Politikai, közéleti vitáim

Az Index-fórumon éveken át mellőztem a politikai témában folyó vitatkozást, mert az e tárgyú alfórumokon a moderáció sokkal kíméletlenebb volt, mint a Vallás-filozófián. Aztán a migránsválság elérkeztével (2015-ben) a Facebookon belevetettem magam a politikai vitába. Idővel e vitákból is kiválogatom a tartalmasabbakat.

Elsőként egy 2017-es abortuszvitát közlök, amelyben van minden, mint a búcsúban. Néhány alapos abortuszpárti vagy ez irányba engedékeny írás, és az én ezek ellen intézett cáfolatom, valamint bizonyos ellenfeleim részéről egy szekérderék ócska, érzelmi hatáskeltés, ráfogás, szitkozódás és hazudozás. Többen közülük azon az alapon akartak engem eltiltani a témában való megszólalástól, mert férfi vagyok. Mivel e krónikában sok a salak (és ez jól jellemzi az abortuszpárti tábor vitakultúráját), a lényegi érveket tartalmazó hozzászólásokat színessel emeltem ki.

A szerzői jogi törvény kimondja (34/A. § (1):
A művet
a) a forrás, valamint az ott megjelölt szerző feltüntetésével kritika vagy ismertetés céljából, illetve
b) a mű felidézése, valamint humor vagy gúny kifejezése útján, karikatúra, paródia vagy stílusutánzat (pastiche) céljából bárki felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás során az eredeti műből való átvételre a cél által indokolt terjedelemben kerülhet sor.

Ebből következik, hogy én, aki kritika céljából idézem vagy átveszem ellenfeleim hozzászólásait, a törvény által definiált "szabad felhasználás" egyik esetét valósítom meg, és ehhez nem kell tőlük engedélyt kérnem. Éppen az volna tisztességtelen eljárás a vitakrónika összeállításakor, ha nem közölném ellenfeleim érvelésének teljes szövegét. Ha bizonyos vitapartnereim utólag szeretnék visszavonni e hozzászólásaikat, akkor azokat kivágom e kivonatból. Persze az ilyen hozzászólásokból vett idézeteimet ekkor is érintetlenül hagyom.