Magyar nyelvű vitáim
római katolikusokkal és másokkal
(Internetto, Index)

Ajánlásképpen kigyűjtöttem néhány rövid pengeváltást.

Bejelentés!

2013. I. 15-én rá kellett döbbennem, hogy hibás az az indoklásom, mellyel az Index-fórumon működő ill. működött vitapartnereim hozzászólásainak az itteni vitakivonataimba való átemelését védtem. Ez kb. így szólt: "Vita céljából ugyanis szabad idézni mástól is – a szerző feltüntetésével, indokolt terjedelemben és a mondanivaló elferdítése nélkül. Ez a mondott esetekben maradéktalanul megvalósult, és nem is léptem túl, hiszen éppen akkor tiltakozhatna az ellenfél, ha írását csonkítva közölném." Nos, ez azért hibás, mert erre a felhasználásra a szerzői jogi törvény az "átvétel" kategóriáját alkalmazza, és annak a szabad felhasználás körén belül csak kettő, méghozzá tételesen említett módot tulajdonít: "Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja."

A közeljövőben tehát megpróbálom az itteni vitakivonataimat úgy átalakítani, hogy ellenfeleim hozzászólásainak szövegét a fórum illető helyeire mutató linkekkel helyettesítem. Addig az anyagok nyilvánosságát megszüntetem. Erre a döntésre a törvény tisztelete vezérelt. Saját anyagaimat (fórumos írásaimat, egyéb elemzéseimet) persze változatlanul fogom közölni, bennük a vitapartnerektől vett idézetekkel.

A közeljövőben tehát megpróbálom az itteni vitakivonataimat úgy átalakítani, hogy ellenfeleim hozászólásainak szövegét a fórum illető helyeire mutató linkekkel helyettesítem. Addig az anyagok nyilvánosságát megszüntetem.