RENDES TAGOK.

(1891. decz. 30-án.)

Abaffy Ágost birtokos, Árvavárallja.
Abaffy Gyula ügyvéd, Szegzárd.
Abaffy Sándor birtokos, Alsó-Kubin.
Áberle Hermin tanitónő, N.-Várad.
Abonyi József mérnök, Szeged.
Ábrahám Endre kereskedő, Nagybánya.
Ábrahám László ügyvéd, Debreczen.
Ábrahám Sándor tanár, Budapest
Ábrányi József vasuti hivatalnok, Deés.
Abt Antal egyet. tanár, Kolozsvár.
Áchim Gusztáv mérnök, Makó
Áchim Lajos honvédszázados, Újvidék.
Ács Albert gyógyszerész, Turkeve.
Ács Ferencz földbirtokos, Diszel.
Ács Ferencz plébános, Nyitra-Egerszeg.
Ács János tanító, Hosszufalu.
Acsády Béla kasznár, Topolya.
Acsády Jenő mérnök, S.-A.-Ujhely.
Acsay Antal tanár, Nyitra.
Aczél László kir. tanfelügyelő, N-Szőllős.
Ádám Dénes kir. táblabiró, Kolozsvár.
Ádám Gerzson tanár, Nagy-Körös.
Ádám Kálmán ref. lelkész, T-Vezseny.
Ádám László mérnök, Nagy-Körös.
Adamek Ágost gyógyszerész, Komárom.
Adamovits Lázár tanár, Ménes.
Adamovich Pál tollnok, Galgócz.
Adamovich Vilmos pénzügyi titk. Budapest.
Adler Adolf ügyvéd, Nagy-Károly.
Adler Lipót orvosjelölt, Budapest.
Ádler Nándor kórh. segédorvos, Budapest.
Adler Sámuel kereskedő, H-Szoboszló.
Adler Samu mérnök, N-Várad.
Adler S. Albert orvos, Kolozsvár.
Adler Zsigmond orvos, Budapest.
Adler Zsigmond könyvárus, Gyöngyös.
Adorján Miklós tanár, Csurgó.
Adriányi Antal főerdész, Feketevág.
Agamal Malvin úrhölgy, T.-Szentes.
Ágh Timót Géza tanár, Pécs.
Ágoston Gyula gyógyszerész, Técső.
Ágoston Miklós gazdatiszt, Vetés.
Ágotha Imre Eduárd tanár, Kassa.
Ajer Mariska tanítónő, Budapest.
Ajtay Endre orvos, Szilágy-Somlyó.
Ajtay Gyula tanár, Kapuvár.
Ajtay Sándor egy. tanár, Budapest.
Ajtay Sándor erdész, Vajda-Hunyad.
Akantisz Rezső erdész, Znióvárallya.
Akontz Károly orvos, Kolozsvár.
Albeker Gergely m. e. hallgató, Budapest.
Albert Iván mérnök, Nagy-Enyed.
Albert Márton állatorvos, Nagy-Lak.
Albrecht Emil postatiszt, T.-Sz-Márton.
Áldássy Antal bölcsészethallg. Budapest.
Áldor Gyula gyógyszerész, Budapest.
Alexander Bernát tanár, Budapest.
Alexander Lajos állatorvos, B.-N-bajom.
Alexy György bányatiszt, Zalatna.
Alexy János orvos, Lőcse.
Alexy Tóbiás közp. sebész, Szombathely.
Alföldy Dénes tanár, Temesvár.
Alföldi Lajos orvos, Baja.
Alföldi Sándor főesperes, Kórós.
Algöver Andor magánzó, Rimaszombat.
Allaga Géza zeneművész, Budapest.
Allaga Ottó ügyvéd, Baja.
Alleker Lajos tanár, Nyitra.
Allersdorfer Julián áld. pap, N.-Szombat.
Almásy Dénes gróf, Békés-Gyula.
Alonti János tanító, Talpas.
Altdörfer Viktor zeaetanár, Sopron.
Altenburger Gyula tanárjelölt, Budapest.
Altmann Jakab igazg. tanár, Holics.
Altmann Jakab orvos, N.-Várad.
Altmann Mór tanár, N.-Kanizsa.
Altstädter Zsigmond, P.-Szarvasd.
Amberger Gyula zárdafőnök, Budapest.
Ambrozovics Béla min. tanácsos, Budapest.
Ambrózy Árpád gépész, Bukarest.
Ambrózy Béla mérnök, Ujvidék.
Ambrózy József ügyvéd, Tiszolcz.
Ambrózy Mihály kir. ügyész, Miskolcz.
Ambrus Antal gyógysz, Balmazújváros.
Ambrus Mór tanár, Losoncz.
Ambrus Sándor szolgabiró, B.-Gyula.
Amler Antal tanító, Igló.
Amminger János tanító, Levél.
Amtmann Géza fogalmazó, Budapest.
Andaházy Szilárd tisztv, Beszterczebánya.
Andauer Jenő orvos, Nágocs.
Anderle József plébános, Kakasd.
Andrásy Ferencz orvos, Horgos.
Andrásy Kálmán lelkész, Buj.
Andrásy Károly tanár, N.-Szeben.
Andrássy Tivadar gróf, Tőke-Terebes.
Andreanszky Gábor báró, Budapest.
Andreanszky István báró, Budapest.
Andreics János mérnök, Salgó-Tarján.
Andrejkovics János plébános, Sz-Benedek.
Andru Sebestyén körjegyző, Dombrovány.
Angyal Antal gyógysz. Nagy-Megyer.
Angyal Dezső tanár, Budapest.
Angyal Pál joghallgató, Pécs.
Angyán Béla orvos, Budapest.
Aninger László keresk. B-Gyarmat.
Anka Dömjén erdőtiszt, Lugos.
Annosy Ferdinánd kereskedő, Makó.
Antal Ferencz műegy. hallgató, Budapest.
Antal Gábor ref. lelkész, Ács.
Antal Gyula gyógyszerész, Budapest.
Antal Miklós erdész, Kis-India.
Antalffy Andor mérnök, Budapest.
Antalffy Imre kir. postatiszt, Budapest
Antalffy Sándor számtiszt, Zilah.
Antalffy Zsíros József ügyvéd, Módos.
Antolik Károly tanár, Arad.
Ányos Lajos pénztárnok, Komárom.
Apáthy István e. tanár, Kolozsvár.
Apáthy László törv. biró, Budapest.

762

Appel Ede plébános, Zenta
Apt Ödön birtokos, Ráczalmás.
Arányi Ágost tanár, Kecskemét.
Aranyi Árpád gyógyszerész, Arad.
Arányi Béla tanár, Trencsén.
Aranyossy Miksa tanár, Budapest.
Arató Frigyes tanár, Szeged.
Arendt Lajos udv. tiszt, Alcsut.
Arenstein József orvos, Stuppach.
Argay Bálint tanító, Szakolcza.
Argay János irodaigazgató, Budapest.
Ármós Bálint birtokos, Debreczen.
Arnold János tanító, Soborsin.
Arnstein Henrik mérnök, Budapest.
Arókay Antal orvos, Sz.-Fehérvár.
Áronffy Ernő erdész, Rimabrezó.
Árpásy Kálmán gyógyszerész, Terebezd.
Artinger József gyógyszerész, Pacsa.
Árvay István számtartó, Ujfalu.
Árvay Lajos jegyző, Tapolcza.
Árvay Lajos ügyvéd, Z.-Egerszeg.
Asbóth Béla gazdatiszt, Mezőhegyes.
Asbóth Oszkár tanár, Budapest.
Asbóth Sáador tanár, Pozsony.
Ásványi Lajos gazd. intéző, Kolosmonostor.
Atanaczkovics Vlajkó tanító, Dobriczán.
Auber Vilmos gyógyszerész, Mohács.
Auer György bankpénztárnok, Szeged.
Auer Péter mérnök, Szeged.
Augusztin Péter jegyző, Zsombolya.
Aujeszky Aladár orvoshallgató, Budapest.
Ausländer Mór magánzó, P-Szt-Peres.
Auspitz Gyula mérnök, Budapest.
Avéd Jakab tanár, Gy.-Fehérvár.
Axamethy Lajos min. titkár, Budapest.
Axmann Béla halottkém, Budapest.
Axmann Endre gyógyszer. Tata-Tóváros.
Axmann Gyula állatorvos, Debreczen.


Baán Endre író, Sopron.
Bába János bérlő, Temesvár.
Babics Dániel lelkész, Illava.
Babits Mihály kir. tábla-biró, Pécs.
Babinecz János kir. jbiró, A.-Vereczke.
Babochay Kálmán gyógysz. Kaposvár.
Babócs Béla mérnök, Algyő.
Babos István ügyvéd, Körmend.
Babós János ügyvéd, Székelyhid.
Babusik Sándor gyógysz. Szirák.
Bach Ferdinand tanár, N.-Várad.
Bach János hivatalnok, Losoncz.
Bacher Vilmos tanár, Budapest.
Bäcker József orvos, Budapest.
Bácskai Vilmos orvos, Szarvas.
Bacskor István tanár, Szeged.
Baczoni Albert tanár, Kassa.
Badzey László m. főorvos, M.-Szigeth.
Bagári Pál számtartó, Oroszlámos.
Bagossy Lajos ügyvéd, T.-Szt-Miklós.
Baier Arnót gyógysz. Budapest.
Baján Imre jószágigazg. N.-Mihály.
Baján Vincze gazdat. Szt-M.-Zichyfalva.
Bajcsy László közs. jegyző, Kunágota.
Bajor József gazd. intéző, Rácz-Almás.
Bajza Lajos gépészmérnök, Budapest.
Bakálovich Szilárd százados, Budapest.
Bakó Gyula birtokos, F-Rajk.
Bakó Ignácz mérnök, Érmihályfalva.
Bakó János orvos, Ipolyság.
Bakó János gazdatiszt, Tápió-Györgye.
Bakó József tiszttartó, Vámfalu.
Bakó Mihály földbirtokos, Makó.
Bakó Péter főorvos, Dévaványa.
Bakó Sándor orvos, Budapest.
Bakóczi János lelkész, H.-Böszörmény.
Bakonyi Géza p. ü. fogalmazó, Budapest.
Bakos Ferencz városi jegyző, Makó.
Bakoss István körjegyző, Kapócs-Apáthi.
Bakos Jenő gyógysz. Ilonkapuszta.
Bakos Kálman tanár, Modor.
Baksay Béla gyógysz. N.-Káta.
Baksay Sándor lelkész, Kun-Szt.-Miklós.
Baky István gazdatiszt, Csongrád-Mágocs.
Balajthy Barnabás bányabiztos, Budapest.
Balajthy Dénes tanár, Halas.
Balanescu Ludmilla tanítónő, Anina.
Balázs Antal plebános, Korond.
Balás Árpád igazg. tanár, M.-Óvár.
Balázs Árpád vasuti ellenőr, Szolnok.
Balázs Dániel gyáros, Szabadka.
Balás Ferencz föszolgabiró, Rétság.
Balázs Ferencz tanító Arad.
Balás János szolgabiró, Sajó.
Balás József ügyvéd, B.-Gyarmat.
Balás Ödön gyógyszerész, Debreczen.
Balázs Péter tanító, Brassó.
Balásfy Klementin tanítónő, Veléte.
Balázsy Ferencz bányafelőr, Módertárna.
Balázsy Imre tanársegéd, Selmeczbánya.
Balási Lajos albiró, Kászon-Ujfalu.
Balassa Ferencz orvos, A.-Szombatfalva.
Balassa Gyula gazdatiszt, Ura.
Balassa István báró, Alsó-Hrabócz.
Balassa István tanár, Bihar-Diószeg.
Balassa Lajos gazdatiszt, Lepsény.
Balassa Péter orvos, Szentes.
Balassovich Sándor hivatalnok, Parácz.
Balhauser István mérnök, Salgó-Tarján.
Bali Kálmán gazdatiszt, K.-Nyék.
Baliga Aurél fémkohász, Körmöczbánya.
Baliga Gusztáv vasgy. mérnök, Kudsir.
Balika Miklós gyógysz. Fehérgyarmat.
Bálint Dénes ny. p. ü. tan. M.-Vásárhely.
Bálint Imre urad. erdőhiv. Füzér.
Bálint Sándor állatt. őrsegéd, Kolozsvár.
Balkai Adolf tkp. igazgató, Komárom.
Balkányi Emil orvos, Debreczen.
Balkányi Gyula gyógysz. Balkány.
Balla Balázs tanítónő, K.-Félegyháza.
Balla Ignácz vasuti hiv. Érmihályfalva.
Balla Kálmán ispán, Rakonczás.
Balla Sándor ispán, Kondoros.
Ballagi Aladár egyet. tanár, Budapest.
Balló Lajos gyógysz. Liptó-Szt-Miklós.
Balló Mátyás tanár, Budapest.
Balogh Dezső erdészjelölt, N.-Bocskó.
Balogh Gábor huszárfőhadnagy, Baja.
Balog Gerő néptanító, Tompahát.
Balogh György, lelkész, Bicske.
Balog Gyula hajózási felügy. Budapest.
Balog Ignácz ügyvéd, Budapest.
Balog Imre kun-kapitány, Szabadszállás.
Balog János közs. orvos, Csökmő.
Balogh János birtokos, Tövis.
Balogh Kálmán erdész, Beél.
Balogh Kálmánné urhölgy, Budapest.
Balogh Károly tanár, Szabadka.
Balogh Lajos Ügyvéd, Székelyhid.
Balogh Lajos szolgabiró, Tata.
Balogh László hivatalnok, Kassa.

763

Balogh Miksa gyógyszerész, Temesvár.
Balog Mór tanár, Budapest.
Balogh K. Oszkár orvos, Budapest.
Balogh Pál m. főorvos, Déva.
Balogh Péter tanárjelölt, Kolozsvár.
Balogh Sándor honvédfőhadn. N.-Várad.
Balogh Sándor ref. pap. Őralja-Boldogfalva.
Balogh Vilmos erd. gyakornok, Déva.
Baloghy Endre ügyvéd, R.-Szombat.
Balzam Emil ügyvéd, Nagy-Mihály.
Bán Gyula orvos, Kötegyán.
Bán Kálmán birtokos, Szabar.
Banciu Demeter gyógysz. Szelistye.
Bandi Vazul tanár, Sz.-Udvarhely.
Bandura László tanító, Kordéháza.
Bánffay Simon közjegyző, Pécs.
Bánffy Dezső báró, Apanagyfalu.
Bánffy Ernő báró, Kolos-Borsa.
Bangha Géza gazdatiszt, Cserhát.
Bánhidy Lajos, vasuti hivatalnok, Szeged.
Bánik György erdész, Tiszolcz.
Bánki Donát gépészmérnök, Budapest,.
Bankos Izidóra tanítónő, Kun-Szt-Miklós.
Banner Béla gazdatiszt, Ó-Kigyós.
Bánó Gyula mérnök, Szombathely.
Bánó László mérnök, Budapest.
Bánóczy Gizella tanítónő, Győr.
Bánóczy József tanár, Budapest.
Bánóczy Kálmán iparos, S.-A.-Ujhely.
Bánóczy Lajos városi levéltáros, Szentes.
Banovszky Géza tisztv. Beszterczebánya.
Banovszky Gyula hiv. főn. Kunfélegyháza.
Bányai László lelkész, Bagamér.
Bányai Lipót orvos, Komárom.
Barabás János tanító, Komárom.
Barabics Sándor körorvos, Közép-Iszkáz.
Barakonyi Sándor orvos, Budapest.
Bárándy István földbirtokos, Alsó-Alap.
Bárány Gusztáv adótiszt, Miskolcz.
Bárány Gyula lelkész, Topolya.
Baranyai Antal Miklós huszár-őrm. Pécs.
Baranyay Gáspár gazda, Marczelháza.
Baranyay Gyula polg. isk. igazg. N.-Szőllős.
Baranyay István hivatalnok, Budapest.
Baranyi Ágoston főispán, N.-Várad.
Baranyi Balázs tanár, Jászberény.
Baranyi Péter fogalm. H.-M.-Vásárhely.
Baranyi Sándor gyáros, Makó.
Barát Imre lelkész, Gáva.
Barbarics Győző tanító, Balaton-Füred.
Barhás József orvos, Budapest.
Barbierik Titus tanár, Pancsova.
Barcs Kálmán erdész, Miszlóka.
Barcsay Etelka urhölgy, Nagy-Barcsa.
Barcsay Károly gyógyszerész, Szeged.
Barcsi József tanár, Pápa.
Barcza Kálmán ügyvéd, Veszprém.
Barcza László földbirtokos, Csab-Rendek.
Barcza Ödön földbirt. Puszta-Kovácsi.
Bárczay Gyula orsz. képv. Budapest.
Bardach Ráchel tanitónő, Vágújhely.
Bárdos József erdőgyakn. Beszterczebánya.
Bárdos Lajos bányagyakn. Budapest.
Bárdoss Ödön gazdatiszt, Bagamér.
Barics Milán gyógysz. Nagy-Magyar.
Bariss Árpád Gyula gyógysz. Nagy-Surány.
Baris József hivatalnok, Budapest.
Barkassy Géza min. titkár, Budapest.
Barkassy Kálmán birtokos, Algyest.
Barkóczai Ferencz erdész, Pojana-Mörul.
Barkóczy Károly ügyvéd, Sümegh.
Barla Sz. Károly lelkész, Alsósegesd.
Barna Ödön gyógyszerész, Budapest.
Barna Sándor joghallgató, Budapest.
Barna Sándor méhész, Szabadka.
Barna Zsigmond gyógysz. Budapest.
Báró Jenő urad. ispán, Zámoly.
Báron Jónás orvos, Budapest.
Baross István főbiró, Ipolyság.
Baróthi Károly mérnök, Budapest.
Barsi Gyula aljárásbiró, Szolnok.
Barsi József író, Budapest.
Bartha Alajos technikus, Budapest.
Barta Antal kórházi orvos, Szabadka.
Bartha Gábor orvos, Budapest.
Barta Gyula orvos, Érmihályfalva.
Bartha Gyula erdőfelügyelő, Kaposvár.
Bartha Ignácz ügyész, Csik-Szereda.
Bartha János nyug. aljbiró, ügyvéd, Szentes.
Bartha Miksa könyvvezető, Budapest.
Bartha Sándor urad. főerdész, B.-Hunyad.
Bartha Sándor körjegyző, Nyitra-Komját.
Bartha Zsigmond tanár, Nagy-Enyed.
Bartalos Bela hivatalnok, Kolozsvár.
Bartalus János ev. ref. esperes, Bukarest.
Bartek Lajos tanár, Kecskemét.
Bártfay József magánzó, Budapest.
Bartholomaeidesz Adél igazgatónő, Aszód.
Barthos Gábor magánzó, Nagyvárad.
Barthos István tanár, Sepsi-Szt-György.
Bartók Géza gazd. egyl. titkár, N.-Kikinda.
Bartok Jenő Iván körjegyző, Csab.
Bartok József építész, Deés.
Bartoniek Géza tanár, Budapest.
Bartos Gyula magánzó, J.-Hódos.
Barts József orvos, Pozsony.
Barts Pál, adóhivatali főnök, Kassa.
Bartsch Sámuel képezdei tanár, Baja.
Bartus Adolf mérnök, Budapest.
Baruch Gyula gyógyszerész, Marczali.
Baruch József gyógyszerész, Gyöngyös.
Baruch Mór orvos, Nyíregyháza.
Bárvits Albin min. oszt. tanácsos, Budapest.
Basch Imre orvos, Budapest.
Básthy Ignácz birtokos, Heves.
Batáry István gyógyszerész, Kolozsvár.
Baternay Albert gyógyszerész, Szendrő.
Bátor Mór ügyvéd, Komárom.
Bátori Bálint tanító, Udvari.
Báthory Béla orvos, Uzon.
Báthory István orvos, Budapest.
Báthory Nándor tanár, Budapest.
Báthory Sándor ügyvéd, Debreczen.
Bátorkeszy Béla orvos, Turkeve.
Batta Ignácz földbirtokos, Gégény.
Battonyai Ödön min. hivatalnok, Budapest.
Bauer Antal orvos, Budapest.
Bauer József mérnök, Budapest.
Bauer József tanár, Lőcse.
Bauer Márton orvos, Apostag.
Bauer Miksa gazdatiszt, Fekete.
Bäuerle Ferencz tanár, Brassó.
Bauholczer Juha unrhölgy, Vajda-Hunyad.
Baum Lipót orvosjelölt, Budapest.
Bäumel Ede tanár, Sopron.
Baumerth Ottó magánzó, Korpona.
Baumgarten Pál orvos, Budapest.
Baumgartner Alajos tanár. Budapest.
Baumöhl Henrik rajzoló, Budapest.
Bauer István káplán, Rába-Szt-Mihály.

764

Bausch István gazdatiszt, Gardonya.
Bay Ferencz birtokos, Debreczen.
Bay István magánzó, Debreczen.
Bayer Alajos ügyvéd, N.-Kikinda.
Bayer Antal gyógyszerész, Budapest.
Bayer György gyógysz. Kis-Jenő.
Beauregard Lajos orvos, Währing.
Becher Aron orvos, N.-Szalonta.
Bechnitz Sámuel orvos, Vinga.
Beck Nándor orvos, Horgos.
Becker Agoston tanársegéd, Budapest.
Becker János gyógyszerész, Lovrin.
Becsák Ferencz állatorvos, Veszprém.
Becsey Antal technikus, Budapest.
Bécsi Dezső erdőgyakornok, Lippa.
Becski Árpád számvizsgáló,Vajda-Hunyad.
Bedő Albert főerdő-tanácsos, Budapest.
Bedő Dénes tanár, Székely-Keresztúr.
Bedő József jegyző, Eszt-Szt.Györgymező.
Bodó Károly gazdatiszt, Nagy-Enyed.
Bedőházy János birtokos, Maros-Vásárhely.
Bedros Peter ellenőr, Ipolyság.
Beé Emil orvos, Temes-Szt-András.
Beer Henrik gazdatiszt, Visznektanya.
Beer Mark honv-hadnagy, Ujvidék.
Begovcsevics Róbert kanonok, Eger.
Beierlein Béla tisztviselő, Ujvidék.
Beimel Sándor kereskedő, Budapest.
Bein Károly tanár, Budapest.
Bejczy Sándor ügyvéd, Sopron.
Beke Antal orgonista, H.-Böszörmény.
Bekeházi Beke Imre gazdatiszt, Csontorok.
Beke Manó tanár, Budapest.
Békeffy Gyula ügyvéd, Szabadka.
Békefi Jenő hivatalnok, Pétervárad.
Békeffy Jenő m. főjegyző, M.-Óvár.
Békeffy Károly ügyvéd, Csantavér.
Békessy László tanár, Debreczen.
Békey Ignácz tanár, Keszthely.
Belágh Lajos kereskedő, Losoncz.
Belényesy András ügyvéd, Beregszász.
Belházy Gyula hivatalnok, M-Sziget.
Belházy Imre plébános, Körmöczbánya.
Belházy János osztálytanácsos, Buda.
Belházy Jenő erdőig. titk. M-Sziget.
Beliczay Béla birtokos, Budapest.
Beliczky Gusztáv tanitó, Lőcse.
Belky János e. tanár, Kolozsvár.
Bellák Kamill tanitó, Nagy-Bossán.
Bellus János tanár, Selmeczbánya.
Belóczy Sándor tanár, Késmárk.
Bélteky Albert tanárjelölt, Kassa.
Bály Mihály tanitó, Budapest.
Bém László tanár, Budapest.
Bencsák Stana tanitónő, Csáktornya.
Bencsik Ferencz törvsz. biró, Kalocsa.
Bencsik Imre tanitó, H.-M.-Vásárhely.
Bencsik Sándor erdőgyakornok, Sályi.
Bencze Bálint csendőrhadn. Nagy-Kikinda.
Bencze Gergely tanár, Selmeczbánya.
Bencze Péter gazdatiszt, Szegszárd.
Benczur Dénes rendőrorvos, Budapest.
Benczur Gyula festőművész, Budapest.
Benda Kálmán ügyvéd, Beregszász.
Bende Andor mérnök, Zágráb.
Bende Attila vasuti felügy. bizt. Budapest.
Bende Oszkár mérnök, Losoncz.
Bendl Godofréd gazd. intéző, Mezőhegyes.
Bene Gyula hivatalnok, Arad.
Bene-Járy József birtokos, Bécs.
Bene Lajos, gyógyszerész, Ungvár.
Bene Sándor orvos, Ungvár.
Benedek Arthur ügyvédjelölt, Fogaras.
Benedek Ferencz orvos, Trencsén.
Benedek Gábor ellenőr, Nagy-Enyed.
Benedek István orvos, Martonyos.
Benedek Kálmán ellenőr, Vizakna.
Benedek Lajos tanitó, Kisbér.
Benedicty Andor tisztviselő, Kis-Körös.
Benedicty Gyula földbirtokos, T.-Szele.
Benedicty József gyógyszerész, Békés.
Benedikty Lajos mérnök, Guraszáda.
Benes János lapszerkesztő, Budapest.
Benitzky Attila birtokos, Budapest,.
Benka Gyula tanár, Szarvas.
Benke Elemér hivatalnok, Budapest.
Benkó Agost gyárigazgató, Nyerges-Ujfalu.
Benkó Imre tanár, N.-Kőrös.
Benkó Károly építész, Budapest.
Benkő Agost arvasz. jegyző, Kónfélegyháza.
Benkő Aron távirdatiszt, Brassó.
Benkő József esp. plébános, Jenke.
Benkő Lajos főorvos, A.-Maróth.
Benkő Sándor vas. hivatalnok, Süly-Sáp.
Benyák Ottó jószágkormányzó, Kajár.
Bényei Zsigmond főmérnök, Budapest.
Benyovszky Sándor gróf, Solt.
Beöthy Lajos gazdatiszt, Ercsi.
Beőthy Miklós körjegyző, B.-Torda.
Bercsényi Elemér gyógysz. Budapest.
Bercsényi József közs. jegyző, Plávna.
Berczeli István mérnök, Pécs.
Berczeller Imre orvos, Budapest.
Berczeller Lipót mérnök, Ujvidék.
Bérczi Ede műegy. hallg. Budapest.
Berecz Antal igazgató tanár, Budapest.
Berecz Károly közs. jegyző, Bogojeva.
Bereczk Pál birtokos, H.-M,-Vásárhely.
Bereczk Péter gyógysz. H.-M.-Vásárhely.
Bereczky Endre orvos, Kőbánya.
Bereczky Endre földbirtokos, Ócsa.
Beretzky Gábor gazdatiszt, Derékegyháza.
Bereczky Gyula erdész, Budapest.
Bereczky Máté gyümölcsész, Arad.
Berencsy Gyula gyógysz. H.-Nánás.
Berencsy László orvos, Nemes-Ócsa.
Berényi Gedő áldozó pap, Nagybánya.
Berényi Gyula körorvos, Esztergom.
Beréuyi János tanár, Zilah.
Berényi József vas. főfelügyelő, Budapest.
Beretvás Endre oszt. tanácsos, Karácsond.
Beretvás Sándor főmérnök, Pécs.
Berg Antal távirdatiszt, Budapest.
Berg Miksa báró, Kapuvár.
Berger Emil nagybérló, Vadkert,.
Berger Ferencz orvos, H.-M.-Vásárhely.
Berger Géza gazdatiszt, Tótvázsony.
Berger Hugó orvos, Lugos.
Berger Ignácz mérnök, Komárom.
Berger Ignácz orvos, Budapest.
Berger János ezredorvos, Zilah.
Berger Lajos kereskedő, Budapest.
Berghofer Ákos tanár, Gyula.
Berghoffer Károly nevelő, Gyömrő.
Bergl Ferencz vasuti hiv. Nagyvárad.
Berinza János tanár, Vácz.
Berkes Imre tanár, Budapest.
Berkes Samu mérnök, Zimony.
Berkó István gyógyszerész, Ipolyság.
Berkovics Bernát gyárgondnok, Liptóujvár.

765

Berkovits Miklós orvos, Nagyvárad.
Berkovits Zsigmond orvos, Nagyvárad.
Berks Lajos törzsorvos, Komárom.
Berks Leó kohótiszt, Nagybánya.
Berky Antal ügyvéd, Halas.
Berky Gusztáv tanár, Temesvár.
Berky József ügyvéd, Szolnok.
Bernády György gyógysz. Marosvásárhely.
Bernárd József erdész, Kabola-Pojána.
Bernáth Béla ügyvéd, Budapest.
Bernáth Elemér kir. tábl. tanácseln. Kassa.
Bernát István birtokos, Hosszú-Pályi.
Bernáth József chemikas, Budapest.
Bernáth Kálmán mérnök, Szeged.
Bernáth Sándor gazdat. Csonka-papi-tanya.
Bernátsky Béla gyógysz. Kún-Félegyháza.
Bernauer Izidor mérnök, Budapest.
Bernauer Zsigmond chemikus, Budapest.
Bernhárd Arnold bányaszámt. Nagy-bánya.
Bernhardt Géza urad. számtartó, Bánlak.
Bernhárt János orvos, Baja.
Bernhart Raphael főmérnök, Debreczen.
Bernstein Antal dohánybev. felügy. Szolnok.
Bertalan Pál gyógysz. Luhiforrás.
Bertalanffy Győző gyógysz. Vasvár.
Bertalanffy Gyula esp. plébános, Léka.
Bertalanfy József birtokos, Szarvaskend.
Bertalanffy Theodoz j.-korm. S.-Endréd.
Berte Károly hivatalnok, Kis-Harta.
Bertha József tkpénzt. tiszt, Komárom.
Berthóty Károly tanár, Fiume.
Béry Lajos törv. irnok, Szombathely.
Berzeviczy Béla ispán, Kozárd.
Berzsenyi Gyula erdészgyak. Keszthely.
Bessenyey József jegyző, Nagy-Perkáta.
Besze Mihaly tollnok, Sz.-Fehérvár.
Beszedits Ede m. járásorvos, Tapolcza.
Bészler Lajos aljegyző, Debreczcn.
Betegh Imre földbirt. Csicsó-Keresztúr.
Bexheft Armin iró, Budapest,.
Bexheft Mór mérnök, Budapest.
Beyer Adolf bőrgyáros, Baja.
Bezeghy Miklós tanár, Pancsova.
Bezerédy István földbirtokos, Ménfő.
Bezerédy Lajos ügyvéd, Bank.
Bezerédy Sándor szolgabiró, Szent-Grót.
Bichler János plébános, Féltorony.
Bicskey Kristóf birtokos, Bessenszög.
Biczó Bálint jegyző, Nagy-Körös.
Biczó Kálmán tanár, N.-Körös.
Bidló Ignácz főerdész, Pethő-Szinnye.
Bielek Miksa műegy. tanár, Budapest.
Bielik Ferencz posta-táviró tiszt, Budapest.
Bignio Béla orvos, Cs-Palota.
Bihar Antal bányabiztos, Rozsnyó.
Bihar József h.-százados-hadbiró, Kassa.
Bihary Géza tisztviselő, Nyitra-Ujlak.
Bihari János tanító, Berettyó-Ujfalu.
Bikfalvi Károly orvos, Marosujvár.
Binder András áldozópap, Szatmár.
Binder Béla erdészak. hallg. Selmeczbánya.
Binder Béla tanár, Szt-Pölten.
Binder Laura tanítónő, Kolozsvár.
Bing Hugó akad hallgató, M.-Óvár.
Birkás József földbirtokos, Szabadka.
Biró Gyula tanár, Kolozsvár.
Biró István joghallgató, Budapest.
Biró Károly állatorvos, Torda.
Biró Károly ügyvéd, Szabadka.
Biró Pál tanár, Szombathely.
Biscara András mérnök, Budapest.
Bischof Lipót gyógyszerész, Tata.
Bisitz Mór birtokos, Ozora,.
Bittenbinder Miklós tanár, Pancsova.
Bittera Béla birtokos, Gutor.
Bittó Béla birtokos, Budapest.
Bittsánszky Kornél m. e. hallg. Budapest.
Bitzy János erdész, Rév.
Bizik József gyógyszerész, Ó-Buda.
Blaha Gábor főorvos, Verespatak.
Blahó Gyula tanitó, Érsekujvár.
Bláska Ubald főbányahiv. segéd, M.-Ujvár.
Blaskovics Gyula földbirtokos, Nagybánya.
Blaskovics Ödön tisztviselő, Mezőhegyes.
Blattny Ernő erdész, Toriszka.
Blauhorn Márk tanító, Ó-Kanizsa.
Bleuer Miklós orvos, Nagy-Kálló.
Bleyer Károly gyógyszerész, Nagyvárad.
Blum Ödön orvos, Budapest.
Bobest István ügyvéd, Magyaróvár.
Bóbita Endre tanár, Kismarton.
Bobleter Ignácz plébános, Moson-Szolnok.
Bobok Tivadar erdész, Feketepatak.
Bocsek György tanító, Trencsén.
Bócz József főorvos, Nagy-Enyed.
Boczkó Sámuel főkapitány, Debreczen.
Bod Lajos tanár, Sz.-Fehérvár.
Bod László ref. lelkész, Nagy-Almás.
Boda Gábor plebános. Szécsény.
Buda Gyula orvos, Püspök-Ladány.
Buda Imre urad. jószágfelügyelő, Káloz.
Buda József gyógyszerész, Nagyatád.
Buda Vilmos orsz. képv. Szegzárd.
Bóday Aladár m. pénzt. ellenőr, Komárom.
Bodiczky Béla műegy. hallgató, Budapest.
Bodjánszky János tanár, Eperjes.
Bodnár Antal tanitó, Pallós.
Bodnár Dezső min. számtiszt, Budapest.
Bodnár Gyula mérnök, Debreczen.
Bodnár József tanitó, Szarvas.
Bodnár Sándor orvos, Tisza-Roff.
Bodó Sándor járásbiró, Deés.
Bódogh Barna birtokos, Sárospatak.
Bódogh Ferencz gyógysz. Kecskemét.
Bódogh János távirótiszt, Szeged.
Bodoky Kálmán mérnök, Endrőd.
Bodoki Mihály, gyógyszerész Gyula.
Bodola Lajos műegy. tanár, Budapest.
Bodola László tanár, Csurgó.
Bodolai László tanár, Mező-Túr.
Bodor Domokos tanár, Sepsi-Szt.-György.
Bodor Gábor erdőgyakornok, Besztercze.
Bodor Gyula erdészjelölt, Naszód.
Bodor Jenő erdőrendező, Kolozsvár.
Bodor Miklósné tanitónő, Nagy-Ág.
Bodor Zsigmond orvosjelölt, Budapest.
Bodrosi Károly jegyző, Temes-Sz.-András.
Bódvay Lajos gyógyszerész, Perjámos.
Bódy Andor gazdatiszt, Perecse.
Boér Béla bányabirtokos, Abrudbánya.
Boer Jenő vasúti főorvos, Tövis.
Boér Miklós nevelő, Szilágy-Cseh.
Bogdán Géza erdész, Szepsi-Szt.-György.
Bogdán Károly birtokos, K.-Mártonfalva.
Bogdán Mihály orvos, Bal.-Gyarmat.
Boglucz Emánuel tanárjelölt, Bélfenyér.
Bognár Endre lelkész, Lovász-Patona.
Bognár János megyei állatorvos, Ajka.
Bognar József gazd. hallgató, Keszthely.
Bognár Károly plébános, Káptalan-Tóti.

766

Bogos István vesztegint. igazg. Csikszereda.
Bogyay Máté birtokos, Sármellék.
Bogyó Samu tanár, Budapest.
Bohuniczky Endre erd. gyak. Liptó-Ujvár.
Bohuniczky Ignácz plebános, Győr-Révfalu.
Bohuniczky Kálmán gazda, N.-Péczely.
Bohus László földbirtokos, Világos.
Bója Ferencz reáltanár, Szeged.
Bóka Péter tanár, Kecskemet.
Bókay Árpád e. tanár, Budapest.
Bokody Janus könyvelő, Szentes.
Bokor Adolf gyógyszerész, Szeged.
Bokor József e. m. tanár, Budapest.
Bokor Róbert erdőtiszt, Zsupanje.
Bokros Elek orsz. képv. Kolozsvár.
Boksay József lelkész, Kabola-Pojána.
Boldizsár Béla tanitó, Zsófiafalva.
Bolemann István orvos, Budapest.
Bolemann Mór gazdatiszt, Munkács.
Bolgár Endre m. főjegyző, Ipolyság.
Bolgár János földbirtokos, Nagy-Csalomia.
Bolgár Lajos tanító, Kökényes.
Bolgár Lőrincz körorvos, Krasznik-Vajda.
Bolgár Mihály tanár, Szeged.
Bolla Gábor postafőnök, Budapest.
Bolla Mihály mérnök, Budapest.
Bolner Károly ügyvéd, Tokaj.
Bolza József gróf, birtokos, Tisza-Kürth.
Bondy Adolf gazdatiszt, Ráczalmás.
Bonis Zsigmond levéltárnok, Nyiregyháza.
Bontó Gergely tanár, Kolozsvár.
Boocz Jenő vasuti hivatalnok, Brassó.
Boor Jenő lelkész, Hosszúfalu.
Borbás István gyógyszerész, Mező-Túr.
Borbás Vincze tanár, Budapest.
Borbély Imre orvos, Debreczen.
Borbély Kálmán mérnök, Balassa-Gyarmat.
Borbélyi Pál főpénztárnok, Ipolyság.
Borbola Kornél földbirt. Kerestelek.
Borcsiczky Zoltán állom.-főnök, B.-Bicske.
Borda Károly tanitó, Foktő.
Boress Ferencz tanitó, Polonka.
Bori Lajos kántor-tanitó, Váczhartyán.
Boris Ferencz tanitó, Nagy-Körös.
Boromisza Tibor plebános, Jankovácz.
Boros Gyula m. alszámvevő, Komárom.
Boross Gyula gyógyszerész, Zsáka.
Boros István magánzó, Szt.-Gothárd.
Boross István tanitó, Somogy-Viszló.
Boros Jakab orvos, Szegvár.
Boros Kálmán urad. vadász, Aranyos.
Borosnyói L. Béla főorvos N.-Szeben.
Borosnyói L. Dániel ügyvéd, Brassó.
Borostyáni Béla tanár, Déva.
Borsody János gyógyszerész, Fadd.
Borsos Ferencz udv. főkertész, Gödöllő.
Borsos Floris v. főjegyző, Tiszafüred.
Borsos István főerdész, Somogy-Endréd.
Borszéky Soma ny. tanácsos, Budapest.
Bory Béla birtokos, Puszta-Bánháza.
Borzsák Endre lelkész, Szegzárd.
Bosits Gábor kuriai biró, Budapest.
Bosnyák Géza földbirtokos, Lelle.
Bosnyák Mihály számtiszt, Vinkovce.
Bossányi Endre tisztviselő, Budapest.
Bossin József gyógyszerész, Szathmár.
Bosznai István tanár, Csurgó.
Bothár Dániel tanár, Pozsony.
Bothár Emil tanár, Beszterczebánya.
Bothár Samu orvos, Beszterczebánya.
Bothó Imre erdőfelügyelő, Győr.
Bottay Kálmán rajztanár, Komárom.
Bottfy Vilmos mérnök, Budapest.
Bottka Antal földbirt., Boldogasszonyfa.
Botka Attila m. á. v. hivatalnok, Zágráb.
Botka Ferencz főszolgabiró, Zala-Sz.-Grót.
Bottka Imre gyógysz. Ragály.
Bottó Melentie tanitó, Sajtény.
Bözner István körerdész, Vadacs.
Bozóky Béla gyógyszerész, Budapest.
Bozóky Endre tanár, Budapest.
Bózsa Péter tanitó, Polgárdi.
Bozsenik Béla tanár, Lugos.
Böck Bertalan tiszttartó, Szalók-Taskony.
Bőhm Antal tanár, Karánsebes.
Bőhm Béla kereskedő, Tarján.
Bőhm Miklós tanár, Kétegyháza.
Bőhm Vilmos orvos, Brád.
Böjthe Ödön lelkész, Erdő-Csinád.
Böke Gyula e. tanár, Budapest.
Bölcs Gyula min. fogalmazó, Budapest.
Bölöny Ödön herczegi tisztv. Kismarton.
Bölöny Sándor muzeumi őr, Nagy-Várad.
Börzsönyi Arnold tanár, Győr.
Böszörményi Cornél ügyvéd, Nyíregyháza.
Böszörményi Lajos lelkész, N.-Szalonta.
Bőtös Samu gyógyszerész, Málcza.
Bradách Antal orvos, Budapest.
Bradofka Frigyes bányatiszt, Felsőbánya.
Brand Ferencz iparos, Sz.-M.-Zichyfalva.
Brandisz Mihály mérnök, Szkacsán.
Brassay Sámuel e. tanár, Kolozsvár.
Brassoványi József v. hivatalnok, Arad.
Braun Adolf esperes-pleb. Moson-Sz.-János.
Braun Alajos vasuti tiszt, Székesfehérvár.
Braun Dezső hivatalnok, Budapest.
Braun Gyula tanárjelölt, Budapest.
Braun Lajos orvos, Budapest.
Braun Pál gyógyszerész, Keszthely.
Brauner Alajos tanitó, Hodosán.
Braunfeld Gyula gépészmérn. Diós-Győr.
Brauswetter Ottó iparos, Szeged.
Brauswetter Vilmos műórás, Arad.
Brecz Sándor erdőmester, Jólész.
Bredurán Miklós tanító, Versecz.
Brengarten Henrik főjegyző, Cs.-Palota.
Brenner Lajos tanár, Debreczen.
Brenner Vilmos m. főmérnök, Budapest.
Brettner Ernő gyógyszerész, N.-Kikinda.
Brettner Miksa gyógyszerész, Galatz.
Bretz Berta tanítónő, Szarvas.
Breuer Armin főorvos, Temesvár.
Breuer Armin orvos, Tata-Tóváros.
Breuer Izidor gazdatiszt, Zala-Tárnok.
Brener Pál gyógyszerész, Magyar-Lápos.
Breier Sámuel kereskedő, Kismartonhegy.
Breuer Sándor orvos, Gölniczbánya.
Breuer Vilmos kereskedő, Kassa.
Bricht Lipót ker. akad. titkár, Budapest.
Brocsek Nándor gyógyszerész, Trencsén.
Bródi Vilmos Miksa birt. Abauj-Szikszó.
Brogyányi Gyula p. ü. fogalmazó, Zombor.
Bronts Nándor orvos, Kis-Jenő.
Brósz László ügyvéd, Kassa.
Broszmann Jenő gépfelügyelő, Pierg.
Brozik Károly tanár, Budapest.
Brössler Ignácz tanár, Füzitő.
Brtoun Ignácz min. hivatalnok, Budapest.
Bruck Béla honv. ezredorvos, Körmend.
Bruck Jakab orvos, Budapest.

767

Bruckmann János állatorvos, Zomba.
Brucsy János szeszgyáros, Esztergom.
Brujman Béla orvos, Ungvár.
Brunkala József gyógysz. Simontornya.
Brunyovszky Samu tanító, Miava.
Brünauer Adolf Orvos, Bécs.
Bründl Jenő posta- és táv.-tiszt, Szombathely.
Brünner József vasuti orvos, Alsó-Lendva.
Bubich Antal közs. jegyző, Oroszvár.
Buchberger Fülöp urad. ispán, Keszthely.
Buchwein Béla gazdatiszt, Zsindelyestanya.
Bucsy József főmérnök, Kolozsvár.
Baczurka Ferencz közjegyző, Ménes.
Bod György áll. tanító, Dragomérfalva.
Buda Adám birtokos, Rea.
Bodaházy Imre ker. ak. tanár, Sz.-Fehérvár.
Budanovich István közs. jegyző, Bajmok.
Budavári József gymn. tanár, Nyitra.
Buday Akos gyógyszerész, S.-A.-Ujhely.
Buday Béla mérnök, Pécs.
Budai Elek tanító, Deés.
Buday Gyula urai tiszttartó, Ó-Fehértó.
Buday János s.-lelkész, Békés.
Buday József főrealisk. tanár, Budapest.
Buday József földbirtokos, Debreczen.
Buday József polg. isk igazg. Versecz.
Buday Mátyás plebános, Horvát-Járfalu.
Budai Mór orvos, Zsarnócza.
Buday Zádor mérnök. S.-A.-Ujhely.
Budenz József e. tanár, Budapest.
Buder Fereocz járásorvos, Margitta.
Budinszky Károly tanitó, Budapest.
Bugarszky Darinka tanitónő, Pancsova.
Bugarszky István műegy. hallg. Budapest.
Bugát Ferencz gép. mérn. Nógrád-Megyer.
Bugyis Andor gyóyszeresz Szarvas.
Buhl Károly bányatanácsos, Fernezély.
Búja Lajos tanító, Csanád-Palota.
Bujk Béla főgymn. tanár, Kis-Ujszállás.
Bukoveczky Sándor s.-lelkész, Jászberény.
Bukovinszky Arthur államv. felügy. Bpest.
Bukovszky György hivataln. Rákospalota.
Bukovszky János tanár, Békés-Csaba.
Bukovy Ferencz tanító, Zólyom-Lipcse.
Bukaresti János tanár, Kassa.
Bulics Ferencz plebános, Fehérvár-Tárnok.
Bulla Sándor mérnök, Orosháza.
Buócz Viktor orvos, Módos.
Burány János ügyvéd, Esztergom.
Burányi Ferencz tanító, Dautova.
Burchard Conrád főrendi tag, Budapest.
Burdáts János erdész, Csornóholova.
Burdáts Lajos bányász-gyak. Vihnye.
Burger György tanár, Torda.
Burger Sámuel körorvos, Kisvárda.
Burgetti Ferencz hivatalnok, Vadkert.
Burián Aladár e. klin. segédorvos, Bpest.
Burkovits Lajos tanár, Bezdán.
Burró Imre tanító, Ratkó-Szuha.
Burtik Győző orvos, Ada.
Busbak Ádám magánzó, Losoncz.
Butykay József mérnök, Miskolcz.
Buza János tanár, Sárospatak.
Buzás Kálmán gazdatiszt, Sarkad.
Buzáth Ferencz gyógyszerész, Beregszász.
Buzinkay Gyula közegészs. felügy. Bpest.
Buzinkay László gyógyszerész, Budapest.
Büchl Károly mérnök, Detta.
Büchler Ignácz egyet. tanár, Kolozsvár.
Bük Géza orvos, Debreczen.
Bünker Rájnárd tanító, Sopron.
Bürger Albert, Maros-Vásárhely.
Büttner Gusztáv urad. gazdat. Csősztelek.
Bydeskúthy Gyula érseki iktató, Kápolna.


Caluxiu Simon ügyvéd, Dicső-Szt-Márton.
Cenner Gyula mérnök, Budapest.
Charvat Hermann urad. erdesz, A.-Lugos.
Chernel István birtokos, Kőszeg.
Chiovini Ferencz jegyző, Bessenszög.
Chován Károly tanár, Szarvas.
Chyzer Kornél m. főorvos, S.-A.-Ujhely.
Cipu János p. ü. fogalmazó, Brassó.
Clark Simon gyógyszerész, Kis-Terenne.
Clement Béla akad. hallg. Selmeczbánya.
Conlegner Károly kir. tanácsos, Néver.
Conrád Gyula jegyző, Czabaj.
Cornides Albert urad. tiszt, Gáthi-Major.
Cornidesz György erdész, Turja-Remete.
Cornides Károly gyógyszeresz, Felka.
Corzán Avendanó Gábor tanár, Budapest.
Crouy Endre gróf, birtokos, Ipoly-Szecsény.
Cukor Lajos orvos, Nagy-Károly.
Csabai Imre tanár, Kecskemét.
Csabay Lajos kereskedő, Bukarest.
Csabai Uy Mihály gyógyszerész, Karczag.
Csajági Béla igazgató, Budapest.
Csajághy István orvos, Buziás.
Csajka Lajos plebános, Nándor.
Csákváry Lajos ellenőr, Szeged.
Csáky Gergely vár. tanácsos, Debreczen.
Csáky György pénztárnok, N.-Szalonta.
Csáky Jenő gróf, Pozsony-Főrév.
Csáky József gazd. intéző, Szt-Istváni p.
Csáki Róbert vasuti hivataln. Budapest.
Csáky Vilmos állomásfőnök, Abos.
Csanády Béla birtokos, Karczag.
Csanády Gusztáv tanár, Keszthely.
Csanády István járásbiró, Szt-Endre.
Csanak József nagykereskedő, Debreczen.
Csányi B. Ádám gyógysz Bars-Szt-Kereszt.
Csányi Ferencz ispán, Kis-Loók.
Csányi Gyula állatorvos, Veszprém.
Csáp Miklós ezredorvos, Budapest.
Csapó Dániel joghallgató, Tengelicz.
Csapó Dezső birtokos, Darvas.
Csapó Kálmán tanító, Duna-Pataj.
Csapó Lajos gazda, Bodrog-Olaszi.
Csapó Ödön tanító, Csajágh.
Csapó Zoltán mérnök, Temesvár.
Csapodi Ferencz közjegyző, Szőll.-Györök.
Csapodi Istvan szemorvos, Budapest.
Császár Ferencz állatorvos, Deés.
Császár Ottó hivatalnok, Beszterczebánya.
Császár Péter szolgabiró, Topolya.
Csaszkóczy Gyula b.-számtiszt, Nagybánya.
Csatáry Ágost orv. egy. tanársegéd, Bpest.
Csatáry Bela min. titkár, Budapest.
Csatáry Lajos orvos Budapest.
Csathó Alajos tanító, Keszthely.
Csató Gábor aljegyző, Dicső-Szt-Márton.
Csathó Ödön ügyvéd, Gyöngyös.
Csausz Lajos birtokos, B.-Gyula.
Csebra József tanító, Királyság.
Csegezy Gyula nevelő, Bonczhida.
Csegezi Laszlo lelkész, Bágyon.
Cseh Béla gazdatiszt, Csopak.
Cseh Bertalan erdőmester, Pécs.
Cseh Lajos bányatiszt, Selmecz.
Cseh László gazdatiszt. Radnót.

768

Csehal Anna tanítónő, Budapest.
Cseley Pál gyógyszerész, Budapest.
Csellei Gusztáv főh. tisztviselő, M.-Óvár.
Cseley János főorvos, Komárom.
Csellei János közjegyző M.-Óvár.
Cselka János gazdatiszt, Esztergom.
Csemetei Károly tanár, Nagy-Károly.
Csemez József tanár, Nagybánya.
Csempesz Kálmán ügyvéd, Letenye.
Csengeri György állatorvos, Sárosd.
Csenterits Imre pályafelvigyázó, Szeged.
Cseörgheő Aladár tanár, Buda.
Csépay Lajos orvos, Szolnok.
Csepcsányi Béla gyógyszerész, Új-Pest.
Csepregi Endre tanár, Győr.
Csepreghy Róbert lelkész, Richwald.
Csepy Károly ny. százados, Pécs.
Csere János gyógyszerész, Szobráncz.
Cserép Sándor tanár, Szeged.
Cseres Gyula erdész, Sistarovecz.
Cserba József plebános, Jász-Monostor.
Cserháti Irma urhölgy, Budapest.
Cserháti Jenő gépészmérnök. Budapest.
Cserháti Sándor tanár, M.-Óvár.
Csernátony Alajos vasuti hiv. Debreczen.
Csernátony Lajos orsz képv. Budapest.
Csernus László tanár, S.-A.-Ujhely.
Cserny Győző erdőgyakorn. Szt-Gothárd.
Cserny Márk polgármester, Vinga.
Csernyus Allán birtokos, Kövecses.
Csernyus Andor birtokos, Kövecses.
Cservenka Antal erdész, Tata.
Cservenyák. György gyógysz. B.-Gyarmat.
Csesznák Ödön szolgabíró, Letenye.
Csesznok Lajos állatorvos, Budapest.
Csete Antal ügyvéd, Veszprém.
Csiba Ferencz kasznár, Vajszka.
Csiby Lőrincz erdőrendező, Lugos.
Csics Imre gyógyszerész, Tisza-Ujlak.
Csicsmányi Nep. János tanító, Uj-Kigyós.
Csigó Pál földbirtokos, Gulács.
Csík Dániel s. lelkész, Szalonna.
Csík Gyula főerdész, Karád.
Csikász Villebald tanár, Esztergom.
Csiki János plebános, Zalatna.
Csiky Lukács gyógyszerész. Simánd.
Csikós Balázs földbirt. Jász-Árokszállás.
Csikós Ede gyógyszerész, Szeged.
Csillag Antal jegyző, Kövegy.
Csillag Gusztáv mérnök, Siómaros.
Csillag Ignácz járásorvos, Boros-Jenő.
Csilléry Benő jogakad. tanár, Kecskemét.
Csilléry Lajos lelkész, Szada.
Csima Lajos szolgabíró, Pécsvárad.
Csincsara György főgyógysz. Budapest.
Csincsek Flóris lelkész, Nustár.
Csinos József tanító, Karancs.
Csintalan József vasuti hiv. Kolozsvár.
Csipkay János erdész, Sepsi-Szt-György.
Csippék János gyógysz. N.-Tapolcsány.
Csirke Iván jegyző, Keszthely.
Csiszár Árpád gyógysz. Zemplén-Szinna.
Csiszér Miklós körorvos, Csik-Szt-Márton.
Csitáry Béla gazdatiszt, M.-Keszi.
Csizik Károly miniszt. titkár, Budapest.
Csizmadia Ferencz mérnök, Czegléd.
Csók Lajos birtokos, Közép-Bogárd.
Csóka Kálmán urad. ellenőr, Csákvár.
Csóka Sámuel magánzó, Debreczen.
Csolnoky Jenő m. e. hallg. Budapest.
Csolnoky László ügyvéd, Veszprem.
Csomasz Béla ügyvédjelölt, Veszprém.
Csomós Áronné urhölgy, N.-Bánya.
Csomósy Sándor tanár, Esztergom.
Csongvai Lajos ügyvéd, M.-Vásárhely.
Csonka Ede ügyvédjelölt, Csurgó.
Csonka Ferencz tanár, Szeged.
Csonka János műhelyvezető, Budapest.
Csonka Luczián ügyész, Szeged.
Csonka Pál mérnök, Szentes.
Csontó Lajos tanár. K.-K.-Halas.
Csorba Edéné urhölgy, Kaposvár.
Csorbits László bányatiszt, Rónaszék.
Csordán Gyula gazdálk. H.-M.-Vásárhely.
Csősz Imre tanár, Rózsahegy.
Csuha Mihály birtokos, Szobráncz.
Csuka Lajos hivatalnok, Budapest.
Csuka Ödön ügyvéd, S.-A.-Ujhely.
Csukás István orvos, Rév-Komárom.
Csukics Adolf könyvvivő, Alsó-Lendva.
Csulak Lajos tisztviselő, Budapest.
Csupor István erdész, Pilis-Maróth.
Csurgay Kálmán gyógyszerész, Budapest.
Csurilla Ágoston plebános, Füzér.
Csurka István tanító, Baj.
Csűrös József papjelölt, Kolozsvár.
Csvirigh János tanító, Vág-Szered.
Czacher Gusztáv gazda, Sinatelep.
Czacher János gazdatiszt, Tündérmajor.
Czájlik György gyógyszerész, N.-Szalonta.
Czájlik Kálmán járásbiró, K.-Félegyháza.
Czakó Adolf mérnök, Zágráb.
Czakó József ellenőr, Kolozsvár.
Czakó Kálmán tanár, Budapest.
Czakó László honv. főorvos, Boros-Jenő.
Czakó Mihály plebános, Sajtos-Kál.
Czapáry Albert műkertész, Nyiregyháza.
Czapáry Dénes tanár, Nagy-Szőllős.
Czárán Gyula birtokos, Kolozsvár.
Czégényi Géza mérnök, H.-M.-Vásárhely.
Czehe K. Aladár gyógyszerész, Parajd.
Czeiner Nándor tiszttartó, Bucsu.
Czéklásy Sándor állatorvos, Sárospatak.
Czékusz György erdész, Szinér-Polyána.
Czéner Andor műegy. hallg. Alsó-Szkálnok.
Czermák Ede felügyelő, Budapest.
Czibulka Soma erdőgondnok, Árva-Polhora.
Czibulya Gyula gazdatiszt, Bajcs.
Czibulya Vilmos lelkész, Gúta.
Czibur Bertalan gyógyszerész, N.-Mihály.
Czifray Ödön gyógyszerész. Budapest.
Czigány Károly ügyvéd, Kővágó-Eörs.
Czigányi Béla gyógyszerész, Tokaj.
Czigler Gyula vasuti főfelügy. Budapest.
Czikmántori Ottó ügyvéd, Kolozsvár.
Czikora István tanító, Rimaszombat.
Czilli György állatorvos. Nagy-Károly.
Czillinger Ferencz mérnök, Rozsnyó.
Czinczár Jakab orvos, Bihar-Illye.
Czinege István tanár, Brassó.
Czingel László gyógyszerész, Heves.
Czirer Elek orvos, Pécs.
Czirer József birtokos, Budapest.
Czirer Lajos sorhajóhadnagy, Póla.
Czitó Ferencz technikus, Kassa.
Czobos Károly orvos, Kunfélegyháza.
Czollner Vincze gyógyszerész, Budapest.
Czukor Márton földbirt. H.-M.-Vásárhely.

769

Czvajna József isk. igazg. Besztercze.
Czynk Ede postahiv. főnök, Fogaras.
Czyzewski Gyula orvoshallgató, Buj.


Daitsch Ede orvos, Felka.
Dalmy Kálmán könyvvezető, Debreczen.
Damrély Gyula gyógyszerész, Eperjes.
Dancsházy Gusztáv tanár, Nagy-Rőcze.
Danhauser Rezső múzeumi custos, Felka.
Dani Lajos tisztviselő, B.-Magyarád.
Dániel Gergely birtokos, Arad.
Dániel Joachim tanár, Kolozsvár.
Dániel Miklós jegyző, Ternova.
Dániel Ödön alorvos, Fogaras.
Danielisz Károly földbirtokos, Szentes.
Danielisz Samu postamester, Kunhegyes.
Danis János körorvos, Balog.
Dankó Endre tanító, Kőpatak.
Dankó Pál jegyző, Nyir-Adony.
Danninger Arlám nőorvos, Zombor.
Dapsy Viktor vasgy. igazg. Budapest.
Dapsy Zoltán birtokos, Ipoly-Kis-Kér.
Darányi Ferencz ügyvéd, Kecskemét.
Daray Vilmos földbirt. és ügyv. Kis-Körös.
Darkó Ákos ügyvéd, Maros-Vásárhely.
Darócy Lajos tanár, Homonna.
Darvai Móricz tanár, Arad.
Darvas Vilmos hivatalnok, Debreczen.
Dasszinger József gyógyszerész, Beodra.
Dauscher Miklós, mérnök, S.-A.-Ujhely.
Dávid Béla közs. tanító, Csebe.
Dávid György gyógyszerész, Hosszú-Aszó.
Dávid János birtokos, Revisnye.
Dávid Lajos orvos, Alsó-Jára.
Dax Adolf mérnök, Kolozsvár.
De Moder Dénes gyógysz. Basahid.
Deák Adolf tanító, Kossuth.
Deák Géza erdész, Zólyom.
Deák Jánost erdőgondnok, Felső-Vissó.
Deák Lajos tanfelügyelő, M.-Vásárhely.
Deák Mihály főmérnök, Zala-Tárnok.
Deák Szilárd gyógyszerész, Herkulesfürdő.
Deáky Zsigmond ügyvéd, Győr.
Debitzky Mihály gyógyszerész, Báróth.
Debnarik Antal postatiszt, Budapest.
Debreczeni József ügyvéd, Gyönk.
Debreczeny Károly gyógysz. Békés.
Debreczeni Károly ügyvéd, Tiszafüred.
Déchy Mór ügyvéd, Budapest.
Décsei Janka isk. igazgatónő, Lőcse.
Decsy Pezső gyógyszerész, Szabadka.
Dedinszky István gazdatiszt, Kopáncs.
Dedinszky Kálmánné úrhölgy, Budapest.
Deér Endre gyógysz. Aszód.
Dégen Gusztáv orsz. képv. Budapest.
Dégenfeld Gusztáv gróf, Téglás.
Déghy Mátyás ispán, Gusztávműve.
Deininger Imre tanár, Keszthely.
Dékány Imre mérnök, Eger.
Dékány Rafael tanár, Budapest.
Dekker Sándor gyógysz. Török-Becse.
Del'Medico Ágost tanár, Budapest.
Deli Imre haszonbérlő, P.-Peres.
Dely József jegyző, Simonfa.
Dely Lajos jegyző, Felső-Dobsza.
Dellin Gusztáv ispán, Csatár.
Delmár Tivadar mérnök, Grindelwald.
Demhitz Lajos ügyvéd. Szabadka.
Deme László tanár, Budapest.
Demele Ferencz plébános, N.-Szt-Mihály.
Demény Béla csendőrhadnagy, Besztercze.
Demeter István tanárjelölt, Kolozsvár.
Demeter Kálmán tanár, H.-M.-Vásárhely.
Demetzky Gyula ügyvéd, Budapest.
Demtsa Szilárd magánzó, Budapest.
Deniflée Andor hivatalnok, Arad.
Depold Béla mérnök, Kaposvár.
Dercsényi Julia tanítónő, Losoncz.
Dercsényi Kálmán, Szt-Gotthárd.
Derczényi Imre orvos, Diós-Győr.
Dérczy Ferencz birtokos, Kondoros.
Derekassy László orvosjelölt, Budapest.
Deréky Gyula mérnök, Fiume.
Dérer Gusztáv isk. igazgató, Czernovitz.
Dérer Mihály mérnök, Libetbánya.
Derezsán Zsigmond fogalm. Szombathely.
Dervarics János földbirtokos, Zala-Tárnok.
Derzsi Gábor főerdész, Zilah.
Derzsi K. Ferencz tanár, Szentes.
Déry Miksa mérnök, Bécs.
Des Combes Henrik ügyvéd, Debreczen.
Deszáthy József tiszttartó, Csokonya.
Deszkássy Boldizs jogtanácsos, Kismarton.
Detela Ferencz hivatalnok, Ersekújvár.
Deutsch Adolf főmérnök, Debreczen.
Deutsch Adolf magánzó, Gyöngyös.
Deutsch Adolf főmérnök, Ujvidék.
Deutsch Ernő orvosjelölt, Budapest.
Deutsch Gábor magánzó, Rácz-Almás.
Deutsch Ignácz vasuti tiszt. B.-Szt-György.
Deutsch Lajos chemikus, Budapest.
Deutsch Manó mérnök, Arad.
Deutsch Miksa jószágbérlő, Lepsény.
Deutsch Mór orvos, Gyulafehérvár.
Deutsch Zsigmond ügyvéd, Ó-Kanizsa.
Dévai Mór orvos, Budapest.
Deván Róbert főerdőmester, Vinkovce.
Devecis Ferencz mérnök, Budapest.
Dezse Géza plébános, Alsó-Illmicz.
Dezsenyi Jenő erdőgyak. Kaposvár.
Dezseőffy Béla földbirtokos, Szt-M.-Káta.
Dezseőffy Emil főszolgabiró, Nagy-Káta.
Dezseőffy Géza törvsz. elnök, Szegzárd.
Dezseőffy Gyula plébános, Szt-M.-Káta.
Dezső Béla tanár, Budapest.
Dezső Lajos tornatanár, Kecskemét.
Dezső Lajos tanár, Sárospatak.
Dezső Miklós tanár, Pécs.
Dezső Zsigmond erdőgyak. N.-Enyed.
Dicenty Géza tvszéki joggyak. Szegzárd.
Diebálla György gyógysz. Sz.-Fejérvár.
Diel Ede gazdatiszt, Juliamajor.
Diemár Károly kir. alügy. Sz.-Udvarhely.
Dienes Barna tisztviselő, Tokaj.
Dienes István aljárásbiró, Kapuvár.
Dienes Lajos s-mérnök, Budapest.
Dier Lajos ny. tanár, Ungvár.
Dietrich Szilárd ügyvéd, Sz.-Fehérvár.
Dietz E. Lajos tanár, Budapest.
Dindár Tivadar birtokos, Mező-Sámsond.
Diósy Ede segédkönyvelő, Komárom.
Dióssy István birtokos, Kis-Lóth.
Dirner Gusztáv orvos, Budapest.
Dirner Gyula főkertész, Budapest.
Dirner Lajos orvos, Budapest.
Dischka Győző tanár, Pécs.
Dittert Győző gazdatiszt, Ny.-Komjáthi.
Dittfurth Mór báró, Tata.
Divald Béla erdész, Bálincz.
Divald Gusztáv plébános, Jolsva.

770

Dlányi Pál magánzó, Budapest.
Dobay Ferencz m. számvivő, Déva.
Dobay Sándor gyógysz. Csík-Szt-Márton.
Dobi Imre albiró, Pécs.
Dobiecki Sándor főmérnök, Budapest.
Dobó Adolf nevelő, Markusfalva.
Dobó Menyhért orvos, Kis-Kun-Halas.
Dobó Szilárd László tanár, Jászó.
Dobosfy Alajos kir. táblai bíró, N.-Várad.
Dobsch Ferencz plébános. Nagylak.
Dobszay Antal kanonok, Pécs.
Doby Zsigmond orvos, N.-Károly.
Doctorics Sándor árvaszéki ülnök, Sopron.
Dőczy Gedeon igazg. tanár, Debreczen.
Dohi Mihály tanító, H.-M.-Vásárhely.
Dohnány Pál erdész, Bécs.
Doktor Sándor orvos, Budapest.
Dókus Gyula főszolgabiró, S.-A.-Ujhely.
Dókus József birtokos, S.-A.-Ujhely.
Dold István tanító, Nagybecskerek.
Dolecsko Mih. műsz. tanácsos, Budapest.
Dules József földbirtokos, Szentes.
Dombay Ev. János áldozó pap, Zircz.
Dombi Péter kántor-tanító, Vöröstó.
Dominus Simon ügyvéd, Szabadka.
Domokos Jenő tanár, Nagy-Kikinda.
Domokos József bányatiszt, Marosujvár.
Domokos Kálmán tanár, Debreczen.
Domokos Lajos néptanító, Debreczen.
Domokos Sándor főerdész, B.-Hunyad.
Domsa György főszolgabiró, Pankota.
Domsics László kereskedő, Hőgyész.
Donáth Alajos magánzó, Pilis-Marót.
Donáth Gyula orvos, Budapest.
Dongó Lakner Géza gyógyszerész, Csögle.
Donth Károly erdőtiszt, Beregszász.
D'Or Jenő mérnök, Deés.
Dóra János felmérési tisztv. Eger.
Dorcsák József gyógyszerész, Diós-Győr.
Durner Béla orvos, Győr.
Dorner Sándor ispán, Dubrava.
Doroszlai Gábor erdőgyak. Lugos.
Dósa Imre birtokos, Kocsér.
Doucha Bozsena tanítónő, Csíkszereda.
Dózsa Imre tanár, Pancsova.
Dózsa Miksa mérnök, Csucsa.
Dózsa Pál orvos, Budapest.
Dömötör Hugo járásbiró, Apatin.
Dömötör Kálmán mérnök, Pozsony.
Dömötör László tanár, Arad.
Dömötör Tihamér erdőfelügy. Szombathely.
Dőri Dénes k. tanácsos, P-Paradicsom.
Dőry József földbirtokos, Dombóvár.
Dőry Vilmos gazda, P.-Leperd.
Dövényi Pál ügyvéd, Székelyhíd.
Dráb János ig. tanitó, Nagylak.
Drach Antal s. lelkész, Kiskőrös.
Dragán Gyula erdőtiszt, Bustyaháza.
Drágfy Gyula gazd. hallgató, Keszthely.
Draskóczy Gábor szolgabiró, Korpona.
Draskóczi Gábor tanár, M.-Szigeth.
Draskóczi Jenő s.-mérnök, Sz.-Udvarhely.
Draskovics Imre magánzó, Kőszeg.
Drávetzky Béla szolgabiró, Székelyhid.
Drechsler Dezső orvos, Budapest.
Dregály Boldizsár mérnök, Zágráb.
Drencsényi László v. hivatalnok, Bpdapest.
Drenyovszky Mihály állatorvos, Varasd.
Drexler János gazdatiszt, Mocsonok.
Dringo Tivadar tanár, Nagy-Báród.
Drucker Henrik gazdatiszt, Budapest.
Drucker Jenő gazdatiszt, Budapest.
Druga József tanár. B.-Gyarmat.
Druga József ügyvéd, Érsekujvár.
Dubovec József, vasuti pénzt. Tiszolcz.
Dubsky Ferencz pénztárnok, Sándorfalva.
Ducza Lajos távird. felügyelő, Budapest.
Dudás István tak. pénzt. igazg. Zenta.
Dudich Endre orvos, Nagy-Salló.
Dudits Endre esp. plebános, Beregszász.
Dudinszky Emil tanár N.-Kálló.
Dudosits János főtanitó, Parndorf.
Dufek Pál erdőgyakornok, Ugod.
Duka László törv. bíró, Nagybecskerek.
Duka Marczel kat. felügyelő, Szeged.
Duka Tivadar gyógyszerész, N.-Mihály.
Dulánszky Nánd. gazd akad. hallg. Keszthely.
Dull László. alispán, Zilah.
Dulovics Adolf könyvelő. Diósgyőr.
Dulovics Makár urad. ispán, Bánlak.
Duma György tanár, Budapest.
Dunsits Dezső ügyvéd, Mező-Túr.
Dunst Ferencz apát-plebános, Keszthely.
Dúrkó Gábor urad. tiszt, Békés.
Duronelly József adótiszt, Miskolcz.
Dús Jenő főh. gazdatiszt, Józsimajor.
Dus József pénztárnok, H.-M.-Vásárhely.
Dusza Károly chemikus, Horka.
Dutkay Béla polgármester, Békés-Gyula.
Dutkay Béla magánzó, Kaál.
Dúzs Ilona polg. isk. tanítónő, Szatmár.
Dürr Károly posta-távird.-felügyelő, Bpest.
Dvortsák Antal hivatalnok, F.-Szvidnik.


Ebergényi Mózes bányatulajd. Verespatak.
Ebner Béla könyvelő, K.-Sz.-Márton.
Ebner János orvos, Budapest.
Ecker Auguszta p. isk. tanítónő, Bpest.
Eckert István tkp. főkönyvvezető, Baja.
Eckwert József keresk. Maros-Vásárhely.
Edelmann Menyhért orvos, Nagyvárad.
Edelmann Sebő kanonok, Szombathely.
Edelstein Ignácz magánzó, Szarvas.
Éder Ede lelkész, Halmi.
Éder Ernő vas. hivatalnok, Budapest.
Éder János tanár, Csongrád.
Éder József orvos, Sz.-Fehérvár.
Ederer Antal gymn. tanár, Trencsén.
Edvy István csendőrhadn. Rimaszombat.
Egan Alfréd gépészmérnök, Budapest.
Egan Lajos hivatalnok, Keszthely.
Egan Lujza tanítónő, Budapest.
Egedy Sándor bérlő, Görcsöny.
Eger Zsigmond áldozó pap, Pécs.
Egerland Kálmán gyógyszerész, Kápolna.
Egész György tanitó, Ada.
Egey Imre fényképész, Debreczen.
Egger Rudolf körjegyző, Szokolovácz.
Egly Elek főerdész, R.-Lehota.
Egresy Aladár gazd. gyakornok, L.-Szénás.
Együd Lajos siketnéma i. tanár, Vácz.
Ehn Sándor szolgabíró, Lengyeltóti.
Ehrenreich Emil joghallgató, Beregszász.
Ehrenreich Sándor jószágbérlő, Edelény.
Ehrlich Béla állatorvos, Baja.
Eichberger Auguszt gazdatiszt, Berlin.
Eigel József plebános, Futtak.
Einberger József vasuti tisztv. Budapest.
Eisele Gusztáv bányafőnök, Vashegy.
Eisenhut Kálmán ispán, Therezovacz.

771

Eisenmann Zsigmond gazdatiszt, Deménd.
Eisenmenger Rudolf orvosjelölt, Kolozsvár.
Eisenstädter Adolf körorvos, Sümeg.
Eisler Teréz tanitónő, Munkács.
Eisler Vilmos orvos, Gyoma.
Eisner József orvos, Felső-Szvidnik.
Eiszdorfer Gusztáv gyógyszerész, Budapest.
Ekkert Antal tanár, Budapest.
Ekkert József s. tanár, Gratwein.
Elefánt József orvos, Dunapataj.
Elek Kálmán tisztviselő, Sajó-Szt.-Péter.
Elekes Károly tanár, Nagy-Enyed.
Eleméri Aurél urad. felügyelő, Nagy-Várad.
Elheniczky Emil ezredorvos, Bihács.
Elischer Gyula főorvos, Budapest.
Elsner József műszaki gyak. Budapest.
Elter Janos magánzó, Ujvidék.
Éltető Elek mérnök, Budapest.
Eltscher Simon tanár, Nyiregyháza.
Elversz Nándor bérlő, Puszta-Rév-Karancs.
Ember Manó irodatiszt, Arad.
Embersits Ferencz postamester, F.-Szölnök.
Emericzy Pál mérnök, Szabadka.
Emich Gusztáv orsz. képviselő, Budapest.
Emődi József birtokos, Surányka.
Emperl Ernő ellenőr, Békés.
Enczmann Lipót kasznár, B.-Szombathely.
Endrődy István gyógyszerész, Orosháza.
Engel Gyula orvos, Balaton-Füred.
Engel József ügyvéd, Késmárk.
Engel Sándor orvos, Resicza.
Engelbach Alajos főszámvizsgáló, Budapest.
Engler Pál tanitó, Klenócz.
Entz Géza műegy. tanár, Budapest.
Enyetér József honv. százados, Kassa.
Eőry Béla földbirtokos, Gulács.
Eőry Miklós mérnök, Gulács.
Eőry Sándor földbirtokos, Téth.
Eősz Ferencz gróf titkár, Budapest.
Eötvös Károly orsz. képviselő, Budapest.
Epstein Ignácz gazdálkodó, T.-A.-Szalók.
Epstein Sándor gazda, Bánfalva.
Epstein Vilmos kereskedő, Sümeg.
Eránosz A. János erdőgyak M.-Vásárhely.
Erdélyi Dénes irg. r. főorvos, Szatmár.
Erdélyi Géza gyógyszerész, Budapest.
Erdélyi István fogalmazó, Debreczen.
Erdélyi Izidor magánzó, Budapest.
Erdélyi Jakab orvos, Budapest.
Erdélyi János esperes-plebános, H.-Szőllős.
Erdélyi Jenő tanár, Budapest.
Erdélyi József gazd. gyak. Mezőhegyes.
Erdélyi Lipót tanitó, Nyitra.
Erdélyi Pál ispán, P.-N.-Iratos.
Erdey Gyula orvosjelölt, Budapest.
Erdődi György erdőtiszt, Brecsnapuszta.
Erdődy Gyula gróf Vas-Vörösvár.
Erdődy Ignácz Gusztáv ezred-orvoső Arad.
Erdődy Imre gróf, Galgócz.
Erdődy Imre tanár, Budapest.
Erdős Ferencz tanár, Aszód.
Erdős Ferencz mérnök, Budapest.
Erdős János orvos, Salgó-Tarján.
Erdős Jenő gyógysz. Boglár.
Erdős József magánzó, Székes-Fehérvár.
Erdős Kálmán ügyvéd, Győr.
Erdőssy Ervin lelkész, Marokpapi [!].
Erdőssy Gyula ügyvéd, Kalocsa.
Erdősi József tanitó, Pusztszzarvas.
Erdősi Lipót mérnök, Budapest.
Érdy István gyógyszerész, Pozsony.
Erhardt Kálmán ispán, Védeny.
Erkel János mérnök, Békés-Gyula.
Ermel Gyula lelkész, Bécs.
Ernuszt Jakab kántortanitó, Békés.
Ernuszt József birtokos, Geresd.
Erőss Gyula erdőszámtiszt, Zsarnócza.
Erős Lajos tanársegéd, Budapest.
Erős Rezső gazdatiszt, Mikófalu.
Erősy Soma erdőmester, Polonka.
Erreth Lajos orvos, Pécs.
Érsekujvári Sándor gyógysz. Marosujvár.
Értekes Lajos gyógyszerész, Keczel.
Ertl Gusztáv erdőrendező, Liptó-Ujvár.
Ertl Heribert tanító, Nándorvölgy.
Ertl János kereskedő, Hódságh.
Ertl Richárd gazdatiszt, Budapest.
Eszterházy Kálmán gróf, Gyalu.
Etele Károly tanár, M. Óvár.
Etlényi Lajos hivatalnok, Budapest.
Ettler Kálmán g. gyakornok, Hettmény.
Evell István aljárásbiró, Kapuvár.
Evva Lajos Ferencz gyógyszerész, H.-Mád.
Exner Leó tanár, Kapuvár.
Eypeltauer Adolf h. gyógyszerész, Bécs.


Fábián Gábor tanító, Körös-Tarcsa.
Fábián Ignácz ügyvéd, Duna-Földvár.
Fábián János min. műsz. tanácsos,Budapest.
Fábián Lajos tanár, Debreczen.
Fabinyi Rezső e. tanár, Kolozsvár.
Fabriczy János tanár, Eperjes.
Fabriczy Pál birtokos, Fülek-Kelecsény.
Fábry Andor bányászgyakn. Hodrusbánya.
Fábry Árpád körorvos, Rudóbánya.
Fabry Emil tanár, Kassa.
Fábri János tanár, R.-Szombat.
Fábry Nándor könyvelő, Mosony.
Fábry Sándor vm. főjegyző, Gyula.
Fabuss Alajos ig-tanár, Beszterczebánya.
Faigel Károly gyógyszerész, Tisza-Ujlak.
Faix Béla honvédhadnagy, Léva.
Falböck Géza körjegyző, Bakovár.
Faller Gusztáv kincst. műorvos, Szélakna.
Faller Károly tanár, Selmecz.
Faludi József vasúti hív. Érsekújvár.
Faludy Károly közs. jegyző, Kevermes.
Falusy István tanár, Lőcse.
Falvay Antal igazg.-tanitó, Budapest.
Fándly József jegyző, Székelyhid.
Fanta Adolf főorvos, Sz.-Fehérvár.
Fantus Czeczília tanítónő, Baja.
Faragó Ambrus, földbirtokos, Nagy-Körös.
Faragó Gyula mérnök, Eszék.
Faragó István tiszttartó, Kalácsa.
Faragó János tanár, Karczag.
Faragó Károly plebános, Jerszeg.
Faragó Károly vasúti hiv. Segesvár.
Faragó Miklós állatorvos, Debreczen.
Farahó János birtokos, Gyeletovczén.
Farbaky Gyula bányászak.-hallgató, Kassa.
Farbaky István tanár, Selmecz.
Farkas Antal tanár, Sz.-Fehérvár.
Farkas Benő orvos, Komárom.
Farkas Dániel állatorvos, Győr-Szt-Márton.
Farkas Dávid pénztárnok, Tokaj.
Farkas Ede tanitó, Ó-Gyalla.
Farkas Elek földbirtokos, Nagy-Körös.
Farkas Etelka tanitónő. Alsó-Lugos.
Farkas Ferencz gazdatiszt, Duna-Mocs.

772

Farkas Ferencz tanár, Szombathely.
Farkas Ferencz közgyám, Szolnok.
Farkas Géza gazdatiszt, Puszta-Maróth.
Farkas György plebános, Bőszénfa.
Farkas György főtanitó, Egervár.
Farkas Gyula e. tanár, Kolozsvár.
Farkas Gyula adótárnok, N.-Kálló.
Farkas Gyula tanitó, Turcz.
Farkas Ignácz gyógyszerész, Kecskemét.
Farkas János orvos, Duna-Pentele.
Farkas Jenő orvos, Budapest.
Farkas József ügyvéd, Budapest.
Farkas József gazdatiszt, Győr-Sz-Márton.
Farkas Károly ügyvéd, Losoncz.
Farkas Lajos e. jogtanár, Kolozsvár.
Farkas Ödön helysz. b. biztos, Budapest.
Farkas Ödön gyógysz. Hajdu-Hadház.
Farkas Ödön birtokos, Sitér.
Farkas Sándor gyógyszerész, Esztergom.
Farnos Árpád orvos, Nagy-Enyed.
Farnos Dezső tanár, Sepsi-Szt.-György.
Fasching János tanitó, Nagyfalva.
Faschler László tanár, Podolin.
Fassberger József hivatalnok, Budapest.
Faulhaber Oszkár dohányb. tiszt, Szulok.
Fanser Árpád orvos, Budapest.
Fauser Ernő chemikus, Uj-Moldova.
Fauser Géza gyógyszerész, Budapest.
Fáy Adolf magánzó, Komárom.
Fáy Andor vasúti tisztviselő, Kassa.
Fáy Árpád földbirtokos, Szügy.
Fáy Béla birtokos, Dédács.
Fái Ede erdőgondnok, Privigye.
Fáykiss Nándor gyógyszerész, Breznóbánya.
Fáyt Antal erdész, Kis-Ladna.
Fazekas Gusztáv m. aljegyző, Budapest.
Fazekas József tanító, Dencsháza.
Fazekas Kálmán gazd. felügyelő, Kisbér.
Fechtig Imre báró, Tisza-Ugh.
Fedák István főorvos, Beregszász.
Fehér Ipoly tanker. főigazgató, Szeged.
Fehér László postamester, Turcz.
Fehér Mór üveggyári vezető, Szikla.
Fehér Zoltán urad. számtartó, Felső-Szeli.
Fehér Zsigmond gyógysz. Török-Kanizsa.
Feichtinger Elek p. ü. fogalmazó, Fiume.
Feichtinger Győző tanár, Budapest.
Feichtinger Sándor orvos, Esztergom.
Feiler Mihály lapszerkesztő, Pécs.
Feilitzsch Arthur báró, Kolozsvár.
Feischel Károly kereskedő, Debreczen.
Fejér Dávid orvos, Gyergyó-Szt-Miklós.
Fejér János birtokos, Altorja.
Feyér József gyógyszerész, H.-Nádudvar.
Fejér Lipót tanító, Szécsény.
Fejér Teréz tanítónő, Lőcse.
Fejérváry Károly szolgabiró, S.-Szt-András.
Fejes József orvos, Óbéba.
Fejes Lajos gyógyszerész, Kun-Ágota.
Fejős Dezső gyógyszerész, Szegszárd.
Fekete Árpád báró, törv. jegyző,N.-Szombat.
Fekete Berta tanítónő, Budapest.
Fekete Gábork. tábl. eln. titk. M.-Vásárhely.
Fekete Gyula árvaszéki ülnök, Győr.
Fekete Gyula lelkész, N.-Kikinda.
Fekete Gyula lelkész, Tiszakeszi.
Fekete János tanitó. B.-Hunyad.
Fekete János báró, Kossuth.
Fekete József festő, Brassó.
Fekete József egyet. főkertész, Budapest.
Fekete Lajos birtokos, Budapest.
Fekete Lajos tanár, Selmecz.
Fekete Sándor fényképész, Nagyvárad.
Fekete Zoltán orvoshallg. Kis-Ujszállás.
Felber Rezső erdőőr, Lubohna.
Feld Vilmos igazg.-tanár, M.-Sziget.
Feldl István ügyvéd, Pécs.
Félegyházy Béla tanár, S.-A.-Ujhely.
Feleki Alajos tanár, Z.-Tapolcza.
Feleki Dániel vasúti hivatalnok, Zágráb.
Felföldy Ödön földbirtokos, Mátyócz.
Félix János tanár, Érsekújvár.
Felmayer István gyáros, Sz.-Fehérvár.
Felmayer Károly gyáros, Sz.-Fehérvár.
Felmayer Lajos földbirtokos, Szeged.
Felner Soma kereskedő, Sz.-Fehérvár.
Felszeghy Ferencz mérnök, Budapest.
Fenichel Sámuel preparátor, Bukarest.
Fényes Dezső tanár, Arad.
Fényes Dezső tanár, Budapest.
Fényes Endre járásbiró, Székelyhid.
Fényes Károly titkár, Lugos.
Fényes Lajos gyógyszerész, Guta.
Fényhalmi Antal gyógyszerész, Halmi.
Fényves [!] Adolfné úrhölgy, Kaposvár.
Fenyvessy Adolf író, Budapest.
Ferdényi Olivér gazdatiszt, Nagy-Várad.
Ferencsik Ödön erdész, Nagyvárad.
Ferencz Gyula erdész, Bardócz.
Ferenczy Alajos tanár, Zenta.
Ferenczy Bertalan plebános, Nagy-Kálló.
Ferenczy Elek magánzó, Sztankócza.
Ferenczy Emilné bárónő, Döghe.
Ferenczy Endre mérnök, Deés.
Ferenczy György egy. hallg., Sz.-Udvarhely.
Ferenczy István tanár, N.-Szeben.
Ferenczy István lelkész, Zalatna.
Ferenczy József tanár, Nyitra.
Ferenczy László magánzó, Budapest.
Ferenczy László ügyvédjelelölt, Pécs.
Ferenczy Miklós ügyvéd, Kolozsvár.
Ferenczy Sándor iparos, Budapest.
Ferenczy Viktor vasuti hivataln. Szeged.
Fernbach Erzsébet úrhölgy, F.-Roglaticza.
Ferstl János chemikus, Magyar-Óvár.
Fertály József tanító, Kassa.
Fest Béla gyógyszerész, Késmárk.
Festetits Andor gróf, Budapest.
Festetits Elek gróf, Sopron.
Fésős Albert mérnök, Tisza-Szt-Miklós.
Fésűs György tanár, Pozsony.
Fettl Lipót tanár, Budapest.
Fetzer J. Ferencz tanár, Szilágy-Somlyó.
Feuer Dávid orvos, Budapest.
Feuer Nathaniel egészs. felügy. Budapest.
Feueregger Frigyes mérnök, Szeged.
Feymann Gusztáv gyógyszerész, Rozsnyó.
Fialka Róbert hivatalnok, Erzsébetfalva.
Fialowsky Lajos tanár, Budapest.
Fiber Vilmos erdész, Remecz.
Ficsór József tanár, Makó.
Ficzek Károly plebános, Jász-Jákóhalma.
Ficzner András. szeml., D.-Szt-Márton.
Figuli György orvos, Jánosháza.
Figura József erdész, Doba.
Filarszky Nándor tanár, Budapest.
Filipich János járásbiró, Letenye.
Fillinger Antal gazdatiszt, B.-Szt.-László.
Fillinger Károly tanár, Budapest.
Finger Vilmos író, Triest.

773

Finta Lajos mérnök, Gyula.
Finy Béla gyógyszerész, Kőbánya.
Firbás Nándor tank főig. tollnok, Szeged.
Firczák Gyula püspök, Budapest.
Fischer Aladár orvosjelölt, Budapest.
Fischer Béla mérnök, Szolnok.
Fischer Ignácz orvos, Sümeg.
Fischer Jakab gyógysz. Marosvásárhely.
Fischer Jakab főorvos, Pozsony.
Farkashazi Fischer Jenő gyáros, Tata.
Fischer József fogalmazó, Budapest.
Fischer Samu gyógyszeresz, Budapest.
Fischer Sándor főszolgabiró, Tóth.
Fischer Sándor tanár, Uj-Verbász.
Fischer Zsigmond magánzó, Puszta-Martfő.
Fischl József erdőgyakornok, Liptó-Ujvár.
Fitos Ferencz gyógyszerész, Makó.
Fitoss Vilmos rendőrfőkapitány, N.-Körös.
Fittler Béla ügyvéd, Sz.-Fehérvár.
Fittler Dezső ügyvéd, Tata.
Fittler Gyula ügyvéd, Tata.
Fittler Sándor gazdatiszt, Nemes-Magosi.
Fizély Julia tanítónő, Ujvidék.
Fizély Sándor bányatiszt, O-Radna.
Flaschner Vilmos tanár, Oravicza.
Flatt Gaston ügyvéd, Sz.-Fehérvár.
Flatt Jenő gazdatiszt, Várpuszta.
Flatt Károly gazdatiszt, Élesd.
Flegmann Bertalan gazdatiszt, Berczel.
Fleischer Antal gyógyszerész, Szempcz.
Fleischer Gusztáv nagykereskedő, Kassa.
Fleischer Simon orvos, Józseffalva.
Flesch Salamon orvos, Mosony.
Fletzer Ignácz főmérnök, Tata-Tóváros.
Flieg József kereskedő, Z.-Tapolcza.
Flóderer Jenő gyógyszerész, Veszprém.
Florek János erdőgyakornok, Nagybánya.
Flórián Ambrus mérnök, Zólyom-Brezó.
Flórián János mérnök, Pozsony.
Florián János birtokos, Szamosujvár.
Floth Ferencz Adolf szolgabíró, Bethlen.
Fluk Adám k. táblai tanácselnök, Temesvár.
Fodor István gyógyszerész, Makó.
Fodor János orvos, Makó.
Fodor Jenő jegyző, S.-A.-Ujhely.
Fodor Lajos tanár, H.-M.-Vásárhely.
Fodor László tanító, Sár-Szt.-Miklós.
Fodor Mór orvos, Szendrő.
Fodor Pál járásbiró, Csepreg.
Fodor Pál ezredorvos, Kaposvár.
Fodor Pál orvos, Miskolcz.
Fodor Pál ügyvéd, Miskolcz.
Fodor Sándor állatorvos, Deés.
Fodor Sándor plebános, Parnó.
Fogalyán János kereskedő, Bethlen.
Fogarasi Béla tanár, Nagy-Enyed.
Fogassy Gyula mérnök, Tata.
Folkusházy Sándor ügyvéd, Ipolyság.
Follért Károly posta-táv. felügy., Budapest.
Follinus Árpád tisztviselő, Szegzárd.
Follmann János ügyvéd, Gyula.
Folly Gyula orvos, Letenye.
Foltényi Elemér gazdatiszt, Kápolna.
Foltin Raimund tanár, Bártfa.
Fónagy Jozsef magánzó, Budapest.
Forgách Antal gyógyszerész. Munkács.
Forgách István gróf, N.-Szaláncz.
Forgách János főesperes, Munkács.
Forgách János gyógyszerész, Munkács.
Forgách József jószágkormányzó, Kassa.
Forgács Lajos tanító, Békés.
Forgács László gróf, Mándok.
Forgó Ignácz mernök, Pozsony.
Forintos Kálmán birtokos, Zala-Mihályfa.
Forintos Károly ispán, P. Viszló.
Fornét Gyula jegyző, Rimaszombat.
Forster Elek bérlő, Lőrinte.
Forster Géza gazd. egyl. igazg., Budapest.
Forster Kálmán min. fogalmazó, Budapest.
Főkövy János tiszttartó, Kaposvár.
Földes Izabella tanítónő, Budapest.
Földes János főerdész, Német-Palánka.
Földes Tamás erdőtiszt, Lugos.
Földesi Klára tanítónő, Budapest.
Földi János főerdész, Budapest.
Földvári Albert kántortaníto, Bessenyő.
Földváry Gábor birtokos, Virt.
Földváry Tibor birtokos, Budapest.
Földváry Vilmos chemikus, Budapest.
Fördős Kálmán honv. főhadnagy, Körmend.
Fölser István műegy. tanár, Budapest.
Förster Gyula erdész, Szepes-Olaszi.
Förster Jenő haszonbérlő, Balince.
Fraenkl Sándor ügyvéd, Budapest.
Fraknói Vilmos apátkanonok, Budapest.
Franče Rezső egyet. hallgató, Budapest.
Fráncsics Mihály gazdat. Pusztakápolna.
Frank Ferencz k. r. házfőnök, Budapest.
Frank Géza gazd. segédtiszt, Duna-Ors.
Frank Iván magánzó, Bodajk.
Frank János orvos, Temesvár.
Frank József plebános, Csepregh.
Frank József esp. plébános, Sz.-Várallya.
Frank-Kis István chemikus. Kolozsvár.
Frank Mór orvos, P.-Csorba.
Frank Ödön orvos, Budapest.
Frank Vilmos főorvos, Pétervárad.
Frankó Andor gyógyszerész, Soborsin.
Frankó József segédlelkész, Kúnfélegyháza.
Frantz Albert Adél úrhölgy, Eger.
Franzenau Agoston múz. tiszt, Budapest.
Fráter Imre alorvos, Budapest.
Fráter Imre birtokos, Gálospetri.
Fraunhoffer Lajos assistens, Budapest.
Frech Károly számvizsgáló, M.-Óvár.
Frecskay János tisztviselő, Budapest.
Freisinger Lajos közjegyző, Vácz.
Frenyó András lelkész, T-Szele.
Frenyó Gyula lelkész, Szt.-Péter.
Freund Sándor ügyvéd, Zenta.
Freund Vilmos birtokos, Dusnok.
Frey Ferencz kereskedő, Esztergom.
Frey Imre ékszerész, Zombor.
Frey Vilmos, gazdatiszt, Zichymajor.
Freyseysen Virgil pénzügyóri bizt. Pozsony.
Frezidy Károly gazdatiszt, Budapest.
Fridrich József ügyvéd, Tata.
Fried József gyógysz. Kisvárda.
Friedely Ödön gyógysz. Mező-Kövesd.
Friedl József tanító, Szikszó.
Friedl Leodegár hivatalnok, Zágráb.
Friedmann Adolf orvos, Tokaj.
Friedmann Arnold chemikus, Diós-Győr.
Friedmann Benő magánzó, N.-Várad.
Friedmann Vilmos mérnök, Budapest.
Friedrich István kasznár, Féregyház.
Friedrich Jenő birtokos, Budapest.
Friedrich Károly gazdatiszt, Kajár.
Friesenhof Gergely birtokos, Ó-Széplak.
Frim Jakab hülyeint. igazgató, Budapest.

774

Frindt Nándor körjegyző, Felső-Metzenzéf.
Frisch Lipót birtokos, Tapolcza.
Frischmann Ferencz gyógyszerész, Vaál.
Frits Béla erdész, Paulis.
Fritsch József gyógyszerész, Tolcsva.
Fritsch Vilmos tanár, Budapest.
Fritse József tiszttartó, Hédervár.
Fritz Ferencz mérnök, Halas.
Fritz Vilmos ispán, Kis-Terenne.
Fritzsche Mariska tanítónő, Pancsova.
Frivaldszky János muz. igazg. őr, Budapest.
Fromm Antal gazdatiszt, Gyömrő.
Fromm Pál főorvos, Budapest.
Frőhlich Róbert tandr, Budapest.
Frűwirth Géza áldozó pap, Gyula-Jováncza.
Fuchs Ádám, isk. igazgató, Pécs-Bánya.
Fuchs Armin gazdatiszt, Rákos-Keresztúr.
Fuchs Dávid orvos, Budapest.
Fuchs Géza gazda, Ujfalu.
Fuchs Rudolf magánzó, Budapest.
Funták József magánzó, Mohács.
Furka Sándor orvosjelölt, Budapest.
Fuss Nándor gyógyszerész, Also-Lendva.
Füleky Pál gyógyszerész, Debreczen.
Fülepp Lajos számvivő, Lippa.
Füley László orvos, Budapest.
Fülöp Antal plébános, Suur.
Fülöpp Béla ügyvéd, Temesvár.
Fülöp Ferencz orvos, N.-Szeben.
Fülöp Gábor gazdatiszt, Tót-Megyer.
Fülöp Gusztáv jegyző, Nagy-Rábé.
Fülöpp György magánzó, Szászváros.
Fülöpp János állomásfőnök, Gartha.
Fülöp Lajos hivatalnok, Kőrösmező.
Füredi Ede gyógyszerész, Kenderes.
Füredi Ede számvivő, Lippa.
Füredi Izidor állomásfőnök, Szolnok.
Füredi János tanár, Nagy-Kanizsa.
Fürst Adolf járásorvos, Téth.
Füstös Kálmán főerdész, M-Sziget.
Füzesséry Barna hivataln. Brassó-Apácza.
Fűzy Elek tanító, B.-Füred.

Gaál Dániel erdőtiszt, H.-M.-Vásárhely.
Gaál Emil plébános, Niczkifalva.
Gál Ernő jogtudor, Baja.
Gaál Ferencz törvsz. elnök, Kecskemét.
Gaal Gaston birtokos, Puszta-Vacs.
Gaal Géza tanitó, Sarud.
Gaál Gyula gyógyszerész, Enying.
Gaál József mérnök, Homoród.
Gaál Kálmán hivatalnok, Diósgyőr.
Gaál László nyomdatulajdonos, Makó.
Gaál Sándor lelkész, Felsőmindszent.
Gáál Sándor gyógyszerész, Varannó.
Gaál Tibor joggyakornok, Eger.
Gabányi Endre mérnök, Kolozsvár.
Gabel József gyógyszerész, Budapest.
Gabnay Ferencz erdőgondnok, N.-Mokra.
Gábor Sándor erdőtiszt, Budapest.
Gábos Dénes vasuti tiszt, Héjasfalva.
Gabriéli Károlyné postamester, Lepsény.
Gailhoffer János tiszttartó, Kürti.
Gailhoffer Mihály gazdatiszt, Szőröshalom.
Gaiszt Béla közs. jegyző, Doroszló.
Gajdácsi Nándor tiszttartó, P.-Szanda.
Gajdóczky János tanító, Salgó-Tarján.
Gaizágó toldizsár s-fogalmazó. Budapest.
Galambos Károly közs. jegyző, Fülöpszállás.
Galandauer Bernát mérnök, Szolnok.
Gálfi Endre orvos, Kolozsvár.
Gálffy Sándor jószágigazgató, Gernyeszeg.
Galgóczy Károly akad. r. tag, Budapest.
Gáli Adolf mérnök, Szabadka.
Gallasz Rezső jószágbérlő, Rajka.
Gallatz János műszaki tanácsos, Gyula.
Gallé Gábor tanár, Eperjes.
Galli Gyula jegyző, B.-Csaba.
Gallia Rezső orvos, Trencsén-Teplicz.
Gallik Géza gyógyszerész, Kassa.
Gallik István mérnök, Budapest.
Gallik Oszvald tanár, Pannonhalma.
Galó György főgépész, Budapest.
Galló József erdész, Mocsolyás.
Gállos Ede ügyvéd, Pécsvárad.
Gallov Gejza bánya-gyakornok, Verespatak.
Gályik Mátyás lelkész, Apatelke.
Gámán Zsigmond keresk. titkár, Kolozsvár.
Gamauf Vilmos gazd. egyl. titkár, Kolozsvár.
Gammel Alajos hivatalnok, Budapest.
Ganczaugh Miklós szolgabíró, Sz.-Besenyő.
Gänger Mór orvos, Czibakháza.
Gánóczy Sándor mérnök, Eger.
Garabb Elek pénztárnok, Salgó-Tarján.
Garam Jenő tvszéki bíró, Budapest.
Garán János orvos, Székelyhid.
Garda Dezső mérnök, Zólyom.
Garda János erdőgyakornok, Lippa.
Gárdos János orvos, Budapest.
Garlathy Oszkár erdőgyakornok, Óvíz.
Gartner Antal min. oszt. tanács, Budapest.
Gärtner Sándor ügyvéd, Budapest.
Gáspár Béla főerdész, Garamrév.
Gáspár János birtokos, N.-Enyed.
Gáspár Károly tanár, Nagy-Kálló.
Gáspárik Pál erdész, Tenke.
Gaspáry Antal kataszt. biztos, Léva.
Gaszner Kálmán gyógysz. Debreczen.
Gaudnik Gyula áldozópap, Körmöczbánya.
Gavallér Lajos ügyvéd, M.-Sziget.
Gáy János plébános, Gálszécs.
Gazda Gusztáv tanító, Jánosháza.
Gazdik János gyógyszerész, Ó-Buda.
Gebé Demeter tanár, Ungvár.
Gebhard József ügyvéd, Sopron.
Gebhardt Lajos orvos, Budapest.
Gecsányi Gusztáv tanár, Sopron.
Gecser Béla tanár, Pancsova.
Géczy Flóris gyógyszerész, Bezdán.
Gedeon Aladárné úrhölgy, Hidvég-Ardó.
Gedeon Kálmán orvos, Zeliz.
Geiger Károly gyógyszerész, Baja.
Geissler Arthur tisztviselő, Budapest.
Geisler Ferencz ispán, Bertamajor.
Geitner József nagykeresk. Budapest.
Gelei Lajos orvos, Ó-Radna.
Gellén Endre ügyvéd, Losoncz.
Gellért Béla kohótiszt, Tajova.
Genersich Antal e. tanár, Kolozsvar.
Genersich József gyógyszerész, Késmárk.
Genersich Károly gyógyszerész, Késmárk.
Geng József gazdatiszt, Tolna.
Genthon Ferencz tvszéki jegyző, Szolnok.
Genur Alajos plebános, Ács-Teszér.
Geöcze Imre kohótiszt, Aranyidka.
Geöcze Sarolta tanítónő, Brassó.
Gera József h. adószedő H.-M.-Vásárhehv.
Gerber Frigyes bányagond. Salgó-Tarján.
Gerbery Szilárd tanító, Felső-Orlich.
Gerenday László orvos, Kunhegyes.

775

Géresy Imre tanár, M.-Sziget.
Gerevich Emil ig. tanár, Beszterczebánya.
Gergely Imre orvos, Gyöngyös.
Gergely János tanító, Borsod-Nádasd.
Gergelyfy János földbirt. Mária-Pócs.
Gergey Károly ny. táblabiró, Sz.-Fehérvár.
Gergits György tanító, Bölcske.
Gerich Gyula s-lelkész, Z.-Butka.
Gerley Szeverin tanító, Budapest.
Gerlits Sándor árvah. gondn. Szombathely.
Gerlóczi Gyula polg. isk. tanár, Baja.
Gerlóczy Gyula m. e. tanár, Budapest.
Gerometa Mihály mérnök, T-Sz-Miklós.
Gerő Gusztáv erdész, Pierg-Szélakna.
Gerő Mór orvos, B.-Gyarmat.
Gerr Gyula chemikus, Heufeld.
Gerster Miklós chemikus, Budapest.
Gerzanits Gyula körállatorvos, Battonya.
Gesell János vasuti hiv. Budapest.
Gesztes Lajos főerdész, Felső-Tárkány.
Geyer Gyula tanár, Igló.
Geyer M. Viktor főerdész, Béles.
Ghyczy Dénes birtokos, Uj-Puszta.
Ghyczy Géza keresk. akad. igazg., Budapest.
Gianone Adolf mérnök, Budapest.
Gianone Virgil bányatiszt, Pécs-Bányatelep.
Giay Frigyes joggyakornok, Budapest.
Giczey Gyula hivatalnok, Kassa.
Giczey Kálmán orvos, Vatta.
Gidófalvy István közjegyző, Szász-Régen.
Giller Karoly pénzverdei ellenőr, Körmöcz.
Gily Alajos körorvos, Tornócz.
Ginter Károly magánzó, Budapest.
Ginzery Nándor tanító, Ny.-Zsámbokrét.
Glacz Dezső vasuti hiv. Tisza-Szajol.
Glatz Henrik keresk. képv. Budapest.
Glazer Lajos gépészmérnök, Pécs.
Glaser M. Marcel orvos, Budapest.
Glasner József vállalkozó, Budapest.
Gleiman Kálmán orvos, Zólyom-Brezó.
Gluzek Gyula álladalmi igazg. Mezőhegyes.
Glück Miksa orvos, Mező-Kövesd.
Glücksthal Adolf orvos, Zenta.
Glünkl Ágost s.-tanár, Modor.
Gmelin Ottó Lajos orvosjel. Budapest.
Gobetzky József gyógyszerész, Eszék.
Gockler Lajos tanító, N.-Becskerek.
Godolán János körjegyző, Száva-Mocs.
Góger László fogalmazó, Budapest.
Golda Lipót néptanító, Uj-Antalvölgy.
Goldblatt Géza körorvos, Tornallja.
Goldschmied Bernát könyvárus, Budapest.
Goldstein Ede orvos, Boldogasszony.
Goldstein Jakab tanító, Kalocsa.
Goldzieher Vilmos szemorvos, Budapest.
Golián Károly bányafőnök, Kapnikbánya.
Gombos Gyula gazda, Mezőhegyes.
Gombos Hermin tanítónő, Temesvár.
Gombos Vilmos kereskedő, Czegléd.
Gonda Albert nevelő, Püspök-Ladány.
Gonda Balázs lelkész, Berczel.
Gonda Béla plebános, Házashénye.
Gonda Juliska tanítónő, Szentes.
Gonda Péter körorvos, Bars-Szt-Kereszt.
Gondy Károly fényképész, Debreczen.
Goór György hivatalnok, Budapest.
Goró Ferencz magánzó, Petrozsény.
Gorócz Albert tisztviselő, Czegléd.
Gorzó Nándor mérnök, Gyoma.
Gosztayer József tanító, Guta.
Gosztonyi József vasuti hiv. Zágráb.
Gothárd István orvosjelölt, Herény.
Gothárd Jenő birtokos, Merény.
Gothárd József erdőgyak. G.-Szt-Imre.
Gottl Rezső tanár, Sopron.
Gottlieb Armin gyárvezető, Fáczánkert.
Gottlieb Mór gazdálkodó, Nyir-Balkány.
Gottstág Lajos gazdatiszt, Szécsény.
Govorkovich János gyógyszerész, Marburg.
Gózony Gyula plebános, Promontor.
Gózon István útbiztos, Magyar-Boly.
Gózony László főjegyző, Zala-Egerszeg.
Gőbel Coelestin állatorvos, Budapest.
Gőbel Kálmán gyógyszerész, Pécs.
Gödöllei József lelkész, M.-Peterd.
Gödry János czukorgyári ellenőr, Hatvan.
Göldner Nándor pénztárnok, M.-Vásárhely.
Göllner Béla gyógysz. Beszterczebánya.
Göllner Frigyes gyógysz. Beszterczebánya.
Göllner Gyula keresk. Budapest.
Göllner Károly gyógysz. Bicske.
Göllner Károly tanár, Pozsony.
Gömbös László gyógyszerész, Tolna.
Gömöry Gusztáv kereskedő, Dobsina.
Gönczi Adolf orvos, Szikszó.
Gönczy István lelkész, Ploesci.
Gönczi Lajos ig-tanár, Sz.-Udvarhely.
Gönczy Mihály gazdatiszt, Mező-Záh.
Gönczy Pál ny. államtitkár. Budapest.
Görgei Arthur tábornok, Visegrád.
Görgey Béla orsz. képv. Kohány.
Görög Gyula tanár, Kassa.
Göttmann Bódog százados, Debreczen.
Götz Károly tanár, Kassa.
Grábler Árpád körjegyző, N.-Kövéres.
Grabovicz Gergely tanár, Eperjes.
Gráf Nándor tisztviselő, Budapest.
Gráfy István gazdatiszt, Sárkeresztur.
Gram Géza gazdatiszt, N.-Várad.
Graszl Andor gépész, Zimony.
Gréger Géza számvivő, Gödöllő.
Gregus László iskola-igazg. T-Szt-András.
Greiner Frigyes akad. hallg. M.-Óvár.
Greisiger Róbert pénztártiszt, Körmöcz.
Gremsperger Ferencz orvos, Csorvás.
Gremsperger Mihály honv. főhadn. Tornya.
Gresch Agoston ügyvéd, Késmárk.
Griell Gyula gyógysz. Rózsahegy.
Griesbach Ella tanítónő, Bálincz.
Griesz Zsigmond orvoshallg. Budapest.
Grigássy Mihály lelkész, Tokaj.
Grill Károly könyvárus, Budapest.
Grimm Lajos gazdatiszt, Gyoma.
Grittner Albert gépészmérnök, Budapest.
Gritzmann Károly gyógyszerész, Pécs.
Groák Lajos birtokos, Buj.
Grodkovszky Gusztáv magánzó, Leibitz.
Groffits Mihály mérnök, Budapest.
Grohmann József számtartó, Szt-Ágota.
Grobmann Vilmos tanár, Szabadka.
Groisz Béla főorvos, Kolozsvár.
Grósz Bernát vasuti hiv. Arad.
Grósz Gyula orvos, Budapest.
Grósz Ignácz orvos, Zsáka.
Grósz József osztálymérnök, N.-Várad.
Grósz József tanító, Nyir-Bogdány.
Grósz Lajos gazdatiszt, Budapest.
Grósz Lipót orvos, Budapest.
Grosz Miklós tanító, N.-Szt-Miklós.
Grosz Menyhért orvos, N.-Várad.

776

Grosz Mór orvos, Tisza-Ujlak.
Grósz Samu gyógyszerész, Nyirbakta.
Groszbauer József tanár, Léva.
Groszmann Mór körorvos, Beél.
Gröbersperger Béla egy. hallg., Budapest.
Grössinger József gőzh. áll. főnök, Pancsova.
Grötschel Imre takp. igazg. Budapest.
Gruber Antal mérnök, Sárvár.
Gruber Ferencz plebános, Német-Járfalu.
Gruber Flórián kereskedő; Budapest.
Gruber Henrik állatorvos, Budapest.
Gruber István gyógyszerész, Pancsova.
Gruber Iván járásbiró, Tamási.
Gruber Nándor tanár, Budapest.
Gruics Lázár szig. orvos, Budapest.
Gruner Lajos bérlő, Felső-Rajk.
Grün Miksa orvos, N.-Szőllős.
Grün Zsigmond orvos, Nagy-Kálló.
Gründl Gyula erdészgyakornok, Budapest.
Gründl Sándor állatorvosjelölt, N.-Károly.
Grüner Adám tkp. pénztárnok, Ó-Kanizsa.
Grüner Samu ügyvéd, Zombor.
Grünfeld Vilmos orvos, Sztropkó.
Grünwald Ignácz kereskedő, Szombathely.
Grünwald István tanár, Budapest.
Grünwald Jaakab bérlő, Szolgaegyháza.
Grünwald Mór orvos, Budapest.
Grüssner Ferencz gyógyszeresz, Kismarton.
Gschwandtner Albert m. titkár, A.-Szlatina.
Gschwandtner Gusztáv assistens, Selmecz.
Guary Béla közig. gyakornok, Kapuvár.
Gubányi József birtokos, Pilis.
Gubody Ferencz polgármester, Czegléd.
Gubody Ottó orvos, Kunfélegyháza.
Gudénus Hugó báró, főhadn. Szombathely.
Gudlin Károly tanító, A.-Vidovecz.
Guganovich László vasuti tiszt, Szeged.
Gugánovich Máté gyakornok, Szabadka.
Gugi János tanító, Kövegy.
Guhr Mihály magánzó, Rimaszombat.
Guttman Gyula orvosjelölt, Sz.-Fehérvár.
Gulácsy Kálmán mérnök, Budapest.
Gunde Henrik tanár, Ujvidék.
Gurányi István erdész, Lugos.
Guta József tanár, Beszterczebánya.
Günther Adolf főszámvevő, Veszprém.
Günther Ernő gazda, Tata-Tóváros.
Günther József erdőtiszt, Soóvár.
Günther Sándor ellenőr, Arad.
Gyalog István tanár, Bonyhád.
Gyalókay László püsp. titk. R.-Komárom.
Gyapai Nándor hivatalnok, B.-Füred.
Gyárfás István hivatalnok, Sz. -Udvarhely.
Gyarmathy Zsigm. urad. igazg. B.-Hunyad.
Gyarmati József s. jegyző, Darvas.
Gyenes Ferencz tisztviselő, Debreczen.
Gyenes József aljárásbiró, Szolnok.
Gyöngyösy Lajos gépészmérnök, Bpest.
Győrffy Balázs ügyvéd, Kecskemét.
Győrffy Lajos mérnök, Turkevi.
Győrfi Péter törv. elnök, M.-Vásárhely.
Győrfy Titusz törv. bíró, Sz.-Udvarhely.
György Aladár író, Budapest.
György Emőd főorvos, Fiume.
György Endre orsz. képviselő, Budapest.
Györgyi József orvos, Abony.
Györke Lajos tanár, Fogaras.
Györky Lajos orvos, Kölesd.
Györög József adóhiv. gyak., Szombathely.
Győry Ferencz árvapénztáros, Szentes.
Győry Géza főerdész, Vaskóh.
Győry István e. tanársegéd, Budapest.
Györy Kálmán ispán, Sz.-K.-Szabadja.
Győry Lajos birtokos, Felső-Oszkó.
Gyulai Sándorné tanítónő, N.-Mihály.
Gyurián Alajos tanító, N.-Czétény.
Gyurinka József tanító, Kis-Czétény.
Gyurits Antal tanár, Szathmár.
Gyurkovics József gazdatiszt, B.-Nána.
Gyurmán Andor tanár, Budapest.
Gyurmán Emil orvos, Budapest.
Gyurovits Gyula gyógyszerész, Buda-Örs.
Gyügyei József ügyvéd, Debreczen.
Gyürky Gyula mérnök, Dorogh.
Gyürky Ilona tanítónő, Kolozsvár.

Haán Alajos m e. hallgató, Arad.
Haas F. Xavér tanító, Veprovácz.
Haberern J. Pál e. m. tanár, Budapest.
Habinay Pál mérnök, Gyula.
Hacker Lajos kereskedő, Kecskemét.
Háckl István intéző segéd, Pajzos.
Hackl Lajos tanárjelölt, Budapest.
Hadik János gróf, Kassa.
Hadik Richard tanár, Lőcse.
Hadnagy Albert távirdatiszt, Temesvár.
Hadzsy János orvos, Topolya.
Haeger Czeczilia tanítónő, N.-Illonda.
Hafenscher Károly gyógyszerész, Sárvár.
Haffner Vilmos tanító, Pécs-Bányatelep.
Hagara Miklós birtokos, N.-Szőllős.
Hagara Viktor orsz. képviselő, N.-Szőllős.
Hagelmann Lajos gyógyszerész, Zombor.
Hagendonner István gazdatiszt, Budapest.
Háger Lajos hivatalnok, Losoncz.
Hager Miklós lelkész, Darvas.
Hahn Mihály tisztviselő, Pancsova.
Hahóthy Sándor tanár, Budapest.
Haiczinger György tanító, Bezi.
Haidekker Béla ügyvéd, Szegzárd.
Haidt Lajos orvos, Buziás.
Haitsch Sámuel tanár, Selmecz.
Hajagos Imre mérnök, Szeged.
Hajas Simon urad. intéző, Esztergom.
Hajba Mihály plebános, Zala-Szántó.
Hajdu Gyula főmérnök, Orsova.
Hajdu Lajos tanár, Kis-Ujszállás.
Hajnal Albert orvos, Ó-Kigyós.
Hajnal Antal járásbiró, Jászkisér.
Hajnal Endre ügyvéd, Sopron.
Hajnal Géza főorvos, Besztercze.
Hajnal István orvos, Békés.
Hajnik Imre e. jogtanár, Budapest.
Hajnos Gyula orvos, Budapest.
Hajós Béla orvos, Bárót.
Hajós Emil bérlő, Forró.
Hajós Gyula alerdőfelügyelő, Miskolcz.
Hajós József birtokos, Budapest.
Hajós Sándor orvos, Letenye.
Haksch Emil ügyvéd, Pécs.
Halasi Adolf bízt. tisztviselő, Nagyvárad.
Halász Agoston chemikus, Budapest.
Halász Antal joggyakornok, Makó.
Halász F. Antal erdőmester, M-Sziget.
Halász Árpád tanár, Makó.
Halász Béla orvos, Szolnok.
Halász Dezső hivatalnok, Budapest.
Halász Ferencz hajóskapitány, Ujpest.
Halász Géza alerdőfelügyelő, Pécs.
Halász Gyula tanár, Vág-Szered.

777

Halász János bányagyakorn. Jászó.
Halász Jenő gyógyszerész, Válaszút.
Halász József erdőgyakornok, Körmend.
Halász László gimn. igazgató, Lőcse.
Halász Ödön gyógyszerész, M-Sziget.
Halász Sándor mérnök, Arad.
Halász Sándor tanár, Miskolcz.
Halbauer Vilmos kereskedő, Budapest.
Halbrohr Adolf gépészmérnök, Budapest.
Halka Dániel erdész, M.-Szt.-György.
Haller József ügyvéd, Kapuvár.
Haller József tanár, Sopron.
Haller Ottó kereskedő, Szatmár.
Hallósy Ödön kasznár, Kelebia.
Halmay Ödön mérnök, Budapest.
Halmosi István hittanár, Sopron.
Halmi Gyula tanár, Miskolcz.
Halmi János tanár, H.-M.-Vásárhely.
Halmy Nándor birtokos, Apostag.
Haltenberger Pál papnövendék, Eger.
Halus József tiszttartó, Szegvár.
Haluskay Vilmos nagyiparos, Brassó.
Hám Sándor gimn. tanár, Kolozsvár.
Hamary Béla honv.-száz. hadbíró, Bpest.
Hammerschmid Alajos orvos, Zsolna.
Hammerstein Richard báró, Budapest.
Hampel Antal birtokos, Budapest.
Hamrák Ferencz fémkohász, Selmecz.
Hamza Ágoston mérnök, Budapest.
Hamzus Gellért lelkész, Sz.-Fehérvár.
Hanák Kolos ügyvéd, Gyöngyös.
Handler Mór m. á. v. hivatalnok, Zólyom.
Handtken Miksa egy. tanár, Budapest.
Hangay Géza főerdész, Zala-Egerszeg.
Hangay Octáv akad. tanár, Kolozsvár.
Hanisz Imre földbirtokos, Gyöngyös.
Hankó Ödön orvos, Deés.
Hankó Vilmos tanár, Budapest.
Hankóczy Ede gyógyszerész, K.-Nyék.
Hankóczy József urad. ispán, Bormász.
Hánnig János káplán, Körmend.
Hanny Béla gazd. int, pénztáros, Keszthely.
Hanschild György magánzó, Oláh-Lápos.
Hanthó István ezredorvos, Kecskemét.
Hanzély István urad. erdőmester, N.-Várad.
Hanzély János ny. min. tanácsos, Budapest.
Haraszthy Tamás ügyvéd, Szatmár.
Haraszti Emil albíró, Szolnok.
Haraszti Gyula tanító, Szabadka.
Haraszty Sándor gazdálkodó, P.-Csabacsüd.
Haraszty Tivadar bérlő, Kun-Szt-Márton.
Haris Demeter mérnök, Budapest.
Harkányi Béla egy. hallg. Zala-Szt-Grót.
Harlikovics Károly gyógyszérész, Palánka.
Harmath Gergely tanár, Debreczen.
Harmath Lajos ügyvéd, Brassó.
Harmatta János kohász, Krompach.
Harmos Janos hivatalnok, Budapest.
Harrer Tamás hivatalnok, Budapest.
Hárs Péter urad. tiszttartó, Solt.
Hartl Gyula gazd. ellenőr, Nagy-Czenk.
Nyárády Hartl Károly gyógyszerész, Győr.
Hartmann Henrik gyógysz N.-Rippény.
Háry Antal gyógyszerész, H.-M.-Vásárhely.
Háry István orvos, Z.-Egerszeg.
Hasenfeld Károly gyógyszerész, Győr.
Hasenfel   Manó orvos, Budapest.
Hatos János, főherczegi főkertész, Alcsút.
Hatser Gyula gyógyszerész, B.-Gyarmat.
Hátzinger János urad. intéző, Felső-Jattó.
Haubner Rezső orvos, Sopron.
Hauda Nándor főellenőr, Kolozsvár.
Hauer Btla birtokos, Puszta-Bojár.
Hauser Árpád mérnök, Budapest.
Hauser Jenő főmérnök, Zólyom.
Hausman Alajos műegy. tanár, Budapest.
Hauszmann Ferencz tak.-p. tisztv. Bpest.
Havas Adolf e. m. tanár, Budapest.
Havas Agoston erdész, Zircz.
Havas Gyula gyógyszerész, Fábiánka.
Havas József erdőfelügyelő, Budapest.
Havas József bizt. társ. felügyelő, Miskolcz.
Havas Lipót nagybérlő, Szendrő.
Havas Miksa igazg. tanár, Pozsony.
Havelka Ignácz gyógyszerész, Ungvár.
Haviár Lajos mérnök, Békés-Gyula.
Hávlicsek Ferencz püsp. titkár, Veszprém.
Hazay István hivatalnok, Budapest.
Hazslinszky Gyula gazd. int. tanár, Kassa.
Hazslinszky István gyógysz. Nagymihály.
Hazslinszky Károly gyógysz. Budapest.
Héder János törvsz. bíró, Márm.-Sziget.
Héder Sándor vezértitkár, Budapest.
Héderváry Antal ügyvéd, Ipolyság.
Hédervári Hugó gyógyszerész, Uj-Pest.
Heffler Konrád premontr. tanár, Kassa.
Hegedűs Dienes ügyvéd, N.-Kőrös.
Hegedűs Gyula ügyvéd, Budapest.
Hegedűs Gyula mérnök, Sopron.
Hegedűs János orvos, Budapest.
Hegedűs János tanár, Sajó-Gömör.
Hegedűs József jószágigazgató, Budapest.
Hegedeős Károly iparisk. igazg. Budapest.
Hegedűs Károly ügyvéd, Budapest.
Hegedűs Miklós mérnök, Budapest.
Hegedűs Sándor orsz. képviselő, Budapest.
Hegedűs Sándor kőbányakezelő, Szob.
Hegyessy Ferencz gyógyszerész, Bezdán.
Hegyessy Sándor ügyvéd, Csoltó.
Hegyfoky Kabos plebános, Turkeve.
Hegyi Mihály főjegyző, Nezsider.
Hehs Vilmos gyógyszerész, Arad.
Heim Ede orvos, Stomfa.
Heim János műsz. díjnok, Kozora.
Heiner József tanító, Szt-Péterfa.
Heinrich Alajos kereskedő, Budapest.
Heinrich Alajos tanár, Budapest.
Heinrich Ernő orvos, Beszterczebánya.
Heinrich Gusztáv e. tanár, Budapest.
Heinrich Józsa kép. tanítónő, Győr.
Heinrich József borász. tanár, Horgos.
Heinrich Móricz honv. főhadn. Körmend.
Meinzelmann Alfréd magánzó, Licze.
Heissler Béla s.-jegyző, Sárosd.
Heiszler Ferencz gyógyszerész, Zenta.
Heisz Imre gyógyszerész, Szt-Elek.
Héjas Imre tanárjelölt, Kolozsvár.
Hellebronth Géza földbirt. P.-Gyenda.
Heller Ágost reálisk tanár, Budapest.
Heller Ágostné urhölgy, Budapest.
Heller Géza kereskedő, M.-Sziget.
Heller Jakab orvos, M.-Sziget.
Heller Richard tanár, Baja.
Hellerman Antal tkp. főkönyvvez. Tolna.
Heim Ervin erdőmester, Cserépfalu.
Helvey Adolf magánzó, Petrics.
Hemmen Mátyás gazdatiszt, Hódos.
Hencz Antal építész, Keszthely.
Hencz László gazdatiszt, N.-Sűrü.
Hencz Ödön gazdatiszt, Gerézd.

778

Henisch Győző számvizsgáló, Budapest.
Hennel Károly gazdat. Domonkos-major.
Hensch Árpád tanár, Magyar-Óvár.
Hensch Géza körorvos, Jolsva.
Herbszt Ferencz ispán, Lovász-Patona.
Herchl János tanítókép. tanár, Kassa.
Hercz Lajos kereskedő, Budapest.
Hercz Mór gyógyszerész, Miskolcz.
Herczeg Zsigmond aljbíró, D-Szt-Márton.
Herczl János tisztviselő, Szeged.
Herczogh Hugó birtokos, Nagy-Szt-Miklós.
Herendy Dezső tanító, Helesfa.
Herepey Árpád bányatiszt, Deés-Akna.
Herepey Károly tanár, Nagy-Enyed.
Herepey Károly gyógyszerész, Sárospatak.
Héring Samu főerdész, Sumjácz.
Heringh Sándor gyógyszerész, N.-Várad.
Hering Zsigmond ügyvéd, Sopron.
Herkovich Sándor gyógyszerész, Szécsény.
Hermann Adolf ügyvéd, Baja.
Herman Antal gazdatiszt, Puszta-Popilla.
Hermann Árpád bányagyak. Aranyidka.
Hermann Emánuel orvos, Zólyom.
Hérmán Mihály ügyvéd, Szatmár-Németi.
Herman Ottó orsz. képviselő, Budapest.
Herreszbacher József tanár, Pádé.
Hertelendy István gazdatiszt, A.-Dörgicse.
Hertelendy Jenő tanító, Zólyom-Lipcse.
Hertsko László ékszerész, Salgó-Tarján.
Hertz Zsigmond gépgyáros, Miskolcz.
Herz József mérnök, Csurgó.
Herz Sándor gyógyszerész, Kassa.
Herzl Sándor pénztárnok, Nagybecskerek.
Herzl Tivadar magánzó, Budapest.
Herzog József mérnök, Szentes.
Herzog Ödön főmérnök, Budapest.
Hesz Ferencz állomásfőnök, Fuzsine.
Hetényi Kálmán tanár, M.-Sziget.
Hetessy Viktor lelkész, Ó-Morovicza.
Hetey Ignácz ügyvéd, H.-Soboszló.
Hets Antal mérnök, Győr.
Hets Ferencz haszonbérlő, Veszprém.
Hets Miklós gazdatiszt, Gamásza.
Hetthéssy László főerdész, Ökörmező.
Heves Pál ezredorvos, Edelény.
Hevessy Benedekné úrhölgy, Füge.
Hevessy István magánzó, Péterfalu.
Hevessy Kálmán aljárásbiró, Szeged.
Hevessy Károly ügyvéd, Kassa.
Heyduk Ambrus kereskedő, Tokaj.
Hickisch Károly gazd. gyakorn., Lucsony.
Hidegh Kálmán tanár, Arad.
Hieronymi Károly vasuti főig. Budapest.
Hildenstab Antal hivatalnok, Budapest.
Hill József mechanikus, Gürbersdorf.
Hilóczky Béla min. tanácsos, Budapest.
Hilvert Manó mérnök, Petrozsény.
Hincs Elek orvos, Marosvásárhely.
Minka László püsp. jogtanácsos, Pécs.
Hinrichs Károly kasznár, Felső-Káld.
Hinsenkamp Bernát tanár, Kassa.
Hinsenkamp Ottó chemikus, Budapest.
Hintz Henrik orvos, Budapest.
Hirsch Adalbert ny. főerdész, Arad.
Hirsch József orvos, Vizakna.
Hirsch László műegy. hallgató, Budapest.
Hirsch Lipót birtokos, Zala-Tapolcza.
Hirschmann Ferdinánd tanár, Pozsony.
Hirtenhuber János ezredorvos, Bécs.
Hitter Gyula tanító, Kassa.
Hitter Lajos gazd. segéd, Tisza-Tarján.
Hittig Árpád gazdatiszt, Zala-Szt.-Gróth.
Hizli Károly orvos, Karczag.
Hlatky Miklós tanár, Sz.-Udvarhely.
Hlaváts Samu vas. hivatalnok, Budapest.
Hnilitschka Gyula mérnök, Diósgyőr.
Hochhalt Károly orvos, Budapest.
Hochholtzer Károly gépészmérnök, Bpest.
Hochstrasser János ügyvéd, N.-Kikinda.
Hodászy B Ignácz gyógyszerész, Radiháza.
Hodik János ügyvéd, Ada.
Hódinka Ágoston tanár, Sárospatak.
Hódoly Elek honv. ezredorvos, Pozsony.
Hodossy Elemér gazdatiszt, Nagyfalu.
Hodovál József postatiszt, Kecskemét.
Hódy Jenő gazd. intéző, Bábolna.
Hoensch Szilárd vasgyári ellenőr, Tiszolcz.
Hoepfner Gyula gazdatiszt, Szt.-Miklós.
Hoffbauer Antal javitó int. gondnok, Aszód.
Hofbauer Ignácz plebános, Túr-Terebes.
Hofbauer Miklós orvos, Hodságh.
Hófer Adolf gazdatiszt, Mezőhegyes.
Hoffer Ferencz könyvvezető, Érsekujvár.
Hoffer Imre birtokos, Kun-Félegyháza.
Hoffer József tanár, Kun-Félegyháza.
Hoffer Károly reálisk. igazg. Budapest.
Hoffer Károly postatiszt, Budapest.
Hoffer Lipót gazdatiszt, Tápió-Györgye.
Hoffer Samu orvos, Békés-Gyula.
Hoffmann Aladár könyvárus, Budapest.
Hoffmann Béla gyógyszerész, Ungvár.
Hofmann Brunó erdőgyak, Bustyaháza.
Hofmánn Ede birtokos, Nagynémetház.
Hoffmann Ernő gyógyszerész, Erzsébetfalva.
Hoffmann György tanító, Szabadka.
Hoffmann Gyula tanitó, Bezdán.
Hoffmann Gyula földbirt B.-M.-Keresztes.
Hoffmann Jakab orvos, Szigetvár.
Hoffmann József gyógyszerész, Szabadka.
Hoffmann László ügyvéd, Tapolcza.
Hoffmann Lipót orvos, Losoncz.
Hoffmann Markus czukorgyári tiszt, Acs.
Hoitsy Gida mérnök, S -A.-Ujhely.
Hoitsy Lajos gyógyszerész, Soóvár.
Hoitsy Pál orsz. képviselő, Budapest.
Holcz Mátyás gyógyszerész, Zombolya.
Holczheim Kálmán építész, Szombathely.
Holdházy János pápai titk. kam. Alcsuth.
Holenia Ernő tiszttartó, Hanusfalva.
Holényi Ferencz primási intéző, Püspöki.
Holitscher Béla gazdatiszt, T.-Szt.-Imre.
Holl Jenő birtokos, Munkács.
Holiady Jenő piebános, Assakürt.
Holladi Mucsa irg. r. titkár, Pográny.
Hollánder Aron tanitó, Ó-Gyalla.
Holló Mihály mérnök, Zágráb.
Hollós József mérnök, Pécs.
Hollós László tanár,, Kecskemét.
Hollósy Gyula körjegyző, Rév.
Hollósy Iván magánzó, Győr-Asszonyfa.
Hollósy Jakab vasuti ellenőr, Arad.
Hollósy József főszolgabiró, Buziás.
Hollósy Jusztinián akad. tag, Kis-Czell.
Hollósy Kálmán papnövendék, Sopron.
Holosnay Ambrus tanár, Kecskemét.
Holub Ernő vas. hivatalnok, Illava.
Hóma Géza m. számtiszt, Dudapest.
Homonnay Ferencz orvos, Tura.
Honéczy Gyula tanító, Ipoly-Besztercze.
Honiss József adótiszt, Privígye.

779

Hoor Mór mérnök, Budapest.
Hopf János kanonok, Kalocsa.
Horalek Ferencz tisztviselő, Kassa.
Horcsin Antal tanár, Szenicz.
Horn Valér fürdő-igazg. Alsó-Tátrafüred.
Horner Árpád gazdatiszt, Budapest.
Hornyánszky Adorján gazdatiszt, Szolnok.
Hornyánszky Ambrus gazdatiszt, Keszeg.
Hornyánszky István gazdatiszt, P.-Kengyel.
Hornyay Béla orvos, S.-A.-Ujhely.
Horostsák Gyula tanár, Ungvár.
Horpaczky Bernát orvos, Félegyháza.
Horsetzky Sándor mérnök, Segesvár.
Hort Erzsi tanitónő, Szeged.
Horthy Gyula szolgabiró, Tisza-Szalka.
Hortobágyi Zsigmond tanár, Lugos.
Horváth B. Ákos orvos, Budapest.
Horváth Antal ispán, Sávoly.
Horváth Árpád s. mérnök, Szolnok.
Horváth Béla kir. ügyész, Budapest.
Horváth Béla magánzó, Kem.-Sz.-Márton.
Horváth Béla tkp. főkönyvelő, Körmend.
Horváth Béla mérnök, Miskolcz.
Horváth Boldizsár tanító, Tolna-Kónyi.
Horváth Ernő közs. jegyző, Bánhida.
Horváth Ferencz tanitó, Dombóvár.
Horváth Ferencz tanító, Lesencze-Tomaj.
Horváth Ferencz aljegyző, Mura-Szombat.
Horváth Gáspár tanár, M.-Vásárhely.
Horváth Géza rovart. áll. főnök, Budapest.
Horváth Géza aljárásbiró, Vinga.
Horváth Géza orvos, Péczel.
Horváth Géza ügyvéd, Tata.
Horváth Gyula orvos, Budapest.
Horváth Ignácz tanító, Szegszárd.
Horváth Imre gyógyszerész, Tarczal.
Horváth István körjegyző, Füzes-Gyarmat.
Horváth István urad. ellenőr, Jánosháza.
Horváth István uradalmi tiszt, Livécz.
Horváth István birtokos, Papos.
Horváth István gyógyszerész, Szalárd.
Horváth János tanító, Ikervár.
Horvath János joggyakornok, Szentes.
Horváth Jenő pénztárnok, Szentes.
Horváth Jeromos tanár, Baja.
Horváth József plebános, B.-Tomaj.
Horváth József iró, Berlin.
Horváth József orvos, Székelyhíd.
Horváth József ügyvéd, Vasvár.
Horváth Kálmán gyógyszerész, Kaba.
Horváth Kálmán postafőnök, Moson.
Horváth Kálmánné urhölgy, Kolozsvár.
Horváth Károly építész, Budapest.
Horváth Károly orvos, Debreczen.
Horváth Károly gyógyszerész, Kalocsa.
Horváth Károly közjegyző, Orosháza.
Horváth Lajos vasuti főfelügy., Budapest.
Horváth László tanár, Pozsony.
Horváth Lipót plebános, Világos.
Horváth Mátyás tanár, Esztergom.
Horváth Mihály orvos, Kecskemét.
Horváth Miklós gazdasági írnok, Debrő.
Horváth Miklós kir. tanácsos, F.-Túr.
Horváth Miklós gazdatiszt, Káloz.
Horváth Pál plebános, Salamon.
Horváth Pál gyógyszerész, Veszprém.
Horváth Sándor erdőfelügyelő, Budapest.
Horváth Sándor lelkész, Budapest.
Horváth Sánd. pénzt. ellenőr, Szombathely.
Horváth Viktor segédlelkész, Kismarton.
Horváth Zoltán tanár, Budapest.
Horváth Zsigmond fényképész, Budapest.
Horvay Ede s.-tanár, Budapest.
Hoskó József ügyvéd, Szeged.
Hován József lelkész, Pásztó.
Hoyosné, Erdődy Camill grófné, Gracz.
Höbl Ferencz tisztviselő, Szabadka.
Höffer Antal postamester, M.-Szigeth.
Hölbling Miksa orvos, Pécs.
Hölbling Viktor ügyvéd, Pécs.
Hölcz Gyula joggyakornok, Budapest.
Hőnig Frigyes gyáros, Arad.
Hőnig István vasúti főellenőr, Budapest.
Hőnigh László körjegyző, Lekér.
Hönsch Dezső mérnök, S.-A.-Ujhely.
Hőny Géza gyógyszerész, Kassa.
Hörk Pál gyógyszerész, Edelény.
Hösz Mihály körorvos, Nagylak.
Hrabéczy Kálmán gyógysz. Szepes-Várallya.
Hrabovecz József gyógyszerész, Zsolna.
Hrabovszky Kelemen erdész, Bártfa.
Hradezky Béla mérnök, Budapest.
Hrehus Gyula urad. tiszttartó, Varannó.
Hrk István vasgy. főnök. Vörösvágás.
Hruschka Lipót tanár, Újvidék.
Huba Lajos gyógysz. Jászberény.
Hubatsek Alajos tanár, Budapest.
Hubay Gyula számvizsgáló, Szabadka.
Hubay Zsigmond főerdész, Bustyaháza.
Huber Agoston vasúti főmérnök, Budapest.
Hubert János jogakad. tanár, Eger.
Huberth Vilmos ügyvéd, Léva.
Huchthausen Vilmos kasznár, Mezőkeszi.
Huffner Tivadar bányatanácsos, Nagy-Ág.
Hugonnay Kálmán gróf, tvsz. bíró, Kanizsa.
Hulyák Lajos tanító, Csácza.
Humor János káplán, Zala-Mernye.
Hunkár Dezső földbirtokos, Bánk.
Hunyady Lajos gazdatiszt, Lajos-Szénás.
Hunyor Sándor k. törvsz. elnök, Eger.
Hupka Bertalan hivatalnok, Kassa.
Hurny Ferencz birtokos, Balatonfüred.
Husovszky Ida tanítónő, Felső-Bánya.
Husovszky József gyógysz. Nagybánya.
Husz Ármin tanár, Eperjes.
Husz János tanár, Felka.
Huszár Henrik állatorvos, Szécsény.
Huszár József mérnök, Fiume.
Huszár Károty gyógyszerész, Keszthely.
Huszka József rajztanár, Sepsi-Szt-György.
Huszka Péter orvos, Kassa.
Hutyra Ferencz tanár, Budapest.
Huzella Gyula kereskedő, Nagyvárad.
Hültl Hümér orvos, Budapest.
Hünfner József orvos, Kalocsa.
Hüttl Ede gőzmalomtulajdonos, Baja.
Hüttl Ernő, bölcsészet hallg., Budapest.
Hyann Károly könyvvivő, Tata.
Hyross József püsp. aktuár, B.-Szt.-Kereszt.

Iberer János orvos, Anina.
Igaly Béla vasúti hivatalnok, Rákospalota.
Igaz Lajos kulturmérnök, Budapest.
Igmándy Aladár, birt. Somogy-N.-Bajom.
Ignics Boldizsár áldozó pap, Eger.
Ihnátko János lelkész, Nagy-Mihály.
Ihrig Károly gyógyszerész, Szegszárd.
Iklódy Győző lapszerkesztő, Budapest.
Ikotics Iván mérnök, Szabadka.
Ilgenn Ignácz v. hivatalnok, Szabadka.

780

Illés Aladár tanár, Budapest.
Illés Dezső gyógyszerész, Orosháza.
Illés József néptanitó, Királyd.
Illés Karoly miniszt. titkár, Budapest.
Illés Nándor főerdőtanácsos, Losoncz.
Illgner Frigyes állatorvos, P.-Csákó.
Illyásevits Gyula telekkönyvvez. F.-Vissó.
Ilniczky Mihály aljárásbiró, Munkács.
Imecsfalvi Imecs Béla erdőgondn. Apátfalva.
Imecs János tanár, Gyergyó-Alfalu.
Imre Dénes erdész, Gyergyó-Szt-Miklós.
Imre József gyógyszerész, Budapest.
Imre József tanító, H.-Böszörmény.
Imre József orvos, H.-M.-Vásárhely.
Imre Miklós ügyvéd, Eger.
Imrédy Béla e. tanársegéd, Budapest.
Incze Dénes joghallgató, Kolozsvár.
Incze Domokos törvsz. bíró, Erzsébetváros.
Incze Jenő tanár, Szászváros.
Incze Kálmán közúti felügy. M.-Vásárhely.
Inczédy Dénes tanár, Pécs.
Inkey Béla kir. főgeologus, Budapest.
Inkey Imre báró, földbirtokos, Budapest.
Inkey István birtokos, Iharos-Berény.
Institórisz Endre ügyvéd, Rimaszombat.
Intődi Adolf távirda-építész, Budapest.
Irányosi Miksa gyógyszerész, Oravicza.
Iritcsek Ferencz tanitó, Budapest.
Irsai Arthur e. m. tanár, Budapest.
Isoó János körorvos, Zala-Egerszeg.
Issekutz Aurél szolgabíró, Lugos.
Issekutz László orvos, Arad.
Istváncsics György rajztanár, Diós-Győr.
Istvánffy Gyula muz. tisztv., Budapest.
Istvánffy Sándor gazdatiszt, Szemlak.
Iszlay József fogorvos, Budapest.
Iváncsi László ügyvéd, Ungvár.
Ivanits István főszámvevő, Szabadka.
Ivanits Kálmán gyógyszerész, Gyöngyös.
Ivánka Imre orsz. képviselő, Budapest.
Ivánka István birtokos, Palást.
Ivánka Pál szolgabiró, Kiskőrös.
Ivánkovich Ernő gyógyszerész, Szeged.
Ivánkovits Károly gyáros, Szeged.
Ivány Lajos m. számvevő, Szombathely.
Iványi Ernő orvoshallgató, Budapest.
Izák János tanár, M.-Sziget.
Izsáky Ernő min. mérnök, Orsova.
Izsó Gábor közs. jegyző, Győr-Taáp.
Izsó Lajos orvos, Jászladány.

Jablonowski József tisztviselő, Budapest.
Jablonszky Flóris tanár, Miskolcz.
Jacobovics Armin számtartó, Zenta.
Jaczkó Károly nyug. lelkész, Bagh.
Jaczkó Pál e. hallgató, Bpest.
Jaczkovics Gábor esperes, Kökönyösd.
Jáczkovics Theodor jegyzősegéd, Beél.
Jaeger Lajos tanár, Kis-Márton
Jaeger Sebestyén plebános, Kis-Ősz.
Jaeger Vilma tanítónő, Dobsina.
Jagics József ügyvéd, Mohács.
Jahn Jozsef tanár, Budapest.
Jáhn Vilmos igazgató, Boros-Sebes.
Jahoda Gyula bankhivatalnok, Budapest.
Jakab Antal tanár, Csík-Somlyó.
Jakab Géza tanár, Brassó.
Jakab István erdőgyakornok, Kolozsvár.
Jakab József erdőgyk. Gyergyó-Szt-Miklós.
Jakabffy Ferencz mérnök, Budapest.
Jakabházy Béla gazd. hivatalnok, Bánlak.
Jakabovics Imre gyógyszerész, Deés.
Jákó Gyula bányatiszt, Nagyág.
Jákó János tanár, N.-Kikinda.
Jákó Jenő erdész, Zsarnócza.
Jákó Mihály magánzó, Szatmár.
Jakobei Dezső tanár, Homonna.
Jákói Géza erdész, Ugod
Jaksics Lajos orvos, Tisza-Dob.
Jálics Géza nagykereskedő, Budapest.
Jalsoviczky Géza tanár, Budapest.
Jámbor Vilmos, Recsk.
Jamnitzky Antal erdőgyakoraok, Visegrád.
Janák László erdőgyakn. Liptó-Kvacsán.
Janatka József erdész, Nagy-Kövéres.
Jancsó Dezső kir. ügyész, Nagyvárad.
Jancsó Géza szolgabíró, Tisza-Roff.
Jancsó Lajos gazdatiszt, Micskepuszta.
Jancsó Márton postamester, Liptó-Ujvár.
Jankó György honvédhadnagy, Körmend.
Jankó János festőmüvész, Budapest.
Jankovics Aladár földbirtokos, Ó-Gyalla.
Jankovics Béla tanító, Fancsika.
Jankovich György s. tanfelügyelő, Kassa.
Jankovits János tanító, Szatmár.
Jankovics tózsef mérnök, Zenta.
Jankovics József gazdatiszt, Tormos.
Jankovich Pál orvos, Székely-Keresztúr.
Jankovich Tivadar birtokos, Szőllős-Györök.
Janny Gyula igazg. főorvos, Budapest.
Janó István lelkész, Ötvös-Kónyi.
Jánoky Madocsán Gyuláné urhölgy, Bpest.
Jánossy Aladár gyógyszerész, Németujvar.
Jánosi Gusztáv püsp. titkár, Veszprém.
Jánosy László p. ü. ig. alelnök, Kolozsvár.
Janovetz Gyula körjegyző, Gyetva.
Janovics Gyula kir. ügyész, Zombor.
Janovicz Simon hivatalnok, Szeged.
Janovszky László tanár, Trencsén.
Jantyik József tanársegéd. Budapest.
Jármay Béla főmérnök, Budapest.
Jármay Gusztáv gyógyszerész, Budapest.
Jármay Gyula gyógyszerész, Budapest.
Jármay jenő mérnök, Budapest.
Jármay László orvos, Budapest.
Jármy Zoltán birtokos, Ibrony.
Jasper József távirda-tiszt, Lugos.
Jász Géza hivatalnok, Budapest.
Jászencsák Sándor tanár, Debreczen.
Jászy Ferencz orvos, N.-Károly.
Jattka Ferencz gazdatiszt, Hornyán.
Jausz Sándor gyakornok, Soóvár.
Jávor Béla főorvos, Ó-Gyalla.
Javorka Sándor kasznár, Szt-Antal.
Jéger József tanárjelölt, Nyíregyháza.
Jeges Antal gyógyszerész, Káloz.
Jekelfalussy Viktor plebános, Harsány.
Jekkel János lelkész, Püski.
Jelenffy Kornél törvsz. elnök, Debreczen.
Jellachich Károly orvos. Dárda.
Jendrássik Ernő e. m. tanár, Budapest.
Jeney Béla magánzó, Debreczen.
Jenik István lovag, birtokos, Szelestény.
Jenney Ede tanító, Medgyes.
Jenovay Dezső ügyvéd, Kun-Félegyháza.
Jerémiás Bogdán tiszttartó, Beodra.
Jerfy Antal tkp. igazgató, Győr.
Jerzsák János aljárásbiró, Sz.-Keresztúr.
Jeszenák Rafael tanár, Losoncz.
Jeszenszky Andor birtokos, Csibrák.

781

Jeszenszky Dezső tanár, Zombor.
Jeszenszky Ervin gyógyszerész, Budapest.
Jeszenszky Ignácz lelkesz, N.-Kikinda.
Jeszenszky István báró, M.-Óvár.
Jeszenszky Jenő gyógyszerész, Gyöngyös.
Jeszenszky Pál orvos, Tápió-Szele.
Jezerniczky Akos mérnök, Szeged.
Jezovits Kálmán gyógyszerész, Csúz.
Jilk Gyula könyvelő, Szegzárd.
Joanovits János kereskedő, Budapest.
Jobszty Gyula alispán, Beregszász.
Jochman Gábor gazdatiszt, Acsa.
Jókai Géza körorvos, R.-Komárom.
Jókai Mór orszgy. képviselő, Budapest.
Jókai Mór (Ifj.) miniszt. titkár, Budapest.
Jókay Mórné úrhölgy, Budapest.
Jokits Lajos hivatalnok, Kaproncza.
Jónás Emil hivatalnok, Budapest.
Jónás Ödön műegy. tanár, Budapest.
Joó István magánzó, Komárom.
Joós Lajos bányatiszt, Felsőbánya.
Jordán Ferencz orvos, Budapest.
Jordán Richárd vasuti hiv., Szeged.
Jorgovits Döme számtiszt, Zombor.
Jósa András főorvos, Nyiregyháza.
Jovicza Sándor gyógyszerész, Budapest.
Józsa Dezső gyógyszerész, Csap.
Józsa Ernő orvos, Brassó.
Józsa Fábián körorvos, Alsó-Lendva.
Józsa Gyula ügyvédj. Kun-Szt-Márton.
Józsa Pál mérnök, Segesvár.
Juba Adolf orvos, Budapest.
Jucho Ferencz gyógysz. Vajda-Hunyad.
Juckel Gyula tanár, Budapest.
Judik József mérnök, Kolozsvár.
Juhász Antal jegyző, Berczel.
Juhász János hivatalnok, Szentes.
Juhász József albiró, Alibunár.
Juhász József tanító, Győr.
Juhász József honv. hadnagy, Körmend.
Juhász Károly plebános, Bátony.
Juhász Lajos orvos, Budapest.
Juhász Mór tisztviselő, Kassa.
Juhász Pál gyógyszerész, Miskolcz.
Julow Lajos bankhivatalnok, Debreczen.
Junker Agoston tanár, Beszterczebánya.
Junker László tanár, Kecskemét.
Júra János járásbiró, Felső-Vissó.
Jurányi Lajos. e. tanár, Budapest.
Jurassek Aladár távirdai ellenőr, Zágráb.
Jurcsek Győző gazdatiszt, Nagyút.
Jureczky Kálmán gyógyszerész, Nyitra.
Jurenák Béla gazdálkodó, Szentes.
Jurenák Sándor földbirt. Puszta-Tenyő.
Jurenák Viktor gazd. intéző, Mezőhegyes.
Juricskay Zoltán birtokos, Rikosd.
Jurkovics Ottmár járásbiró, N.-Szt.-Miklós.
Just Ferencz mérnök, Budapest.
Justus Gyula okl. gazda, Solt.

Kaan Károly erdőgyakornok, Rezsőpart.
Kabdebo Lajos tanár, Arad.
Kabos Márton orvos, Csonoplya.
Kachelmann Farkas fogalmazó, Budapest.
Kacsinka János tanító, Nagylak.
Kacskovics Géza birtokos, Mocsolád.
Kacskovics János birtokos, Mohács.
Kaczvinszky Lajos számtiszt, Budapest.
Kádár Antal bányaműorvos, Nagybánya.
Kádár Antal lelkész, Tisza-Szt.-Imre.
Kádár Kálmán ügyvéd, Vámos-Mikola.
Kádár László orvos, Rahó.
Kádas István gyógyszerész, Visk.
Kádek István tanár, Privigye.
Kail Béla mérnök, Akna-Szlatina.
Kaiser Árpád tanár, Budapest.
Kaiser Ferencz festő, Szeged.
Kaiser Nándor távirdatiszt, Budapest.
Kaiser Sándor állatorvos, Kassa.
Kajdy József körorvos, Széplak.
Kakass Árpád gazdatiszt, Bábolna.
Kakucsy Sándor orvos, Budapest.
Kalavszky László főorvos, Kis-Ujszállás.
Kaldrovits Árpád orvos, Sár-Szt.-Miklós.
Kalecsinszky Sándor chemikus, Budapest.
Kalina Máté gyógyszerész, Igló.
Kalinay Márton közjegyző, Mindszent.
Kalinyák Mihály tanító, Felső-Mirossó.
Kalivoda Andor erdőgyak. Beszterczebánya.
Kalkbrenner Ede tanító, Német-Oravicza.
Kállay Ferencz gyógyszerész, Gacsály.
Kállay István kép. tanár, Debreczen.
Kállay Leopold földbirtokos, Napkor.
Kállay Ödön okl. gazda, Torda.
Kallivoda Ede kasznár, Ujszász.
Kálmán Béla orvos, Szerednye.
Kálmán Gyula orvos, lelkész, Ságvár.
Kálmán Ignácz orvos, Sz.-Somló.
Kálmán István főkönyvelő, Komárom.
Kálmán János műkertész, N.-Ladány.
Kálmán Sándor tanító, Szécsény.
Kálmánchey Mór ügyvéd, Debreczen.
Kálmándy József körjegyző, Bellérd.
Kalmár Antal árvaszéki ülnök, Budapest.
Kalmár Endre tanár, Budapest.
Kalmár Ernő á. vasuti titkár, Budapest.
Kalmár Ferencz tanító, Bihar-Diószeg.
Kalmár János plebános, Sámson.
Kalmár Lajos ügyvéd, Ipolynyék.
Kalmár Tivadar tisztviselő, Soóvár.
Kálnay Zoltán mérnök, Nyíregyháza.
Kálnoki Henrik hirlapiró, Budapest.
Kalocsa Viktor távirdatiszt, Budapest.
Kálóczy György árvaszéki jegyző, Győr.
Kalvoda Ferencz püsp. szertartó, Vácz.
Kalyávszky János tanár, Somorja.
Kamarás Béla főmérnök, Arad.
Kándl János adó-ellenőr, N.-Szt-Miklós.
Kandó Kálmán műegy. hallg. Budapest.
Kanitz Ágoston, egy. tanár, Kolozsvár.
Kanitz Ödön gyógysz. Balassa-Gyarmat.
Kanka Károly orvos, Pozsony.
Kanovics Aladár vasutigazg. Budapest.
Kantner János mérnök, Borszék.
Kapcsándy Károly gépészmérnök,Budapest.
Kapczy Vilmos birtokos, Gödöllő.
Kappel György tanár, N.-Várad.
Kaprinay Endre körjegyző, K.-Márton.
Kaprinay István uradalmi felügyelő, Ürgéd.
Kapronczay Ede áldozár, M.-Óvár.
Karácsony Gyula főjegyző, Zombor.
Karácsony József tanító, Zsáka.
Karai Sándor tanár, Debreczen.
Karáll János isk. igazgató, Kismarton.
Karancsi Dániel lelkész, H.-M.-Vásárhely.
Karap Mór tanácsnok, Debreczen.
Kárász Emil mérnök, Jászberény.
Karczagi József festész, Arad.
Karda Gerő százados, Homoród-Kőhalom.
Kardos Imre orvos, Mező-Csát.

782

Kardos József mérnök, Torda.
Kardos Károly tanár, M.-Sziget.
Kardos László keresk. Debreczen.
Karika Antal orvos, Gy.-Szt-Márton.
Karl István gyártulajd. Sz.-Fehérvár.
Karlovszky Géza gyógysz. Budapest.
Kármát József tanító, Beszterczebánya.
Kármán Mór e. tanár, Budapest.
Karmossy Vincze lelkész, Szécsisziget.
Károlyi János birtokos, Budapest.
Károlyi József fényképész, B.-Diószeg.
Károly József Irén tanár, N.-Várad.
Károlyi Mór fogorvos, Bécs.
Karpf Lajos tanár, N.-Szombat.
Karsa István hivatalnok, Kassa.
Karsay Jolán isk. igazgató, Győr.
Karsay Lajos gazdatiszt, Ürmény.
Karsay Zoltán orvos, Német-Bogsán.
Karvas Emil erdőgyak. Geletnek.
Karvázy Pál főmérnök, Szabadka.
Kas József gazdatiszt, Szentes.
Kass János iparos, Szeged.
Kass Lajos gazdatiszt, Arad-Mácsa.
Kaschevits Lajos orvos, Budapest.
Kassay József pénzügy-igazg., Szombathely.
Kasza József néptanitó, Battonya.
Kasza Sándor ügyvédjelölt, Budapest.
Kaszanyitzky Endre keresk. Debreczen.
Kasztl László gazdatiszt, Tetétlen.
Kató Ignácz ügyvéd, M.-Óvár.
Kató Mihály technikus, Rudapest.
Katona Béla mérnök, S.-A.-Ujhely.
Katona Endre műhelyfőnök, Zólyom.
Katona György gépészmérnök, Sárospatak.
Katona József gyógysz. Kecskemét.
Katona Zsigmond gyógysz. Kecskemét.
Katz Lajos orvos, N.-Dobrony.
Kaufmann Adolf mérnök, Brassó.
Kauffmann Bertalan mérnök, Budapest.
Kauffmann Camilló bányakap. Budapest.
Kauffmann Dávid tanár, Budapest.
Kauk Róbert áldozópap, Bács.
Kattser Katinka urhölgy, Budapest.
Kautsár Márton jegyző, Ipolyság.
Kautz Gyula e. tanár, főr. tag, Budapest.
Kautz Gyula főispáni titkár, Győr.
Kauzler Sándor hivatalnok, B.-Ujfalu.
Kavalszky Ágost tanár, Eperjes.
Kávay István tanító, Akna-Sugatag.
Kavulyák György tanító, Fiume.
Káyos Balázs jegyző, Győr-Szt-Iván.
Kazay Kálmán orvos, N.-Várad.
Kazay Rezső tisztviselő, Budapest.
Kecskeméthy Géza gazdatiszt, Buta.
Kecskés József számtiszt, H.-Böszörmény.
Kégl János joghallg. Budapest.
Kégl Jenő uradalmi tiszt, Puszta-Homok.
Kegyes Ferencz kereskedő, Szeged.
Keiffel József törv. bíró, Pozsony.
Keindl Agost vasúti hív. Zala-Szt-Iván.
Kék Lajos ügyvéd, Apatin.
Kelecsényi Ambró birtokos, Szegzárd.
Kelecsényi Hugó mérnök, Ujvidék.
Kelemen Constantin gyógysz. Ny.-Bogdány.
Kelemen István plebános, Csehimindszent.
Kelemen János vasuti hiv. Fülek.
Kelemen József kántortanító, Ó-Becse.
Kelemen Mihály főtörzsorvos, Pécs.
Kelen József orvos, Budapest.
Keleti Gusztáv rajzt. kép igazg., Budapest.
Keleti Károly. min. tanácsos, Budapest.
Keller Emil gyógysz. Vágujhely.
Keller Dávid vasuti hiv. Zala-Szt-Iván.
Keller Ferencz állomásfőnök, Sárosd.
Keller Gyula gazd. gyakornok, Gyulavári.
Keller Károly néptanító, N.-Perkáta.
Keller Pál bérlő, Dabrony.
Keller Pál ügyvéd, Késmárk.
Kellert Lajos tanító, N.-Kanizsa.
Kellner Antal mérnök, Budapest.
Kellner Ignácz körjegyző, Besztercze.
Kellner Viktor orvos, Dobsina.
Kellner Zsigmond orvos, Tata.
Kellő Mór mérnök, Tokaj.
Kemenes Ferencz kanonok, Veszprém.
Kéméntzy Ferencz keresk. Budapest.
Kemény Arnold tanár, N.-Várad.
Kemény Béla báró, földesúr, Szt-Erzsébet.
Kemény Domonkos báró, Malomfalva.
Kemény Endre báró, orsz. képv. N.-Enyed.
Kemény Ferencz tanár, Budapest.
Kemény Gyula orvos, Boros-Jenő.
Kemény Ignácz tanár, Alsó-Kubin.
Kemény János báró, orsz. képv. P.-Kamarás.
Kemény József ispán, Bars-Kovácsi.
Kemény Kálmán birtokos, Ráczalmás.
Kemény László báró, Alsó-Gold.
Kemény Mór ny. főtanító, Budapest.
Kemény Mór ügyvéd, Debreczen.
Kemény Ödön báró, Alsó-Jára.
Kempner Ernő gazdatiszt, Bellatincz.
Kende Miksa orvos, Budapest.
Kende Péter alispán, Ungvár.
Kende Zsigmond birtokos, N.-Geőcz.
Kendeffy Lajos birtokos, Borberek.
Kenessey Béla mérnök, Budapest.
Kenessey István tanító, Gárdony.
Kenessey László magánzó, Sz.-Fehérvár.
Kenessey Pongrácz ügyvéd, Veszprém.
Kenéz Mihály földbirtokos, Turkeve.
Kenézy Gyula orvos, Debreczen.
Kengyel János orvos, Csetnek.
Keő Jenő orvos, Komárom.
Kepes Albert Alfréd gyógysz. Pécs.
Képes Ferencz rendőrkap. Abrudbánya.
Kepes Ferencz vasuti hiv. Budapest.
Kepes János honvédhadn. Gyula.
Képes László bányabirt. Abrudbánya.
Képessy Imre tanár, Budapest.
Kerbolt László orvos, Sárosd.
Kerecsényi Ilona tanítónő, Szombathely.
Kerekes Géza ügyvéd, Szolnok.
Kerekes János birtokos, Gy.-Fehérvár.
Kerekes Lajos gazdatiszt, Máslak.
Kerekes Szilárd urad. tiszt, Tarczal.
Kerényi Károly főorvos, Veszprém.
Keresztessy József orvos, Galantha.
Keresztszeghy Gyula gyak. Budapest.
Keresztyén Albert orvos, Mező-Kászony.
Kérészy István tanár, Sárospatak.
Kérey Károly bányász, Akna-Sugatag.
Kerkápoly Gyula ügyvéd, Keczel.
Kern Agoston számtartó, Keszthely.
Kerner Pál honvéd-őrnagy, Budapest.
Kerner Péter isk. igazgató, Lőcse.
Kerntler Ferencz birtokos, Budapest.
Kerpely Antal min. tanácsos, Budapest.
Kertész Adolf chemikus, Sz.-Fehérvár.
Kertész Ferencz távirdatiszt, Orsova.
Kertész János ezredorvos, Pápa.

783

Kertész József orvos, Budapest.
Kertész József tiszttartó, Szendrő.
Kertész Kálmán e tanársegéd, Budapest.
Kertész Lipót körorvos, Dombóvár.
Kertész Miksa tanár, Nagy-Várad.
Kertész Sándor főorvos, Szabadka.
Kertész Tódor nagykereskedő, Budapest.
Kertscher Sándor tanító, Kézsmárk.
Kéry István orvos, Budapest.
Kéry Vidor jószág-kormanyzó, Előszállás.
Keserű József gyógyszerész, Győr.
Keszler Ferencz tanár, Szatmár.
Keszler Gyula tanár, Z.-Tapolcza.
Keszthelyi István tanítójelölt, Baja.
Keszthelyi István körjegyző, Nova.
Kesztler Mátyás lelkész, Bajsa.
Késmárky Kálmán orvos, Gara
Kézmárszky Tivadar e. tanár, Budapest.
Kherndl Antal műegy. tanár, Budapest.
Kherndl Antalné úrhölgy, Budapest.
Kherndl Imre földbirtokos, Zala-N.-Bécse.
Khindl Gyula főjegyző, Jánoshida.
Khoor Dezső orvos, Hajdu-Nánás.
Khór Gyula magánzó, Budapest.
Kicska Emil orvos, Nagy-Bodok.
Kieselbach Gyula festő, Kassa.
Kiesler Vilmos gyógyszerész, Kőrösmező.
Kiesz Ferencz tanító, Pécs.
Kigyósy Ignácz tanár, B.-Gyarmat
Kikindai Aladár mérnök, Kalocsa.
Kikindai Béla gazdatiszt, Lippa.
Kikindai Caesar mérnök, Békés.
Kilián Frigyes könyvárus, Budapest.
Kilvády József néptanító, Breznóbánya.
Kim Andor gazdatiszt, Muth.
Kincses József erdészjelölt, Budapest.
Kincsessy Péter gyógyszerész. S.-A.-Ujhely.
Kindermann József tisztviselő, Budapest.
Király Gáspár orvos, Jászberény.
Király Gyula gazdatiszt, Baja.
Király István orvos, Buda-Bicske.
Király István orvos, Resiczabánya.
Király János orvos, Kis-Czell.
Király József tanár, Nagy-Szalonta.
Király Miklós ellenőr, Resiczabánya.
Kirchgatter Gusztáv mérnök, Károlyváros.
Kirchknopf András tanár, Budapest.
Kirchmayer Gergely birtokos, K.-Enyiczke.
Kirchner Lajos nevelő, Budapest.
Kirchner Mihály gyógysz. Révkomárom.
Kirits Simon gyógyszerész, Óbéba.
Kirner József gyáros, Budapest.
Kirz Arthur mérnök, Kaposvár.
Kirtz Gyula orvos, Csuz.
Kisfaludy Sándor körjegyző, B.-Tomaj.
Kisfalvy Vilmos épitész, Budapest.
Kiss Andor jegyző, Gladna.
Kiss Áron esperes-lelkész, Porcsalma.
Kiss Elemér magánzó, Fibis.
Kiss Endre kir. táblabiró, Debreczen.
Kis Endre birtokos, Pázmánd.
Kiss Etelka tanítónő, Budapest.
Kiss Ferencz tiszttartó, Kapriora.
Kiss Ferencz orvosjelölt, Kolozsvár.
Kiss Ferencz erdész, Szeged.
Kiss Ferencz gyógyszerész, Szeghalom.
Kiss Gusztáv tanár, H.-M.-Vásárhely.
Kiss György mérnök, Vinkovce.
Kiss Gyula ügyvéd, Czegléd.
Kiss Gyula gyógyszerész, H.-M.-Vásárhely.
Kiss Gyula távirdatiszt, Nagyvárad.
Kiss Gyula jegyző, Óverbász.
Kiss Gyula jegyző, Vasvár.
Kiss Imre lelkész, Kükényes.
Kiss István műkertész, Ada.
Kiss István tanító, Mező-Laborcz.
Kiss István gyógyszerész, Nemes-Vid.
Kiss János igazgató, Budapest.
Kiss János hivatalnok, Dombóvár.
Kiss Jenő orvos, Tisza-Lök.
Kiss József tanár, Csurgó.
Kiss József tanár, Debreczen.
Kiss József tanfelügyelő, Debreczen.
Kiss József lelkész, Hejcze.
Kiss József tanár, Keszthely.
Kiss József tanár, Pécs.
Kiss József s.-lelkész, Petrozsény.
Kiss József gazdatiszt, Solt-Révbér.
Kiss Kálmán jegyző, Kubin.
Kis Károly tanár, Budapest.
Kiss Károly gyógyszerész, Budapest.
Kiss Károly hivatalnok, H.-M.-Vásárhely.
Kiss Károly tanító, Kézdi-Vásárhely.
Kiss Károly ügyvéd, N.-Kikinda.
Kiss Károly körjegyző, Pór-Ládony.
Kiss Károly gyógyszerész, S.-A.-Ujhely.
Kiss Károly aljárásbiró, Szegzárd.
Kiss Lajos iktató, Paks.
Kiss Lajos főjegyző, Turkeve.
Kiss Lajos tanító, Z.-Egerszeg.
Kiss László tanár, Kis-Kun-Halas.
Kis Miksa orvos, Tolna.
Kiss Ödön ügyvéd, S.-A -Ujhely.
Kiss Sándor lelkész, Retteg.
Kiss Sándor gyógyszerész, Zala-Szt-Grót.
Kiss Zsigmond városi főügyész, Szentes.
Kiszelly Ervin tanár, Kézsmárk.
Kiszely József ügyvéd, Kassa.
Kiszling Methód gyógyszerész, Vállaj.
Kiszner Albert bizt. társ. felügyelő, E.-Tarcsa.
Kitzberger István körjegyzősegéd, Csoknya.
Klacskó István tanárjelölt, Kolozsvár.
Klamarik János min. tanácsos, Budapest.
Klapka Adolf mérnök, M.-Ludas.
Klár Leó mérnök, Nagy-Szeben.
Kláris Imre hivatalnok, Torda.
Klatrobecz Gyula orvos, Csucsa.
Klauszer Kálmán mérnök, Eperjes.
Kleeberg Oswald lovag, hiv. főnök, Szolnok.
Klein Eberhard ezredorvos, Lugos.
Klein Ede tanár, Kézsmárk.
Klein János tanár, Eperjes.
Klein József orvos, Kubin.
Klein Károly hivatalnok, Zólyom.
Klein Ödön tisztviselő, Budapest.
Klein Pál tanár, Kézsmárk.
Klein Sámuel igazg. tanító, Dobsina.
Klein Samu gyógyszerész, Lugos.
Klein Simon főorvos, Tata.
Klein Vilmos kereskedő, Szatmár.
Kleiszl Károly gazdatiszt, Szombathely.
Kleiszner Rezső tanár, Budapest.
Kleitsch János orvos, Lovrin.
Klemnicsek Miklós tanító, Ujpest.
Klemp Gusztáv tanár, Budapest.
Klimm Mihály műegy. tanár, Budapest.
Klimó János tanító, Zólyom-Lipcse.
Klinda Irma tanítónő, Esztergom.
Klinda Károly tanító, Farkasd.
Klinda Teofil lelkész, Budapest.

784

Klinkárt Emil tisztviselő, Macsonka.
Klinovszky Károly gyógyszerész, Eger.
Klózik Ignácz lelkész, Zólyom-Lipcse.
Klug Nándor e. tanár, Budapest.
Kluge Ferencz ispán, Szent-János.
Klupaty Jenő tanár, Budapest.
Kmethy Endre lelkész, Princsfalu.
Kmetty János erdész, Topánfalva.
Knau Antal számvevő, Pozsony.
Knebel Kornél ügyvéd, Szombathely.
Kniha Constancz, áld. pap, Szenográd.
Knothy Irma úrhölgy, Lugos.
Knótz Sándor plebános, Tar.
Knüppel Gyula tanár, Pozsony.
Kobelrausch József ügyvéd, Baja.
Kobza Sándor gazd. egyl. titkár, Sopron.
Koch Antal e. tanár, Kolozsvár.
Koch Ede mérnök, N.-Kanizsa.
Koch Ferencz tanársegéd. Kolozsvár.
Koch József lelkész, Kis-Kér.
Kocourek Ferencz állatorvos, S-A.-Ujhely.
Kocsis Antal vasuti hiv. Zágráb.
Kotsis Gyula ispán, Hegykő.
Kocsis János e. tanársegéd, Budapest.
Kocsis Kálmán gyógysz. N.-Kanizsa.
Kocsis Károly tanító, Sümeg.
Kocsy Ferencz távirdatiszt, Budapest.
Kócsy János főerdész, Breznóbánya.
Kóczán Miklós földbirt. Gesztely.
Kóczánné Sz. Etelka, főnökasszony, Bpest.
Koditek Károly primási intéyő, P.-Marót.
Kodra Gyula hivatalnok, Torda.
Koffler Adolf orvosjelölt, Budapest.
Kógler János min. tanácsos, Budapest.
Kohányi Gyula kalkulátor, Budapest.
Kohárich Arnold tisztviselő, B.-Gyarmat.
Koharits József, közs. jegyző, Siklós.
Kohárits Károly főorvos, Pécs.
Kohn Antal orvos, Gyöngyös.
Kohn Frigyes vasuti hiv. Szeged.
Kohn Izidor tanító, Z.-Tapolcza.
Kohn Lajos hivatalnok, Nagylak.
Kohn Miksa kereskedő, Pápa.
Kohn Vilmos tanító, Pest-Vadkert.
Kohner Adolf magánzó, Budapest.
Kokas Mihály gyógysz. Csepreg.
Kola János ügyvéd, Debreczen.
Kolb Miklós tanító, Móriczföld.
Kolbenheyer László gyógysz. Szemlak.
Kolczonay Antal erdőgondnok, M.-Apáti.
Kolczonay Ernő orvos, Urvölgy.
Kolecsányi Endre mérnök, Budapest.
Koleszár Lajos tanár, Bánffi-Hunyad.
Kollár Béla lelkész, Bodony.
Kollár János birtokos, Pacsa.
Kollár Tózsef plebános, Stinacz.
Kollár Kamilló orvos, Budapest.
Kollár Péter árvaszéki ülnök, Esztergom.
Kollarits Jenő orvosjelölt, Budapest.
Kollárszky István gazdatiszt, Gégény.
Koller Gyula orvos, Budapest.
Koller János orvos, Gyöngyös.
Koller János erdőgyak. Selmeczbánya.
Koller József birtokos, Buzinka.
Koller Kálmán birtokos, Pápa.
Koller Károly gazdatiszt, P.-F.-Bugacz.
Kollerich Lajos gyáros, Budapest.
Kolonics Károly s.-lelkész, Pomáz.
Kolontáry János körjegyző, Örvénd.
Kolossa Ferencz tanító, Tessanócz.
Kolossa Imre gyógysz.-jelölt, Budapest.
Kolosváry Andor erdész, Lengyend.
Kolossváry Kálmán tanár, Zircz.
Kolossváry László birtokos, Hatvan.
Kolossváry Mihály lelkész, Romhány.
Kolossváry Ödön mérnök, Budapest.
Kolozs Irma tanitónő, Ipolyság.
Kolosy Antal polgármester, Kunhegyes.
Kolozsy Feiencz körjegyző, Trauczonfalva.
Kolumbán Áron lelkész, Kötegyán.
Komár Adolf számtartó, Homonna.
Komáromy Gyula gyógysz. Boroszló.
Komáromy János magánzó, P.-Angyád.
Komáromy Károly gazdatiszt, Csikepuszta.
Komáromy Lajos mérnök, Szentes.
Komáry Erzsébet tanítónő, Budapest.
Komjáthy Bertalan hivatalnok, Kassa.
Komjáthy Gyula gazdatiszt, Sopron.
Komlós Dezső tanító, Arad.
Komlósy Dezső biró, Debreczen.
Kommer Gábor gazdatiszt, Zichyfalva.
Komor Arnold mérnök, Liptó-Szt.-Miklós.
Komornik Manó gazdatiszt, Duna-Almás.
Kompanik János gyógysz. Szirák.
Kompanyik István plebános, Boroszló.
Koncz Gyula vasuti hiv. Szolnok.
Koncz Ödön plebános, Kavocsa.
Kondor Emil birtokos, Kis-Csalomia.
Kondor Gusztáv e. tanár, Budapest.
Kondor József kereskedő, Terény.
Kondor Mihály állatorvos, L.-Szt-Miklós.
Kondor Sándor bányatiszt, Rézbánya.
Kondor Vilmos főerdész, B.-Gyarmat.
Kondorossy Kornél m. e. hallg. Szeged.
Konkoly Balázs ügyv.-jelölt, Komárom.
Konkoli István tanító, Vajszka.
Konkoly Th. Zoltán körjegyző, Szob.
Konrád Béla orvosjelölt, Budapest.
Konrád Jenő kórház-igazg. N.-Szeben.
Konrád Márk tanító, N.-Várad.
Kont Gyula tanár, Budapest.
Kontur Béla főorvos, Budapest.
Kónya József rendőrkapitány, Léva.
Kónya Károly ügyvéd, Aszód.
Kónya Samu gyógyszerész, Jassy.
Koob Kálmán mérnök, Ogulin.
Koós Adolf tiszttartó, N.-Szt-Miklós.
Koós Albert ügyvéd, N.-Szőllős.
Koós Ferencz tanfelügyelő, Brassó.
Koós Gábor tanár, Budapest.
Koós Ödön vasuti felügy. Budapest.
Kopasz János gazdatiszt Kun-Félegyháza.
Kopetz Gusztáv orvos, Kőbánya.
Kopetzky Antal tanító, Szigetvár.
Kopp Etelka tanítónő, Szabadka.
Kopp Lajos tanár, Budapest.
Korach Jakab vasuti hiv. Kisucza-Ujhely.
Koralewski Géza erdőgyak. Bars-Rudnó.
Korányi Imre gyógysz. Nyiregyháza.
Korbély József mérnök, Berettyó-Ujfalu.
Korber Imre tanár, Csik-Somlyó.
Korbuly P. Berta urhölgy, M.-Bánhegyes.
Korbuly Zathi kereskedő, Ó-Radna.
Korchmáros Gáspár járásbiró, Vasvár.
Korchmáros Kálmán ügyvéd, Szombathely.
Korda Dezső mérnök, Páris.
Korda Kálmán orvos, N.-Várad.
Koretko Antal gyógysz. Kassa.
Koritsánszky K. János igazgató, Kecskemét.
Kormoss Dienes földbirt. Batiz-Vasvári.

785

Kormos Géza aljegyző, Szabadka.
Kornfeld Zsigmond bankigazg. Budapest.
Kornis Benő orvos, Pécs.
Kornis Elemér jegyzőjelölt, Atad.
Kornis Géza t. aljegyző, Nyiregyháza.
Kornis István árvaszéki tanácsos, Sasvár.
Kornis Károly gróf, nagybirt. Szerep.
Kornis Oszkár gróf, Budapest.
Kornstein Lajos orvos, N.-Várad.
Koroknay István tanító, Szombathely.
Korondi Sándor hivatalnok, M.-Sziget.
Korponay Bertalan tisztviselő, Szegimalom.
Kósa Gusztáv gyógyszerész, Jánosháza.
Kósa Miklós gazdatiszt, Fel-Debrő.
Koschokar Pantaleon gyógyszerész, Bécs.
Kosinszky Viktor szőlőisk. igazg., Tarczal.
Kossa Dezső orsz, képviselő, Siklós.
Kossaczky Oszkár körjegyző, Lónyabánya.
Kossányi Béla erdész, Libetbánya.
Kossár Armin gazdatiszt, P.-Szt-György.
Kossár József gazdatiszt, Gyóta.
Kossina Károly főmérnök, Budapest.
Kossitzky János főmérnök, Arad.
Kossow Béla tanker. igazgató, Sopron.
Kossow Imre orvos, Sopron.
Kossuth Pál gyógyszerész, Tó-Almás.
Kostenszky Kálmán gyógysz. Kis-Szeben.
Kostyál György erdőmester, Rónya.
Koszits Ákos ügyvédjelölt, Pécs.
Koszorús István orvos, Gálos.
Kosztka Károly hivatalnok, Szentes.
Kosztolányi Árpád tanár, Szabadka.
Kosztolányi György gazdatiszt, Ősipuszta.
Kosztolányi János tanító, Pécs.
Kosztolányi László birt. N.-Kosztolány.
Kotányi Manó hivatalnok, Szeged.
Kotucs János orvos, Győr-Szemere.
Kotz József mérnök, Gurahoncz.
Kovács Abel áldozópap, Balaton-Füred.
Kovács Aladár erdész, Berzova.
Kovács Aladár joggyakornok, Budapest.
Kovács Albert gyógyszerész, Szeged.
Kovács Antal tanító, Buziás.
Kovács Antal orvos, Czegléd.
Kovács Antal orvos, Jászkisér.
Kovács Antal orvos, Kunhegyes.
Kovács Armin gazdatiszt, Ujhódos.
Kovács Árpád mérnök, Budapest.
Kovács Bálint tanító, Duna-Vecse.
Kováts Béla erdész, Budakeszi.
Kovács Béla tanító, Diósgyőr.
Kovács Béla tanár, Kolozsvár.
Kovács Béla gyógyszerész, Nagyvárad.
Kováts Béla ügyvéd, N.-Várad.
Kovács Béla tanfelügyelő, Szatmár.
Kovács Demjén tanár, Eger.
Kovács Dénes tanár, Zilah.
Kovács Dezső erdőgyakornok, Belényes.
Kovách Elek közjegyzőjelölt, Nyiregyháza.
Kovács Ernő másodjegyző, Pilis.
Kovács Ferencz birtokos, H.-M.-Vásárhely.
Kovács Ferencz főmérnök, Kolozsvár.
Kovács Ferencz plébános, M.-Vásárhely.
Kovács Ferencz tanár, N.-Kőrös.
Kovács Ferencz mérnök, Szeged.
Kováts Géza fogalmazó, Nagybánya.
Kovács György v. főbiró, Tiszafüred.
Kovács György hivatalnok, Szeged.
Kovách Győző gazdatiszt, Nyíregyháza.
Kovács Gyula főerdész, Nagy-Enyed.
Kovács Gyula tanító, Szegvár.
Kovách Imre rendőrorvos, Budapest.
Kovács Imre körjegyző, F.-Segesd.
Kovách Istvan György jegyző, Bakócza.
Kovács István lelkész, Jászkisér.
Kovács István tanár, N.-Szalonta.
Kovács János tanár, Budapest.
Kovács János lelkész, Furta.
Kováts János mérnök, Szabadka.
Kovács János, könyvelő, Szirák.
Kovács János tanító, Patcza.
Kovács János hivatalnok, Zólyom.
Kovács Jenő gyárigazgató, Tataros.
Kovács József tanár, Aszód.
Kovács József e. tanár, Budapest.
Kovács József lelkész, Füss.
Kovács József tanár, Hajdu-Nánás.
Kovács József tanár, Homonna.
Kovács József fegyint. igazg. Illava.
Kovács József tanító, Monostor-Apáti.
Kovács József gyógyszeresz, N.-Enyed.
Kovács József gyógyszerész, Nyitra.
Kovács József orvos, Salgó-Tarján.
Kovács József főorvos, Szeged.
Kovács Kálmán útbiztos, Szt-Gothárd.
Kovács Károly építész, Budapest.
Kovács Károly lelkész, Eger.
Kovács Károly urad. ispán, H.-Szt-György.
Kovács Károly tanársegéd, Selmeczbánya.
Kovách Károly birtokos, Szürthe.
Kovács Lajos vasuti üzletvezető, Arad.
Kovács Lajos plébános, Gyömöre.
Kovács Lajos ügyvéd, Kis-Várda.
Kovács Lajos gyógyszerész, Ozora.
Kovács Lajos lelkész, Szt-M.-Zichyfalva.
Kovács Márton mérnök, Budapest.
Kovács Mihály kereskedő, Debreczen.
Kovács L. Mihály gyógyszerész, B.-Csaba.
Kovács Mihály lelkész, Móriczhida.
Kovács Mihály tanító, Szabadka.
Kovács Nagy Lajos orvos, Budapest.
Kovács Pál erdőtiszt, Felsőbánya.
Kovács Sándor gyógyszerész, H.-Dorogh.
Kovács Sándor kántortanító, Letenye.
Kovács S. Gyula tanfelügyelő, Kaposmérő.
Kováts Tivadar gyógyszerész, N.-Szeben.
Kovács Zsigmond tanító, Átány.
Kovács Zsigmond erdőtiszt, Szombathely.
Kovácsfi Ágoston közjegyző, Kula.
Kovácshegyi Kálmán tisztv. Budapest.
Kovacsics Gyula ávszéki elnök, Temesvár.
Kovácsy Béla tanár, Kassa.
Kovácsy Dezső állatorvos, Deés.
Kovácsy János főmérnök, Budapest.
Kovácsy Jenő gyógyszerész, Ádámos.
Kovacsis Caesar kir. alügyész, Zombor.
Kovalik József gazdatiszt, Debreczen.
Koválik József tanár, Szolnok.
Kovássy Géza albiró, Felső-Vissó.
Kovrig Simon orvos, Szamosujvár.
Kozáry Gyula segédlelkész, Német-Boly.
Kozlovszky Ede gépész, Kis-Komárom.
Kozma Géza urad. tiszt, Tata-Tóváros.
Kozma István fémkohász, Selmeczbánya.
Kozma Jenő orvos, M.-Vásárhely.
Kozma József tanár. Temesvár.
Kozma László plébános, Szőllős-Györök.
Kozma László ügyvéd, Zombor.
Kozma Sándor orvos, Kőrösmező.
Kozmata Ferencz fényképész, Budapest.

786

Kozocsa Tivadar tanár, Budapest.
Köblös Lajos ezredorvos, Deés.
Kőgl Árpád erdész, Znióvárallja.
Kőhalmi József vasúti főellenőr, Arad.
Kőhegyi Lajos orvos, Szeged.
Köhler Albert jószágfelügyelő, Vaál.
Kökényesdy Mihály ügyvéd, M.-Sziget.
Kölber Alajos gyáros, Budapest.
Kölcsey Ferencz orvos, Szatmár.
Kölesvölgyi József ügyvéd, Szombathely.
Kölln Gyula tanár, Szilágy-Somlyó.
Köllő Ignácz kir. aljegyző, Csik-Szt-Márton.
Kőnig Ernő gyógyszerész, Beél.
König Fanny tanitónő, Ujmoldova.
Kőnig Gusztáv nevelő, Tarnócza.
Kőnig Gyula műegy. tanár, Budapest.
Kőnig Lajos hivatalnok, Budapest.
Kőnig Tivadar fogalm.-gyak. Budapest.
Könninger Kálmán gazdatiszt, Osli.
Könyves Árpád aljegyző, Hatvan.
Könyves Károly tanító, Budapest.
Köppl Károly tanár, Alcsut.
Körfy Károly gazdatiszt, N.-Ürögd.
Körfy Lajos főisp. titkár, Nagy-Várad.
Köri Antal vasuti felügyelő, Budapest.
Körmendy Imre ügyész, Budapest.
Körmendy Lajos birtokos, Boglár.
Körmendy Lajos, áll-főnök, Zólyom-Brezó.
Körmendy Sándor esperes, Hedrahely.
Környei Lajos m. e. hallgató, Budapest.
Kötös Lajos gyógyszerész, Nagy-Bajom.
Körös László erdész, Selmecz.
Köröskényi Bertalan kir. alügyész, M.-Sziget.
Kőrössy Antal tanító, Illava.
Körösi József statiszt. hiv. igazgató, Bpest.
Körössy Lajos birtokos, Mező-Szt-György.
Kőrösi Márk állomásfőnök, Szegimalom.
Kőszeghy András hajóépítőmester, Szob.
Kőszeghy Antal mérnök, Budapest.
Kötz Lénárd hivatalnok, Budapest.
Kőváry Ernő e. hallgató, Kolozsvar.
Kövér Emilia nevelőnő, H.-Böszörmény.
Kövér Kálmán orvos, Budapest.
Kövér Lajos birtokos, Mezőkovácsháza.
Kövér Miklós földbirtokos, Martfű.
Kövess Béla joghallgató, Budapest.
Köves Ede birtokos, Felső-Örs.
Kövesdy Ignácz tanár, Arad.
Kövesligethy Radó e. m. tanár, Budapest.
Kövy Lajos hivatalnok, Debreczen.
Kraémer János plebános, Versegh.
Kraetschmar Árpád
rendőrkapit. Sz.-Szombat.
Kraft Győző gazdatiszt, Puszta-Csorvás.
Kraft Károly járásbiró, Ujbánya.
Krajcsovics Béla alerdőfelügyelő, Budapest.
Krajcsovits Lajos mérnök, Budapest.
Krajzell Aurél főorvos, Eperjes.
Krakker Kálmán gondnok, Vácz.
Králik Lajos kohótiszt, Nagybánya.
Kramer Lajos állatorvos, Debreczen.
Kramer Nándor számtiszt, Szombathely.
Krammer József polg. isk. igazg. Kismarton.
Krammer Nándor tanár, Békés-Csaba.
Krancz Béla tanár, Kassa.
Krascsenits Vilmos ügyvéd, Veszprém.
Krasofszky István gőzh. ellenőr, Szeged.
Kratochwill József plebános, Csömör.
Kratochwill Péter tanár, Szeged.
Krätschmár Béla tanár, Modor.
Krausz Izidor nagyiparos, Budapest.
Krausz Jakab tanár, Budapest.
Krausz Jakab tanító, Világos.
Krausze Géza erdész, Valkó.
Krbeck Arnold tanár, Brasso.
Krcs Gyula orvos, Ratkó.
Krcsméry János műorvos, Hodrusbánya.
Krécsy Béla tanár, Kecskemét.
Krécsy Miklós mérnök, Székes-Fehérvár.
Kregczy Ottó orvos, Siklós.
Kreizler Zsigmond kereskedő, Sz.-Fehérvár.
Krémer György bányatiszt, Torda.
Kremer Rezsó áll. főnök, Érsekújvár.
Kremnitzky Amandus bányafőtiszt, Vizakna.
Kremnitzky Ferencz orvos, Nyék.
Kremnitzky F. Jakab bányatiszt, Felsőbánya.
Krempászky István lelkész, Szendrő.
Kremszner Irma tanítónő, Ruttka.
Krenner György körorvos, Rum.
Krenner József műegy. tanár, Budapest.
Krenosz Rudolf vasuti felügyelő, Bpest.
Krentzlein József földbirtokos, Szabadka.
Kreppler Fridolin fürdőigazg. Tr.-Teplicz.
Krepuska Géza orvos, Budapest.
Kresz Géza főorvos, Budapest.
Kreszta József mérnök, Kolozsvár.
Kreutzer Ferencz orvos, Budapest.
Kreutziger Lajos távirdatiszt, Zólyom.
Krick Aladár vásárigazg. Budapest.
Kricsfalusy Vilmos orsz. képviselő, M.-Sziget.
Kriegler Antal tanár, Tápió-Szt.-Márton.
Kriegner György gyógyszerész, Budapest.
Kristóffy Dezső gyógyszerész, B.-Szarvas.
Kristóffy Gyula vas. hivatalnok, Szolnok.
Kristóffy Pál orvos, N.-Szalatna.
Kriszhaber Mór orvos, Orosháza.
Kriszta Gyula erdőtiszt, Nagybánya.
Krisztics Dusán gyógysz. Ujvidék.
Kriván László birtokos, Csanád-Palota.
Krivány János gyámpénztárnok, Arad.
Kriza Ágoston nevelő, Vácz.
Krman Gusztáv tanitó, Klenócz.
Krób Pál jegyző, Kis-Kér.
Krocsák Károly könyvelő, Vajdahunyad.
Kroczevsky Adolf gyógysz. Kunfélegyháza.
Krompaszky Adolf tanárjelölt, Budapest.
Krompecher János gépészmérnök, Bpest.
Krompecher László kereskedő, Felka.
Kron Ignácz mérnök, Szeged.
Kronberger Adolf orvos, Barcs.
Kronstein Vilmos orvos, Arad.
Kropf Lajos mérnök, London.
Kröczer László orvos, Tokaj.
Krssák Árpád szemlész, Szepes-Ófalu.
Krssák Lajos p. ü. biztos, Lőcse.
Krudy Gyula ügyvéd, Nyiregyháza.
Kruplanitz Endre gazdatiszt, Bars-Besenyő.
Kruspér István műegy. tanár, Budapest.
Krutkovszky Károly kohótiszt, Zalatna.
Krüger Viktor tanár, Nagy-Várad.
Kubány Endre erdész, Prebul.
Kubányi Károly tanfelügyelő, Nyitra.
Kubát Margit tanítónő, Gyeke-Mocs.
Kubicza Lajos lelkész, Kapócs-Apáthi.
Kubinyi Aladár ügyész, Rimaszombat.
Kubinyi Aladár tvszéki biró, Trencsén.
Kubinyi Endre gazdatiszt, Nyitra.
Kubinyi Hugó szolgabiró, Liptó-Rózsahegy.
Kutinyi Mór honv. őrnagy, Beszterczebánya.
Kuchár Andor esp.-plebános, Árvanagyfalu.
Kutsera Antal gyógyszerész, Csákovár.

787

Kucsera Károly lelkész, Nagy-Kőrös.
Kutsera Sándor s. jegyző, Buziás.
Kudar Lajos gyógyszerész, Elek.
Kudelka József birtokos, Fegyvernek.
Kudich Bertalan számtiszt, S.-A.-Ujhely.
Kugler N. János ügyvéd, Budapest.
Kugler Mihály főmérnök, Eszék.
Kuhn Lajos plebános. N.-Szt.-Miklós.
Kuhn Mihály orvos, Nemes-Vid.
Kukla István tanárjelölt, Bécs.
Kulcsár Fábián jószágigazgató, Csorna.
Kulcsár Mihály gazdatiszt, P.-Szt.-Miklós.
Kuliffay Kálmán gyógyszerész, Polgárdi.
Kulin Ferencz gyógyszerész, Hajdu-Sámson.
Kulia Géza gyógyszerész, Therezovácz.
Kuliszeky Ernő tanfelügyelő, M.-Óvár.
Kulizsák Ferencz honv. főhadn. B.-Gyula.
Kuluncsich Illés áldozó pap, Szabadka.
Kumsay Ferencz ügynök, Szolnok.
Kun Albert kereskedő, Kolozsvár.
Kun Gyula v. tanácsnok, Budapest.
Kun Illés állatorvos, Gyergyó-Tölgyes.
Kun István erdőrendezó, M-Sziget.
Kún László tanító, Kunágota.
Kun László e. hallgató, Szirák.
Kun Miklós m. főjegyző, Ujszőny.
Kun Mór gyógyszerész, Félegyháza.
Kun Pál tanár, Miskolcz.
Kun Zoltán orvos, Sárospatak.
Kuncz Adolf prépost, Csorna.
Kunz Jenő ügyvéd, Budapest.
Kunz Jenő ügyvédjelölt, Győr.
Kuncze Lajos művezető, Szeged.
Kund Endre mérnök, Budapest.
Kund Árpád gazdatiszt, Tót-Megyer.
Kunfalvy István trvszéki bíró, Nyíregyháza.
Kuniczky József káplán, F.-Vesztenicz.
Kunos Gyula tanár, Székesfehérvár.
Kunszt János tanár, Losoncz.
Kunszt Károly tanító, Somorja.
Kunváry Fülöp főmérnök, Budapest.
Kuppis József mérnök, Orsova.
Kupsza Lajos postatiszt, Budapest.
Kurländer Ignácz kir. meteorologus, Bpest.
Kurovszky Adolf tanár, Lőcse.
Kursinszky László tanitó, Debreczen.
Kurtz Ferencz állatorvos, Budapest.
Kurtz Gusztáv orvos, Budapest.
Kurz Sámuel tanító, Budapest.
Kustár Lajos ny. orvos, Deés.
Kuszailla P. Nándor könyvelő, Budapest.
Kuszák József tanár, Győr.
Kuthy Dezső orvosjelölt, Bpest.
Kuthy István ügyész, Bihar-Diószeg.
Kutrucz Rezső tanár, Pozsony.
Kuzma Gusztáv gazda, Gyapju.
Kuzman József orvos, Szeged.
Küchler Gyula mérnök, Temesvár.
Kühn Henrik mérnök, Kudzsir.
Kürcz Antal tanár, Budapest.
Kürcz Lipót tanár, Trencsén.
Kürmös György orvos, Kisvárda.
Kürschák József tanár, Budapest.
Kürthy Géza főerdész, Kosszova.
Kürthy János fogalmazó, Budapest.
Küttel István gyógyszerész, Kőszeg.
Küttel Kornélia urhölgy, Budapest.
Kvassay Jenő min. oszt. tanácsos, Bpest.
Kvassinger Miklós urad. felügyelő, Meszes.
Kyri János orvos, Bécs.
Kys Antal huszárkapitány, Slavon-Verőcze.

LLachnitt Márton ügyvéd, Nagy-Halmágy.
Lachs Emil mérnök, Moson.
Lacsny Gyula főmérnök, Kayczag.
Láczay Elek ügyvéd, S.-A.-Ujhely.
Láczay Jenő vasúti mérnök, Szeged.
Láczay László ügyvéd, Sárospatak.
Laczkó Dezső tanár, Veszprém.
Laczkó Géza körjegyző, Szklabonya.
Ladányi Endre theológus, Visk.
Ladányi Lajos vállalkozó, Győr.
Ladányi Zsigmond állatorvos, Uj-Pest.
Lafleur Lajos gyógyszerész, Perlasz.
Lagler Jenő államvasúti hív. Losoncz.
Lagler József hivatalnok, Budapest.
Lahocsinszky Adolf lelkész, N.-Tárkány.
Lájer Nándor segédkormányzó, Előszállás.
Lajos Győző bányatiszt, Szomolnokhuta.
Lajos József állomásfőnök, Német-Boly.
Lakner Ambró házgondnok, Csorna.
Lakner Kálmán birtokos, Puszta-Pó.
Lakner Lajos aljárásbiró, Kalocsa.
Lakner László gazdatiszt, Szecsepuszta.
Laky Dániel tanár, Budapest.
Laki Jósa Károly körorvos, Kocs.
Laluhay Pál plebános, Szurdok-Püspöki.
Lám Sándor gyógyszerész, Ungvár.
Lamm Armin gazdatiszt, Fekete-Puszta.
Lamm Mór bérlő, F.-Nyék.
Lamos Lajos gyógyszerész, Rimaszécs.
Lampért János ügyvéd, Felső-Vissó.
Lánczy Antal erdész, Nagy-Bocskó.
Landau Alajos technikus, Budapest.
Landesz József gazdatiszt, Ikervar.
Láng Frigyes orvos, Zomba.
Láng Gusztáv tanár, Békés-Csaba.
Láng Ignácz orvos, Veszprém.
Lang József építész, Szt-Gothard.
Láng Zsigmoud gyári chemikus, Bécs.
Langfelder Adolf orvos, Körmöczbánya.
Langh Nándor magánzó, Kassa.
Lantai Ferencz tanító, Kunhegyes.
Lantos Ferencz p. ü. fogalmazó, Szegzárd.
Lányi Benedek orvos, Aranyos-Marót.
Lányi Gyula tiszttartó, Lengyeltóti.
Lányi Pál mozdonyfelvigyázó, Brassó.
La Roche Béla gazdasági tiszt, Mezőhegyes.
Lassu Pius tanár, Gyöngyös.
Lász Samu tanár, Győr.
Laszáb György lelkész, Nyitra-Ivánka.
Laszberg Rudolf gróf, alispán, Győr.
Laszczik Bernárd jószágkrm. Sz.-Fehérvár.
Laszkáry Pál főbíró, Felső-Pribel.
Laszke Győző kohótiszt, Kapnikbánya.
László Ede m. e. adjunktus, Budapest.
László János tanító, Csanád-Palota.
László János tanár, Eger.
László János tanító, Sopron.
László Kálmán orvos, Somorja.
László Lajos ügyvéd, Szegszárd.
László Mihály tanár, Budapest.
László Sándor mérnök, Puchó.
László Zoltán gazdatiszt. Kolozsvár.
Laszly István ügyvéd, Losoncz.
Latinovits Frigyes földbirt. Bikity-Borsód.
Latinovics János birtokos, Budapest.
Lator István erdész, Sásvár.

788

Laub Flórián tanár, Pancsova.
Laub Sándor ig.-tanító, Diósgyőr-gyártelep.
Lauch János tanár, Temesvár.
Laudon István tanár, Ungvár.
Lauer József tanító, Kisbér.
Laufenauer Károly e. tanár, Budapest.
Laufer Samu orvos, Kapuvár.
Laukó Sándor alerdőflgy. Beszterczebánya.
Layer Antal tanár, Losoncz.
Lázár Albert magánzó, Vidrátszeg.
Lázár Elek (Köődi) min. fogalm. Budapest.
Lázár Gerő nagykereskedő, Brassó.
Lázár Gyuláné tanítónő, Nádudvar.
Lázár Imre min. tisztviselő, Budapest.
Lákár József birtokos, Jánosháza.
Lázár Lajos vasúti hivatalnok, Brassó.
Lázáry Géza magánzó, Terebes.
Lázits János kórházi titkár, Budapest.
Lebensfeld Károly tanító, Csanád-Palota.
Leber Ignácz magánzó, Budapest.
Lechner Ágoston e. tanár, Budapest.
Lechner Antal orvos, Kéthely.
Lechner Károly e. tanár, Kolozsvár.
Lechner László tanár, Budapest.
Lechnitzky István tanító, Szomolnok.
Lederer Ábrahám tanár, Budapest.
Lederer Arthur magánzó, Csóka.
Lederer Gusztáv aljárásbiró, Kula.
Lederer Gyula magánzó, Tisza-Kürt.
Lederer János mérnök, Sopron.
Lederer Manó gazdatiszt, Irazi puszta.
Ledő István birtokos, Karancs.
Leffler Sámuel tanár, Nyíregyháza.
Legányi Andor városi adótiszt, Kassa.
Legányi Frigyes, hivatalnok, Budapest.
Legányi Gyula orvos, Debreczen.
Legeza Viktor tanár, Budapest.
Lehoczky Aladár erdész, Ungvár.
Lehoczky Imre orvos, Láng.
Lehoczky István gyógyszerész, Kassa.
Lehoczky Márton állatorvos, Tornalja.
Lehotzky Tivadar ur. ügyész, Muukács.
Lehrmann Ferencz bérlő, Farád.
Leicht János vasúti mérnök, Kolozsvár.
Leidenfrost Armin kereskedő, Debreczen.
Leidl Henrik mérnök, Nagy-Szalonta.
Leininger Armin gróf, min. biztos, Titel.
Leinwatter Gyula gépész, Boros-Sebes.
Leinzinger Gyula gyógyszerész, Grácz.
Leipniker Ernő tanárjelölt, Budapest.
Leitner Albert gazdatiszt, Vadasi puszta.
Leitner Elek gazdatiszt, Terézmajor.
Leitner Samu tanár, Homonna.
Lejtényi György gazdatiszt, Kisbér.
Lejtényi Sándor tanár, Arad.
Lelóczky Ferencz tanító, Budapest.
Lelovics Gyula birtokos, Budapest.
Lénárd Ernő ügyvéd, Keszthely.
Lénárd János birtokos, Szabadka.
Lenárt József lelkész, Magyaró.
Lénárt Sándor ügyv. és birt. N.-Tapolcsán.
Lenck Emil nagyiparos, Sopron.
Lenck Móricz bérlő, Sopron.
Lenck Viktor nagyiparos, Sopron.
Lencsó Ferencz orsz. fegyint. orvos, Vácz.
Lende Ede v. erdőmester, Körmöczbánya.
Lendvay Benő orvos, Pozsony.
Lendvay József körjegyző, Mihályi.
Lendvay Mór városi orvos, Zenta.
Lendvay Pál orvos, Csepreg.
Lengyák István tanító, Borkut.
Lengyel Andor József gyógysz. Szatmár.
Lengyel Antal pénztárnok, Szolnok.
Lengyel Bálint irodatiszt, Budapest.
Lengyel Endre orvos, Sárospatak.
Lengyel Imre törvsz. bíró, Debreczen.
Lengyel István tisztviselő, Budapest.
Lengyel Izidor gyógysz. Nagy-Szeben.
Lengyel János isk. igazgató, Deés.
Lengyel Sámuel földbirt. Borsod-Keresztes.
Lengyel Sándor pénztárnok, Győr.
Lenhard Antal erdőmester, Dusnok.
Lenhossék Mihály e. prosector, Basel.
Lenk Gusztáv v. orvos, Karczag.
Lenk Lajos államv. osztálymérn. N.-Enyed.
Leopold Lajos épít. vállalkozó, Szegzárd.
Leövey Sándor min. o-tanácsos, Budapest.
Lépes Péter tanár, Karánsebes.
Lerner Márton birtokos, Csikvánd.
Lersch Kornél ügyvéd, Szepes-Szombat.
Lesenyi Ferencz főerdész, Besztercze.
Lestyán Adorján közjegyző, Székelyhid.
Lestyánszky Sándor alispán, Ipolyság.
Leszner Rudolf orvos, Sopron.
Leszner Sándor kereskedő, Z.-Tapolcza.
Letlinger K. Béla tanár, N.-Károly.
Leuchtmann Ede gyógysz. Eperjes.
Lévay Imre főgimn. igazg., Budapest.
Lévay István tanár, Eperjes.
Lévay Mihály lelkész, Ujszász.
Lévay Simon v. tanácsnok, Szabadka.
Leveles János gazdatiszt, Kántor-Jánosi.
Levitzky Albert erdész, Budapest.
Liber Etelka tanítónő, Budapest.
Libertini József járásbiró, Korpona.
Libits Adolf ispán, Alcsuth.
Lichtenstein Salamon orvos, Budapest.
Lichtmann Vilmos orvos, Kisvárda.
Lichtschein Adolf orvos, R.-Szombat.
Lichtschein Lajos mérnök, N.-Károly.
Lichtscheindl György pénztárnok, N.-Láng.
Licskó János orvos, Puszta-Vacs.
Liczner József tisztviselő, Tata-Tóváros.
Libermann Kálmán rabbi, Kassa.
Liebermann Leo tanár, Budapest.
Liebmann Mór tanár Budapest.
Lieli József orvos, Hodságh.
Lieszkovszky Károly orvos, Jászóvárallja.
Lindenbach József távirdatiszt, Budapest.
Lindermann Antal magánzó, Sz.-Fehervar.
Linhart György tanár, M.-Óvár.
Link József művezető, Szeged.
Linka Bohuszláv mérnök, Szolnok.
Linkess Miksa tanár, Lőcse.
Linsbauer Rezső orvosjelölt, Budapest.
Lintner Imre vasúti vezérfelügy. Budapest.
Lintner Sánder tiszttartó, Lepsény.
Linzer Béla gyáros, Budapest.
Lipcsey Mór birtokos, Szolnok.
Lipcsey, Tamás nagybirtokos, Tisza-Füred.
Lipka Árpád erdész, Gerencze.
Lipovniczky Gábor tiszttartó, Simontornya.
Lippai Béla mérnök, Budapest.
Lippay Géza m. kir. főjegyző, Győr.
Lippay Lajos m. kir. alügyész, Szeged.
Lippe Ödön gyógyszerész, Hatvan.
Lippner Leó orvosjelölt, Budapest.
Lipthay Agost földbirtokos, Füss.
Lipthay Béla báró, Budapest.
Lipthay Cornél birtokos, Budapest.

789

Lipthay Frigyes báró, birtokos, Lovrin.
Lipthay Jenő gazdatiszt, Bashalma.
Liptay Jozsef gyógysz. Tornallya.
Lipthay Sándor műegy. tanár, Budapest.
Liszka József gyógysz. R.-Szombat.
Liszka János gyógysz. Eperjes.
Lisznyay D. Endre joghallg. Budapest.
Litassy Béla tiszthelyettes, Nyitra.
Liteczky Béla lelkész, Igló.
Literáty Elek gyógysz. Szatmár.
Literáty István számtartó, N.-Kanizsa.
Litschauer Lajos magánzó, Selmecz.
Lotz Károly festész, Budapest.
Loczka József tanár, Budapest.
Lóczy Lajos e. tanár, Budapest.
Loja Ferencz tanító, Kevermes.
Lojka Károly gazdatiszt, Tetétlen.
Loncsár József jogakad. tanár, Szalatnak.
Lonkay Antal erdész, Kakasfalu.
Lónyay Gábor gróf, N.-Lónya.
Lónyay Géza birtokos, B.-Som.
Lónyay László tiszttartó, Zsámbék.
Lónyay Sándor birtokos, Beregszász.
Loósz József árvaszéki elnök, Kassa.
Lopussny Gy. Agost plebános, N.-Várad.
Lopussny Kornél erdész, Szászrégen.
Lorberer György gazdatiszt, K.-Hörcsök.
Lorentz Jenő erdőgyakornok, Ungvár.
Loser Henrik gyárvezető, Kassa.
Losonczy József lelkész, Erdő-Szt-György.
Losonczy Ödön törvsz. biró, Budapest.
Lostainer Károly orvos, Kompolt.
Losy Ede telekkönyvvezető, Győr.
Lósy Sándor gazd. gyakornok, Nyitra.
Lotter József főállatorvos, Sopron.
Lovass János magánzó, N.-Abony.
Lovas Sándor kulturfőmérnök, Kassa.
Lovassy Sándor tanár, Keszthely.
Lovász János könyvelő, Debreczen.
Lovcsányi Pál mérnök, Gyöngyös.
Lovik Pál vezértitkár, Budapest.
Lovrich Gyula főorvos, N.-Bánya.
Lowieser Mihály gazdatiszt, Ittvarnok.
Löbl Tivadar orvosjelölt, Budapest.
Löcherer Andor birtokos, Budapest.
Löcherer Lőrincz orvos, S.-A.-Ujhely.
Löcherer Tamás orvos, Rimaszombat.
Löffelmann Mariska tanítónő B.-Csaba.
Lőh Jenő hivatalnok, Lippa.
Löllbach Gusztáv könyvelő, Salgó-Tarján.
Lőrenthey I. Pál, e. tanársegéd, Kolozsvár.
Lőri Ede orvos, Budapest.
Lőrinczi Ferencz orvos, Budapest.
Lőrinczy Menyh. telekkönyvvez., Sz.-Ujvár.
Lösch Antal magánzó, Pecs.
Lőte József e. tanár, Kolozsvár.
Lővárdy Alajos tanár, Lókut.
Lövengárd Bertalan orvos, N.-Szt-Miklós.
Lövinger Rezső orvos, Salgó-Tarján.
Löw Dezső gyógysz. Kolozsvár.
Löw Gusztáv vasuti mérnök, Budapest.
Löw Lajos postamester, Deésakna.
Löw Sámuel orvos, Budapest.
Löw Tivadar ügyvéd, Budapest.
Lőwensohn Mór körorvos, Tapolcza.
Lőwinger Márk vasuti felügy. Budapest.
Lőwy Adolf tanár, Szeged.
Löwy Adolf könyvárus, Miskolcz.
Lövy Ede orvos, Putnok.
Lövy Károly gazda, Dégh.
Lövy Miksa könyvárus, Szatmár.
Luby Zsiguond kir. tanácsos, Ököritó.
Lubrich Agost e. tanár, Budapest.
Lucz Ignácz tanár, Kassa.
Luczenbacher István birt. Köbölkut.
Luczenbacher Jenő birtokos, Szob.
Luczich Géza gyógysz. Pozsony.
Ludányi Béla tanító, Szolnok.
Ludig Árpád nagybirt. Romhány-Gladna.
Ludwig Ferencz orvos, Pécs.
Ludvig János kir. táblabiró, Temesvár.
Luiszer Viktor gyógyszerész, Mohács.
Lukács Adolf jogtanár, Pécs.
Lukács Antal földbirt. M.-Kovácsháza.
Lukács Armin kereskedő, Debreczen.
Lukács Dezső birtokos, Nádudvar.
Lukács Dezső mérnök, Budapest.
Lukács Ferencz p. ü. szemlész, Budapest.
Lukács Gyula gyógysz. Abony.
Lukács Gyula mérnök, Rózsahegy.
Lukács Gyula gyógysz. Szemlak.
Lukács Imre orvos, Budapest.
Lukáts István hirlapiró, Budapest.
Lukács János tanár, Kassa.
Lukács Lajos telegr. főtiszt, Budapest.
Lukáts Lajos gazdatiszt, H.-Szt-György.
Lukáts Lajos földbirtokos, Tácz.
Lukáts L. László tanár, Budapest.
Lukács László min. tanácsos, Budapest.
Lukács Ödön esperes, Nyiregyháza.
Lukácsevits István adótárnok, Zenta.
Lukácsy Tamás tanár, Kismarton.
Lukonits Gábor orvos, Sümeg.
Lukovits Attila erdész, Szt-Antal.
Lukovits István hivatalnok, Budapest.
Lukse Fábry Béla mérnök, Budapest.
Lumniczer Károly gyógysz. Péczel.
Lumniczer Sándor orvos, Budapest.
Luperszbek Lajos liquidátor, Budapest.
Lutring Imre tanító, Bánhida.
Luttenberger Ágost tanító, Budapest.
Lutter Károly hivatalnok, Érsekujvár.
Lux Ede tanító, Budapest.
Lux Elek lelkész, Plavnicza.
Luz János erdész, Telgárt.

Mácsay Lukács magánzó, Léva.
Macskovics Titus mérnök, Szabadka.
Madár Antal birtokos, Csík-Bánfalva.
Madarassy Antal plebános, N.-Keresztúr.
Madarassy Józsefné úrhölgy, Brassó.
Madarász Gyula muz. tiszt, Budapest.
Madarász Imre képviselő, Karczag.
Máday Izidor min. tanácsos, Budapest.
Máday János tanár, Arad.
Magasházy Antal kanonok, Szombathely.
Magdics Istv. püsp. szertartó, Sz.-Fehérvár.
Magenbauer József tanító, Anina.
Mágócsy-Dietz Sándor tanár, Budapest.
Mágócsy Endre tanár, Kassa.
Magoss Károly orvos, B.-Hunyad.
Magurányi József ügyvéd, Esztergom.
Magyar Ambrus közjegyző, N.-Kőrös.
Magyar Endre gépészmérnök, Szeged.
Magyar Gábor gimn. igazgató, Szeged.
Magyar János kanonok, Veszprém.
Magyar József szeretetházi igazgató, Bpest.
Magyar Lózsef jegyző, Szent-Margit.
Magyar László tanár, Budapest.
Magyari Alajos földbirtokos, Arad.

790

Magyari Antal irnok, Veszprém.
Magyari Kálmán rendőrs. titkár, Bpest.
Magyary Mihály bányatiszt, Akna-Sugatag.
Magyary Miklós ügyvéd, Székelyhid.
Magyary K. Sámuel birtokos, T.-Sz.-Márton.
Mahács Pál hivatalnok, Bars-Rudnó.
Mahalcsik Bónó tanár, Szilágy-Somlyó.
Máhr Dezső, magánzó, Fellő-Ábrány.
Mailáth Fenencz gazdatiszt, Ördög.
Mailáth István m. aljegyző, Ar.-Marót.
Maizner János orvos, Kolozsvár.
Majer Ferencz ispán, Vácz.
Majer István gyógyszerész, Esztergom.
Majer Rezső postatiszt, Budapest.
Majláth Antónia úrhölgy, Budapest.
Major Béla magánzó, Bátony.
Major Ferencz főorvos, Sz.-Fehérvár.
Major István térképtárnok, Kassa.
Major Pál lelkész, Sajtény.
Major Sándor gazdatiszt, Ny.-Adony.
Majoros Endre áldozópap, Nagy-Károly.
Majthényi Albert birtokos, Novák.
Majthényi Ottmár birtokos, Csesztve.
Majthényi Rudolf birtokos, Novák.
Mákávé Miklós bányagyakornok, Pierg.
Makay István tanító, Cs.-Mágocs.
Makay István tanárjelölt, Kolozsvár.
Makfalvay Géza ügyvéd, Kaposvár.
Makra Mihály főjegyző, Darvas.
Makra Péter plebános, Sáta.
Makróczy Gábor tanár, Nagyvárad.
Maksay Zsigmond tanár, Pécs.
Málasi János ügyvéd, Ujbánya.
Malatinszky Kálmán gyógysz. H.-Szoboszló.
Malatinszkv Sándor gyógyszerész, Paks.
Malcher Béla lelkész, Bacskó.
Malesevits Miklós tanár, Zombor.
Malma Gyula főmérnök, Szeged.
Málnai Mihály tanár, Budapest.
Mály Sándor hivatalfőnök, Selmecz.
Mamuliti Mihály magánzó, M.-Óvár.
Mamusits Antal joggyakornok, Szabadka.
Mamusits Benedek tanár, Szabadka.
Mamusits Bódog ügyvédjelölt, Szabadka.
Mamuzsich József plebános, Módos.
Mán Lajos gyógyszerész, Nagy-Somkút.
Mán László tanító, Felső-Vissó.
Mánczos József tanító, Vashegy.
Mandák Dezső e. quaestor, Budapest.
Mandák Gy. Sándor gyógysz. Sásd.
Mandel Jenő kereskedő, M.-Sziget.
Mandel Pál magánzó, Nagyvárad.
Mandl Károly mérnök, Zágráb.
Mangesius Irén tanítónő, Déva.
Mann Jakab orvos, Szeged.
Manszbarth Sándor ur. tiszt, Nyir-Lugos.
Manyák Alajos tanár, Trencsén.
Mányoky Gyula ügyvéd, Z.-Tapolcza.
Marc Ferencz füvész, Budapest.
Marckhart József vasuti felügyelő, Bpest.
Marczinka János állatorvos, Budapest.
Márer József orvos, Szécsény.
Márky Albin min. oszt. tanácsos, Budapest.
Margócsy Gusztáv tanító, Irsa.
Margonyay Gyula orvos, Jász-Árokszállás.
Máriássy Ferencz birtokos, Markusfalva.
Marich Zsigmond birtokos, Szt.-Gothárd.
Manicsek Ferencz gyógyszerész, Budapest.
Marikovszky Gusztáv orvos, R.-Szombat.
Marikovszky Menyhért tanár, M.-Szigeth.
Marikovszky Pál orvos, Tőke-Terebes.
Marjalaky Jenő mérnök, Tisza-Roff.
Márk Geza. távirdatiszt, Budapest.
Márk Károly min. vasuti felügy., Budapest.
Márki Sándor tanár, Budapest.
Markó Gusztáv mérnök, Szegzárd.
Markó László orvos, Miskolcz.
Markóczy Lajos gépészmérnök, Budapest.
Markos György p. ü. tanácsos, Ungvár.
Markos Imre tanár, Szatmár.
Markos Péter ügyvéd, Debreczen.
Markovics János utmester, Felső-Vissó.
Markovics Sándor tanár, Szabadka.
Markovits Sándor orvos, Vasvár.
Markovits Vincze lelkész, Nagy-Lak.
Márkus Márton káplán, Széplak.
Markus Sámuel orvos, Polgárdi.
Markusovszky Lajos min. tanácsos, Bpest.
Márkutz József építész, Budapest.
Marossán Albert gyógyszerész, M.-Szigeth.
Marosffy Dezső gyógyszerész, Buziás.
Marossy Antal orvos Király-Helmecz.
Marosy Ferencz szobrász, Budapest.
Marosi József kereskedő, Esztergom.
Marosi Ödön kereskedő, M.-Vásárhely.
Marsál József körjegyző, Baranya-Lőcs.
Marschall Lajos gazd. egyl. titkár, Arad.
Marsovszky Gyula min. oszt. tanács., Bpest.
Marsóvszky Imre mérnök, Budapest.
Marsovszky Miklós mérnök, Budapest.
Martin Sándor orvos, Budapest.
Martin Tivadar mérnök, Arad.
Martinovich József gyógyszerész, Hajós.
Márton Dénes orvos, Zemplén-Szinna.
Márton Fer. törvsz. ülnök, Csik-Szt.-Márton.
Márton Géza orvos, Bács-Almás.
Márton Gyula mérnök, Budapest.
Márton István jegyző, Szabadka.
Márton József gyógyszerész, Nyiregyháza.
Márton Sándor erdész, Tapolcza.
Mártonfi Lajos tanár, Szamosujvár.
Mártyák Vazul ellenőr, Girált.
Marusin Károly ezredorvos, N.-Kanizsa.
Marx János vasúti üzletvezető, Budapest.
Masirević György mérnök, Budapest.
Massanek Rezső kir. aljárásbiró, Budapest.
Massányi Géza gyógyszerész, Galantha.
Matauschek Béla tanár, Eperjes.
Máté Károly mérnök, Szeged.
Máté Sándor igazgató tanár, Kecskemét.
Matejka Anna tanítónő, Mohács.
Matejka József tanító, Tevel.
Matejka Károly tanító, Tolna.
Materny János orvos, Abaúj-Szántó.
Máthé Gyula dohánybev. kezelő, Jászkisér.
Máthé János orvos, B.-Hunyad.
Máthé Lajos orvos, Budapest.
Máthé László főtanító, Ó-Moravicza.
Mathia Endre káplán, Soóvár.
Mathiás János borászati igazg., Szőlőske.
Mathiász József tanító, Nagymihály.
Matiasich Ferencz ügyvéd, N.-Szt.-Miklós.
Matirkó Konrád tanár, Kecskemét.
Matis Géza pénztárnok, Farmad.
Matisz János tanár, Fiume.
Matkovics Adolf perjel, Bakonybél.
Matkovits Lajos főszolgabiró, Zenta.
Matkovich László földbirt. Mali-puszta.
Matolay Gyula plebános, Busso.
Mátray Ferencz orvos, Esztergom.

791

Mátray Gyula tanár, Csurgó.
Mátray Gyula uradalmi intéző, Szálka.
Matskássy József tanár, Szeged.
Macskásy Róza tanítónő, Sz.-Fehérvár.
Matta Árpád ügyvéd, Budapest.
Mattuschek Richárd tanító, Arad.
Mátyás Sándor tanár, Temesvár.
Mattyasovszky Cornél gazdatiszt, P.-Baáb.
Mattyasovszky Sándor magánzó, Miháld.
Mattyasovszky Lajos főszámv. Esztergom.
Máttyus Endre gyógyszerész, Lőcse.
Matzelka János birtokos, H.-M.-Vásárhely.
Maurer Janos birtokos, Kassa.
Maurer Mór tanár, Budapest.
Maurer Rezső tanár, Budapest.
Mauritz Rezső tanár, Budapest.
Mautner Adolf birtokos, Oroszló.
Mautner Izidor birtokos, Magyar-Szék.
Mauthner Ödön kereskedő, Budapest.
Mautner Ödön birtokos, Oroszló.
Maxián Márton tanító, Jakabfalva.
May Emilia tanítónő, Ipolyság.
Mayer Adolf p. ü. biztos, Eperjes.
Máyer Antal tanító, Körösmező.
Mayer Árpád orvos, Budapest.
Mayer Emil malom-igazgató, Debreczen.
Mayer Ernő mérnök, Aszód.
Mayer József igazgató tanár, Budapest.
Mayer József gyógyszerész, Pitvaros.
Mayer Károly gazd.-segéd, Kalácsa.
Mayer Oszkár birtokos, Böny.
Mayer Sándor gyógyszerész, Esztergom.
Mayering Emma nev. int. tulajd. Versecz.
Mayering Károly gyógysz. Zichyfalva.
Mayr Aurél e. tanár, Budapest.
Mayr Gyula birtokos, Poklostelek.
Mázor József kereskedő, Kondoros.
Meczner József birtokos, Korlát.
Medgyessy József főerdész, Lunka.
Meggyessy László tanitó, Anina.
Medgyessy Zsigmond polgárm. Karczag.
Medreczky István tanár, Ungvár.
Medve Kálmán orvos, Debreczen.
Medveczky Ede mérnök, felügyelő, Arad.
Medveczky Frigyes e. tanár, Budapest.
Medveczky József gyógyszerész, Szarvas.
Medveczky Mihály ügyvéd, Lőcse.
Medveczky Sándor gyógyszerész, Léva.
Medzihradszky Miksa k. közjegy. B.-Ujfalu.
Megay Gusztáv gyógyszerész, Kassa.
Megyery István kir. alügyész, B.-Gyarmat.
Megyery Pál ügyvéd, Debreczen.
Méhely Lajos tanár, Brassó.
Méhes József birtokos, N.-Csalomia.
Méhes Lajos orvos, Mehádia.
Méhes Sándor földbirtokos, Kőkeszi.
Mehlfärber János hivatalnok, Zólyom.
Meicz Sándor tanító Alsó-Szeleste.
Meininger Péter mérnök, Nagyszeben.
Meisels Akos gyógyszerész, Tisza-Dada.
Meisels Lajos gyógysz. Sóskút.
Meissner Ernő mérnök, Győr.
Meiszner Sándor jószágigazg. Kolozsvár.
Melchár József tanár, Sopron.
Melczer Gusztáv tanárjel. Dobsina.
Melczer Károly s. lelkész, Besztercze.
Melha Kálmán ügyvéd, Budapest.
Melitsko Frigyes főmérnök, Kolozsvár.
Melkner Kálmán tanító, Mezőhegyes.
Meller Henrik főbérlő, Vasvár.
Melles Mihály esperes, Taraczköz.
Menczer Lipót gyógysz. Nagybecskerek.
Mende Manó orvos, Déva.
Mendel Gyula állatorvos, Győr.
Mendl István magánzó, Budapest.
Menich Dénes gyógysz. Tata-Tóváros.
Menner Adolt főorvos, Miskolcz.
Menner Ottó gyógysz. Budapest.
Mentler Gyula gazdatiszt, Nádasd-Ladány.
Mentler Károly gyógysz. Karád.
Mentovich Elek magánzó, Maros-Vásárhely.
Mentovich Ferencz tanár, N.-Kőrös.
Mentovich Gyula járásbiró, Kolozsvár.
Mennyey István főisp. titkár, Szombathely.
Méray Gyula sótárnok, Temesvár.
Merçy-Themleitner Emma? grófnő, Nedelisce.
Merényi Gyula erdőrendező, Soóvár.
Merényi Kálmán tanító, M.-Óvár.
Merényi. Vilmos gőzh. főnök, Ujszőny.
Mergl Ödön orvos, Pozsony.
Meniczay Lajos á. v. felügyelő, Budapest.
Merle Mihály tanító, Stájerlak.
Mersich Adorján hivatalnok, Szeged.
Mersich Endre gazdatiszt, Köpcsény.
Mersits Armánd gyógysz. Pécs.
Meskó Antal orvos, Hátszeg.
Meskó Elek főkönyvvezető, N.-Kálló.
Meskó János mérnökgyakorn. Hátszeg.
Meskó Márton gyógysz. Mezőberény.
Meskó Miklós orvos, Budapest.
Mesterházy Sándor gyógysz,. Szombathely.
Mészáros Cornél gyógysz. Érsekujvár.
Mészáros Ferencz tanár, Nyíregyháza.
Mészáros Gusztáv kir. albiró, Gyula.
Mészáros Ignácz mérnök, Szeged.
Mészáros Lajos körorvos, Komárom.
Mészáros Sándor tanár, Aszód.
Meszéna Lajos urad. intéző, Verebély.
Meszes Polikarp áldozópap, Veszprém.
Mészöly Antal kereskedő, Sárbogárd.
Mészöly Ferencz gazdatiszt, P.-Hatvan.
Mészöly Gerzson közjegyző, Duna-Földvár.
Mészöly Győző lelkész, Alcsúth.
Mészöly Sándor urad. titkár, F.-Zsolcza.
Metszősy Sándor orvos, Bessenszög.
Metzger Ede gyógysz. Budapest.
Mezey Arthur erdész, Kis-Apáthi.
Mezey Dezső hivatalnok, Budapest.
Mezey Gyula körorvos, Bihar-Torda.
Mezey Ignácz plebános, Miske.
Mezey József magánzó, Puszta-Oros.
Mezey Lajos gyógysz. Bihar-Nagy-Bajom.
Mezei Mór ügyvéd, Budapest.
Mezey Ödön magánzó, Sz.-Udvarhely.
Mezihradszky Kálmán orvos, Szombathely.
Meznerics Ferencz tanító, Szabadka.
Mialovics Mór tanár, Budapest.
Miavecz László távirda-főtiszt, Arad.
Michnay Lajos orvos, Szikszó.
Micsinyay Ernő gyógysz. Miskolcz.
Micsura György ügyvéd, Nagy-Bittse.
Mieszl Lajos ügyved, M.-Óvár.
Migályi Alajos tanár, Szombathely.
Mihailovits Mihály jegyző, Bács.
Mihajlovits Miklós e. tanársegéd, Bpest.
Mihájlovits Sándor mérnök, Szolnok.
Mihálffy Frnő ügyvédjelölt, Pócs.
Mihalik Dezső ügyvéd, Nagy-Rőcze.
Mihálovics Antal tanító, Pécs.
Mihálovits Endre hitoktató, Zombor.

792

Mihály Antal állatorvos, Mezőberény.
Mihály Jenő ügyvéd, Tata.
Mihály Géza bérlő, Pettend.
Mihályt József mérnök, Budapest.
Mihályfy Károly gazdatiszt, Veszprém.
Mihályfy Mór gazdatiszt, N.-Perkáta.
Mihályi Imre írnok, Deáki.
Mihályi János ügyvéd, M-Sziget.
Mihályik Izidor igazgató tanár, Budapest.
Mihelfy Lajos ügyvéd, Nagyvárad.
Mika Ottokár kir. aljegyző, Zernest.
Mike Géza tanár, Pécs.
Mike Imre erdőgyak. Abrudbánya.
Mike Károly ügyvéd, Komárom.
Mike Márton gyógysz. N.-Kanizsa.
Mikecz Dezső m. aljegyző, Nyiregyháza.
Mikecz Lajos mérnök, Szarvas.
Mikecz Ödön ügyvédjelölt, Szentes.
Miklós Gergely tanár, Budapest.
Miklós Lajos főerdész, Brád.
Miklós Ödön mérnök, Budapest.
Miklóssy Sándor tanár, N.-Károly.
Miklovicz Bálint lelkész H.-M.-Vásárhely.
Mikó Béla bányatiszt, N.-Bánya.
Mikó Gyula főorvos, Liptó-Szt-Miklós.
Mikolik Kálmán tanár, Budapest.
Mikosevits József ügyvéd, Zenta.
Mikosevich Kanut szolgabíró, Józseffalva.
Miksó István plebános, Szomor.
Mikuleczky István ügyvéd, Miskolcz.
Milásin Ignácz közgyám, Szabadka.
Milassin Illés gyógyszerész, Szabadka.
Milassin Miklós ügyvéd, Szabadka.
Milholfer Lajos hivatalnok, Szeged.
Milkovich Imre gazda, Koronczó.
Miller Gyula tanár, M.-Sziget.
Millner Károly hivatalnok, Budapest.
Minczér Ede ispán, Kis-Keszi.
Mindszenty Imre lelkész, Debreczen.
Mirka Károly állomásfőnök, Rimabánya.
Miskey Dezső gyógysz. Bessenszög.
Miskolczy József lelkész, T.-Várkony.
Miskolczy Pál tanító, Besztercze.
Mittelmann Károly magánzó, Szeged.
Mittelmann Nándor tanár, Ujvidék.
Mittli Kálmán ügyvéd, Körmend.
Mjazovszky Károly erdőrend. M-Sziget.
Mocsáry Sándor birt. Borsos-Berényke.
Mocsáry Sándor muzeumi tiszt, Budapest.
Móczár Gyula fogorvos, Budapest.
Moczkovcsák Dezső gyógysz. N.-Becskerek.
Módly S. Krizsó tanár, Szombathely.
Mohácsy Béla vasuti hiv. Losoncz.
Mohácsy János tanító, Ó-Szőny.
Mohr Mihály orvos, Budapest.
Mokos Gyula igazgató tanár, Pápa.
Mokos Károly tanár, N.-Rőcze.
Mokossay Mátyás plebános, Szabadka.
Mokry Ferencz igazg. titkár, Budapest.
Mokry Sámuel gazdatiszt, Apácza.
Moldován Lajos gyógysz. Verespatak.
Moldoványi Lajos távirdatiszt, N.-Várad.
Moldoványi Sándor gyógysz, Budapest.
Molitor Ferencz számtartó, Vágujhely.
Moller Miklós körorvos, B.-Füred.
Molnár Albert tanár, Besztercze.
Molnár Albert lelkész, M.-Vásárhely.
Molnár Ferencz tanító, Bezdán.
Molnár Ferencz gazdatiszt, Sárpentele.
Molnár Gedeon alszámv. Rév-Komárom.
Molnár Ida urhölgy, Berzék.
Molnár István tiszttartó, B.-Szt-György.
Molnár István igazgató tanár, Budapest.
Molnár István vasuti hív. Debreczen.
Molnár István főerdész, Körmend.
Molnár István tanító, Szerep.
Molnár János tanító, Békés-Bánfalva.
Molnár János könyvkeresk. Budapest.
Molnár János ügyvéd, Karczag.
Molnár Józsaiás birt. Kézdi-Vásárhely.
Molnár József tanár, Győr.
Molnár József gazd. segéd, Mezőhegyes.
Molnár József állatorvos, Pancsova.
Molnár Károly főorvos, Csik-Szereda.
Molnár Károly tanár, Sz.-Udvarhely.
Molnár Károly erdész, Zalatna.
Molnár Károly körjegyző, Hajmáskér.
Molnár Lajos tanító, Anina.
Molnár Lajos ügyvédsegéd, Arad.
Molnár Lajos tanár, Budapest.
Molnár Lajos földbirt. Gutorföld.
Molnár Lajos gazdatiszt, Gyorok.
Molnár Lipót gyógyszerész, Kassa.
Molnár Miklós gyógyszerész, Őcsöd.
Molnár Nándor gyógysz. Budapest.
Molnár Pál gyógysz. Kecskemét.
Molnár Péter p. ü. szemlész, N.-Szalonta.
Molnár Sándor szolgabíró, Sopron.
Molnár Vincze tanár, Lugos.
Molnár Zsigmond ügyvéd, M.-Vásárhely.
Molnos Kálmán csend.-hadn. Sz.-Fehérvár.
Monszpart Gyula kasznár, Gáspártelek.
Monszpart János tiszttartó, P.-Szt-Mihályfa.
Monszpart Zsigmond kasznár, Ujszász.
Mórász József ügyvéd, Esztergom.
Moravcsik E. Emil tanár, Budapest.
Moravitz Lajos gazd. hallg. Keszthely.
Morelli Gusztáv tanár, Budapest.
Morgenstern Jakab tanító, Budapest.
Mórocz Mihály lelkész, Ó-Gyalla.
Morvay Gyula tanító, Nagy-Mihály.
Morvay Gyula erdőgyak. Visegrád.
Morvay János jegyző, M.-Kövesd.
Mossolyi Géza járásorvos, Zircz.
Moszt Rezső gyógysz. Muraszombat.
Motesiczky Mór földbirt. N.-Málas.
Motiu Aurél plebános, Miskolcz.
Mózer Ede báuyagondnok, Dubnik.
Mozgay Károly mérnök, Szeged.
Mölczer Gyula erdész, R.-Szombat.
Mráz Agoston p. ü. titkár, Szombathely.
Mucsalov Dusán adótiszt, Szabadka.
Mucsi György könyvvezető, Szabadka.
Mutsy Menyhért gyógysz. Zenta.
Muhoray János főjegyző, Jász-Berény.
Munczhart József mérnök, Nyiregyháza.
Munk Adolf orvos, Ujverbász.
Munkácsy Pál orvos, N.-Bocskó.
Mura J. Fülöp gyógysz. Budapest.
Murády Árpád körorvos, Soborsin.
Muraközi Károly műegy. assist. Budapest.
Muraközy László gyógysz. Debreczen.
Murányi Károly erdész, N.-Gladnán.
Munin Vendel gyógysz. Námesztó.
Muslay Sándorné urhölgy, Rad.
Mussong Vincze tanító, Pécs-Bányatelep.
Muzsnai Ferencz bányagyak. Rézbánya.
Muzsnay Géza erdészjelölt, Zsarnócza.
Muzsnyay Béla bölcsész, Kolozsvár.
Müller Bernát gyógysz. Budapest.

793

Müller Dezső gyógysz. Ungvár.
Müller Ignácz kasznár, Budapest.
Müller Ignácz orvos, H.-M.-Vásárhely.
Müller István lelkész, Kabola-Pojána.
Müller Jakab lelkész, Szakasz.
Müller József tanár, Budapest.
Müller károly ügyvéd, Arad.
Müller Károly mérnök, Kolozsvár.
Müller Lajos főmérnök, Budapest.
Müller Mihály ügyvéd, N.-Enyed.
Müller Mór fegyint. gondnok, Sopron.
Müller Pál technikus, Budapest.
Müller Sándor számtanácsos, M.-Sziget.
Müller Sándor mérnök, Zólyom.
Müllner Pál kormánysegéd, Budapest.
Münch Gyula honv. főhadn. Gyula.
Münichshöffer Károly számvevő, Valkó.

Nábinger Nemesius pleb. Boldogasszony.
Náday Lajos mérnök, Budapest.
Nádaskay István pénztárnok, Eperjes.
Nádhera Pál erdőgondnok, Somogy-Szob.
Nádory N. Béla mérnök, Budapest.
Nádosy Endre birtokos, Imta.
Nádudvary Dezső körorvos, M.-Záh.
Nagel Emil nyug. e tanár, Budapest.
Nagel Róza tanítónő, Ujvidék.
Nagel Sándor tanár, Baja.
Nagel Sándor orvos, T.-Szt.-Miklós.
Naglics Ferencz vasuti hiv. Hatvan.
Nagy Adolf gyógysz. Budapest.
Nagy Aladár ügyvéd, Z.-Tapolcza.
Nagy Antal esperes, Borsod-Apátfalva.
Nagy Bálint tanár, H.-M.-Vásárhely.
Nagy Béla gyógyszerész, Déva.
Nagy Béla k. tanácsos, Jólész.
Nagy Béla kereskedő, Turkeve.
Nagy Dezső műegy. tanár, Budapest.
Nagy Elek gyáros, Sepsi-Szt-György.
Nagy Elek pénztárnok, Tokaj.
Nagy Elek pénztárnok, Torda.
Nagy Endre tanár, Fogaras.
Nagy Ferencz orvos, Csikszereda.
Nagy Ferencz tanár, Kecskemét.
Nagy Ferencz hivatalnok, Sz.-Udvarhely.
Nagy Gábor orsz. képviselő, Budapest.
Nagy Gábor birtokos, Nagykágya.
Nagy Gusztáv lelkész, Piski.
Nagy Gusztáv tanár, Sárospatak.
Nagy György erdőgyakn. Nagy-Borosnyó.
Nagy György gyógyszerész, Szamosújvár.
Nagy Gyula gyógyszerész, Budapest.
Nagy Gyula gyógyszerész, Csanád-Palota.
Nagy Gyula haszonbérlő, Gyúró.
Nagy Gyula tanító, H.-M.-Vásárhely.
Nagy Gyula vasuti tiszt, Kolozsvár.
Nagy Gyula erdőfelügyelő, Szeged.
Nagy Ignácz mérnök, S.-A.-Ujhely.
Nagy Illuminat áldozópap, Szt-Antal.
Nagy Imre gyógysz. Csongrád-Sándorfalu.
Nagy István gyógyszerész, Budapest.
Nagy István gazd. írnok, Buziás.
Nagy István isk. igazg. Liptó-Szt-Miklós.
Nagy Iván m. tud. akad. r. tag, Horpács.
Nagy Izsó mérnök, Szeged.
Nagy János ügyvéd, Budapest.
Nagy János ügyvéd. M.-Vásárhely.
Nagy János orvos, Nagybánya.
Nagy János ügyvéd, N.-Kálló.
Nagy János gépész, N.-Szalonta.
Nagy János tanító, Priglevicza-Szt-Iván.
Nagy Jenő hivatalnok, Buda.
Nagy József ügyvéd, Halmi.
Nagy József állatorvos, Kun-Madaras.
Nagy Kálmán orvos, Budapest.
Nagy Kálmán tanító, Huszt.
Nagy Károly erdőrendező, Beszterczebánya.
Nagy Károly orvos, Abrudbánya.
Nagy F. Károly rajztanár, Buda.
Nagy Károlyué úrhölgy, Zalatna.
Nagy Lajos ny. tvsz. elnök, Sz.-Udvarhely.
Nagy Lajos körorvos, Szob.
Nagy Lajos birtokos, Téth.
Nagy László tanár, Budapest.
Nagy László törvsz. bíró, Kassa.
Nagy László ny. min tanácsos, Uj-Pest.
Nagy Márton főszolgabiró, Nagy-Szalonta.
Nagy Miklós gyógyszerész, Bánffy-Hunyad.
Nagy Miklós lapszerkesztő, Budapest.
Nagy Miklós orvos, Dorosma.
Nagy Miklós tanító, Petrosény.
Nagy Ödön tanár, Kaposvár.
Nagy Pál földbirtokos, Csepreg.
Nagy Pál orvos, Karczag.
Nagy Péter honv.-főhadnagy, Ujvidék.
Nagy Samu vasúti hivataln. Zólyom.
Nagy Sándor tanár, Arad.
Nagy Sándor gazdatiszt, Ilonhalma.
Nagy Sándor gyógyszerész, Kőrös-Tarcsa.
Nagy Sándor gyógyszerész, M.-Vásárhely.
Nagy Sándor urad. felügyelő, Sopron.
Nagy Vincze gazdatiszt, Előpatony.
Nánássy Endre ügyvéd, Turkeve.
Nánay Sándor tanító, Balaton-Füred.
Napholtz Jenő erdészjelölt, Ungvár.
Nappendruk Kálmán orvos, Kolozsvar.
Náthán Bernát alorvos, Gyulafehérvár.
Náthán Jakab gyártulajdonos, Fogaras.
Nátly József postatiszt, Budapest.
Nattland János mérnök, Arad.
Návny Emil kasznár, Csákova.
Návay Lajos közbirtokos, Makó.
Navratil Imre e. tanár, Budapest.
Nedeczky Gáspár plebános, Dömös.
Nedeczky Miklós gazdatiszt, P.-Szt-Miklós.
Nedeczky Rezső honv.-hadnagy, Trencsén.
Nedopil, Antal jószágbérlő, Laskafalva.
Néger Ágoston plebános, Pápa.
Negró Adolf tiszttartó, Puszta-Selyp.
Néher Paula tanítónő, N.-Szőllős.
Nehéz János tanító, Vajda-Hunyad.
Neisar Károly vasúti hivatalnok, Budapest.
Nékám L. Sándor e. tanársegéd. Budapest.
Nemcsik István főpénzt. ellenőr, Makó.
Nemes Ferencz titkár, Budapest.
Nemess József gyógyszerész, Nagy-Atád.
Nemes Sándor lelkész, Német-Pereszteg.
Nemeskey Andor áldozópap, N.-Várad.
Nemeskey Lajos tanár, Budapest.
Nemessányi Adél isk. igazgatónő. Újvidék.
Nemessányi Aranka tanítónő, Somorja.
Nemesszeghy István p. ü. fogalm. Miskolcz.
Nemesszeghy Jenő honv.-száz. Sz.-Fehérvár.
Németh Ede erdész, Csepreg.
Németh Elek tanító, Szentes.
Németh Ferencz tanító, Szombathely.
Németh Gizella tanitónő, Liborcsa.
Németh Kelemen tanár, Jászberény.
Németh Lajos gyógysz. H.-M.-Vásárhely.
Németh László tisztviselő, Budapest.

794

Németh László ügyvéd, S.-A.-Újhely.
Német Lipót ügyvéd, Mohács.
Németh Pál birtokos, H.-M.-Vásárhely.
Németh Titusz hitelint. igazgató, Budapest.
Németh Viktor lelkész, Szt-Kereszt.
Németh Zoltán hivatalnok, Budapest.
Némethy Imre vasúti hiv. Kolozsvár.
Némethi János p. és távirótiszt, Budapest.
Némethy János főmérnök, Szatmár.
Némethy Károly tanár, Trsztena.
Némethy Mihály irodatiszt, Erzsébetváros.
Némethy Pál városi aljegyző, Győr.
Nemtsák János tanár, Esztergom.
Nendtvich Gusztávné úrhölgy, Budapest.
Nendtvich Károly ny. műegy. tanár, Bpest.
Neppel Ferencz birtokos, Abony.
Nérey Kálmán birtokos, Karva.
Nérey Ödön főhivatalnok, Budapest.
Neruda Nándor kereskedő, Budapest.
Neszmirák Ferencz kasznár, Rasztina.
Netzasek Adolf gyógyszerész, Budapest.
Neu Henrik báró, Budapest.
Neubauer Ferencz hiv. főnök, Selmecz.
Neubauer Hermin tanítónő, Nagybánya.
Neuberger Lajos ispán, Barcstelep.
Neuhold János mérnök, Budapest.
Neuhold Károly gyógysz. N.-Kikinda.
Neumann Antal ügyvéd, Budapest.
Neumann Emil bankhivatalnok, Budapest.
Neumann Fülöp orvos, Lugos.
Neumann Jenő tanár, Szarvas.
Neumann Jónás orvos, Dombovár.
Neumann Mór gépészmérnök, Zólyom.
Neumann Rezső tanító, Módos.
Neumann Vilmos mérnök, Kassa.
Neumann Zsigmond chemikus, Budapest.
Neumayer Dezső káplán, Beremend.
Neumerker Dezső tanitó, Igló.
Neupauer Gusztáv e. tanársegéd, Budapest.
Neuszidler Ernő gazdatiszt, P.-Cserike.
Neuwirth Nándor körorvos, Pöstyén.
Nick Ede igazgató, Kisbér.
Nicolits Lázár tanár, Budapest.
Nicora János egyéves önkéntes, Budapest.
Niedermann József lelkész, Tura.
Niertit Béla gyógyszerész, Szabadka.
Nigrényi Antal állatorvos, Hajós.
Nigriny Ferencz orvos, Vihnye.
Nigrinyi Zoltán gyógysz. H.-M.-Vásárhely.
Nigrovich Bertalan főszolgabiró, Szob.
Nirnsee Lajos vállalkozó, Pozsony.
Nirtit Vilmos magánzó, Tata.
Nitnausz Gyula főerdész, Liborcsán.
Nits István szőlészeti tanár, Szegzárd.
Nitsmann Jenő gazd. segéd, Keszthely.
Nitsner Pál festőmester, Szegzárd.
Nizsalovszky Endre aljegyző, Beregszász.
Nosz Lajos gyógyszerész, Szomolnok.
Noszlopy Bálint számvevő, Pápa.
Novák Antal tanár, Szamosujvár.
Novák Emil gazdatiszt, Királyság.
Novák Ferencz m. e. hallgató, Gyula.
Novák Gusztáv vasuti felügy. Budapest.
Novák József erdőmester, Esztergom.
Novák József plébános, Gyirmót.
Novák Károly főorvos, M.-Sziget.
Novák Károly gazdatiszt, Nandineház.
Novatzky Jenő s.-jegyző, Villány.
Novelly Győző mérnök, Bécs.
Novelly Imre mérnök, Budapest.
Novobáczky Győző mérnök, Szentes.
Novomeszky Imre gyógyszerész, B.-Csaba.
Novoth István tanító, Baja.
Novotny István orvos, Nyitra-Komjáthi.
Nuber Károly mérnök, Arad.
Nunkovics Sándor aljárásbiró, Letenye.
Nuricsán József e. tanársegéd, Budapest.
Nyárádi Dénes tanár, D.-Szt-Márton.
Nyáry József iparos, Tisza-Füred.
Nyáry László tisztviselő, Szentes.
Nyegre László főszolgabiró, Huszt.
Nyers István plébános, Sár-Szt-Miklós.
Nyigri Antal gépfelvigyázó, Orosháza.
Nyirádi Sándor pénztárnok, Kecskemét.
Nyiredy Géza e. tanársegéd, Kolozsvár.
Nyiry Bálint tanító, Szt-András.
Nyiry Ferencz földbirtokos, Nyíregyháza.
Nyiry Ferencz mérnök, Nyiregyháza.
Nyiri György gyógyszerész, N.-Várad.
Nyiri János földbirtokos. Geszteréd.
Nyiri Károly távirdafőnök, Kecskemét.
Nyirő Béla pénztárnok, Soóvár.
Nyirő Gábor révkapitány, Fiume.
Nyitray Aurél révkapitány, Zimony.
Nyitray Ottó erdőgyakornok, Jasenak.
Nyitray Pál orvos, Kisujszállás.
Nyomárkay Hugó földbirtokos, Kacsánd.
Nyomárkay Ödön orvos, S.-A.-Ujhely.
Nyul Sándor erdőgyakornok, M.-Sziget.
Nyulassy Antal plebános, Tárkány.

Oberrecht Béla alerdőfelügyelő, Ungvár.
Oberrecht Gyula gazdatiszr, Ráczalmás.
Oberrecht Ödön hivatalnok, Budapest.
Oberth Agoston tanító, Esztergom.
Oberth Károly erdész, Zsércz.
Obholczer Béla hivatalnok, Diós-Győr.
Oblatek Béla kohótiszt, Felsőbánya.
Obláth Mór főorvos, Gálszécs.
Obrincsák Ernő erdőgyak. Szászsebes.
Ocskay Gusztáv hivatalnok, Budapest.
Ocsovszky Ferencz plébános, N.-Szombat.
Odor Emilia tanítónő, Budapest.
Oelberg Gusztáv lovag, bányabizt. Zalatna.
Oesterreicher Adolf tanító, Szigetvár.
Ohrenstein Henrik czementgyáros, Beocsin.
Okolicsányi Lajos főerdész, Závadka.
Oláh Gusztáv igazgató orvos, Budapest.
Oláh Gyula tanár, Budapest.
Oláh Gyula gyógyszerész, V.-Namény.
Olasz Gyula tanár, Sz.-Udvarhely.
Olexy Viktor ezredorvos, Budapest.
Olgyay Vincze áldozópap, Pozsony.
Oltay Guidó birtokos, Szt-Györgyvár.
Omischl Mihály erdész, Czigányfalva.
Ondrus Cyrill ellenőr, Gyulavári.
Onodi Adolf orvos, Budapest.
Onodi Ferencz erdész, Babath.
Oppenländer Gyula tanár, Apatin.
Oppenheim Lajos gazda, Edelény.
Oppl Alajos tanácsjegyző, Budapest.
Orbán Lajos tanár, Sümeg.
Orczy Andor báró, Ujszász.
Ifj. Orczy Andor báró, joghallg. Ujszász.
Ordódy Istv. Károly birtokos, Markófalva.
Orient Gyula gyógysz. hallg. Budapest.
Orlóvszky Gyula erdész Zernest.
Ormándy Mikl. gimn. igazg., S.-A.-Ujhely.
Ormay Mór vezérigazgató, Budapest.
Ormay Ferencz jegyző, Budakeszi.

795

Ormay Kálmán s.-erdőrendező, Kassa.
Ormay Sándor tanár, Beregszász.
Ormódy Lajos főügynök, Debreczen.
Ormy Mór főorvos, Boros-Sebes.
Oros Mátyás gazdatiszt, Tisza-Szt-Miklós.
Orosz Antal erdész, Szász-Sebes.
Orosz Béla gazdatiszt, Derékegyház.
Orosz Mihály magánzó, Ungvár.
Orosz Pál birtokos, Bonczodföld.
Orosz Pál, aljárásbiró, Ujbánya.
Oroszlán Árpád tisztviselő, Budapest.
Oroszlányi Albert birtokos, Varbó.
Orsonits Sándor gazdatiszt, Kisbér.
Országh Lajos birtokos, Kistelek.
Ortutay Gyula szolgabiró, Arad.
Ortvay Tivadar tanár, Pozsony.
Osterlamm Ernő erdőgyakornok, Gyulavári.
Osváth Albert orvos, Budapest.
Osztricza Márton birtokos, Klenócz.
Osztrogonatz János tanár, Budapest.
Osztroluczky Gyula tanár, Selmecz.
Otocska Géza jószágbérlő, Gyulapuszta.
Ott Béla nagykereskedő, Pécs.
Ott Ede orvosnövendék, Szt-Gotthard.
Ott Zoltán gyógyszerész, Barót.
Ottava Ignácz orvos, Budapest.
Ottlik Péter birtokos, Iltyó.
Ottó Sándor főmérnök, Czibakháza.
Óváry Dezső gyógyszerész, Tiszakeszi.
Óvári Sándor ispán, Iklód.
Ozanics Márk ellenőr, Arad.
Ozer Zsigmond tanító, Budapest.
Ozoroszky Béla gyógyszerész, Vadkert.
Öreg János tanár, Debreczen.
Örvény Iván tanár, Zenta.
Örley János gyárigazgató, Budapest.
Őry Sámuel ügyvéd, Debreczen.
Őshegyi József közjegyző, M.-Óvár.
Ötömösy Gyula ügyész, Nagy-Bánya.
Ötvös Károly jegyző, Szerep.

Paál József gazdatiszt, Dombóvár.
Paál Károly tanár, M.-Vásárhely.
Pacher Béla jegyző, Vaskút.
Pachinger Alajos tanár, Kolozsvár.
Pacholek György tanár, Budapest.
Pacséri Károly nevelő, Ókigyós.
Paczona István birtokos, Rácz-Almás.
Paikert Alajos segédtitkár, Budapest.
Pain Emil gyógyszerész, Pankota.
Pajor Antal mérnök, Deés.
Pákozdy Károly orvos, Budapest.
Paksy János tanító, Szentes.
Pál Gábor tanár, Csík-Somlyó.
Pál Jakab orvos, Bécs.
Palaticz Lajos tanácsjegyző, Debreczen.
Palatin Gergely tanár, Pannonhalma.
Palesch Árpád gyógyszerész, Pjerg.
Pálfy Alajos főerdész, N.-Kanizsa.
Pálffy József főmérnök, Arad.
Pálffy József bányabiztos, Igló.
Pálffy Móricz grof, Szomolány.
Pállfy Sándor ügyvéd, Arad.
Páli János plébános, Kis-Görbő.
Pálinkás Endre birtokos, Ákos.
Pálka György hivatalnok, Szarvas.
Palta Gyula erdész, Zólyom-Petri.
Palkovich János orvosjelölt, Kolozsvár.
Palkovics József huszár-őrnagy, Vácz.
Páll Bogdán tanár, Szamosujvár.
Páll Károly kereskedő, Budapest.
Páll Sándor főigazgató, Kolozsvár.
Pallaghy Béla alpolgármester, Miskolcz.
Pallay Lajos ügyvéd, Nagyvárad.
Pallér Kelemen tanár, Sz.-Fehérvár.
Pálmay Emil gazda, Csávos.
Pálmai Izsó orvos, Budapest.
Pálmai János fűtőházi főnök, Sziszek.
Palocsay Sándorné úrhölgy, Eperjes.
Palóczy Lajos gyógyszerész, Kolozsvár.
Palóczi Lipót tanár, Budapest.
Pálos Konrád főerdész, Szinyérvárallja.
Palotay Ferencz kanonok, Veszprém.
Pálya Mátyás plébános, Gyorok.
Pálya Mihály tanár, Csáktornya.
Pályi Sándor pénztárnok, Szob.
Pamlényi János ispán, Szihalom.
Pamper Imre ügyvéd, Fertő-Nezsider.
Pándi István ügyvéd, Ó-Kigyós.
Pándi Kálmán orvosjelölt, Budapest.
Pánik Mihály tanár, Kapuvár.
Panthó János néptanító, Mező-Túr.
Pap Árpád gyógyszerész, Hátszeg.
Papp Dezső ügyvéd, Szeged.
Pap Elek fogalmazó, Budapest.
Pap Elemér aljárásbiró, Komárom.
Papp Ferencz mérnök, Arad.
Pap Ferencz főjegyző, Debreczen.
Papp György lelkész, Sályi.
Pap Győző gazdatiszt, Német-Lad.
Papp Gyula gyógyszerész, Rittberg.
Papp Imre vasuti tisztv. Budapest.
Papp Imre gazdatiszt. Mike-Percs.
Papp Imre plébános, Tördemicz.
Pap István h. lelkész, Mórágy.
Papp János mérnök, Budapest.
Papp János főhivatalnok, Budapest.
Pap János ügyvéd, Radna.
Pap János tanár, Szeged.
Pap János isk. igazgató, Ungvár.
Papp Jenő tanító, Királyhegyes.
Papp József ügyvéd, Munkács.
Papp József postamester, Tiszolcz.
Papp József tanár, Ujvidék.
Papp Károly lelkész, Budapest.
Papp Lajos gazdatiszt, Adony-Szabolcs.
Papp Mihály orvos, Makó.
Papp Oszkár ezredorvos, Lugos.
Pap Sámuel orvos, Budapest.
Papp Sándor orvos, Bánát-Ujfalu.
Papp Sándor ügyész, Karczag.
Papp Sándor ügyvéd, Keszthely.
Papp Simon szolgabiró, Felső-Vissó.
Papp Zoltán jegyző, Szinyérvárallja.
Papp Zsigmond aljegyző, N.-Szőllős.
Papanek Ferencz segédlelkész, Budapest.
Pápay János tanító, Debreczen.
Pápai Károly tanár, Budapest.
Pápay Viktor tanár, Veszprém.
Pápé Sándor jegyző, Szegzárd.
Papszász Károly orsz. képv. Budapest.
Papszt Géza gépész, N.-Szt-Tamás.
Parádi Kálmán tanár, Kolozsvár.
Paradeyzer Lajos főszolgabiró, B.-Sebes.
Parcsetich Mihály tanító, Bezdán.
Párducz Rezső díjnok, Zólyom.
Pareán János tanitó, Zsigmondháza.
Parecz Gyula főorvos, Arad.
Parison Lajos tanító, Scultour.
Párkányi József tanár, Keszthely.

796

Párnai Attila erdész, Nagybánya.
Parragh Gedeon tanár, Kecskemét.
Pártos Gyula építész, Budapest.
Pártos Károly ügyvéd, Cs.-Somorja.
Partos Vilmos erdész, Jerszeg.
Pásthy Károly isk. igazgató, Kecskemét.
Paszlavszky Sándor lelkész, Szerencs.
Pásztor Elek tanító, Garam-Mikoly.
Pásztori Sándor gyógysz. Sz.-Fehérvar.
Pataky Árpád gyógyszerész, Gödöllő.
Pataky Ferencz ügyvéd, Székelyhid.
Pataky Lucidus orvos, Pécs.
Pataky Miklós főjegyző, S.-A.-Ujhely.
Pataky Nándor orvos, Valemáre.
Pataky Pál lelkész, Tiba.
Pataki Vilmos író, Berlin.
Patay Lajos s.-lelkész, Kaba.
Páter Béla tanár, Kassa.
Patonay Adolf könyvvivő, Késmárk.
Patrovits Ferencz mérnök, Gyulafehérvár.
Patrubány Antal orvos, Erzsébetváros.
Pattantyús Ábrahám Márton orvos, Illava.
Patthy Dezső orvosjelölt, Budapest.
Pathy Győző gyógyszerész, Budapest.
Patzl Jenő főerdész, Veszprém.
Paulay Gyula mérnök, Eperjes.
Paulik Andor mérnök, Nyitra.
Paulik Emma tanítónő, Tisza-Ujlak.
Paulik József mérnök, Piski-telep.
Paulinyi Károly s.-lelkész, Békés.
Paulovits Alajos tanító, Nagy-Perkáta.
Paulovits Károly tanár, Czegléd.
Paulovits Viktor műegy. hallg. Budapest.
Pauncz Lipót orvos, Pécs.
Pausinger Károly erdőgyak. Kőrösmező.
Pávay Gábor főorvos, Pozsony.
Pavelka Károly táv.-főn. Beszterczebánya.
Pavlicsek Sándor tanár, Budapest.
Pázmány Aurel zárdafőnök, Körmöczbánya.
Pázmány Emil tanító, Csitár.
Payer Endre számvevő, Horpács.
Payer Géza ellenőr, Kálmáncsa.
Péch Antal bányaigazgató. Selmeczbánya.
Péch Dezső főerdész, M.-Vásárhely.
Péch József min. oszt. tanácsos, Budapest.
Péch Kálmán erdész, Zsarnócza.
Pechán István tanító, Trencsén-Baán.
Pechány Adolf tanár, Pozsony.
Péchy Constantin gróf, T.-Darócz.
Pécsi Dániel orvos, Turkeve.
Péchy Imre áll. nyomda-igazgató, Budapest.
Péchy István állomásfőnök, Fülek.
Péchy István földbirtokos, Sárköz-Ujlak.
Péchy László mérnök, Brassó.
Péchy Tamás orsz. gy. elnök, Budapest.
Péchy Zsigmond birtokos, Czikó.
Peck Péter s.-lelkész, Kismarton.
Pecz Armin műkertész, Budapest.
Pecz Vilmos mérnök, Nagy-Mihály.
Peczkó József alszolgabiró, N.-Szombat.
Pehán Gusztáv erdőmester, Füzér.
Peits István hivatalnok, Szabadka.
Pejacsevics Tivadar gróf, főispán, Rétfalu.
Pekánovits Imre mérnök, N.-Várad.
Pekár Dezső bölcsészettanhallg. Budapest.
Pekár Imre bankigazgató, Budapest.
Pekár Károly vasut főfelügyelő, Arad.
Pekár Lajos főesperes, Tamási.
Pékh József főerdész, Losoncz.
Pelcsarszky Ananiás áldozópap, Nyitra.
Pelczer Károly dohánygy. tiszt, Kassa.
Penkert Mihály gyógyszerész, Székelyhid.
Péntek Farkas tanító, Liptó-Szt Miklós.
Pentz József birtokos, Pápa.
Perchy Antal könyvelő, Moór.
Perczel Dezső orsz képviselő, Bonyhád.
Perczel Lajos birtokos, Kis-Kajdacs.
Perczián Béla hivatalnok, Budapest.
Perényi Adólf tanár, Temesvár.
Perényi Antal árvaházi igazgató, Veszprém.
Perényi Béla tanító, Sz.-Fehérvár.
Perényi József tanár, Kecskemet.
Perényi Ödön baró, S.-Verőcze.
Perényi Vilmos tanár, H.-Böszörmény.
Peres Sándor tanító, Losoncz.
Pereszlényi János lelkész, Győr.
Perger József gimn. igazgató, Kecskemét.
Perl Arnold állatorvos, Győr.
Perlaky József orvos, Veszprém.
Perlaky Kálmán ügyvéd, Budapest.
Persa Iván lelkész, Alsó-Szölnök.
Persz Adolf tanár, Nagyvárad.
Pertschy Ferencz törzsorvos, Budapest.
Pertich János árvaszéki ülnök, Szabadka.
Pertik Ottó e. tanár, Budapest.
Peschke Károly mérnök, Baja.
Pesty Béla ügyvéd, Kaposvár.
Pete Dániel pénztárnok, Sz.-Fehérvár.
Pete Lajos t. m. aljegyző, Kaposvár.
Péter János tanár, Pécs.
Péter Károly tanár, H.-Böszörmény.
Péter Mihály s.-lelkész, Nagy-Ráska.
Péterffy Antal ügyvéd, Arad.
Péterffy Imre gyógyszerész, M.-Sziget.
Péterffy Jenő hirlapiró, Budapest.
Péterffy Károly hajóskapitány, Titel.
Péterfy Sándor tanár, Budapest.
Péterfy Zsigmond főmérnök, Deés.
Peternelly Árpád posta-távirótiszt, Tokaj.
Pethes Antal jogász, Jászárokszállás.
Pethő Jenő gyógyszerész, Csáktornya.
Pető Menyhért tanár, Győr.
Petri Károly lelkész, Uj-Sóvé.
Petricskó Jenő tanár, Beszterczebánya.
Petrik Gyula ügyvéd, Alsó-Lendva.
Petrik János jegyző, Ostoros.
Petrik Lajos tanár, Budapest.
Petrikovics János orvos, Tur.-Szt-Márton.
Petro József ügyvéd, Miskolcz.
Petrovay Béla tanító, Barczánfalva.
Petrovics Antónia ig-tanítónő, N.-Kikinda.
Petrovits Arzén mérnök, Arad.
Petrovits István birtokos, Leányfalu.
Petrovits István gazdatiszt, Pusztafarkasd.
Petrovits János orvos, Párdány.
Petrovits Miksa mérnök, Kossúth.
Petrovits Száva hivatalnok, Nagylak.
Pettenkoffer Sándor gazd.-segéd, Csákvár.
Petykó Elek alesperes-plebános, Ujbánya.
Petykó Géza p. ü. titkár, Maros-Vásárhely.
Pfaff Ferencz építész, Budapest.
Pfeifer Ignácz műegy. hallgató, Budapest.
Pfitzner János ispán, Puszta-Benedek.
Pflanzer Gábor tanár, N.-Kanizsa.
Pflug Sándor orvos, Alberti-Irsa.
Pfundtner Károly erdőgyakn. Bogdán-Luhi.
Phleps Ferencz, tábl. eln. titk. M.-Vásárhely.
Phózer Lipót vasúti felügyelő, Szeged.
Piczek Gusztáv bányagyakn. Abrudbánya.
Piger János jegyző, Svedlér.

797

Pikler Gyula e. m. tanár, Budapest.
Pilder Alfréd mérnök, Diósgyőr.
Pilger Nándor lelkész, Vaskút.
Piller Miklós kat. igazgató, Kassa.
Pillich Ferencz gyógyszerész, Budapest.
Pillis József tanító, Német-Keresztúr.
Pillitz Benő főorvos, Veszprém.
Pillitz Ignácz orvos, Budapest.
Piltz Ádám kereskedő, Mező-Berény.
Pintér Elek igazg.-tanár, Tata.
Pintér Géza gazdasági főtiszt, Mezőterem.
Pintér Mihály kasznár, Héraháza.
Pintér Sándor ügyvéd, Szécsény.
Pinterits Károly tanár, Zombor.
Pipís János számvevő, Budapest.
Pirka János tanító, Zselicz-Kisfalud.
Pischinger Gyula mérnök, Komárom.
Pischl Ida tanítónő, Győr.
Pisky Imre közjegyző-helyettes, Székelyhid.
Piso Kornél erdész, Bustyaháza.
Pitthord László segédlelkész, Majthény.
Pittner György magánzó, Csokonya.
Pity Laszló gazdatiszt, Baksi-major.
Piufsich Lajos tkp. főpénztárnok, Budapest.
Piukovich Dénes számvizsgáló, Szabadka.
Piukovics Gábor tanár, Nagybánya.
Pivonkay Béla gazdatiszt, Dénesfa.
Planer József körorvos, Csögle.
Plank Sándor tanár, Körmöczbánya.
Plathy Árpád urad. írnok, Tisza-Tarján.
Plathy György birtokos, Nagy-Szalatna.
Platzer Ferencz b. hiv. főn. Selmeczbánya.
Pleininger József főtanító, Nagy-Höflány.
Pleszky Antal gazdatiszt, Fadd.
Pleszky Antal gazdatiszt, P.-Kajmád.
Plichta Soma orvos, Losoncz.
Plósz Pál e. tanár, Budapest.
Plósz Sándor e. tanár, Budapest.
Pluhár Pál ispán, Ér-Diószeg.
Pócsy György közjegyző, Kecskemét.
Podhraczky Ferencz gyógysz. N.-Szalonta.
Podhrádszky Kornél, főszolgabiró, Lugos.
Podiviuszky János lelkész, Benesháza.
Podmaniczky Horácz báró, Bótrágy.
Pogány Gyula tanár, Ungvár.
Pogány József főisp. titkár, Kaposvár.
Pogány Károly törvsz. elnök, M.-Vásárhely.
Pogány Sáudor birtokos, Urmező.
Pohl Károly prépost-kanonok, Szathmár.
Pojlák János kereskedő, Szilágy-Cseh.
Póka Dezső járás-orvos, Hosszúfalu.
Póka Sándor gazd. segéd, Mezőhegyes.
Pókay Dezső ispán, Máslak.
Pokorny Ede gyógyszerész, Losoncz.
Pokorny Frigyes benczés pap, Tihany.
Pokorny Lajos gyógyszerész, Losoncz.
Pokorny Péter tanító, Vinga.
Pokorny Tivadar mérnök, Szentes.
Polányi Dezső gyógyszerész, Homonna.
Polányi Gyula árv. ülnök, S.-A.-Ujhely.
Polcz József vasúti mérnök, Jászberény.
Polczer János számtiszt, Lippa.
Polereczky Gyula kereskedő, Eger.
Polereczky Jolán tanítónő, Eger.
Polereczky József kereskedő, Eger.
Polgár Gusztáv körorvos, Szent-Gál.
Polgár Jenő mérnök, Budapest.
Polinszky Emil mérnök, Kassa.
Politzer Géza gazda, Nagy-Korpád.
Policzer Mór közs. orvos, Bogojeva.
Polifka János főmérnök, Budapest.
Polivka János tanító, Szvidnik.
Pollág Ottó gyógyszerész, Nagyszombat.
Pollák Ede k. r. kormánysegéd, Budapest.
Pollák Henrik orvos, Budapest.
Pollák Kálmán kereskedő, Orosháza.
Pollák Rezső ügyvéd, Budapest.
Pollák Rudolf főhadnagy, Plevlje.
Pollák Simon kereskedő, Szeged.
Polláky Ignácz tiszttartó, Tomaji puszta.
Pollatsek Sándor kereskedő, Budapest.
Pollner Rezső gazdatiszt, Rákos-Keresztúr.
Pollreisz Mátyás közs. jegyző, Gálos.
Polnauer Miksa tanító, Nyitra-Zsámbokrét.
Polner Lajos ügyvéd, Gödöllő.
Polónyi Károly tanár, Rozsnyó.
Polónyi Pál mérnök, Nyitra.
Polsch Lajos gazdatiszt, N.-Toronya.
Polyák Arthur gazdatiszt, Szenna.
Polyák Jenő gyógysz. Magyar-Bánhegyes.
Polyák Károly gazdatiszt, Gyula.
Polyák László ispán, Babath.
Polyákovics Alajos tanár, Szabadka.
Pompéry Elemér mérnök, Budapest.
Pongrácz Aladár föhadnagy, Nagymihály.
Pongrácz Géza gyógysz. Püspök-Ladány.
Pongrácz Jenő gazdatiszt, P.-Szt-Tornya.
Pongrácz Zsigmond ügyvéd, Esztergom.
Poór Endre gyógyszerész, Makó.
Poór Imre orvos e. m. tanár, Budapest.
Poór Titusz titkár, Szarva.
Popescu László körjegyző, Kis-Házán.
Popovits György orvos, Élesd.
Popovics János orvos, Csanád-Palota.
Popovics Milán orvosjelölt, Budapest.
Popovics Sándor tisztviselő, Budapest.
Popper Hugó birtokos, Ecséd.
Popper István vasúti mérnök, Budapest.
Popu Ágoston erdész, Petrócz.
Poray György tanár, Budapest.
Porcsalmy Gyula tanító, H.-Böszörmény.
Poroszlay László bankhiv. Budapest.
Portelki Theodor plebános, Visegrád.
Porubszky Károly erdész, B.-Földvár.
Porutiu Romulus magánzó, Buziás.
Pósa János tanító, Kelemér.
Posszert István hivatalnok, Budapest.
Posztoczky Károly birt. Rácz-Almás.
Potásy János tanár, N.-Várad.
Potoczky Lajos áldozópap, Trsztena.
Potomcsik Ignácz tanár, Körmöcz.
Pottyondy Elek gazdatiszt, Pécs.
Pottyondy Géza birt. Szil-Sárkány.
Pozdech Gyula vasuti hiv. Érsekujvár.
Pöschl Béla gazdatiszt, Jutas.
Pöschl Ferencz gazda. Kőröshegy.
Pöschl Imre műegy. hallg. Budapest.
Pöschl Vilmos vaskohász, Diósgyőr.
Prácser Albert tanár, Zircz.
Prág Lajos birtokos, Csorvás.
Prágay Károly ügyvéd, Győr.
Prager Zsigmond mérnök, Szeged.
Pramenics Ferencz vasuti hiv. Sárosd.
Prámer Alajos esperes, S.-A.-Ujhely.
Práznovszky Ignácz ügyvéd, Budapest.
Preisach Izidor orvosjelölt, Budapest.
Preisz Adolf ügyvéd, Ungvár.
Preiszer Endre keresk. Bukarest.
Preiszig Ede mérnök, Prága.
Prenoszil Ödön gazdatiszt, Ürmény.

798

Pretsinszky Pál főmérnök, Ungvár.
Prettenhoffer Jenő gazd. gyakornok, Tarján.
Pribay Ferencz tanító, Dombóvár.
Pribék Imre gyógysz.-segéd, Budapest.
Pribék József tanító, Mohács.
Priegl György chemikus, Lédecz.
Prihoda Gyula e. tanársegéd, Kolozsvár.
Prilisaner Adolf tanár, Kaposvár.
Primics György muzeumi tiszt, Kolozsvár.
Priviczky Ede főaranyválasztó, Körmöcz.
Privorszky Alajos műegy. hallg. Budapest.
Probszt Dénes plebános, Köpösd.
Probst Nándor chemikus, Budapest.
Procopp Jenő orvos, Budapest.
Prohászka Ferencz jegyző, Budapest.
Prokesch Ignácz tanár, Szabadka.
Prokes Mihály földbirtokos, Szabadka.
Prokopius Pál magánzó, Sz.-Fehérvár.
Prónay Aurél báró, Doroszló.
Prónay S. Gábor báró, Acsa.
Pruzsinszky János tanár, Budapest.
Pruzsinszky Pál tanár, Karczag.
Pscherer Miklós min. titkár, Budapest.
Puch Nándor mérnök, Ujvidék.
Puhala Adolf mérnök, Kolozsvár.
Puhl Ignácz magánzó, Rittberg.
Pukáts Antal erdész, Apatin.
Pulszky Ágost e. tanár, Budapest.
Pulszky Garibaldi mérnök, Budapest.
Pulszky Károly orsz. képv., Budapest.
Pultz Ferencz főerdész, Bars-Berzencze.
Pun József főmérnök, Beregszász.
Pungur Gyula tanár, Zilah.
Pupp Ferencz postatiszt, Z.-Egerszeg.
Purgly Pál birtokos, Papkeszi.
Purjesz Zsigmond orvos, Budapest.
Purjesz Zsigmond e. tanár, Kolozsvar.
Purman Károly jegyző, Baranya-Baán.
Puskás József körorvos, B.-M.-Keresztes.
Puskás József gyógyszerész, Szatmár.
Puskás Lajos lelkesz, Illava.
Putz Antal plebános, Czirák.
Púza Antal lelkész, Körösmező.
Pünkösti Ferencz lelkész, Uzon.

Raab Gyula ezredorvos, Szlavon-Verőcze.
Raabstern Salamon műegy. hallg. Budapest.
Rácz Géza mérnök, Saágh.
Rácz György gyógysz. Miskolcz.
Rácz István vasuti hiv. Budapest.
Rácz Jenő gyógysz. Miskolcz.
Rácz Pál ügyvéd, Budapest.
Rácz Sándor távirdatiszt, Budapest.
Rácz Sándor tanár, Sz.-Fehérvár.
Radányi Emil ügyvédjelölt, Szombathely.
Radics Béla tanító, Esztergom.
Radics Jakab ügyvéd, Szabadka.
Radits Péter fogorvos, Szabadka.
Radimetzky Ferencz jegyző, Topolya.
Radnich Imre mérnök, Káloz.
Radnich Imre gazdatiszt, S.-Sz-Miklós.
Radnóti M. Dezső tisztv. Kolozsvár.
Radomszky Mihály tanító, Ricska.
Rados Gusztáv m. e. tanár, Budapest.
Rados Ignácz tanár, Székely-Udvarhely.
Radula Milán tanár, Budapest.
Ráduly János p. ü. szemlész, Balázsfalva.
Radvánszky Andor birtokos, Z.-Radván.
Rády István igazgató, Rimaszombat.
Raffai Mihály tanító, Makó.
Rainits István erdőtiszt, Sümeg.
Raisz Gedeon orvos, N.-Mihály.
Raith Jenő tiszttartó, Bező.
Rajla Péter gazdatiszt, Szarvad-Imretag.
Rajner Lajos prem. irodaigazg Esztergom.
Rajtsányi B. Imre gazdálkodó, Baja.
Rajzinger Lajos gazdatiszt, Litke.
Rák Gyula gyógyszerész, Devecser.
Rakodczay Sándor hétszemélyn. Zágráb.
Rákos Gyula gyógysz. Salgó-Tarján.
Rákos Lajos gyógysz. Alberti-Irsa.
Rákosi Béla orvos, Budapest.
Rákosi Jenőné urhölgy, Budapest.
Rákosi Sándor mérnök, Szeged.
Rakovszky Géza orsz. képv. Budapest.
Rakovszky Istvánné urhölgy, Alberti-Irsa.
Raksányi Kálmán jegyző, Irsa.
Ráner Ödön fűtőházi főnök, Zólyom.
Rank Rezső főmérnök, Pozsony.
Rapcsák Emil orvos, Orosháza.
Rapcsák Gyula gazdatiszt, Kőkuti puszta.
Rapcsák Imre főorvos, Esztergom.
Rapcsák József gazd. gyakornok, Csenke.
Rappensberger Vilmos igazg. tanár, M.-Ovár.
Ráth Arnold tanár, Budapest.
Ráth Evermod kanonok, Kassa.
Ráth Ferencz gyógysz. Pilis.
Ráth Gusztáv építész, Budapest.
Ráth Gyula vasuti hiv. Orsova.
Ráth János földbirt. Dombiratos.
Ráth Károly bérlő, Szomád.
Ráth Zoltán e. m. tanár, Budapest.
Rathmann János tanító, Sárosd.
Ráthonyi Péter orvos, Gnas.
Ráthonyi Sándor körjegyző, N.-Tárna.
Ratimorszky Márton plebános, N. Mánya.
Rauchbauer József tanár, N.-Károly.
Rauer Ferencz birtokos, Budapest.
Rausz István erdőtiszt, Sümeg.
Rázel István ispán, Székudvar.
Rechnitz Vilmos orvos, Kapuvár.
Récsei Ede ügyvéd, Kula.
Récsey Sándor birtokos, Letenye.
Récsei F. Lajos tanár, Pannonhalma.
Récsey Zoltán gyógysz. T.-Szt-Miklós.
Rédeky Alajos birt. Budapest.
Redl Gusztáv tanár, Z.-Tapolcza.
Rédly Károly magánzó, Budapest.
Regdon Károly orvos, Szeged.
Regéczy József tanár, N. -Szombat.
Regenhart Pál erdészgyak. Sóvár.
Regensbogen József hivatalnok, Győr.
Rehák Nándor jegyző, Báthmonostor.
Reich Benő mérnök, Szeged.
Reich Manó tanár, Homonna.
Reichenhaller Kálmán tanár, Budapest.
Reichner János gazdatiszt, Kálmáncsa.
Reinbold Olivér pénzügyig. Sz.-Udvarhely.
Reiner Dezső gyógysz. Tokaj.
Reiner Gyula plebános, Szulok.
Reiner Ignácz tanító, Jász-Apáthi.
Reiner Mihály hivatalnok, Budapest.
Reinhardt József gyógysz. Devecser.
Reinitz Mark ügyvéd, Szabadka.
Reischl Venczel magánzó, Keszthely.
Reisz Oktávián orvosjelölt, Budapest.
Reiszig Ede joghallgató. Budapest.
Reitter Jóysef műegy. hallg. Budapest.
Reitzner Ágoston tanító, Anina.
Reitzner Károly főbányabizt. Beszterczeb.

799

Reitzner Miksa kohóellenőr, Körmöczbánya.
Rejtő Adolf tanár, Dobrócz.
Rekvényi Attila Coelestin, gyógysz. Bikity.
Remenyik Kálmán ügyvéd, Eger.
Reményik Lajos kohótiszt, A.-Fernezély.
Remetey Dezső gyógysz. Kun-Szt.-Márton.
Rencz László gazdatiszt, Nyitra.
Rend Domokos erdész, Dobrest.
Rendes János min. oszt. tanácsos, Bpest.
Renner Gusztáv gazd. intéző, Kis-Bér.
Renner János tanár, Sopron.
Répászky Barna tanár, Budapest.
Répászky Gyula e. hallgató, Budapest.
Répay Andor tanár, Ungvár.
Ressel István erdészakad. hallg. Pozsony.
Réthy Béla gyógysz. Szarvas.
Réthi Ede orvos, Veszprém.
Réthy Gusztáv orvos, Daruvár.
Réthy Gyula plebános, Türje.
Réti Márton igazg. tanár, Kolozsvár.
Réthy Mór m. e. tanár, Budapest.
Réthy Rezső jegyző, Kiskirályhegyes.
Rettegi Sándor p. ü. szemlész, Budapest.
Rétyi Zsigmond erdőgyak. Szászsebes.
Révay János orvos, Zenta.
Révay Vilmos földbirtokos, Trebosztó.
Reverencsits Géza birtokos, Farkasdi.
Révész Adolf vas. hivatalnok, Arad.
Révész Benő orvos, Baja.
Révész Sámuel mérnök, Budapest.
Révfy Jenő orvos, Szabadka.
Reviczky Aurél aljárásbiró, Illava.
Reviczky Emil földbirtokos, Budapest.
Reviczky Gábor gazd. intéző, Esztergom.
Reviczky József földbirt. Puszta-Bagos.
Révy Ferencz orvos, Sz.-Fehérvár.
Rex Izsó orvos, Szeged.
Reza László adótiszt, Galgócz.
Rezsny Aurél rendőrkapitány, Zenta.
Rezsőffy György jószágkormányzó, Türje.
Rhédey Ferencz tanár, Csáktornya.
Rhédey József erdőgyak. Felső-Remete.
Ribár István tanár, Budapest.
Ribossy Kálmán ügyész, Trencsén.
Ribovitz András plebános, Gara.
Richter Aladár tanár, Rimaszombat.
Richter Géza bányagyakornok, Selmecz.
Richter Károly mérnök, Budapest.
Richter Lajos nevelő, Budapest.
Richtmann Mór orvos, Fiume.
Rieder Gyula orvos, Zichyfalva.
Riedl Károly főmérnök, Budapest.
Riedl Tivadar könyvelő, Esztergom.
Riedt Imre gyógyszerész, Sárvár.
Rieger Lajos mérnök, Szeged.
Riegler Sándor ker. ak. igazgató, Fiume.
Ries Ignácz orvos, Győr.
Riesdorfer János lelkész, Nagybánya.
Rieszdorfer László gazdatiszt, Kisbér.
Riethmüller Armin erdőtiszt, Veszprém.
Riethmüller Károly bányatiszt, Ajka.
Rihmer Elek járásbiró, Sásd.
Rihmer Géza gazdatiszt, Magyar-Boly.
Rikl Gyula tisztviselő, Budapest.
Rimely Antal kir. táblabiró, Pozsony.
Ringelhann Gyula kasznár, Gyulamező.
Rissányi József igazgató, Zay-Ugrócz.
Riszdorfer Gyula m. e. hallgató, Bpest.
Ritter Gyula erdőgyak. Szászsebes.
Ritter Károly erdész, Bruszturán.
Rittich János urad. felügyelő, Uj-Arad.
Rittner Jakab tanító, Kevermes.
Robitsek Sándor főmérnök, Budapest.
Roboz Zoltán filloxera-biztos, Szegszárd.
Roch Gyula tanár, Nyitra.
Rochlitz Arthúr pénztárnok, Debreczen.
Rochlitz Nándor erdész, Sztavna.
Roditzky Jenő igazgató tanár, Kassa.
Roediger Lajos tanár, Zombor.
Rogovics Ignácz jegyző, Dautova.
Rohrbacher Miklós közigazg. gyak. Győr.
Román György tanító, Sajtény.
Rombai Dezső gazd. egyl. titkár, Zombor.
Rombauer Emil igazgató tanár, Brassó.
Rombauer Theodor hajóskapitány, Fiume.
Romszauer Ferencz mérnök, Szeged.
Róna Zsigmond assistens, Budapest.
Rónaky Kálmán m. tb. aljegyző, Pécs.
Rónay Alajos mérnök, P.-Szőregh.
Rónai Antal min. főerdőtanácsos, Ungvár.
Rónay Árpád kohófőnök, Ruszkicza.
Rónai Ede gyógyszerész, Zombor.
Rónay Gusztáv orvosjelölt, Budapest.
Rónai János ügyvéd, Moór.
Rónay József nevelő, Kaposvár.
Rónay Károly ügyvéd, Budapest.
Roósz János mérnök, Nagy-Szt.-Miklós.
Rósa Imre birtokos, T.-Földvár.
Rósa Lajos birtokos, Pozsony.
Rosconi Károly földbirtokos, Budapest.
Rosenbach Emil birtokos, Terestye.
Rosenbach Ignácz főkertész, Perbal.
Rosenbach Sándor birtokos, P.-Szántó.
Rosenbaum Illés orvos, Baranya-Baán.
Rosenberg Bernát orvos, S.-A.-Ujhely.
Rosenberg Ignácz jogtudor, Budapest.
Rosenberg Nándor tanitó, Somorja.
Rosenberg Zsigmond irodafőnök, Szeged.
Rosenfeld József lelkész, Orosháza.
Rosenmayer Lajos szemorvos, Frankfurt.
Rosenstein Ignácz tanító, 13. Gyarmat.
Rosenstock Salamon mérnök, Szabadka.
Rosiu Tivadar tanár, Nagyvárad.
Roskovetz Imre urad. főkertész, Zichyfalva.
Rossberger József gyógysz. Budapest.
Rostagni Gedeon Géza gazdatiszt, Mezőterem.
Rosznáky Jenő birtokos, Gyürki.
Róth Emil erdész, Ó-Stubnya.
Roth Ferencz tisztviselő, Budapest.
Róth Gábor ügyvéd, Beregszász.
Róth Gusztáv s. mérnök, Ujvidék.
Roth Loránd gyógyszerész, Arad.
Roth Mór gazdatiszt, N.-Csebb.
Roth Péter tanár, Huszt.
Róth Róbert magánzó, Rimaszombat.
Rothler Károly könyvelő, Csepreg.
Rothwell Róbert gazdatiszt, Turnocz.
Rotsschnek Emil chemikus, Debreczen.
Rottler József tanár, Ada.
Rottler József erdőgondnok, Simontornya.
Rottman József orvos, Tisza-Roff.
Rovara Frigyes urad. főtiszt, R.-Sz.-György.
Ruxer Jenő tisztviselő, Ricse.
Roxer Vilmos kataszt. felügyelő, Kassa.
Roykó Viktor gyógysz. T.-Ujlak.
Rózenwaszszer Miksa orvos, Tarczal.
Rozgonyi Ottó ügyvéd, Erzsébetváros.
Rozmann Antal s. jegyző, Dusnok.
Rozmanits Timót tanár, N.-Károly.

800

Rozmusz A. Izidor irg. r. tag, Pozsony.
Rozvány Pál mérnök, Arad.
Rozs István honvédezredorvos, Kaposvár.
Rózsa György aljegyző, Kis-Szállás.
Rózsa János tanár, Zilah.
Rózsa József plebános, Zeliz.
Rózsahegyi Aurél mérnök, Budapest.
Rózsahegyi Gyula áldozó pap, Vácz.
Rozsnyay János erdész, Erzsébetváros.
Rozsnyay Mátyás gyógyszerész, Arad.
Rozsos Ferencz káplán, Csepreg.
Rögler Mihály ispán, Doboz.
Röhrich Márton erdész, Lippa.
Rösch Frigyes chemikus, Likér.
Röser János tanint. tulajdonos, Budapest.
Röser Miklós tanint. igazgató, Budapest.
Röszler Béla tanár, Budapest.
Rössler Richárd mérnök, Debreczen.
Rözsényi Iván chemikus, Budapest.
Rubint Károlyné úrhölgy, S.-Tarján.
Rudnay Alajos plébános, Bánhida.
Rudy Béla orvos, Bresztovácz.
Rufliny Jenő bányaigazgató, Dobsina.
Ruffy Pál megyei főjegyző, A.-Maróth.
Ruffy Pál urad. intéző, Pusztakürt.
Ruisz Ferencz gazd. intéző, Mezöhegyes.
Ruisz Gyula gazdatiszt, Mezőhegyes.
Rumbach Dezső m. e. hallgató, Budapest.
Rumbach István orvosjelölt. Budapest.
Rumy Sándor lapszerkesztő, Győr.
Runyay Sándor postahivatalnük, T.-Becs.
Ruppenthal Lajos tanár, Győr.
Ruprecht Alajos tanár, Zombor.
Rupprecht Gyula gazd. segédtiszt, Sopron.
Ruprecht Kálmán mérnök, Budapest.
Ruprich Gusztáv orvos, Radegund.
Russay Gábor Lajos orvos, Szobráncz.
Russel János jegyző, Vágujhely.
Ruszinkó Antal birtokos, Szécsény.
Ruszka Sándor hadnagy, Steyr.
Ruth Erzsébet tanítónő, Huszt.
Rutich János gazdatiszt, Esztergom.
Ruttkay Kálmán mérnök, Tisza-Roff.
Ruttner Kálmán gyógyszerész, Budapest.
Ruziczky Richárd aljegyzó, K.-Szt-Marton.
Ruzitska Béla e. tanársegéd, Kolozsvár.
Ruzsicska, József orvos, Ny.-Zsámbokrét.
Ruzitska Ödön mérnök, Budapest.
Ruzsvay Gellért jegyző, Uri.
Rüll Béla ügyvéd, Mohács.
Rüll János orvos, Mohács.
Ryll Viktor hivatalnok, Német-Palánka.

Saád Henrik tanár, Eger.
Saager Kornél gyógyszerész, Nagy-Károly.
Sacher Lipót ügyvéd, Losoncz.
Safáry Irma tanítónő, Budapest.
Safáry János ellenőr, Gyulavári.
Sáfrán József jegyző, Simonfa.
Sáfrán Károly tanár, Veszprém.
Sághi József tanító, Kisbér.
Sági Gyula honvéd-százados, Pécs.
Sailer Dénes gyógyszerész, Kétegyháza.
Sailer Gyula magánzó, B.-Csaba.
Sailer Vilmos ügyvéd, B.-Csaba.
Sajó Károly tanár, Budapest.
Sajóhelyi Béla tanár, Budapest.
Sajóhelyi Frigyes tanár, Budapest.
Sajtos Mihály kereskedő, Öcsöd.
Salamin Leó igazgató tanár, Sopron.
Salamon József tanfelügyelő, Pécs.
Salamon Lajos tanító, Csötörtök.
Salamon László gazdatiszt, Kalocsa.
Salgó Dániel birtokos, Túr-Pásztó.
Sálgó János esp.-plébános, N.-Salló.
Sallai Izor hivatalnok, Moór.
Saly Pál plébános, Sárkeresztur.
Samarjay Mihály reálisk. jgazgató, Pozsony.
Sanda György jegyző, Öcsöd.
Sándor Béla pénzügyőri biztos, Poprád.
Sándor János lelkész, Miriszló.
Sándor János gimn. igazgató, Szászváros.
Sándor János tanár, Sz.-Keresztúr.
Sándor Lajos mérnök, Rad.
Sándorfy Miksa orvos, Veszprém.
Sandrinelli Hugó joghallg. D.-Szt-György.
Sántay Sándor vasuti főfelügyelő, Budapest.
Sántha Béla jegyző, Ipolyság.
Sántha Ferencz orvos, Duna-Földvár.
Sántha Sándor tanító, Csorvás.
Santhó Elemér gyógyszerész, Budapest.
Sánthó Kamill gazdatiszt, Nyitra.
Sárffy Károly aljárásbiró, Körmend.
Sargavy Erzsébet igazgatónő, Szatmár.
Sári Mátyás tanító, Szeged.
Sárkány Boldizsár pénztárnok, Dobsina.
Sárkány István gazda, Kis-Kőrös.
Sárkány János orvos, Kis-Kőrös.
Sárkány József földbirtokos, K.-Kőrös.
Sárkány Károly kereskedő, Csetnek.
Sárkány Lajos tanár, Kolozsvár.
Sárkány Miksa vasgyár-igazgató, Dobsina.
Sárkány Sámuel birtokos, Keczel.
Sárközy Imre mérnök, Budapest.
Sárközi Miksa főerdész, Bethlen.
Sarló Sándor gyógyszerész, Bécs.
Sarlot Domokos alkapitány, Arad.
Sárossy István lelkész, Kassa.
Sárosy Pál állatorvos, Kolozsvár.
Sártory Antal min. oszt. tanácsos, Bpest.
Sárváry Antal ügyvéd, Budapest.
Sárváry Gusztáv törvsz. biró, Budapest.
Sárváry Lőrincz hivatalnok, Debreczen.
Sárváry Oszkár hivatalnok, Budapest.
Sasinka József tanító, M.-Keszi.
Saskeőy Ferencz plébános, Szakal.
Sass István főorvos, Szegzárd.
Sassy János orvos, Miskolcz.
Sassy Pál mérnök, Gurahoncz.
Sauska Jenő birtokos, Bar.
Sauter Pál nyomdatulajdonos, Késmárk.
Sável Kálmán tvszéki elnök, Pécs.
Sax Pál tanító, Hegyeshalom.
Saxinger Ottó gyógysz. Rimaszombat.
Saxlehner Andor birtokos, Budapest.
Saxlehner Árpád birtokos, Budapest.
Saxlehner Ödön birtokos, Budapest.
Say Rudolf gyógysz. Székesfehérvár.
Say Victor tábornok, Kolozsvár.
Schádl János tanár, Keszthely.
Schäffer Adolf gyógyszerész, Arad.
Schäffer Alajos ügyvéd, Kaposvár.
Schäffer Ferencz tanító, Szt-Mihály.
Schäffer Imre ügyvéd, Szt-Gothárd.
Schäfer Károly tanító, Szabolcsbánya.
Schándl Mátyás gazdatiszt, Budapest.
Schandl Mihály á. vasuti felügyelő, Budapest.
Scheer Benó ügyvéd, Debreczen.
Scheer Bernát tanító, Baja.
Scheer Simon mérnök, Szeged.

801

Scheffer Vilmos jogtanár, Pozsony.
Scheiber Ignácz magánzó, Kecskemét.
Scheiber József mérnök, Budapest.
Scheiber Mihály mérnök, Brassó.
Scheiber Sámuel Henrik orvos, Budapest.
Scheidl Gyula tanító, Villány.
Scheidl János hivatalnok, Budapest.
Scheiner Gyula endőgyakornok, Budapest.
Scheinberger Dagóbert tkp. igazgató, Zenta.
Scheitz Mihály tanító, M.-Óvár.
Schelle Róbert tanár, Selmecz.
Schelling Kornél tanár, Fehértemplom.
Schemtzer Károly vasuti hivatalnok, Bpest.
Schenek István tanár, Selmeczbánya.
Schenk Adolf orvos, Beregszász.
Scherer Ferencz tanító, Táth.
Schener Gyula igazgató tanár, Kapuvár.
Schener István tanár, Budapest.
Schener János gyógyszeresz, Uj-Szt-Anna.
Scherer Sándor tanár, Baja.
Scherffel Aladár egyetemi hallg. Igló.
Schenfel W. Aurél gyógyszerész, Felka.
Schenfel János magánzó, Sztrázsa.
Schestorád Ignácz orvos, Gyöngyös.
Schettl Miksa tanító, Györe.
Scheuthauer Gusztáv e. tanár, Budapest.
Schey Lipót tanár, Győr.
Schick Emil mérnök, Pozsony.
Schidek Ágost tanító, Ecska.
Schieszl Vilmos igazgató, Gy.-Fehérvár.
Schilberszky Károly e. tanársegéd, Bpest.
Schilhán Gyula mérnök, Barcstelep.
Schill Athanáz perjel, Szt-Gothárd.
Schiller Aurél pénz. biztos, D.-Szt-Márton.
Schiller Aurél tisztviselő, Tolna.
Schiller Náthán orvos, B.-Komlós.
Schilling Kálmán vasuti hiv. Budapest.
Schindler Kálmán gazdat. P.-Sződ-Rákos.
Schipper Gyula tanító, Szakálháza.
Schlanger Tivadar tanár, Vágujhely.
Schleifer Bertalan tisztviselő, Sarajevo.
Schleiminger László orvos, T.-Füred.
Schleiszner Henrik tanító, Mohács.
Schlesinger Ede mérnök, Titel.
Schlesinger József orvos, Győr.
Schlesinger Lajos bölcsésztudor, Berlin.
Schlesinger Samu gazdatiszt, Falu-Szemes.
Schlesinger Vilmos tanár, Budapest.
Schlett Ferencz tanár, Buziás.
Schlichter Lajos építőmester, Győr.
Schlosser Imre vasuti főellenőr, Zágráb.
Schmid Arthur erdőbiró, Csall.
Schmid Bertalan tanár, M.-Sziget.
Schmid Ödön kulturmérnök, Budapest.
Schmidt Ágoston tanár, Budapest.
Schmiedt Albert ispán, Tisza-Dob.
Schmidt Ella urhölgy, Budapest.
Schmiedt Emil birtokos, Annamajor.
Schmiedt Endre iktató, Mácsa.
Schmidt Ferencz építész, Budapest.
Schmidt Ignácz erdőmester, Nádasd.
Schmidt Károly erdőtiszt, Budapest.
Schmidt Károly gyógysz. Huszt.
Schmidt Oszkár urad. titkár, Kemencze.
Schmidt Oszkár körorvos, Bács-Kis-Kér.
Schmidt Sándor e. rk. tanár, Budapest.
Schmidt Zsigmond műszaki díjnok, Lippa.
Schmidthauer Antal gyógysz. Komárom.
Schmoll Ignácz gazdatiszt, Polány.
Schmoll Imre törvsz. bíró, Komárom.
Schneider Gábor törvsz aljegyző, Szegszárd.
Schneider Guszt. gyárigazgató, Szomolnok.
Schneider József gyógysz. Resiczabánya.
Schneider József szakaszmérnök, Szentes.
Schnetzer János áll.-főnök, Sz.-Fehérvár.
Schnitzler Jakab állatorvos, Sümeg.
Schóber Alajos tanító, Kun-Szt-Márton.
Scholtz Aguston e. tanár, Budapest.
Scholtz Ede orvos, Munkács.
Scholcz Gusztáv lelkész, Budapest.
Scholz Gyula mérnök, Kaposvár.
Scholtz Gyula erdész, Ruszkicza.
Scholcz Hugó erdőhiv. irnok, Füzér.
Scholtz Lajos tanár, Budapest.
Scholz Vilmos tanár, Selmecz.
Schopper Gyula magánzó, Oravicza.
Schorm József gyáros, Bécs.
Schossberger Adolf birtokos, P.-Vasad.
Schossberger Jakab század. Sz.-Udvarhely.
Schosberger József ügyvéd, Szabadka.
Schossberger Sándor orvos, S.-Verőcze.
Schöber Emil tanár, Szatmár.
Schön József tanitó, Budapest.
Schön József főkertész, Veszprém.
Schön Vilmos főorvos, S.-A.-Ujhely.
Schönbeck Ignácz gazdatiszt, Baráti.
Schönbeck Imre, kereskedő, Esztergom.
Schönborn József gyógysz. Csákovár.
Schönenfeld László főszolgabiró, Facset.
Schreder Gyula mérnök, Diós-Győr.
Scbreiber O. Antal főjegyző, Ujvidék.
Schreiner János műegy. hallg. Budapest.
Schreiner József tanító, Salgó-Tarján.
Schreyer Lajos orvos, N.-Kanizsa.
Schnikker Imre birtokbérlő, Ágostonpuszta.
Schrodt Antal orvos, Budapest.
Schrőder Gyula orvos, Sajó-Szt-Péter.
Schrőder Károly igazg. tanár, Körmöcz.
Schröder Kornél ügyvéd, Gyula.
Schubert Arnold gyógysz. Buda-Ujlak.
Schubert Ede mérnök, Kabola-Polyána.
Schubert József főmérnök, Budapest.
Schuch Jozsef tanár, Budalest.
Schuch Károly gyógysz. Ujverbász.
Schudich Nándor főerdész, Füzér.
Schuech Károly gazdatiszt, S.-Kéthely.
Schuh Kristóf főorvos, Rajka.
Schuhlhof Lipót csillagász, Páris.
Schulhof Pál állomásfőnök, Rimaszombat.
Schuk József gyógysz. Hajdu-Hadház.
Schulek Béla gyógysz. Szepes-Lubló.
Schulek Géza ügyvéd, Budapest.
Schuller Alajosné urhölgy, Budapest.
Schuller Imre közrakt. gondnok, Budapest.
Schultheisz Imre gyógysz. Tolna-Hidegkut.
Schumacher Henrik gyógysz. Cservenka.
Schuina István igazg. tanár, Nagy-Kálló.
Schuschny Henrik orvos, Budapest.
Schuster Henrik orvos, Arad.
Schuszter Lajos erd. hallg. Selmeczbánya.
Schüler Péter fökönyvvivő, Budapest.
Schürger Adolf orvos, Alcsút.
Schützenberger Endre orvos, D.-Földvár.
Schwanfelder Richard tanító, Glógon.
Schwarz Adolf tanárjelölt, Bécs.
Schwarz Aladár orvos, Béla.
Schwarz Géza mérnök Uj-Zsolna.
Schwarz Gyula mérnök, Körmöcz.
Schwarz Hugó orvosjelölt, Budapest.
Schwartz Jakab körorvos, Mária-Pócs.

802

Schwarz József, mérnök, Zólyom.
Schvarcz Márk orvos, Tiszolcz.
Schwartz Mór földbirt. B.-Gyarmat.
Schwartz Rezső főerdész, Szászsebes.
Schvárcz Sámuel gazdatiszt, T.-Szt-Imre.
Schwarz Simon keresk. Szeged.
Schwarzer Ottó orvos, Budapest.
Schweiger Miksa gazdat. P.-Szt-Tornya.
Schweiger Zsigmond orvos, Budapest.
Schweizer János hadnagy, Bács.
Schweitzer Pál irnok, Temes-Topolya.
Schwertner Ferencz pénzt. Liptó-Ujvár.
Schwicker Alfréd tanár, Pozsony.
Schwingner Ernő e. tanár, Budapest.
Schwirián János orvos, Dobsina.
Scultéti Antal tanító, Vaiszló.
Scultéty Ede ügyvéd, Hodságh.
Sebeők Antal orvos, S.-A.-Ujhely.
Sebes János tanár, Podolin.
Sebestyén Dávid tanár, Pápa.
Sebestyén Gyula tanár, Budapest.
Sebők Mihály távirdatiszt, Szabadka.
Sedivi Pál gazdatiszt, Szirák.
Seeberg Adolf főerdész, M.-Sziget.
Seefehlner Gyula mérnök, Budapest.
Sefcsik Ipoly állomásfőnök, Tiszolcz.
Séh Károly ügyvéd, Pécs.
Seidnitzer Ignácz könyvelő, N.-Szőllős.
Seifensieder Béla keresk. M.-Sziget.
Seiler Károly orvos, Lekér.
Seitz Ottó bölcsésztudor, Budapest.
Selymes György vasuti hiv. Arad.
Semetke József földbirt. Zala-Gógánfa.
Semsey Emil mérnök, Killyén.
Serák Károly állatkerti igazg. Budapest.
Serédy Ilona tanítónő, Beszterczebánya.
Seregélyi István gazdatiszt, S.-Kéthely.
Serényi Antal ispán, Salamon.
Serkédy Sándor mérnök, Kubin.
Serly Gusztáv orvos, N.-Károly.
Serly Károly plebános, Válaj.
Sexty Gyula ügyvéd, Nyíregyháza.
Seyler Vilmos gazdatiszt, Tapsony.
Sibrover Hermann orvos, N.-Szalonta.
Sicherman Ede gazdálk. Oháti puszta.
Siegmeth Károly vasuti felügy. Debreczen.
Sierbán János gazdatiszt, Gyulamajor.
Sigora Márk hivatalnok, Budapest.
Silberg Gyula mérnök, Giurgevó.
Simay Miklós földbirtokos, Varsolcz.
Simbriger Frigyes orvos, Königrätz.
Simenszky Kálmán erdész, Szombathely.
Simenszky Sándor orvos, Igló.
Simig Rezső tiszttartó, Kalocsa.
Simigh István gyógysz, Halas.
Simkó Lajos orvos, Szenicz.
Simkó Mihály tanító, Pecsenyéd.
Simkovits György orvos, B.-Szt-András.
Simkovith János magánzó, Aranyos-Marót.
Simó Balázs joggyakornok, Sz.-Udvarhely.
Simó Ferencz földbirtokos, Budapest.
Simon Gyula gyógyszerész, Szombathely.
Simon István tanító, Bihar-Udvari.
Simon István állatorvos, Tápió-Szele.
Simon János festő, Makó.
Simon Jenő plebános, Fogaras.
Simon Károly gyógyszerész, Bellatincz.
Simon Lajos orvos, Dézs.
Simon Pál orvos, Tót-Komlós.
Simon Róbert urad. tiszt, Előszállás.
Simonffy Imre polgármester, Debreczen.
Simonkai Lajos tanár, Budapest.
Simonyi Béla ügyvéd, Aranyos-Marót.
Simonyi Elek orvos, Kunhegyes.
Simonyi Jenő tanár, Budapest.
Simonyi Kálmán birtokos, Domony.
Simrák Béla lelkész, Szabadka.
Singer Benő állomásfőnök, Dombóvár.
Singer Jakab orvos, Budapest.
Singer József ügyvéd, Liptó-Szt.-Miklós.
Singer Lajos vasuti szertárfőnök, Szolnok.
Singer Mihály iró, Budapest.
Sinka Ferencz építész, Esztergom.
Sinkovics Bálint orvos, Deésakna.
Sipeki B. László honv. főhadn. Budatin.
Sipeky Béla birtokos, Borsicz.
Sipos Emil ny. hivatalnok, Vácz.
Sipos Géza számtiszt, M.-Szigeth.
Sipos István mérnök, Nagyvárad.
Sipos János jegyző, Csernátfalu.
Sipos János kereskedő, Makó-Ujváros.
Syposs Lajos ispán, Temes-Szt-Aadrhs.
Sipos László trvszéki bíró, Győr.
Sipos Orbán kir. tanfelügyelő, Nagyvárad.
Sipos Viktor gyógysz. Körmend.
Siposs Zsigmond gazdatiszt, F.-Szt.-Iván.
Sipőcz István gyógysz. Pécs.
Sipőcz Lajos chemikus, Karlsbad.
Sipőcz László árvaszéki elnök, Budapest.
Sir László gyógysz. Alcsút.
Sissovics Lajos urad. főtiszt, Léka.
Skach Kálmán művezető, Szeged.
Skoff Béla tanár, Sopron.
Skóff Ferencz tanár, Pécs.
Skopáll Lajos tanár, P.-Turpásztó.
Skopecz Gy. Sándor állatorvos, Boros-Jenő.
Skrbek Károly erdész, Felső-Turcsek.
Skublits Imre közjegyző, Zala-Egerszeg.
Skublics Jenő birtokos, Döbréte.
Skultéty Tivadar orvos, Nagy-Szőllős.
Slachta Adolf jószágigazgató, Pomáz.
Slachta Lajos tanár, Budapest.
Slappinger József tanitó, Szolnok.
Smialovszky Valér birtokos, Budapest.
Snásel Ferencz tanár, Debreczen.
Sneff János tanár, Losoncz.
Sóbányi Gyula tanító, Rozávlya.
Sohár Gyula gazdatiszt, Tasnád-Szarvad.
Sohár Sándor plebános, Mosony.
Sohlya Antal kántor, Csongrád.
Sóky Gábor tanár, Esztergom.
Solnay Sándor ügyvéd, Csik-Szt.-Márton.
Sóltz Gyula akad. tanár, M.-Sziget.
Sólcz Miksa erdőgyak. Rimabrezó.
Soltész Károly orvos, Diós-Győr.
Solymos Béla mérnök, Mitrovicz.
Solymosi János gyógysz. Sz.-Udvarhely.
Solymossy Lajos birtokos, Apatelek.
Solymosi Lajos tanár, Sz.-Udvarhely.
Sólyom Antal tanitó, H.-Böszörmény.
Somlyay Lajos tanár, Budapest.
Somogyi József p. ü. tanácsos, Pápa.
Somoghy Lajos erdész, Nyustya.
Somogyi Aladár kanonok, Szombathely.
Somogyi Bertalan ügyvéd, S.-A.-Ujhely.
Somogyi Emil bérlő, Baja.
Somogyi Géza mérnök, Zenta.
Somogyi Géza igazg. tanár, Znió-Várallja.
Somogyi Gyula közjegyző. Nyíregyháza.
Somogyi József plebános, Mád.

803

Somogyi Lajos árvaszéki ülnök, Kaposvár.
Somogyi Lajos gyógysz. Poroszló-Hídvég.
Somogyi László birtokos, Magyarád.
Somogyi Pál tanár, Debreczen.
Somogyi Rezső gyógysz. Kis-Várda.
Somossi Ignácz orvos, N.-Károly.
Sonkovics Sándor vasuti tisztviselő, Szeged.
Sooky Endre gazdatiszt, Illési puszta.
Soós Mihály tanár, Csorna.
Söpkéz Sándor gépészmérnök, Budapest.
Sőregi Márton tanító, Czigánd.
Sőtér Kálmán birtokos, Innán.
Spáczay Lajos könyvvezető, Érsekujvár.
Spanner Ignácz honv. ezredorvos, Zágráb.
Spanraft József kereskedő, Esztergom.
Spányik József honvéd ezredorvos, Déva.
Spányik Tamás plebános, Chinorán.
Spergely Imre gyógysz. Kis-Zombor.
Sperlágh Ignácz gyógysz. Orosháza.
Sperlagh, József gyógysz. Hatvan.
Spiegel Armin orvos, Dunaföldvár.
Spiegel Jakab tanító, Boglár.
Spiegel Soma kereskedő, Budapest.
Spilka Zsigmond gazdatiszt, Mezőhegyes.
Spira Rezső hivatalnok, Budapest.
Spitzer Emil gyáros, Kismarton.
Spitzer Mór orvos, N.-Kikinda.
Spitzer Mór ügyvéd, Zenta.
Spitzer Sándor ügyvéd, Ungvár.
Spitzer Vilmos birtokos, Heves.
Spolarich János tanár, Nagy-Szőllős.
Sporzon Pál tanár, M.-Óvár.
Spotkovszky Gusztáv hivatalnok, Czegléd.
Springer József orvos, Tokaj.
Spuller Jozsef főorvos, M.-Óvár.
Sretvizer Lajos tanító, Budapest.
Stadel János birtokos, Zala-Tárnok.
Stahl Ede nevelő, Debreczen.
Stainer Lajos százados, Kaposvár.
Stamborszky Lajos orvos, Szombathely.
Stammer László gyógysz. Szentes.
Stancsics Béla törvsz. aljegyző, Szegzárd.
Stanitz Sándor tanár, Aszód.
Stark József erdőgyakornok, Selmecz.
Stárna Sándor bányaig. Vörösv.-Dubnik.
Stassik Ferencz ügyvéd, Nagybecskerek.
Staub Móricz tanar, Budapest.
Stauber Ignácz hivatalnok, Budapest.
Staudinger Benedek min. tanácsos, Bpest.
Stauróczky Lajos gyógysz. Báttaszék.
Stech Lajos gyógysz. Zólyom.
Stéger Antal erdőgyakornok, Oravicza.
Stéger Gyula ny. honv. hadnagy, B.-Gyula.
Steger István lelkész, Czibakháza.
Steierlein Gábor tanár, Kőszeg.
Steigauf Lajos irg. r. gazda, Eger.
Stein Ferencz orvos, Sásd.
Stein Miklós mérnök, Sümeg.
Steinbach Antal tanfelügyelő, N.-Becskerek.
Seinberger Ferencz tanár, Szathmár.
Steinberger Izidor orvos, Budapest.
Steinberger Viktor hivatalnok, M-Sziget.
Steinecker Ferencz gazdatiszt, Szegzárd.
Steinecker Gábor mérnök, Gyoma.
Steiner Antal tanár, Lőcse.
Steiner Arthur birtokos, B.-Ujfalu.
Steiner Ferencz gyógyszerész, Temesvár.
Steiner Ignácz orvos, Liborcsa.
Steiner Károly tanító, Akna-Sugatag.
Steiner Lajos ügyvéd, Szegzárd.
Steiner Lajos tanitó, Sz.-Fehérvár.
Steiner Lajos tanárjelölt, Vácz.
Steiner Manó ügyvéd, Liptó-Szt.Miklós.
Steiner Márton apát-plebános, Győr.
Steiner Samu orvos, Budapest.
Steiner Simon tanár, Makó.
Steiner Victor gyógyszerész, Bazin.
Steingassner József gazdatiszt, Ujmajor.
Steingassner Zsigmond iparos, Makó.
Steinhardt Bertalan orvos, Rózsahegy.
Steinhauser Rafael kereskedő, Eger.
Steinhübel János tanító, Zólyom-Radván.
Steinkogler János főisp. titkár, M.-Sziget.
Steinitzer Géza takrkp. igazg. N.-Becskerek.
Steinlein Ottó gróf, Budapest.
Steinmeyer János jószágigazgató, Budapest.
Steinsdörfer József kereskedő, Szegzárd.
Stelczer Imre hivatalnok, Győr.
Stenczel János gazd. egyl. titk. Beregszász.
Stenczel Károly lelkész, Neudorf.
Stenczel Pál könyvelő, Késmárk.
Stengel Géza gazd. segéd, H.-Böszörmény.
Stépán Gábor földbirtokos, Málcza.
Stepanko Albert tanár, Znió-Várallja.
Stephany Demeter keresk. M.-Vásárhely.
Stephány Lajos gázgyárigazgató, Budapest.
Sterk Izidor mérnök, Budapest.
Stern Adolf honv.-dand.-orvos, Debreczen.
Stern Dezső gazdatiszt, Bessenszög.
Stern Henrik gazdatiszt, Vécse.
Stern Lázár ügyvéd, Nagy-Becskerek.
Stern Mór orvos, Mágocs.
Stern Zsigmond orvosjelölt, Budapest.
Sternberg Bertalan magánzó, Petrozsény.
Sterntahl Adolf birtokos, Gyula-Varsánd.
Sternthal Arthur gazdatiszt, Kisbér.
Sternthal Salamon birtokos, Temesvár.
Sternthal Sándor gyógyszerész, Hátszeg.
Stich Kálmán tanító, Kassa.
Stiller Bertalan e. tanár, Budapest.
Stinner József földbirtokos, Szapár.
Stipanics Elek orvosjelölt, Budapest.
Stirling Károly gyógyszerész, Győr.
Stirling Sándor tanár, Pozsony.
Stoica Péter néptanító, Bánát-Ujfalu.
Stockinger Lajos gazd. gyakornok, Kisbér.
Stolcz István kórházi gondnok, Budapest.
Stolcz Károly birtokos, Dültfás-puszta.
Stolmár Károly vasúti hiv. Dunaföldvár.
Stoy György posta- s távirda-hiv. főn. Bpest.
Stöhr Antal premontrei tanár, Kassa.
Stölczer Béla gazdatiszt, Budapest.
Stranyavszky Géza közjegyző, B.-Gyarmat.
Strasszer Béla kereskedő, Kassa.
Strasser Péter közs. jegyző, Apatelek.
Strasz Adolf lelkész, Vasvörösvár.
Straub Sándor tanár, Budapest.
Straubert Ödön rajztanár, Gyula-Fehérvár.
Straus Adolf bérlő, Tisza-Abád-Szalók.
Strauss Armin tanárjelölt, Budapest.
Strausz Ödön építész, Budapest.
Streitmann András tanár, Jászberény.
Strelinger Herman járásorvos, Sárvár.
Strelisky Sándor udv. fényképész, Budapest.
Strinovich Béla ügyvéd, Kaposvár.
Strobentz Rezső kereskedő, Budapest.
Strobl Géza gazdatiszt, Puszta-Szil.
Struhbach Géza tanár, Debreczen.
Stromp Gyula tanár, Sopron.
Strosz Ernő orvos, Zsombolya.

804

Ströcker Alajos gyógyszerész, Ó-Buda.
Strömpl József gazdálkodó, Alsó-Meczenzéf.
Stuart Márton mérnök, N.-Kikinda.
Stubenvoll Ferencz gyógyszerész, Sárvár.
Stucker István adótárnok, Giralt.
Stugel József gazdatiszt, Szebelléb.
Stuiber Antal tanító, Versecz.
Stuller Gyula bányaműtő-orvos, Selmecz.
Stumpfoll Ede tanár, Temesvár.
Stuppacher Lajos főreáltanár, Sopron.
Sturm István számtartó, Budapest.
Sturmán György birtokos, Csernely.
Suba István állatorvos, Karczag.
Suciu János közs. jegyző, Bánát-Komlós.
Sugár Károly erdészgyakorn. Sóóvár.
Sugár Sándor bérlő, Csorna.
Suhajda Alajos birtokos, Vácz.
Sujánszky Andor lelkész, Trencsén-Tepla.
Sujánszky Ödön számvevő, Kompolt.
Sulyok Géza ker. állatorvos, Arad.
Sulyok István lelkész, Nagy-Várad.
Sulyovszky István ügyvéd, N.-Mihály.
Suppan Vilmos igazgató tanár, Budapest.
Sümegh István tanító, Csúz.
Sümegi Jenő hivatalnok, Lovasberény.
Süss Nándor mech. tanm. igazg. Budapest.
Süssner Ferencz b.-tanácsos, Felsőbánya.
Süteő István ügyvéd, Rimaszombat.
Sváb Károly főrendi tag, Budapest.
Sváby Lajos ügyvéd, Kun-Szt.-Márton.
Svartz Henrik gazdatiszt, Nátafalva.
Svehla Gyula körorvos, Berzencze.
Svehla Lajos igazg. tanító, Klenócz.
Swaton József műszaki hiv. Szentes.
Szabadka Ferencz tanító, Szónta.
Szabados Imre gyógysz. Szent-Gothárd.
Szabados István gyógysz. Nagy-Berezna.
Szabados János ügyvéd, Szabadka.
Szabady Gyula gimn. igazgató, Léva.
Szabady Viktor vasúti hiv. Emőd.
Szabó Alajos igazg. tanár, Rákos-Palota.
Szabó Albert kuriai bíró, Budapest.
Szabó Albert közjegyző, Sz.-Udvarhely.
Szabó Aurél ügyvéd, M.-Sziget.
Szabó Béla, számtanácsos, Budapest.
Szabó Béla min. fogalmazó, Budapest.
Szabó Béla mérnök, Mályinka.
Szabó Dávid kir. alügyész, Buziás.
Szabó Dénes orvos, Budapest.
Szabó Dénes birtokos, Tapolcza.
Szabó Elemér körorvos, Jolsva.
Szabó Elemér gazdatiszt, N.-Szénás.
Szabó Ferencz tanár, Kecskemét.
Szabó Ferenez orvos, Nagy-Rábé.
Szabó Ferencz p. isk. igazgató, Siklós.
Szabó Ferencz erdész, Temes-Rékás.
Szabó György orvos, Fogaras.
Szabó György jegyző, Góta.
Szabó György főerdész, Jánosháza.
Szabó György ügyvéd, Komárom.
Szabó György tanító, Orosháza.
Szabó Gyula gazdatiszt, Alsó-Szt.-Iván.
Szabó Gyula gyógyszerész, Miskolcz.
Szabó Gyula tanító, N.-Szalonta.
Szabó Gyula földbirtokos, Ottomány.
Szabó Imre felmérési tiszt, Szatmár.
Szabó István tanár, Debreczen.
Szabó István körorvos, Kőrös-Tarcsa.
Szabó István körjegyző, Sárosd.
Szabó János (Gelléri) ügyvéd, Budapest.
Szabó János p. ü. vigyázó, N.-Kikinda.
Szabó József tanár, Győr.
Szabó József ügyvéd, Hódságh.
Szabó József fegyint. igazgató, Lipótvár.
Szabó József esperes-lelkész, Radvány.
Szabó József kasznár, Szerep.
Szabó József tanár, Vácz.
Szabó József kántortanitó, Valkó.
Szabó Kálmán, kereskedő, Debreczen.
Szabó Károly gazdatiszt, Endrefalu.
Szabó Lajos vinczellérkép. igazg. Debreczen.
Szabó Lajos plebános, Kéthely.
Szabó Lajos tanító, Szolnok.
Szabó Mátyás kegyesr. házfőnök,Veszprém.
Szabó Menyhért ügyvéd, Szentes.
Szabó Mihály orvos, Nagy-Kőrös.
Szabó Miklós kereskedő, Debreczen.
Szabó Otmár apátsági jegyző, Zircz.
Szabó Sámuel igazg. tanár, Kolozsvár.
Szabó Sámuel vasúti hiv. Medgyes.
Szabó Sándor orvos, Budapest.
Szabó Sándor kereskedő, Debreczen.
Szabó Sándor jegyző, Sár-Szt-Miklós.
Szabó Zsigmond ügyvéd, Kohány.
Szádeczky Gyula tanár, Budapest.
Szadeczky Miklós erdőgyakn. Körösmező.
Szafkay Ede tanár, Budapest.
Szahlender Károly főmérnök, N.-Várad.
Szájbély Árpád gazdatiszt, Alcsút.
Szájbély Béla gazd. hallg. Keszthely.
Szakáts Péter s.-mérnök, Budapest.
Szakács Péter gazd. egyl. titkár, Kolozsvár.
Szakács Sándor jegyző, Tót-Szt-Pál.
Szakmáry Ferencz erdész, Budapest.
Szakvaida János gazdatiszt, Gáva.
Szakváry Emil uradalmi ügyész, Pécs.
Szakváry Lipót urad. ig. titkár. Főherczeglak.
Szalánczy Ferencz birtokos, Nyir-Bogdány.
Szalántzy László erdőgyak. Beszterczeb.
Szalatsy Sándor birtokos, Gödi-Szöd.
Szalay Alajos tanító, Zsira.
Szalay Antal birtokos, Arad.
Szalay Dezső mérnök, Budapest.
Szalay Ferencz építőmester, N.-Szeben.
Szalay János gazd. egyl. titkár, Szolnok.
Szalay Jenő számtartó, Vacs.
Szalay József főerdész, Miskolcz.
Szalay József birtokos, Pa-Jánosháza.
Szalay Károly tanár, Budapest.
Szalay Károly gyógysz. Debreczen.
Szalay Lajos tanító, Balatonfőkajár.
Szalay László ügyvéd, Kassa.
Szalay László aljárásbiró, Sümeg.
Szalay Sándor postatiszt, Kecskemét.
Szalgháry Szilárd pénzü. titk. Ungvár.
Szalkay Gyula tanár, Budapest.
Szallos János gyógyszerész, Dombóvár.
Szalmássy Gergely tanár, Karczag.
Szamosi János e. tanár, Kolozsvár.
Szana Sándor orvos, Budapest.
Szánik Ernő tanító, Léva.
Szántay Károly orvos, Debreczen.
Szántó Albert gazdatiszt, Galacz.
Szántó Endre tanár, Marosvásárhely.
Szántó Károly lelkész, Baróth.
Szánthó Lajos hivatalnok, Szentes.
Szaplonczay István ispán, Öreglak.
Szaplonczay Kálmán végrehajtó, F.-Vissó.
Szárics Bertalan tiszti főügyész, Zenta.
Szarka Gyula gyógyszerész, Tiszafüred.

805

Szarka József számvevő, Szombathely.
Szarka Mihály tanár, Nagy-Kőrös.
Szártorisz Ferencz tanár, Selmecz.
Szarvassy Arzén mérnök, B.-Gyula.
Szarvasy Imre műegy. hallg. Budapest.
Szarvassy Margit tanítónő, Budapest.
Szász Gerő esperes, Kolozsvár.
Szász István urad. intéző, Kis-Sármás.
Szász Károly lelkész, Brassó.
Szász Károly superintendens, Budapest.
Szászvárosi W. Jenő hirlapíró, Budapest.
Szathmáry Géza gyógysz. Gy.-Szt-Márton.
Szathmáry Geyza plébános, Pankota.
Szathmáry János vasuti felügyelő, Arad.
Szathmáry János állatorvos, Debreczen.
Szatmáry Károly tanító, Bályok.
Szathmáry Mihály mérnök, Arad.
Szathmáry Sámuel tanár, Szatmár.
Szathmári Sándor tanár, Kis-Kun-Halas.
Szauer Arnold tanár, Budapest.
Szauer Árpád gazdatiszt, Csorna.
Szauer György orvos, Moór.
Szauter Miklos mérnök, Apatin.
Szavcsuk József tanár, Szombathely.
Szaxun János fogalmazó, Budapest.
Szebenyi József tanító, Diósgyőr.
Széchenyi Rezső gróf, Tarnócza.
Szécsényi Tamás szolgabíró, Zombor.
Széchy Ákos tanár, Arad.
Szécsi István lelkész, Sáránd.
Széchy Károly mérnök, T.-Ujlak.
Szecsey Ferencz plébános, Felső-Thúr.
Szedélyi Károly plébános, Sz.-Szombat.
Szederjesi Ilona tanítónő, Abrudbánya.
Szegedi György ügyvéd, Kecskemét.
Szegedy Gyula hivatalnok, Kolozsvár.
Szegedi Kálmán ügyvéd, Békés.
Szegedy Kálmán orvos, T.-Földvár.
Szegedy Károly lelkész, Békés.
Szegelethy János pénztárnok, Ungvár.
Szegheő Géza mérnök, Szeged.
Szegő Kálmán orvos, Budapest.
Szegi Gyula birtokos, S.-A.-Ujhely.
Szégner István plébános, Csún.
Szegvári Ernő mérnök, Budapest.
Szegváry László orvos, Budapest.
Szeiler Miklós tanító, Temes-Saágh.
Szeitl István főorvos, Zágráb.
Székács Béla orvos, Budapest.
Székács Lajos birtokos, P.-Szt-Tornya.
Székács Pál birtokos, P.-Szt.-Tornya.
Székcsik Elek gyógyszerész, Somorja.
Székely Adolf főerdész, Alsó-Kubin.
Székely Ágoston orvosjelölt, Budapest.
Székely Albert orvos, Berzova.
Székely Bendeguz tanár, S.-Szt-György.
Székely István gazd. segéd, T.-Szt-Imre.
Székely József fényképész, Bécs.
Székely József orvos, Tokaj.
Székely Károly tanár, Baja.
Székely László mérnök, Szentes.
Székely Mihály főerdőmester, Lippa.
Székely Miksa gazdatiszt, Enying.
Székely Rudolf pénztárnok, Tata.
Székely Salamon tanár, Arad.
Székely Sándor közjegyzői segéd, Ó-Bretye.
Székely Simon könyvárus, Szabadka.
Székely Töhötöm tanár, Zilah.
Székelyhidy Viktor gazdatiszt, Pa-Bozitó.
Szekér József gyógyszerész, Gyoma.
Szekeres Kálmán tanár, Sopron.
Szekeres Oszkár orvos, N.-Szombat.
Szekeres Ödön tanár, Kassa.
Szekfű Ferencz tanító, Zenta.
Szekfű György főjegyző, Zenta.
Szekfű Lajos pénzügyőri szeml. T.-Füred.
Szekrényesy Árpád birtokos, Borsod.
Széky Akos hivatalnok, Gyönk.
Széky Antal ügyvéd, Budapest.
Széky István tanár, Tisza-Igar.
Széky Miklós gyógyszerész, Kolozsvár.
Szél Manó gyógyszerész, Marczali.
Szele Ferencz mérnök, Kolozsvár.
Szele Flóris ügyvéd, Jászfényszaru.
Szele Imre hivatalnok, Alkenyér.
Szelényi Gizella tanítónő, Budapest.
Szelényi Jenő chemikus, Salgó-Tarján.
Szelényi Károly tanárjelölt, Budapest.
Szelényi Miklós gazdatiszt, Tótmegyer.
Szelepcsényi László állom.-főn. Tápiószele.
Széles Farkas hivatalfőnök, Kolozsvár.
Szeles Kálmán tkp. igazgató, Kecskemét.
Szelke Árpád urad. intéző, F.-Gyarmat.
Széll Ferencz hivatalnok, Rév-Komárom.
Széll Hugó pénztárnok, Igló.
Szelle Zsigmond járásbiró, D.-Földvár.
Szely Lajos püspöki titkár, Győr.
Szemák Bertalan tvszéki bíró, M.-Sziget.
Szembratovics Sándor tanársegéd, Selmecz.
Szemere Bertalan gazdatiszt, Páczin.
Szemere Geiza földbirtokos, Lasztomér.
Szemere Huba birtokos, Gomba.
Szemere József birtokos, S.-A.-Ujhely.
Szemere Miklós birtokos, Berzék.
Szemes Sándor orvos, Kenderes.
Szemők Pál gyakornok, Rákoskeresztár.
Szemző László földbirtokos, Budapest.
Szénássy Sándor orvos, Budapest.
Szénássy Sándor orvos, Budapest.
Szenczy Győző gimn. igazgató, Baja.
Szendi Antal ügyvéd, Szolnok.
Szendi György tanár, Szarvas.
Szendy Károly körorvos, Pitvaros.
Szendrői Ilona tanítónő, Szeged.
Szénert Aladár gyógyszerész, B.-Füred.
Szenessy Mihály tanár, Budapest.
Szenger Ede orvos, Budapest.
Szeniczey Géza magánzó, Paks.
Szeniczey Ödön orsz. képviselő, Budapest.
Szentes Anzelm tanár, Zircz.
Szentgyörgyi Károly ügyv. Tisza-A.-Szalók.
Szenti Bálint p. ü. titkár, Budapest.
Szentimrey Dániel erdész, Csik-Szereda.
Szentirmay Alajos főmérnök, Déva.
Szent-Istványi Gyula b.-művezető, Hodrusb.
Szentiványi Gyula kuriai tanácsj. Bpest.
Szentiványi Sándor ávszéki ülnök, M.-Vásárh.
Szentkirályi Ákos tanár, Kolosmonostor.
Szentkirályi János gazd. egyl. titkár, Torda.
Szentkirályi Kálmán földb. T.-Szt.-Márton.
Szentmarjay Dienes lelkész, Vencsellő.
Szentpály Gyula gazd. intéző, Hátszeg.
Szentpály Jenő kir. tanácsos, Budapest.
Szentpály Kázmér erdész, Királykegye.
Szentpéteri Antal tanító, Mezőhegyes.
Szentpéteri Bálint orvos, K.-Vásárhely.
Szentpéteri Lajos, főorvos, Torda.
Szentpéteri Sámuel lelkész, Pelsőcz.
Szentpétery Sándor ügyvéd, N.-Kőrös.
Szeép László gazdatiszt, Ó-Sályi.

806

Szép Béla hivatalnok, Budapest.
Szép Géza kir. tábl.tanácsjegyző, Debreczen.
Szép Rezső tanár, Pozsony.
Szepessy Antal birtokos, Debreczen.
Szepessy Arnold orvos, S.-A.-Ujhely.
Szepesi Géza tanár, Sz.-Fehérvár.
Szepessy Guszt. gőzm. igazgató, Debreczen.
Szepessy Sándor műkertész, Soborsin.
Szépligeti Győző tanár, Budapest.
Szepsy Sándor erdész, Lokk.
Szerdahelyi Aladár birtokos, Ágh-Csernyő.
Szerdahelyi János tanító, Ó-Kanizsa.
Szeremley Lajos kir. tanfelügyelő, Árkos.
Szeremley Mihály orvos, Turkeve.
Szerencsi Ede hivatalnok, Budapest.
Szerencsy Ferencz gazdatiszt, Baja.
Szerényi Géza e. tanársegéd, Budapest.
Szervánszky Géza orvos, Nagyvárad.
Sziberth Arthur mérnök, Budapest.
Szifft Gyula erdész-segéd, Murány.
Szigeth Gábor árvasz. elnök, Szegszárd.
Szigeth Mihály plebános, Gyirmóth.
Szigethy Ábor gazd. intéző, Szt-Mártonkáta.
Szigethy Ferencz fogalmazó, Budapest.
Szigethy Ignácz orvos, Szili.
Szigethy István tanár, Sz.-Udvarhely.
Szigethy József hivatalnok, Zágráb.
Szigethy Károly orvos, N.-Kanizsa.
Szigeti Lajos birtokos, Taraczköz.
Szigethy Ödön tanító, Vrbanja.
Szigethy Pál pénztárnok, Karád.
Szigethi Szabó Ede tanár, Pápa.
Szigethy Tivadar végrehajtó, Kapuvár.
Szigriszt Lajos tisztviselő, Pécs.
Szijj Pál vasuti hivatalnok, Szolnok.
Szigyártó Pál földbirtokos, Szakal.
Szikla Gábor tanár, Sz.-Fehérvár.
Szikla Géza főmérnök, Szeged.
Sziklay Alajos birtokos, Piszke.
Sziklay Géza ügyvéd, Rozsnyó.
Sziklay P. Gyula tanító, Sz.-Fehérvár.
Sziklay János hirlapíró, Budapest.
Sziklai Károly orvos, Kis-Zombor.
Sziklai Soma ügyvéd, Szabadka.
Szikszay József lelkész, Nyír-Bátor.
Szikszai Lajos ügyvéd, Zilah.
Szikszay Sándor orvos, Budapest.
Szikszai Viktor vas. hivatalnok, Kolozsvár.
Szilágyi Bertalan mérnök, Bereg-Som.
Szilágyi Boldizsár mérnök, Budapest.
Szilágyi Ete egyet. tanár, Kolozsvár.
Szilágyi Gyula orvos, Budapest.
Szilágyi Gyula gyárigazgató, Budapest.
Szilágyi Imre ügyvéd, Debreczen.
Szilágyi István tanár, M.-Szigeth.
Szilágyi János közjegyző, M.-Szigeth.
Szilágyi József erdőszámtiszt, Szász-Sebes.
Szilágyi József orvos, M.-Vásárhely.
Szilágyi Károly ügyvéd, Debreczen.
Szilágyi Lajos birtokos, Ráczkeve.
Szilágyi Mihály orvos, Deés.
Szilágyi Zsigmond mérnök, Beregszász.
Szilaj Mihály vasuti hivatalnok, Szolnok.
Szilárd Győző vasuti hivatalnok, Arad.
Szilárd István mérnök, Eszék.
Szilárd István urad. tiszt, Akli.
Szilárd János gazdatiszt, Bajcs.
Szilárdfy Karoly gyógysz. Kun-Szt.-Marton.
Szilárdfy Lajos vasuti tiszt, Jánosháza.
Szilasi Adolf ügyvéd, Budapest.
Szilassy Árpád gyógysz. Sz.-Fehérvár.
Szilassy Elek s. szolgabiró, N.-Abony.
Szilassy György gazd. gyakorn. Mezőhegyes.
Szilassy György földbirtokos, Nagy-Abony.
Szilasi Jakab chemikus, Budapest.
Szilasi Zoltán tanársegéd, M.-Óvár.
Szilberleitner Ferencz gyógysz. Csongrád.
Szili Adolf szemorvos, Budapest.
Szily Dezső birtokos, Ollár.
Szily Jenő mérnök, Budapest.
Szilvásy Dénes birtokos, Farád.
Szinger Gyula erdész, Galgócz.
Szinnyei Otmár tisztviselő, Budapest.
Szirányi Karolin úrh. N.-Herestény.
Szirbik Ferencz gyáros, Makó.
Szirmay Balamér birtokos, Berettő.
Szirmai Jakab gépészmérnök, Budapest.
Szita István ispán, Téseny.
Szita Román szerzetes, Sümeg.
Szitányi Izidor birtokos, Budapest.
Szivos Mihály tanár, Sárospatak.
Szkalin Benő aljegyző, Temerin.
Szkalla Antal gyógysz. Budapest.
Szkalla Ferencz gazdatiszt, Kis-Jenő.
Szkalnitzky Henrik alorvos, Budapest.
Szkladányi József plebános, Paloznak.
Szkokán Sándor igazgató tanár, Kis-Szeben.
Szkotniczky Gábor orvos, Budapest.
Szkurkay Manó tanító, Kis-Szeben.
Szlaboczky Imre tanár, Nyíregyháza.
Szlávy László rendőrkapitány, Kőbánya.
Szloboda Zsigmond ispán, P.-Sándorháza.
Szlovikovszky Emil bányagyak. Tokod.
Szluha Béla gazdatiszt, Lakócsa.
Szluha Imre gazdatiszt, Tömörkény.
Szmazsenka Ernő vas. üzletv. N.-Becskerek.
Szmetka Ödön tanár, Nagyvárad.
Szmik Antal mérnök, Pancsova.
Szmik Gyula orvos, Nagyág.
Szmik Lajos ügyvéd, Budapest.
Szmodiss Pál birtokos, Nemes Vid.
Szmrecsányi Jenő főispán, Eperjes.
Szobek Loránd tanár, Nagy-Tevel.
Szobonya Bertalan igazgató tanár, Ada.
Szobonya Kálmán gyógysz. Szeged.
Szoboszlay Károlz árvaszéki elnök, Segesvár.
Szobotka Vilmos gazdatiszt, Szeged.
Szodfried József m. aljegyző, Győr.
Szobor Pál tanácsos, Nyíregyháza.
Szojka Emil földbirtokos, Pancsova.
Szojka Kornél gazdatiszt, Mindszent.
Szojka Sámuel mérnök, Perjámos.
Szokolóczy József erdészjelölt, Liptó-Ujvár.
Szokoly Elemér erdészgyak. M.-Lazúr.
Szokoty Pál tiszttartó, Siklós.
Szolcsányi Gyula fogalmazó, Rimaszombat.
Szolnay István vasuti hivataln. Predeal.
Szombathelyi Victor alispán, Komárom.
Szomjas Ignácz közbirtokos, Lajostanya.
Sommer Antal orvos, Balatonfő-Kajár.
Sommer Endre zenetanár, Szeged.
Szondy Dénes szolgabíró, K.-Szt.-Miklós.
Szondy Istyán gyógysz. Szegzárd.
Szontágh Abrahám orvos, Budapest.
Szontagh Adolf orvos, Zalatna.
Szontagh Andor birtokos, Csetnek.
Szontach Bertalan mérnök, Budapest.
Szontagh Boldizsár magánzó, Dobsina.
Szontág Félix orvos, Budapest.
Szontagh Gusztáv tanár, Brassó.

807

Szontagh Márton bányaigazgató, Dobsina.
Szontágh Miklós orvos, Uj-Tátrafüred.
Szontágh Pál birtokos, Budapest.
Szontagh Tamás kir. geológus, Budapest.
Szopkó Alfréd gyógyszerész, Nyíregyháza.
Szopko Róbert ügyvéd, Kassa.
Szőcs Ferencz ügyvéd, Budapest.
Szőcs Géza tanár, Vizakna.
Szőcs Miklós alerdőfelügy. Rimaszombat.
Szőke Béla tanító, H.-M.-Vásárhely.
Szőke Gyula rajztanár, Nagyvárad.
Szőke István haszonbérlő, Budapest.
Szőke István birtokos, Mohol.
Szőke Janos ügyvéd, Abauj-Szikszó.
Szőke János esperes, Ér-Mihályfalva.
Szőke Mária úrhölgy, Málcza.
Szőke Vincze tanító, Csökmő.
Szölgyémy Gyula tanító, Esztergom.
Szölgyémy János tanár, Kecskemét.
Szőllősy Ferencz szolgabíró, Beél.
Szőllösy Károly gyógyszerész, Huszt.
Szőnyeghy János orvos, Bécs.
Szörcsey László hivatalnok, Vajszka.
Szremácz Fedor hivatalnok, Szeged.
Sztacho József tanító, Szirák.
Sztahulyak József gazdatiszt, Ujverbász.
Sztáncsek István segédlelkész, Privigye.
Sztancsek József tanító, Privigye.
Sztankay Aba gyógysz., Keszthely.
Sztankovics Döme szolgabíró, Dárda.
Sztankovits Ferencz erdész, Doromlós.
Sztankovics János jegyző, Alsó-Némedi.
Sztankovszky Gábor pénztárnok, Pöstyén.
Sztantics KároLy tisztviselő, Szabadka.
Sztáray Vílmos gróf, Nagy-Mihály.
Sztarill Sándor könyvelő, Nagyvárad.
Sztehló Aurél orvos, Nova.
Szterényi Hugó tanár, Budapest.
Sztokosza Géza erdőmérnök, Ungvár.
Sztopka Kegyes tanár, Galgócz.
Sztrilich Antal orvos, Zenta.
Sztromszky Viktor urad. tiszt. Tura.
Szuchevich Sándor erdész, Élesd.
Szuhay József chemikus, Budapest.
Szunyoghy János mérnök, Komárom.
Szuper József járásbiró, Kun-Halas.
Szurmó Ambrus tanár, Nagy-Kőrös.
Szutorisz Frigyes tanár, Eperjes.
Szutrély Lipót ügyvéd, Baja.
Szűts Béla mérnök, Budapest.
Szűcs Béla gazdatiszt, Csáklyó.
Szűcs Gerő jegyző, Balaton-Szt-György.
Szücs Géza hivatalnok, Emőd.
Szűcs Illés zuzdafelügyelő, Felső-Bánya.
Szűts József tanító, Huszt.
Szűts Mihály tanár, Debreczen.
Szügyi Dániel lelkész, Dévaványa.
Szüsz Ferencz tisztviselő, Debreczen.
Szvaty Pál ügyvéd, Szenicz.
Szvoboda Lőrincz tisztviselő, N.-Léta.
Szy Zsigmond könyvelő, Körmend.

Taag Ede hivatalnok, Brassó.
Tabajdy József lelkész, Tiszaföldvár.
Tabódy Jenő m. főjegyző, Ungvár.
Taborszky Ottó igazgató tanár, Budapest.
Taferner István erdész, Pancsova.
Takács Ádám árvaszéki elnök, Veszprém.
Takács Alajos ügyvéd, Sümegh.
Takács Benedek orvos, Szombathely.
Takács Endre orvos, e. m. tanár, Bpest.
Takács Géza erdész, V.-Nána.
Takács György ügyvédjelölt, Nezsider.
Takács Győző mérnök, Nyíregyháza.
Takáts Gyula tanár, Bártfa.
Takács Ignácz vasuti tiszt, B.-Csaba.
Takács Jenő közjegyző, Z.-Tapolcza.
Takáts József tanár, Veszprém.
Takáts Luiza tanítónő, Huszt.
Takács Miklós erdőgyakornok, M.-Sziget.
Takácsy Géza árvaszéki ülnök, Győr.
Takátsy Ignácz gyógyszerész, Zircz.
Takátsy Sándor birtokos, Budapest.
Tako Ferencz tanár, H.-M.-Vásárhely.
Tálasy Árpád ügyvéd, Czegléd.
Tallay Nándor tanár, Szombathely.
Tallián Andor birtokos, Osztopán.
Tamás Albert tanár, Sz.-Udvarhely.
Tamás János iparos, Kassa.
Tamásfy Béla gazdatiszt, Mágocs.
Tamássy Béla gyógyszerész, Debreczen.
Tamássy Géza gyógyszerész, B.-Ujfalu.
Tanács Gyula gyógyszerész, Ujszász.
Tanács János czímz. kanonok, Vácz.
Tangl Endre tanító, Becske.
Tangl Ferencz orvoshallgató, Budapest.
Tangl Károly e. tanársegéd, Budapest.
Tankó József lelkész, Borberek.
Tankó Sámuel építész, Péczel.
Tantó Imre tanító, Tiszaföldvár.
Tantossy Béla urad. főtiszt, P.-Hatvan.
Tar Imre gyógyszerész. Nagyvárad.
Tarajossy Sándor ügyvéd, Kalocsa.
Tarcsai József jegyző, Somogy-Kéthely.
Tarczalovits Sándor mérnök, Budapest.
Tárczy Károly lelkész, Ó-Vencsellő.
Tárczy Sándor birtokos, Budapest.
Tarnay Dezső, akad. hallg. Selmeczbánya.
Tarnai Jakab magánzó, Solt.
Tarnai Vilmos birtokos, Harta.
Tárnok Gyula tanitó, Förge-Patony.
Tasnády Antal ügyvéd, Szentes.
Tasnádi Gyula tisztviselő, Budapest.
Tatár Zoltán mérnök, Nagyvárad.
Tatay Adolf orvos, Ó-Buda.
Tatai János gyógyszerész, Tót-Komlós.
Tatos Lajos jegyző, Nyír-Lugos.
Tattay Irén tanítónő, Szombathely.
Tauffer Károly gyógyszerész, Budapest.
Tauffer Vilmos e. tanár, Budapest.
Tauscher Béla orvos, Pozsony.
Tavasy Lajos orvos, Jólsva.
Tavaszy Ferencz gyógyszerész, Budapest.
Tétsy Ferencz orvosjelölt. Kolozsvár.
Técsy József orvos, Kun-Szt-Miklós.
Tébner Samu fegyint. ellenőr, Illava.
Téglás Gábor igazgató tanár, Déva.
Téglás István igazgató, H.-Kőhalom.
Téglás József tanműhelyvez. S.-Szt-György.
Tegze László lelkész, Fertős-Almás.
Telbisz György tanár, Zsombolya.
Telbisz János chemikus, Ujpest.
Telegdy K. Lajos kereskedő, Debreczen.
Telegdy Róth Károly gyógyszerész, Deés.
Telegdy Zsigmond orvos, Boglár.
Telek Tános chemikus, Budapest.
Telek József tanító, Budapest.
Teleki Avéd gróf, Drassó.
Teleki László törvsz. bíró, Kassa.
Teleky Sándor gróf, Nagy-Somkút.

808

Teleki Sándor gróf (Legifj.), Nagyvárad.
Telepy Károly festész, Budapest.
Telts Róbert orvos, Sárköz-Ujlak.
Tellyesnicky Kálmán e. tanársegéd, Bpest.
Temesváry Béla erdész, Szász-Sebes.
Temesváry István postamest. Szamosujvár.
Temesváry Rezső orvos, Budapest.
Teodorovics Ferencz orvos, N.-Szőllős.
Terlanday Emil tanár, Kőszeg.
Terner Adolf e. tanár, Kolozsvár.
Ternyei Armin könyvelő, Dombóvár.
Ternyey Ferencz tanár, Budapest.
Terplan Mihály mérnök, N.-Szeben.
Terray István vasgyári tiszt, Lekér.
Terray Lajos orvos, Körmöczbánya.
Tersztyánszky Aurél birtokos, Nagyfalu.
Tersztyánszky Endre birtokos, Ipolykeszi.
Téry Ödön közegészs. felügyelő, Budapest.
Teschler György tanár, Körmöczbánya.
Teschler Vincze főerdész, Besztercze.
Tetmajer Károly igazgató tanár, Kassa.
Tetmayer László mérnök, Salgó-Tarján.
Teutschl Ferencz vasgyári gondnok, Diós-Győr.
Tevan Adolf keresk. B.-Csaba.
Thaly Lujza tanítónő, Pécs.
Thámos Antal távirdatiszt, Zólyom.
Than Irma tanítónő, Kecskemét.
Than László számvevőszéki tanácsos, Bpest.
Themák Ede tanár, Temesvár.
Theodorovich István gazdatiszt, Ó-Béba.
Thewrewk Emil (Ponori) e. tanár, Bpest.
Thier József tanácsos, Budapest.
Thinagl János körjegyző, N.-Szombat.
Thiringer Zsigmond távirdafelügy. Sopron.
Thirring Gusztáv tanár, Budapest.
Thomesz Gyula erdész, Körösmező.
Thoroczkay Sánd. magánzó, T.-Szt-György.
Thuolt István birtokos, Monostor-Pályi.
Thuránszky Irén igazg. tanítónő, Budapest.
Thurner Nándor gazd. felügy. Dejtár.
Thuróczy Károly főorvos, Nyitra.
Thuróczy Kornél irg. r. perjel, K.-Marton.
Thuróczy Lajos jb. aljegyző, D.-Szt-Márton.
Thuróczy Nándor pénztárnok, Szob.
Thury Dénes gyógysz. Budapest.
Tiborc István ispán, Káptalanfa.
Tibor Mór hivatalnok, Rakamaz.
Timár János gazd. felügyelő, Gyulafehérvár.
Timár Pál földbirtokos, M.-Sziget.
Timis György lelkész, Borsa.
Timok János erdészgyak. Gy.-Szt-Miklós.
Timon Béla segédmérnök, Tisza-Roff.
Timon Zoltán mérnök, Szeged.
Tindly József segéderdész, Puszta-Vacs.
Tipka Antal tanár, Szabadka.
Tirpák József tiszttartó, Budamér.
Tisza Kálmán orsz. képv. Budapest.
Tisza Lajos orsz. képv. Budapest.
Tisza László orsz. képv. Budapest.
Tivadar Ferencz tanító, Körösmező.
Tobiás Endréné tanítónő, Kassa.
Tóbiás Miklós erdőgyak. Belényes.
Tókos Sándor lelkész, Vajasd.
Tóldy Sándor gyógysz. Csákovár.
Toldy Zsigmond birtokos, Szántó.
Toll Gyula birtokos, Czinderi-Bogád.
Tollee Gyula gazdatiszt, Fehéregyháza.
Tolnay Antal számtanácsos, Budapest.
Tolnay Gábor plebános, N.-Czenk.
Tolnay Géza ügyvéd, Pécs.
Tolnay Lajos min. tanácsos, Budapest.
Tolnay Miklós s.-mérnök, N.-Várad.
Tomanóczy Béla kasznár, Heves-Bátor.
Tomaschek Antal mérnök, Pozsony.
Tomasovits Gyula honv. főhadn. Budapest.
Tomastyik Flóris gyógysz. Mosócz.
Tombor Győző gyógysz. Zsolna.
Tomcsányi Anna urhölgy, Alsó-Németi.
Tomcsányi Gusztáv erdész, Bustyaháza.
Tomcsányi Gyula fogalmazó, Zsarnócza.
Tomcsányi János lelkész, Baja.
Tomcsányi Lipót gyógysz. Szt-Gotthárd.
Tomka Kálmán birtokos, Taraczköz.
Thomka László földbirt. T.-Inoka.
Tomka Sándor pénztárnok, Keszthely.
Tomm Béla körorvos, Udvari.
Tónay Imre gyógysz. Baja.
Tónay Tivadar gazdatiszt, P.-Hatvan.
Toncs Gusztáv tanár, Szabadka.
Topálovich János tanító, Dályok.
Topay Kálmán s.-jegyző, Bélfenyér.
Toperczer Albert gyógyszerész, Bártfa.
Toperczer Gyula tanár, Trieszt.
Toperczer Sándor gyógysz. Békés-Csaba.
Topser Győző mérnök, Kassa.
Topscher Lajos tanító, T.-Roff.
Topscher Samu főaranyválasztó, Körmöcz.
Torda György igazgató, Pancsova.
Torday József tiszttartó, Tisza-Dob.
Tordony Gusztáv erdőgyak. Beszt.-bánya.
Tordy János tanító, Zsolna.
Torkos Elek gyógysz. Őri-Szt-Péter.
Tormay Béla min. tanácsos, Budapest.
Tormay Gyula gyógysz. N.-Lak.
Tormássy József tanító, Badacsony-Tomaj.
Tornyos György adófelügy. Rimaszombat.
Tóth Andor segédjegyző, Görbő.
Tóth Antal k. r. tanár, Szeged.
Tóth Árpád birtokos, Szentes.
Tóth Bálint magánzó, Bakonybél.
Tóth Béla műegy. hallg. Budapest.
Tóth Béla építész, Debreczen.
Tóth Béla gyógysz. Debreczen.
Tóth Benő főpénztárnok. Komárom.
Tóth Csongor könyvvivő, Szolnok.
Tóth Dániel tanár, Pápa.
Tóth Dezső orvos, K.-Szt-Márton.
Tóth Ede birtokos, Balatonfő-Kajár.
Tóth Elek tanító Szentes.
Tóth Elek orvos, Tolcsva.
Tóth Endre orvos, Zircz.
Tóth Endre ügyvéd, K.-Szt-Márton.
Tóth Elemér gyógysz. K.-Szt-Márton.
Tóth Gyula tanító, Szeged.
Tóth Ignácz orvos, Mező-Túr.
Tóth Imre tanító, Borsa.
Tóth Imre ügyvéd, H.-M.-Vásárhely.
Tóth Imre orvos, Selmeczbánya.
Tóth István birtokos, Eger.
Tóth Izabella tanítónő, Budapest.
Tóth János jegyző, Jászfényszaru.
Tóth János káplán, Körmend.
Tóth Tános gazdatiszt, Pusztaszer.
Tóth Jenő tanár, Kolozsvár.
Tóth József tanár, K.-Marton.
Tóth József ispán, Sóskut.
Tóth Kálmán gazd. intéző. Csobaj.
Tóth Kálmán lelkész, Debreczen.
Tóth Kálmán jegyző, Kamocsa.
Tóth Kálmán birtokos, Orgovány.

809

Tóth Károly hittanár, Csurgó.
Tóth Károly mérnök, Szegzárd.
Tóth Károly birtokos, Turkeve.
Tóth Lajos honv. főorvos, Baja.
Tóth Lajos e. tanár, Budapest.
Tóth Lajos tisztviselő, Ipolyság.
Tóth Lajos földbirt. K.-Szt-Márton.
Tóth Lajos tanár, Zenta.
Tóth Mátyás jogász, K.-Szt-Márton.
Tóth Mihály plebános, Akasztó.
Tóth Mihály tanár, N.-Várad.
Tóth Mihály főmérnök, Szeged.
Tóth Mike tanár, Kalocsa.
Tóth Mór kir. ügyész, Szolnok.
Tóth Pál fütőházi főnök, Hatvan.
Tóth Pál tanító, H.-M.-Vásárhely.
Tóth Sándor tanító, Jász-Kisér.
Tóth Sándor s.-lelkész, Lenti.
Tóth Sándor igazgató tanító, Perlak.
Tóth Sándor ötvös, Szászváros.
Tóth Zsigmond gyógysz. K.-Szt-Miklós.
Tóthfalusy Gyula orvos, Budapest.
Tóthfalussy Ödön gyógysz. Majsa.
Touttenui Ferencz állatorvos, N.-Ősz.
Tőkey Jenő urad. tiszt, Kemencze.
Tölg Gyula állatorvos, Lelesz.
Tömböly Péter gazdatiszt, Mesztegnye.
Tömösváry Lajos tisztviselő, Budapest.
Töpler Károly gazdatiszt, Lenti.
Törköly József tanító, Rimaszombat.
Törlei Gyula gazdatiszt, Topolya.
Török Abel ispán, Mosdós.
Török Albert kir. albiró, Sz.-Udvarhely.
Török Antal magánzó, N.-Enyed.
Török Árpádné urhölgy, Világos.
Török Aurél e. tanár, Budapest.
Török Arthur orvos, Budapest.
Török Bálint számvevő, H.-M.-Vásárhely.
Török Béla orvosjelölt, Budapest.
Török Gábor erdész, Debreczen.
Török Gyula körjegyző, Bezi.
Török Gyula, gazdatiszt, M.-Óvár.
Török János orvos, Tornallya.
Török József gyógyszerész, Budapest.
Török József tanár, Debreczen.
Török József gazdálkodó, Szennyes puszta.
Török Károly kir. postatiszt, Thurdossin.
Török Lajos ügyved, H.-M.-Vásárhely.
Török Péter tanár, H.-Böszörmény.
Török Sándor gyógyszerész, Budapest.
Török Sándor vasúti főmérnök, Kolozsvár.
Török Vilma tanítónő, Sümeg.
Törs István megyei főerdész, Tata.
Töry Gusztáv min. titkár, Budapest.
Töttösy Sándor tiszttartó, Kompolt.
Tözsér Géza v. állatorvos, Kunfélegyháza.
Tözsér Sándor jegyző, Kaba.
Trajanovics Ágoston gyógyszerész, Sarkad.
Trajtler Soma v tiszti orvos, Nyiregyháza.
Traub József állatorvos, Zombor.
Travnik József orvos, Mocsonok.
Trazler László gyógyszerész, Munkács.
Trebits Gyula vasúti hivatalnok, Orsova.
Treer János igazg.-tanitó, Prig.-Szt-Iván.
Triff Eugenia tanítónő, N.-Szeben.
Tripammer József állomásfőnök, Kolozsvár.
Tripolszky Gyula főmérnök Sz.-Udvarhely.
Tripolszky László mérnök, Ó-Becse.
Troján Alajos orvos, Salgó-Tarján.
Troli Ferencz joghallgató, Pécs.
Trompler János vasgyárigazgató, Igló.
Trsztyánszky Kálmán gyógyszerész, Moór.
Trsztyánszky László erdész, Rácz-Mecske.
Trunkó Adolf bányagondnok, Rozsnyó.
Trübsvetter Ferencz tanár, Budapest.
Tschepen Dezső gyógyszerész, Ercsi.
Tschida Emil mérnök, Pozsony.
Tschürtz Nándor vasúti tisztv. Budapest.
Tuba Lajos tanár, Kolozsmonostor.
Tuka Antal tanító, Selmecz.
Tulcsik Ferencz tanító, Munkács.
Tulogdi Samu igazgató, Torda.
Turcsányi Andor lelkész, Körmend.
Turcsányi István birtokos, Puszta-Emőd.
Turcsányi István honv.-ezredorvos Sopron.
Turcsányi Kálmán magánzó, Solt.
Turcsek József kántortanító, Simony.
Turkovich József gazdatiszt, Laki puszta.
Turmayer István tanár, Fogaras.
Turnay Sándor hivatalnok, Korpona.
Turnovszky Jenő orvos, Budapest.
Turny Józset p. ü. ellenőr, Magyarfalva.
Turóczy Adolf min. o. tanácsos, Budapest.
Tury Sándor orvos, Győr.
Tusay Károly tanító, Sóskút.
Tuymer János tanító, Albertfalva.
Tuzson János erdészgyakorn. Zsarnócza.
Tüdős István s.-lelkász, Legenye-Mihályi.
Türk Ágoston gyógyszerész, Mándok.
Türsch Nándor birtokos, Budapest.
Tüzkövy István ny. p. ü. igazg. Temesvár.
Tyahun János közs. tanító, Antalfalva.
Tyukody Gedeon tanító, Makó.

Udránszky László orvos, Budapest.
Udvardy Gyula gazdatiszt, Jutas.
Udvardy János nevelő, Sz.-Fehérvár.
Udvardy Vincze rajztanár, Z.-Egerszeg.
Udvardy Zsigmond főbiró, Disznós.
Udvary Géza káplán, Zenta.
Ugray Dániel távirdatiszt, Temesvár.
Ugrik Mihály mérnök, Kecskemét.
Ugróczy Kálmán ügyvéd, Kalocsa.
Ugron Gáborné úrhölgy, Sz.-Udvarhely.
Uherkovich Ágost tanító, S.-Tarján.
Uhlár Béla gyógyszerész, Pozsony-Királyfa.
Uhlár Gyula könyvelő, Tolna.
Uhlmann Miklós tanár, Modor.
Uhlyárik Titusz állatorvos, Lőcse.
Uhrik Nándor orvos, Budapest.
Uitz Mátyás erdőgyakornok, Szászsebes.
Újfalussy István. huszárfőhadn. N.-Szeben.
Újfalussy József orvos, Debreczen.
Újfalussy Mihály erdész, Bereczk.
Újfalussy Zoltán m. erdész, Nyiregyháza.
Ujházy Kálmán gyógyszerész, Miskolcz.
Ujházy László vasúti hiv. Héjasfalva.
Ujhelyi András járásbiró, Debreczen.
Ujhelyi Gyula mérnök, Beszterczebánya.
Ujlaky Ferencz magánzó, Szent-László.
Ujlaky Ferencz járásorvos, Tenke.
Ujlaky István erdész, Sárospatak.
Ujlaky Péter vasuti mérnök, Brassó.
Ujlaky Soma mérnök, Miskolcz.
Ujváry Imre gazdatiszt, Kaposvár.
Ujváry Mihály tanár, Csáktornya.
Ujváry. Sándor gazdariszt. Kishantos.
Ulár Pál tanár, Kolozsvár.
Ulbrich Sándor tanár, Budapest.
Ulbricht Richárd tanár, Dahme.

810

Ulmanek Gyula tanárjelölt, Kolozsvár.
Ullmann Sándor gyógyszerész, Budapest.
Ullmann Vilmos mérnök, Szeged.
Ulmer József mérnök, Kubin.
Ungár Géza tanító, Duna-Székcső.
Ungár József orvos, Káloz.
Ungar Samu orvos, Homonna.
Ungar Sámuel v. főmérnök, Szeged.
Unger Béla műegy. hallgató, Szatmár.
Unger Géza körorvos, Köttse.
Unger Izabella tanítónő, Pápa.
Unghvári Gyula lelkész, Poklostelek.
Ungváry József gyógysz. Jászfényszaru.
Uram Gergely tanító, Liptó-Szt-Miklós.
Uram László ispán, Bező.
Uray Sándor plebános, Uj-Palota.
Urbánn József gyógyszerész, Budapest.
Urbán Mihály bányatiszt, Kapnikbánya.
Ureczky Béla urad. számtartó, Tavarna.
Url Gyula mérnök, Nyitra.
Ursziny Arnold gyógyszerész, Vácz.
Ursziny Károly gyógyszerész, Nagy-Kálló.
Ursziny László gyógysz. Mező-Berény.
Urszinyi Zsigmond gyógysz. Tornallja.
Usztanek Antal gazd. intéző, P.-Csenke.
Ürge Elek gazdatiszt, Romhány.
Ürményi Emilia tanitónő, Budapest.
Ürmössy Boldizsár Vincze v. hiv. Budapest.
Ürmössy B. Ferencz m. orvos, Alvincz.
Ürmössy Kálmán tanársegéd, Körmöczbánya.
Ürögi Sándor tanító, Érmihályfalva.

Váczi Ambrus ispán, Bajcs.
Váczi József orvos, Szolnok.
Vadadi Gergely magánzó, Sárd.
Vadai Ferencz lelkész, Török-Szt-Miklós.
Vaday József tanító, Békés.
Vadas Jenő főerdész, Vadászerdő.
Vadas József honvédfőhadnagy, Gyula.
Vadász Emil földm. isk. igazgató, Vértes.
Vadász József tanár, Kassa.
Vadászfy Jenő raktárgondnok, Budapest.
Vadon Sándor ügyvéd, Debreczen.
Vagács János mérnök, N.-Kikinda.
Vághy Mihály kir. alügyész, Sopron.
Vágó László főerdész, Kecskemét.
Vágó Pál tanító, Magyar-Bánhegyes.
Váhl Ignácz állatorvos, Aszód.
Vaisz Lajos hivatalnok, Budapest.
Vaitzik Emil erdőgyakornok, Zsarnócza.
Vajay Imre orvos, Szatmár.
Vajda Ferencz orvos, Salgó-Tarján.
Vajda Géza orvos, Körös-Ladány.
Vajda Gyula ügyvéd. H.-M.-Vásárhely.
Vajda Ignácz tanár, Budapest.
Vajda Ignácz orvos, Budapest.
Vajda Imre gyógyszerész, Budapest.
Vajda Kálmán orvos, Ráczalmás.
Vajda Ottó min. oszt.-tanácsos, Budapest.
Vajmár Anna postamester, N.-Nyék.
Vajna Gábor ügyvéd, Brassó.
Vajna István birtokos, N.-Enyed.
Vajna Károly ellenőr, Szamosujvár.
Vajna Miklós bányatiszt, Marosujvár.
Vajna Vilmos orvos, Kolozsvár.
Váli Dezső orvosjelölt, Budapest.
Vály Elek esperes, Kentelke.
Váli Ernő orvos, Budapest.
Vály István számtiszt, Czibakháza.
Váli Márton tanító, Nyitra.
Valkó József gazdatiszt, Pusztahoboly.
Valkó Lajos pénztárnok, Budapest.
Valkovics Károly közjegyző, Selmecz.
Valkovszky Elek tvszéki biró, Kassa.
Valovics Ferencz gazdatiszt, P.-Csobánka.
Valovics Gyula orvos, Nagy-Kikinda.
Valthier Ádám orvos, M.-Radna.
Vámos Andor hivatalnok, Szeged.
Vámos Dezső tanár, Budapest.
Vámossy István orvos, Pozsony.
Vámossy Mihály gimn. igazgató, Budapest.
Vámosi Mór orvos, Győr-Szt.-Márton.
Vándor Jakab honvéd főorvos, Budapest.
Vandracsek Jenő orvos, Kassa.
Vángel Jenő e. tanársegéd, Budapest.
Vanke Sándor erdőmester, Nyerges-Ujfalu.
Vanky József tanár, Szeged.
Várady Antal tanító, Kaba.
Várady Ferencz plebános, Csákova.
Várady Ferencz levéltárnok, Pécs.
Várady János tanító, Abony.
Várady József hivatalnok, Budapest.
Várady Lajos magánzó, Kis-Kőrös.
Várady Lajos számtiszt, Mármaros-Sziget.
Várady Lajos tanító, Nádudvar.
Várady László rendőr-orvos, Budapest.
Várady Sámuel nagybirt. Kis-Ujszallás.
Várady Sz. Dezső birtokos, Vanyiskócz.
Várady Zoltán mérnök, Budapest.
Varga Alajos ügyvéd, Mohács.
Vargha Albert könyvvezető, Budapest.
Vargha Antal gyógyszerész, Batonya.
Varga Bertalan kereskedő, Kassa.
Varga Elek járásbiró, Nagy-Kőrös.
Varga Ferencz orvos, Balassa-Gyarmat.
Varga Ferencz építész, Debreczen.
Varga Ferencz ügyvéd, Lőcse.
Varga Gábor ügyvéd, Szt.-Gothárd.
Vargha Imre igazgató, Ménes-Gyorok.
Varga József lelkész, Abauj-Szikszó.
Varga József mérnök, Szeged.
Vargha Lajos tanár, Szombathely.
Varga Mihály tanár, Beszterczebánya.
Varga Pál orvos, Tolna.
Varga Samu postatiszt, Budapest.
Varga Sándor tanító, Békés.
Vargits Imre birtokos, Mindszent.
Vargyassy Gyula ügyvéd, Szt.-Gothárd.
Varholik György tanító, Miskolcz.
Vári Antal mérnök, Szeged.
Vári Szabó Antal ny. trvszéki biró, Hidegkút.
Varjú József alszámvevő, Rév-Komárom.
Varjú Sándor lelkész, Palást.
Várkonyi Béla tanító, Török-Becse.
Várlaki Sándor nevelő, Lemberg.
Várnay Ferencz gépész, Kézdivásárhely.
Várnay Imre ügyvéd, Zsombolya.
Várnay Sándor főerdész, Kézdi-Vásárhely.
Váró Béni polg. isk. igazgató, Fogaras.
Varságh Béla gyógysz. Békés-Csaba.
Vartus Alajos tkrp. igazgató, Zenta.
Vas Gusztáv vasuti felügyelő, Arad.
Vas Károly tanár, Nyitra.
Vass Krizostom tanár, Budapest.
Vásárhelyi Béla birtokos, Arad.
Vásárhelyi Dezső e. hallgató, Budapest.
Vásárhelyi Géza birtokos, Budapest.
Vásárhelyi László birtokos, P.-Lökösháza.
Vashegyi János gyógysz. Nagy-Perkáta.
Vaskovits Antal építész, Szeged.

811

Vassányi Aurél erdész, Benesháza.
Vastagh János tanár, Tapolcza.
Vasvada János kasznár, Ormánd.
Vasváry Géza gyógyszerész, Bölcske.
Vasváry Zoltán ellenőr, H.-M.-Vásárhely.
Vaszary Gábor fogalmazó, Szombathely.
Vaszkó Elek lelkész, F.-Neresznicze.
Vaszkó György tanár. Budapest.
Váter József tisztviselő, Budapest.
Vavrik Béla kir. tanácsos, Budapest.
Vaxmann József plebános, Karácsonmező.
Vaymár Miklós orvos, N.-Szombat.
Vécsei Géza gyógysz. Nagybecskerek.
Vécsey József árvaszéki ülnök, Kassa.
Vécsey Lajos báró, Szilvás-Ujfalu.
Vécsey Sándor báró, Budapest.
Vecsey Viktor gyógyszerész, Debreczen.
Vecsey Zoltán földbirtokos, Debreczen.
Veczkó Béla gazdatiszt. P.-Baáb.
Védel Károly közjegyző, Gyula.
Végess Gyula birtokos, Budapest.
Végess Sándorné tanítónő, Tisza-Süly.
Végh Arthur kir. táblai biró, Budapest.
Végh Bertalan tanító, Borsod-Harsány.
Végh Endre földbirtokos, Rábakövesd.
Végh Ferencz mérnök, Mitrovicza.
Végh Jenő könyvelő, Csanád-Palota.
Végh Lajos birtokos, Puszta-Magyalos.
Véghelyi Dezső alispán, Veszprém.
Veith Sándor gyárigazgatő, Pardubitz.
Velcsey István gyógysz. Tőkés-Ujfalu.
Velics Antal orvos, Budapest.
Velinszky Ferencz tanító, N.-Györgyszállás.
Velits Ödön polgármester, Torda.
Vén András törvszéki elnök, Erzsébetváros.
Vén Mihály ref. pap, Bikfalva.
Venczel Rezső tanító, N.-Kanizsa.
Veninger Ferencz főmérnök, Budapest.
Venter Gerő ügyvéd, Arad.
Vény János tisztviselő, Fehértemplom.
Verbirs Béla vasuti hivatalnok, Temesvár.
Vereb Antal gyógysz. Kunfélegyháza.
Verebély László e. m. tanár, Budapest.
Veréczy Lajos árvaszéki elnök, M.-Sziget.
Veress Endre hivatalnok, Kolozsvár.
Veres Ferencz segédtanár, Sárospatak.
Veress Gyula fogalmazó, Marosujvár.
Veress Gyula tanító, Zsáka.
Veress János lelkész, Balsán.
Veress József bányatanácsos, Selmecz.
Veress Lajos ezredorvos, B.-Csaba.
Veress Lajos lelkész, Kerellő-Szt.-Pál.
Veres Vilmos gyógyszerész, Vinga.
Vermess Lajos tanár, Szabadka.
Verner László igazg. tanító, Nyiregyháza.
Versényi Károly gazdatiszt, Besenyő.
Vértéssy József ügyvéd. Sz.-Fehérvár.
Vértesi Károly ügyvéd, Budapest.
Verzár Gyula orvos, Marczibánya.
Verzár István esperes, Nyiregyháza.
Veskóy Zs. Jenő tanár, Miskolcz.
Véssey Mihaly földbirtokos, Vése.
Vész Ignácz orvos, Sárkeresztur.
Veszely László tiszttartó, Kleylehof.
Veszprémi József orvos, Nagy-Mihály.
Vetsey István ügyvéd, Budapest.
Vetró L. Endre ügyvédjel. H.-M.-Vásárhely.
Vezsenyi János magánzó, Budapest.
Vicenty Zoltán mérnök, Budapest.
Viczián Albert földbirtokos, T-Szele.
Vida Károly tanár, Csurgó.
Vida Nándor plebános, Detk.
Vidákovics Gyula gyógysz. Uj-Moldova.
Vidákovich János főmérnök, Karczag.
Vidor Pál színész, Budapest.
Vidós László plebános, Lenti.
Vidovics Antal tiszttartó, P.-Fás.
Vigh Béla tanár, Szeged.
Vigh Nándor isk. igazgató Petrozsény.
Vigner Fülöp földbirtokos, Üllő.
Vilcsek Gyula tanító, Kis-Maros.
Vilheim József tanító, Tata-Tóváros.
Villányi Alajos hivatalnok, Budapest.
Villányi Henrik tanint. tulajd. N.-Kanizsa.
Villax Ferencz gazdatiszt, Putnok.
Villax József gazdatiszt, Felső-Zsolcza.
Vimmer Kálmán gazdatiszt, Kéty.
Vincze Árpád gyógysz. Somogy-Szob.
Vincze Gyula ügyvéd, Aranyos-Maróth.
Vincze Lajos káplán, Karancs-Keszi.
Vinnay Gejza kulturmérnök, Budapest.
Vinter Samu birtokos, Lőcse.
Viola Kálmán tisztviselő, Esztergom.
Virág István körorvos, Liebling.
Virágh János plebános, Dévaványa.
Virágh Lajos magánzó, Szegvár.
Virágh Lajosné urhölgy, Arad.
Virágh László főorvos, Debreczen.
Virágh László gyógysz. Vaskóh.
Vitéz Mihály lelkész, Kemetse.
Vitkovszky Flóris plebános, N.-Szalonta.
Vitthalm József tanító, Sik-Abony.
Vizer Endre tanító, Pécs-Bányatelep.
Vizmathy József birtokos, Csörnyeföld.
Vizneker Antal fogalmazó, Budapest.
Vizi Miklós birtokos, Abauj-Szikszó.
Vizy Teréz tanítónő, Brassó.
Vladár Emil földbirt. Kladza.
Vlassek Ede gyógysz. Budapest.
Vnutskó Ferencz számtiszt, N.-Bánya.
Vochler Alajos plebános, Solymos.
Vogel Gyula orvos, Budapest.
Vogelhut Dávid tanító, Liptó-Szt-Miklós.
Vogronics Antal apátkanonok, Veszprém.
Voith Manó bérlő, Mező-Sámsond.
Vojatsek Antal vasuti hiv. Szeged.
Vojcsik Antal orvos, Bécs.
Vojnits Dávid földbirt. Ó-Moravicza.
Vojnits Dezső jegyző, Szabadka.
Vojnics Döme tanár, Esztergom.
Vojtek Kálmán gyógysz. M.-Pécska.
Vojtek Lajos mérnök, Budapest.
Vojtek Odőn mérnök, Budapest.
Volánszky Ferencz polgármester, Ujbánya.
Volenszky Gyula tanár, Torda.
Volf János gyógysz. Kolozsvár.
Volfinau József tanár, N.-Szombat.
Volk Mihály s.-lelkész, Uj-Arad.
Vollnhofer Pál akad. hallgató, Selmecz.
Vosits Ferencz főorvos, Tápió-Szele.
Voyta Adolf építész, Pápa.
Vozáry Tamás gyógysz. Gyöngyös.
Völgyi Elemér járásorvos, Csúz.
Vörös Cyrill tanárjelölt, Kolozsvár.
Vörös Pál gazda, Puszta-Alsó-Hetény.
Vörös Rudolf áldozópap, Tarnócza.
Vörös Sándor akad. igazg. K.-Monostor.
Vörös Vidor tanár, Ó-Arad.
Vöröss Zsigmond árvaházi gondn. Kőszeg.
Vörösmarty Elek gazdatiszt, Tót-Megyer.

812

Vörösmarty Kálm. urad. számvevő, Ujszász.
Vörösmarty Mihály jegyző, Alcsút.
Vörösváry Béla tanító, Hatvan.
Vrány Teofil magánzó, Késmárk.
Vuits János gazda, Zenta.
Vultur Endre gyógysz. Hajdu-Böszörmény.
Vurglich Gusztáv plebános, Felső-Örs.
Vuskits József hivatalnok, Ujpest.
Vutskits János tiszttartó, Boldogasszony.

Wachsmann Ferencz mérnök, Budapest.
Wachsmann János kasznár, Pápa.
Wachsmann Lipót orvos, Székelyhid.
Wachtel Károly máv. felügyelő, Szeged.
Wächter Jakab körorvos, Környe.
Wagner J. Ágoston tanító, Arad.
Wágner Antal tanár, Pozsony-Szt-György.
Wágner József gyógysz. Budapest.
Wagner Mihály árvaházi igazg Z.-Lipcse.
Wágner Ödön gyáros, Budapest.
Waigandt Anna tanítónő, Zilah.
Waisbecker Antal főorvos, Kőszeg.
Walasek Ferencz erdész, Tata.
Walder Jakab tanár, Baja.
Waldfogel Károly plebános, Szajk.
Waldherr József tanár, Versetz.
Waldmann Adolf orvos, S.-A.-Ujhely.
Wálent Ármin lelkész, Ujvidék.
Waligurszky Antal tanár, Fiume.
Wáll Sándor magánzó, Kompolt.
Walla Gyula bérlő, Pápa-Teszér.
Walla Károly lelkész, Tisza-Szajol.
Wallner Ignácz tanár, Sopron.
Wallner József takarékpénztárn. Orosháza.
Walter Antal püspöki titkár, Pécs.
Walter Géza tisztviselő, Budapest.
Walter Károly tanító, Budapest.
Waltersdorfer Pál kereskedő, Budapest.
Wandraschek Károly gyógysz. Kassa.
Wanschada Károly pénztárnok, Körmöcz.
Wargha Samu alperjel, Pannonhalma.
Weber Antal tanár, Temesvár.
Wieber Jakab hivatalnok, Budapest.
Weber Tibor számtiszt, Budapest.
Wedl Endre tanító, Vadkert.
Végling István tanító, N.-Becskerek.
Wegmann Ferencz ügyvéd, Szeged.
Weidlich Pál kereskedő, Miskolcz.
Weidmann Vilmos orvos, Apatin.
Weigel József tiszttartó, Jászóvár.
Weil József mérnök, Arad.
Weil Rezső mérnök, Vinkovcze.
Wein János vízvez. igazgató, Budapest.
Wein Károly gyárigazgató, Késmárk.
Weinberger Bertalan gazdatiszt, Bessenszög.
Weinberger József orvos, T.-Abád-Szalók.
Weinberger Samu gazdatiszt, Bakailiget.
Weinek László csillagdai igazgató, Prága.
Weinstein Ignácz mérnök, Kaposvár.
Weisz Dezső orvos, Rigyicza.
Weisz Emil gazdálkodó, Balassa-Gyarmat.
Weisz Gábor kereskedő, B.-Gyarmat.
Weisz György gépfelügyelő, N.-Bánya.
Weisz Ignácz mérnök, Dombóvár.
Weisz Ignácz ügyvéd, N.-Kikinda.
Weisz Jakab tanító, Szabadka.
Weisz Jakab orvos, H.-Szőllős.
Weisz János orvos, Budapest.
Weisz József orvos, Budapest.
Weisz Márton orvos, N.-Várad.
Weiss Miksa technikus, Budapest.
Weisz Mór szeszgyáros, Kolozsvár.
Weisz Mór tanító, Nyíregyháza.
Weisz Sándor orvos, Arad.
Weisz Tádé bányakapitány, Zalatna.
Weisz Zsigmond mérnök, Gyula.
Weiszberg Zsigmond orvos, Nagy-Mihály.
Weiszberger Zsófia urhölgy, Budapest.
Weiszhaus Gyula birtokos, Balkány.
Weiszkopf Mór ügyvéd, Budapest.
Weiszmayer Lipót nagykeresk. N.-Kanizsa.
Weizer Károly s.-jegyző, Sárkeresztur.
Weller Sándor hivatalnok, Budapest.
Wellisch Hugó mérnök, Budapest.
Wellner Áron orvos, Miava.
Welser Lajos vasuti hivatalnok, Kolozsvár.
Welwart Adolf orvos, Aranyidka.
Wenetschek Mihály kohótiszt, Zalatna.
Wenhárdt János orvosjelölt, Budapest.
Wenich Karoly jegyző, N.-Lak.
Wenkheim Géza gróf, Gerla.
Wenninger Mátyás gazdatiszt, Tihany.
Weress Sándor erdész, Besztercze.
Werner Gyula tanító, Nyiregyháza.
Wersényi Róza óvónő, Selmeczbánya.
Wertheim Jakab orvos, Beodra.
Wertheim Sámuel gazdatiszt, Enying.
Werther Alvin magánzó, Grácz.
Wesselényi Miklós báró, Zilah.
Weszelovszky Károly orvos, Árva-Várallya.
Wetzel Lajos gazdatiszt, Zala-Mernye.
Widder Cyprián plebános, Káptalanviss.
Widder Márk orvos, Nagy-Mihály.
Widder Mór gazdatiszt, Abauj-Széplak.
Widder Samu birtokos, Gatály.
Wieder Gyula tanár, Gyulafehérvár.
Wieland János tiszttartó, Békés.
Wiener Jakab tanító, Érsekujvár.
Wiener Salamon orvos, Szabadka.
Wieser Gusztáv földbirtokos, Piszke.
Wiesner Adló bányatiszt, Selmecz.
Wieszner Ottó kohófőnök, Beszterczebánya.
Wilczek Ede gróf, Erdőkürt.
Wildburg Aladár báró, Bihar-Illye.
Wildmán Mór gazdatiszt, Tisza-Szt-Imre.
Willim Ferencz tanár, Lugos.
Willinger Márton gyógysz. Angyaldomb.
Willingstorffer L. Jenő állomásfőn. Sopron.
Willnrotter Arthúr tanárjelölt, Budapest.
Wimmer Ferencz birtokos, Esztergom.
Wimmer Miksa jegyző, Bánfalu.
Windisch János főszámvevő, Esztergom.
Winkler Ágoston tanító, Illava.
Winkler Albert orvos, N.-Enyed.
Winkler Béni tanár, Selmecz.
Winkler Bertalan orvos, Edelény.
Winkler Gyula nevelő, Nágocs.
Winkler Lajos gyógyszerész, Budapest.
Winkler Miklós főerdész, Hilyón.
Winter József tanár, Losoncz.
Winter Lajos m. e. hallg. Ipolyság.
Wirkler Endre tanár, Budapest.
Wirkler Gyula postatiszt, S.-Tarján.
Wirtschafter Mór orvosjelölt, Budapest.
Witkovszky Sándor tanító, Perlak.
Wittigschlager A. Rezső orvosjel. Budapest.
Wittmann Ferencz m. e. tanár, Budapest.
Wittman István postamester, Sümeg.
Wladár Márton orvos, Budapest.
Wocher Jenő erdőgyakornok, A.-Lendva.

813

Wocher Lajos erdőgyakornok, A.-Lendva.
Wodetzky József e. hallgató, Gibárt.
Wodiáner Imre bizt. vezértitkár, Pozsony.
Woditska József bányatiszt, A.-Suhatag.
Wolf Árpád tanár, Kassa.
Wolf Attila erdőgyakornok, Apatin.
Wola Bogdán gyógyszerész, Deés.
Wolf Gábor gyógyszerész, Torda.
Wolf József plébános, Hegyeshalom.
Wolf László főhadnagy, Kassa.
Wolf Mihály tanító, Pécs.
Wolfinger Alajos műegy. hallg. Budapest.
Wollák Adolf ügyvéd, Alsó-Lendva.
Wollanka Emilia tanítónő, Deés.
Wozáry Ödön allevéltárnok, M.-Sziget.
Wufka Albert mérnök, Budapest.
Würtzler Vilmos vasuti főellenőr, Bpest.
Wyda János hadnagy, Kassa.

Zaáry István gyógyszerész, Vaiszló.
Záboji Béla tanító, Kis-Kőrös.
Záboji Gusztáv igazg. tanító, Kis-Kőrös.
Zábráczky György lelkész, Sajó-Szöged.
Zachár István erdész, Debreczen.
Zachar Sámuel lelkész, Batkó.
Zachariás Gyula gazdatiszt, Békés.
Zádor Gyula tanító, Sárosfa.
Zádor Lajos kereskedő, Debreczen.
Zafka Simon tanár, Rózsahegy.
Zahar József erdész, Csörötnök.
Zahn István gyáros, Zlatnó.
Zahorszky Kálmán mérnök, Szeged.
Zaitschek Arthur chemikus, Budapest.
Zajnay János kaaonok, N.-Várad.
Zayzon Béla tanár, Sepsi-Szt-György.
Zajzon Farkas tanító, Sepsi-Szt-György.
Zakár József gazdatiszt, Tisza-Szajol.
Zakó Elek gazdatiszt, Daszti.
Zalán Béla gyógysz. Lovász-Patona.
Zalányi Farkas birtokos, Veresegyháza.
Zalányi János tanárjelölt, Kolozsvár.
Zalár István orvos, Borsod.
Zalka Sándor számvevő, Deáki.
Zámbó György kereskedő, Nagybánya.
Zandegiacomo M. Rezső iparos, Budapest.
Zányi Janka tanítónő, Czegléd.
Zaránd Gyula jegyző, Kis-India.
Záray Ödön tanár, Arad.
Zaremba Gabriella tanítónő, Budapest.
Záry József ügyvéd, D.-Földvár.
Zarka Elemér műegy. hallg. Budapest.
Zathureczky Albert birtokos, H.-K.-Kovácsi.
Zathureczky István birtokos, Czéczke.
Závodszky Adolf tanár, Budapest.
Závodszky Gyula főszámvevő, A.-Enyiczke.
Závodszky István tanító, Sárosd.
Zdeborszky Ede főszámvevő, Keczöl.
Zechmeister Sándor gazdatiszt, Kis-Jenő.
Zeiterer József százados, Sz.-Udvarhely.
Zeke Adolf orvos, Nagy-Igmánd.
Zelenka Pál gyógyszerész, Ivanič.
Zelenka Sámuel mérnök, Debreczen.
Zeller Árpád bölcsészethallg. Vág-Sellye.
Zemányi János birtokos, T.-Teplicz.
Zenker Oszkár bányatiszt, Pécs.
Zergényi Elek gazdatiszt, Cs.-Mágocs.
Zeyk Gábor magánzó, Diód.
Zeyk Károly birtokos, Ajton.
Zichy Antal főrendih. tag, Budapest.
Zichy Ernő gróf, Hosszú-Pályi.
Zichy János gróf (Ifj.), Budapest.
Zichy Kálmán magánzó, Nágocs.
Ziegler Nándor gazdatiszt, Alcsút.
Ziffer Hugó felmérési tisztv. Budapest.
Zimann János tanár, Igló.
Zimányi József tanár, Szeged.
Zimányi Károly tanársegéd, Budapest.
Zipser Sándor gyógyszerész, Eperjes.
Zirzen Janka képezdei igazgatonő, Bpest.
Zittritsch György mezőgazda, Győr.
Zollner Béla tanárjelölt, Therezovacz.
Zolnay Béla mérnök, Békés.
Zoltáni Károly isk. igazgató, Halmi.
Zoltsák János tanár, Ungvár.
Zombori Pál mérnök, Szeged.
Zorkóczy Lajos tanár, Ujvidék.
Zorkóczy Samu tanár, Pozsony.
Zotter József mérnök, Budapest.
Zöld Jozsef gazdatiszt, Endrőczi puszta.
Zöld Sándor tanár, Bárót.
Zöldy János orvos, B.-Gyula.
Zörög Mihály tanár, Gyöngyös.
Zubcsek János gazdatiszt, Esztergom.
Zubcsek Mihály főpénztárnok, Esztergom.
Zuber József főispán, Komárom.
Zudor Béla erdőgyakornok, Abrudbánya.
Zunft Vilmos gyógyszerész, Lugos.
Zvér Endre tanár, Szeged.
Zwickel Gyula orvos, Győr.
Zwierina Adolf erdőgyakornok, Sóvár.
Zwik Károly gyógyszerész, Futtak.
Zsák Hugó műsz. tanácsos, Budapest.
Zsdánszky László postamester, H.-Sámson.
Zsedényi Géza gazdatiszt, Tótmegyer.
Zseltvay Simon lelkész, Nyágova.
Zsembery Tivadar bányabiztos, Igló.
Zsendovics József érseki titkár, Eger.
Zsigárdy Aladár orvos, Pozsony.
Zsigárdy Flóra tanítónő, Pozsony.
Zsigárdy Gyula ügyvéd, Galantha.
Zsigmond József tanár, Kecskemét.
Zsigmondy Béla mérnök, Budapest.
Zsigmondy Pál ügyvéd, Budapest.
Zsilinszky Mihály főispán, Szentes.
Zsindely István tanár, S.-Patak.
Zsivanovics Zsiva erdész, Besztercze.
Zsivkovics Antal hivatalnok, Érsekujvár.
Zsivkovics Titusz vasuti ellenőr, Budapest.
Zsivora Pál hivatalnok, Szeged.
Zsobrovszky Endre hivatalnok, Lipótvár.
Zsoldos Benjamin tanár, Sárospatak.
Zsolnay György kir. ügyész, Pécs.
Zsorna László gyógyszerész, N.-Salló.
Zsótér Andor birtokos, Ó-Becse.
Zsótér László magánzó, Szeged.
Zsuffa Antal erdész, Bezdán.
Zsuffa Gyula Fausztin tanár, Nagybánya.
Zsuffa Vincze tanár, Zombor.