A TURISTASÁG
KÉZIKÖNYVE

SZERKESZTETTE:
REICHART GÉZA

A M. KIR. TESTNEVELÉSI FŐISKOLA TANKÖNYVE

BUDAPEST, 1927.

A Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv- és Térképkiadó R.-T. kiadása.


Elektronikus kiadás:
Németh Ferenc, 2005.

Tömörítve: 2,2M


Megjegyzés: Ennek a derék könyvecskének az interneten való közzétételével nem turistatársaim felvilágosítását tűztem ki célul, hanem a természetjárás múltját akartam így ábrázolni. 1927 óta többször is jelentős változások estek úgy a birtokviszonyokban, mint a felszerelésben, az illemben úgy, mint a jogszabályokban. A kőzetek, növények és állatok engedély nélküli gyűjtése igen kemény bírságokat vonhat maga után, ahogyan a szigorúan védett területekre való illetéktelen behatolás is. Kérem, vegye figyelembe őket minden olvasó. [NF]

TARTALOMJEGYZÉK.

Előszó (5)

A turistaság fogalma és jelentősége (9)
A turistaság története (14)
A magyar turistaság szervezete (25)
Feltáró, alkotó és szervező turistamunka (31)
Turistaberendezések (41)
Turistairodalom (51)
Turistaélményeink megörökítése (54)
A túraleírásokról (57)
Turistakalauzok (61)
A földrajzi elnevezésekről (66)
A túrafényképezésről (69)
A turistaság gyakorlati szabályai (78)
A turistaság gyakorlása (90)
A katonai térképek használatáról (102)
A turisták viselkedéséről (107)
Turista-tízparancsolat (111)
A turistaság és egyéb sportok kapcsolatáról (112)
Téli turistaság (115)
A vízi turistaság (120)
A turistát érdeklő [érintő] jogszabályok (125)
A turistaság és a vadászat (132)
Az erdőkről (135)
A barlangokról (140)
A turistaság és tudomány egymás szolgálatában (144)
Mit és hogyan kell a turistának gyüjtenie (148)
Turistaság és térképészet (155)
A turistaság és a meteorológia (160)
A turistaság az egészségápolás szempontjából (166)
Isten nyomaiban... (170)
A nők és a turistaság (172)
Honszeretet és turistaság (175)
A turistaság és a honvédelem (178)
Turistaság és idegenforgalom (183)
Turistaság és a művészetek (186)
Turistaság és az iskola (190)
Az iskolai kirándulások vezetéséről (194)
A cserkészet (200)
Szakirodalom (211)