEL BÉLA. Az atóm (511)
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR. A gombák spóráinak szétszóródásáról (519)
MARGÓ TIVADAR. A zoológia és az orvosi tudományok (537)
MOCSÁRY SÁNDOR. A méhfélék életéről (548)
PASZLAVSZKY JÓZSEF. Mese és valóság (559)
PÁTER BÉLA. A növények vázáról (567)
PAVLICSEK SÁNDOR. A repczepogácsa (582)
PLÓSZ PÁL. Betegségokozó protozoák (591)
PULSZKY FERENCZ. Természetrajzi módszer az ősrégészetben (601)
RÁTH ARNOLD. A Nap energiájának megmaradásáról. (606)
SCHILBERSZKY KÁROLY. A mezei folyóka virágának kétalakusága (613)
SCHMIDT SÁNDOR. Az ásványok egyéni változásairól (635)
SCHULLER ALAJOS. A zenei hangokról (652)
SIMONKAY LAJOS. Havasvidékeink növényvilágából (669)
STAUB MÓRICZ. A kőszén-korszak legközönségesebb növénye (682)
SZÁDECZKY GYULA. Az eruptiv kőzetekről (698)
SZTERÉNYI HUGÓ. A kisérleti geológiáról (708)
TELLYESNICZKY KÁLMÁN. A sejtek életéről a halál után (716)
VÁNGEL JENŐ. Az újkor bibora (720)
WARTHA VINCZE. Kátrányfestékek a fotografiában (731)
WEINEK LÁSZLÓ. Nagyított rajzok holdfotografiákról (735)


III.
A TÁRSULAT TAGJAI.

A k. m. Természettudományi Társulat elnökei 1841–1891. (749)
        BUGÁT PÁL (749)
        KUBINYI ÁGOSTON (750)
        SCITOVSZKY JÁNOS (751)
        SZŐNYI PÁL (752)
        KORIZMICS LÁSZLÓ (752)
        STOCZEK JÓZSEF (753)
        THAN KÁROLY (754)
        SZILY KÁLMÁN (755)

A társulat legelső alakító tagjai (757)
A társulat tisztviselői (758)
Tiszteleti tagok (759)
Pártoló és örökítő tagok (759)
Levelező tagok (760)

Rendes tagok (761)

Végigpillantás a tagok névsorán (814)


FÜGGELÉK.

Társulati alapszabályok (817)
Társulati kiadványok 1841–1891. (823)
Tartalomjegyzék (829)