A Redmenta levonásos pontozásáról

Németh Ferenc vagyok, matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár. Az e lapról elérhető anyagban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Redmenta nevű közismert webhely (www.redmenta.com), amely tesztfeladatok létrehozását és oktatási alkalmazását teszi lehetővé tanároknak, vajon joggal működött-e úgy egészen a közelmúltig (vagyis 2022 áprilisáig), hogy a többválasztásos tesztfeladatokban a hibásan bejelölt válaszlehetőségeket alapértelmezésben -1 ponttal értékelte.

Nem meglepő, hogy a diákok általában igyekszenek rávenni a tanárt, hogy kézzel bírálja felül a Redmentát, és feladatról feladatra adogassa vissza nekik a szoftver által levont pontokat. De ez a kérdés a tanárokból is ellentmondásos véleményeket vált ki. Vannak, akik pedagógiai szempontból elhibázottnak és elvi szinten védhetetlennek tartják a levonásos pontozást, mondván: kétszer büntet egyetlen hibát. Mások szerint a levonás elengedhetetlen a tippelgetés visszaszorításához.

Ennek a kérdésnek a tisztázására vállalkozom e tanulmányban és az azt kísérő Excel-munkafüzetben. Állításom a következő: a többválasztásos tesztfeladatokban a hibás válaszmegjelölésre járó -1 pont igazságos, mert közelebb hozza a teszten szerezhető pontszámot a tanuló valódi tudásához, azaz méréselméleti értelemben valid értékelés.

Először egy determinisztikusnak nevezhető kombinatorikai levezetést mutatok be e tézis igazolására, amely azonban egy jól megfogható elméleti korlátozottsággal rendelkezik. Aztán bemutatok két általánosabb modellt, melyekből e korlátozást már kiküszöböltem - cserébe a modellek már nem maradtak determinisztikusak. Viszont statisztikai értelemben továbbra is alkalmasak a tézis erős valószínűsítésére.

Az itt tárolt állományok a következők:
- Egy pdf-dokumentum (348k), amely részletesen ismerteti a kérdést és a rá adott válaszomat, érvel mellette, továbbá tüzetes magyarázatul szolgál a következő állományhoz.
- Egy Excel-munkafüzet (698k), amely tartalmazza a determinisztikus modell kombinatorikai levezetését és véletlengenerátoros ellenőrzését, továbbá elvégzi a nem-determinisztikus modellek működtetését. Tartalmaz néhány paraméterbeadó mezőt, amivel az olvasó kedvére vizsgálhatja ez utóbbi modellek működését, és további tapasztalatokat gyűjthet róluk. Ahhoz, hogy az Excel-táblákban új (véletlenfüggő) eredmények keletkezzenek, elég egy tetszőleges üres mezőbe pl. egy szóközt beírni, majd egy nyílgombbal odébblépni, mert ettől az Excel újraszámolja az összes véletlenfüggő táblát.
- Öt GIF-formájú képállomány (1    2    3    4    5) (168k), melyek az első nem-determinisztikus modell alternatív (és hibás) felépítéseire mutatnak ellenpróbákat. Ezek értelmét a pdf-dokumentum a maguk helyén szintén részletesen elmagyarázza.
- Az összes eddigi állomány és az alábbiakban ideiktatott képek tömörítve, letölthető formában (1155k).

E tanulmánnyal az a célom, hogy a levonásos pontozás ügyében a vitát elmozdítsam a merőben érzelmi vagy dogmatikus kijelentések köréből, és alaposabb, meggyőzőbb vizsgálat alá helyezzem. Amolyan vitaindítónak is tekinthető a témában, noha meg vagyok győződve, hogy következtetései nehezen cáfolhatók. Ha valamelyik olvasóm szeretne érdemben hozzászólni vagy belőle ezt-azt vitatni, a tanulmányban megadott elérhetőségen megteheti.

Ez az a hely, ahol e tanulmány és kísérőállományai mindenkor a legfrissebb változatban megtalálhatók lesznek.

Németh Ferenc      


Kedvcsinálónak kiemelek két bekezdést és egy táblázatot a tanulmányból, és két grafikont az Excel-munkafüzetből:

...Valahányszor diákjaim az óráimon követelni kezdték, hogy bíráljam felül a Redmenta alapértelmezését, csak eléjük kellett tárnom a következő táblázatot, amit a Redmenta levonásos pontozásáról szóló ábécéskönyvnek is nevezhetek. Ebben a tudásszint 0%, így az összes kitöltés vaktában és merészen történik. Az A és B válaszlehetőség helyes, a C és D helytelen. Az elérhető pontszám 2.

A következtetés annyira lehengerlő, hogy annak láttán a tanulók rögtön elálltak a meggyőzésemtől. És valóban: hogy is lehetne igazságos az a pontozási rendszer, amely egy csupa 4-2-es tesztkérdésből álló redmentás dolgozatnál a semmit nem tudó, vaktában tippelgető tanulóknak statisztikailag 50%-os eredményt valószínűsít? És hogyan lehetne ez "az egyetlen korrekt pontozás?" A választ rábízom az értő olvasóra...