Név- és tárgymutató

A

Abdiás próféta II. 109.
Achilles I. 367.
Adamantius I. 227.
Ademar genfi püspök I. 169.
Advreillon Henrik lyoni kereskedő I. 198.
Aeneis II. 371.
Aigle svájci község. Farel első működésének színhelye I. 174, 175.
Ajax II. 211.
Alba herceg II. 383.
Alciati András jogtudós és tanár II. 40, 41.
Alençon Az első francia prot. egyház itt alakul meg. I. 54, 205.
Alençoni Károly Margit hgnő első férje I. 55.
Alkibiades I. 137.
Alkorán II. 122, 123.
Alpok I. 136, 137.
Amboise, összeesküvés színhelye, II. 394.
Ambrosius II. 7, 198, 258, 383.
Ameaux Péter genfi polgár II. 5356, 58, 61, 70, 77.
Amerika II. 28.
Ami Porral genfi szindikus. Kálvin haláláról: 1542. jún. 16-án ír (egyike a legszebb leveleknek) I. 339.
Amiens pikardiai város I. 3.
Amiensi Péter I. 3.
Ámos proféta II. 109.
Anna (szent) I. 11, II. 201.
Anne de Parthenay ferrarai udvarhölgy, később De Pont Antal felesége. (Kálvin róla 1541. nov. Renatához írt levelében emlékezik meg.) II. 419.
Annaeus Seneca I. 47.
Angelo János (Medici) IV. Pius pápa. Borromeo K. nagybátyja. II. 381.
André (St.) francia marsall. I. 152.
Angers II. 146, 199, 381.
Anglia I. 104, 236, 369, II. 137, 164166, 168, 191, 300, 435.
Angoulème, Kálvin menedékhelye, I. 76, 80, 83, 84, 112, 113, 117, 281.
Antoine (St.) utca Genfben II. 284.
Aquileia I. 366.
Aquinói Tamás I. 297.
Aquitánia I. 282.
Aragónia I. 219, 282.
Arrande (D') Mihály (Arrandius) előbb remete, később bourges-i prédikátor I. 54, 277.
Arany Kereszt, szálloda Genfben, I. 179, 182, 183.
Arábia I. 290.
Arisztotelész I. 28, 172, II. 124, 222, 273, 374.
Arles II. 200.
Arneys Antal lyoni polgár, De Trie genfi emigráns nagybátyja II. 240, 242.
Arnoullet Balthazár lyoni könyvnyomdász II. 239, 241, 251.
Arzellier Lajos jogtudor II. 243.
Assisi Ferenc II. 112.
Auber Henrik genfi szenátor és szindikus II. 321.
Aubeterre (Bouchard vicomte d') genfi emigráns II. 219.
Augsburg I. 259, 357.
Augspurger Mihály berni tanácsos I. 383, 434.
Augustinus-rendiek I. 228.
Auran folyó Bourges mellett I. 40.
Aurifaber János, Poroszország szuperintendense II. 443.
Ausztria I. 375.
Autun II. 201, 446.
Avalon II. 201.
Averroisták (Averroes) II. 207.
Ábel (Poupin) Kálvin kedvelt papja II. 57, 59.
Ábrahám I. 139, 340, 343, II. 16.
Ádám I. 118, 303, 304, II. 245.
Ágoston I. 66, 100, 227, 296, II. 87, 88, 93, 95, 198, 208, 227, 298, 334.
Arius II. 224.
Árpád II. 415.

B

Babinot Albert poitiers-i jogtudós I. 89.
Baboeuf Ferenc I. 3.
Babylon I. 152, 383.
Baco I. 38.
Balard János genfi szenátor I. 219, 400.
Ballagi Aladár II. 421.
Balogh Ferenc I. 297, II. 172.
Barbarossa Frigyes I. 158. ‚
Barbançon Mihály noyoni patrícius II. 141, 219.
Barrabás II. 74.
Basel I. 63, 111, 112, 131, 135, 174, 223, 235, 269, 272, 274, 277, 279, 281, 383, 386, 405, 413, 432, 433, II. 35, 78, 91, 106, 168, 224, 225, 239, 264, 276, 302, 320, 347, 353, 355.
Basses Treilles-utca Poitiers-ben I. 89. Baudichon de la Maison neuve János
genfi szindikus I. 184, 185, 188, 197, 198, 199.
Baum (De la') Péter genfi püspök I. 164, 166, 168, 169, 189, 190, 191, 192, 200, 210, 380, 395.
Bedier Noël (Natalis de Beda) a teológia doktora, a Montaigu kollégium igazgatója I. 33.
Beda János francia emigráns I. 277.
Bedrotus Jakab strassburgi professzor I. 288, 327.
Beguin Ferenc genfi szindikus, a szenátus főjegyzője II. 67, 75.
Belényesi II. 173.
Beliál I. 98, 102.
Benedek (XIV.) pápa I. 297.
Benoit francia község I. 86
Bergerac francia város II. 201.
Bern I. 162, 164, 166169, 174177, 181, 184, 187190, 193, 195200, 206, 208, 211217, 219; 224, 225, 229, 232, 235238, 240, 241, 247, 249, 250, 253255, 258, 259, 261, 263265, 277, 323, 324, 332, 376, 380, 383, 386, 390, 395, 397, 399, 401, 402, 405, 406, 407, 413, 416, 418, 420, 421, 432, 434, 435, II. 42, 52, 72, 73, 75, 84, 90, 91, 94, 184, 185, 190, 191, 276, 280, 299, 300, 304, 306, 308310, 315, 327, 331, 343352, 355, 362365, 378.
Bernard Claudius genfi polgár I. 206.
Bernard Jakab genfi lelkipásztor I. 203, 206, 376, 379, 407, 425, 427, II. 4.
Berodi Ferenc vienne-i hóhér II. 252.
Berquin Lajos artois-i nemes, vértanú I. 51, 63.
Berziers francia község II. 446.
Berthelier Philibert genfi szabadsághős I. 162, 163, 164, II. 260.
Berthelier Philibert, a genfi libertinusok egyik vezére II. 260, 261, 292.
Béza Tódor I. 6, 20, 24, 37, 38, 117, 134, 135, 289, 332, 338, 340, 373, II. 44, 85, 101, 138, 150153, 155, 236, 237, 302, 365368, 376, 426, 429, 439, 440, 442, 446, 452, 458.
Brigannus Brito francia lelkipásztor II. 259.
Blancherose, a lausanne-i hitvita egyik kat. szónoka I. 228.
Blanchet Péter genfi prédikátor II. 34, 35.
Blandrata György II. 163, 221, 440.
Blaurer (Blaarer, Blarer) Ambrus előbb Würtembergben, később hagenaui, konstanzi prédikátor I. 64, II. 42, 427.
Blechretus János genfi ügyvéd I. 410.
Blé (La Place du') I. 5.
Blois I. 104, II. 381.
Bocard (Boucard) Gyula genfi ércöntő, szenátor II. 55, 56.
Bocquet Kristóf genfi franciskánus hitszónok I. 182, 183.
Bochu genfi lakos II. 39.
Bocskay István I. 21.
Bois (Du') Mihály genfi nyomdász I. 410.
Bois (Du') Richárd payerni lelkipásztor I. 353.
Bologna II. 382.
Bolsec Jeromos I. 39, 80, 145, 345, 429, II. 8695, 100, 101, 269, 278, 304, 306, 310, 344, 350, 365.
Bonivard Ferenc genfi historikus és szabadsághős II. 334.
Bonna Philibert, a genfi szenátus tagja, szindikus II. 321.
Bonnet Gyula francia kalvinológus I. 89, 340, 345.
Bora Katalin I. 340, 345.
Bordeaux I. 19.
Borromeo Károly II. 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389.
Bossuet Jakab hittudós II. 108.
Bouchard genfi emigráns II. 219.
Bourbon Antal II. 138, 150, 153, 384, 385, 386.
Bourges I. 40, 41, 44, 54, II. 359, 365, 381.
Bourg du Tour, Genf egyik tere II. 284.
Bourgogne Jakab (Jac. de Burgundia Sieur de) más néven De Falais belgiumi emigráns II. 46, 78, 88.
Bourgoing Ferenc genfi prédikátor, Kálvin előadásainak leírója I. 343.
Boussiron Franciska (Bucyronia Franc), Renata udvarhölgye, később Sinapius doktor felesége I. 134, 145, II. 349.
Brantom de Bourdeilles Péter XVI–XVII. századbeli francia író I. 132.
Bréda, Bourgogne Jakab egyik birtoka II. 188.
Bretagne II. 459.
Bretagne-i Anna, Renáta édes anyja I. 132.
Brevin Kozma fr. prédikátor II. 447.
Briçonnet Vilmos gr. meaux-i püspök I. 28, 32, 173.
Brito, Kálvin egyik strassburgi tanítványa I. 288.
Bucer Márton I. 64, 65, 70, 93, 219, 239, 270274, 276278, 286, 288, 298, 311, 316, 320, 324, 325, 326, 334, 338, 349, 351, 352, 354, 368, 369, 372, 373, 374, 380, 382, 384, 388, 408, 409, 414, 416, 417, 220, 422, 425, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 438, II. 83, 166, 174176, 178, 182, 183, 186, 205, 225, 255, 269.
Buda II. 6.
Budeus János genfi emigráns, egy ideig Kálvin titkára (amanuensis) II. 269, 297, 298, 315.
Budeus Vilmosné (Roberta) genfi emigráns II. 47, 240.
Buffon György természettudós I. 37.
Bukolikák II. 371.
Bullinger Henrik I. 82, 105, 235, 238, 249, 320, 353, 354, 358, II. 83, 9092, 95, 137, 138, 145, 155, 168, 175, 176, 178, 179, 182187, 189, 191, 192, 241, 257, 277, 278, 280, 286, 301, 302, 315, 318, 322, 323, 326, 329, 345, 354, 376, 378, 387, 398, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 455, 457.
Bure Ida (De') közönségesen így: Idelette, Kálvin felesége, I. 338340, 343, 345, II. 62, 69, 83.

C

Caesar I. 40.
Cahors II. 28, 155.
Cambrai I. 6.
Canterbury II. 166.
Capito Farkas strassburgi lelkipásztor,
majd Offenburgban számüzött I. 93, 276, 277, 288, 313, 316, 317, 324, 325, 327, 354, 384, 385, 417, 420, 424, II. 267, 277.
Caraccioli Galeas olasz emigráns Genfben II. 46, 85, 315, 336, 361.
Carcassonne francia város II. 200. Carmel Gáspár genfi tanár, különböző kiküldetésekben részt vett I. 379.
Caroli Péter (Petrus Carolus) sorbonne-i teológus (Sorbonnicus theologaster), majd protestáns, majd katolikus I. 205, 237, 240, 323329, 332.
Carpentras város püspöki székhely I. 395.
Cartelier a genfi ún. mamelukok pártvezére I. 163.
Castellio Sebestyén egy ideig a genfi iskola rektora, azután Baselben tartózkodik, egyházi író II. 3537, 301, 311, 360.
Catharina Petita (Klein Katalin) I. 111, II. 116.
Cato II. 208, 333, 432.
Cauvin (Kálvin János nagyapja) I. 4.
Cauvin Gellért I. 5, 6, 42.
Cauvin Antal I. 7.
Cauvin Ferenc I. 7.
Cauvin Jakab I. 4.
Cauvin János I. 7.
Cauvin Károly I. 7.
Cauvin Mária I. 7, 22.
Cauvin Richard I. 4.
Cecília (Szt.) I. 32.
Cecil Vilmos, Erzsébet angol királyné tanácsosa (Elisabethae consiliarius) II. 167.
Cerberus II. 283.
Chable halom Genf m. II. 49.
Chambery francia város II. 73.
Champel mező Genf m. (Servet máglyájának a helye) II. 182, 283, 284.
Chapeaurouge Ami genfi tanácsos, később száműzött I. 402.
Chapeaurouge István genfi szindikus II. 76.
Chapelain genfi szerzetes I. 209.
Chaponneaux János (Capunculus) neuchateli prédikátor I. 324.
Chappuis János dominikánus I. 205.
Charybdis I. 212.
Charlieu francia község II. 228, 243.
Charnéve-tér Vienne-ben II. 252.
Charroux apátság II. 199.
Chatillon (Odet de') kardinális, később gróf I. 11.
Choisy Eugen, a genfi egyetemen az egyházt. tanára II. 321.
Cristiana philosophia I. 59, 62.
Christianismi Restitutio II. 230, 249, 251, 276.
Chrysostomus I. 227, 296, II. 197, 198.
Cicero I. 430, II. 5, 371, 374, 375.
Claix fr. falu a Drac m. I. 76, 77.
Claudius, Kálvin strassburgi tanítványa I. 288.
Claudius pogányos név, a genfi egyh. törvény tiltja II. 39.
Claudius (turini) az unitárius elvek híve II. 221.
Claude St. apátság I. 164.
Clayn kis folyó (a Vienne mellékfolyója) I. 86, 89.
Clemanges I. 11.
Clementia (De') Seneca munkája I. 47, 50, 51, 52, 53.
Clemeritis Claudius ágostonrendi, a lausanne-i hitvitán áttért I 228.
Clugny híres zárdának székhelye II. 1, 199, 382.
Colbert francia államférfiú I. 11, 21, II. 33, 38.
Coligny Gáspár admirális II. 130, 384, 388, 398, 437.
Colladon Miklós, Kálvin végrendeletének egyik tanúja, Kálvin leveleinek kiadója, életrajzának írója II. 261, 315, 426, 429, 456.
Collége Cambrai I. 226.
Collége de la Marche I. 14, 18, 19.
Collége de la France I. 44.
Collége Navarre I. 57.
Comparet testvérek genfi összeesküvők II. 327.
Condorcet János (marquis d') pikardiai származású matematikus, filozófus I. 3.
Condé Lajos (Lud. de Bourbon) II. 150, 384.
Confessio Helvetica II. 281.
Confessio Gall. II. 384.
Connan Ferenc, Kálvin ifjúkori barátja, jogi író I. 24.
Consensus Tigurinus II. 187, 189, 190, 191, 192, 256.
Constitutiones Sinodales I. 161.
Constantin császár (Nagy) II. 203, 265, 267.
Constanz II. 347.
Contarini Gáspár bíboros I. 369, 370.
Cop Miklós, a párizsi egyetem rektora I. 22, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 76, 112, II. 111, 139.
Cop Vilmos francia királyi udvari orvos I. 58.
Corauld Éliás genfi prédikátor I. 83, 112, 219, 236, 243, 251, 255, 259, 260, 269, 270, 274, 276, 279, 280, 286, 389, 390.
Corbaut, Noyon egyik kapujának a neve I. 80.
Cordier Mathurin I. 14, 16, 17, 18, 236, 385, 414. II. 360.
Coriolanus II. 350.
Corna (Corne, Cornaz) Amblard genfi szenátor, szindikus II. 137.
Cornelius Károly Adolf történész I. 254, 263, 391, 398, 399.
Corpus Reformatorum II. 236, 264, 265.
Costan Johanna, Kálvin unokahúga II. 462.
Costan Károly, Kálvin testvérének, Máriának férje II. 462.
Coulonges (Franc de Morel Sr. de Coulonges), közönségesen így: Morellanus lelkipásztor II. 450.
Court (De la') Antal vienne-i vizsgálóbíró II. 243.
Cranmer érsek II. 166.
Crell Miklós szász kancellár, vértanú II. 413.
Cromwell Olivir I. 21, II. 154, 262, 453.
Cunitz, a Corp. Ref. munkatársa I. 93.
Cyprianus I. 138.

D

Danesius Péter a coll. de Fr.-ban a héber nyelv tanára I. 44, II. 359.
Danzig II. 160.
Daquet Péter, Kálvin púpos szolgája II. 350.
Dauphiné I. 272.
Darlod (d'Arlod) Domin. genfi szenátor és szindikus II. 282.
Dánia I. 54, II. 137.
Dániel Ferenc orleansi ügyvéd, Kálvin ifjúkori barátja I. 36, 44, 76, 90, 135, 139, 229, 283, 383.
Dániel próféta II. 109, 149.
Dávid Ferenc II. 12.
Dávid király I. 101, 296, 299, 429, II. 231, 340, 359, 412, 464.
Davus, a római vígjátékok komikus alakja I. 373.
Deák Ferenc II. 453.
Démoszthenész II. 372.
Descartes I. 111.
Demoulins Camille I. 3.
Deux Ponts, Zweibrücken francia neve II. 438.
Dévai Bíró Mátyás II. 160.
Dimonet Mátyás vértanú II. 218.
Divonne genfi kanonok I. 169.
Doulon Miklós vértanú I. 68.
Doumergue E. montaubani tanár, hírneves kalvinológus I. 27, 47, 80, 93, 332, II. 412, 414.
Drelincourt egyháztörténetíró, "Kálvin védelme" c. munka szerzője I. 63.
Dreux csatahely I. 151, II. 437.
Dryander (Franc. de Enzina) spanyol (Levelei fontosak) I. 14.
Dubois genfi polgár I. 61.
Duchemin Miklós (Cheminus), Kálvin ifjúkori barátja I. 35, 36, 42, 46, 90, 137, 138, 142, II. 46.
Dufour Lajos genfi szenátor I. 416, 417.
Dupan (Du Pan, Du Pain) Claudius genfi szenátor II. 59.
Duna I. 369, 425.

E

Eck János I. 367, 368, 374, II. 158.
Edinburgh II. 379.
Eduárd (VI.) angol király II. 164, 166, 218, 300.
Egidius (Szent) I. 10.
Eisleben I. 5.
Elbing II. 160.
Eleázár, Áron fia és utóda I. 140.
Elzász I. 275.
Emanuel Philibert savoyai hg. II. 353, 385, 387, 388.
Emden II. 168, 301.
Enardus, Kálvin strassburgi tanítványa I. 288. Eötvös József II. 124.
Erasmus I. 14, 16, 19, 28, 35, 36, 138, 174, II. 211, 359.
Erőss Lajos II. 173.
Eszter II. 39.
Estaples (Le Févres d') (Faber Stapulensis) Jakab fr. reformátor I. 3, 26, 27, 44, 78, 132, 172, 183, 277, 388, 391, 395, 409, 413, II. 211.
Estoile Mária (Péter jogtanár leánya) II. 365.
Estoile Péter (Petrus Stella) jogtanár I. 36, II. 359.
Európa I. 9, 38, 106,347, II. 24, 45, 137.
Ezékiel próféta I. 191, II. 109, 236.
Ézsaiás próféta I. 29, 4, II. 97, 109, 431.
Exercitia spiritualia I. 23.
Eynard (Isnard) Pichon genfi, majd strassburgi lelkész I. 379.

F

Fabry Kristóf (Libertetus, Libertinus) thononi prédikátor II. 221, 337, 413.
Falais (Jac. de Burgundia Sieur de) belgiumi emigráns előbb Strassburgban, azután Genfben, vele jön felesége Jolanda de Brederode. I. 342, II. 46, 78, 88, 89.
Falais Sur Mehaigne. az előbbinek birtoka II. 78.
Falquet genfi kapitány I. 182.
Farel Vilmos I. 28, 54, 69, 97, 98, 108, 135, 170179; 181, 184, 190199, 201204, 206208, 212, 215, 217221, 223225, 229, 232, 233, 235237, 241, 243, 246, 247, 249, 254257, 259, 261, 264, 269, 270, 272277, 280, 285288, 290, 311, 313, 318, 319, 323325, 327332, 334, 335, 337340, 349, 352, 369, 370, 377, 378, 381, 383386, 388391, 394, 395, 397, 402, 407415, 421425, 427429, 431, 433435, II. 8, 17, 32, 54, 56, 59, 62, 66, 71, 76, 79, 80, 87, 91, 124, 160, 178, 179, 187, 216218, 238, 255, 263, 278, 284, 293296, 312, 319, 321, 326, 328, 329, 334, 337, 343, 351, 355, 356, 360.
Farnese Sándor (III. Pál pápa) I. 355, II. 203, 204, 212.
Fatinus (Fatin Claudius) neuchâteli polgár I. 288.
Favre (Faverge, La Faverge) Ferenc genfi szenátor, régi nevezetes genfi előkelő családnak sarja II. 5761, 64, 70, 72, 73.
Favre Gáspár (az előbbinek fia) II. 59.
Favre Franciska (Franchequine), Perrin Ami felesége II. 58, 59, 60, 62, 72, 73.
Ferdinánd (I.) magyar király I. 361, 362, 371.
Ferenc (szent) I. 178, II. 26. Ferenc (I.) francia király I. 40, 48, 51, 55, 56, 64, 81, 87, 104, 109, 113, 114, 132, 149, 164, 167, 181, 197, 213, 250, 277, 363, II. 66, 194. Ferenc (II.) francia király II. 385, 388. Ferey Claudius (Fereus) a strassburgi francia egyház diakónusa I. 428, 431.
Feret párizsi gyógyszerész I. 97, 98.
Ferrara I. 131,–134, 136, 137, 145, 146, 149, 222, 281, II. 46, 86, 90, 349, 350.
Festus II. 427.
Firenze II. 46.
Firm Antal (Firmius), a strassburgi Nicolaus-kirche lelkésze I. 276.
Florimond Raemond XVI. sz. történetíró I. 40, 84, 85, 87, 98, 338, 339.
Foncelet (Fonselet) Sebestyén író, egy Kálvint gyalázó vers szerzője II. 304, 310.
Forge (De la') István párizsi kereskedő, vértanú I. 53, 81, 108, 112.
Fortunatus Andronicus, francia származású svájci lelkipásztor I. 279.
Fouquet Ferenc, Kálvin poitiers-i ismerőse I. 84.
France (Hôtel de') I. 56.
France (College de') I. 44.
Franciaország I. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 24, 27, 28, 40, 54, 55, 57, 65, 78, 81, 85, 88, 93, 94, 96, 104, 105, 109, 110, 117, 132, 135, 149, 150, 171, 172, 196, 205, 216, 222, 236, 276, 277, 281, 293, 315, 317, 323, 324, 332, 347, 355, 356, 412, 419, 422, II. 44, 48, 83, 90, 136, 137, 138, 139, 141, 150, 154, 155, 185, 192, 201, 218, 220, 227, 237, 238, 241, 246, 268, 312, 315, 352, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 387, 388392, 394, 395, 397, 398, 428, 434, 436, 441, 445, 452.
Frankfurt II. 167.
Franklin II. 416.
Freiburg I. 162, 164, 165, 183, 190, 199, 200, 201, 214, II. 353.
Frellon János lyoni nyomdász II. 234, 238, 241.
Fresneville, Kálvin genfi lakásának gazdája I. 4.
Friesland II. 45.
Frigyes (II.) császár II. 203.
Frigyes (III.) pfalzi választófejedelem II. 434, 442.
Fromment Antal első genfi evangelizátor, a genfi reformáció mozgalmának leírója I. 169, 179, II. 62, 316, 319, 361.
Froschauer (Froschoverus) Kristóf zürichi könyvnyomdász II. 175, 176.
Fulgentius ruspei püspök, egyházi író I. 100.
Fülöp (II.) spanyol király II. 387.
Fülöp, Kálvin egyik strassburgi híve I. 315.
Furbity sorbonni hittudor, dominikánus I. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 203.

G

Gaberel J. egyháztörténetiró II. 377.
Galazière francia intendáns I. 11.
Galenisták (Galenus) II. 227.
Gallasius (des Gallars, sieur de Saules, Salyceus, Salicetus) Miklós genfi lelkipásztor II. 165, 198, 261, 263.
Gallen (St.) II. 191.
Gallia II. 243, 250.
Gap francia város I. 172.
Gáspár, Kálvin egyik strassburgi tanítványa I. 288.
Gedeon II. 39.
Genesis II. 109, 302.
Genf I. 7, 8, 19, 22, 69, 90, 121, 127, 135, 157171, 176, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 187191, 197, 198, 200, 201, 204206, 209224, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 240, 242, 245247, 250, 251, 253, 256, 259266, 272, 277279, 281, 287, 290, 292, 312, 313, 319, 323, 325, 327, 336368, 378, 380, 381, 383, 384, 388, 391, 395, 397, 400408, 410412, 414416, 418, 420425, 428, 429, 431, 432, 433438,
II. 3, 5, 7, 12, 15, 1618, 2428, 30, 31, 33, 35, 3841, 4446, 4850, 53, 5662, 64, 66, 67, 70, 72, 74, 7681, 8589, 92, 95, 101, 120, 122, 136, 138, 140, 145, 149, 153, 158, 161, 163, 167, 168, 172, 176, 178, 185, 190, 191, 207, 216219, 235, 237, 1391243, 253255, 258260, 264, 270, 278, 281, 285, 291295, 297, 298, 303305, 307, 308, 310, 311, 313, 315, 316, 319, 322, 324, 326, 327, 329, 331, 333, 335, 336, 338, 340, 3421346, 352355, 360362, 364368, 377381, 384, 385, 387389, 391, 392, 394, 397, 400, 402, 408410, 415, 417419, 421, 433, 436, 437, 440, 445, 447, 452, 453, 454, 464.
Genova II. 200, 201.
Genovéva (szt.) I. 107, 108.
Gentilis (calabriai) antitrinitárius író I. 345, II. 221.
Gergely (Szt.) II. 196.
Gergely (VII.) pápa II. 382.
Germain (St.) II. 388.
Gervasius (Szt.) I. 234, 256.
Gervais (St.) Genf egyik városrésze II. 56.
Gessner (Gessnerus) Konrád német polihisztor I. 105.
Gex francia város (Ain departementban) I. 202.
Ghislery Mihály (V. Pius pápa) II. 383
Gingin csatahely I. 212.
Giordano Bruno II. 228.
Giron (Gironus, Zyro) Péter berni tisztviselő I. 434.
Glasgow II. 379.
Görögország II. 415.
Grandson svájci város Waadt kantonban I. 176.
Granvella Antal, V. Károly kancellárja I. 364, 365, 367, 368, 372, 374.
Gratolo (Gratarolus) Vilmos bázeli orvos II. 354, 355.
Graubünden II. 191.
Grenoble II. 446.
Grenoz Jakab genfi katona II. 276.
Grève tér Párizsban a városháza előtt, a kivégzések helye I. 104.
Gribaldo Mátyás (paduai) antitrinitárius II. 221.
Gruet Jakab genfi polgár II. 6470, 77.
Gryneus (Grynei) Simon, előbb Budán tanít, majd Bázelben tanár I. 248, 251, 253, 258, 274, 324, 348, 420.
Gryneus Tamás, az előbbinek unokaöccse, bázeli tanár II. 355.
Guerin Muète genfi polgár, aki először osztott Genfben úrvacsorát I. 183.
Gueroult Vilmos vienne-i nyomdász I. 239.
Guise Ferenc I. 149153, II. 150, 156, 385.
Guis Károly II. 385.
Guizot Ferenc I. 52.
György hg. (Szász) I. 350.
Gyula (II.) pápa I. 132, 152.

H

Habsburgok I. 347.
Hagenau I. 361, 362, 372, II. 222, 238, 246.
Haller János berni lelkipásztor II. 94, 180, 183, 185, 190, 191, 280, 352, 354.
Hamburg II. 301.
Hamelin Philibert genfi nyomdász, majd reformátor (reformator Sontonum) II. 278.
Hamlet II. 215.
Hangest Lajos, Kálvin gyermekkori barátja I. 8.
Hangest (Montmoore-Hanges) család I. 8, 12.
Hannibal I. 136.
Harvey II. 228.
Hedio Gáspár strassburgi lelkipásztor I. 276, 277, 316.
Heidelberg II. 366.
Heiz I. 254, 258.
Heléna császárné II. 198, 200.
Helsingőr dán kikötőváros II. 301.
Henrik (II.) francia király II. 72, 384, 385, 386.
Henrik (VIII.) angol király I. 38, 97, 351, II. 164, 166.
Henry Pál berlini lelkipásztor és szemináriumi felügyelő, hírneves kalvinológus II. 65, 229, 273, 430.
Herkules II. 334.
Herkules (II.) Ferrara fejedelme I. 132, 134, 144, 145, 146, 148.
Herminjard A. L. A "Corp. des Ref." (1.–IX.) szerzője I. 41, 261, 394, 435. Heródes I. 148.
Heshusius Tilemann hittudós II. 413.
Hessen I. 372.
Hieronymus II. 88.
Hiszkiás király II. 433.
Homérosz II. 371, 372.
Hotman (Hotemmannus, Otomannus) Ferenc lausanne-i, majd strassburgi professzor II. 302, 438.
Hóseás II. 109.
Hôtel de la Rose II. 219.
Hudrio du Molard genfi jogtudós II. 320.
Hugues Bezançon genfi pártvezér I. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.
Hugues Konrád, az előbbinek fia I. 168.
Hunyadi László II. 326.
Husz János I. 360.

I

Ignác (szent) II. 201.
Institutio I. 16, 60, 69, 77, 89, 116, 119, 120, 122, 123, 126, 131, 134136, 223, 229, 235, 237, 238, 241, 270, 272, 276, 279, 289, 240, 320, 327, 338, 319, II. 10, 46, 48, 113, 136, 157, 233, 244, 269, 308, 309, 311.
Interim II. 81, 83.
Irenaeus II. 264, 272, 276.
Itália I. 134, 148, II. 204, 340.
Izsák pátriárka I. 139.

J

Janin genfi fegyverkovács I. 194.
János (szent) I. 100, 101, 102, 271, 317, II. 97, 201, 233, 237, 270, 314.
János magyar király I. 370.
János genfi püspök I. 163, 164.
Jeremiás próféta II. 109, 233, 434.
Jeromos (Prágai) I. 360.
Jeromos (szent) II. 198.
Jeruzsálem I. 275, II. 151, 200, 316, 335.
Jób I. 251, 340, II. 101, 109, 127, 130135, 143.
Jóel II. 109.
Joinvilliers Károly, Budaeus rokona, Kálvin titkára. II. 439, 440.
Jókai II. 123.
Jónás próféta I. 275, II. 109.
Júdás apostol II. 200.
Jupiter II. 87.
Jura I. 157, II. 4.
Jussie Johanna Genf krónikása I. 169, 178, 181, 183, 187189, 193, 197, 209, 210.
Justinus vértanú II. 264.
Justice Lieutenant I. 165.
Justinianus II. 274.

K

Káin I. 294, II. 74.
Kampschulte egyetemi tanár I. 8, 38, 50, 67, 81, 93, 129, 170, 192, 193, 195, 262, 275, 398, 399, 401, 429, 435, II. 90, 95, 100, 234, 266, 342.
Kappeln I. 211, 212.
Kálvin Anna II. 462.
Kálvin Antal I. 2, 43, 257, 288, 334, II. 452, 461, 462.
Kálvin Dávid II. 462.
Kálvin Dorottya II. 462.
Kálvin János szülei I. 6.
– testvérei I. 7.
– gyermekei I. 340, 341.
– jellemének alapvonásai I. 21, 35, 40,
I. 8, 18, 21, 22, 36,
I. 21, 22, 40, 43, 238, 239, 247, 248, 251, 256, 280, 325, 326, 327, 334, 335, 417,
II. 29, 37, 85, 119, 255, 256,
I. 52, 55, 56, 63, 75, 80, 122, 163, 165, 232, 235, 240, 249, 259, 263, 265, 269, 270, 271, 314, 343, 344,
II. 6, 33, 37, 52, 55, 56, 61, 200, 292, 295, 330, 427, 458,
I. 36, 44, 120,
II. 106, 107, 108, 109, 429.
– anyagi viszonyai I. 42, 46, 47, 234, 283, 285, 286, 287, 288,
II. 48, 49, 231, 232, 425, 462.
– betegségei II. 44, 69, 355, 426, 429, 440, 441, 456, 457, 469.
– elhivatásának érzete I. 69, II. 5, 359.
– az Írást olvassa mint ifjú I. 39, 40, 43.
– az Írás az ő erejének támasza I. 46, 83.
– az Írás szerepe megtérésében I. 68.
– az Írás hitelreméltósága önmagától van I. 122, 123.
– az Írással egyenlő tekintélye semminek nincs II. 241.
– az Írás föltétlen uralma a reformáció eszményi végcélja II. 6.
– az Íráshoz való visszatérés a reformáció lényege I. 115.
– az Írás kútfeje a keresztyén bölcsességnek I. 59, I. 121.
– az Írás útmutató a babonák között I. 139.
– az Írást a gyakorlati keresztyén élet szempontjából magyarázza I. 223, 234.
– a kegyelem ingyen való I. 60.
– a kegyelem "a harag fiainak" egyedüli menedéke I. 118, II. 116.
– a kegyelem megelőzi a hitet, a cselekedetet, kizárja az elégtételt I. 119, 123, 124, II. 61, 62.
– a kegyelem vigasztalásának fölébresztése az igehirdetés fő feladata I. 301.
– a kegyelmi választás az Istennek szuverén joga I. 125.
– a kegyelmi választás az Istennek hatalmáből s az ember elesett állapotából természetszerűleg következik II. 116.
– a kegyelmi választás az Írás tanítása II. 96, 97.
– a kegyelmi választás ellen felhozott ellenvetések cáfolása II. 97, 98, 99.
– a hit a kegyelemnek jele és záloga I. 124.
– a hit a Megváltót az ő erejével nekünk adja I. 118.
– a cselekedetek a kegyelemből való hitnek gyümölcsei I. 125.
– a szentségek a kegyelemnek pecsétjei a hívő lélekre nézve. I. 119.
– az úrvacsora jegyeit könnyelműen kiosztani kárhozatos I. 234.
– az urvacsora jegyeit könnyelműen venni kárhozatos I. 233.
– a reformátorok úrvacsoratana az atyák úrvacsoratanával azonos I. 227, 228.
– a lelkészek felelőssége I. 291.
– a lelkészek erkölcsi függetlenségének alapja I. 291, 292.
– a lelkészek hivatalának és jó hírnevének fontossága I. 142, 191, 192, 292, II. 9, 12.
– a lelkészek választásáról II. 9, 10, 11, 403, 408
– a lelkészek tűrhetetlen fogyatkozásai II. 12.
– a lelkészek fegyelmének fönntartásáról II. 11.
– a keresztelésről I. 301, 302, 303, II. 16, 39.
– keresztszülék fogadástétele I. 304.
– úrvacsoraosztásról I. 305, 306, 307.
– a háznál osztandó úrvacsoráról II. 443.
– bűnbánati hét I. 260, 305, 315.
– esketés I. 307, 308, 309, II. 17.
– temetés II. 17.
– a szertartások kellékei I. 296, 311, 305.
– szertartásbeli szabadság az építés céljából I. 292, 313.
– szertartásokat könnyelműen változtatni nem szabad I. 310.
– szertartásokat világi hatóság nem módosíthat I. 252, 254.
– a lutheri szertartásokról I. 310, 311.
– a szertartásbeli szegénység vádja I. 293, 313.
– a művészetekről I. 294, 295.
– a templomi képek, szobrok, zeneeszközök I. 297.
– az igehirdetés kellékei I. 311, 312. – simabeszédű, alkalmazkodó prédikátorok I. 137, II. 121, 122.
– a cura pastoralis I. 233, 309, II. 17.
– kétely, ingadozás I. 60, 62, 138, 139, 140, II. 111, 112.
– visszaeső bűnösök I. 142, 143, 427, II. 28, 427, 428.
– a gyanúról I. 231.
– a tanítók és presbiterek II. 13, 14, 15.
– diakónusok I. 292, II. 15, 16.
– az egyház I. 126.
– az egyház és állam I. 129.
– az egyház feladata nemcsak az útmutatás, hanem a fegyelmezés is. I. 128.
– az egyházi fegyelem az Íráson alapszik I. 259, II. 7.
– az egyházi fegyelem az egyháznak és az atyáknak tanítása II. 7.
– az egyházi fegyelem hiányának hátrányai I. 259.
– az egyházi fegyelem felállítása és megszilárdítása Kálvin egyik legfőbb célja I. 232, 233, 314, 315, 438, II. 126.
– munkássága a keresztyén érzület mélyítése érdekében I. 90, 91, 92, 114, 138, 230, 231, 232, 233, 249, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, II. 5, 6, 7, 8, 90, 91, 92, 114, 138, 233, 319.
– az angol reformáció érdekében II. 164, 165, 166, 167.
– a francia egyházakért II. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 398, 399.
– a skót egyházak ügyében II. 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 192.
– a lengyel reformációért II. 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165.
– Svájc hitegysége érdekében II. 174, 175, 176, 177, 180, 181, 189, 190, 191, 192.
– általában a benső ellentétek elhárítása ügyében I. 252, 322, 352, 354, 355. II. 175, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186.
– Róma támadásainak ellensúlyozása érdekében I. 356, 357, 358, 360, 398, 399, II. 195, 196, 197, 200, 201, 204, 212.
– a menekülők, vértanúk érdekében I. 114, 115, 139143, 145150, 152, 153, 349, II. 4648, 113, 137, 138, 140, 142144, 167, 168, 219, 240, 301, 314, 315, 335, 336.
– Genf polgári ügyeiben II. 24, 25, 337, 353, 395, 452.
– az emigrációért II. 45, 46, 47, 48, 63, 74, 77, 81, 82, 86.
– a tanulókért, iskoláért I. 317, 318, 319, II. 360, 361, 362.
– messzire kiterjedő gondossága I.
107, 108, 136, 137, 315, 316, II. 435, 437, 438.
– munkásságának eredményéről II. 316, 337, 338, 339, 341, 342, 417, 418, 419, 420, 421.
– az egyház feje I. 136, 137, II. 45, 46, 149, 155, 156159, 445, 446, 447, 448, 450, 451.
Kálvin Mária II. 462.
Kálvin Sámuel II. 462.
Kálvin Zsuzsanna II. 462.
Károly (Nagy) I. 157, II. 367.
Károly (III.) I. 160, 161, 163165, 202, 211, 212, 215, II. 353.
Károly (V.) I. 56, 132, 164, 181, 212, 348, 361, 405, II. 37, 78, 88, 206, 207, 220, 381.
Károly (VII.) I. 40.
Károly (IX.) II. 388, 392.
Károlyi Gáspár II. 173.
Kelemen egyházatya II. 261, 264.
Kelemen (VII.) pápa I. 11, 170.
Keresztelő János I. 148.
Keresztély (II.) dán király I. 54,
Klára (szent) kolostor Genfben I. 181.
Klein Katalin I. 111, II. 106.
Knox János II. 160, 166, 167, 169, 171, 338, 342, 343, 378.
Konstanz II. 245.
Kossuth Lajos II. 202, 427.
Kölcsey Ferenc II. 38, 126.
Köln II. 201.
Köpfel (Capito) Farkas strassburgi lelkész I. 276.
Kunz (Conzenus) Péter berni lelkész I. 238, 247, 252, 264, 388, 434.

L

Labia Domine I. 94.
Lainez, a jezsuiták generálisa II. 152.
Lajos (XI.) I. 40.
Lajos (XII.) I. 132, 134, 150.
Lambert Ferenc francia emigráns I. 277.
Lambert János genfi szenátor II. 318, 320, 325.
Landeron város I. 176, 324.
Lange János prédikátor II. 304.
Langlois Jakab, az első poitiers-i prédikátor I. 90.
Lasky (Lasco, Alasco, Asco) lengyel reformátor II. 160, 161, 300, 301.
Lausanne I. 175, 179, 224, 225237, 253, 254, 281, 323, 325, 339, II. 139, 218, 365, 366, 456.
Lecoutre I. 50.
Lefèvre d'Etaples (Faber Stapulensis) I. 132, 277.
Lefranc vendéglős Noyonban I. 6.
Lefranc Ábel 1I. 50, 80.
Lefranc Johanna, Kálvin édesanyja I. 3, 6, 7, 9, 222.
Leiner (Liner) János lyoni kereskedő II. 140.
Lelki gyakorlatok I. 23.
Lac Léman I. 69, 157, 159, 160, 165, 171, 209, 212, 219, 224, 380, 405, II. 28, 45, 219, 307, 338, 344, 380, 384.
Lengyelország II. 137, 157160, 163, 381, 433, 435.
Leo (X.) I. 164.
Leonardo da Vinci I. 56.
Lesclefs György genfi polgár I. 232.
Lessing I. 37.
Leyden II. 28.
Liège I. 338
Lille I. 277.
Lismanino (Lismaninus) Francesco lengyel udvari lelkész II. 157.
Livius II. 37, 371.
Loci communes rerum theologicarum I. 121.
Loire II. 390.
London II. 166, 309, 395.
De Longemeau párizsi lakos II. 398.
Longprés des Amiens I. 11.
Lotharingia I. 97, 222, II. 437, 438.
Louvre I. 56, 82, 83, 98, 99, 108.
La Louyset falu Svájcban II. 253.
Loyolai Ignác I. 23, II. 128.
Lőrinc (szent) I. 11.
Lukács (evangélista) I. 100, II. 199, 370.
Lullin János genfi polgár I. 402.
Luther Márton I. 5, 26, 27, 28, 30, 64, 66, 76, 82, 94, 122124, 147, 175, 178, 230, 232, 271, 310, 311, 320, 322, 340, 348, 351, 353, 354, 362, II. 4, 30, 83, 109, 155, 174178, 182, 189, 202, 203, 207, 285.
Luzern II. 353.
Lübeck II. 301.
Lydia II. 99.
Lykurgus II. 415.
Lyon I. 172, 395, II. 66, 201, 227, 228, 241, 249, 253, 452.
Lyra Miklós középkori francia teológus I. 180.

M

Macrobius II. 195.
Madelaine-templom I. 180.
Magdolna II. 201.
Magdolna-templom I. 180, 206, II. 313.
Magdolna-ünnep I. 206.
Magnin, a genfi kórház gondnoka I. 380.
Magyarország I. 347, 375, II. 45, 172, 381.
Maigret (Macrinus) Lőrinc (Magnifique) I. 213, II. 51, 7377.
Maisonneuve (De la) János genfi hivatalnok II. 87.
Majna II. 167.
Maugeron II. 268 Mantua II. 202.
Marat II. 26, 141.
Marbach (Marpach) János strassburgi lelkész II. 438.
College de la Marche I. 14, 16, 18, 19
Marcourt (Marcutius) Antal genfi lelkész I. 98, 386, 411, II. 334, 376, 386, 404, 411, 412, 413, 415, 428, 430.
De la Mare Henrik genfi prédikátor I. 251, 376.
Margit navarrai királyné I. 32, 33, 40, 55, 56, 57, 78, 80, 97, 106, 112, 173, 205, 277, 363.
Marot Kelemen I. 133, 144.
Marseille II. 201, 419.
Martyr Péter (Vermigli) olasz reformátor I. 271, 289, II. 85, 151, 152, 378, 386.
Masson Papirius francia író I. 4, 7.
Mazeppa II. 453.
Maximinus II. 209.
Mâcon I. 341.
Mária angol királyné II. 166, 167, 300, 335.
Mária Etoile tanár leánya II. 365.
Mária Insulana temploma II. 201.
Mária, Jézus anyja I. 11, II. 201, 233, 274.
Mária (Torel) Farel felesége II. 356.
Márton (V.) I. 160.
Mátyás (szt.) II. 201.
Mátyás magyar király I. 40.
Meaux I. 30, 54, 173.
Medici II. 171.
Medici Angelo János II. 381.
Medici Katalin II. 385, 386, 388.
Megander Gáspár berni prédikátor I. 170, 238, 247.
Megret Aimé prédikátor II. 56.
Falais sur Mehaigne II. 78.
Melanchton Fülöp I. 26, 27, 31, 108, 121, 311, 313, 314, 320, 348, 351, 352, 368, 372374, 421, 422, II. 30, 42, 175, 176, 207, 225, 255, 258, 261, 285, 286, 312, 351, 363.
Melchisedek II. 196.
Merle d' Aubigné I. 20, 87, 88, 93, 98, 104, 136.
Merlin Ján. Rajmond diakónus, majd lausanne-i professzor II. 447.
Merrin Péter lyoni betűöntő II. 249.
Messinger dominikánus I. 368.
Metz I. 329, 330, 332.
Meyrin csatahely I. 167.
Michelet történetiró I. 338, II. 377.
Michod János, a római egyház védője a lausanne-i zsinaton I. 226.
Mihály arkangyal II. 200, 237, 238.
Mikeás próféta II. 109.
Miklós-templom I. 275, 276, 277, 286.
Milánó II. 384.
Mimard katolikus vitatkozó Lausanne-ban I. 228.
Mirabeau II. 453.
Mohamed I. 27, II. 122, 223.
Mohács I. 347.
Molard tér I. 179, 182, 186, 197, II. 30, 75, 219, 316.
Monathon Gábor genfi polgár I. 402.
Monfort Simon II. 201.
Mons kegyhely II. 201.
Mons Acutus I. 14.
Montaigne I. 14, 15, 19, 20, 33, 400.
Montargis II. 448.
Montauban II. 379.
Montblanc I. 157.
Montchenu francia százados I. 250.
Montmorency kardinális I. 104.
Montmorency Anna de Connetable I. 152.
Montmoor (Hangest M.) I. 7, 8, 13, 22.
Montpellier II. 446.
Morand genfi, később lausanne-i prédikátor I. 376, 397, 407.
Moreau Simon prédikátor II. 34.
Morel Ferenc (Fr. de Morel Sr de Colonges), Renata udvari papja II. 385, 448.
Morges község I. 388, 389, II. 305.
Morin János párizsi rendőrfőnök I. 63, 104, 105.
Moyn prédikátor II. 56.
Móric szász választófejedelem I. 350.
Mózes I. 21, 32, 289, 301, II. 208, 261, 262, 415, 430, 431, 433, 434.
Mömpelgard I 174, 277.
Mulnheim Hildebrand strassburgi tanácsos I. 436.
Murten község I. 175.
Musculus (Muslin) Farkas berni lelkész II. 185, 191, 286.
Mühlberg II. 207.
Mühlhausen II. 191.
Müller I. 120.
Myconius Osw. bázeli lelkész I. 82, 105, 112, 113, 433, II. 7, 41, 93, 137, 176, 191, 277.

N

Naegeli Ferenc berni tanácsos I. 214, II. 73.
Nausea (Grauw Fridrik) bécsi püspök I. 362.
Napóleon II. 108.
Navarra II. 243.
Navarrai Henrik II. 430.
Navarrai Margit I. 55, 133, 143.
Navarre Collège I. 57.
Nápoly II. 85, 254.
Nerac I. 55, 78, 80, 173.
Néró I. 51.
Nettesheim Agrippa a protestantizmus első hirdetőinek egyike I. 170.
Neuchâtel I. 175, 176, 212, 273, 324, 334, 337, 364, 381, 394, 414, 415, 422, 425, 433, 434, 435, II. 191, 293, 298.
Neuville I. 273, 324, 327.
Nevers I. 19.
Németalföld II. 382.
Németország I. 26, 30, 56, 89, 93, 96, 135, 222, 259, 276, 337, 347, 348, 349, 351, 356, 363, 369, 371, II. 31, 165, 167, 200, 201, 220, 246, 254, 265, 300, 362, 365, 379, 413, 435.
Német utca (Genfben Rue des Allemands) I. 186, 244, 246.
Nikodémus I. 137.
Nîmes II. 446
Noé II. 195
Normandia I. 80.
Normandiai Lőrinc (Laur. Normandius, Normannus, de Normandie) noyoni emigráns, Kálvin végrendeletének végrehajtója II. 48, 315.
Notre-Dame I. 68, 107.
Novarra II. 46.
Noyon I. 37, 10, 11, 13, 22, 42, 78, 80, 81, II. 48, 315, 305.
Nyári Pál I. 228.

O

Obry Miklós noyoni lelkész I. 25.
Óceán II. 412, 413.
Ochino (Ochinus) olasz reformátor II. 11.
Odet de Chatillon I. 11.
Oecolampadius János I. 84, 174, 235, 290, 320, II. 222, 224226, 255, 261, 277.
Oise I. 4.
Olaszország I. 28, 82, 131, 133, 136, 332, 369, II. 200, 219, 227, 254, 341, 387.
Obron sziget II. 278.
Olevianus Gáspár II. 429, 442, 443.
Olivetanus Péter Róbert francia bibliafordító I. 3, 26, 53, 67, 97, 243, II. 366.
Olon svájci község I. 174.
Oporin (Oporinus, Herbst) János I. 269.
Orbe község I. 224, 270, 279.
Ordonnance II. 23, 292, 293, 294, 318, 360, 368.
Órigenész II. 264.
Orleans I. 35, 3840, 42, 90, 94, 152, II. 227, 359, 365, 381, 388.
Ory M. inkvizítor I. 146, 147, II. 241, 242, 243, 250.
Orzechowski lengyel (przemysli) püspök II. 157.
Osiander András professzor I. 121.
Oseás próféta II. 203.
Otto Henrik pfalzi választó II. 138.
Ourscamps kegyhely Noyon mellett I. 11.
Ovidius II 371.

P

Palingenio Stellato I. 131.
Palmier Péter érsek II. 229, 238, 239, 243.
Panurge I. 15.
Papirius Masson jezsuita író I. 81.
Parent, Kálvin egyik strassburgi diakónusa I. 315.
Pariat Gellért előbb ágostonrendi, később a rendből kilépett I. 228.
Parthenay (Anne de) II. 419
Passavantius, Béza egyik gúnyiratának a címe II. 365.
Paulus Miklós I. 81.
Payerne I. 167.
Pál apostol I. 28, 29, 60, 61, 66, 100, 101, 102, 146, 115, 121, 123, 124, 139, 226, 234, 290, 296, 303, 307, 366, 389, II. 23, 96, 97, 112, 130, 142, 143, 158, 162, 172, 185, 197, 203, 204, 230, 231, 235, 236, 280, 284, 303, 338, 405, 420, 427, 448, 449.
Pál (III.) pápa I. 323, 355, 361, 368, 422, II. 202, 203, 204, 205.
Pál (IV.) pápa I. 287, II. 46, 85, 159, 315, 381.
Párizs I. 4, 9, 13, 18, 19, 23, 26, 27, 35, 40, 44, 46, 53, 54, 5658, 6365, 68, 8184, 88, 97, 98, 104108, 137, 172, 205, 222, 224226, 323, II. 90, 142, 145, 149, 201, 218, 227, 229, 244, 302, 359, 365, 381, 389.
Pecolat János genfi polgár I. 162.
Pedrotus (Bedrotus) Jakab strassburgi professzor I. 288.
Pelison Raymund, Chambery elnöke II. 73.
Periklész I. 162, 428, II. 177, 453
Perrin Ami genfi tanácsos és szindikus II. 58, 59, 7074, 76, 77, 81, 268, 270, 281, 293, 295, 299, 319, 322325, 327, 328, 334, 343, 344, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 402, 413, 417, 418.
Perrin Auber genfi szindikus II. 321.
Pertemps Claud, genfi tanácsos I. 402.
Pest I. 318, 371, II. 67.
Pestalozzi II. 28.
Petőfi II. 215, 338, 460.
Petrus Martyr II. 286.
Petrus Stella jogtanár I. 36.
Péter apostol I. 92, 147, 226, 374, II. 17, 50, 126, 231, 250.
Péter (Daguet) Kálvin szolgája II. 350.
Péter-templom I. 170, 171, 185, 193, 196, 200, 207, 215, 218, 223, 234, 236, 256, 275, 276, II. 49, 64, 78, 87, 118, 308, 312, 315, 329, 372, 406, 407, 408.
Pfalz II. 138, 429, 443.
Pfarrer Mátyás strassburgi tanácsos I. 417.
Pflug Gyula kanonok I. 373.
Philippe János genfi kapitány, előbb szindikus I. 397.
Philosophia christiana I. 59.
Piard István genfi r. k. lelkész I. 177.
Picardus I. 82.
Piemont I. 215.
Pierre Luigi II. 204.
Pierrechon II. 310.
Pikardia I. 3, 4, 27, II. 345.
Pilátus II. 215.
Piperinus II. 331.
Pisa II. 199.
Pistorius János hesseni lelkész, majd szuperintendens I. 372, 374.
Pius (IV.) II. 381, 383, 385.
Pius (V.) II. 383, 384.
La Place du Blé I. 5.
De Ja Planche Péter I. 85.
Platón I. 63, 91, 296, II. 367, 373.
Plinius II. 340.
Plutarkhosz II. 373.
Poissi II. 150.
Poitiers I. 8486, 88, 89, II. 381.
Poltrot de Merey I. 152.
Polybius II. 371.
Polykarp II. 261.
Pont II. 39.
Pont l'Eveque I. 3, 4, 7, 25.
Poroszország II. 192, 443.
Porral Ján. Ami genfi szindikus I. 235, 246.
Portugália I. 369, II. 382.
Possevino Antal jezsuita I. 230.
Poupin Ábel genfi lelkész II. 61, 236.
Province I. 134, II. 66.
Psalterium Quintuplex I. 28, 30.
Ptolemaeus II. 227, 229, 244.
Püthagorasz II. 195.

Q

Quiritana II. 221, 222, 243.
Quintana János II. 220, 224.
Quintilianus I. 50.

R

Rabelais I. 14, 15.
Rajna I. 317, 318.
Ranke I. 56.
Ravenria II. 199.
Rákóczi F. 5, 350.
Regensburg I. 368, 369, 372, 375, 422, 425, 426, 431, 432.
Remigius (szt.) I. 42.
Renaudie (La) Gottfried francia nemes, az ambois-i összeesküvés szervezője II. 389, 390
Renatus Camillus II. 303.
Renáta I. 132134, 144153, II. 86, 107, 156, 447, 448.
Christianismi Restitutio II. 230, 239, 249, 250, 266.
Reuchlin I. 35, II. 359.
Reuss I. 93.
Révész Imre I. 17, 25, 38, II. 255.
Rhenanus Beatus író I. 26.
Rhone I. 157, 158, 256, 404, II. 295.
Richardot Ferenc ferrarai pap I. 137, 220, 243, 396, 403.
Richardet Claudius genfi polgár I. 403.
Richeburg Károly francia nemes I. 288.
Richeburg Lajos francia nemes I. 288.
Richelieu I. 80.
Richemont Fülöp I. 280.
Rigot Kolozs genfi tanácsos II. 265, 266.
Ritter Erasmus berni lelkész I. 389, 434.
De Rive kolostor I. 199, 360, 234.
Rogerius E. 415.
Roget egyházi író I. 262.
Romagna II. 382.
Rondelet Vilmos montpellieri orvos II. 456.
Hôtel de Ja Rose II. 219, 253.
Roset Claudius genfi tanácsos, majd szindikus II. 37, 54.
Roset Mihály archigrammateus (szind. főjegyző) II. 367.
Rostock II. 301.
Roussel Gellért I. 3, 54, 57, 79, 132, 137, 142, 143, 144, 277, 278.
Roussillon II. 243.
Port Royal I. 340.
Royer (Le) Simon mártír II. 146.
Róma I. 64, 86, 87, 97, 104, 113, 132, 134, 136, 143, 145, 148, 157, 161, 208, 246, 332, 347, 348, 359, 361, 362, 368, II. 5, 50, 153, 154, 157, 158, 163, 164, 193196, 199202, 206, 210, 224, 230, 242, 250, 285, 313, 339, 343, 379, 381, 384, 387, 389, 413.

S

Sacrifice d'Abraham, Béza színműve II. 365.
Sadoletus I. 69, 70, 71, 75, 355, 380, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 408, II. 18.
Le Sage Károly noyoni származásu poitiers-i orvos I. 84.
Saint-Victor, Párizs egyik külvárosa I. 64.
Salamon király I. 417.
Salève II. 4.
Salamon Claudius genfi polgár I. 184.
Sarrazin Philibert, Kálvin orvosa II. 456.
Saumur II. 379.
Saunier (Sonerius) Antal lelkész, majd tanár I. 243, 378, 379, 384, 385, 406, 409, 414, II. 360.
Saureau Dénes mártír II. 146.
Savoya I. 164, 222.
Savoyai Ferenc I. 161.
Savoyai János I. 161.
Schaffhausen II. 191, 276, 347.
Scheffer Kornél I. 54.
Schneider I. 424.
Schwartz Theobald I. 276.
Schwyz II. 353.
Scrimger Henrik genfi tanár, Kálvin végrendeletének tanúja II. 442.
Sedan II. 379.
L. Annaeus Seneca I. 52, 47, 48, 49, 51, II. 359.
Sept Mihály szindikus II. 62, 63.
Sept Mihályné II. 62.
Serrières I. 175.
Servet Mihály I. 345, II. 67, 84, 219236, 238, 239250, 253, 254257, 260269, 271274, 277282, 284, 286, 291293, 296, 297, 300, 303, 304, 306, 311, 315, 334, 365.
Sevigné marquise I. 21.
Seyssel Károly I. 161.
Simon Mágus II. 273, 275, 279.
Sinapius János orvos I. 136, 137, 145, II. 86, 349, 350.
Constitutiones Sinodales I. 161.
Siralmak II. 109.
Skandinávia II. 381.
Skócia II. 170, 379.
Sleidanus János historikus I. 276, 363.
Smiles I. 37.
Socinus I. 121, II. 163, 221.
Sofóniás II. 109.
Somerset Eduard Seymour hg. II. 107, 164, 165, 166.
Somme I. 3.
Sorbonne I. 24, 26, 27, 31, 35, 51, 56, 88, 98, 173, 205, II. 194196, 378.
Spanyolország II. 199, 219, 243, 246, 282, 384, 385.
Spárta II. 410, 415.
Spifamme Pál (Sr. de Passy) II. 419.
Exercitia Spiritualia I. 23.
Stadion Kristóf püspök I. 371.
Stancarus Ferenc II. 163, 221.
Stähelin I. 12, 38, 50.
Stephanus (Estienne) genfi nyomdász II. 241.
Stordeur János (Storderius) anabaptista, Idelette első férje I. 338.
Strassburg I. 78, 97, 105, 111, 120, 270273, 275277, 279281, 286, 288, 290, 292, 293, 296, 297, 300, 306, 312, 313, 314, 318, 323, 324, 329, 332, 334, 338, 349, 362, 363, 368, 369, 370, 375, 384, 394, 400, 409, 410, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 420, 431, 432, 437, 438, II. 3, 4, 168, 176, 246.
Straton vienne-i nyomdász II. 249.
Stuart Jakab II. 171.
Stuart Mária II. 171.
Sturm I. 288, 369, II. 438.
Sturm Jakab strassburgi tanácsos I. 276, 369, 417, 425.
Sturm János strassburgi iskolaigazgató I. 108, 111, 276, 319, 326, 327, 349, 417, 420, II. 375, 386, 399.
Sulzer Simon lelkész I. 389, 434, II. 180, 277, 313.
Susa I. 164.
Susliga Flórián lengyel nemes II. 158.
Svájc I. 97, 98, 179, 224, 227, 240, 277, 317, 324, 353, II. 83, 139, 140, 174, 176, 182, 224, 281, 298, 347, 382, 384, 435.
Szászország II. 45.
Széchenyi István II. 202.
Szkülla I. 212.
Szodoma I. 172, II. 305.
Szókratész II. 432.
Sztáray II. 160.

T

Talearis (Talearius, Du Taillis) francia nemes, bázeli emigráns I. 274, 410.
Tamás apostol II. 230.
Tamás (szent) temploma Strassburgban I. 271, 275, 276, 316.
Tandi János I. 228.
Tarnowski János gróf (Tarnovius) krakkói várparancsnok II. 161, 163.
Tertullianus I. 227, II. 198, 225, 261, 264, 272, 276, 340.
Tetzel I. 123.
Textor Benedek, Kálvinék orvosa I. 341, II. 44, 456.
Themisztoklész II. 157.
Theodosius II. 267.
Thevenon Claudius I. 198.
Thomas Kirche I. 270.
Thretius (Tretius) Kristóf lengyel teológus II. 433, 434.
Thury Pál, az ismeretes distichon szerzője I. 320.
Thüringia II. 201.
Tillet (Du) Lajos kanonok I. 76, 84, 89, 90, 96, 97, 111, 112, 136, 223, 281, 282, 283, 285, 286, 289.
Timótheus I. 88.
Tolsztoj II. 112.
Tompa Mihály I. 21.37, 96.
Torel Mária II. 356.
Tosanus (Tossanus, Toussaint) Péter I. 82, II. 304.
Toulouse I. 35, II. 155, 220, 436.
Tour Peice (La) szálloda Genfben I. 176.
Tournon (de) kardinális I. 104, 323, 395, II. 151, 241.
Tourrain völgy I. 76.
Tours II. 381.
Tous II. 201.
Törökország I. 347.
Traianus császár II. 196.
Trident II. 202, 207, 340.
Trie (De Trierius, Triecius, Trius, Trecanus) Vilmos II. 240, 241, 242, 253, 315.
Troillet János volt dominikánus II. 37, 51, 269.
Tschudi Valentin svájci humanista I. 14, 26.
Turen kegyhely II. 201.
Turin I. 162, 164, 165, 215, II. 388.
Turnai Simon I. 277.

U

Ulm I. 259, 369, 425.
Ulrik württembergi herceg I. 349.
Ursula (szent) II. 201.
Ursinus Zakariás heidelbergi professzor II. 442.

V

Vadianus Joachim (De Wadt) II. 137, 192.
Vak Bottyán II. 350.
Valla II. 211.
Vandel Péter genfi szindikus I. 185, II. 175, 293, 299, 322, 323, 327.
Varrennes (De Trie V. Varrenne ura) II. 462.
Varrana (a Navarrai hg. álneve) II. 386.
Vassy I. 150, II. 28, 155, 436.
Vatable (Vatablus) Ferenc párizsi tanár I. 3, 44, 82, II. 359.
Vautier Claudius tononi lelkész I. 385.
Vax Antónia I. 202.
Veigy II. 88.
Velence I. 369.
de la Vennerie (utca Párizsban) I. 104.
Verey francia kapitány I. 213, 214, 250.
Vergerius Péter Pál, előbb r. kat. püspök II. 160, 338, 342.
Vergilius II. 10, 195, 371, 372.
Vernous János mártír I. 89.
Veron Fülöp ügyész I. 89.
Versonnay Ferenc, a genfi iskola első alapítója II. 360.
Vicenza II. 202.
Vienne II. 229, 230, 239, 241243, 248, 250, 259, 264, 281.
de la Vierge (De la) tér Párizsban I. 68.
De Vignol János mártír II. 146.
Viktor apátság I. 401.
Villanuova (Villeneufve) Mihály (Servet) II. 219, 227, 241, 243, 245, 247, 248, 249, 251, 252, 282.
Vilmos (Aquitánia hercege) II. 382.
Vince (szent) temploma I. 332.
Vindanssy Hyeronimius, a genfi koll. tanára I. 385.
Viret Péter I. 97, 98, 195, 197, 198, 202, 224237, 240, 241, 269, 313, 339, 340, 341, 343, 391, 395, 407, 409, 411, 415, 420423, 425, 426, II. 8, 17, 19, 3134, 36, 42, 56, 58, 62, 64, 7680, 107, 179, 235, 238, 278, 295, 305, 326, 328, 337, 344, 363366, 426, 452, 456.
Viverais francia község II. 446.
Vogézek I. 88.
Voltaire I. 12, 293.
Vulcanus I. 77.
Vulgata II. 210, 211.

W

Warga Lajos II. 36.
Walther II. 278.
Wartburg I. 76.
Watier Albert francia kalvinológus II. 109, 110.
Werly (Wernly) Péter kanonok I. 171, 185, 188190, II. 64.
Wesel II. 167, 445.
Westphal II. 300302, 350, 351, 366, 413.
Westphal Joachim II. 300, 302, 304, 311, 315.
Wicliffe I. 85, II. 119.
Wied Hermann kölni püspök I. 371.
Wildermuth svájci csapatvezér I. 212.
Wittemberg I. 131, 170, II. 42, 163, 172, 254.
Wolmar Menyhért, a görög ny. tanára I. 38, 39, 41, 68, II. 365.
Worms I. 363, 364, 372, 415418, 420, 421, 424.
Würb (Werben) Jakab bieli lelkész I. 424.
Würtzburg I. 145.

X

Xantes Pagninus dominikánus, bibliafordító, hebraista II. 229.
Xenophón II. 371.

Z

Zell Máté I. 276, 316, 326.
Zerkintes (Zur Kinden, Zerkintes) Miklós, a berni tanács főjegyzője I. 253, 401, II. 346.
Zollikofer Miklós és Tamás kereskedők II. 218.
Zürich I. 235, 253, 263, 277, 353, 386, II. 91, 168, 175, 178180, 182, 185, 187, 190, 191, 254, 276, 346, 347, 353, 435, 441, 442.
Zwingli Ulrik I. 25, 33, 55, 113, 114, 235, 320, 322, 353, II. 4, 83, 108, 115, 174, 177, 178, 179,