IRODALOM

 • Ambró János. A szülházak és Semmelweis tanár tana. Orvosi Hetilap (Közegészségügy és törvényszéki orvostan) 1870. 1–2. sz.
 • Baruch Simon: Zur Prioritätsfrage Holmes-Semmelweis. Amsterdam, Janus, 1903. 621–623. S.
 • Berczeller Imre. A szülészeti és sebészeti antisepsis története. (12–62. l. Budapest, 1905.
 • Berger Alfréd, Freiherr v. Semmelweis. Wien, 1903.
 • Berger Alfréd báró. Semmelweis. Fordította: Temesváry Rezső. Gynaekologia 1904. 1–2. sz.
 • Brandt K. Semmelweis. En historisk Studie. Christiania. Norsk. Mag. f. Lägevid 1898. No. 12.
 • Bruck Jakab. Semmelweis Ignácz Fülöp. Tanulmány. Budapest, 1885. – Ignaz Philipp Semmelweis. Eine geschichtlich-medicinische Studie. 1887, Wien u. Teschen.
 • Dechambre A. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Semmelweis I. Ph. Paris, 1879, 3. série, VIII, 600.
 • Dirner Gusztáv. Semmelweis és Holmes. Budapesti Orvosi Ujság (Szülészet és nőgyógyászat) 2. sz.
  – Semmelweis. Budapesti Orvosi Ujság (Szülészet és nőgyógyászat) 3. sz.
 • Dohrn, Rudolf. Semmelweis. Geschichte der Geburtshilfe der Neuzeit. Tübingen, 1904. II. Abth. 1–14. S.
 • Duka Tivadar. Semmelweis on childbed fever, its prevention and treatment. Hertford, 1892.
 • Elischer, Julius. Ignaz Philipp Semmelweis. Budapest, Pester Lloyd 1894, No. 211.
 • Fasbender, Heinrich. I. Ph. Semmelweis. Geschichte der Geburtshilfe. Jena, 1906. 818–825 S.
 • Fleischer József. Semmelweis tanárnak gyermekágyi láz felőli tana. Gyógyászat 1861, 20. sz.
  – Emlékbeszéd Semmelweis Ignácz tanár felett. Orvosi Hetilap 1872. 775. lap.
 • Grosse, Johannes. Zur Erinnerung an Semmelweis. Hamburg. Ärztlicher Centralanzeiger, 1891, No. 8, Seite 59 u. 61. – I. Ph. Semmelweis, der Entdecker der Ursache des Kindbettfiebers. Leipzig u. Wien, 1898.
  – Die Offenen Briefe an die Professoren der Geburtshilfe von Dr. I. Ph. Semmelweis, Herausg. von ... Dresden, 1899.
 • Győry Tibor. Semmelweis vagy Holmes? Orvosi Hetilap 1902, 41. sz.
  – Zur Prioritätsfrage Holmes-Semmelweis. Amsterdam, Janus, 1903. 14–19. l.
  – Bemerkungen zur Prioritätsfrage Holmes – Semmelweis. Amsterdam, Janus, 1903, 624–626. S.
  – Semmelweis. Berliner klinische Wochenschrift 1905, No. 33.
  – Semmelweis. Orvosi Hetilap 1905, 33. sz.
  – Semmelweis. Az Ujság 1905, jul. 16.
  – Semmelweis' gesammelte Werke. Herausgegeben u. zum Theil aus dem Ungarischen übersetzt. Mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Jena, 1905.
  – Semmelweis irodalmi hagyatéka. Orvosi Hetilap 1906, 1. sz.
  – Semmelweis Ignácz családfája. Budapesti Orvosi Ujság 1906. (Szülészet és nőgyógyászat) 2. sz.
  – Holmes és Semmelweis. Feleletül Charles J. Cullingworlh.: "O. W. Holmes és a gyermekágyi láz ragályossága" cz. közleményére. Budapesti Orvosi Ujság, 1906. Szülészet és nőgyógyászat 2. sz.
  – Semmelweis and. Holmes. Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire. 1906. vol. X, Nr. 4.‚
  – Semmelweis. Pester Lloyd, 1906. No. 239.
  – Emlékbeszéd Semmelweis felett. Orvosi Hetilap, 1906, 39. sz.
  – Semmelweis tanításának eltorzítása a XX. század orvosi irodalmában. Budapesti Orvosi Ujság 1906. Szülészet,és nőgyógyászat 3. sz.
  – Semmelweis Ignácz származása. Századok 1906. VIII.
  – Semmelweis emléke. Természettudományi Közlöny 1906. októberi füzet.
 • Hegar Alfred. Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und seine Lehre, zugleich ein Beitrag zur Lehre der fieberhaften Wundkrankheiten. Freiburg i/B. u. Tübingen, 1882.
  – Programm zur Feier des Geburtsfestes des Grossherzogs Friedrich. Freiburg, 1882.
 • Herdegen R. Ign. Ph. Semmelweis. New-York, 1885, Am. Journ. of. Obstetr. XVIII.
 • Hőgyes Endre. Semmelweis Ignácz. Emlékkönyv a budapesti kir. magy. tudományegyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Budapest, 1896, 154. l.
 • Hueppe, Ferdinand. Ignaz Semmelweis. Festrede bei Gelegenheit des VIII. internationalen Congresses für Hygiene und Demographie zu Budapest.: Comptes-Rendus et Mémoires, VIII. congrés d'hygiéne etc. 1894, Tome I. p. 246.
  – Ugyanaz: Berliner klinische Wochenschrift, 1894, No. 36 u. 37.
  – Semmelweis Ignácz. Ünnepi beszéd. Fordította Kuthy Dezső. Budapest, Természettudományi Közlöny XXVI. kötet, 1894. 561. l.
 • Kézmárszky Tivadar. Semmelweis. Orvosi Hetilap, 1891. 210. l.
  – Első szülészeti és nőbeteg klinika. Semmelweis. Enilékkönyv a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Budapest, 1896. 600.
  – Semmelweis tanítása. A szülészet tankönyve tanulóknak és gyakorló orvosoknak. Sajtó alá rendezte Doktor Sándor. Budapest, 1904. 478–491. l.
 • Kussmaul, Adolf. Bei Semmelweis. Jugenderinnerungen eines alten Arztes. Stuttgart, 1899. 371–375. 1. – Semmelweisnél. Gynaekologia, 1902, l. sz.
 • Manninger Vilmos. Az antisepticus és asopticus orvoslásmódok története. Budapest., 1903. 53–72. l. – Der Entwicklungsgang der Antiseptik und Aseptik. Breslau, 1904. 56–78. S.
 • Markusovszky Lajos. Hangok Semmelweis tana felett a gyermekágyi láz kórokáról. Orvosi Hetilap. 1861, 533. l.
  – A külföldi sajtó nyilatkozatai Semmelweis tana felett a gyermekágyi láz okairól. Orvosi Hetilap, 1862, 117. l.
  – Semmelweis tanár gyermekágyi lázról írt munkája. Orvosi Hetilap, 1861, 10., 12., 14. sz.
  – Febris puerperalis rediviva. Orvosi Hetilap, 1864.
  – A gyermekágyi láz és az új szellőztetési készülék a bécsi közkórházban. Orvosi Hetilap, 1864.
  – Semmelweis. † (Tárcza) Orvosi Hetilap, 1865. 28. sz.
  – Semmelweis tanaira vonatkozó közlemények (hat közlemény). Markusovszky Lajos válogatott munkái. Összegyüjtötte Marikovszky György. Budapest, 1905. 279–306. l.
 • Meynert Tivadar. Semmelweis Ignácz tanár holttestének vizsgálata. II. A koponya és gerinczagy szövetvizsgálata. Orvosi Hetilap, 1865. 766. lap.
 • N.Y. Semmelweis. American Journal of Obstetrics. 1885, XVIII, 248– 255. l.
 • Pagel, Julius. Ignaz Philipp Semmelweis. Hirsch, Biograph. Lexikon der hervorragenden Ärzte. Wien u. Leipzig, 1887. V. Bd. 359. S.
  – Ignaz Philipp Semmelweis. Geschichte der Medicin. Berlin, 1898. 490. S. – Ignaz Philipp Semmelweis. Einführung in das Studium der Medicin. Berlin, Wien 1899, S. 155.
  – Ignaz Philipp Semmelweis. Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des XIX. Jahrhunderts. Berlin, Wien, 1901. 1582. S.
 • Pertik Ottó. In memoriam Semmelweis. Orvosi Hetilap, 1888, 209. l.
 • Scheuthauer Gusztáv. Semmelweis Ignácz tanár holttestének vizsgálata. I. Általános bonczvizsgálat. Orvosi Hetilap, 1865, 763. l.
 • Schürer von Waldheim, Fritz. Ignaz Philipp Semmelweis. Wien und Leipzig, 1905.
 • Wegscheider, Max. Semmelweis. Neuburger-Pagel: Handbuch der Geschichte der Medicin. Jena, 1905. III. Bd. 940. S.
 • Winckel, Franz von. Semmelweis. Allgemeine Deutsche Biographie. 1891, XXXIII. köt. 704–706. l.
  – Semmelweis. Ford.: Temesváry Rezső. Handbuch der Geburtshilfe. Wiesbaden, 1904, II. köt.
 • Wycisk Oswald. Semmelveisi doctrina de aetiologia febris puerperalis (Dissertatio inauguralis). Greifswald, 1867
 • Wyder, Theodor. Die Ursachen des Kindbettfiebers und ihre Entdeckung durch I. Ph. Semmelweis. Berlin, 1906.
 • Zweifel, Paul. Vortrag über Semmelweis. Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynaekologie. VII. Versammlung, abgehalten zu Leipzig am 9. bis 11. Juni 1897. Leipzig, 1897.

  Név nélkül:
 • Semmelweis. Wiener medicinische Presse 1865. 841. l.
 • Semmelweis. Wiener medicinische Wochenschrift 1885, 47–48. sz.
 • I. Ph. Semmelweis. v. Wurzbach, Const. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich aller Zeiten v. Völker Wien, XXXIV. Bd. 88. S.
 • Semmelweis. Pester Lloyd, 1865, No. 187.
 • Semmelweis-emlékünnep. (1894 szept. 2-iki congressus.) Orvosi Hetilap 1894, 440. l.
 • Semmelweis-emlék. Orvosi Hetilap 1893, jul. 16. 352. l. Felhivás a hazai szakkörökhez és a nagy közönséghez.

  Mind Benedek István könyveiben, mind a Semmelweis-emlékkönyvben található részletes és korszerű bibliográfia. [NF]