A honlap* története

Itt szándékosan csupán arról adok kimutatást, hogy milyen sorrendben kerültek fel anyagok az egyháztörténeti és a tudományos lapra. A többi részleg e szempontból kevésbé érdekes: a felekezetközi polémiát tartalmazó lapok nem nevezhetők klasszikusnak, a túraoldal elrendezése pedig önmagában is mutatja saját történetét.

1998

 • VII.William Bright: The Roman See in the Early Church (1896)
 • VII.Ifj. Szabó Aladár: A magyar protestantizmus története (1933)

  2000

 • IV.Kálvin János írásai (1909 körül)
 • VI.Richard Friedenthal: Luther élete és kora (1983) [részlet]
 • VI.Lord Macaulay: Recenzió Leopold Ranke könyvéről, A pápaság történetéről [angolul] (1840, 1904)
 • VII.Victor János: A mának vallási problémái (1933)

  Ekkor az Extra.hu-nál lévő honlapom megsemmisült. A Tár.hu-hoz hurcolkodtam át.

 • IX.Szabó Dezső: A magyar protestantizmus problémái (1926)
 • X.Pethes János: Melanchthon Fülöp élete (1897)
 • X.Alistair McGrath: Kálvin [részlet] (1996)
 • XI.Popovits István: A pápák kapcsolatai Magyarországgal az Árpádok alatt (1945)

  2001

 • I.W. Lecky: Az európai erkölcs története [angolul, részlet] (1911)
 • II.Melanchthon Fülöp: Az ágostai hitvallás védelme (1531, 1900)
 • II.Luther Márton három fő reformátori irata (1520, 1901)
 • II.Luther Márton: Schmalkaldi cikkek (1537, 1937)
 • II.Victor János: A Biblia tanítása az Egyházról (1948)
 • III.Michael Faraday: A gyertya természetrajza (1921)
 • IV.Válogatás a Protestáns Szemle 1909-es cikkeiből
 • IV.Sólyom Jenő: Luther és Magyarország [részlet] (1933)
 • V.Rudolf Sohm: Rövid egyháztörténet (1922)
 • VI.Otrokócsi Fóris Ferenc: Fenevad dühöngése (1676, 1928)
 • VII.Jacob Burckhardt: A reneszánszkori műveltség Olaszországban (1896) [részlet]
 • VII.Czóbel Ernő: Heltai Gáspár Dialógusa a részegségről és tobzódásról (1911)
 • VII.Révész Imre: Kálvin élete és a kálvinizmus (1864, 1909)
 • VII.Hermann Helmholtz: Népszerű tudományos előadások (1874)
 • VIII.Mokos Gyula: A herczegszőllősi kánonok (1901)
 • VIII.Sinay Miklós: A magyar- és erdélyországi reformáció története 1564-ig (1809, 1911)
 • IX.Ráday Pál: Lelki hódolás (1715, 1942)
 • XII.Kiss Áron: Geleji Katona István kánonai és a négy szatmári ref. zsinat (1649, 1875)
 • XII.Herman Ottó: Az északi madárhegyek tájáról (1893)

  2002

 • I.Emil Doumergue: Művészet és érzelem Kálvinnál és a kálvinizmusban (1922)
 • I.Medgyesi Pál: Praxis Pietatis (1636, 1936)
 • I.Krisz Ferenc: Kerékpározás (1930)
 • I.J. Houzeau: A csillagászat történelmi jellemvonásai (1889)
 • II.Wilhelm Ostwald: Feltalálók, felfedezők (1912)
 • II.Frederick Soddy: A rádium (1912)
 • III.Klug Nándor: Az érzékszervek élettana (1896)
 • IV.Vitus Graber: Az állatok mechanikai műszerei (1895)
 • V.Karl Hase: Protestáns polemika (1874)
 • VIII.Felix Dupanloup: Az 1869-ki egyetemes zsinat [pásztorlevél] (1868)

  Ekkor nemo117-ről nemo-ra változott az azonosítóm a Tár.hu-nál.

 • IX.Béza Tódor: Kálvin János élete (1574, 1908)
 • IX.David Bogue: Az Újszövetség isteni tekintélyéről (1848)
 • IX.Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt (1946)
 • IX:Toldy István (idéző): Lainez jezsuita generális beszéde a tridenti zsinaton (1877)

  2003

 • I.[Magyarországi] királyi rendelmények egyházi közügyekben (1846)
 • II.Sarkutazások leírásai
 • III.Czeglédy Sándor (ford.): Kálvin János írásai (1912)
 • V.John Bunyan: A zarándok útja (1672, 1868)
 • V.Pruzsinszky Pál: Kálvin János (1912)
 • VII.Révész Imre: Öntudatos hit (református káté, 1944)
 • VII.Luther Márton: Nagy Káté (ford.: 1930)
 • IX.Makkai Sándor: Öntudatos kálvinizmus (1925)
 • IX.Révész Imre: A mai magyar kálvinizmus (1923)
 • IX.Zwingli Ulrik 67 reformátori tétele (1523, 1908)

  2004

 • III.Kálvin János két levele (1538, 1909)
 • III.Kálvin János: A tridenti zsinat határozatainak cáfolata (1547.)
 • III.Luther Márton: 95 tétel (1517, 1937)
 • III.Miért égette el Luther Márton a pápának és híveinek iratait? (1520, 1913.)
 • III.Kálvin János: A Szentháromság védelme (1554, 1909)
 • III.A Szervét-pör aktái (1909)

  Ekkor a honlap letörlődött a Tár.hu-ról. A nyár folyamán nem is próbáltam bővíteni, hanem a nagyobb munkák befejezésére igyekeztem. Ezután a Freeweb.hu-ra költöztem, "iratok" néven. A túrarészleget viszont újra feltöltöttem a Tár.hu-ra.

 • IX.Kováts István: Kálvin és Servet. Történelmi tanulmány. (1911)
 • IX.Szervét 30 levele Kálvinhoz (1910)
 • IX.Károli Gáspár: Két könyv (1910)
 • IX.Herman Ottó: A magyar halászat könyve (1887)
 • IX.John Tyndall: A hő mint a mozgás egyik neme (1874)
 • XII.Sir Ernest Shackleton: Az Antarktisz szívében (1925.)
 • XII.William Gilder: A "Jeannette" pusztulása (1925)

  Ekkor a túrahonlap másodszor is letörlődött a Tár.hu-ról. Azonnal átköltöztem a Freeweb.hu-ra, "orszagcsavargo" néven.

  2005

 • I. – Halász Gyula [átdolgozó]: Scott utolsó útja. (1927 körül)
 • II. Török István: Luther-idézetek római katolikus kézen. (1937)
 • III. – Szutórisz Frigyes: A növényvilág és az ember (1905)
 • IV. – Sebestyén Jenő: A predesztináció és problémái (1922)
 • V. – Kuyper Ábrahám: A kálvinizmus lényege (1922)
 • VIII. – John Perry: A pörgettyű (1920 után)
 • IX. Kuyper Ábrahám: A kálvinizmus politikai jelentősége (1923)
 • IX. Alfred Lehmann: Babona és varázslat (1900)
 • X. Alphonse Berget: A földgömb és a légkör fizikája (1909)
 • X. Élisée Reclus: A hegyek története. (1891)
 • XI. J. Richard: Óczeánográfia. (1912)
 • XI. Pinzger Ferenc: Hell Miksa emlékezete. (1920)
 • XII. Reichart Géza (szerk.): A turistaság kézikönyve. (1927)
 • XII. Élisée Reclus: A patak élete. (1894)
 • XII. Benigne Bossuet: Az egyház egységéről (1681, 1895)

  2006

 • I. A Magyar Természettudományi Társulat zsebkönyve (1952).
 • II. Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban (1882).
 • III. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás megjelenésének 400. évfordulójára (1930).
 • III. Károli Gáspár: Elöljáró beszéd a Vizsolyi Bibliához (1589).
 • VI. Medgyesi Pál (ford): Lelki Ábéce (1645, 1685, 1940).
 • VI. Doumergue Emil: Kálvin jelleme (1922)
 • VI. Walther Vilmos: Luther jelleme (1917)
 • VII. J. A. Comenius: Világ útvesztője és szív paradicsoma (Stromp László 1905-ös átdolgozásában)
 • XI. J. A. Bengel: Gnomon Novi Testamenti (1773, 1860), szürke GIF fájlok alakjában. 2007 novemberében csinosabb alakban új honlapra költözött.
 • XI. Czakó Jenő: A janzenizmus (1943)
 • XI. Sören Kierkegaard: Isten változatlansága
 • XII. Amédée Guillemin: A mágnesség és elektromosság (1885).

  2007

 • I.) Ellipszisrajzoló és -díszítő program Quickbasic nyelven.
 • II.): Fraktálnézegető és -gyártó program (Quickbasic). Hozzá tartozik húsz átlagos fraktál is egy külön állományban. Letöltés után mindkettőt át kell nevezni .BAS kiterjesztésűvé, bemásolni a Quickbasic könyvtárába, aztán megnyitni és lefuttatni.
 • IV. Síkillesztő program Quickbasicben. (Át kell nevezni "sikilles.bas"-sá.) Előtanulmány a négydimenziós (kvaterniós) fraktálok ábrázolására szolgáló animációkat készítő programhoz.
 • (XI. A Kir. Magyar Természettudományi Társulat Emlékkönyve (1841–1891.) Részleges kiadás: statisztikák, összegzések, névsorok.
 • (XI. Gratianus és mások (XII–XV. század): Corpus juris canonici, azaz a középkor r.k. egyházjogi gyűjteménye (latinul). Az 1695-ös párizsi kiadás, böngészésre GIF képek és DJVU állományok alakjában is; új honlapon.
 • XI. J. A. Bengel: Gnomon Novi Testamenti. GIF, DJVU; új honlapon.
 • XI. Konkordiakönyv, azaz az evangélikus egyház hitvallási iratainak gyűjteménye (1580, 1898). Német-latin ikerszöveg. GIF, DJVU; új honlapon.
 • XII. Bolyai Farkas: Tentamen (1832, 1897-1904). GIF és DJVU formátumban, új honlapon.
 • (I.) A Budapesti Autonóm Gyülekezet két Fehér füzete (1998) képformában.
 • (I.) Roald Amundsen: A Déli-sark meghódítása (1924).
 • (III.) Károli Gáspár (fordító), Szenci Molnár Albert (revideáló), Ötvös László (gondozó): Hanaui Biblia (1608, 1998). GIF és DJVU formátumban, új honlapon.
 • (III.) Sylvester János: Újszövetség (1541, 1960). GIF és DJVU formátumban, új honlapon.

  2008

 • I. A Budapesti Autonóm Gyülekezet két Fehér füzete (1998) képformában.
 • II. Roald Amundsen: A Déli-sark meghódítása (1924).
 • III. Károli Gáspár (fordító), Szenci Molnár Albert (revideáló), Ötvös László (gondozó): Hanaui Biblia (1608, 1998). GIF és DJVU formátumban, új honlapon.
 • III. Sylvester János: Újszövetség (1541, 1960).
 • IV. Alphonsus Liguori: Erkölcsteológia (1755, 1883). A négy kötetből az első kettő, új honlapon.
 • XII. Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései (1881.)

  2009

 • II) Herman Ottó: Magyarország pókfaunája (1876-79.) GIF- és DJVU-formátumban, új honlapon.
 • III. Kálvin János: A keresztyén vallás alapvonalai (Institutio 1536). Ford. Nagy Károly, 1903.
 • II.) Herman Ottó: Magyarország pókfaunája (1876-79.) GIF- és DJVU-formátumban, új honlapon.
 • XI.) Émile Doumergue: Kálvin élete (1899-1927.) GIF- és DJVU-formátumban, új honlapon.

  2010

 • XI. Márki István: A sakkjáték tankönyve (1872, 1897)
 • X. Dr. Sipos István: Az új egyházi törvénykönyv főbb vonásai és újításai (1918)

  A következő évben önálló domainnévvel új szerverre költöztem (leporollak.hu) Ebben az időben már Monoron dolgoztam, és a napi munkába kerékpározás miatt nem volt már időm könyvet digitalizálni. 2017-ben megnősültem, a következő években gyermekeim születtek. Ezért a honlapot eléggé elhanyagoltam.

  2011

 • XI. Vágó Pál: Az önműködő ferdeségszabályozás elmélete és kisérleti demonstrációja (1914)

  2014

 • II. Pápai Ernő fordításában további hitépítő művek

  2022

 • VII. A Redmenta levonásos pontozásáról
 • VII. Vita az abortuszról (2017)