Sarki expedíciók útleírásai

Összeállította: Németh Ferenc, 2003–2005.

Ennek a gyűjteménynek a célja nem a sarkkutatások állásáról való naprakész tudósítás: az ilyen helyeket bármely érdeklődő megtalálhatja az angol nyelvű hálón (www.south-pole.com, maps.grida.no/arctic, home.earthlink.net/~bobbyrice, www.coolantarctica.com és másutt). A rendelkezésemre álló régi könyvek azonban nem egyformán részletesek, és anyaguk sok helyütt át is fedi egymást. Ezért igyekeztem a legsikerültebb és legbővebb beszámolókat kiválogatni, olykor pedig egészen kihagyni néhány expedíciót. Remélem, az olvasó e töredékesség dacára is élvezettel merül el annak a világnak a felfedezésébe, amely még ma is a bátorság és emberség vizsgáját szabja az odamerészkedőkre. Ez az összefogó oldal egyik tömörítvényben sincs benne, hogy a frissítések folyamatosan történhessenek.

Houben:
Az Északi-sark felfedezése
Athenaeum, 1935 körül.
Ford: Juhász Vilmos.
Tömörítve: 4.1M


Az Északi-sark homálya
A világ vége
Az első német sarki út
Normannok Grönlandban
Indiába az Északi-sarkon át
Willem Barents
Az első telelés a sarki jég közt
Az északi aranyország
Hudson és Baffin

Grönland apostola
Hogyan utazott Mister Phipps az Északi-sarkra
A világ új képe
John Franklin a legészakibb indiánok közt
Kenuban a sarki tengeren keresztül
Egy visszavonulás rémségei
Ross az amerikai eszkimóknál
Az északi mágneses sark felfedezője
A Franklin-tragédia első része
Az eltűntek nyomában
Mac Clure felfedezi az északnyugati átjárót
Elhagyott hajók
Franklin titka

Kane és Hayes keresi a nyílt sarki tengert
A német „Hansa” embereinek útja a jégtáblán
Egy újságíró útja az Északi-sarkra
János és József

Új föld a látóhatáron
Gleccserkirándulások a Ferenc József-földön
A „Jeannette” pusztulása
A halálmenet
De Long kapitány utolsó naplója
Az égő hajó
Fort Conger sarki állomáson
Az éhség orgiái

Nansen és a „Fram”
A sark felé
Két hónap a zajló jégen
Rozmár- és medvevadászat
Éjben és jégben
Egy kutya ugat
És a „Fram”?
Andrée és sasmadara
A halottak szigete
Robert Peary első előretörése
Cagni megdönti a rekordot
Az Északi-sark közvetlen közelében
Az első, aki elérte a célt: Frederick A. Cook
Peary mint második győztes
Robinson az Arktiszban
Küzdelem az Északi-sarkért
Repülők a sark felé
Kényszerleszállás a jégrajon
Repülőgépen Alaszkától a Spitzbergákig
A szabadulás
Az „Italia” pusztulása
A Malmgren-csoport
Nobile elhagyja társait
A Kraszin útja
Az Arktisz „legyőzői?"
Houben:
A Déli-sark meghódítása
Athenaeum, 1935 körül.
Ford: Juhász Vilmos
Tömörítve: 2.3M


A titokzatos délvidék
Vitorlásrekord Goethe korában
Cook útja az Antarktisz körül
Szárazföld a Déli-sarkon

Cet- és fókavadász felfedezők
Hol a mágneses Déli-sark?
Három expedíció egy céllal
Az első birkózás a sarki jéggel
Skorbut a fedélzeten
Az Adelie-föld felfedezése
Az antarktikus kontinens
Délsarkkutatás a törvényszék előtt
Ross kapitány útnak indul
A világ legdélibb földje
Lángok a hó fölött
A nagy jégbarrier előtt
Az "Erebus" és a "Terror" harca a jégrajjal
Ross kapitány a Weddell-tengerben

Nagy szünet
Dallmann és Larsen fókavadászok
Az első emberek a hatodik földrészen
Fel a Déli-sarkra!
Start a Déli-sarkra akadályokkal
A Belgica a Palmer-szigettengerben
Az első áttelelés az Antarktisz tömbjegében
Borchgrevink és a "Southern Cross"
Kunyhóépítés a Ridley-parton
Kaland az Adare-fok körül
Hóviharban a Robertson-öblön át
Az Admiralitás-hegyek gleccsereinél
Nyári utak
A Déli-sark kapuja

Nemzetközi sarkév 1902-ben
Védőőrizet a jégen
Drygalski német "Universitas Antarctica"-ja
A tempelhofi mező és a Gauss-hegy közt
Keresztülhúzott tervek
Felfedezések a Graham-föld partján
Hol marad a hajó?
Nordenskjöld csudálatos találkozása
Rosszul sikerült felszabadítás
Robinsonok az Antarktiszban
Napok – mint a mesében
A nagy cél
Drága tandíj
Scott első előretörése a Déli-sark felé
A szabadulás
Shackleton megjelenik a csatatéren
Az Erebus-vulkán csúcsán
180 kilométerre a Déli-sarktól
Versenyfutás az éhséggel
Elődök és utódok
A burkolt cél
Fram-otthon a Cethal-öböl mellett
Hajsza a nagy jégbarrieren át
Amundsen az első a Déli-sarkon
A Déli-sark tragédiája
Scott utolsó naplófeljegyzései

Az Antarktiszon keresztül
Az állomás-jéghegy elúszik
A sarki éjszakán át
A fehér halál
Shackleton utolsó útjai
Szikratáviratok az Antarktiszon keresztül
Byrd átrepüli a Déli-sarkot

A térkép az 1935-ös ismereteket tükrözi!

Simonyi Jenő:
A sarkvidéki fölfedezések története
K. M. Természettudományi Társulat, TTKV. 39. Bp. 1890.
Tömörítve: 3.1M


I. A normannok fölfedezései és az északnyugati átjárás keresése
A normannok Grönlandban.
A két Cabot fölfedező útja.
Az északnyugati átjárás keresése.

II. Az északkeleti átjárás keresése
Európa északi része.
Az északkeleti átjárás keresése.
Hollandi fölfedezők.
Barents és Nay második útja.
A hollandiak harmadik útja.
Első telelés a sarkvidéken.

III. A Spitzbergák és a czethalászat
Hudson utazása.
Bennet utazása.
Poole fölfedezése.
Versengés a czethalászatért.
Pellhamnek és társainak dolgai.
A hollandok czethalászata.

IV. Szibéria fölfedezése
Az oroszok meghódítják Szibériát.
A nagy északi expedíczió.
A második nagy expedíczió.

V. A dánok Grönlandon
A grönlandi társaság.
Möller expedícziói.
La Peyrère munkája a grönlandiakról.
Hans Egede, a hittérítő.
Eszkimó az európaiakról.
Egede működése.
Wallöe fölfedezései.
Fölfedezések Grönland keleti partjain.

VI. Ross és Parry első utazása
A sarkvidéki utazások föllendülése.
John Ross fölfedező útja.
Parry fölfedezései.


VII. Amerika északi partjának kikutatása
Franklin utazása.
Parry második útja.
Franklin és Richardson útja.
John Ross újabb útja.
James Ross kirándulásai.
Az északi mágnesi sark.
Bach fölfedező útja.
A fölfedezések kiegészítése.

VIII. Grönland keleti partja
Scoresby fölfedezései.
Scoresby partra száll Grönland keleti részén.
Clavering és Sabine útja.
Graah hadnagy útja.
Parry északra hatol.


IX. A Franklin-expedíciók
Franklinnak nyoma vész.
A mentőexpedícziók. Az ifjabb Ross útja.
Richardson útja.
Moore kapitány útja.
A nagy mentőexpedíció.
A további keresés.
A Bering-szorosba küldött hajók.

X. Az északnyugati átjárás fölfedezése
Újabb sarki vállalkozás.
Kennedy útja.
Az északkeleti átjárás fölfedezése.
Kellett útja.
Mac Clure fölfedezése.
Belcher és Kellett útja.
Collinson útja.
Dr. Rae fölfedezései.
Mac Clintock kutatása.
Hall kutatásai.
Franklin-emlékek. Schwatka útja.

XI. A Smith-sundon az északi sark felé
Inglefield útja.
Kane utazása és fölfedezései.

XII. Nyílt tenger-e az északi sark melléke?
Kane tervei.
Hayes útja Kane tervei szerint.

A "Polaris"-expedíczió.
Utazás hazafelé a jégmezőn.
A "Polaris" utazása.
Nares utazása.
A Greeley-expedíczió.

XIII. A svédek utazásai
Lovén kirándulása.
Torell tudományos útja.
A második sarki út.
Nordenskjöld kutatása.
Nordenskjöld újabb útja.


XIV. A német expedícziók
Koldewey utazása.
A második út.
A "Hansa" sorsa.
A "Germania" útja.

XV. A Ferencz József-föld felfedezése
Weyprecht és Payer próbaútja.
Az osztrák-magyar expedíczió útja.
Utazás a Ferencz József-földön.
A hazaindulás.
Más utazók a Ferencz József-földön.

XVI. Az északkeleti átjárás fölfedezése
Wrangel, Anjou és Lütke útja.
Nordenskiöld a Kári-tengerben.
Forgalom az északkeleti átjáráson.
Nordenskjöld az északkeleti átjárásról.
A "Véga" útja.

A "Jeanette" sorsa.

XVII. A sarkvidéki nagy jégmezők kikutatása
Nordenskjöld Grönlandon.
Utazás a jégmezőn.
A dán expedíczió.
Nordenskjöld újabb grönlandi expedícziója.
Nansen utazása.


XVIII. A déli sarkvidék
A délsarki fölfedezések vázlatos elsorolása.
Vélemények a sarkvidéki utazásról
Alina és Czeslaw Centkiewicz:
Amundsen útja

Táncsics, Bp. 1968.
Ford. Sebők Éva


ELSŐ RÉSZ
Jégkeresztség Antarktisz partjain
Ebben a házban minden a tengerrel kezdődik és a tengerrel végződik
Csak azt kívánom, hogy boldog légy
Senki sem tréfálhat büntetlenül a tengerrel
Egy út volt csak – a tengeren át
Az első, még nem sarkvidéki expedíció
Így kezdődött a nagy kaland
A Dél Keresztje
Aki reményt veszt – életet veszt
Ő volt az egyetlen, akinek kedvéért lemondtam álmaimról

MÁSODIK RÉSZ
Óceánról óceánra a föld északi tetején át
Ön volt a példaképem, professzor úr
A szépek szépe: a Gjöa
Amíg a hitelezők nyugodtan alusznak
Könnyebb a tevének a tű fokán
Sokat lehet tanulni az eszkimó vadászoktól
Amunkhjenna, a nagy sámán
A kis hajó nagy expedíciójának szerencsés vége


HARMADIK RÉSZ
A világ csúcsán – a dicsőség csúcsán
Csak egy szó kellett volna indulás előtt!
Miért mondott le Nansen a Hatodik Kontinensről?
Pirkadat előtt legmélyebb a sötétség
Ha győztesen térek vissza, mindent megbocsátanak
Scott nagy árat fizet esztelen konokságáért
Versenyfutás az idővel a fehér pokolban
A Pokol tornácából nyílik az Ördög bálterme
Egy éj és egy nap – itt egy esztendő
Nem szabad meghátrálni!
Lord Curzon bosszúja
Hibák, amelyeket drágán kell megfizetni

NEGYEDIK RÉSZ
A Dél Keresztjétől a sarkcsillagig
A légi expedíció álmát ágyúdörgés foszlatja szét
Míg elcsitul a fegyverek zaja
Minden gonosz hatalom összeesküdött volna
Nem kell aggódni, lesz gép is, pénz is
Egyik csapás a másik után
Különös meglepetéseket tartogat a sors
Újra: úton a sarkcsillag jegyében
Kísérőtársunk – a halál
Expedícióm csak norvég lobogó alatt indulhat
Ez az ember nem érdemli meg, hogy sarkutazónak nevezzék
Ilyen a mi Amundsenünk
Tromsö – az emlékek és érzelmek városa
És visszakövetelte a tenger
Fridtjof Nansen:
Utazás az úszó jégen
Dante, Bp. 1932.
Ford: Zigány Árpád
Tömörítve: 3M
W. Mittelholzer:
Repülőgépen az Északi-sark felé
Franklin Társulat, Bp. 1926.
Ford: Dr. Prochaska Ferenc
Tömörítve: 2.7M, 2M

 • Előszó
 • Bevezetés
 • A Spitzbergák (írta: Kurt Wegener)
 • A légi felvételek feladata
 • Az expedíció legtanulságosabb felvételei
 • A légi felvételek fényképészeti feltételei
 • A Junkers-féle Spitzberga-expedíció képeinek felhasználása geográfiai és mérnöki szempontból
 • Első repülések az Arktiszban (írta: W. Mittelholzer)
 • A Spitzbergák földrajzi képe (írta: Dr. Cholnoky Jenő)
 • William H. Gilder:
  A "Jeannette" pusztulása
  Világjárók, 1925 körül.
  Ford: Halász Gyula
  Tömörítve: 2.7M

  Sir Ernest Shackleton:
  Az Antarktisz szívében.
  Világirodalom, Bp. 1923 körül.
  Ford: Halász Gyula
  Tömörítve: 939k
  Halász Gyula (átdolgozó)
  Scott utolsó útja
  Lampel R., Bp. kb. 1927.
  Roald Amundsen:
  A Déli-sark meghódítása
  Világirodalom, Bp. 1924.
  Ford: Telekes Béla, Ballenegger Henrik, Baktay Ervin.
  Tömörítve: 1.74M

  Sir Ernest Shackleton:
  Dél – Az Endurance hajótöröttjei
  Világirodalom, Bp. 1925.
  Ford: Halász Gyula
  Tömörítve: 1.2M

  Előkészületben:

 • Fridtjof Nansen: Az eszkimók között. Ford. Halász Gyula.
 • Robert F. Scott: Angolok a déli sarkvidéken. (Az 1902-es Discovery-expedíció) Átdolgozta: Halász Gyula.
 • Vilhjalmur Stefansson: Amerika legészakibb tájain. Ford. Halász Gyula.
 • Roald Amundsen: Az Északi-sark meghódítása
 • Umberto Nobile: Az "Italia" északsarki útja. Ford. Dr. Benda László, 1930. (Részletek)
 • Ernszt Krenkel: Hívójelem: RAEM. Ford. Bánkuti Gábor, 1977. (Részlet: A Cseljuszkin sorsa)
 • I. Papanyin: Úszó jégtáblán. Ford. Dr. Rákos Ferenc, 1961. (Részletek)