A MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁGI REFORMÁCIÓ TÖRTÉNETE
1564-IG

LATIN NYELVEN ÍRTA
SINAY MIKLÓS
A DEBRECENI KOLLÉGIUM PROFESSZORA

SAJTÓ ALÁ RENDEZTE ÉS MAGYARRA FORDÍTOTTA
HERPAY GÁBOR
református s. lelkész és segédtanár a debreceni kollégium főgimnáziumában

BEVEZETÉSSEL ELLÁTTA ÉS A FORDÍTÁST REVIDEÁLTA
S. SZABÓ JÓZSEF
fölszentelt református lelkész és tanár a debreceni főiskolában

DEBRECEN
HEGEDÜS ÉS SÁNDOR KIADVÁNYA
1911.


SINAY MIKLÓSNAK
A HÍRES-NEVES DEBRECENI REFORM. FŐISKOLÁBAN
A TÖRTÉNELEM ÉS A LATIN-GÖRÖG FILOLÓGIA
NYILVÁNOS, RENDES TANÁRÁNAK

KÖZÖNSÉGES ELŐADÁSAI
A MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI EGYHÁZAK REFORMÁCIÓJÁT
HITELES FORRÁSOKBÓL MERÍTVE, HELYES VILÁGÍTÁSBAN RAJZOLVA.


NAGYTISZTELETŰ
BALOGH FERENC ÚRNAK
A DEBRECENI TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEM TANÁRÁNAK,
A TEOLÓGIAI TUDOMÁNYOK TISZTELETBELI DOKTORÁNAK,
AZ Ő NAGYON KEDVES MESTERÉNEK
AJÁNLJA A

FORDÍTÓ.


POSSIDET MUSEUM HUNGARICUM EX DONO
M. D. C. LUDOVICI RHÉDEI E KIS-RHEDE CAMERARII
28 AUGUSTUS 1809.

Lemásoltatta: Debrecen, 1859 május hó
LUGOSSY JÓZSEF s. k.
professzor és könyvtárigazgató.


TARTALOM

Tömörítve: 120K

Bevezetés 9
1. Bevezetés Magyar- és Erdélyország reformációjának történetébe 139
2. Magyarország reformációjának története a mohácsi vész előtt 146
3. Erdély reformációjáról a mohácsi vész előtt 172
4. Magyarország reformációjának története
az 1526 aug. 29-én történt mohácsi vész után
176
5. Erdély reformációjáról a mohácsi vész után 216
6. A reformáció előhaladásáról Magyarországon 222
7. Erdély reformációjának továbbterjedéséről 242