Tervezett fejlesztések a honlapon*

Tartalomjegyzékek sok tudományos könyvhöz. Mivel a fejlesztés lassan halad, így szeretném látogatóimat sűrűbb visszajelzésre késztetni. A tartalomjegyzék alapján ki-ki meggondolhatja, érdekli-e őt az illető könyv, és ha igen: írhat nekem a szokásos címre, hogy azt a könyvet tegyem előre a sorban. E tartalomjegyzék-gyűjteményre a főlapról fogok hivatkozni, a Webmesterség, az Apróságok és a többiek mellől.

Jehova tanúi elleni polémia. E felekezethez csak a be-bekopogtató gyaloghírnökök személyén keresztül van közöm, illetve úgy, hogy megvásároltam néhány könyvüket. Tanításaikat a Bibliától messze elrugaszkodott képzelődésnek tartom, de ezt nehéz egy tagnak bebizonyítani. Az én terveim elsősorban a 144000-ről szóló tanítás kritikáját foglalják magukban. Eddig két rövidebb cikk készült el: a gazdag és Lázár példázatának magyarázata és az Új Világfordítás hamisításainak leleplezése. Ez utóbbit hamarosan kibővítem.

Amőbaprogram. Ennek csak kuriózumként van jelentősége, mert Basicben készül, igen lassú, és a felmerült súlyos hibák miatt a készítésétől elment a kedvem. Ha valamikor lesz időm, újrakezdem.

DOS alapú fraktálprogram Quickbasic nyelven. Már tud ráközelíteni, hatványösszeg-jellegű képletet tárolni, mentett fraktált megnyitni. Mostanában másfajta képletek tárolását próbálom megoldani, valamint BMP-fájlok írására megtanítani. A képletszerkesztő jórészt kész van. Figyelmeztetek mindenkit: ez nem művészi képeket előállító program, csupán afféle matematikai megjelenítő, egyelőre 16 színnel. Ha megérem, hogy tisztességesen tudjak Java nyelven programozni, bizonyára lesz ennél több is.

Mindennapok fizikája és matematikája – levezetések. Egyetemi éveimből sok érdekes, nehéz vagy ötletes probléma került elém a gyakorlatból. Ilyen pl. a "szögharmadoló-tétel," a garázsajtó csukódása, a bot eldőlése vagy a labda belsejében utazó egér helyzete, esetleg az Apollóniosz-kör elemi bizonyítása. A módszerek nemigen lépik túl a középiskolás matematikát. Egyszer talán veszek egy nagy levegőt, és nekikezdek a begépelésnek.

Néhány régi irodalomdolgozatom. Ezek néha érdekesek, néha hasznosak, de elsősorban emlékek, dokumentumok életem egy korábbi szakaszáról. Az 1991/92-es magyar nyelvi OKTV-re írott dolgozatom a legjelentősebb közülük.

Kedvenc gombáim. Ezek nem szakszerű leírások, hanem szubjektív portrék, hangulatokkal, képekkel, élményekkel. Sok gombafajnak megvan a maga egyénisége, jellege - ezzel magyarázható, hogy modern gombáskönyvek is sokszor rajzokat, sőt festményeket közölnek fényképek helyett egy-egy gombáról. Ezt a részleget nem kívánom hosszúra nyújtani: aki a szakmai részletekre kíváncsi, keressen rá a Kalmár-Makara-féle gombáskönyvre a neten.