Ez a könyv elsősorban általános és középiskolás diákjaim otthoni felkészülését segíti. Kérek mindenkit: egyelőre ne terjessze, mert elég sok szkennelési hiba maradhatott benne. A könyv némely részei a kötelező tananyagot világítják meg, más részei pedig kiselőadásokhoz használhatók.
Az Internet Explorer 5.0-s vagy újabb kiadásai képesek a "Teljes weblap mentése" opcióval hazavinni az egész fájlt a rajta megjelenő képekkel együtt. – NF.


Beadandó a 9.B-nek fizikából.
Mindkét részt be kell adni, ezekből jön össze a piros jegy.
1. rész:
http://leporollak.hu/tudomany/renner/RENNER.HTM
A számok az oldalszámra vonatkoznak. Az adott oldalhoz több kérdés is tartozhat; az ilyen kérdéseket betűk jelölik.

I. FEJEZET: ERŐK EGYENSÚLYA
1. Miben különbözik a súly itteni definíciója az általunk tanult definíciótól?
2. Mit mondunk ma máshogyan a kilogrammról? Több válasz is helyes lehet.
3-5. Az itt leírt módszerrel szerkeszd meg egy cipőtalp-betét alakú, de annál kisebb keménypapír lemez súlypontját, és a keménypapírt a súlyvonallal és a súlyponttal együtt ragaszd rá a beadandó végére!
9. Milyen modellel magyarázza Renner a súrlódás és a gördülési ellenállás közti nagyságkülönbséget?
10.a Milyen példákat hoz a súrlódás gyakorlati hasznosságára?
10.b Mit nevezünk egyszerű gépnek?
13-15. Válassz az itt leírt példák közül két egyoldalú és két kétoldalú emelőt! Készíts rajzot, jelöld rajtuk kb. nagysághelyesen a rájuk ható külső erőket!
17. Milyen képlettel írtuk fel az "Azt tapasztaljuk" szavak utáni matematikai összefüggést az órán?
18. Mérd meg a 19. ábrán látható csavar egy menetének magasságát, és számítsd ki az ábra alapján egy menet ferdén mérhető kerületét! Hány newton erővel lehet egy ilyen csavar segítségével fölemelni egy 45 newton súlyú testet?
21. Mi az az "egyenlőközű négyszög"?

II. FEJEZET: MOZGÁSOK
24. Magyarázd meg a 3.34 = 102 km egyenlőséget mai műveleti jelekkel és a könyvben szereplő mennyiségek közti arányos következtetéssel!
25. Az "Ilyenmódon" kezdetű mondat alapján számítsd ki, hány métert esik légüres térben a szabadon eső test a mozgás ötödik másodpercében!
27. Tudjuk, hogy Galilei ejtőkísérletek helyett lejtőn gurított golyókkal végzett mérőkísérleteket. Vajon miért? (A válasz kiolvasható az oldalon található valamelyik két mondatból. Galilei korában még a szívverést használták rövid idő mérésére.)
29.a Visszajuthat-e az űrállomásra a tőle véletlenül elrugaszkodott űrhajós a világűrben? A biztosítókötél elszakadt, a riasztó és a gázfúvó manőverező-egység elromlott, és a többiek mind mélyen alszanak. Válaszodat indokold!
29.b Ugyanez a kérdés, csak az űrhajósnál ott van egy teli szerszámosláda. Milyen stratégiát javasolnál neki?
33. Működik-e a Segner-kerék ill. a reakciós gőzturbina, ha nem fújó-, hanem szívócsövet illesztünk a bemenetére? Miért?
35. Vízszintesen eldobunk egy golyót 8,3 m magasságban 3,9 m/s sebességgel. Milyen távol ér földet? (Segít a 27. ábra és a hozzá tartozó magyarázat.)
39. Vajon az az ember, aki meghallja, hogy rálőttek, meghalhat-e ettől a lövedéktől? Miért? A visszapattanástól tekintsünk el.

III. FEJEZET: FORGÓ MOZGÁSOK
42. Rajzold meg a forgó kocsikerék három különböző pontjából leváló sárdarabok mozgásának pályáit!
44.a Hányszorosa az itt leírt szögsebesség az általunk tanultnak? (Segítség: Mi a mértékegysége?)
44.b Melyik általunk tanult képlet fejeződik ki az "A forgásra vonatkozó" kezdetű bekezdésben?
45. Igazold számítással a "Nagy átmérőjű" kezdetű bekezdésben található eredményt!
51. Fogalmazd meg saját szavaiddal, miért gyorsult fel a Föld (helyesebben: a Naprendszer) forgása a kezdetihez képest!
54. Vázold fel, hogyan lengett volna Foucault ingája a talajhoz képest öt órán át az Északi-sarkon! (Elég óránként egyetlen lengést ábrázolni felülnézetben, és köztük az átmenetet nyíllal jelölni.)
60. Hogyan változott a helyzet a könyv 1944-es megírása óta?

A másik beadandót a Czógler-könyv elejére fogom illeszteni péntekig. (V. 25.)

A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
KÖNYVKIADÓVÁLLALATA
MEGINDULT 1872-BEN
128. KÖTET


A FIZIKA ELEMEI

ÍRTA
RENNER JÁNOS


16 TÁBLÁVAL ÉS 236 SZÖVEGKÉPPEL

Az eredeti szövegképek Vermes Miklós rajzai.

BUDAPEST, 1944.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT


TARTALOMJEGYZÉK.

I. Erők egyensúlya (1) - képként!
II. Mozgások (23) - képként!
III. Forgó mozgások (41) - képként!
IV. Folyadékok és gázok egyensúlya (61)
V. Folyadékok és gázok mozgása (94)
VI. Hőjelenségek (122)
VII. Energiaátalakulások (148)
VIII. Rezgés, hullámzás, hangjelenségek (167)
IX. Fényjelenségek (193)
X. Az anyag belső szerkezete (234)
XI. A villamos áram (269)
XII. Sugárzások (351)
XIII. Fény és villamosság (402)
XIV. Atomátalakulások (433)
XV. Tér és idő (450)
XVI. Tömegvonzás (466)