Ez a könyv elsősorban általános és középiskolás diákjaim otthoni felkészülését segíti. Kérek mindenkit: egyelőre ne terjessze, mert elég sok szkennelési hiba maradhatott benne. A könyv némely részei a kötelező tananyagot világítják meg, más részei pedig kiselőadásokhoz használhatók.
Az Internet Explorer 5.0-s vagy újabb kiadásai képesek a "Teljes weblap mentése" opcióval hazavinni az egész fájlt a rajta megjelenő képekkel együtt. – NF.


A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
KÖNYVKIADÓVÁLLALATA
MEGINDULT 1872-BEN
128. KÖTET


A FIZIKA ELEMEI

ÍRTA
RENNER JÁNOS


16 TÁBLÁVAL ÉS 236 SZÖVEGKÉPPEL

Az eredeti szövegképek Vermes Miklós rajzai.

BUDAPEST, 1944.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT


TARTALOMJEGYZÉK.

I. Erők egyensúlya (1) - képként!
II. Mozgások (23) - képként!
III. Forgó mozgások (41) - képként!
IV. Folyadékok és gázok egyensúlya (61)
V. Folyadékok és gázok mozgása (94)
VI. Hőjelenségek (122)
VII. Energiaátalakulások (148)
VIII. Rezgés, hullámzás, hangjelenségek (167)
IX. Fényjelenségek (193)
X. Az anyag belső szerkezete (234)
XI. A villamos áram (269)
XII. Sugárzások (351)
XIII. Fény és villamosság (402)
XIV. Atomátalakulások (433)
XV. Tér és idő (450)
XVI. Tömegvonzás (466)