TERMÉSZETTUDOMÁNYI
KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT

A M. TUD. AKADÉMIA SEGÍTKEZÉSÉVEL
KIADJA
A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

MEGINDULT 1872-BEN
LVII. KÖTET

A VIII. (1893-1895. ÉVI) CZIKLUS
ÖTÖDIK KÖTETE
A KÖNYVKIADÓ-VÁLLALAT ALÁIRÓI SZÁMÁRA

AZ ÁLLATOK
MECHANIKAI MŰSZEREI

IRTA
GRABER VITUS

FORDÍTOTTA
THANHOFFER LAJOS

315 RAJZZAL.

BUDAPEST.
KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.
1895.


TARTALOMJEGYZÉK
A szövegek tömörítve (280K)

I. GERINCZES ÁLLATOK

A képek tömörítve:
1–3. fejezet (1.52M)
4. fejezet (1.56M)
5–6. fejezet (1.8M)
7–8. fejezet (1.77M)

II. GERINCZTELEN ÁLLATOK.

A képek tömörítve:
1–3. fejezet (1.72M)
4–5. fejezet (1.76M)
6. fejezet (1.22M)

I. Bevezető. Az állatok külső mechanikai műszereiről általában

3

II. A gerinczes állatok gépezete és főemeltyűi

29

III. Az állkapocs mechanizmusa

52

IV. Az állkapocs felszerelése (fog és csőr)

75

V. Másnemű mechanikai műszerek a szájban és a fejen (nyelv, ajak, ormány, fülkagyló stb.)

99

VI. A páros végtagok mint fogó műszerek, különös tekintettel az emberi kézre

117

VII. A páros végtagok mint helyváltoztató műszerek

156

VIII. A test hátulsó függelékének mechanikai berendezése és jelentősége

195

I. A véglények (Protozoa)

211

II. Tömlőállatok (Coelenterata)

235

III. Tüskebőrüek (Echinodermata)

265

IV. Férgek (Vermes)

299

V. Puhatestű állatok (Mollusca)

328

VI. Izeltlábuak (Arthropoda)

365

Betűrendes
név- és tárgymutató