Vegyes saját anyag

Gimnáziumi tanulmányaim negyedik évében (1991/92) elindultam és sikerrel szerepeltem a magyar nyelvi OKTV-n. A közeljövőben fölteszem az erre írt dolgozatot.

Egy kicsit öregebb fejjel sem tagadtam meg ezt az érdeklődésemet. Az egyetemi vitafórumok egyikén (elte.helyes-e) egy évfolyamtársammal nagyon jóízűt beszélgettünk a mondatelemzésről (már ahogy azt az iskolában tanítják). Vitapartnerem elsősorban filozófiai megközelítést alkalmazott, én maradtam a nyelvészi-tanári nézőpontnál. A vita eredménytelenül zárult, de egészében igen tanulságos képet nyújt.

További terveim között szerepel, hogy néhány régi irodalomdolgozatomat is föltegyem ide, már csak azért is, hogy el ne kallódjanak.

Iskolanapi népszerűsítő előadás vázlata a maradékosztályokról.

A 2000-es évet bevezető szilveszterkor általános volt a hit, hogy akkor kezdődik az új évezred. A tudósok (most sem meghallgatott) álláspontját röviden megfogalmaztam az iskolarádió számára.

Az iskolai Babits-nap rendezvényeire egyszer egy előadással készültem, amely a Bibliában, főleg az Újszövetségben található műfajokról szólt. Kívülállók számára is emészthető vázlatomat itt közzéteszem.

A Biblia és a természettudományos világképek viszonyáról is tartottam egy előadást a Föld Napján az iskolában, kívülálló diákok számára, a térítés szándéka nélkül. Mivel az én álláspontom is csak formálódik, elég sok állítást csak a hipotézis szintjén akarok képviselni, abban a meggyőződésben, hogy ezzel sem a hitemet nem adom fel, sem az agyamat nem dobom el. Kérem az olvasót, hogy inkább az előremutató szándékot tartsa szeme előtt ahelyett, hogy az alkalmat keresné arra, hogy jól belém marjon – akár egyik, akár másik oldalról.

A pszí-mező jelentősége a középiskolai fizikaoktatásban (Egy Baraka-tanfolyamon ajánlott áltudományos mű cáfolata).