Egy sértődött HGY-taggal folytatott
levelezéses vita
kivonata

[Vitapartnerem személyiségi jogainak védelmében adatait töröltem, és levelei közül is csak az elsőt iktatom ide, a többiből pedig csak azokat az idézeteket közlöm, amelyek válaszleveleimben szerepeltek. Az általa vitatott NS-prédikáció átirata honlapomon megtalálható. - NF]
válasz egy netes cikkre
From: [HGY-tag]
Sent: Saturday, July 23, 2011 11:33:22 AM
To: [Németh Ferenc]

Kedves Németh Imre!

A Hit gyülekezete tagja vagyok több mint 10 éve. Sajnálom hogy ilyen ellenségesen és abszolút félreértve-rosszul értelmezi Németh Sándor tanítását, és még inkább a Bibliát, az ellenséggel kapcsolatos hozzáállást...
Nagyon kritikus családból származom, és ha valaki én nagyon keményen kerestem a hibát a gyülekezetben még mielőtt odajártam, és már akkor is amikor elmentem az Istentiszteleteikre.
Nézze elmondhatom nem találtam meg azt a hibát-hazugságot ami kerestem ami háborúságot okozhatott volna bennem, ami nem egyezett volna az igében leírtakkal.

Meg kellene nézni, hogy mi a különbség a protestáns egyház és a pünkösdi egyház között, hamár úgyis ilyen kutató szemléletű ember... és főként kérni kéne Istent imában, hogy vezesse el minden igazságra.
Mint tudjuk a Bibliából ez azonban csak a Szent Szellem erejével lehetséges, és ez pedig a Szent Szellem keresztség által jön be az ember életébe, mint ahogy ez annak idején Jézussal is ugyanígy történt.
Nem okoskodások emberi agyalgások által jutunk el minden igazságra... azok éppen hogy az Isten megismerésének akadályai.., hanem a Szent Szellem által...

A protestantizmus ága a pünkösdi azon belül is a pünkösdi karizmatikus mozgalom... nem kedves protestáns keresztény testvér????
Kicsit durva dolog azt állítani hogy átkozódásra buzdítunk... és főleg mindezt a vélekedést a netre is feltenni...

Nos hát az van leírva a Bibliában, hogy áldjátok azokat akik benneteket átkoznak... imádkozzatok azokért akik üldöznek benneteket, hogy eleven szenet gyüjtsetek a fejükre..., mert nem emberek ellen van harcunk, hanem erősségek fejedelemségek hatalmasságok ellen, ezélet sötétségének világbírói ellen...
Hát ezek ellen kell harcolni, nem emberek és főleg nem egymás ellen!

Adja Isten, hogy valóban az Ő Szent szelleme vezesse el Önt minden igazságra és juttassa eszébe az Ő beszédeit!
Aki egyébként gyűlöli-rágalmazza-vádolja az embertársait azt Isten gyilkosnak mondja... nem árt észben tartani ezt a : "ki a nagyobb keresztény, és főként kinek a hite-vallása igazabb" harcban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ISTEN FOGJA ELDÖNTENI KI KÉPVISELTE-KÉPVISELI ŐT ITT A FÖLDÖN!
Egyébként pedig nem féltem Sándort, mert nagyszerű ígéretei vannak, amíg Isten akaratában van az élete.
"...nem fog a varázslás Jákobon sem a jövendőmondás Izraelen, és egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés ... mint tudja biztosan ezt ígéri Isten a benne hívőknek,az Őt szeretőknek!
És akik az Ő népét áldják azok áldottak lesznek és akik átkozzák őket azok átkozottak... és ez nemcsak a zsidókra érvényes, mert Jézus Krisztus által a keresztények is be lettek oltva a szelíd olajfába... , így mi is az Ő népe vagyunk.. ha hallgatjuk követjük és cselekesszük az Ő akaratát..Jobb az őt áldóknak csapatjába tartozni és Istenre bízni az ítélkezést, Ő igaz bíró a szívek és vesék vizsgálója... Őelőtte nincsen rejtve senki és semmi gondolatunk...

Búcsúzóul:
Isten áldja és tisztítsa meg az életét, száját - gondolatait az Ő igéje által és tegye igaz kereszténnyé, ezt kívánom Önnek és hogy ezáltal ne maradjon az önigazult-vallásoskodó "hívő" kategóriában..

szeretném megkérdezni, hogy melyik kazettát sikerült írásban közölnie? Mi a kazetta címe?
üdv: [név]
[Ticket#2011072510000759] felszólítás
From: Freeweb Ügyfélkapu (ugyfelkapu@freeweb.hu)
Sent: Monday, July 25, 2011 7:03:15 AM
To: [Németh Ferenc]

Tisztelt Felhasználó!

Bejelentés érkezett miszerint, valótlan és megtévesztő tartalmat közöl az oldalán.
Kérem távolítsa el a jelzett tartalmat mielőbb!

http: //www. freeweb. hu/ iratok/ hitgyuli/ HITGYULI. HTM

További kellemes időtöltést kívánunk az oldalon!

Üdvözlettel:
[keresztnév]
Freeweb.hu
http: //freeweb.hu
From: [Németh Ferenc]
Sent: Saturday, July 30, 2011 6:33:26 PM
To: ugyfelkapu@freeweb.hu

Tisztelt Freeweb!

Legyenek szivesek konkretan megadni, hogy a HITGYULI.HTM oldaltol elerheto melyik tartalmat minositette a bejelento valotlannak es megtevesztonek. A Hit Gyulekezete korul regota sok vita dul, es elkepzelhetonek tartom, hogy a bejelento sajat vagyaival, esetleg a HGY-rol a fejeben kialakult keppel csakugyan ellentetes az, amit irtam. De velemenyem szerint torvenybe vagy joerkolcsbe nem utkozik, legfeljebb az illeto felekezet bizonyos tagjainak erzekenyseget serti. Termeszetesen ennek ellenkezojerol tovabbi egyeztetes utan meggyozheto vagyok, de nem alatamasztatlan allitasokkal, hanem tenyekkel es ervekkel. Az internet kulonfele forumain mar tizenegy eve vedem azt, amit az illeto holnap allit. Folottebb olcso fogasnak talalom a (velhetoen HGY-s) bejelento reszerol, ha ervek helyett ilyen adminisztrativ modszerekkel probal engem kitenni a szoritobol.

Tisztelettel:
Nemeth Ferenc
From: [Németh Ferenc]
Sent: Sunday, August 21, 2011 11:00:39 AM
To: [HGY-tag]

Kedves [név]!

Az Ön hangulatkeltő leveléből nem vagyok képes kihámozni, hogy felfogta-e egyáltalán a tényt: én NS romláskérő prédikációját szó szerint, alig valami stiláris javítással írtam fel a honlapomra. (A fórumra még csak nem is stilárisan szerkesztve tettem fel az első részét, hanem nyögéshűen, ahogy mondani szokták. Azzal, hogy kivágtam NS dadogását a honlapomra kirakott változatból, jót tettem vele.) Tehát nem énvelem kell Önnek pörölnie, mikor felmutatom Ön előtt NS-nak azt az arcát, amit szemlátomást nem ismer, hanem egyszerűen szembenéznie vele. Ön azonban a tükröt kezdi becsmérelni, amely kimutatja, hogy az Ön pásztorának ferde az ábrázata. Miféle viselkedés ez Öntől? Hát bizony nem éppen a legjellemesebb. Ahogyan az sem, hogy a Freewebet megpróbálta rávenni arra, hogy távolíttassa el honlapomról - no nem az illető prédikációt, hanem - most kapaszkodjék meg: az egész HITGYULI.HTM oldalt. Egy gyűjtőoldalt. A tőlük kapott levélben ez szerepelt: [...]

Hagyjuk most figyelmen kívül, hogy a Freeweb egy súlytalan kívülálló bemondására azonnal, katonásan felszólított engem erre, mintha ugyan a "hallgattassék meg a másik fél" elve nem létezne már több ezer éve. Mostanáig arra gondoltam, hogy ez egy gépileg generált üzenet, mert azonnal feleltem rá, feltétlen választ kérve, és azóta senki nem reagált. De most megtekintve a dolgot, a Freeweb ügyfélkapuján nem találtam olyan opciót, hogy "tartalom kifogásolása." Tehát Ön valószínűleg egy értelmes mondatokból álló, saját maga által fogalmazott kifogásoló levelet írt nekik, amit az ő részükről ember olvasott el, nem pedig gép. (A vesszőhiba is ezt valószínűsíti.) Kíváncsi vagyok: azon kívül, hogy nem tetszik Önnek az illető gyűjtőlap, vajon képes volt-e Ön bármi érdemi indoklást odabiggyeszteni jelzése mellé.

A Freeweb levelére így feleltem: [...]

Erre a levélre (amit még az Ön nekem szóló levelének elolvasása előtt írtam) mostanáig semmi választ nem kaptam a Freewebtől. Ma (mikor hazaértem a hosszú túráról) még egyszer megsürgetem, hátha csak lenyelte a Hotmail a válaszukat - de a magam részéről nem kívánom időmet pazarolni arra, hogy nyomon kövessem és kezeljem ezt az Ön által gerjesztett alantas fogást, melynek az a lényege, hogy mivel Önnek nem tetszik valami, megpróbálja kicenzúráztatni a tárhelyszolgáltatómmal. (Egyébként ha az iratok.fw.hu lapra, vagyis a főlapra megy Ön, akkor meglátja, hogy ezt a lapot már jó egy éve nem gondozom, mert elegem van a Freeweb sorozatos szerverkatasztrófái miatti adatvesztésekből. Új honlapom címe is megtalálható a fenti főoldalon. Ez az új honlap pedig olyan, hogy tárhelyszolgáltató rendszergazdájánál nemigen fog tudni engem Ön bemószerolni efféle híg ürügyekkel. Tehát Ön melléfogott ezzel az adminisztratív cenzúráztatási próbálkozásával.)

Rátérek hát az Ön levelének érdemi részére. Előrebocsátom, hogy nemigen találtam bennük érdemi (bibliai vagy logikai) érvet, csak hangulatkeltést, előregyártott karizmatikus szólamok sablonos ismételgetését, handabandázó visszatámadást, holott Önnek az olvasottak igazi megismerése és megértése után leginkább védekező műveletekre illene gondolnia, tekintve, hogy az Ön felekezetének vezető lelkésze volt az, aki elszólta magát (egy egész prédikációban). Ezért a legtöbbjükre meglehetősen kurtán felelek csak, rámutatva arra, hogy ez vagy az az érv elégtelen, és inkább nevezhető sértődött hisztizésnek, mint valódi, ütős ellenérvnek. Az Ön levelének minden mondatát idézni fogom.


"Kedves Németh Imre!" - A nevem Németh Ferenc. Ezt az Imrét Ön csak figyelmetlenségből kanyaríthatta ide, ami sokat elárul az Ön összeszedettségéről és alaposságáról.

"A Hit gyülekezete tagja vagyok több mint 10 éve." - Én meg már tizenhárom éve otthagytam a HGY-t, így olyan dolgoknak voltam tanúja, amiről Önnek szemlátomást fogalma sincs. Azelőtt pedig hét évig voltam a HGY tagja. Előrebocsátom: ebben az időben esett meg a szakadás is, aminek Ön valószínűleg csak a HGY-konform, kozmetikázott előadását ismeri. Elolvasta Ön a honlapomon a Fehér füzetet is?

"Sajnálom hogy ilyen ellenségesen és abszolút félreértve-rosszul értelmezi Németh Sándor tanítását, és még inkább a Bibliát, az ellenséggel kapcsolatos hozzáállást..." - Ön éppen az indoklást hagyta ki nagyívű minősítése mellől. Melyik értelmezésemet tartja Ön ellenségesnek és NS prédikációját abszolúte félreértőnek? Ha végigolvasta a romláskérő prédikáció hű (csak stilárisan szerkesztett) átiratát, akkor éppenséggel az ellenkezőjére kellett jutnia: vagyis arra, hogy NS egy egész prédikációban érvelt amellett, hogy bizonyos emberekre nézve éppen azzal gyakorolhatjuk az agapé-szeretetet, ha rájuk Istentől fizikai csapásokat kérünk, hogy azok megtérhessenek. Ez a tételem (mármint hogy NS tényleg ezt tanította) annyira támadhatatlan, hogy sem az illető fórumtopikban, sem másutt nem tudta senki igazolni: kiforgattam NS tanítását, mikor neki ilyen beszédeket tulajdonítottam. Most pedig jön Ön, és nagy mellénnyel ki akarja cenzúráztatni a HGY-ellenes polémiát tartalmazó oldalamat, amiért én közölni mertem, amit NS maga mondott, sőt tanított egy egész gyülekezetnek. No hiszen, előre iszik Ön a medve bőrére.

"Nagyon kritikus családból származom, és ha valaki én nagyon keményen kerestem a hibát a gyülekezetben még mielőtt odajártam, és már akkor is amikor elmentem az Istentiszteleteikre." - Ez a körülmény semmit nem ér azellen, amit a honlapom tartalmazott, vagyis hogy NS a dühöngő zsoltárt prédikálva csakugyan az ellenség átkozására buzdította a híveket. Az Ön általános önjellemzése nem teszi semmivé, amit én az adott témáról konkrétan írtam. Különben elárulom (bár nem szánom ellenérvnek): én meg ateista háttérből tértem meg, de harcos ateista sosem voltam, inkább afféle igazságosságra sóvárgó ábrándozó. Tehát Ön nem fogja tudni valamiféle hátteremből levezetni bíráló hajlandóságomat.

"Nézze elmondhatom nem találtam meg azt a hibát-hazugságot ami kerestem ami háborúságot okozhatott volna bennem, ami nem egyezett volna az igében leírtakkal." - Az életben általában is, és konkrétan a vitákban is az egyik legnehezebb feladat bebizonyítani, hogy valami nem létezik. Mert ugyan ki lehet biztos abban, hogy minden keresési lehetőséget kimerített, és immár csakugyan azért nem találja azt, amit keres, mert az nem létezik? Bármikor fennáll az a lehetőség, hogy létezik az, csak éppen nem ott, ahol Ön kereste.

"Meg kellene nézni, hogy mi a különbség a protestáns egyház és a pünkösdi egyház között, hamár úgyis ilyen kutató szemléletű ember... és főként kérni kéne Istent imában, hogy vezesse el minden igazságra." - Fölöslegesen csúfolódik Ön, ezzel engem nem tud meghátrálásra kényszeríteni. Egyébként jól ismerem a prot. kereszténység főbb áramlatait, így azt is tudom: a pünkösdi mozgalom nem azon kívül, hanem azon belül áll fenn. Még a karizmatikus mozgalom sem zárja ki, hogy valaki protestáns legyen. Ön ez utóbbi szót tudatlanul leszűkítve használja.

"Mint tudjuk a Bibliából ez azonban csak a Szent Szellem erejével lehetséges, és ez pedig a Szent Szellem keresztség által jön be az ember életébe, mint ahogy ez annak idején Jézussal is ugyanígy történt." - Karizmatikus protestáns keresztény vagyok, nem valami goromba ateista, netán bigott római katolikus vagy nem-karizmatikus protestáns. Az Ön előregyártott és felém lendített bunkósbotja ott törik ketté, ahol a legvastagabb.

"Nem okoskodások emberi agyalgások által jutunk el minden igazságra... azok éppen hogy az Isten megismerésének akadályai.., hanem a Szent Szellem által..." - Ugyan melyik ujjából szopta Ön, hogy én """"okoskodások, agyalgások"""" által akarnék minden igazságra eljutni, illetve Istent megismerni? Gondolom, ez a lózung akadt Önnél a raktárban, erre tapintott rá vaktában tapogatózó keze, mikor ellenem valami fegyvert keresett. Az persze tény, hogy a vitában (mint pl. a romláskérő imát propagáló prédikációval kapcsolatos vitában is) tartom magam az alapkövetelményhez: értelmes, összefüggő érveket kell alkotni, nem szedett-vedett, híg, fésületlen kirohanásokat intézni az ellenfél ellen, ahogy pl. most Ön teszi. Ha ez az alapállásom Ön szerint az Isten megismerésének akadálya, akkor Önnek valami igen-igen irracionális és érzelemvezérelt istenképe lehet.

"A protestantizmus ága a pünkösdi azon belül is a pünkösdi karizmatikus mozgalom... nem kedves protestáns keresztény testvér????" - Az előbb még a két "egyház" közti "különbséget" akarta Ön velem megtaláltatni, negédesen csúfolódva kutató alapállásomon. Most meg rátapint az igazságra. Hol marad az Ön kirohanásaiból a következetesség? Az az édelgő bizalmaskodás pedig, mellyel Ön engem szólongat kérdőjelekben tobzódva, inkább az Ön sértődött tehetetlenségét jellemzi, nem az én valamiféle hibámat.

"Kicsit durva dolog azt állítani hogy átkozódásra buzdítunk... és főleg mindezt a vélekedést a netre is feltenni..." - A tények makacs dolgok, és azokból kitűnik, hogy az általam leírt prédikációt csakugyan NS mondta el valamikor 1999-ben. Nem pusztán az én """"vélekedésemről"""" van itt szó, amint Ön sandán megpróbálja beállítani. Inkább az a "durva dolog," ahogy Ön a homokba dugja a fejét, és álságosan bizonykodva letagadja a tagadhatatlant, hogy ti. NS tényleg az átkozódó zsoltár szellemében prédikált, a keresztény szeretet fogalmát is alárendelve annak, amit az tartalmazott. Arról pedig, hogy a prédikáció hiteles, kezeskedik a hivatkozott Index-fórumos vitatopik (Ima a HGY-ben az ellenseg romlasaert) egész HGY-s vitázó közönsége, akik e prédikáció valódiságát egy pillanatig sem tagadták, sőt hitelességét azzal is alátámasztották, hogy névértéken védeni is kezdték. De megjelent egy cikk is 2001-ben (tehát a vonatkozó vitatopik lecsengése után) az Új Exodusban a Ruff-Flaisz szerzőpárostól, amely az illető prédikációt próbálta megvédeni. Ez elérhető a www.ujexodus.hu/index.php?cikk=17 címen. No ezek után próbálja Ön azt állítani, hogy én valótlanságot kentem rá NS-ra! És ha lehet, ne próbáljon azzal a kisded trükkel kisiklani a válaszadás erkölcsi felelőssége alól, hogy "igazuk van a cikkíróknak", mert most nem az a kérdés, hanem hogy tanított-e az ellenségre keresztények által romlást kérő imák igei voltáról NS. Nos, feleljen Ön is: tanított vagy nem? - Arról meg, hogy Ruff Tibornak és Flaisz Endrének igaza van-e, talán egy önálló bírálatban fogok felelni.

"Nos hát az van leírva a Bibliában, hogy áldjátok azokat akik benneteket átkoznak... imádkozzatok azokért akik üldöznek benneteket, hogy eleven szenet gyüjtsetek a fejükre..., mert nem emberek ellen van harcunk, hanem erősségek fejedelemségek hatalmasságok ellen, ezélet sötétségének világbírói ellen... Hát ezek ellen kell harcolni, nem emberek és főleg nem egymás ellen!" - Más dolog, amit Ön (helyesen) megtalál a Bibliában, és megint más, amit NS ama prédikációjában előhalászott onnan.

"Adja Isten, hogy valóban az Ő Szent szelleme vezesse el Önt minden igazságra és juttassa eszébe az Ő beszédeit!" - Ezért könyörgök én is, mégis ellentétes állásponton vagyunk. Vajon min múlik ez?

"Aki egyébként gyűlöli-rágalmazza-vádolja az embertársait azt Isten gyilkosnak mondja..." - Tudom jól. Miért rágalmaz tehát Ön engem azzal, hogy meghamisítom NS tanítását?

"nem árt észben tartani ezt a : "ki a nagyobb keresztény, és főként kinek a hite-vallása igazabb" harcban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ISTEN FOGJA ELDÖNTENI KI KÉPVISELTE-KÉPVISELI ŐT ITT A FÖLDÖN!" - Egy szó kimaradt a kettőspont elől, de ez itt most nem veszélyes. De Ön megint csak lendületből ront rám, mintha ugyan én felekezetközi vitát akartam volna kezdeni NS romláskérő prédikációja kapcsán. Ez a vitapont silány megmásítása, és az Ön érvelési képességének gyatraságáról árulkodik. Ön nem talált a felekezeti vitaarzenáljában épkézláb fegyvert az álláspontom ellen, ezért azt vágta hozzám, ami a témához legközelebb esett, vagyis a felekezetét magasztaló, másik kereszténységét lebecsülő vitázó elleni előregyártott bombát. De ez éppen engem nem illet, mert én e vitában nem indítottam versenyt a felekezetek vagy vallások közt. Ön tehát ott áll világ csúfjára, szégyenben maradva a "nem árt"-szerű kioktató szövegével.

"Egyébként pedig nem féltem Sándort, mert nagyszerű ígéretei vannak, amíg Isten akaratában van az élete. "...nem fog a varázslás Jákobon sem a jövendőmondás Izraelen, és egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés ... mint tudja biztosan ezt ígéri Isten a benne hívőknek,az Őt szeretőknek!" - Ez az igehely az Ön szájában csak ráolvasás, egy hadonászó karizmatikus dzsóker. Tudja Ön, hány effélét idéztek rá magukra és pápájukra a római katolikusok a reformátorok ellenében? A római katolikusok kedvence ez volt: "Kiveszejtem közülük a bálványoknak még a nevét is" - értsd: amit ők művelnek a képek és szobrok előtt, az csak ezért sem lehet bálványimádás. No, mit szól Ön ehhez a dzsókerhez? Vagy ahhoz, amit a zsidók lobogtattak annak idején: "Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!" És ismét: "Nem vész el a tanács a bölcstől," satöbbi. Látja esetleg azt is, miért üres hencegés, sőt Isten ígéreteinek vakmerő eltulajdonítása az, amit Ön most saját felekezete javára ezen az igehelyen elkövetett?

"És akik az Ő népét áldják azok áldottak lesznek és akik átkozzák őket azok átkozottak... és ez nemcsak a zsidókra érvényes, mert Jézus Krisztus által a keresztények is be lettek oltva a szelíd olajfába... , így mi is az Ő népe vagyunk.. ha hallgatjuk követjük és cselekesszük az Ő akaratát.." - Nekem nem kell, hogy ilyen alapdolgokat magyarázgasson Ön. Nem is átkozom én NS-t vagy a HGY-t, csupán (1) felmutatom, mi jött ki NS száján, (2) meg is cáfolom.

"Jobb az őt áldóknak csapatjába tartozni és Istenre bízni az ítélkezést, Ő igaz bíró a szívek és vesék vizsgálója... Őelőtte nincsen rejtve senki és semmi gondolatunk..." - Lám, Ön már az ítélkezés bélyegét is rámsüti. Ilyen erővel semmiféle bírálatnak nem volna helye semmiféle felekezet ellen, mert szinte mindegyik mondta már, hogy bízzuk Istenre az ítélettételt - éspedig olyan dolgokban, amikben nem tudta bibliailag igazolni valamelyik tételét vagy eljárását.

"Búcsúzóul: Isten áldja és tisztítsa meg az életét, száját - gondolatait az Ő igéje által és tegye igaz kereszténnyé, ezt kívánom Önnek és hogy ezáltal ne maradjon az önigazult-vallásoskodó "hívő" kategóriában.." - Ismét ez a hazabeszélő (saját közönségnek szónokló) álimádság, amit a HGY gyakorlata "lelki" vagy "lelkies" imának nevez. Olvassa el Derek Prince Áldás és átok c. könyvében az erről szóló részt. A fő jellemzője, hogy a másik emberre összpontosít, azt próbálja saját szája íze szerint megváltoztatni. Az engem minősítő utolsó kirohanását meg csak hagyom, hadd minősítsem önmagát.

"szeretném megkérdezni, hogy melyik kazettát sikerült írásban közölnie? Mi a kazetta címe?" - Nem volt címe neki, mert kalózfelvétel volt, alkalmasint egy zártkörű alkalomról.

"üdv: [név]" - Jó egészséget és Isten áldását kívánom Önnek: Németh Ferenc.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Sunday, August 21, 2011 11:06:35 AM
To: ugyfelkapu@freeweb.hu

Tisztelt Freeweb!

Az elmúlt napokban hosszú túrán jártam, ezért nem volt módom ellenőrizni, hogy legutóbb (VII. 30-án) küldött levelemre válaszoltak-e már, netán elnyelte a Hotmail szemétládája. Kérem, ha ez megtörtént, küldjék el újra, mert én nem olvastam semmi effélét. Emlékeztetőül itt vannak az előzmények: [...]

És itt a válaszom: [...]

Jelzem azt is, hogy a mai napon részletes választ írtam a bejelentőnek, aki nekem is írt egy méltatlankodó levelet a Hit Gyülekezetével kapcsolatban.

Németh Ferenc
From: [Németh Ferenc]
Sent: Wednesday, August 24, 2011 12:30:22 PM
To: [HGY-tag]

[Név]!

Sejtettem, hogy gyerekesen kihátrál kend saját csapkodó rámrohanása és kioktató szólamai mögül, mikor szembesül a rá írt érdemi cáfolattal. Kend egyetlen érdemi szálon sem tudott nekem felelni, még csak nem is tett rá kísérletet. Ehelyett sértődötten, a "gyanúsítást" magának kikérve letagadta, hogy feljelentett volna engem a Freewebnél. Holott idéztem is kendnek a tőlük kapott felszólítást, melyben kifejezetten említették, hogy valaki jelezte nekik: a HITGYULI.HTM lapomon hamis és megtévesztő információt közlök. Ugyan ki jelentett fel náluk, ha nem kend?

"legalább a hallgassuk meg a másik felet is, vagy a normális kérdésfelvetést elvártam volna" - Ugyan már, nincs itt mit kérdezni. A Freeweb úgy szólított fel engem a lap eltávolítására, mint akinek valaki leírta, hogy a mondott linken miféle ellenszenves tartalom található. Ki volt ez, ha nem kend?

"Dehát azt hiszem beleolvasgatva az Ön válaszlevelébe... azt gondolom fölöslegesen ne raboljuk egymás idejét" - Bezzeg nekemrontani és őrjöngeni tudott kend. Aztán most, hogy ellenállásra akadt kend, vinnyogva elszalad. Szép kis helytállás, mondhatom.

"Csak provokálni bántani megalázni szeret másokat a Ön a nagy entellektüel.. ugye?" - Ugyan már, minden szemrehányásomat megindokoltam. Ha ezeket kend nem tudja megerőtleníteni, az nem nekem kell, hogy fájjon. De kend is jól tette volna, ha nekifut a cáfolatnak, mert attól csak erősödött volna a kend állóképessége. Vagy ha nem megy, hát vissza kellett volna vonnia őket, mert attól meg a kend egybenlevősége, becsületessége erősödött volna. Így azonban úgy rohan el kend, hogy megcsalja magát, és rám hárítja saját hibáját. No meg persze nem is néz szembe azzal, amit NS az ellenfél gyomorbajosra átkozásáról tanított.

"Önnél nincs is okosabb... ön mindent jól lát... A maga szemében mindenki nagyon szép és jó és főleg igen okos!" - Hisztizés helyett kend megpróbálhatna válaszolni arra, amit írtam.

"Egyszer mégis meg kéne nézni a Biblia tükrében önmagát! Hasznos lenne... bár lehet hogy Isten sem tud többet, mint Ön ...???" - Ez pedig nem csupán gyerekes hiszti, hanem egyben sanda gyanúsítgatás, sározó hangulatkeltés is ellenem, mintha én ilyen akár csak gondoltam volna is.

"Ehhez egyébként sokkal nagyobb bátorság kell, (a magunk szeméből kiszedegetni a gerendát),mint hogy máséban kutakodjunk szálkákért...." - Kenden és a levitézlett, hadonászó nekemrontásán nem segít az, ha fejvesztett visszavonulása közben kioktató kiáltásokat ereget felém. Amit kend mond, az kendre ugyanígy vonatkozik, mint rám.

"én ebből ezúton kiszállok.. mert az értelmetlen botor vitákat kerüld... (ez van megírva a Bibliában)" - Késő bánat, eb gondolat. El se kezdte volna kend.

"Megbántani nem akartam, ha mégis azt tettem elnézést kérek érte, nem volt szándékomban de ez az írott szövegből nem mindig megy át, ahhoz nagyon árnyaltan kell fogalmazni!" - Mostani leveleivel nem bántott meg kend, csak saját felületességét leplezte le. Nem megbocsátanom kell tehát kendnek, hanem inkább rámutatnom tévedéseire, aztán kezdjen velük kend, amit akar. A HGY-ban az átlaghívők rendszerint a kendféle csapkodó handabandázásig jutnak el, s az érdemi vitára való képesség rendszerint más keresztény felekezetekkel való érintkezés, a tőlük való tanulás során alakul ki bennük. Velem ez történt, és kívánok kendnek is hasonlókat.

"Még annyit, hogy Isten a szíveket, nem az IQ-t vizsgálja, nem árt észben tartani..." - Alaptalan hangulatkeltés. Soha nem céloztam arra, hogy Isten az észt nézné. Mindazonáltal ha kend nekiront valakinek, és észérvekkel szembesül, akkor készítsen ilyeneket a keze ügyébe maga is, mert különben fájni fog kendnek a találkozás.

"sőt azt mondta, hogy a világ megvetettjeit és bolondjait hívja el, hogy megszégyenítse a bölcseket és erőseket, hogy ne dicsekedhessen egyetlen test sem...így aztán lehet hogy sok ember meglepődik.." - Ami persze nem jelenti azt, hogy Isten minden együgyű embert ki is választott magának. Tömérdek együgyű hitetlen ember van a világon, és számos együgyű hívő is, akiket mindazonáltal nem hívott el Isten arra, hogy a hitre nézve ellenséges emberekkel vitázzanak. Kend alkalmasint ilyennek tekint engem (hiszen különben miért jelentett volna fel?), de első támadása visszaveretvén, legottan a földre került kend. Túllépett kend az elhívásán, és saját feje bánta, amivel falnak rontott kend.

"de elnézést a figyelmetlenségért, hogy "le-Ímréztem", és hogy nem megfelelő helyre tettem időnként a vesszőket" - Ezek jelentéktelen részletek. Az igazi gond az emögött rejlő hevenyészettség és figyelmetlenség. Kend valószínűleg azt hitte, hogy engem is meg lehet félemlíteni HGY-s lózungokkal. Nos, kinőttem már abból a korból.

No viszlát, én nem szúrom ki a kend szemét kegyes linkekkel és hasonlókkal.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Wednesday, August 24, 2011 10:50:59 PM
To: [HGY-tag]

Nem megy ez kendnek. A reagálásaimra érdemben nem felel, és mikor azt hiszi, hogy végre megértette "a lényeget", akkor is mellélő. Szó sincs róla, hogy a hitben hajótörött lennék, hacsak kend azt nem feltételezi szektás módon, hogy a HGY-n kívül nincs kereszténység. (Én ebből a tévhitből kb. kétéves keresztényként már kinőttem.) Ami azt illeti, már évekkel a szakadás előtt megismertem a református irányzatot, és sokat tanultam tőle, de ma is karizmatikus keresztény vagyok, és nem fogadom el pl. a csecsemőkeresztséget. Személyes sérelem nem ért engem a HGY-ben, hasztalan igyekszik kend erőlködve ebbe az előregyártott skatulyájába gyömöszölni engem. De bizonyára azért teszi ezt kend, hogy beszűkült világképe ne sérüljön egy olyan keresztény láttán, aki nem ért egyet kenddel és felekezetével, és leperegnek róla a kend vajmi erősnek hitt lelki (pszichikus) hadviselésének eszközei: az igével varázslások, a vádlások-kárhoztatások, az ellenfél bűnbe gyanítása, csalódott hitehagyottnak hírlelése stb.

Ahhoz, hogy NS (soha meg nem bánt) baklövéseit (nem pedig "tökéletlenségeit") bíráljam, nekem magamnak nem kell tökéletesnek lennem. Az én felelősségemet meg hasztalan hánytorgatja kend azzal kapcsolatban, hogy mit írok NS-ról. A szóban forgó romláskéréses prédikációhoz nem is tettem hozzá érdemben semmit. Elég büdös az magában is.

"Nézzük meg mi lett a BAGY-ból..és mi a Hit Gyülekezetéből...!" - Aha, a régi nóta, a számadatokra való mutogatás. Nézzen kend máshová is: a római katolikusok vagy a muzulmánok még a HGY-nél is többen vannak.

Kend a stílusomba is hiába ragad bele, mert (1) ez sem ronda beszéd, csak kemény, (2) ennél keményebben sosem beszélek, (3) vitára éppen kend nem alkalmas, én a kend összes felvetését hárítottam. Kevélységgel is hiába hoz hírbe kend, mert a másik fél hibáira való rámutatás még nem kevélység. Persze értem én, hogy kend kétségbeesetten kapkod valami rámhúzható sablon után, mert a ténybeli vitában nincs már muníciója. Egyszerű pszichés szükségletük ez a szektás embereknek: a velük egyet nem értő ellenfelet bármi áron diabolizálni, feketére festeni, hogy ne kelljen vele érdemben foglalkozni, hanem elég legyen prüszkölve elhessegetni.

"szerintem Ön vagy egy klinikai eset... és nem teljesen normális vagy egy nagyon keserű rossz természetű bosszúálló dühös ember egy nagy műveltségű mindenkit lekezelő, lenéző, a jóneveltség határait sértő, bántó stílusú okostojás!" - Válassza kend az utolsót, ha kend csak így tudja kimondani azt, hogy bennem egy hajlíthatatlan HGY-bírálóra akadt, akin nem fognak a kend karizmatikus ráolvasásai. A kend elleni stílusom egyébként egyenes következménye a kend első, szektásan kioktató levelének, és ha ezen a szálon konkrétan megpróbál érdemi cáfolatot adni, menten abbahagyom.

"Ha valakit még partnernek sem tart egy beszélgetéshez, MONDJA MÁR MEG MI ÉRTELME a levélváltásnak????" - Kend nem felelt érdemben semmire, amit az első hosszú levelemben írtam. Miért sérelmezi, hogy nem tartom kendet vitapartnernek? Kend csak vergődik érvek nélkül, én meg könnyűszerrel hárítom a kend öklelődéseit. Jól ismerem már ezt a taktikát, én magam is átéltem ezt a korszakot: amikor tudniillik olyan állásponttal szembesültem, amit érdemben nem tudtam megbontani, én is tehetetlenül csapkodtam dühömben. (Ez az álláspont a kálvini eleveelrendelés-tan volt, melyet ma is vallok.) Kend sem tesz most mást ellenem.

"Ha ilyen stílust engedek meg valakivel szemben, csak azért, mert másként gondolkodik... MÁR NINCS, NEM LEHET IGAZA!!!!" - Ugyan már: semmi megengedhetetlent nem mondtam kendnek, és mindenre megvolt az alapos okom. Mikor azt mondtam, hogy kend rámrohan, őrjöng, már elhangzott a kend álszent, pszichikusan manipuláló "imája": "Isten áldja és tisztítsa meg az életét, száját - gondolatait az Ő igéje által és tegye igaz kereszténnyé, ezt kívánom Önnek és hogy ezáltal ne maradjon az önigazult-vallásoskodó "hívő" kategóriában.." Tehát kend volt az, aki engem ócsárolni kezdett, kereszténységemet is kétségbe vonva. Ezt persze utólag már elfelejti kend, mert valószínűleg kend is olyan, mint sokan, akik a saját maguk által okozott sérelmet nemigen veszik észre. És innentől az adjonisten-fogadjisten arányosság vált mérvadóvá közöttünk. A "gyerekes" jelző még később, már akkor hangzott el a számból, mikor kend hallatlanra vette hosszú válaszomat, és hisztisen gúnyolódva, kárhoztató csatakiáltások közepette megkezdte a harctér elködösítését, hogy válasz nélkül megléphessen.

"Lehet , hogy a gyülekezetbe járt x évig, de tudja ott fönn ez nem lesz elég kifogásnak mentségnek" - Nem is szántam soha annak, hasztalan szónokiaskodik kend. Az isteni ítélettel való riogatást pedig kend akár saját vezető lelkészén is kezdhetné: ő sokkal több kárt okozott már, sokkal több hitben gyermeket botlasztott el, mint én valaha is tehetném.

"Isten adjon kegyelmet és mutassa meg a szeretetét, hogy ebből a keserűségből-gyűlölködésből kigyógyulhasson szívből kívánom!" - Semmiféle keserűség nincs bennem, s amit kend gyűlölködésnek érez, az is csak a kend nekemrontásainak kelletlen visszaverése.

"De mindehhez tudjon megnyílni-meglágyulni a szíve, és tudja megadni Istennek ezt a lehetőséget, hogy csodát tegyen önben... és ne ön mondja meg, hogy mindez hogy zajlódjon le..." - No ez egy újabb tünete a karizmatikus varázslásnak. Kend kapásból engem láttat megváltoztatandónak, holott a köztünk kialakult vita (melyhez kend jó ideje semmit nem tett hozzá) arról szólt volna, hogy NS mondta-e a romláskérő prédikációt, és igaza volt-e. No, akkor kettőnk közül kinek kellene először változtatnia vitamodorán? Netán beismernie, hogy árnyékra vetődött, mikor azt harsogta, hogy félremagyarázom, sőt meghamisítom NS tanítását az ellenség iránti viselkedésről!

"Neki öntse ki a szívének összes gondját-problémáját-keserűségét-csalódottságát... Ő tud segíteni én nem, sőt a Németh Sándor sem!!!!" - Nemigen van az én szívemnek olyan mélységű problémája, ami miatt egy kend által meglebegtetett megtérésfélét kellene végrehajtanom.

"Jó lenne, ha meg tudná látni, hogy jó az Úr !!! És mindezt tudja elfogadni beépíteni az életébe, és az összeszedettségét a perfekcionizmusát jó ügy érdekébe tudja beállítani!  Mások életébe való vetésre-építésére és nem rombolására..." - Kálvinista is vagyok, tehát látom, hogy jó az Úr, ezen kívül pedig hatalmas és igazságos is. Rombolni sem szoktam senki kereszténységét: kendnek is csak a HGY-s szektásságát (és az ebből eredő tehetetlen, dühös csapkodását) bírálom.

"Bocs, de részemről be szeretném fejezni ezt a levélváltást, mert több mondandóm nincs!" - Azt hittem, már ezt a mostanit sem írja meg kend. De ha túl tud jutni azon a kemény fogadtatáson, amiben eddigi helyt nem állása miatt részesítettem kendet, én szívesen beszélnék végre arról a témáról is, amelyben kend nekemtámadt egy hónapja. Ha erre hajlandó kend, akkor a kendezéshez sem ragaszkodom. De ha csakugyan nincs több muníciója, csak az eddigi szétszórt és érzelemvezérelt csapkodás, akkor én nem fogom kendet hajszolni. Szerintem idővel kend is meglátja, hogy ellenem és honlapom elleni reakciója a kend kevéssé vértezett vitaképességéből eredő pszichikus pánikreakció volt, nem pedig szent felháborodás.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Thursday, August 25, 2011 2:31:23 PM
To: [HGY-tag]

"Kösz de nem élek a lehetőséggel! Keressen magának "KEND" más bolondot, akin kiélheti magát..." - Ahhoz képest, hogy kend kötött belém, és kend jelentett fel a Freewebnél is, eléggé hamar megfutamodott kend.

"Jézus ma is gyógyít és szabadít! Ne feledje...és bekötözi a sebeket,a megtört szíveket meggyógyítja..." - Ez igaz, csakhogy vajmi kevés köze van a vitatémához. Lám, kend érdemi válasz helyett egyre csak a személyemmel és hitbeli állapotommal foglalkozik, kuruzsol és vajákol fölöttem, mint egy kókler tévéevangélista. De a kend diagnózisa szektás válaszpótléknál nem több, mert azt feltételezi, hogy aki kendet és felekezetét bírálja, annak meg kell térnie. Olvasgassa kend az Index-fórum HGY-s topikjainak termését az 1999 körüli időkből: ott volt szokásban az (akkor még a fórumon jelen lévő) HGY-s vitázók részéről az a ráolvasás, hogy "benned démon van," "térj meg, mert elkárhozol." A kend eme javaslatai sem érnek többet ezeknél.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Sunday, August 28, 2011 12:57:27 PM
To: [HGY-tag]

No, kend jó pár nap elteltével igazán írhatott volna valami ütősebb választ is. A tyúkapózás tán még mondható szellemesnek a kendezésre válaszul, de az üvöltő nagybetűzés már gyerekesen bizarr közlésforma. De ami a tartalmat illeti, a kend széteső formába ömlesztett, engem kényszeresen szólongató "válasza" csak azt árulja el, hogy kend a kiborulás határán lehet. Ezért nem fogom kendet követni, és nem válaszolok sorról sorra, noha a kend szómenéses, repedtfazékszerű zörgése mást nem érdemelne.

Kend nem vitatott semmit érdemben abból, amit a honlapomra kitettem, csak első indulatában feljelentett engem a Freewebnél. Kísérőlevélként hozzám vágott egy hisztis, kioktatással teli, de semmi érdemi cáfolatot nem tartalmazó szöveget, amiből egyedül az derült ki, hogy kend nem tudta hová tenni NS romláskéréses prédikációját, ezért tehetetlen, csapkodó dühében engem vádolt hamisítással vagy mi a csudával. Aztán mikor válaszom világossá tette, hogy NS prédikációjának általam közölt szövege hiteles, kendből elfogyott az a kicsinyke szufla is, ami eddig még tartalmat csöpögtetett leveleibe, és maradt a puszta hisztérikus indulat. Most már egy riogatás- és rinyálásgeneráló szoftver is meg tudná fogalmazni mindazt, amit kend nekem írogat, immár a második levelében.

A kend ezután következő, sértett primadonnára valló modorban komponált visszavonuló trombitahangversenye sem tartalmaz érvet, mert egyre csak azt harsogja: "Majd Isten eldönti, melyikünknek van igaza," "Nem érdekelnek az indexes HGY-topikok", satöbbi. Kendből most már csak az irtózat és a hisztis énvédő ösztön rikácsol, mikor "frusztrált komplexusos lelki beteg emberek"-nek minősíti az oda írogató HGY-bírálókat, és megtagadja az utánanézést.

Az, hogy kettőnk közül ki a vajákos, annak kiderülésére sem kell az utolsó ítéletig várni. Kend volt az, aki igézésével és önkényes jósolgatásával kiérdemelte ezt a jelzőt. De kend immár teljesen leolvadt, semmi további válaszra méltót nem bír kiköhögni magából. Ezért hát nem is erőltetem tovább a kendnek való visszapöfögést. De hogy olvasóimat szórakoztassam, a kend által szépen illusztrált HGY-s érzelmi csapkodás jellemzésére valamikor tán megemlítem honlapomon a kend visongását, átfogalmazva a kend szavait, néhány jellegzetes fordulatának szó szerinti átvételével, név megjelölése nélkül. Kend pedig mutogathatja az én leveleimet bárkinek, akár Németh Sándornak is beküldheti őket a Vidám Vasárnapba, hadd mondjanak ellenem is szájbajt kérő imát. Fütyülök rá, az én Istenem hatalmasabb, mint az, akihez ők ilyesmiért imádkoznak.

No ennyi.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Monday, August 29, 2011 1:45:13 PM
To: [HGY-tag]

"Kezeltesse magát maga beteg! UNATKOZIK? NINCS CSALÁDJA? NINCSENEK NORMÁLIS EMBERI KAPCSOLATAI???????" - Nem megy ez kendnek. Valóban nincs feleségem, gyermekem, de sok más normális embernek sincs. Noprmális emberi kapcsolataim viszont vannak, köszönik sztépen. Kend tehát levitézlett ezzel a személyeskedő üvöltözésével.

"Menjen el dolgozni (kapálni -kaszálni) a fizikai munka csodákra képes!" - Vasárnap egy trágyadombot forgattam át, ma meg már (a nyári szünet végét követően) hatodszor bicikliztem el a munkahelyemre (42 km), és ugyanennyi vár még hazáig. Nagyot koppant kend.

"a SOHA VISZONT NEM LÁTÁSRA!!!!!!! -OLVASÁSRA..." - Rendben. Név nélkül, csonkítás nélkül ki fogom tenni a kend összes levelét a honlapomra, ott akármikor megnézheti. Annyit fogok írni: egy HGY-s ezt írta nekem, stb. Saját leveleimet is belefoglalom. Hadd lássa mindenki, miféle híg locsogásra vetemedett ellenem az a hisztis HGY-s, aki a Freewebnél fel is jelentett vala.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Wednesday, August 31, 2011 8:49:04 AM
To: [HGY-tag]

Látom, beragadt kendnél a Caps Lock gomb. A netikett szerint ez üvöltözést jelent.

Ha kendnek rosszul esne, ha a levelei közszemlére kerülnének, én nem ragaszkodom a szó szerinti kitételhez, csak a tartalmi kivonathoz, pár kifejezés szó szerinti átemelésével. Mindenesetre nem az én szavaim, mondataim, ellenvetéseim azok, amik miatt bárkinek szégyenkeznie kellene, hanem a kend megbomlott, széteső kiabálásai, vadul hozzámvagdosott kárhoztatásai, és maga a fő kifogása, amit soha nem támasztott alá.

Azért gondoltam, hogy kend jelentett fel a Freewebnél, mert (1) nagyjából egy időben jött a két levél, (2) mindkettő ugyanazt az aloldalamat kifogásolta. Ha nem kend volt az, akkor bocsánatot kérek kendtől.

Ha azonban kend tényleg fel akar jelenteni a Freewebnél, akkor jól kösse föl a gatyát: valami konkrét indokot kell felhoznia. Az nem elég, hogy "nem tetszik a HITGYULI.HTM oldal, a szerzője hazudik" stb.

Kend az első reakcióm után csakugyan nem érdemesített engem válaszra: mindenféle hatáskeltő csárogást eregetett felém, de nem védte meg NS romláskéréses prédikácóját. Másrészt nem is vonta vissza azt a rágalmát, miszerint én meghamisítom a HGY erről szóló tanítását. Hát tényleg nem veszi észre kend azt a kiáltó ellentmondást saját viselkedésében?

A kend többi méltatlankodó kárálását egyszerűen kinyesem. Kendnek már annyira elborult az elméje, hogy kereszténységem kétségbevonása után már az épelméjűségemet is tagadja. Azt hebegi, hogy én meg akartam félemlíteni kendet, aztán meg Isten ítéletével fenyeget. No hiszen, bagoly mondja verébnek.
From: [Németh Ferenc]
Sent: Wednesday, August 31, 2011 6:39:57 PM
To: [HGY-tag]

Ha kend nem akarja végigolvasni levelemet, lapozzon a végére, ott van a legbékülékenyebb ajánlatom.


A netikett akkor is üvöltözésnek nyilvánítja a csupa nagybetűs írást, ha kend nem azzal a céllal teszi. Ha kendet ez nem érdekli, azzal csak saját műveletlenségét árulja el. És ha én erre rámutatok, az nem az én "beteg agyam" cselekedete, hanem egyszerű internetes ismeret. Lám, kend lehülyézi azt, aki többet tud kendnél a világhálóról. (Most fölteheti kend a másik lemezt, hogyaszongya, Istennél nem az okoskodás számít. Hurrá.)


Kend ezt írja most: "MAGÁNAK HIÁBAVALÓ IS LENNE AKÁR OLYANMÓD IS VÁLASZOLNI, AHOGY "KEND" TETTE, MERT ÚGYSEM MÉLTATJA MÉG CSAK ÁTGONDOLÁSRA MÉLTÓNAK SEM AMIT EGY OLYAN EMBER MOND, AKIT MAGA NEMHOGY NŐSZÁMBA DE MÉG NORMÁLIS EMBER SZÁMBA SEM VESZ sem vitapartnernek nem tart!"

Ohó, nem úgy volt az. Kend már az első levelében, mikor én még semmit nem írtam kendnek, eljátszotta azt a jogát, hogy nőszámba vegyék. Íme, csúfolódni kezdett velem úgy, hogy semmivel nem ingereltem erre: "A protestantizmus ága a pünkösdi azon belül is a pünkösdi karizmatikus mozgalom... nem kedves protestáns keresztény testvér????" Azt meg, amit erre feleltem, kend lógva hagyta, tehát elismerte, hogy ez a csúfolódó kirohanása kudarcba fulladt.

Ezt is a fejemhez verte kend: "Kicsit durva dolog azt állítani hogy átkozódásra buzdítunk... és főleg mindezt a vélekedést a netre is feltenni..." Holott nem magamtól mondtam ezt, hanem NS romláskéréses prédikációjára alapozva. Ezt kend olvasta, hiszen a levél végén utal is rá, mégis az én "vélekedésemnek" nevezi a dolgot. Ez nem más, mint a vitapartner lebecsülése és hülyének nézése: kend süketnek tettette magát, és hagyta, hogy a szájába rágjam a fentieket. Aztán mikor ezt megtettem, kend egyszerűen válasz nélkül hagyta ezt is.

A kend első levelének többi kirohanása nem tartalmazott érvet, csak afféle szómenéses hadargást, amire igazán nem kellett érvvel válaszolnom. De tovább rágalmazott engem pl. azzal, hogy gyűlölöm, vádolom és rágalmazom NS-t, meg hogy "ki a nagyobb keresztény harcot" vívnék. - Nos, aki egy ilyen levelet ír nekem, az ezután ne sivalkodjon, hogy "nem veszem nőszámba." Kend már akkor lemondott erről a jogáról, mikor én még meg se szólaltam. Álszentül, szemforgatóan ripacskodik ez a mostani nagybetűs szemrehányás a kend szájában.


"biztos, hogy én sem voltam mindig szalonképesen udvarias.. de nézze-olvassa már el a saját maga által írt dolgokat kritikusan kívülálló szemmel..." - Nem az udvariasság, hanem a vitai etikussá hiányzott kendből már az elején. Elolvasta a romláskéréses prédikációt, aztán süketnek tettette magát, és úgy írt nekem, mintha az ott sem volna.

"Én a magáét megmutattam 2 kolléganőmnek... nekik is az volt a véleményük hogy valami gond van önnel..." - Gondolom, ők sem néztek szembe NS idézett prédikációjával, ahogy kend is a homokba dugta a fejét előle. Ezek után nem kell őket valami avatott bíráknak tartanom.

"Többször kértem, hogy hagyjuk annyiban a dolgot... nem hagyott békén.." - Kend súlyos aránytévesztésben leledzik. Kend soha nem válaszolt érdemben az első hosszú levelemben írottakra, holott abban számos olyan érv szerepelt, ami kikövetelte volna a választ (vagy ennek hiányában a becsületes beismerést, hogy kend nem tud felelni). Kend akkor mondhatja, hogy hagyjam békén, ha becsülettel elismeri, hogy nem tud felelni. De miközben ott lógnak köztünk a kend rám szórt rágalmai (pl. hogy én okoskodások és agyalgások útján akarnék eljutni Istenhez, meg hogy légből kapva fogom rá  HGY-re, hogy az ellenség átkozásáról tanít), kendnek nincs joga kikövetelni, hogy hagyjam békén kendet. Nem: aki támadólag lép fel, mint kend, az ne sikoltozzon, ha villogni kezd kend ellen egy vitai kard. Egyszerű szabály az, hogy nem lehet egyszerre támadni és fegyverszünetet követelni - kend mégis ezt tette. Gondolom, azért, mert kendnek csak úgy volna esélye ellenem a vitában, ha én összekötözöm magamat, és a nyelvemet is kivágom. No ezt még a kend női kedvéért sem fogom megtenni. Túl sokat követel kend tőlem.

Egyébként kend a második levelében is folytatta a csúfolásomat és a rólam való hazudozást: "Csak provokálni bántani megalázni szeret másokat a Ön a nagy entellektüel.. ugye? Önnél nincs is okosabb... ön mindent jól lát..." És ismét: "bár lehet hogy Isten sem tud többet, mint Ön ...???" - Ezzel azonban kend csak saját sértett hiúságát és tehetetlen dühét árulta el, mert én ilyesmit nem mondtam és nem is sugalltam, csak kend kente rám, mert valamit mégis fel kellett mutatnia, amit bennem támadni akar. Gondolom, mikor kend elolvasta első levelet, és érdemben nem tudott felelni rá, tehetetlennek érezte magát, és ennek az érzésnek a feloldására rámfogta, hogy mindenkinél többnek tartom magam. De semmi ilyesmi nem történt: én csupán kendet szorítottam sarokba, ami igazán nem volt nehéz. Ezért nem sivalkodni és gúnyolódni kellett volna, hanem becsülettel elismerni, hogy kend elhamarkodottan rontott nekem, és visszavonni az első levelemben megcáfolt rágalmait.

"Leírtam, hogy nem én jelentettem fel, de maga hányszor gyanusított meg ezzel a " kedves" levélváltások során??? Most kér bocsánatot a végén....? De tudja mit, jobb későn, mint soha!" - Kend már az első levelében azzal rágalmazott, hogy meghamisítottam a HGY tanítását, többek között a romláskérésről. Erre tökéletesen rímelt a feljelentésnek az a része, amit a Freewebtől jövő felszólítás tartalmazott, vagyis hogy megtévesztő és hamis információt közlök a HITGYULI.HTM lapon. A két levél között két nap telt el, és a kendé jött meg előbb. Ugyan mi egyebet gondolhattam volna, mint hogy kend a feljelentő? Ilyen véletlenek nincsenek. (Évszámra nem kapok levelet HGY-sektől, és feljelenteni sem akart még senki. Nincs itt minek "véletlenül" "egybeesnie": egyszerűen statisztikailag elenyésző a valószínűsége mindkét eseménynek, s most íme, egyszerre történik meg mindkettő, ráadásul azonos tartalommal! Erre szokták azt mondani: ami úgy totyog, hápog, és úgy néz ki, mint egy kacsa - az bizony kacsa.) Most sem tudok teljesen elvonatkoztatni kendtől, mikor a feljelentőre gondolok, és azt vélem, hogy egy olyan HGY-s lehetett a feljelentő, akinek kend megmutatta a honlapomat (vagy ő kendnek).

"Nyugodjon meg, nem haragszom. Most is azt mondom, kérjen segítséget, mert vannak gondjai...és ezért én önt nagyon sajnálom... szívemből!" - A kend diagnózisai rendre mellémszállnak. Azok a "gondok", amiket rámgyanított, nem léteznek. Sem nagy személyes támadás vagy csalódás nem ért engem a HGY-ben a vezetőkkel kapcsolatban, sem megkeseredett, csalódott, hitben hajótörést szenvedett ember nem vagyok, amint kend mindentudóan rámfogta.

"Nem is akarom tovább bántani, de ha javasolhatok valamit hát az az lenne, hogy ezt mással ne tegye! Mert ő lehet hogy tényleg feljelenti!" - Én nem bántottam kendet, csak a koordinálatlan, handabandázó kirohanásait vertem vissza. Ezt mással is megteszem - és nem kell kendnek a feljelentést illetően "lehetőségről" beszélnie, mert valaki tényleg feljelentett engem a HGY részéről.

"Én csak akkor jelentem fel, ha megteszi amit írt, hogy közzé teszi a honlapján a privát levelezésünket..." - No hiszen! Már említettem, hogy a freewebes honlapom már egy éve nem frissül, mert elköltöztem. Ha fel akar kend jelenteni, ne a Freewebhez forduljon, mert arra a honlapra már semmit nem rakok fel. Különben a levelezésünk érdemi részét igenis fel fogom rakni: azt, ami a romláskéréses prédikációról szól. A kend nevét, emilcímét el fogom hallgatni, de néhány mondatát szó szerint idézem majd. Azokat, amiket fentebb zölddel emeltem ki. Nem sok az egész, mert kend nagyon hamar kihátrált emez egyetlen érdemi vitaszál mellől. Siralmas. Hát ilyen hiányos vitaképességű, a rágalmazásra ilyen gyors, és az ellenérvek hatására ilyen hamar leolvadó vitázókat nevel ki magából a HGY! És kend még a jobbak közül való, hisz mint írja, már tíz éve keresztény.

"És végül ha felteszi, mert képes rá affelől semmi kétségem, akkor gondoljon arra a saját kis pitiáner sértettségén bosszúvágyán át, hogy milyen nagy szolgálatot tesz ezzel azoknak akiknek megvan a véleményük már így is a keresztény emberekről..." - Nekem nem olyan ferde a szemtengelyem, mint kendnek, és jól látom, hogy a világ nagyon jól érti NS romláskéréses prédikációját. Az egyszerű, HGY-s szemellenzővel el nem látott világi ember jól tudja, mit jelent az, mikor NS a keresztény szeretet szükséges elemének mondja azt, hogy az ellenségre testi romlást kell kérni, mert különben nem fog megtérni.

"DÖRZSÖLNI FOGJÁK A MARKUKAT, HOGY MIT MŰVELÜNK ITT EGYMÁSSAL..." - Nem: ők azon fogják dörzsölni a markukat, ha látják, hogy egy kendféle HGY-s ilyen süket és vak lehet a nyilvánvaló valóságra nézve, mikor tudomáést sem vesz a romláskéréses prédikációról, és azt hallatlanra véve azzal rágalmazza a prédikáció közzétevőjét, hogy kitalálta azt, ami valójában annak a prédikációnak a lényegi üzenete volt!

"NEM TÚL NAGY ÁR LENNE EZ, VAGY MÁR SEMMI SEM SZÁMÍT SAJÁT MAGÁN KÍVÜL???" - No lám, jön kendtől a vádlás ezerrel. Azzl, ha én kendre rábizonyítom, hogy struccként a homokba dugja a fejét, nem a kereszténységnek ártok, csak a kend gyáva mellébeszélését teszem helyre. Mikor ismeri már el kend, hogy NS csakugyan tanított az ellenség fizikai romlásáért mondandó imával, és hogy hallgatóságát is erre buzdította? Amíg kend ezzel szembe nem néz, addig minden szemrehányása hamisan kong, és kihangzik belőle, hogy kend a válaszképtelenségét palástolja velük.

"És végre SZÉPEN KÉREM UTOLJÁRA, hogy felejtsük már el egymást" - Ugyan már. Amíg kend kényszeresen írogat nekem a semmiről, hőbörögve a stílusomon és hasonlókon, mindazonáltal nem nézve szembe a kend kezdeti rámrontásának megfeneklésével - addig én válaszolgatni fogok kendnek, a szeme elé tartva a tényt: kend nem állt helyt saját eredeti vádja mellett, hanem mikor látja megcáfoltatását, mimózaként összerándul, és engem csúnya embernek próbál beállítani. De el nem ismeri, hogy amiért először nekemrontott, az csak egy odvas, hibás ürügy volt! Ez fölöttébb nagy becstelenség a kend részéről.

"bár tudom "felejthetetlen" vagyok, mert ha már jót nem tudunk egymásról-egymásnak mondani legalább ne ártsunk egymásnak....!" - Ismerje el kend, hogy nem rágalmaztam NS-t a romláskéréses prédikáció ügyében, és kend hamisan fogta ezt rám. Ha ezt megteszi, én annyira békén hagyom kendet, hogy a leveléből semmit, még különálló mondatot sem fogok idézni sehol, és meg sem említem a kend nekemrontását. Ha viszont erre az ajánlatra nemet mond vagy nem felel kend, akkor kiteszem a prédikációra vonatkozó kulcsmondatokat, amint ígértem.
Mi lesz már?
From: [Németh Ferenc]
Sent: Tuesday, September 06, 2011 7:58:08 AM
To: [HGY-tag]

No, mi lesz már? Válaszol kend valamit (legalább az utolsó, színessel kiemelt kérdésre)? Netán belátta, hogy kezdeti nekemtámadása a romláskéréses prédikáció ügyében oktalanság volt? Vagy még keresgéli HGY-s ismerősei körében azt az embert, aki engem a Freewebnél följelentett? Netán csak agyon akarja ütni hallgatásával a vitát?

Ha kend nem válaszol szeptember 12-én reggelig, illetve úgy válaszol, hogy nem látja be kezdeti támadásának fent jelzett oktalanságát, akkor egy napon belül kiteszem a kend első levelének néhány kulcsgondolatát a honlapomra (nem erre, hanem a http: // leporollak. hu címűre), a többi levélváltást pedig tartalmilag röviden összefoglalom. Nem járja, hogy csak kend mutogatja levelemet fűnek-fának.
Készül a kivonat
From: [Németh Ferenc]
Sent: Saturday, September 24, 2011 11:22:01 PM
To: [HGY-tag]

Mivel kend nem válaszolt sürgető kérdésemre, a napokban hozzálátok a kenddel folytatott levélbeli vitám kivonatolásának a honlapra.